Galerie výtvarného umění v Ostravě

rok vzniku: 1991
rok zániku: 0
obec: Ostrava (Ostrava-město)
adresa: Poděbradova 1291/12
PSČ: 702 00
tel.: +420 596 112 566
fax: +420 596 126 445
e-mail: info@gvuo.cz
www: www.gvuo.cz

heslo:

Galerie výtvarného umění byla založena v roce 1952 jako krajská galerie, navazující na tradice spolku Dům umění, jehož budova z roku 1926, kde dnes galerie sídlí, je vynikající památkou funkcionalistické architektury. Sbírka starého umění představuje solitérní díla hlavních uměleckých center od 15. do konce 18. století s převahou malby italské a několika vynikajícími díly rudolfinského manýrismu. Základem sbírky českého umění 19. století byl dar 120 děl (především kreseb a grafiky) z majetku ostravského stavitele Františka Jurečka, který stál i u zrodu myšlenky výstavby Domu umění v Ostravě. Sbírka byla postupně doplňována a dnes je jednou z největších v naší republice. Sporadicky je provázena i sochařskými pracemi. Sbírka českého umění 20. století zahrnuje díla význačných osobností českého moderního umění od zakladatelských generací po současnost. Někteří umělci jsou zastoupeni i početnějšími soubory prací (např. M. Jiránek, A. Procházka, V. Špála, J. Zrzavý, E. Filla, E. Ovčáček). Obrazovou kolekci doplňuje přehled vývoje českého moderního sochařství a rozsáhlá kolekce kreseb a grafiky. Sbírka výtvarného umění regionu Ostravska zahrnuje díla osobností spjatých životem či tvorbou se severní Moravou od 1. desetiletí našeho století do současnosti. Obsahuje např. významné kolekce F. Duši, H. Salichové, V. Kristina, A. Handzela, B. Dvorského, J. Kapce, E. Ovčáčka, A. Kroči a dalších. Vedle jednotlivých sbírek české malby vlastní galerie také soubory prací jiných národních škol. Španělským malířům Pařížské školy dominuje soubor děl O. Domíngueze. Sbírka ruského realistického malířství obsahuje výjimečná díla M. V. Něstěrova, V. J. Makovského, I. I. Šiškina, I. J. Repina, F. A. Maljavina, K. A. Korovina a dalších. Rakouskému a německému malířství 1. poloviny 20. století vévodí jedinečná díla – Judita od G. Klimta a Cařihrad od O. Kokoschky. Jsou zde i práce E. Orlika, O. Laskeho, A. Faistauera, A. Egger-Lienze, C. Ungera, E. Kahlera, M. Pechsteina, M. Liebermanna, W. Hablika či A. Koliga. Uvedené kolekce dotváří početná sbírka kresby a grafiky, zahrnující i relativně uzavřené celky, jež galerie také samostatně vystavuje, např. Stará italská grafika, Holandská a flámská grafika, Litografie H. Daumiera, z českého souboru pak např. kolekce M. Jiránka, M. Švabinského, F. Tichého, regionální celky aj. Pozoruhodný je i soubor slovenské grafiky.

poznámka:
založena jako Krajská galerie 1952
ředitel Mgr. Jiří Jůza, PhDr.
1952 - 1972 Krajská galerie (2694)
1973 - 1981 Galerie výtvarného umění (7409)
1982 - 1989 Severomoravská galerie výtvarného umění (5589)
1990 - Galerie výtvarného umění v Ostravě (10233)

Galerie výtvarného umění v Ostravě byla založena v roce 1952 jako krajská galerie, která navázala na tradice „Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“. Od roku 1984 pořádá galerie výstavy v Domě umění a v Nové síni Poruba. Budova Domu umění z roku 1926 dnes patří mezi skvosty ostravské moderní architektury. Galerie byla do těchto prostor umístěna od svého počátku. Vzhledem k malému sbírkovému fondu a minimálnímu počtu zaměstnanců však bylo toto řešení dostačující. Od 60. let 20. století se galerie zaměřila na rozsáhlou akviziční činnost a postupně rozšiřovala své sbírky výtvarného umění, které v současnosti čítají kolem 14 000 děl. I z těchto důvodů galerie získala na konci 80. let další výstavní síň v Porubě. Od roku 2008 je správní a dokumentační centrum galerie přesunuto na ulici Poděbradova 1291/12, kde se také nalézá rozsáhlá knihovna a badatelna pro veřejnost. Kvalitou sbírek se Galerie výtvarného umění v Ostravě přiřazuje k pětici nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice a získává tak nadregionální význam.