Čas, čas, čas... v umění 19. století

termín: 2018/02/23 - 2018/05/06
instituce: Výstavní síň „13“
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
zahájení 22.2.2018
-
Výstava vznikla v souvislosti s mezioborovým sympoziem konaným tradičně v Plzni. Název jeho 38. ročníku zní: "Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století". Výstava ukazuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Zatímco na začátku století můžeme hovořit ještě o cyklickém vnímání času, v běhu přírodních cyklů, dělením liturgického roku a pracovním koloběhem, na konci století sledujeme čas v jeho lineárním běhu, v modernistickém vývoji „od začátků ke konci“, k „lepšímu a dokonalejšímu.“
Některé náměty, jako třeba zobrazení cyklu denních a ročních dob přetrvávají, i když se
v průběhu století po stylové stránce mění. Otázky vnímání času a jeho vizualizace se
v důsledku industrializace a proměn sociálních podmínek ve společnosti objevují nově. Je to například důraz na každodennost, zachycení chvilkového děje a prožitku dané situace, které sebou přináší novou senzualitu v zobrazování a umělecké možnosti jako je povýšení skici na definitivní dokončené umělecké dílo.
Bez nároku na vyčerpání tématu sledujeme změny zobrazování alegorie a cyklického vnímání času v monumentálním českém malířství, dále obraz abstraktního času v symbolické rovině často odkazující ke konci lidského věku a smrti (Chronos, Sfinga). Ukazujeme také stylovou proměnu českého umění v rámci celého století a zároveň proměnu člověka, jedince, v nezvratném koloběhu mládí, dospívání, stáří a smrti.
V poslední části výstavy pak klademe důraz na zachycení okamžiku, vnímání vteřiny a dějů každodennosti jako je například sledování počasí a atmosférických proměn krajiny a to vždy na skicách, uměleckých dílech - momentkách, která mají schopnost vteřinu „zachytit“.
Návštěvníci se setkají s díly českých uměleckých autorit, jako jsou Josef Mánes, Antonín Machek, Josef Bergler, Karel Purkyně, Mikoláš Aleš, Antonín Chittussi, Luděk Marold, František Kaván, Antonín Slavíček, Jan Preisler, Jaroslav Špillar, Bohumil Kubišta a také s díly nečekanými, méně známými.
Díla na výstavu zapůjčily:
Akademie výtvarných umění v Praze / Česká spořitelna, a. s. / Galerie umění Karlovy Vary / Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Galerie výtvarného umění v Ostravě / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Moravská galerie v Brně / Muzeum umění Olomouc / Národní galerie v Praze / Národní muzeum / Národní památkový ústav, státní zámek Libochovice / Národní technické muzeum / Oblastní galerie Liberec / Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Východočeská galerie v Pardubicích
zpc-galerie.cz