Svoboda, nakladatelství

druh: nakladatelství
obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1966
rok zániku: 1992

poznámka:
1966-1992, nakladatelství

Svoboda, nakladatelství

instituce, obec, adresa
Nakladatelství politické literatury, Praha

Svoboda, nakladatelství

instituce, obec, adresa
Svoboda-Libertas, Praha, Na Florenci 3

Svoboda, nakladatelství

termín   název výstavy, místo konání
1967/11/15 - 1967/12/17   50 let Velké říjnové socialistické revoluce ve světové literatuře, Staroměstská radnice, Praha
1969/03/20 - 1969/04/20   Angažovaný plakát. Druhá výstava tvůrčí skupiny Plakát, Galerie Československý spisovatel, Praha

Svoboda, nakladatelství

termín   název výstavy
1988/12/19 - 1989/01/17   Milan Stano: Človek humorne a pracovne

Svoboda, nakladatelství

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Milan Stano: Človek humorne a pracovne (Kreslený humor, grafika, olejomalba)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1969   Angažovaný plakát / Affiche engagee
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Bombardér T-2990 se odmlčel
  1966   Cesta za hrstí rýže (Egypt, Indie)
  1966   Dějiny Velké vlastenecká války Sovětského svazu 1941 - 1945 (Vítězné dokončení války proti fašistickému Německu. Porážka imperialistického Japonska (rok 1945))
  1966   Dny odvahy (Z historie revoluční skupiny Předvoj)
  1966   Hazard pana Lessepse
  1966   Horké poledne
  1966   Kult člověka
  1966   Nepravý Nero
  1966   Ohnisko nenávisti
  1966   Pašeráci
  1966   Tak žije Francie
  1967   ...a dole čeká kat
  1967   Bílý tesák, Mořský vlk
  1967   Čas lidského života
  1967   Člověk a psychoanalýza
  1967   Dáma na kolejích
  1967   Dějiny KSČ (Studijní příručka)
  1967   Džungle
  1967   Industriální společnost v sociologické diskusi
  1967   Křížová cesta (Ponuré ráno)
  1967   Křížová cesta (Sestry)
  1967   Křížová cesta (1918)
  1967   Martin Eden
  1967   O nezbytnosti umění
  1967   Od klatby k dialogu
  1967   Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá
  1967   Pan Poldini
  1967   První den války
  1967   S diplomatickou misí k Hitlerovi 1940 -1941
  1967   Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu?
  1967   Tisíc a dvě noci
  1967   Třídílné zrcadlo
  1968   Bastard
  1968   Brevíř moderního člověka
  1968   Člověk v kleci
  1968   Člověk v zrcadle aforismů, výroků a myšlenek slavných a vynikajících lidí pocházejících z nejrůznějších zemí a národů a žijících v době dávné, i nedávné ba i současné, aneb též, Zrcadlo pro člověka
  1968   Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích (1)
  1968   Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích (2)
  1968   Fantastické povídky
  1968   Generálové v pozadí (O úloze německého generálního štábu 1640-1965)
  1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha druhá, 3.- 4. díl)
  1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha první, 1.-2. dil)
  1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha třetí, 5. - 6. díl)
  1968   Ideály, iluze a skutečnost (Eseje o socialismu)
  1968   Jen o rodinných záležitostech
  1968   Kapitoly z českých dějin 1 (Texty prvního semestru 41. rozhlasové university)
  1968   Konvergence ano či ne?
  1968   Literatura a filosofie
  1968   Mnichov a Edvard Beneš
  1968   Mnichovské dny (Paměti)
  1968   Moji přátelé milionáři (Příspěvek k sociologii společnosti blahobytu podle vlastních zážitků)
  1968   Možnosti a meze (Úvahy o budoucím vývoji naší společnosti)
  1968   Mrtví nezpívají
  1968   Naše živá i mrtvá minulost (8 esejí o českých dějinách)
  1968   Netrpělivost srdce
  1968   O lidech, ekonomice a demokracii
  1968   Obrazy z dějin národa českého (Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti, (1. díl))
  1968   Obrazy z dějin národa českého (Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti, (2.-3. díl))
  1968   Palečkův úsměv a pláč
  1968   Petr První /I.
  1968   Petr První/ II.
  1968   Portréty (Čechov Tolstoj Korolenko Andrejev Kocjubynskyj Jesenin Blok)
  1968   Potkal Kohn Rabínoviče
  1968   Pražský pitaval
  1968   Předhusitské Čechy 1310-1419 (Český stát pod vládou Lucemburků 1310-1419)
  1968   Přemožitel neviditelných dravců (Ludvík Pasteur, muž čtyřikrát nesmrtelný a jedenkrát věčný)
  1968   Rada moudrých (Záznam besed, které se nikdy nekonaly: Rozhlasová pásma z myšlenek velikánů lidského rodu 1964-1967)
  1968   Spartakus II. (Smrtí boj nekončí)
  1968   Starověké báje a pověsti
  1968   Synové
  1968   Tesáno do kamene, psáno na papyrus
  1968   Zaslíbená země
  1968   Židovská válka
  1968   Život sira Winstona
  1969   Barva slunce a noci
  1969   Brecht o realismu
  1969   Co je národ?
  1969   Co to je, když se řekne...
  1969   Druhé housle
  1969   Falstaffovo babí léto (Hru Jindřich IV., 1. a 2. díl, kterou napsal W. Shakespeare přeložil a volně upravil Jan Werich...)
  1969   Hubená léta
  1969   Jazyk umění
  1969   Kočka
  1969   Mezi válkami
  1969   Naděje ze skepse
  1969   Nebeské pastviny
  1969   Nepopulární studie
  1969   Pařížské rozhovory o strukturalismu
  1969   Pasák
  1969   Příběhy plné lásky
  1969   Psychoanalýza a politika
  1969   Světadíl pod Himálajem
  1969   Ta Bovary jsem já
  1969   Únosce (Podivný den herce Krapka)
  1969   V zajetí slov (Kritika slov a úsloví)
  1969   Varovná znamení
  1969   Za poklady mayských měst
  1969   Zlomený šíp
  1969   Židovka z Toleda
  1970   3X Oldřich Daněk
  1970   Bláznova moudrost čili Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua
  1970   Bolivijský deník
  1970   Boston
  1970   Dějiny Jugoslávie
  1970   Dobrodružství čísel
  1970   Estetika nových umění
  1970   Hitler a Spojené státy (1939 / 1941)
  1970   Jak lépe organizovat (Formální organizace)
  1970   Jak lépe rozhodovat (Ekonomické rozhodování)
  1970   Jak lépe řídit (Zásady, pravidla a některé nové směry řízení)
  1970   Muž, který se směje
  1970   Mýtus a realita ledna 68
  1970   Na ostrově krevní msty
  1970   Noc bloudění
  1970   Poslední svědkové pravěku
  1970   Pozůstalost
  1970   Pusťte basu do rozhlasu (a jiné pohádky)
  1970   Rozdělení
  1970   Sionismus a antisemitismus
  1970   Telepatie a jasnovidnost
  1970   Úvahy o první filosofii
  1970   Ve znamení Gorgóny
  1970   Z
  1970   Ze staré Prahy
  1971   Ať žije život
  1971   Dřív než kohout zakokrhá
  1971   Filosofická čítanka
  1971   Filosofie užitkové tvorby
  1971   Jan Zrzavý vzpomíná na dětství, domov a mladá léta
  1971   Jefta a jeho dcera
  1971   Lenin o ideologickém boji
  1971   Löwensköldův prsten
  1971   Malá světová obrazárna
  1971   O bílé Karolíně a černé Karolíně (Třináct pohádek pro děvčata)
  1971   Politické divadlo
  1971   Sociologie bydlení
  1971   Solón
  1971   Spisy. Svazek 34 (Dopisy svazek 8)
  1971   Život s Juliem Fučíkem
  1972   Čas hvězd a mandragor
  1972   Elisa aneb opravdový život
  1972   Měsíční údolí
  1972   Mudrc z Havukka - Aho
  1972   Prolegomena ke každé příští metafyzice jež se bude moci stát vědou
  1972   Řád nové tvorby
  1972   Starověké báje a pověsti
  1972   Teherán 1943 (Na konferenci Velké trojky a v zákulisí)
  1972   Tulák po hvězdách
  1972   Vědeckotechnická revoluce a socialismus
  1972   Z českých hradů, zámků a tvrzí
  1972   Země bohů a lidí (Pohledy do řeckého dávnověku)
  1972   Zkoumání lidského rozumu
  1973   Břehy realismu
  1973   Dějiny inkvizice
  1973   Héraios a pohár
  1973   Kašpar Hauser aneb Netečná srdce
  1973   Miluj bližního svého
  1973   Paničky a dámy (aneb druhá kniha soudniček)
  1973   Poklad Sierry Madre
  1973   Socialistický internacionalismus
  1973   Včera a dnes (Výbor z článků a projevů 1929-1970)
  1973   Vzpomínky na Julia Fučíka (1939-1945)
  1974   Bílý den
  1974   Biskup na Skálholtu
  1974   Deník Michelangela blázna
  1974   Kmotr
  1974   Max Havelaar
  1974   Osamělý
  1974   Osamělý rváč
  1974   Pokračovatelé Kosmovi
  1974   Poutníci
  1974   Slovanské pohádky
  1974   Vzpoura pověšenců
  1975   Co dělat? (Z příběhů o nových lidech)
  1975   Darmošlapové
  1975   Druhá garnitura boží
  1975   Generál přichází z džungle
  1975   Hlavní třída
  1975   Hrabě Monte Cristo (Kniha první Díl 1/2)
  1975   Hrabě Monte Cristo (Kniha třetí Díl 5/6)
  1975   Hrabě Monte Cristo (Kniha druhá Díl 3/4)
  1975   Knihy malých duší
  1975   Kosmova kronika česká
  1975   Lesáci
  1975   Napoleon Bonaparte
  1975   Nasreddinova dobrodružství
  1975   Shirley
  1975   Světové pohádky
  1975   Věčná touha
  1975   Vlci, psi a pardáli
  1975   Výstřel v Pentagonu
  1976   Devatero řemesel
  1976   Generál de Gaulle
  1976   Chlapec Raffael
  1976   Jak dobře mluvit
  1976   Neznámou Mikronésií
  1976   Rezident
  1976   Vaše věc, pane komisaři
  1976   Vladimír Iljič Lenin (Stručný životopis)
  1976   Vyznávám se, že jsem žil (Paměti)
  1976   Zbraslavská kronika - Chronicon aulae regiae
  1977   Architekt a ekonom (K socialistickému stylu života)
  1977   Elmer Gantry
  1977   Fešák kněz
  1977   Josef Mánes
  1977   Když legendy umírají
  1977   Láska k životu aneb kniha o podivuhodném a dobrodružném životě, díle, láskách, bojích a smrti Jacka Londona, spisovatele, zlatokopa, námořníka, tuláka a snílka
  1977   Nedočkavost
  1977   Současná buržoazní filozofie
  1977   Tono-Bungay
  1977   Všechno bylo jinak aneb Moje úspěšná žena
  1977   Za časů Jeho Milosti
  1978   Afrika: ráj a peklo zvířat (Od Atlasu na jih)
  1978   Antické Černomoří
  1978   České národní obrození
  1978   Čtení o antice 1977
  1978   Horké léto
  1978   Kalendář aneb kniha o věčnosti a času
  1978   Můj krásný bouřlivý Wales
  1978   Ostrov tučňáků
  1978   Slovo v proměně světa
  1978   Výbor z díla
  1979   Afrika: život a smrt zvířat (Vyprávění o afrických zvířatech, přírodě a lidech od Dračích hor na sever)
  1979   Bílá růže (Román z Mexika)
  1979   Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic
  1979   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378))
  1979   Marxistická etika
  1979   Molière a jeho komedianti
  1979   Muž s maskou
  1979   Nahý jsem přišel na svět (Román o Augustu Rodinovi)
  1979   Napoleonovi synové
  1979   Psychoanalýza a filozofie neofreudismu
  1979   Zneuznaní edisoni
  1980   Chobotnice
  1980   Jak zdokonalovat sám sebe
  1980   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378))
  1980   Nová nůše pohádek (Dětem pro radost a velkým k zamyšlení)
  1980   Sókratés
  1980   Syn čarodějnice, V ďáblově mlýně (Román o Janu Keplerovi)
  1980   Volání lesního rohu
  1980   Ze starých letopisů českých
  1981   Daleko od hlučícího davu
  1981   Diktatura (Román o Mexiku za Porfiria Díaze)
  1981   Filozofie a biologická teorie (Metodologické problémy teoretizace současné biologie)
  1981   Morenga
  1981   Nemocnice
  1981   Očarovaná Havaj
  1981   Praha 1921 (Vzpomínky, fakta, dokumenty)
  1981   SS - Hitlerova černá garda
  1981   Venkov anebo město (Lidé, sídla, krajina)
  1981   Za sklem
  1981   Ze zpráv a kronik doby husitské
  1982   Dějiny Británie
  1982   Dějiny inkvizice
  1982   Emma
  1982   Maringotka
  1982   Ohněm proti ohni
  1982   Pochod do říše mahagonu
  1982   Sedm dní v Bílém domě
  1982   Věčné návraty
  1982   Vítězství (2. díl)
  1983   Benátčan
  1983   Jak jsem plul ke královně Severu
  1983   Můj přítel Švejk
  1983   Napoleon Bonaparte
  1983   Sběratelství
  1983   Sen o Tróji (Životopisný román Heinricha Schliemanna)
  1983   Uragán Ella
  1984   Civilizace starověkého Středomoří
  1984   Česači bavlny
  1984   Historie česká (Od defenestrace k Bílé hoře)
  1984   Stručné dějiny USA
  1984   Tulák po hvězdách
  1984   Vichr nezastavíš
  1985   Benátky v zimě
  1985   Dlouhé čekání
  1985   Lidé a sídliště
  1985   Malý Bobeš
  1985   Nahý jsem přišel na svět (Román o Augustu Rodinovi)
  1985   Nikdy nekvetly šeříky tak krásně
  1985   Převrat po anglicku
  1985   Půl století zuřivým reportérem
  1985   Životy posledních Rožmberků I.
  1985   Životy posledních Rožmberků II.
  1986   Černý chléb
  1986   Československé dějiny v datech
  1986   Čtení o antice 1984-1985 (Hvězdy, hvězdáři, hvězdopravci)
  1986   Dějiny Japonska
  1986   Hon na čarodějnice (Západní a střední Evropa v 16.-17. století)
  1986   Muž, který se vypařil
  1986   Roseanna
  1986   Václav IV. (1361-1419) (K předpokladům husitské revoluce)
  1987   Afrika: život a smrt zvířat (Vyprávění o afrických zvířatech, přírodě a lidech od Dračích hor na sever)
  1987   Atentáty na peníze
  1987   Kroniky doby Karla IV.
  1987   Martin Eden
  1987   Muž na balkóně
  1987   Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět
  1987   Renesanční filozofie
  1987   Rudolf II. a jeho doba
  1987   Řemesla našich předků
  1987   Slova žen
  1987   Století českého kalendáře
  1987   Svět za tří českých králů - Ferdinand, Maxmilián, Rudolf II. (Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526 - 1596)
  1987   Tom Jones
  1987   Valachiho svědectví
  1987   Woodrow Wilson
  1988   Dějiny Francie
  1988   Duna
  1988   Jak se píší knihy aneb Lehkovážná vyprávění o vážné literatuře
  1988   Jak si navzájem lépe porozumíme (Kapitoly z psychologie sociální komunikace)
  1988   Kocour v botách a jiné románské pohádky
  1988   Král železný, král zlatý
  1988   Lidé z rodu Nire
  1988   Mezi zlatokopy
  1988   Moudrost věků (Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení)
  1988   Noční autobus
  1988   Ostrov v nebezpečí
  1988   Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru
  1988   Středověká filozofie
  1988   Vlna
  1988   Vznik Československé republiky 1918 (Programy, projekty, předpoklady)
  1988   Zmizelé hasičské auto
  1989   Mořský vlk a jiné příběhy z moře
  1989   Není krásnější země
  1989   Starověké báje a pověsti
  1989   Ve znamení avantgardy (Ohlas zápasů Komunistické strany Československa v kultuře našich národů 1918-1988)
  1989   Vrah policistů
  1989   Z historie evropské knihy (Po stopách knihtisku a knihoven)
  1990   Baťovy závody (Organizace a řízení do roku 1939)
  1990   Česká otázka (Snahy a tužby národního obrození), Naše nynější krize (Pád strany staročeské a počátkové směrů nových)
  1990   Dům duchů
  1990   Já, Rembrandt
  1990   Kartouza parmská
  1990   Kmotr
  1990   Prométheus v plamenech
  1990   Teroristé
  1990   Trojúhelník záhad a legend
  1990   Znamení lyry
  1990   Zpráva o mém muži
  1991   Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacátého století
  1991   Královnin náhrdelník I (Paměti lékařovy)
  1991   Královnin náhrdelník II (Paměti lékařovy)
  1991   Miloš Macourek Arabela 1
  1991   Ptáci a jiné povídky
  1991   Titanic
  1991   Trable anglického šlechtice v Čechách
  1991   Vražda pro Zlatého muže
  1991   Všichni na jednom jevišti světa
  1991   Zvěrolékař mezi nebem a zemí
  1992   Atentáty, které měly změnit svět (2)
  1992   Bláznova smrt
  1992   Černí bohové Ameriky
  1992   Denár v dívčí dlani
  1992   Doktoři
  1992   Jan Amos Komenský (Poutník na rozhraní věků)
  1992   Jíst lidi je neslušné
  1992   Pastvina zmizelých
  1992   Pražské bahno
  1992   Prokletí rodu Dainů, Skleněný klíč
  1992   Smrt talentovaného ševce
  1992   Spis Odessa
  1992   Uprostřed hlubokých lesů a mezi Indiány
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   Historia magistra 2 (Výbor z rozhlasových pořadů Historia magistra, zvukový archív pěti tisíciletí)
  1981   Pozemšťané a mimozemšťané
  1984   Divadelní kritiky
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Dějiny Afriky (Kniha první)
  1966   Dějiny Afriky (Kniha druhá)
  1966   Stručný filosofický slovník
  1969   Slovník moderních světových dějin
  1974   Slovník antické kultury
  1976   Filozofický slovník
  1982   Slovník politické ekonomie
  1987   Země světa (1) (Evropa, SSSR, Asie)
  1987   Země světa (2) (Afrika, Amerika, Oceánie)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1970   Z nových knih
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1980   Jan Štursa (100. výročí narození)
  1980   Národní umělec Karel Souček
  1981   Antonín Procházka AP
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Svět 1986
učebnice
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Sprechen Sie deutsch? / Mluvíte německy? (Učebnice k rozhlasovému kursu němčiny - II. díl)
  1972   Základy politické ekonomie
  1972   Základy vědeckého komunismu
  1975   Vědecký ateismus

Svoboda, nakladatelství

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Gardening for all
  1992   Dhammapadam cesta k pravdě

Svoboda, nakladatelství

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Svoboda (1945 - 1998)

Svoboda, nakladatelství

osoba narození poznámka
Kosta Tomáš 19. 4. 1925 ???? - ????, ředitel
Kučera Václav 16. 8. 1944 1962 - 1975, výtv.redaktor
Pošmurný Oldřich 8. 4. 1942 1966 - 1967