foto Markéta Ondrušková

V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
termín: 2004/10/21 - 2004/12/31
doba konání (katalog): 2004/10/21 - 2004/12/31
doba konání (pozvánka): 2004/10/21 - 2004/12/31
doba konání (plakát): 2004/10/21 - 2004/12/31

poznámka:
Sbírka Patrika Šimona je významnou soukromou uměleckou kolekcí, která je ve větším měřítku poprvé vystavena právě zde, v Olomouci. Expoziční výběr zahrnuje 255 kreseb, grafických listů, obrazů a soch a představuje tak výjimečnou příležitost seznámit se v řadě tematických okruhů s díly českých i evropských umělců pěti století. Jejím těžištěm jsou práce na papíře. Kresba, podobně jako grafika, je u nás stále ještě nedoceňovanou uměleckou disciplínou a také proto je jim zde poskytnut tak velký prostor. Podobně jako výstava je členěn na deset hlavních tematických kapitol, jež například představují ukázky dvou středověkých iluminovaných rukopisů, výběr z manýristické a barokní kresby a grafiky (členěné na ukázky funerálií, portrétu a proměn evropské krajiny). Široce koncipovanou kapitolou je pak krajinářství devatenáctého století, v jehož centru nalézáme italské inspirace; Itálie představovala nejen tradiční cíl milovníků památek, ale také prostředí, v němž se na pozadí antické tradice formovalo nové vnímání přírody. Zobrazování krajiny devatenáctého století si ovšem nelze představit bez vzorníků, vedut, ale také bez zpodobování prostředí zahrad a parků jako míst, kde krystalizoval sentimentální vztah k přírodě. Pozoruhodná je rovněž tvorba tehdejších diletujících aristokratů. Osu příběhu o krajině tvoří stylové proměny od klasicismu přes romantismus až po novoromantiku. Předělem ke kapitolám o historických reminiscencích, především historické malbě, jsou portréty a karikatury; žánr v proměnách dlouhého století naznačuje, jak mohou být pokusy o jednoznačná vymezování vágní. Závěrečné části výstavy předchází rafinovaně traktovaný příběh o androgynovi od něžné dospívající dívky až po vyzrálou femme fatale. Samotný vstup do nové doby představuje práce dekadentních symbolistů včetně zvláštního oparu orientálních vizí, především v díle znovu objevovaných pražských Němců.
Mezi vystavenými díly neschází práce zvučných jmen jako např. Aegidia Sadelera, Václava Hollara, Johanna Heinricha Roose, Pietera van Bloemena, Andrea Pooza, Norberta Grunda, rodiny Mánesů, Josefa Führicha, Franze Riepenhausena, Julia Mařáka, Vojtěcha Hynaise, Jana Štursy, Vojtěcha Preissiga, Alfreda Kubina nebo Emila Orlika.
Sbírkový katalog, kde je publikováno 660 exponátů včetně barevných reprodukcí, představuje asi desetinu celé Šimonovy sbírky.
-ah -

V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona

osoba   narození
Aachen Hans von   18. 6. 1552    
Auroux Nicolas        
Balzer Antonín   18. 8. 1771    
Balzer Jan   5. 8. 1738    
Balzer Jan   1768    
Balzer Matyáš   1747    
Barocci Federico   1535    
Barvitius Viktor   28. 3. 1834    
Bauer Josef   1. 10. 1820    
Baumgarten Jan        
Bega Cornelius   1631    
Bekl Josef   10. 6. 1806    
Berger Václav   27. 5. 1783    
Bergler Josef   1. 5. 1753    
Berka Jan   20. 7. 1759    
Binder Josef   15. 2. 1805    
Birkhardt Antonín   1677    
Blocklandt Anthonis van   1532    
Bloemaert Abraham   25. 12. 1564    
Bloemen Pieter van   1657    
Boehm Johann   1770    
Bossi Benigno   31. 7. 1727    
Both Jan        
Bourdon Sebastian   2. 2. 1616    
Brand Friedrich   1735    
Brandeis Jan   9. 6. 1818    
Braunerová Zdenka   9. 4. 1858    
Brömse August   2. 9. 1873    
Buquoy Ludwig   16. 12. 1783    
Burde Josef   14. 5. 1779    
Callot Jacques   1592    
Campigli Giovani        
Ceruti Giacomo        
Clam-Gallas Kristian   3. 9. 1771    
Clarot Alexander   17. 3. 1795    
Clarot Johann   1797    
Clary-Aldringenová Marie Aloisie   21. 6. 1777    
Collaert Adriaen   1560    
Comte Pierre   1823    
Čermák Jaroslav   1. 8. 1830    
Dahl Johann   24. 2. 1788    
Danckerts Dancker   1633    
Dědina Jan   1. 9. 1870    
Dietrich Christian   30. 10. 1712    
Dietrichstein Josef   1763    
Dietzler Jan (Johann)   1694    
Döbler Jiří   20. 4. 1788    
Drada Josef   1782    
Drevet Pierre   20. 7. 1663    
Drtikol František   3. 3. 1883    
Ducreux Joseph   1737    
Dujardin Karel   1622    
Edelinck Gérard   20. 10. 1640    
Everdingen Allart van   18. 6. 1621    
Eybl Franz   1. 4. 1806    
Flaxman John   6. 7. 1755    
Fortner Ludvík   15. 5. 1797    
Friese Leopold   27. 1. 1793    
Frommel Carl   1789    
Führich Josef   9. 2. 1800    
Galle Cornelis   1576    
Galle Philipp   1537    
Gareis Anton   1793    
Gauermann Jakob   1773    
Geissler Friedrich   31. 3. 1778    
Gessner Salomon   1. 4. 1730    
Goltzius Hendrick   1558    
Graff Anton   18. 11. 1736    
Graff Karl   1774    
Gregory Josef   1774    
Grund Norbert   4. 12. 1717    
Gurk Eduard   17. 11. 1801    
Gurlitt Heinrich   8. 3. 1812    
Hackert Jacob   15. 9. 1737    
Hagenauer Johann   22. 6. 1732    
Haid Johann   1739    
Hanfstaengl Franz   1. 3. 1804    
Häublin Nikolas   1650    
Haun August   10. 8. 1815    
Haushofer Maxmilian   12. 9. 1811    
Hausmannová Amélie   1862    
Havránek Bedřich   4. 1. 1821    
Heintz Josef   11. 6. 1564    
Hellich Josef   17. 4. 1807    
Herold Eduard   16. 9. 1820    
Herwegen Peter   1814    
Herz Johann   1693    
Herzinger Antonín   18. 11. 1763    
Hes Jan        
Heyden Jacob van der   1573    
Hiller Jan        
Hlaváček Karel   29. 8. 1874    
Holbeinsberg Therese de Holbein von   1785    
Hollar Václav   13. 7. 1607    
Holtzmann Carl   1740    
Horčička František   29. 6. 1776    
Hynais Vojtěch   14. 12. 1854    
Jahn Jan   4. 6. 1739    
Janscha Laurenz   30. 6. 1749    
Jettmar Rudolf   10. 9. 1869    
Jüttner Josef   12. 9. 1775    
Kaiser Eduard   22. 2. 1820    
Kalivoda (Kaliwoda) František   1824    
Kalmyk Fedor   1763    
Kandler Vilém   28. 2. 1816    
Kaulbach Wilhelm von   15. 10. 1805    
Kilian Lucas   1579    
Klauber Johann   1712    
Klauber Joseph   14. 10. 1710    
Klein Johann   24. 11. 1792    
Kleinhart Johann   1742    
Kobell Ferdinand   7. 6. 1740    
Kobell Franz   23. 11. 1749    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kohl Kliment   1754    
Kohl Ludvík   14. 4. 1746    
Kolář František   26. 6. 1825    
Kolínský Josef        
Konůpek Jan   10. 10. 1883    
Koopmann Johann   1797    
Koruna Josef   29. 3. 1807    
Kotterba Carl   1800    
Kraus Johann   23. 6. 1655    
Kriehuber Josef   15. 12. 1800    
Kroupa Jan   1794    
Krumpiegel Karel   16. 1. 1804    
Kubin Alfred   10. 4. 1877    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kunisada I. Utagawa   1786    
Kupecký Ján   3. 4. 1667    
Kupka František   23. 9. 1871    
Langweil Antonín   13. 6. 1791    
Leprince Jean   17. 9. 1734    
Liška Jan   1650    
Lorrain Claude   1600    
Lucas August   1803    
Lütgendorff Ferdinand   24. 1. 1785    
Machek Antonín   31. 10. 1775    
Major Isaac   1576    
Mánes Antonín   3. 11. 1784    
Mánes Josef   12. 5. 1820    
Mánes Quido   17. 7. 1828    
Mánes Václav   1793    
Mánesová Amálie   21. 1. 1817    
Mansfeld Jan   1764    
Mansfeld Jan (Johann)   17. 7. 1739    
Manz Joseph        
Markovský Václav   1789    
Marold Luděk   7. 6. 1865    
Mařák Julius   29. 3. 1832    
Mařáková Josefína   19. 3. 1872    
Mašek Karel   1. 9. 1865    
Matham Jacob   1571    
Merklas Václav   24. 9. 1809    
Meulen Adam   11. 1. 1632    
Mizune Tošikata   1866    
Molitor Martin von   21. 2. 1759    
Monogramista F.H.        
Morstadt Vincenc   17. 2. 1802    
Mössmer Josef   20. 3. 1780    
Mrňák Josef   1795    
Mucha Alfons   24. 7. 1860    
Myslbek Karel   24. 7. 1874    
Nadorp Franz   23. 6. 1794    
Neureuther Eugen   11. 1. 1806    
Niederhofer Josef   8. 2. 1809    
Novopacký Jan   14. 11. 1821    
Opiz Georg   4. 4. 1775    
Orlik Emil   21. 7. 1870    
Ostade Adriaen van   10. 12. 1610    
Paar Václav   1744    
Palko František   1717    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Pařízek Aleš   10. 11. 1748    
Passe Crispin de   1564    
Payne Albert   14. 12. 1812    
Perelle Gabriel   1603    
Peschek Karel   1803    
Piepenhagen August   2. 8. 1791    
Piepenhagenová Charlotta   19. 10. 1821    
Pieterszoon Gerrit   1566    
Piloty st. Ferdinand   28. 8. 1766    
Pinkas Soběslav   7. 10. 1827    
Piringer Benedikt   1780    
Platzer Josef   21. 9. 1751    
Pluth Caspar   30. 12. 1766    
Ponheimer Kilian   26. 4. 1757    
Pontius Paul   27. 5. 1603    
Postl Karel   9. 11. 1769    
Poussin Nicolas   15. 6. 1594    
Pozzo Andrea   30. 11. 1642    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Preissig Vojtěch   31. 7. 1873    
Procházka František   27. 11. 1746    
Pucherna Antonín   1776    
Quaglio Simon   1795    
Quaisser Josef   1776    
Queneday Edme   1756    
Rahl Carl   1779    
Reiner Václav   8. 8. 1689    
Reinsperger Johann   1711    
Rentz Michael   6. 1. 1698    
Ribera José de   12. 1. 1591    
Ridinger Johann   16. 2. 1698    
Riepenhausen Franz   1786    
Rijn Rembrandt van   15. 7. 1606    
Ritz Ludvík   22. 9. 1673    
Ross Johann   1631    
Rottenhammer Johann (Hans)   1564    
Rottmann Carl   11. 1. 1797    
Ruben Christian   30. 11. 1805    
Rudl Zikmund   6. 8. 1829    
Sacchetti Antonio   8. 1. 1790    
Sadeler Aegidius   1570    
Sadeler Johann (Jan I.)   1550    
Sadeler II. Johann   1558    
Saenredam Jan   1565    
Saltzer Karel   1740    
Scotin Louis   1690    
Seibertz Engelbert   21. 4. 1813    
Senff Carl   17. 3. 1785    
Schillinger Johann   1750    
Schleich Adrian   7. 12. 1812    
Schmidt Leopold   16. 11. 1823    
Schmidt Mathias   1749    
Schmutzer Jacob   3. 4. 1733    
Schollenberger Johann        
Schubart (též Schubert) Peter   1668    
Schuldes Václav   1777    
Schuler Eduard   1806    
Schwaiger Hanuš   28. 6. 1854    
Schwarzenberg Pavlína   2. 9. 1774    
Schwind Moritz von   21. 1. 1804    
Straet (Stradanus) Jan van der   1523    
Stretti Viktor   7. 4. 1878    
Stuck Franz von   23. 2. 1863    
Sueur Eustach Le   1617    
Sucharda Stanislav   12. 11. 1866    
Svoboda Karel   14. 6. 1824    
Sweerts-Špork Josef   9. 1. 1756    
Šembera Josef   23. 4. 1794    
Šimon Patrik   17. 6. 1973    
Šimon Tavík   13. 5. 1877    
Šír František   4. 2. 1804    
Špork Jan   27. 3. 1696    
Štursa Jan   15. 5. 1880    
Švabinský Max   17. 9. 1873    
Thaeter Julius   7. 1. 1804    
Thierry Adam   1761    
Tkadlík František   23. 11. 1786    
Ullik Hugo   14. 5. 1838    
Váchal Josef   23. 9. 1884    
Vanni Francesco   1563    
Velde II Jan van de   1593    
Vodňanský Jan   1673    
Vogel Bernhard   1683    
Vogel von Vogelstein Carl   26. 6. 1788    
Vorsterman Lucas   1595    
Vos Marten de   1532    
Waldherr František   27. 10. 1784    
Waterloo Antoine   9. 5. 1610    
Weigel Christoph   9. 11. 1654    
Weirotter Franz   29. 5. 1733    
Wertheim Ignaz   1772    
Westerhout Balthasar van   31. 3. 1656    
Widemann Eliáš        
Wiesner Konrád   28. 12. 1821    
Winckler Benedikt   1727    
Wolf Franz   1795    
Wolfgang Georg   1631    
Würbs Karel (Karl)   11. 8. 1807    
Ziegler Johann   1750    
Zillich Emillian (Emil)   11. 10. 1830    
Zumsande Josef   3. 6. 1806    

V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona

instituce, obec, adresa
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47

V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona

osoba   narození
Hnojil Adam   29. 9. 1976    
Soukup Michal   5. 2. 1959    
Šimon Patrik   17. 6. 1973    

V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona

osoba   narození
Hnojil Adam   29. 9. 1976    

V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona

osoba   narození
Kutra Petr   19. 9. 1949    

V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)

V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona

klíčové slovo
grafika
kresba