Nicolas Poussin

* 15. 6. 1594, Villers, Francie (France)
19. 11. 1665, Řím (Roma), Itálie (Italy)
grafik, malíř

 

národnost: francouzská
pohlaví: muž

heslo:
Nicolas Poussin (1594-1665) patří svým dílem k vrcholům světového malířství. Současník filozofa Descartese a dramatika Corneille, stejně jako oni vtiskl znamení celé epoše, představuje jednu z jistot doby, poznamenané třicetiletou válkou. Rodem Francouz, rozhodl se většinu života strávit v Římě a zde v prostředí antické kultury maloval obrazy arkadicky jasné, harmonické a hluboce lidské. Po svízelných začátcích získal svým uměním již za života slavnou pověst. Dovedl se však zříci lesku „prvního královského malíře", zůstal nezávislým umělcem. Tento architekt vnitřní kázně zbudoval vlastní svět, otevřený všem, kdo do něho vstupují se srdcem stejně čistým. Jeho tvorba je klasická a všeobsahující. Stala se východiskem uměleckých teorií, avšak není dotčena apriorními pravidly a dogmaty. Vyznačila cesty, jimiž se ubírali umělci dalších generací. Bez Poussina není myslitelný vývoj celého pozdějšího francouzského malířství až po Cézanna, Matisse, Braqua, Légera, dokonce i Picassa. Proto si jeho velikost uvědomovali především sami umělci.
Poussinovo dílo představuje spolu s ryzími malířskými kvalitami hodnoty etické, sděluje filozofické myšlenky, předává poznání života a lidí. Umělec vkládal do svých obrazů významy, jimiž se vyslovoval ke své době i k obecně lidským otázkám. Sám vybízel, aby se „četlo v obrazech". Odkázal tím současnému bádání úkol podnětný, i když ne snadný.
zdroj - Eva Petrová: Nicolas Poussin, Odeon, Praha 1987

poznámka:
klasicismus