Karel Hlaváček

* 29. 8. 1874, Praha, Česká republika (Czech Republic)
15. 6. 1898, Praha, Česká republika (Czech Republic)
grafik, kreslíř, malíř, básník, výtvarný kritik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Karel Hlaváček (1874-1898) narodil se 29. srpna 1874 v Libni z dělnické rodiny, studoval na karlínské reálce a v kreslířském kursu umělecko¬průmyslové školy, pracoval v Sokole a zemřel 15. června 1898 v rodišti, kde je pochován. Publikoval hlavně v Moderní revui, kde vycházely také jeho kresby, jimiž přispěl i k umělecké úpravě některých moderních knih. Vydal „Sokolské sonety" (1895), „Pozdě k ránu" (1896) a „Mstivou kantilenu" (1898); souborné vydání celého literárního díla Hlaváčkova ve třech svazcích obstaral r. 1930 Ant. Hartl, doplňkem jest edice „Žalmů" z r. 1934. Monografii „Karel Hlaváček, typ české dekadence" vydal Fedor Soldan (1930), listy jeho „Manon" Marii Balounové vyšly 1926.
Miloslav Hýsek: Ztrhané struny zvuk, Česká grafická unie, Praha 1940, s. 399-400

poznámka:
*, + - cs.wikipedia.org