Galerie výtvarného umění v Ostravě

obec: Ostrava (Ostrava-město)
adresa: Poděbradova 1291/12
PSČ: 702 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@gvuo.cz
web: www.gvuo.cz
rok vzniku: 1991

poznámka:
založena jako Krajská galerie 1952
ředitel Mgr. Jiří Jůza, PhDr.
1952 - 1972 Krajská galerie (2694)
1973 - 1981 Galerie výtvarného umění (7409)
1982 - 1989 Severomoravská galerie výtvarného umění (5589)
1990 - Galerie výtvarného umění v Ostravě (10233)

Galerie výtvarného umění v Ostravě byla založena v roce 1952 jako krajská galerie, která navázala na tradice „Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“. Od roku 1984 pořádá galerie výstavy v Domě umění a v Nové síni Poruba. Budova Domu umění z roku 1926 dnes patří mezi skvosty ostravské moderní architektury. Galerie byla do těchto prostor umístěna od svého počátku. Vzhledem k malému sbírkovému fondu a minimálnímu počtu zaměstnanců však bylo toto řešení dostačující. Od 60. let 20. století se galerie zaměřila na rozsáhlou akviziční činnost a postupně rozšiřovala své sbírky výtvarného umění, které v současnosti čítají kolem 14 000 děl. I z těchto důvodů galerie získala na konci 80. let další výstavní síň v Porubě. Od roku 2008 je správní a dokumentační centrum galerie přesunuto na ulici Poděbradova 1291/12, kde se také nalézá rozsáhlá knihovna a badatelna pro veřejnost. Kvalitou sbírek se Galerie výtvarného umění v Ostravě přiřazuje k pětici nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice a získává tak nadregionální význam.

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění byla založena v roce 1952 jako krajská galerie, navazující na tradice spolku Dům umění, jehož budova z roku 1926, kde dnes galerie sídlí, je vynikající památkou funkcionalistické architektury. Sbírka starého umění představuje solitérní díla hlavních uměleckých center od 15. do konce 18. století s převahou malby italské a několika vynikajícími díly rudolfinského manýrismu. Základem sbírky českého umění 19. století byl dar 120 děl (především kreseb a grafiky) z majetku ostravského stavitele Františka Jurečka, který stál i u zrodu myšlenky výstavby Domu umění v Ostravě. Sbírka byla postupně doplňována a dnes je jednou z největších v naší republice. Sporadicky je provázena i sochařskými pracemi. Sbírka českého umění 20. století zahrnuje díla význačných osobností českého moderního umění od zakladatelských generací po současnost. Někteří umělci jsou zastoupeni i početnějšími soubory prací (např. M. Jiránek, A. Procházka, V. Špála, J. Zrzavý, E. Filla, E. Ovčáček). Obrazovou kolekci doplňuje přehled vývoje českého moderního sochařství a rozsáhlá kolekce kreseb a grafiky. Sbírka výtvarného umění regionu Ostravska zahrnuje díla osobností spjatých životem či tvorbou se severní Moravou od 1. desetiletí našeho století do současnosti. Obsahuje např. významné kolekce F. Duši, H. Salichové, V. Kristina, A. Handzela, B. Dvorského, J. Kapce, E. Ovčáčka, A. Kroči a dalších. Vedle jednotlivých sbírek české malby vlastní galerie také soubory prací jiných národních škol. Španělským malířům Pařížské školy dominuje soubor děl O. Domíngueze. Sbírka ruského realistického malířství obsahuje výjimečná díla M. V. Něstěrova, V. J. Makovského, I. I. Šiškina, I. J. Repina, F. A. Maljavina, K. A. Korovina a dalších. Rakouskému a německému malířství 1. poloviny 20. století vévodí jedinečná díla – Judita od G. Klimta a Cařihrad od O. Kokoschky. Jsou zde i práce E. Orlika, O. Laskeho, A. Faistauera, A. Egger-Lienze, C. Ungera, E. Kahlera, M. Pechsteina, M. Liebermanna, W. Hablika či A. Koliga. Uvedené kolekce dotváří početná sbírka kresby a grafiky, zahrnující i relativně uzavřené celky, jež galerie také samostatně vystavuje, např. Stará italská grafika, Holandská a flámská grafika, Litografie H. Daumiera, z českého souboru pak např. kolekce M. Jiránka, M. Švabinského, F. Tichého, regionální celky aj. Pozoruhodný je i soubor slovenské grafiky.


Galerie výtvarného umění v Ostravě

instituce, obec, adresa
Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město), Dům umění

Galerie výtvarného umění v Ostravě

termín   název výstavy, místo konání
???? - ????    
???? - ????    
1965/04/25 - 1965/05/30   Jan Preisler: Výběr z malířského díla, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1969/02/11 -   Carl Unger: Obrazy a kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1981/05 - 1981/06   Boj za mír a socialismus v tvorbě severomoravských výtvarných umělců, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1984/--/-- - 1984/03/04   Jan Provazník (1901 - 1978): Obrazy a ilustrace, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1990/11/06 - 1991/01/06   Mikoláš Aleš. Ze sbírek Národní galerie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1990/12/18 - 1991/01/30   Bohumír Jaroněk, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1991/01/15 - 1991/03/31   Rudolf Kedl: Hymnus o přírodě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/01/29 - 1991/03/10   Mikuláš Medek, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/04   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/05 - 1991/06   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1991/05/14 - 1991/06   Jiří Myszak: Sochy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/07/09 - 1991/09/01   Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby. Z Berlínského období 1974-1991, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/07/10 - 1991/08/21   Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby. Z Berlínského období 1974-1991, Galerie Delta, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1991/08 - 1991/09   Petr Šmaha: Retrospektivní výběr, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/10/08 - 1991/11/10   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1991/11 - 1992/01/19   Valentin Držkovic 1888 - 1969: Kresby - grafika, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1991/11/26 - 1992/01/16   Eduard Ovčáček 1961 - 1991, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992 -   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1992/02/06 - 1992/03/22   František Bílek, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/02/20 - 1992/03/22   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/03/31 - 1992/05/05   Antonín Kroča, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/05/12 - 1992/06/14   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/07 - 1992/08   Dvacet československých grafiků, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1992/10/20 - 1992/12/06   Vladimír Preclík: Sochy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/11 - 1993/01   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/02 - 1993/05   Handzel Dvorský Kristin Sládek, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/03/16 - 1993/04/25   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1992, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/05/04 -   André Masson: Kresby / Dessins, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/06/17 - 1993/08/01   Tomas Lax: Grafika dvou desetiletí, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/09/14 - 1993/10/31   Václav Zykmund, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1993/09/23 - 1993/10/31   Zdeněk Kučera, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/11/09 - 1994/01/02   Martin Mainer: Obrazy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1994/01/11 - 1994/02/20   Václav Tikal: Výběr z díla, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1994/02/17 - 1994/03/16   Jan Bauch: Kresby, Divadlo hudby, Ostrava (Ostrava-město)
1994/04/19 - 1994/05/29   Hugo Demartini: Tvorba z let 1958 - 1978, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1994/04/26 - 1994/06/05   Jozef Jankovič na Ostravsku: Sochy - šperky - kresby - grafika, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1994/09/20 - 1994/10/30   Jiří Bielecki, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1994/10/04 - 1994/11/06   Radek Pilař: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1994/12/13 - 1995/01/21   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1995/01 - 1995/02   Ohniska inspirace II. Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/01/17 -   České malířství 19. století ze sbírek GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/03 - 1995/04   Zdeněk Beneš: Obrazy 1958 - 1994, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/05/16 - 1995/07/02   Andrzej Urbanowicz, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/06/06 - 1995/07/02   Jaroslav Vožniak: Na ostravsku, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1995/09/05 - 1995/10/08   Jaromír Brabenec: Projekty z let 1985 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/09/20 - 1995/10/29   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1995/11/21 - 1996/01/01   Jiří Seifert: Tvorba z posledních let, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1995/11/28 - 1995/12/31   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/12 - 1996/01   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (malba, plastika), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01/28 - 1996/03/10   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1996/02/06 - 1996/03/17   Stanislav Cigoš: Obrazy, objekty 1995, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1996/06/11 - 1996/07/14   Německá zastavení, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1996/08/06 - 1996/09/22   Současné polské sochařství / Współczesna polska rzeźba, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1996/11/12 - 1996/12/31   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/11/12 - 1996/12/31   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1996/11/12 - 1996/12/31   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996/11/26 - 1997/01/12   Bohumil Eliáš: Sklo, obrazy, kresby, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/01/16 - 1997/03/23   Současné polské umění ze sbírky Hornoslezského muzea v Bytomi, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1997/01/16 - 1997/11/02   Evropské malířství ze sbírek GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1997/01/16 - 1997/11/02   Rehabilitace historické malby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1997/01/21 - 1997/02/23   Ivan Titor: Obrazy, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/03/04 - 1997/04/06   Nová věc, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/04/15 - 1997/05/04   Ocelové rovnoběžky: Výstava u příležitosti 150 let železnice na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1997/04/16 - 1997/05/18   Diplomanti KVT: Výběr z diplomových prací, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/05/27 - 1997/06/29   Thomas Lax: Kresby dvou desetiletí, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/08/19 - 1997/09/28   Pavel Hlava: Sklo, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/10/07 - 1997/11/16   630 cm2 Mail-art Ostrava 1997, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/10/14 - 1997/11/23   Pavel Carlsbader a Uta Dorra: Proměny III, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1997/11/11 - 1997/12/21   Antonín Kroča: Obrazy a kresby z let 1972 - 1997, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1997/11/27 - 1998/01/04   Kolmo k ose, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/12/10 - 1998/01/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánes, Praha
1998/01/08 - 1998/02/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
1998/01/15 - 1998/02/15   Klub konkrétistů, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/02/03 - 1998/03/15   Od pohádky k dobrodružství: Klasikové české moderní ilustrace, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1998/03/03 - 1998/11/01   České malířství 19. století ze sbírek GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/03/10 - 1998/04/12   Jiří Šuhájek: Sklo, obrazy, kresby, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/03/27 - 1998/04/26   Wobec wartości / Vstříc hodnotám, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/04/21 - 1998/05/24   Výtvarná skupina In Signum: V jasném světle, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/05/05 - 1998/06/07   Radoslav Kratina: Pohyb jako možnost, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/06/02 - 1998/07/02   Stanislav Cigoš: Světlo, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/06/16 - 1998/07/19   Ivan Ouhel: Čas obrazu. Tvorba z devadesátých let, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/08/25 - 1998/09/27   Jan Exnar: Sklo, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/10/06 - 1998/11/08   Živel, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/10/13 - 1998/12/31   Josef Mánes v ostravské sbírce umění 19. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/10/14 - 1998/11/15   Emil Orlik 1870-1932: Vybraná díla z českých sbírek, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/11/24 - 1999/01/03   Česká serigrafie, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/12/01 - 1999/01/10   Marius Kotrba: Sochy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/01/01 - 1999/04/04   Úzkost, smutek a vzdor: Evropské malířství v první polovině 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/01/19 - 1999/02/21   Knižní vazba Elišky Čabalové, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/01/19 - 1999/02/21   Oinirické vize Anny Zemánkové, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/01/19 - 1999/02/21   Z moravské gobelínové manufaktury, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/02/09 - 2000/01/30   České umění 1. poloviny 20. století - Zrcadlo zrcadla, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/03/02 - 1999/04/04   Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/03/02 - 1999/04/04   Jan Ambrůz: Kov, sklo, kámen, prostor, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/04/06 - 1999/05/09   Jaromír Rybák: Sklo, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1999/04/13 - 1999/05/16   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/05/25 - 1999/06/27   Guido Boggiani: Fotografie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/05/25 - 1999/06/27   Jiří Helcel: Viagra Benz, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/05/25 - 1999/06/27   Petr Jochmann: Živočich, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/06/29 - 1999/08/29   Iva Mrázková: Skutečnosti, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1999/07/01 - 1999/09/12   Bohuslav Kocián 1963 - 1998, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/07/01 - 1999/09/12   František Štorek na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/07/01 - 1999/09/12   Jaroslava Pešicová: Na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/07/08 - 1999/09/12   David John Lloyd: Celebration of Life / Oslava života, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/09/07 - 1999/10/17   Miloš Polášek, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1999/09/21 - 1999/10/24   Zrození velkoměsta: Moderní architektura Ostravy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/09/22 - 1999/10/24   Viktor Kolář: Fotografie / Photographs Ostrava 1963-1999, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/12/07 - 2000/02/20   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Dům umění, Zlín (Zlín)
1999/12/14 - 2000/01/16   Mail Art 99 Ostrava, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2000/01/18 - 2000/03/19   Miloslav Moucha: Životaběh, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/01/18 - 2000/12/31   Evropské umění 17. a 18. století ze sbírky GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/01/20 - 2000/02/27   Ivan Krajíček: Mafra 2000, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/01/25 - 2000/03/05   A13: Volné sdružení krnovských výtvarníků, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2000/02/29 - 2001/01/31   Dvojí ztráta horizontu: Výtvarné umění 1938 - 1958 v Čechách a na Moravě ve sbírkách GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/03/03 - 2000/03/30   Pavla Zdražilová: Sekty, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/03/14 - 2000/04/30   Jaroslav Wasserbauer: Sklo, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2000/04 - 2000/10   Bartolomeus Spranger: Sv. Šebestián, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2000/04/04 - 2000/06/03   Svět divadla loutek, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/04/13 - 2000/05/21   Hana Puchová: Schůzka II, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/05/04 - 2000/05/27   Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2000/05/14 - 2000/06/14   Vilém Wünsche: Výběr z díla, Šenovské muzeum a knihovna, Šenov (Ostrava-město)
2000/05/26 - 2000/06/10   Hudební motivy ze sbírky GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/06/01 - 2000/07/29   Jiří Pekárek: Barvy sportu, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2000/06/06 - 2000/07/22   Daniel Balabán: Kvanta a prázdna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/06/15 - 2000/07/22   Ladislav Jezbera: téREM, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/06/15 - 2000/08/05   Na koně! Sbírka a současnost, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/08/01 - 2000/09/23   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/09/07 - 2000/10/14   Štěpánka Šimlová: Jako sen, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/09/12 - 2000/10/29   Kaleidoskop, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2000/10/01 - 2000/12/31   Zo zlatého fondu GVU v Ostravě, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
2000/10/03 - 2000/11/11   Dialog Jiřího Koláře & Ladislava Nováka / Dialogue work by Jiří Kolář & Ladislav Novák, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/10/19 - 2000/11/25   Kostel sv. Václava v paměti staletí, Dům umění, Opava (Opava)
2000/10/19 - 2000/11/25   Marek Pražák: Ostravská jatka, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2000/11/07 - 2000/12/31   Jiřina Žertová, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2000/11/28 - 2001/01/27   David Moješčík - Mojda: pan Václav - očista, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/11/28 - 2001/01/27   Velké kresby Václav Stratila (1982-1990), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/11/30 - 2001/01/27   Aleš Hudeček: Pojď blíž, ať tě lépe cítím, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/02/06 - 2001/03/24   Eduard Ovčáček: Na ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/02/08 - 2001/03/24   Aleš Rezler: Kresby a obrazy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/05/04 - 2001/05/26   Objevený prostor, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/06/05 - 2001/07/21   Jiří Matějů: Labyrint, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/06/05 - 2001/07/21   Jiří Sobotka: E - matutinum, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/06/19 - 2001/07/28   Jaroslav Matouš: Skleněné plastiky a kresby, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2001/07/31 - 2001/09/15   Paderlík, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/08/02 - 2001/09/15   Veronika Zapletalová: Rourouni, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/09/25 - 2001/11/10   Vratislav Varmuža: Ohlédnutí, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2001/09/27 - 2001/11/10   Lubomír Typlt: Obešel já polí pět, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/11/06 - 2001/12/22   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2001/11/15   Rostislav Švácha: Česká architektura 1956 - 1969, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/12/04 - 2002/01/06   Petr Řehoř: Mundus possibilis (malby a objekty), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/01/08 - 2002/03/23   Pojďte si hrát s panem malířem Emilem Fillou, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2002/01/22 - 2002/03/30   10 let katedry výtvarné tvorby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/01/22 - 2002/03/30   10: Studenti katedry výtvarné tvorby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/01/22 - 2002/03/30   Podlahova 1992 - 2002, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/04 - 2002/05/04   Vladimír Kopecký: Sklo, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/09 - 2002/06/01   Berenika Ovčáčková: Grafika 1992-2002, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/09 - 2002/06/01   Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/16 - 2002/06/01   Man Ray: Fotografie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/19 - 2002/06/01   Současná španělská grafika, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/25   Zdeněk Lukeš: Současná pražská architektura s kritickým komentářem, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/05/13   Beseda k výstavě Man Ray fotografie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/05/14 - 2002/06/15   Tomáš Vosolsobě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/06/11 - 2002/07/27   Josef Odráška: Výběr z tvorby 1968-2002, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/06/14 - 2002/07/27   Katarína Szanyiová: Konečná, vystupovat!, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/06/14 - 2002/07/27   Martin Kuriš: Petr a Lucie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/06/25 - 2002/08/31   Kontakty, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2002/08/27 -   České umění 1.poloviny 20.století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/08/27 - 2002/11/02   Julius Mařák: Kresba a grafika ze sbírek GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/08/27 - 2003/03/01   Krajina: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/09/10 - 2002/10/19   Vlastimil Krčmář: Řez, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2002/11/26 -   Evropské moderní umění ze sbírek GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/12/07 - 2003/02/02   Ruské malířství, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2002/12/19   Vánoční koncert, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2003/03/18 - 2003/05/18   Jiří Surůvka: I Maestri del Colore, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2003/04/03 - 2003/06/20   Max Švabinský (1873-1962) ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/05/15   Kabaret Jiřího Surůvky: Návrat mistrů zábavy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2003/06/24 - 2003/09/20   Český komiks (?) a výtvarné umění, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2003/07/01 - 2003/09/20   Milan Vobruba: Sklo, kresby, akvarely, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2003/09/30 - 2003/11/29   Sklářský ateliér Vladimíra Kopeckého, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2003/10 - 2004/01   Krajina: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/10/07 - 2003/11/29   Otakar Schindler: Zvláštní poutník, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2003/12/09 - 2004/01/31   630 cm2 Mail-art Ostrava 2003, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2003/12/16 - 2004/02/21   Felix Jenewein (1857 - 1905), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2004/03/09 - 2004/05/22   Karel Pauzer: Plastika - kresba / Ivan Komárek: Malba, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2004/05/18 - 2004/05/22   Hana Lukášová: Cesta, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2004/06/10 - 2004/08/29   Poklady Moravskoslezského kraje - 190 let muzejnictví, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2004/08/24 - 2004/10/09   Pavel Besta: Otisk člověka, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2004/09/21 - 2004/11/20   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2004/10/20 - 2004/12/11   Svatoslav Böhm: Reliéfy a grafický design, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2004/12/07 - 2005/02/26   Slezský koncept, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2004/12/21 - 2005/01/22   Honoré Daumier: Litografie ze sbírky GVU v Ostravě, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2005/02/03   Od fotografie zpět do fotopravěku: Jiří Šigut představí průřez svou dvacetiletou tvorbou, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/03/08 - 2005/04/16   Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996-2004, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/04/05 - 2005/05/28   Eliška Čabalová: Vyhynulé formy, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2005/04/26 - 2005/05/28   Jan Sekal: Oeuvres / Výběr z díla, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/04/26 - 2005/05/28   Jan Sekal: Přesnost geometrie a poezie každodennosti: Digitální fotografie, počítačová grafika a lepené obrazy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2005/04/26 - 2005/05/28   Superstart in Ostrava, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/06/14 - 2005/08/27   Rapsodická cesta k malbě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/09/27 - 2005/11/19   Jiří Neuwirt: Malá retrospektiva, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2005/12/06 - 2006/02/04   České umění 19. století ze sbírek GVU v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/12/13 - 2006/02/18   630 cm2 Mail-art Ostrava 2005, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2005/12/15 -   Restaurovaná umělecká díla 2000 - 2005, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006 - 2006/03/19   Rakouské umění ze sbírek GVU v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/07 - 2006/04/29   Jindřich Štreit: Retrospektiva, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/05/16 -   80. výročí Domu umění, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/05/16 - 2006/10/21   Jurečkova obrazárna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/05/23 - 2006/08/12   Umělci severní Moravy a Slezska ze sbírek GVU v Ostravě I., Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2006/06/20 - 2006/08/26   Quido Sen: Objekty a instalace, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/09/12 - 2006/11/18   OVA 95-05, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/09/26 - 2006/11/25   Gabriel & Casua, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2006/09/26 - 2006/11/25   Gabriel & Casua, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2006/11/14 -   Russkaja živopis: Pohled do ostravské sbírky Ruského malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/11/14 -   Šedesátá léta... Ze sbírek GVU v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/12/05 - 2007/02/17   Rostislav Zárybnický, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/12/05 - 2007/02/17   Rostislav Zárybnický: Zjevování malby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/12/21 - 2007/01/21   Gustav Klimt: Judita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/01/16 - 2007/02/24   Ilustrátoři dětem, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2007/04/24 - 2007/05/12   9. salon obce architektů, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2007/05/03 - 2007/06/16   Antonín Kroča: Malíř Lašska, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/05/15 - 2007/08/04   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže 60. let ze sbírek GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/05/22 - 2007/06/30   Václav Hollar jubilující, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2007/06/16 - 2007/08/31   Adolf Kašpar: Grafika, Památník Adolfa Kašpara, Loštice (Šumperk)
2007/10/04 - 2007/11/11   10. salon obce architektů, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
2007/10/16 - 2008/06/27   Poklady starého umění ze sbírky GVU v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/10/20 - 2007/10/21   V deset sem otevřel oči - a ..., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/10/22 - 2008/06/27   Animační programy pro školy k výstavě Poklady starého umění ze sbírek GVU v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/11/14   Čtení ze šuplíku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/11/16   Pohyb, zvuk, prostor, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/12/11 - 2008/02/09   Tvrdohlaví po 20 letech, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/12/11 - 2008/02/23   Animační programy pro školy k výstavě Svět podle nás, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2007/12/11 - 2008/02/23   Svět podle nás, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2008/02/19 - 2008/04/12   Ivan Titor: Chaoticon, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/02/26   Dobročinná aukce konaná u příležitosti ukončení výstavy Svět podle nás, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2008/04/22 - 2008/06/14   Michael Rittstein: Lesklá alej / Splendem avenue, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/05/13 -   Lidská práce, technika a průmysl: Jako inspirace výtvarného umění, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/06/10 - 2008/07/05   Diplomky FAU, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/06/10 - 2008/07/05   Diplomky FAU, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2008/06/24 - 2008/08/23   Miloš Urbásek, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/10/07 - 2008/11/15   Miroslav Šnajdr: Pocta Gustavu Klimtovi, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/10/07 - 2008/11/15   Skvosty evropského umění, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/11/12   Miroslav Šnajdr, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/12/03 - 2009/02/28   Sváry zření: Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/12 - 2009/04/18   Michal Cimala: Tuzemský export - Tuzex, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/19 - 2009/05/17   Politik Juscelino Kubitschek: Slovo muže, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/20 - 2009/05/17   Architekt Oscar Niemeyer ve fotografiích Damjana Prelovšeka, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/04/25?   Beseda s výtvarnicí a hudebnicí Vladivojnou La Chia, Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna, Ostrava (Ostrava-město)
2009/05/05 - 2009/06/06   Pavlína Konvičná: Žena / objekt, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2009/05/07 - 2009/06/07   Krištof Kintera: Duch svatý otevřený / Holy spirit opened, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/05/19 - 2009/07/12   Kopie děl Rubense a Rembranta, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/05/22 - 2009/07/05   Erich Mendelsohn: Dynamika funkce / Vize kosmopolitního architekta, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/06/16 - 2009/07/12   Diplomky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/06/19 - 2009/07/19   Studio Najbrt / Tři vykřičníky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/08/04 - 2009/09/27   Stopy ohně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/08/14 - 2009/10/04   Petr Lysáček: lysacek@post.cz, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/09/25 - 2009/10/31   Trojhlavý drak 2009, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/10/01 - 2009/11/29   A zase Ostrava...!!!, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/10/06 - 2009/11/22   Stanislav Kolíbal: Archiv, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/10/20 - 2009/12/06   Milan Dobeš: Pulsing Emotions, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/12/01 - 2010/02/07   Pojďte s námi do Betléma, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/12/04 - 2010/02/07   Logika prostoru. Architekt Robert Konieczny, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/12/22 - 2010/03/07   Jan Trampota: 1889 - 1942 Krajina života, život krajinou, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010 - 2010/11/28   Nová díla Josefa Kubíčka ve sbírkách GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010 - stálá expozice   Skvosty evropského umění - Klimt, Kokoschka, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/01/19 - 2010/03/21   Oskar Kokoschka: Moravská Ostrava II., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/02/16 - 2010/04/25   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/02/17 - 2010/04/11   Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa (SANAA): Škola managementu a designu v Zollvereinu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/02/17 - 2010/04/11   Thomas Mayer - fotograf, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/03/02 - 2010/04/10   "Za dvacet", Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2010/03/23 - 2010/05/15   Gallia Romanica: Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zykmunta Świechowského, Galerie Sklepení, Brno (Brno-město)
2010/03/30 - 2010/06/06   Měkkohlaví, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/04/09 - 2010/07/18   Labyrint světla, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/04/13   Zikmund Lucemburský ve vizuálních pramenech své doby (z cyklu přednášek Marka Zágory Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku II.), Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna, Ostrava (Ostrava-město)
2010/04/15   MENS SANA - Autorské čtení ze šuplíku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/04/16 - 2010/05/08   Grafický dizajn nie!, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2010/04/21   Germaine Dulac, Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna, Ostrava (Ostrava-město)
2010/04/23 - 2010/06/06   Mezinárodní vztahy / Mladí architekti z Německa, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/05/04 - 2010/07/25   Sto tváří lásky. Grafická díla inspirovaná láskou, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/05/11   Odívání ve středověku (z cyklu přednášek Marka Zágory Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku II.), Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna, Ostrava (Ostrava-město)
2010/05/13 - 2010/06/05   Juraj Jakubčiak: U = (f + e) x, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2010/05/19   Alexandre Alexeieff, Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna, Ostrava (Ostrava-město)
2010/06/08   Velislavova bible (z cyklu přednášek Marka Zágory Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku II.), Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna, Ostrava (Ostrava-město)
2010/06/16 - 2010/07/18   Diplomky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/04 - 2010/09/26   Paul Rotterdam: Krása je posledním stupněm duchovna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/04 - 2010/09/26   Zbyněk Janáček: Boxy a tisky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/05 - 2010/09/18   7. trienále polské grafiky / The 7th Triennial of the Polish Graphics, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/10 - 2010/10/17   Žena v množném čísle, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2010/08/11 - 2010/10/17   Rudolf Kremlička: Žena v množném čísle. Kresby Rudolfa Kremličky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/23 - 2010/10/17   Vůně uhlí stále v nás, Důl Michal, Michálkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2010/09/17 - 2010/11/28   Daniel Libeskind: Architektura je řeč, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/10/12 - 2011/01/09   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/10/15 - 2010/11/27   Wymiary wolności / Dimenze svobody, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/03 - 2011/01/30   Andělská tvář - Motiv andělů v grafickém umění napříč staletími, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/12/01   Vilém Wünsche a Šenov, Městský úřad, Šenov (Ostrava-město)
2010/12/07 - 2011/01/29   Svět podle nás, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2010/12/15 - 2011/03/06   Jaroslav Róna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/12/16 - 2011/03/20   Vratislav 20/20 – architektura 1990–2010, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/01/19 - 2011/03/06   Polský konstruktivismus, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/01/20 - 2011/02/23   Endre Nemes, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/02/02 - 2011/03/27   Paříž, sladká Paříž – grafická díla Valentina Držkovice, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/02/24 - 2011/03/30   Jan Bauch, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/03/10 - 2011/05/22   Daniel Libeskind: Architektura jako język, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2011/03/15   O životě a díle Valentina Držkovice, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/03/23 - 2011/06/05   Alfons Mucha: 150 let, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/03/29 - 2011/05/22   Jan Konůpek: Hamletova kytice, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/03/31 - 2011/04/27   František Gross, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/04/05 - 2011/06/03   Boris Podrecca: Architekt, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/04/05 - 2011/06/03   Boris Podrecca: Architekt, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2011/04/21 - 2011/05/14   Jan Vytiska: Valašský hřebec, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2011/04/28 - 2011/06/01   Miloslav Moucha, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/25 - 2011/07/10   Provazník dětem, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/02 - 2011/06/29   Rudolf Kremlička, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/22 - 2011/09/11   Motor & Art, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/07/26 - 2011/11/06   Přírůstky 2001-2010, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/08/23 - 2011/10/02   Lukáš Jasanský - Martin Polák: Tlucte, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/09/01 - 2011/10/12   František Jiroudek, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/09/06 - 2011/11/20   Doteky stáří, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/09/28 - 2011/11/13   Jakub Špaňhel, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/10/13 - 2011/11/23   Jozef Jankovič, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/10/14 - 2011/11/27   K-dron / Mezi uměním a matematikou / Janusz Kapusta / New York, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/02/09 - 2012/04/15   Ostrava! Ostrava! Nejen zlatá šedesátá ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/03/13 - 2012/04/08   František Kupka: Modrá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/13 - 2012/04/29   Boris Podrecca: Architekt, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/03/13 - 2012/05/13   Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/20 - 2012/05/27   František Kowolowski: Depositum, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/30 - 2012/05/20   Milan Pitlach: Šanghajské koncepty, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/30 - 2012/05/27   OFIS architekti, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/04/24   David Cajthaml: Lesní kresby, křest, Letohrádek Hvězda, Praha
2012/05/15 - 2012/06/01   Šapitó Františka Tichého, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/06/01 - 2012/07/29   Post-oil city: Historie budoucnosti města, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/06/13 - 2012/09/16   Čestmír Suška: Outside / Inside, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/06/14 - 2012/09/16   Napříč krajinou, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/06/15 - 2012/07/15   Patrik Kriššák: We / Oui, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/06/20   Jan Balabán: Básně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/07/03 - 2012/09/02   Ferdiš Duša: Život člověka Ferdiše Duši, ve smutné zemi, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/09/25 - 2012/11/25   Umělecké poklady ze sbírek České národní banky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/10/03 - 2012/11/25   Membra Disjecta for John Cage /pro Johna Cage, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/11/09 - 2012/12/30   Maryla Sobek: Taller - Objekt - oděv, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/12/12 - 2013/03/10   Jan Zrzavý: Božská hra, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/03/26 - 2013/05/05   Krása podzimu středověku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/04/05 -   Archikultura 2013: Festival architektury, designu a umění, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/04/05 - 2013/05/12   Le Corbusier: Chandigarh, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/04/05 - 2013/05/12   Radim Ulmann: Nábytek pro historická divadla a výběr z díla, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/04/05 - 2013/05/26   Architektura znějící hudbou, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/05/21 - 2013/06/30   Ovčáček !!!, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/12/05 - 2013/12/15   Svět podle nás 2013, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/12/19 - 2014/02/23   Začátek století / The Beginning of the Century, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/12/20 - 2014/02/16   Josip Plečnik: Skici. Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky Damjana Prelovšeka, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/01/10 - 2014/05/04   Umění Osmy – umění nového počátku, Dům umění, Opava (Opava)
2014/012 - 2015/01   Svět podle nás, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/03/07 - 2014/04/27   Zvi Hecker, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/05/06 - 2014/06/29   František Bílek: Poutník v bezčasí, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/05/06 - 2014/06/29   Petr Pastrňák: Vítr vlní tichý les, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/05/23 - 2014/07/20   Viktor Pivovarov, Ged Quinn: Cake and Lemon Eaters, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/07/08 - 2014/0914   Dita Pepe, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/07/17 - 2014/11/01   Španělští umělci pařížské školy, Dům umění, Opava (Opava)
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/01/22 - 2015/03/22   Reductive.NL, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/04/02 - 2015/06/07   Alfred Neumann: Architektura zmocňující se prostoru. Alfred Neumann - život a dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/04/10 - 2015/06/07   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/05/14 - 2015/06/28   25 let institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/06/23 - 2015/08/30   Franta: Tváří v tvář, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/06/23 - 2015/08/30   Vladimír Škoda: Energie / Énergie / Energy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/06/26 - 2015/08/30   Brusel... na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/06/30 - 205/08/30   Miloš Polášek: Zmizelá Ostrava, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/07/14 - 2015/08/23   Valentin Držkovic: Zase mezi svými!, Dům umění, Opava (Opava)
2015/09/25 - 2016/01/03   Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby / Sculptures and Drawings 1954-2015, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/10/01 -   Eduard Ovčáček: Grafika je dar I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/11/12 - 2016/02/28   Válečný mrak, Dům umění, Opava (Opava)
2015/12/10 - 2016/01/03   Kolíbalky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/01/20 - 2016/03/20   Eduard Ovčáček: Grafika je dar II., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/01/21 - 2016/03/20   Iain Patterson: Out West, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/03/24 - 2016/06/19   Informel - 60. léta ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Opava (Opava)
2016/04/05 - 2016/06/05   Leopold & Paul Kupelwieser: Umění, průmysl, architektura, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/04/05 - 2016/06/05   McCullough Mulvin Architects: Laboratoř přírody. Geologie/Biologie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/04/06 - 2016/06/05   Eduard Ovčáček: Grafika je dar III., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/06/16 - 2016/08/14   Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/06/16 - 2016/09/04   Daniel Balabán: Nejasná poselství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/06/17 - 2016/09/04   Eduard Ovčáček: Grafika je dar IV.- Lekce velkého A, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/18 - 2017/02/20   Bílý stín, Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO - Václav Boštík: Modrá (pro Jana Palacha), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/18 - 2017/12/31   Tradice v proudu modernity, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/20 - 2017/03/19   Emil Filla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Opava (Opava)
2017/01/25 - 2017/03/26   Narušená imaginace: Dělat okna tam, kde dříve byly zdi / Disruptive Imagination: Making Windows Where There Were Once Walls, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/03/15 - 2017/06/04   Linie versus tvar. Známé sochy a neznámé kresby sochařů, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/04/11 - 2016/06/04   Aaltova příroda / Aalto´s nature, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/04/12 - 2017/06/04   Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects + Šeng-jüan Chuang, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/06/20 - 2017/09/03   Hana Puchová: Pevné vazby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/06/23 - 2017/09/03   Antonín Střížek: Život / Life, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/07/11 - 2017/09/03   Akvizice / Acquisitions 2012-2016, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/09/27 - 2018/01/07   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/01/25 - 2018/03/25   Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/01/25 - 2018/03/25   Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
2018/01/26 - 2018/03/25   Abstraction création: Art non figuratif 1932-1936, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/01/26 - 2018/03/25   Norbert Grund fecit, Johann Balzer sculpsit, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/01/26 - 2018/12/31   Nová galerie v nové republice, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/04/05 - 2018/06/03   Studio Odile Deco: Horizons, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/04/11 - 2018/06/10   Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší: Napřed uhořet / Burning Through, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/06/20 - 2018/09/09   Kdo je vítězem?, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/06/20 - 2018/09/09   Spektrum: Vznik nového vizuálního jazyka GVUO, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2018/06/22 - 2018/07/22   Diplomky 2018 Fakulty umění Ostravské univerzity, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/08/01 - 2018/09/09   Píseň duše: Ruské umění ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/09/26 - 2019/01/06   Černá země? Mýtus a realita 1918 - 1938, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/10/16 - 2020/01/12   Otto Gutfreund: Bod zlomu / Breaking Point, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/10/16 - 2020/01/12   Rudolf Sikora: Konec světa? Ekologický komiks, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/10/16 - 2020/01/26   Kříž, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/10/16 - 2020/01/26   Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO: Filip Andrejevič Maljavin, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/11/15 - 2020/03/22   Kateřina Šedá: Bedřichovický poledník (Zisky 2018 GVUO), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2020/01/22 - 2020/03/22   Jacques Callot: Zrcadlo světa / Mirror of the Word, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2020/01/29 - 2020/03/15   Ostrava jako niterné téma v malbách, kresbách a objektech Marty Kolářové, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2020/05/26 - 2020/08/30   Josef Bolf: Planeta, která neexistovala (Zisky 2018/19 GVUO), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2020/05/26 - 2020/08/30   Pavel Nešleha: Vidět jinak / To See Differently, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/03/03 - 2021/05/02   Václav Brožík: Kresby / Drawings, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/03/10 - 2021/04/18   Václav Rodek: Metakódy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/05/05 - 2021/06/06   Španělští umělci Pařížské školy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/05/13 - 2021/08/08   Kresby ze sbírky Františka Jurečka, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/06/22 - 2021/08/29   Hybrid-in, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/09/14 - 2021/11/14   Ladislav Zívr: Sochy a kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/09/15 - 2021/10/31   Eliška Čabalová: Místa a knihy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/09/22 - 2022/01/02   Steven Holl: Making Architecture, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/09/24 - 2021/11/21   Hybrid-in, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2021/11/09 - 2022/01/30   Dost dobrý Dobrinov, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/11/17 - 2022/01/02   Marek Sibinský: Basis of Grey, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/11/23 - 2022/02/27   Brčko na drátě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/12/02 - 2022/02/20   Hybrid-in, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2022/01/19 - 2022/03/06   Michal Kalhous: Stary knedlik, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/01/19 - 2022/03/06   Radost, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/03/01 - 2022/05/29   Velikonoční příběh v umění, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/03/22 - 2022/06/05   Marius Kotrba: Velký okamžik, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/06/21 - 2022/09/04   Čarodějná laboratoř Antonína Procházky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/06/22 - 2022/09/04   Adéla Matasová: Mezičas, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/09/21 - 2022/12/31   Přirození 1989–1992: Ostravští divocí, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/10/05 - 2022/12/31   Post-objektiv, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/12/07 - 2023/01/15   Svatoslav Böhm: Půdorysy paměti, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/01/10 - 2023/03/05   Jaroslava Pešicová: Bez názvu (Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/01/18 - 2023/03/12   Jaroslav Koléšek: Technointim, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/01/18 - 2023/03/12   Urszula Broll: Átmán znamená Dech, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/02/01 - 2023/03/26   Tichý Holan v manéži, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/03/07 - 2023/06/04   Viktor Kolář: Fronta na kupónové knížky (Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/03/29 - 2023/05/21   Eduard Ovčáček / EDAS: Znaky – 1968 – Groteska, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/04/04 - 2023/06/11   Josef Váchal: Putování malého elfa, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/05/07 - 2023/07/16   Toyen: Surreal/Radical, Ludwig Museum, Koblenz
2023/06/21 - 2023/10/01   Jan Wojnar, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/09/20 - 2023/12/03   Pavel Šmíd: Rituály, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/10/18 - 2023/12/31   Antonín Tomalík: Mezi svými, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2024/01/17 - 2024/03/10   Ivo Sumec: Člověčí věci, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2024/02/21 - 2024/07/05   Staré umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2024/03/27 - 2024/06/16   Toyen: Knihy bez hranic, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)

Galerie výtvarného umění v Ostravě

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie
  1991   Jiří Myszak: Sochy
  1991   Petr Šmaha: Retrospektivní výběr
  1992   Antonín Kroča
  1993   Eduard Ovčáček: Soupis grafické tvorby z let 1961 - 1993
  1993   Jiří Holík: Obrazy 1956 - 1992
  1993   Martin Mainer
  1993   Tomas Lax
  1993   Václav Tikal
  1993   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1992
  1993   Zdeněk Kučera
  1994   Jiří Bielecki
  1994   Radek Pilař: Výběr z díla
  1995   Jaromír Brabenec: Obálky / Envelopes, Blahopřání / Congratulations, Causa finalis (Projekty z let 1985 - 1995)
  1995   Jaroslav Vožniak: Na Ostravsku
  1995   Zdeněk Beneš
  1996   Stanislav Cigoš: Obrazy, objekty
  1997   Antonín Kroča: Umělecká bilance
  1997   Ivan Titor: Obrazy
  1997   Thomas Lax: Kresby dvou desetiletí / Drawings of Two Decades
  1997   Uta Dorra
  1998   Marius Kotrba
  1999   Bohuslav Kocián 1963 - 1998
  1999   Jan Ambrůz: Kov, sklo, kámen, prostor
  1999   Viktor Kolář: Ostrava 1963-1999 (Fotografie / Photographs)
  2000   Bartolomeus Spranger: Sv. Šebestián
  2000   Štěpánka Šimlová: Jako sen
  2001   Eduard Ovčáček: Na Ostravsku
  2001   Tomáš Vosolsobě
  2001   Vratislav Varmuža: Ohlédnutí
  2002   Berenika Ovčáčková: Deset let grafické práce 1992-2002
  2003   Jiří Surůvka
  2003   Otakar Schindler: Zvláštní poutník
  2004   Pavel Besta: Otisk člověka
  2004   Slezský koncept / Silesian Concept
  2005   Eliška Čabalová Hlaváčová: Vyhynulé formy
  2005   Jiří Neuwirt: Malá retrospektiva
  2006   Quido Sen: Objekty a instalace / Objekte und Installationen
  2006   Rostislav Zárybnický: Zjevování malby
  2007   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže šedesátých let ze sbírek GVUO
  2008   Ivan Titor: Chaoticon
  2008   Michael Rittstein: Lesklá alej / Splendent avenue
  2008   Miloš Urbásek
  2008   Miroslav Šnajdr: Pocta Gustavu Klimtovi / Homage to Gustav Klimt
  2009   Erich Mendelsohn (Dynamika funkce / Vize kosmopolitního architekta)
  2009   Gallia Romanica (Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zykmunda Świechowského)
  2009   Jan Trampota: 1889 - 1942 Krajina života, život krajinou
  2009   Milan Dobeš: Pulsing Emotions
  2009   Pavlína Konvičná: Žena - Objekt
  2009   Petr Lysáček: lysacek@post.cz
  2009   Robert Konieczny: Logika prostoru
  2009   Stanislav Kolíbal: Kresby ke knihám 1947-1994
  2009   Stanislav Kolíbal: Ostrava 1943-1949
  2010   Daniel Libeskind: Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture is a language
  2010   Juraj Jakubčiak 2007 - 2010
  2010   Zbyněk Janáček: Boxy a tisky
  2011   Boris Podrecca: Architekt
  2011   Jakub Špaňhel
  2011   Jan Vytiska: Valašský hřebec
  2011   K-dron / Mezi uměním a matematikou / Janusz Kapusta / New York
  2012   Čestmír Suška
  2012   František Kowolowski (2000 - 2011)
  2012   Jan Zrzavý: Božská hra
  2012   Maryla Sobek: Taller: Objekt – oděv (Když se oděv setká s architekturou)
  2012   Patrik Kriššák: We / Oui
  2013   Josip Plečnik: Skici / Sketches / Szkice
  2014   Dita Pepe: Měj ráda sama sebe / Love Yourself
  2014   Petr Pastrňák: 1994-2014
  2014   Zvi Hecker
  2015   Alfred Neumann
  2015   Franta: Tváří v tvář / Face à face
  2015   Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby / Sculptures and Drawings 1954-2015
  2016   Daniel Balabán
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention
  2019   Rudolf Sikora: Konec světa? Ekologický komiks / The End of the World? An Eco-Comic
  2019   Zisky 2018 GVUO / Acquisions 2018 GVUO (Kateřina Šedá: Bedřichovický poledník / The Bedřichovice Meridian)
  2020   Marta Kolářová
  2020   Pavel Nešleha: Vidět jinak / To See Differently
  2021   Václav Rodek: Metakódy / Metacodes
  2021   Václav Rodek: Metakódy / Metacodes
  2022   Adéla Matasová: Mezičas / Meantime
  2022   Michal Kalhous: Stary knedlik / Old Dumpling
  2022   Post-objektiv (Beyond the Lens, Beyond Objectivity)
  2022   Steven Holl: Making Architecture
  2023   Antonín Tomalík
  2023   Pavel Šmíd: Rituály / Rituals
  2023   Urszula Broll: Átmán znamená Dech / Atman means Breath
  2024   Ivo Sumec: Člověčí věci / People's Things
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Tři grafici českého symbolismu (Kobliha - Konůpek - Váchal)
  1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
  1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie)
  1993   Handzel Kristin Dvorský Sládek (Obrazy, plastiky, kresby, grafika ve sbírkach Galerie výtvarného umění v Ostravě)
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
  1995   Galerie Ostrava: Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
  1995   Mezinárodní sympozium prostorových forem / International Symposium of Spatial Forms (Ostrava 1993/94)
  1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
  1996   Německá zastavení
  1996   Přírůstky 1991 - 1995
  1997   630 cm2 (Mail-art Ostrava 95/97; Katalog výstav v letech 1995 a 1997)
  1997   Pavel Carlsbader a Uta Dorra: Proměny III
  1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
  2002   Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka
  2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
  2004   Karel Pauzer: Plastika - kresba, Ivan Komárek: Malba
  2004   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie)
  2005   Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996-2004
  2006   Jurečkova obrazárna (Počátky galerijní činnosti v Ostravě)
  2007   Tvrdohlaví po 20 letech
  2008   Skvosty evropského umění / Treasures of European Art
  2008   Tvrdohlaví po 20 letech
  2009   Architekt Oscar Niemeyer: Brasília, Politik Juscelino Kubitschek: Slovo muže
  2009   Stopy ohně / Traces of fire
  2011   Polský konstruktivismus / Polish Constructivism
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
  2012   Membra Disjecta for John Cage / pro Johna Cage (Wanting to Say Something About John / Chceme říct něco o Johnovi)
  2012   OFIS architekti
  2012   Post-oil city (Historie budoucnosti města)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
  2016   McCullough Mulvin Architects: Laboratoř přírody / The Laboratory of Nature (Geologie/biologie / Geology/Biology)
  2017   Dělat okna tam, kde dříve byly zdi / Making Windows Where There Were Once Walls
  2017   Zpřístupněná místa / Making Places (Fieldoffice Architects, Huang Sheng-Yuan)
  2018   Abstraction création: Art non figuratif 1932-1936
  2018   Černá země? (Mýtus a realita 1918 - 1938)
  2018   Napřed uhořet / Burning Through: Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší
  2018   Norbert Grund Pinx. – Johann Balzer Sc.
  2022   Joy / Radost (Pohyb, ticho, touha, požitek... / Movement, Silence, Desire, Pleasure...)
  2022   Přirození / The Natural Ones 1989–1992 (Ostravští divocí / Ostrava's wild bunch)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918)
  2010   Róna
  2014   Bohumil Kubišta: Zářivý krystal
  2016   Leopold & Paul Kupelwieser (Umění, průmysl, architektura)
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927)
  2019   Povolání: Šedá
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on
  2020   Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940): Vášeň pro barvu (Vědecký katalog prací F. A. Maljavina ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice)
  2020   Jan Wojnar
  2021   Galerie v kostce (Interaktivní průvodce pro rodiny s dětmi od 5 let)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1965   Jan Preisler: Výběr z malířského díla
  1969   Carl Unger: Obrazy a kresby
  1984   Jan Provazník (1901 - 1978): Obrazy a ilustrace
  1990   Mikoláš Aleš (Ze sbírek Národní galerie)
  1991   Eduard Ovčáček (1961-1991)
  1991   Jiří Myszak: Sochy
  1991   Mikuláš Medek
  1991   Petr Šmaha
  1991   Rudolf Kedl: Hymnus o přírodě (plastiky a kresby)
  1991   Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby. Z Berlínského období 1974-1991 (finisáž)
  1991   Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby. Z Berlínského období 1974-1991
  1991   Vladislav Vaculka: Životní dílo
  1992   Antonín Kroča
  1992   Jánuš Kubíček: Malba a grafika
  1992   Vladimír Preclík: Sochy
  1993   André Masson: Kresby / Dessins
  1993   Daniel Balabán: Obrazy, objekty
  1993   Jiří Holík: Obrazy 1956 - 1992
  1993   Martin Mainer: Obrazy (Ostrava)
  1993   Tomas Lax: Grafika dvou desetiletí
  1993   Václav Zykmund
  1993   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949-1992
  1993   Zdeněk Kučera: Socha - grafika - malba
  1994   Jiří Bielecki (1965 - 1994)
  1994   Jiří Sopko: Výběr z díla
  1994   Václav Tikal: Výběr z díla
  1995   Andrzej Urbanowicz
  1995   Jaromír Brabenec: Projekty z let 1985 - 1995
  1995   Jaroslav Vožniak: Na ostravsku
  1995   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty II
  1995   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo
  1995   Zdeněk Beneš: Obrazy 1958 - 1994
  1996   Bohumil Eliáš: Sklo, obrazy, kresby
  1997   Antonín Kroča: Obrazy a kresby z let 1972 - 1997
  1997   Ivan Titor: Obrazy
  1997   Thomas Lax: Kresby dvou desetiletí
  1998   Emil Orlik 1870-1932: Vybraná díla z českých sbírek
  1998   Ivan Ouhel: Devadesátá léta - čas obrazu
  1998   Jan Exnar: Sklo
  1998   Jiří Šuhájek: Sklo, obrazy, kresby
  1998   Marius Kotrba: Sochy
  1998   Radoslav Kratina: Pohyb jako možnost
  1999   Bohuslav Kocián 1963 - 1998
  1999   David John Lloyd: Celebration of Life / Oslava života
  1999   Guido Boggiani: Fotograf (1861 - 1901)
  1999   Jaromír Rybák: Sklo
  1999   Jiří Helcel: Viagra Benz
  1999   Knižní vazba Elišky Čabalové
  1999   Miloš Polášek (Fotografika)
  1999   Petr Jochmann: Živočich
  1999   Viktor Kolář: Fotografie / Photographs Ostrava 1963-1999
  2000   Aleš Hudeček: Pojď blíž, ať tě lépe cítím
  2000   David Moješčík - Mojda: pan Václav - očista (sochy)
  2000   Hana Puchová: Schůzka II
  2000   Ivan Krajíček: Mafra 2000
  2000   Jaroslav Wasserbauer: Sklo
  2000   Jiří Pekárek: Barvy sportu (fotograf časopisu Týden)
  2000   Kostel sv. Václava v paměti staletí
  2000   Ladislav Jezbera: téREM
  2000   Marek Pražák: Ostravská jatka
  2000   Miloslav Moucha: Životaběh
  2000   Pavel Korbička: Řecký cyklus
  2000   Pavla Zdražilová: Sekty
  2000   Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým
  2000   Štěpánka Šimlová: Jako sen
  2000   Velké kresby Václav Stratila (1982-1990)
  2001   Aleš Rezler: Kresby a obrazy
  2001   Eduard Ovčáček: na Ostravsku
  2001   Jaroslav Matouš: Skleněné plastiky a kresby
  2001   Jiří Matějů: Labyrint
  2001   Jiří Sobotka: E - matutinum
  2001   Lubomír Typlt: Obešel já polí pět
  2001   Paderlík
  2001   Roman Franta: Nic
  2001   Václav Stratil: Kresby 1955 - 2000
  2001   Veronika Zapletalová: Rourouni
  2001   Vratislav Varmuža: Ohlédnutí
  2002   Berenika Ovčáčková: Grafika 1992-2002
  2002   Josef Odráška: Výběr z tvorby 1968-2002
  2002   Katarína Szanyiová: Konečná, vystupovat!
  2002   Man Ray: Fotografie
  2002   Martin Kuriš: Petr a Lucie
  2002   Vladimír Kopecký: Sklo
  2003   Jiří Surůvka: I Maestri del Colore
  2003   Milan Vobruba: Sklo, kresby, akvarely
  2003   Milan Vobruba: Sklo, kresby, akvarely
  2003   Otakar Schindler: Zvláštní poutník (k nedožitým osmdesátinám autora)
  2004   Hana Lukášová: Cesta (diplomová práce)
  2004   Honoré Daumier: Litografie ze sbírky GVU v Ostravě
  2004   Petr Sikula: Fotografická krajina 1967 - 2003
  2004   Svatoslav Böhm: Reliéfy a grafický design
  2005   Eliška Čabalová: Vyhynulé formy
  2005   Jan Sekal: Oeuvres / Výběr z díla (digitální fotografie, počítačová grafika a lepené obrazy)
  2005   Jiří Neuwirt: Malá retrospektiva
  2005   Rapsodická cesta k malbě (K životnímu jubileu malíře Karla Harudy)
  2006   Jindřich Štreit: A retrospective / Retrospektiva
  2006   Quido Sen: Objekty a instalace
  2006   Setkání s Jindřichem Štreitem (U příležitosti autorské retrospektivní výstavy)
  2007   Antonín Kroča: Malíř Lašska (Výběr z díla k 60.výročí narození)
  2007   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže 60. let ze sbírek GVUO
  2007   Václav Hollar jubilující (Grafiky ze sbírek GVUO)
  2008   Ivan Titor: Chaoticon
  2008   Michael Rittstein: Lesklá alej
  2008   Miloš Urbásek
  2008   Miroslav Šnajdr: Pocta Gustavu Klimtovi
  2009   Architekt Oscar Niemeyer: Brasília
  2009   Erich Mendelsohn: Dynamika funkce / Vize kosmopolitního architekta
  2009   Jan Trampota 1889 - 1942: Krajina života, život krajinou
  2009   Krištof Kintera: Duch svatý otevřený / Holy spirit opened
  2009   Logika prostoru: Architekt Robert Konieczny
  2009   Michal Cimala: Tuzemský export - Tuzex
  2009   Milan Dobeš: Pulsing Emotions
  2009   Pavlína Konvičná: Žena / objekt
  2009   Petr Lysáček: lysacek@post.cz
  2009   Stanislav Kolíbal: Archiv (1/ Ostrava 1943-1949, 2/ Kresby ke knihám 1947-1994)
  2010   Daniel Libeskind: Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture is a language
  2010   Daniel Libeskind: Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture is a Language
  2010   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé
  2010   Juraj Jakubčiak: U = (f + e) x
  2010   Oskar Kokoschka: Moravská Ostrava II. (Výstava jednoho obrazu)
  2010   Paul Rotterdam: Krása je posledním stupněm duchovna / Beauty ist the Final Stage of the Spirituality
  2010   Róna
  2010   Sto tváří lásky
  2010   Zbyněk Janáček: Boxy a tisky
  2010   Žena v množném čísle
  2011   Alfons Mucha: 150 let
  2011   Boris Podrecca: Architekt
  2011   Jakub Špaňhel
  2011   Jan Konůpek: Hamletova kytice
  2012   Ferdiš Duša: Život člověka Ferdiše Duši, ve smutné zemi
  2012   František Kowolowski: Depositum
  2012   František Kupka: Modrá
  2012   Jan Zrzavý: Božská hra / The Divine Game
  2012   Milan Pitlach: Šanghajské koncepty
  2012   Patrik Kriššák: We / Oui (zahájení)
  2012   Patrik Kriššák: We / Oui - My / ano
  2012   Suška: Outside / Inside
  2012   Šapitó Františka Tichého
  2013   Josip Plečnik: Skici (Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky Damjana Prelovšeka)
  2013   Ovčáček!!!
  2014   Dita Pepe
  2014   František Bílek: Poutník v bezčasí
  2014   Petr Pastrňák: Vítr vlní tichý les
  2015   Eduard Ovčáček: Grafika je dar I.
  2015   Franta: Tváří v tvář / Face à face / Face to face
  2015   Miloš Polášek: Zmizelá Ostrava (hand - made fotografiky)
  2015   Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby / Sculptures and Drawings 1954-2015
  2015   Vladimír Škoda: Energie / Énergie / Energy
  2016   Daniel Balabán: Nejasná poselství / Unclear messages
  2016   Iain Patterson: Out West
  2017   Aaltova příroda / Aalto´s nature (Úloha lidové tradice v japonském a finském stavitelství v díle Alvara Aalta ve 30. letech minulého století / The role of vernacular building tradition of Japan and Finland in the work of Alvar Aalto in the 1930s)
  2017   Antonín Střížek: Život / Life
  2017   Hana Puchová: Pevné vazby / Strong Bonds
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention
  2018   Studio Odile Deco: Horizons
  2019   Otto Gutfreund: Bod zlomu / Breaking Point
  2019   Rudolf Sikora: Konec světa? Ekologický komiks / The End of the World? An Eco-Comic
  2020   Jacques Callot: Zrcadlo světa / Mirror of the Word
  2020   Marta Kolářová
  2020   Pavel Nešleha: Vidět jinak / To See Differently
  2021   Dost dobrý Dobrinov
  2021   Eliška Čabalová: Místa a knihy
  2021   Ladislav Zívr: Sochy a kresby / Sculptures and drawings
  2021   Marek Sibinský: Basis of Grey
  2021   Steven Holl: Making Architecture
  2021   Václav Brožík: Kresby / Drawings
  2021   Václav Rodek: Metakódy (Z cyklu Ostrava sobě, 95 let Domu umění 1926 - 2021)
  2022   Adéla Matasová: Mezičas / Meantime
  2022   Čarodějná laboratoř Antonína Procházky
  2022   Marius Kotrba: Velký okamžik / A Great Moment
  2022   Michal Kalhous: Stary knedlik / Old Dumpling
  2022   Svatoslav Böhm: Půdorysy paměti / Projections of Memory
  neuveden   Stanislav Cigoš: Světlo
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1994   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích
  1995   České malířství 19. století ze sbírek GVUO
  1996   Německá zastavení: Příspěvek k problematice německého malířství v Čechách a na Moravě
  1996   Přírůstky sbírek GVUO 1991 - 1995
  1996   Současné polské sochařství / Współczesna polska rzeźba
  1997   Nová věc
  1998   Klub konkrétistů (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
  1998   Od pohádky k dobrodružství: Klasikové české moderní ilustrace
  1998   Wobec wartości / Vztah k hodnotám
  1999   Italská kresba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  2000   Dialog Jiřího Koláře & Ladislava Nováka / Dialogue work by Jiří Kolář & Ladislav Novák
  2000   Hudební motivy ze sbírky GVUO
  2000   Kaleidoskop
  2000   Na koně! Sbírka a současnost
  2000   Svět divadla loutek
  2001   Objevený prostor
  2002   10: Studenti katedry výtvarné tvorby
  2002   České umění 1.poloviny 20.století, Krajina, Julius Mařák: Kresba a grafika
  2002   Evropské moderní umění ze sbírek GVUO
  2002   Současná španělská grafika
  2003   Český komiks (?) a výtvarné umění
  2004   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie)
  2004   Slezský koncept
  2006   80. výročí Domu umění
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
  2006   OVA 95-05
  2006   Russkaja živopis: Pohled do ostravské sbírky Ruského malířství, Šedesátá léta...: Ze sbírek GVU v Ostravě
  2008   Lidská práce, technika a průmysl jako inspirace výtvarného umění
  2008   Skvosty evropského umění
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918)
  2008   Výstava diplomantů Fakulty umění OU 08
  2009   A zase Ostrava...!!!
  2009   Architekt Oscar Niemeyer: Brasília, Politik Juscelino Kubitschek: Slovo muže
  2009   České a slovenské umění 60. let 20. století
  2009   Diplomky
  2009   Kopie děl Rubense a Rembrandta
  2009   Pojďte s námi do Betléma (grafická díla inspirovaná narozením Krista v průběhu staletí)
  2009   Stopy ohně
  2009   Studio Najbrt / Tři vykřičníky
  2010   „Za dvacet“ (Střední umělecká škola, Ostrava)
  2010   7. trienále polské grafiky / The 7th Triennial of the Polish Graphics
  2010   Měkkohlaví
  2010   Škola managementu a designu v Zollverein / Zollverein School of Management and Design (Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa / Sanna, Thomas Mayer)
  2011   Černá slunce / Black Suns (Odvrácená strana modernity 1927-1945 / Dark Size of Modernity 1927-1945)
  2011   Doteky stáří
  2011   Lukáš Jasanský - Martin Polák: Tlucte
  2011   Motor & Art
  2012   Napříč krajinou
  2012   Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna
  2012   OFIS arhitekti
  2012   Post-oil city - Historie budoucnosti města
  2012   Umělecké poklady ze sbírek České národní banky / Art Treasures from the Collection of Czech National Bank
  2013   Architektura znějící hudbou, Le Corbusier: Chandigarh, Nábytek pro historická divadla
  2013   Krása podzimu středověku
  2013   Svět podle nás 2013
  2013   Začátek století (České umění prvního desetiletí 21. století)
  2014   Viktor Pivovarov, Ged Quinn: Cake and Lemon Eaters
  2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
  2015   Brusel... na Ostravsku
  2015   Kolíbalky
  2015   Reductive.NL
  2015   Válečný mrak / The War Cloud (Reflexe tématu války v umění ze sbírek GVUO / Artistic Reflection of World War II in Collections of The Gallery of Fine Arts in Ostrava)
  2016   Leopold & Paul Kupelwieser: Umění, průmysl, architektura
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
  2017   Akvizice / Acquisitions 2012-2016 (Kolář Kotrba Malich Sekal Sýkora)
  2017   Album 76 (Tradice v proudu modernity / Tradition in the Current of Modernity)
  2017   Narušená imaginace / Disruptive Imagination: Making Windows Where There Were Once Walls
  2017   Zpřístupněná místa / Making Places (Fieldoffice Architects + Huang Sheng-Yuan)
  2018   Černá země? Mýtus a realita / A Black Land? Myth and Reality
  2018   Diplomky 2018 (Fakulta umění Ostravské univerzity)
  2018   Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí
  2018   Kdo je vítězem? / Who is the Victor?
  2018   Napřed uhořet / Burning Through: Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší
  2018   Píseň duše: Ruské umění ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
  2018   Spektrum: Vznik nového vizuálního jazyka GVUO / Spektrum: Creating a new visual language at the Gallery of Fine Arts
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on
  2021   Brčko na drátě / Straws on wires
  2021   Kresby ze sbírky Františka Jurečka / Drawings from the Collection of František Jureček
  2021   Španělští umělci Pařížské školy / Spanish Artists of Paris School / Artistas españoles de la escuela de Paris
  2022   Post-objektiv / Beyond the Lens, Beyond Objectivity
  2022   Přirození: Ostravští divocí / The Natural Ones: Ostrava's Wild Bunch 1989–1992
  2022   Velikonoční příběh v umění / The Easter story in art
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Jan Zrzavý: Božská hra
  2012   Jan Zrzavý: The Divine Game
  2017   Antonín Střížek: Život / Life
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention
  2019   Otto Gutfreund: Bod zlomu / Breaking Point
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927-1945 / Black Suns: Dark Size of Modernity 1927-1945
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013 (Průniky, střety, přesahy)
  2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927)
  2017   Album 76
  2018   Černá země? Mýtus a realita / A Black Land? Myth and Reality
  2018   Nová galerie v nové republice / A New Gallery in the Newly-Born State
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita
  2000   Tomáš Hlavina: Fyzika
  2010   Daniel Libeskind: Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture is a language
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   pf 1998 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
  1999   pf 2000
  2008   Pf 2009: Galerie výtvarného umění v Ostravě
  2016   PF 2017 Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Galerie výtvarného umění v Ostravě
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Rostislav Švácha: Česká architektura 1956 - 1969
  2002   Beseda k výstavě Man Ray fotografie
  2002   Vánoční koncert
  2002   Zdeněk Lukeš: Současná pražská architektura s kritickým komentářem
  2003   Kabaret Jiřího Surůvky: Návrat mistrů zábavy
  2005   O konceptualismu (přednáška Jiřího Valocha s komentovanou prohlídkou výstavy Slezský koncept)
  2005   Od fotografie zpět do fotopravěku (Jiří Šigut představí průřez svou dvacetiletou tvorbou)
  2008   Dobročinná aukce konaná u příležitosti ukončení výstavy Svět podle nás
  2008   Miroslav Šnajdr
  2009   Beseda s výtvarnicí a hudebnicí Vladivojnou La Chia
  2012   Jan Balabán: Básně (bibliofilský tisk)
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Do světa obrazů Daniela Balabána (Kvanta a prázdna)
  2001   Do světa obrazů Václava Stratila (Velké kresby (1982 - 1990))
  2004   Jan Wojnar (Pět zastavení na výstavě Slezský koncept)
  2005   Jiří Šigut (Pět zastavení na výstavě Slezský koncept)
  2005   Karel Adamus (Pět zastavení na výstavě Slezský koncept)
  2005   Martin Klimeš (Pět zastavení na výstavě Slezský koncept)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program duben - červen 1997
  1997   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program leden - březen 1997
  1998   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program duben - červen 1998
  1998   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program leden - březen 1998
  1998   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program říjen - prosinec 1998
  1999   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program červenec - září 1999
  1999   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program duben - červen 1999
  1999   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program leden - březen 1999
  2000   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2000 červenec - srpen - září
  2000   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2000 duben - červenec
  2000   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2000 leden - březen
  2000   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2000 říjen - listopad - prosinec
  2001   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2001 duben - květen - červen
  2001   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2001 říjen - listopad - prosinec
  2002   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2002 červenec - srpen - září
  2002   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2002 duben - květen - červen
  2002   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2002 leden - únor - březen
  2002   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2002 říjen - listopad - prosinec
  2003   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2003 červenec - srpen - září
  2005   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2006 leden - únor - březen
  2007   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2007 říjen - listopad - prosinec
  2007   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2008 leden - únor - březen
  2008   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2009 leden - únor - březen
  2009   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2009 leden - únor - březen
  2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - říjen, listopad, prosinec 2010)
  2013   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2013 leden - únor - březen
  2014   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2014 říjen - listopad - prosinec
  2016   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2016 leden - únor - březen
  2017   Galerie výtvarného umění v Ostravě (program leden-březen)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění (1905-2013) (Interaktivní průvodce k výstavě ve dnech 3.10.2014-4.1.2015 pro všechny do deseti let)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění (1905-2013) (Interaktivní průvodce k výstavě ve dnech 3.10.2014-4.1.2015 pro všechny od deseti let)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Karel Adamus (Výstavní síň Sokolská 26 (výstava sedmašedesátá))
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Michael Rittstein - Lesklá alej
  2011   O životě a díle Valentina Držkovice
  2011   Retrospektivní výstava Alfonse Muchy poprvé v Ostravě
vstupenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Ovčáček !!!
zadání/propozice
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Čestmír Suška: Outside / Inside

Galerie výtvarného umění v Ostravě

instituce, obec, adresa
Dům umění, Ostrava (Ostrava-město), Jurečkova 9
Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město), Mongolská 2

Galerie výtvarného umění v Ostravě

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
  2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2012   Czech Contemporary Art Guide
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Galerie výtvarného umění v Ostravě
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   PF 2007 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2006 leden - únor - březen
  2008   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2009 leden - únor - březen
  2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - říjen, listopad, prosinec 2010)
  2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - duben, květen, červen 2010)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky

Galerie výtvarného umění v Ostravě

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2012/02/09 - 2012/04/15   Ostrava! Ostrava! Nejen zlatá šedesátá ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
festival/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2010/05/15   Ostravská muzejní noc 2010, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)

Galerie výtvarného umění v Ostravě

osoba narození poznámka
Beránek Petr 17. 8. 1950 ???? - ????, ředitel
Číhalová Hana   ???? - ????
Dalecká Hedvika 23. 1. 1993 ???? - ????, muzejní pedagožka
Gába Petr 24. 6. 1983 2016 - ????, historik, dokumentátor
Jůza Jiří 8. 5. 1973 ???? - ????, ředitel 2008
Jůza Vilém 13. 6. 1930 ???? - ????
Jůzová Jedličková Ludmila 16. 2. 1935 ???? - 1997
Lichovníková Vladimíra   ???? - ????, knihovnice
Michna Jaroslav 20. 5. 1983 2018 - ????, kurátor
Mikolášek Martin 28. 10. 1973 ???? - ????
Netopil Pavel 27. 7. 1958 1998 - 2004, kurátor výstav
Sedláková Jana   ???? - ????, muzejní pedagožka
Šrubařová Jana   ???? - ????, tisková mluvčí, styk s veřejností
Šulc Vladimír 5. 4. 1966 ???? - ????, pracuje jako fotograf
Trnková Eva 20. 11. 1937 1966 - ????
Turoňová Tereza   ???? - ????, animační a vzdělávací programy pro děti a studenty ZŠ, SŠ a ZUŠ, MŠ, rodiny, dospělé

Galerie výtvarného umění v Ostravě

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Sváry zření

Galerie výtvarného umění v Ostravě

osoba narození
Baják Josef 20. 2. 1906
Bartoš Lubomír 22. 9. 1937
Bartovský Václav 22. 8. 1903
Benda Břetislav 28. 3. 1897
Beneš Vincenc 22. 1. 1883
Čumpelík Jan 28. 1. 1895
Duša Ferdiš 13. 1. 1888
Dvorský Bohumír 21. 10. 1902
Dvořák František 21. 1. 1925
Frinta Emanuel 31. 10. 1896
Gajda Vladislav 17. 7. 1925
Gutfreund Otto 3. 8. 1889
Handzel Augustin 7. 6. 1886
Hlobil Vilém 25. 2. 1904
Hofman Karel 14. 9. 1906
Hofman Vlastislav 6. 2. 1884
Hojden Karel 11. 10. 1893
Holáček Bedřich 6. 3. 1903
Holan Karel 4. 12. 1893
Hrádek Josef 14. 6. 1904
Hrnčárek Jan 15. 8. 1918
Hroch Vladimír 3. 4. 1907
Chatrný Dalibor 28. 8. 1925
Jalůvka Ladislav 15. 6. 1932
Jarcovják Lubomír 12. 8. 1962
Jaroněk Bohumír 23. 4. 1866
Jíra Josef 11. 10. 1929
Jůza Vilém 13. 6. 1930
Kafka Čestmír 14. 11. 1922
Karlíková Olga 6. 1. 1923
Kocůrková Anděla 22. 9. 1919
Kohl Ludvík 14. 4. 1746
Kolář Josef 15. 8. 1913
Kolig Anton 1. 7. 1886
Komárek Ivan 24. 12. 1956
Komárek Vladimír 10. 8. 1928
Koníček Oldřich 12. 10. 1886
Kosárek Adolf 6. 1. 1830
Kostrhon Eduard 13. 11. 1910
Kotík Jan 4. 1. 1916
Kovařík Slavoj 22. 9. 1923
Kovářová Květuše 11. 10. 1945
Kratina Radoslav 2. 12. 1928
Krůček Václav 7. 9. 1955
Kuba Ludvík 16. 4. 1863
Kubín (Coubine) Otakar 22. 10. 1883
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884
Kučera Zdeněk 1. 5. 1935
Lacina Bohdan 15. 2. 1912
Lamr Aleš 12. 6. 1943
Lasák Oldřich 19. 12. 1884
Lax Tomáš (Thomas) 25. 12. 1948
Lenhart Jindřich 6. 4. 1878
Lenhart Karel 24. 1. 1904
Liberda Bronislav 28. 8. 1937
Lidický Karel 17. 6. 1900
Liebscher Karel 24. 2. 1851
Liesler Josef 19. 9. 1912
Lolek Stanislav 13. 11. 1873
Longen-Pittermann Emil 29. 7. 1885
Máčel Zdeněk 9. 6. 1921
Malý František 10. 3. 1900
Mánes Josef 12. 5. 1820
Medek Mikuláš 3. 11. 1926
Menčík Václav 22. 11. 1926
Moucha Miloslav 25. 3. 1942
Mulač Martin 9. 3. 1988
Myszak Jiří 2. 3. 1925
Načeradský Jiří 9. 9. 1939
Navrátil Josef 17. 2. 1798
Navrátil Pavel 18. 8. 1933
Navrátil Vladimír 29. 3. 1907
Nechleba Vratislav 17. 6. 1885
Němec Josef 8. 5. 1922
Nepraš Karel 2. 4. 1932
Neuwirt Jiří 27. 2. 1948
Nevan Eugen 18. 1. 1914
Nováková Varmužová Gabriela 13. 4. 1964
Oberthor Karel 15. 7. 1921
Obšil Jan 25. 12. 1908
Odráška Josef 27. 5. 1945
Ochrymčuk Leonid 19. 5. 1929
Oliva Otmar 19. 2. 1952
Olšák Jaroslav 13. 4. 1914
Ondreička Karol 23. 2. 1898
Paderlík Arnošt 1. 12. 1919
Piepenhagen August 2. 8. 1791
Pivovarská Jana 23. 2. 1942
Placatka Ladislav 26. 5. 1923
Plíšková Naděžda 6. 11. 1934
Podešva František 2. 7. 1893
Pokluda Miroslav 27. 2. 1919
Pokorný Jaroslav 11. 7. 1903
Polášek Viktor 25. 2. 1911
Pražák Čeněk 20. 2. 1914
Procházka Antonín 5. 6. 1882
Procházková Scheithauerová Linka 28. 1. 1884
Prokop Petr 10. 10. 1926
Provazník Jan 29. 9. 1901
Příleský Ivo 29. 2. 1928
Pukl Vladimír 2. 3. 1896
Rabas Václav 13. 11. 1885
Rafl Tomáš 16. 2. 1948
Ranný Michal 30. 7. 1946
Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf 14. 6. 1944
Richter Dan 2. 11. 1930
Rittstein Michael 17. 9. 1949
Róna Jaroslav 27. 4. 1957
Ronovský František 11. 1. 1929
Rožánková Drábková Marta 24. 4. 1882
Ruszelák Josef 16. 6. 1938
Rybička Miroslav 23. 6. 1928
Říhovský Karel 2. 1. 1926
Salcman Martin 7. 5. 1896
Salichová Hálová Helena 25. 4. 1895
Sedláček Jan 10. 9. 1925
Sedláková Vojtová Věra 8. 4. 1935
Sedlík Petr 4. 6. 1950
Severová Jaroslava 1. 4. 1942
Scholz Zelezny Helene 16. 8. 1882
Strnadel Antonín 10. 5. 1910
Šigut Jiří 14. 5. 1960
Šimotová Adriena 6. 8. 1926
Šnajdr Miroslav 8. 11. 1938
Šplíchal Zdeněk 20. 11. 1948
Štorek František 3. 7. 1933
Tikal Václav 24. 12. 1906
Tkaczyk Bedřich 7. 2. 1910
Tůma Drahomír 28. 11. 1907
Urbásek Miloš 28. 7. 1932
Vaca Karel 21. 7. 1919
Vacek Zdeněk 1. 6. 1940
Václavík Jan 3. 3. 1941
Varmuža Vratislav 13. 1. 1934
Vašíček Vladimír 29. 9. 1919
Wagner Josef 2. 3. 1901
Wagner Ladislav 27. 6. 1945
Weirauch Emil 7. 1. 1909
Wünsche Vilém 1. 12. 1900
Zdrazila Adolf 8. 12. 1868
Zoubek Olbram 21. 4. 1926
Zrzavý Jan 5. 11. 1890

Galerie výtvarného umění v Ostravě

grafika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1906   Kubišta Bohumil, Dvě švadleny
1906   Kubišta Bohumil, Interiér vojenské ubytovny (V kasárnách, Na vojně)
1907   Kubišta Bohumil, Motiv z Florencie (Povoz)
1907   Kubišta Bohumil, Nábřeží ve Florencii
1907   Kubišta Bohumil, Podobizna muže u stolu (Autoportrét)
1907   Kubišta Bohumil, Scéna z hostince (V hospodě, Pijáci)
1907   Kubišta Bohumil, Síň (Vesnický interiér)
1907   Kubišta Bohumil, Venkovská chalupa
1915   Kubišta Bohumil, Prosba (Nedokončený dřevoryt)
1918   Kubišta Bohumil, Istrijská krajina (2. stav)
1972   Kratina Radoslav, Geometrická kompozice
katalog kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
1989   Boštík Václav, Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989
kresba
rok vydání   autor, název (podnázev)
1905   Kubišta Bohumil, Krajina
1906   Jiránek Miloš, Visící Jánošík
1907   Kubišta Bohumil, Ulice ve Florencii
1908   Kubišta Bohumil, Dvě ženy hrající si s chlapcem v kuchyni - Štěstí domova
1968   Ranný Michal, Strop našich náspí
obraz
rok vydání   autor, název (podnázev)
1899   Radimský Václav, Jitro na řece L' Epte
1902   Jiránek Miloš, Koupání (Hoch z Velké)
1904-1905   Kubišta Bohumil, Matka
1906-1907   Jiránek Miloš, Velké pastorále
1907   Kubišta Bohumil, Podobizna Jiřího Mahena
1907   Kubišta Bohumil, Podobizna matky
1908   Kubišta Bohumil, Podobizna chlapce
1909   Kubišta Bohumil, Podobizna prof. Posejpala
1910   Kubišta Bohumil, Krajina
1912   Kubišta Bohumil, Hypnotizér
1912   Kubišta Bohumil, Nervózní dáma (Objetí)
1912   Procházka Antonín, Koncert
1913   Kubišta Bohumil, Moře u Pulje
1913   Procházka Antonín, Žluté květy
1924   Foltýn František, Růžena
1924-1929   Zrzavý Jan, Jaro
1926   Kremlička Rudolf, Děvče s prostěradlem
1927   Foltýn František, Členění formalit
1930   Justitz Alfred, Ženský akt
1932   Tichý František, Hráči kulečníku
1933   Majerník Cyprian, Býk
1936   Filla Emil, Prádlo
1943   Majerník Cyprian, Diváci (Na balkoně)
1944   Kotík Jan, Interiér s horským sluncem
1956   Medek Mikuláš, Den a noc
1961   Medek Mikuláš, Obraz
1964   Medek Mikuláš, Sedm trnů ve rtu
1964   Vašíček Vladimír, Rozptyl / Dissipation
1970   Ranný Michal, Krajina s nakloněným stromem
pozvánka autorská
rok vydání   autor, název (podnázev)
2016   Patterson Iain, Iain Patterson: Out West
socha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1944   Wielgus Jindřich, Ze šichty III