Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951

termín: 2004/05/06 - 2004/06/16
instituce: Galerie Zámeček - Ernestinum
typ výstavy: kolektivní