České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě

termín: 1983/09/15 - 1983/12/04
instituce: Vlastivědné muzeum
typ výstavy: kolektivní