František Horčička

* 29. 6. 1776, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 5. 4. 1858, Praha, Česká republika (Czech Republic)
restaurátor, malíř, portrétista

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: xx0218675
WIKIDATA: Q5492529
VIAF: 5862745

František Horčička

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Česká univerzita Karlo-Ferdinandova, Praha
1786 - ????   Kreslířská škola Ludvíka Kohla, Praha, malířství, Kohl Ludvík, *1746
1800 - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, malířství, Bergler Josef, *1753

František Horčička

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - 1820   Mnichov (München), Mnichov (München), studijní cesta
1808 - ????   Praha, Praha, Restaurátor. Později inspektorem Colloredo-Mansfeldské obrazárny
1820 - ????   Solnohradsko, studijní cesta

František Horčička

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1967/02/21 - 1967/04/23   František Horčička, Letohrádek Hvězda, Praha
1967/10/06 - 1967/10/29   František Horčička, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/10/21 - 1962/12/09   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1971/05/23 - 1971/09/30   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1975/03/23 - 1975/04/20   Česká podobizna v malířství 19. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1986/10/09 - 1986/11/16   Česká kresba 19. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/11/05 - 1988/01/17   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/05/11 - 2001/07/29   Sen o říši krásy: České umění 17. - 20. století, Obecní dům, Praha
2004/10/21 - 2004/12/31   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/02/17 - 2009/04/26   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2010/02/18 - 2010/05/16   Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800-1914, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/02/24 - 2017/05/21   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století), Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/02/23 - 2018/05/06   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2021/06/18 - 2021/09/26   Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2008/05/15 -   Umění 19. století v Čechách, Klášter sv. Anežky České, Praha

František Horčička

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   František Horčička
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1971   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1975   Česká podobizna v malířství 19. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Česká kresba 19. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
  1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
  1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   Umělec, ateliér a umění (Obrazy z 19. století), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   František Horčička (malíř doby obrozenecké), Památník národního písemnictví, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění), Národní galerie v Praze, Praha

František Horčička

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Výstava Ouplná lůna se zaměřila na fenomén Měsíce, Denní telegraf, 13-13

František Horčička

instituce, obec  
Národní galerie v Praze, Praha
Národní muzeum, Praha
Národní technické muzeum, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)