Ladislav Zívr

* 23. 5. 1909, Nová Paka (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
† 4. 9. 1980, Ždírec, Levínská Olešnice (Semily) - lokalita, Česká republika (Czech Republic)
sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jz8001483
WIKIDATA: Q966575
VIAF: 55357894

poznámka:
+ NK - ve Ždírci

Ladislav Zívr
Podobizna matky
1929
plastika
kolorovaná pálená hlína
42 cm
Ladislav Zívr
Podobizna profesora Jirdy
1933
plastika
kolorovaná pálená hlína
46 cm
Ladislav Zívr
Podobizna paní Jirdové
1933
plastika
kolorovaná pálená hlína
46 cm
Ladislav Zívr
Maska básníka Josefa Kocourka
1933
plastika
kolorovaná sádra
38 cm
Ladislav Zívr
Srdce inkognito
1936
kombinovaná technika
dřevo, kůže, drát
61 cm
 

Ladislav Zívr

Studoval u L. Drahoňovského na UMPRUM v Praze (1928-1931). Tvořil volné reliéfní a portrétní plastiky, které nesly prvky kubismu, později zesílely o složky fantazijní a imaginativní. Byl ovlivněn surrealismem a dílem O. Gutfreunda. Vedle asambláží různých materiálů je původním autorovým objevem technika muláže (kombinace přírodních materiálů a tekuté sádry). Od kubismu přešel k surrealismu a pak k nefigurativní tvorbě. Na začátku 40. let obrátil pozornost k jevům technické civilizace. Pomocí mikroskopu a dalekohledu zkoumal záhady mikro a makrokosmu, zajímala ho mineralogie, astronomie, archeologie i biologie, chtěl proniknout do mystéria života přírody a vesmíru. V 60. letech se inspiroval přírodou, geometrií nerostů a jejich fantastičností. V plastikách se objevuje častý motiv tvarového pohybu a kontrastních, hybridních tvarových srůstů. Realizoval Masarykův pomník v Nové Pace. 1969 jmenován zasloužilým umělcem. V brněnském nakladatelství Host vyšla v roce 1997 publikace Konfese Ladislava Zívra.
***
Ladislav Zívr se narodil 23. května 1909 v Nové Pace. Již od raného dětství ho lákala otcova hrnčířská dílna, kde jako malý kluk trávil za kruhem skoro všechen čas vytvářejíc na kruhu drobné nádobíčko. S klukovským nadšením též posluhoval dělníkům, lezl do pece a nosil pivo, které rád upíjel. Hrnčířina se tak stala jeho láskou i údělem. Po učňovských létech strávených v otcově dílně odešel studovat keramickou školu v Bechyni. Následovala studia UMPRUM v Praze, kde již studovali jeho dva kamarádi z dětství - malíř František Gross a fotograf Miroslav Hák. Brzy po svém příchodu do Prahy se spřátelil s Františkem Hudečkem.
Čtyři budoucí zakladatelé Skupiny 42 sdíleli ateliér i veškeré životní strasti. Spolu také prováděli nejrůznější umělecké alotrie, agitovali své spolužáky pro moderní umění, s nímž se seznamovali díky uměleckým časopisům a výstavám. Milovali Lipchice, Zadkina, Archipenka, zbožňovali Braqua i Bretona. S úctou hleděli na díla nového realismu - na surrealistické experimenty a pokoušeli se jim přiblížit. Jejich mluvčím a rádcem se stal teoretik Jindřich Chalupecký, který často docházel do jejich ateliéru.
Ve škole však jejich snažení, světe div se, nemělo patřičnou odezvu a pedagogové je dvakrát nechválili. Profesor Drahoňovský spínal ruce nad zahozeným Zívrovým talentem, ale již nebyla cesta zpátky, mosty k zplanělému realismu staré doby byly spáleny. Pro rozzlobené mladé muže existovalo pouze nové umění "vystihující pravou výtvarnou podstatu díla". Cítili, že je potřeba poukazovat problémy lidí, na jejich duši, nikoliv na jejich tváře a těla. Byl to velký problém a surrealismus se zdál být jeho řešením.
Sám Zívr již od počátku obdivoval sochaře Otto Guttfreunda a považoval ho za svého duchovního učitele. Vzorem mu byly nejen jeho kubistické plastiky, ale, a to především, jeho robustní sochy z "civilistního období" 20. a 30. let 20. století (snad nejslavnější z nich je sousoší Babičky s vnoučaty v Ratibořickém údolí). Jejich uzavřený, dokonale zjednodušený tvar přesně vystihující to nejpodstatnější ze zobrazené postavy, zvířete či stroje se stal Zívrovi vzorem.
Jednoho dne roku 1931 Zívr po hádce s profesorem opustil školu a po nějaké době byl nucen opustit i Prahu a živit se na nějaký čas jako hrnčíř v otcově dílně. Zde měl za úkol připravovat návrhy nových modelů. Každou volnou chvilku však věnoval práci na vlastních sochách z materiálu, který byl zrovna po ruce, a tak hnětl plastiky z hrnčířské hlíny nebo sbíral nejrůznější předměty, z nichž sestavoval znepokojivé surrealistické objekty. K podtržení jejich účinku na diváka používá polychromii či patinu a doplňuje je nejrůznějšími materiály (kov, sklo aj.).
Je uchvácen lidskou vynalézavostí a prací, člověk zápasící s mohutným strojem mu připomíná nerovný boj s obrovským monstrem. Díky svému příteli, doc. Maršálkovi, měl možnost nahlédnout pod pokličku chirurgie, přesto pro něj lékař u operačního stolu zůstal šamanem provádějícím tajemné rituály. Nejvíce ho však zajímaly přístroje rozšiřující obzory smyslového vnímání, nejrůznější stetoskopy, zrcadla a další optická udělátka. Sám si pořídil mikroskop a dalekohled, aby mohl objevovat skrytou krásu přírody, vykutat z jejich skrýší a přetvořit ji ve vlastní fantazii pro okolní svět. Mezi nejkrásnější práce tohoto období patří Žena s mikroskopem (GMU v Hradci Králové), oblé křivky jejího těla srůstají s přístrojem jakoby k němu nedílně patřily. Podobně je propojena řada dalších postav s nastroji a stroji (např Fotograf, VČG Pardubice ad.)
Léta třicátá i válečná léta čtyřicátá prožil střídavě v Nové Pace, Praze a Hradci Králové. Postupně ale stále více času trávil v milovaném rodném kraji, avšak teprve roku 1961 se spolu se svou ženou Jitkou zcela stáhnul do ústraní svého nového ateliéru ve Ždírci u Nové Paky. Život na opuštěném místě, uprostřed podhorských luk, podněcoval autorovu fantazii více, než svět velkoměsta s jeho uspěchaným tempem, hlukem, kouřem, kavárnami a salónními kritiky.
V této době také postupně opustil zobrazování konkrétních věcí a hlína pod jeho rukama ožívala fantaskními tvary odpozorovanými z přírody. Sám k tomu říká: "Přírodní tvar je prvním optickým záznamem, kterým je moje plastika inspirována. Představa je ještě zamlžena, ale o tu je třeba během realizace bojovat, aby nezůstala jen tím přírodním tvarem bez rovnice subjekt - objekt." (Konfese Ladislava Zívra, Brno 1997, s. 105). Snad jakýsi kamínek, zkroucený pařez či houba je pravzorem Papežence (GMU v Hradci Králové), děsivého a zároveň fascinujícího díla. Jelikož našem povědomí stále zůstává vzpomínka na husitské "svaté" války a pobělohorské útrapy lidu českého, je pro nás příznivec papeže ztělesněním démona, je inkvizitorem i katanem. Stejným způsobem jako Papeženec vznikají další přízračné plastiky čidel, skal, zobáků, kokonů, hnízd, růstu a zvláštních symbióz. Vše je oblé, jakoby vyrostlé ze země a ošlehané větrem, vybělené sluncem a omleté vodou. Není zde žádná beztvarost ani rozdrásaný povrch, zůstává pouze pevná forma jasných obrysů. Je to způsobeno snad i jeho milovanou hrnčířinou: "HRNEK - můj učitel, z kterého vycházím, není antiformalistický. Technika hrnčířského kruhu nedovoluje beztvarosti. Vzdouvající se a klesající vlna antiformy a pevné formy se ve mně zklidňuje ... Nepostupuji od amorfnosti, ale od krystalu." (Konfese, s. 106).
Vedle soch a plastik je zde nepřeberné množství Zívrových kreseb. Některé z nich jsou záznamem postupného hledání formy budoucí sochy, od prvotního nápadu zachyceného s lehkostí a švihem hodným dirigentního mistra, až po finální návrh, jež se kvalitou vyrovná samotné soše.
Dílo Ladislava Zívra, který stále patří mezi nejzajímavější české sochaře 20.století, uzavřelo náhle dne 4. září 1980. Jeho přízračné do sebe uzavřené sochy, plné vnitřního napětí, díla oproštěná od zbytečných gest, však ani dnes neztrácí nic ze svého kouzla. Svědčí o tom koneckonců i řada současných výstav, na nichž vzbuzují opravněnou pozornost (2000 Konec světa, NG Praha, 2002 Divočina, GBJ Klatovy-Klenová).
Petra Příkazská

Ladislav Zívr

 

Ladislav Zívr

Ladislav Zívr
Podobizna matky
1929
plastika
kolorovaná pálená hlína
42 cm
Ladislav Zívr
Podobizna profesora Jirdy
1933
plastika
kolorovaná pálená hlína
46 cm
Ladislav Zívr
Podobizna paní Jirdové
1933
plastika
kolorovaná pálená hlína
46 cm
Ladislav Zívr
Maska básníka Josefa Kocourka
1933
plastika
kolorovaná sádra
38 cm
Ladislav Zívr
Srdce inkognito
1936
kombinovaná technika
dřevo, kůže, drát
61 cm
Ladislav Zívr
Skica k družičkám
1942
plastika
pálená hlína
25 cm
Ladislav Zívr
Karel Hynek Mácha
1942
plastika
kolorovaná pálená hlína
55 cm
Ladislav Zívr
Plastika in vitro
1943
plastika
kolorovaná pálená hlína
31 cm
Ladislav Zívr
Jitka
1943-44
plastika
kolorovaná pálená hlína
53 cm
Ladislav Zívr
Muž s přístrojem
1945
patinovaná sádra
patinovaná sádra
92 cm
Ladislav Zívr
Kozlík
1956
polychromovaná sádra
polychromovaná sádra
52 cm
Ladislav Zívr
Hlava krůty
1956
polychromovaná sádra
polychromovaná sádra
82 cm
Ladislav Zívr
Žena u kadeřnice
1962
kombinovaná technika
tónovaná pálená hlína s polychromií
65 cm
Ladislav Zívr
Hlava Gorgony
1963
plastika
polychromovaná sádra
69 cm
Ladislav Zívr
Květ
1963
plastika
polychromovaná sádra
77 cm
Ladislav Zívr
Smrtka
1965
plastika
patinovaná sádra
73 cm
Ladislav Zívr
Mandrepora
1965
plastika
tónovaná pálená hlína s polychromií
95 cm
Ladislav Zívr
Portrét Jitky
1968
polychromie
pálená hlína
80 cm
Ladislav Zívr
Kokon
1970
plastika
polychromovaná sádra
110 cm
Ladislav Zívr
Thanatos
1976
plastika
tónovaná pálená hlína s polychromií
63
 

Ladislav Zívr

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1927 - 1928   Státní odborná škola keramická, Bechyně (Tábor)
1928 - 1939   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Johnová Helena, *1884

Ladislav Zívr

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Nová Paka (Jičín), Nová Paka (Jičín)

Ladislav Zívr

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Královéhradecký kraj), *
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, * 1834
1942 - 1948   Skupina 42, *1942
1945 - 1948   Spolek výtvarných umělců Aleš, *
1961 - ????   Radar (Tvůrčí skupina Radar), *1960

Ladislav Zívr

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1961/02 - 1961/02/26   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby 1929-1960, Galerie Václava Špály, Praha
1965/07 - 1965/08   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1930-1965, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1966/05/08 - 1966/06/19   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/06/30 - 1966/08/21   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/07/11 - 1969/08/10   Ladislav Zívr, Galerie Nová síň, Praha
1969/09/07 - 1969/10/25   Ladislav Zívr: Sochy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/03/18 - 1972/04/22   Ladislav Zívr: Současná tvorba 1970-72, Krajský dům pionýrů a mládeže, Hradec Králové (Hradec Králové)
1978   Ladislav Zívr, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1978   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1978/08 - 1978/09   Ladislav Zívr: Málo známá a nová díla, výběr z tvorby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1979/05/06 - 1979/06/10   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
1979/05/13 - 1979/06/15   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1979/06/21 - 1979/09/03   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1981/04   Ladislav Zívr: Kresby, Výstavní síň Česká Třebová, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1982/10/07 - 1982/10/30   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby z posledních let tvorby, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1982/12/08 - 1983/01/09   Ladislav Zívr: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1984/07/26 - 1984/09   Ladislav Zívr: Kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1984/10/12 - 1984/11/18   Ladislav Zívr: Plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986/09/09- 1986/11/30   Ladislav Zívr 1909 - 1980: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1989/04/14 - 1985/05/28   Ladislav Zívr: Plastiky, kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/10/12 - 1993/11/05   Ladislav Zívr: Sochy a kresby, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1998/11/20 - 1999/01/24   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1999/02/11 - 1999/03/21   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/04/04 - 2007/08/19   Ladislav Zívr (1909 - 1980), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
2009/03/26 - 2009/06/14   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/06/25 - 2009/08/30   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/12/10 - 2010/03/28   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2021/09/14 - 2021/11/14   Ladislav Zívr: Sochy a kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/09/21 - 2023/11/25   Ladislav Zívr (1909–1980) ve světlých záblescích otevřeného vesmíru, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1937/04/18 - 1937/08/31   II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1943/08/30 - 1943/09/19   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, Topičův salon (1937-1949), Praha
1946/06/14 - 1946/07/14   Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž (Paris)
1946/09/10 - 1946/10/06   Mladé české sochařství, Topičův salon (1937-1949), Praha
1947/06/24 - 1947/07/16   Ze zájezdu český výtvarníků do Francie, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1947/07/20 - 1947/09/07   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
1953/06   Husitství na Hradecku, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/25 - 1961/07/15   Tvůrčí skupina Radar, Galerie Československý spisovatel, Praha
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/06/16 - 1962/10/07   XXXI. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1962), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1962/08/26 - 1962/09/12   Tvorba 62, Kulturní dům ROH, Hradec Králové (Hradec Králové)
1963/03/15 -   Tvůrčí skupina Radar, Galerie Nová síň, Praha
1963/05/19 - 1963/06   Tvůrčí skupina Radar: Obrazy, grafiky, plastiky a fotografie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1963/06/21 - 1963/07   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Mánes, Praha
1963/08/04 - 1963/10   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1963/09/06 - 1963/10/13   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/05/07 -   Tvůrčí skupina Radar, Mánes, Praha
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1964/07/17 - 1964/08/30   K výtvarné problematice 30. let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1964/09/27 - 1964/10/25   Tvůrčí skupina Radar, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05/01 - 1965/08/22   XXV. Východočeský umělecký salon, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1965/09/12 - 1965/10/17   Tvůrčí skupina Radar, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/11/07 - 1965/12/26   František Gross, Miroslav Hák, Ladislav Zívr, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1966/03/29 - 1966/05/15   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Palác Kinských, Praha
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
1966/10/23 - 1966/11/27   František Gross, Ladislav Zívr, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1966/12/04 - 1967/01/21   František Gross: Malířské dílo 1931 - 1966, Ladislav Zívr: Sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/02/19 - 1967/03/27   František Gross: Obrazy, Miroslav Hák: Fotografie, Ladislav Zívr: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/09   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/06/21 - 1968/09/15   Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany (Piešťany)
1968/09/05 - 1968/10/31   Skupina 42: Kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1969/06/14 - 1969/07/06   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1970/04/02 - 1970/05/03   Skupina 42 dnes, Galerie Nová síň, Praha
1970/06 - 1970/08/15   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1975/07 - 1975/09   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1976   Výtvarní umělci Východočeského kraje k XV. sjezdu KSČ, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/01 - 1976/06   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972/1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1978   Socha a sochařská kresba, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1978   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/11/04 - 1978/12   Přírůstky do sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě 1972-1978, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1979/03 - 1979/04/20   František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr: Tři výstavy k sedmdesátinám, Městská knihovna Praha, Praha
1979/03/14 - 1979/04/22   Tři soubory k sedmdesátinám: František Gross, František Hudeček, Ladislav Zívr, Městská knihovna Praha, Praha
1980/10/22 - 1980/11/24   Kresby českých sochařů, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/02/05 - 1982/03/28   Město a civilizace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/07/08 - 1982/09/05   České umění 40. let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/08/30 - 1983/10/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Staroměstská radnice, Praha
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/03/16 - 1984/04/23   František Gross: Z malířské tvorby let 1930-1983; Ladislav Zívr: Ze sochařské tvorby let 1931-1980, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1984/05 - 1984/06   František Gross: Z malířské tvorby let 1930-1983; Ladislav Zívr: Ze sochařské tvorby let 1931-1980, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
1984/05 - 1984/06   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1986/01/16 - 1986/02/23   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1986/02 - 1986/03   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/04/28 - 1988/06/05   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/06 - 1988/07   Sochařství východních Čech 1700 - 1945, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1988/08 - 1988/09   Sochařství východních Čech 1700 - 1945, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř (Náchod)
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/10 - 1988/11   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1988/10/09 - 1988/10/23   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/03 - 1989/04   Přírůstky sbírek 1983-1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/06/08 - 1989/08/13   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/09/14 - 1989/11/12   Skupina 42, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/11 - 1989/12   Přírůstky sbírek 1983-1988 (kresby, grafika), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/12/14 - 1990/01/31   Skupina 42, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1991/04   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/05 - 1991/06   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1991/06/27 - 1991/08/31   Im Bilde / V obraze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993/01/07 - 1993/01/27   Skupina 42 po 50. letech, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/01/03 - 1994/01/22   Žena v umění III, Galerie na mostě, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/02/07 - 1994/03/02   Tvůrčí skupina Radar, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/10/02 - 1995/10/31   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Sochy a kresby, Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/10/10 -1996/11/30   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1996/12/14 - 1997/01/24   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/01/29 - 1997/03/31   Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1998   Setkání po letech: Zívr, Gross, Hák, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/10/22 - 1999/01/31   Skupina 42, Městská knihovna Praha, Praha
1998/12/18 - 1999/02/28   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), Veletržní palác, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/05/31 - 2001/08/26   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/06/28 - 2001/09/23   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/07/14 - 2001/09/30   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
2002/01/17 - 2002/04/28   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/05/15 - 2005/05/2005   Česká plastika / Czech Sculpture. Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900-1970, Zámek Troja, Praha
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/08/05 - 2002/09/15   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/10/16 - 2003/01/05   Svět kolem nás, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2002/11/19 - 2003/03/02   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze), Dům umění, Zlín (Zlín)
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/12/11 - 2004/01/18   Surrealismus, Galerie JBK, Praha
2004/04/08 - 2004/06/06   Česká kresba 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/06/30 - 2005/10/31   Noční hlídka srdce: Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Holana, Letohrádek Hvězda, Praha
2005/09/29 - 2005/11/05   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2005/10/26 - 2006/05/01   Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/01/13 - 2007/03/11   Od sochy... České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/10/08 - 2008/11/09   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/04/09 - 2009/05/31   Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
2009/05/22 - 2009/06/21   Gross, Zívr: Paní Jitce, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2009/06/18 - 2009/08/23   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Klementinum, Praha
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/11 - 2010/06/30   New Sensitivity, National Art Museum of China (NAMOC), Peking (Beijing)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/03 - 2012/03/18   Údolí neklidu - Surrealismus a jeho vlivy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/11/09 - 2012/02/05   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/01 - 2012/05/27   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/03/29 - 2012/04/29   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
2012/10/11 - 2012/11/11   Metamorfozy: Česká plastika 1912-2012, Galerie Moderna, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/01/11 - 2013/04/07   Práce, práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/04/04 - 2013/05/31   Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha
2013/10/17 - 2013/11/24   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
2014/03/06 - 2014/04/06   Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha
2014/06/08 - 2014/08/31   50, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2014/10/13 - 2015/01/14   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / Warhol, Lhoták, Pištěk and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2015/01/15 - 2015/02/22   Pocta Otto Gutfreundovi, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2015/03/20 - 2015/08/30   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/04/10 - 2015/06/07   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/09/10 - 2015/10/11   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/01/29 - 2016/04/10   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/12/08 - 2017/02/12   Cesty imaginace: Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/03/02 - 2017/04/02   Objekt a plastika, Galerie Moderna, Praha
2017/03/15 - 2017/06/04   Linie versus tvar. Známé sochy a neznámé kresby sochařů, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/04/25 - 2017/10/01   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/09/14 - 2017/10/15   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/10/27 - 2018/01/28   Květy touhy a zla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/06/21 - 2018/08/05   On a ona, Galerie Moderna, Praha
2018/11/17 - 2019/03/10   Křehké sny modernity: ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/05/14 - 2019/08/18   Skupina 42, Veletržní palác, Praha
2020/02/06 - 2020/08/16   Sochy mluví ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2020/05/28 - 2020/09/13   Šero i jas: Stvořená příroda (Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/08/12 - 2021/09/19   Tvar a prostor, Galerie Moderna, Praha
2021/10/11 - 2022/01/30   Surrealism Beyond Borders, The Metropolitan Museum of Art, New York City (New York)
2022/02/24 - 2022/08/29   Surrealism Beyond Borders, Tate Modern, Londýn (London)
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
2022/06/16 - 2022/10/14   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/10/13 - 2023/01/15   Těla v úzkých, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2023/10/10 - 2024/02/20   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
autorské čtení/přednes textu
termín   název výstavy, místo konání
1998/11/03   Večer poezie Ladislava Zívra, Městská knihovna Praha, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/10/19   Aukce moderního umění, Česká národní banka, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/20   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/30   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/07   169. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/10/03 - 2008/10/18   Moderní umění - výstava exponátů, Kolowratský palác, Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/12 - 2014/05/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Plastiky z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978 -   České moderní umění XX. století, stále expozice, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/05/01 - stálá expozice   Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
2019/12/20 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2020/11/27 - 2023/10/01   Minulé století: Dvacet osobností, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1966   I. Mezinárodní sochařské symposium, Hořice (Jičín), Hořice (Jičín)

Ladislav Zívr

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby 1929-1960, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1930-1965
  1966   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1969   Ladislav Zívr, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Ladislav Zívr: Plastiky (Málo známá a nová díla. Výběr z tvorby)
  1979   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby (Výstava k sedmdesátým narozeninám), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1981   Ladislav Zívr: Kresby, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  1982   Ladislav Zívr: Kresby
  1982   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby z posledních let tvorby
  1984   Ladislav Zívr: 14 reprodukcí kreseb z roku 1977
  1984   Ladislav Zívr: Kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Ladislav Zívr: Plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1986   Ladislav Zívr 1909-1980: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1989   Vzpomínky, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1998   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby (Výstava ke 100. výročí umělcova narození), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  nedatováno   Ladislav Zívr, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl), Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1943   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (67. výstava Topičova salonu)
  1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
  1946   Mladé české sochařství, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
  1947   Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Skupina Radar 1961 (Bartoš Bláha Foll Gross Hudeček Chadima Kovářík Kubík Mikula Mikulová Mlčoch Prošek Rotrekl Skála Stanovský Sukup Vašta Zívr), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Tvorba 62
  1963   Rychnov 1963, Osvětový dům, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Výstavní síň Mánes))
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Dům pánů z Kunštátu))
  1963   Tvůrčí skupina Radar (Výstava obrazů, grafik, fotografií, plastik), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1964   Radar, Český fond výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
  1964   Radar Mánes 1964 (Bartoš Bláha Foll Gross Hudeček Chadima Kovářík Kubík Malát Mikula Mikulová Mlčoch Prošek Rotrekl Říha Skála Stanovský Sukup Šafranka Vašta Vodička Wielgus Zívr Zouplna)
  1965   František Gross, Miroslav Hák, Ladislav Zívr
  1965   Radar
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   František Gross, Ladislav Zívr, Český fond výtvarných umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1966   František Gross: Malířské dílo 1931-1966, Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966, Dům umění, Zlín (Zlín)
  1966   I. mezinárodní sochařské symposium ´66, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1967   Gross, Hák, Zívr, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Skupina 42: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1969   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Skupina 42 dnes
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1975   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Výtvarní umělci Východočeského kraje k XV. sjezdu KSČ, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1978   Přírůstky do sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě z nákupů a jiných zisků za léta 1972-1978, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
  1978   Socha a sochařská kresba, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1978   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1982   Město a civilizace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   František Gross: Z malířské tvorby let 1930-1983; Ladislav Zívr: Ze sochařské tvorby let 1931-1980, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
  1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1986   1. kresby (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
  1988   Přírůstky 1985 - 1987, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
  1988   Skupina 42
  1988   Sochařství východních Čech 1700 - 1945
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1989   České sochařství 1948/88, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   Skupina Radar, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Konec světa? / The End of the World?, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
  2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Ostrov / Island (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech Art 1918-1938 from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2002   Svět kolem nás, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Umělci Skupiny 42 / Artists around the Group 42 (Gross, Hudeček, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2009   Gross, Zívr: Paní Jitce
  2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Práce, práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Pocta Otto Gutfreundovi v Rabasově galerii Rakovník, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2016   Prostor Zlín (Stálá expozice), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
  2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2017   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2020   Minulé století (Dvacet osobností), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Sochy mluví (Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2020   Šero i jas, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Surrealism Beyond Borders, The Metropolitan Museum of Art, New York City (New York)
  2021   The Last Century: Twenty Artists, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2023   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, J&T banka, Praha 8
  nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Ladislav Zívr, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1971   Radar (Anatomie tvůrčí skupiny), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Konfese Ladislava Zívra, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
  1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2000   Skupina 42 (Antologie), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2011   Ladislav Zívr: Deníky 1925–1932, Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
  2012   Ladislav Zívr: Deníky 1943–1944, Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
  2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
  1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Perspektiva, Řád, 135-141
  1946   Mladé české sochařství, Národní osvobození
  1953   Spolupráce umělců s museem, Výtvarná práce, 5
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1959   Ladislav Zívr, Výtvarná práce, 8
  1959   Sochařovo výročí, Pochodeň, 4-4
  1961   Ladislav Zívr (V ústraní svého novopackého rodiště…), Výtvarné umění, 121-124
  1961   Pražské výstavy v únoru a březnu, Výtvarná práce, 8-9
  1961   Život mění tvárné postupy, periodikum
  1962   Skupina 42, Výtvarná práce, 9-9
  1963   Drobná plastika mezinárodně, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 4-4
  1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 1
  1963   Skupina 42 po patnácti letech, 11.ročník, 11-12.číslo, 3-4
  1963   Výstava skupiny 42 v Praze, Lidová demokracie, 19.ročník, 158.číslo, 3-3
  1964   Ladislav Zívr, Květy, 34-35
  1965   Ladislav Zívr (Sochy a kresby 1930-1965), Pochodeň, 2-2
  1965   Ladislav Zívr, Výtvarná práce, 7-8
  1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11.ročník, 10.číslo, 47-57
  1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 13-13
  1966   Elementarismus v současném českém sochařství, Výtvarné umění, 16..ročník, 340-345
  1966   Ladislav Zívr 1930-1965 (Socha a kresby), Umění, 158-161
  1966   Ostravský podzim, Výtvarná práce, 4
  1966   Profil jedné generace, Výtvarné umění, 261-270
  1966   Sochařské léto, Výtvarná práce, 8-9
  1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 302-311
  1967   František Gross, Ladislav Zívr, Miroslav Hák, Výtvarná práce, 4-4
  1967   Gross, Hák, Zívr (Nebude jistě divné, když si návštěvník...), Gross, Hák, Zívr
  1967   Konfese, Výtvarné umění, 14-19
  1967   Konfession, Výtvarné umění
  1967   Pět jmen v Praze (J. Štyrský, Toyen, F. Gross, M. Hák, L. Zívr), Pochodeň
  1967   Sto kilometrů od Prahy, Výtvarné umění, 48-52
  1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5.ročník, 8.číslo, 13-13
  1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 4
  1970   Znovu po 22 letech, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 1-5
  1978   Sochařské dílo Ladislava Zívra patří svojí šíří a kvalitou..., Ladislav Zívr: Plastiky
  1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 29-53
  1986   K vývoji díla Ladislava Zívra, Umění, 250-263
  1988   Boskovické připomenutí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 17.číslo, 3
  1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36.ročník, 3.číslo, 260-284
  1988   Umělecká beseda, Linie / barva / tvar, 55-63
  1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 7.číslo, 8
  1989   Sochařské dílo Ladislava Zívra patří svojí šíří a kvalitou..., Vzpomínky
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 258-265
  1995   Ladislav Zívr: Srdce inkognito, České moderní umění 1900-1960, 236-237
  1995   Mytologie každodennosti, České moderní umění 1900-1960, 249-262
  1995   Na okraji surrealismu, České moderní umění 1900-1960, 225-248
  1996   Surrealismus z děr (František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr, Zdenek Rykr, Alois Wachsman), Český surrealismus 1929–1953, 235-249
  1996   Vliv surealismu na díla dalších českých umělců, České imaginativní umění, 218-242
  1999   Zeminův Zívr, Kritická příloha Revolver Revue, 20-27
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, 7-79
  2000   Válka / War (1938 - 1947), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 98-119
  2001   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, České umění 1938-1989, 38-39
  2007   Ladislav Zívr a Skupina 42, Ladislav Zívr (1909 - 1980), 34-66
  2007   Mládenec z pece ohnivé, Ladislav Zívr (1909 - 1980), 10-21
  2007   Odvrácená tvář, Ladislav Zívr (1909 - 1980), 22-32
  2007   Sochař - básník, Ladislav Zívr (1909 - 1980), 68-115
  2007   Tvůrčí svoboda se nekryje s obecným pojmem svobody, Ladislav Zívr (1909 - 1980), 6-7
  2007   Zámlka, Ladislav Zívr (1909 - 1980), 116-120
  2010   Group 42, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 6-23
  2010   Skupina 42, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 6-23
  2010   Skupina 42, Via artis, via vitae, 174-205
  2010   Zívr a staré tisky, Art + Antiques, 19-20
  2011   Do soukromí Ladislava Zívra, Art + Antiques, 58-59
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 122-123
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 123-124
  2011   Sochy, Ročenka ART+, 80-81
  2011   Věci umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 19.číslo, 2-2
  2012   Ladislav Zívr, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2012   Sochy, Ročenka ART+, 76-78
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (Díla), Černá slunce, 196-223
  2013   Skupina 42, Ročenka ART+, 46-47
  2014   Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47.ročník, 3.číslo, 13-24
  2014   Ústa plná hlíny, Respekt, 25.ročník, 22.číslo, 65-65
  2016   Sochy, Ročenka ART+, 74-76
  2019   Skupina 42, Ročenka ART+, 60-61
  2020   Skupina 42, Ročenka ART+, 56-57
  2021   Keramická hlína v meziválečném sochařství, Art Antiques, 12 + 1.číslo, 26-32
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Ladislav Zívr (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Skupina 42 (artlist.cz), www.artlist.cz
  2020/04/30   Dodatek k jedné předmluvě (k 90. narozeninám Jaromíra Zeminy) (bubinekrevolveru.cz), bubinekrevolveru.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Ladislav Zívr, Galerie Nová síň, Praha
  1969   Ladislav Zívr: Sochy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1978   Ladislav Zívr: Plastiky, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1979   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
  1979   Ladislav Zívr: Výstava z celoživotního díla, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1982   Ladislav Zívr: Sochařské dílo posledních let tvorby (1875-1980), Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1984   Ladislav Zívr: Kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Ladislav Zívr: Plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1989   Ladislav Zívr: Plastiky, kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1993   Ladislav Zívr: Sochy a kresby, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1998   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977 (sochy, objekty, kresby), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977 / Works 1929-1977 (Sochy, objetky, kresby / Sculptures, Objects, Drawings), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980)
  2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařského díla (ke 100. výročí narození), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2010   Ladislav Zívr, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2021   Ladislav Zívr: Sochy a kresby / Sculptures and drawings, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Tvůrčí skupina Radar
  1963   Radar, Výstavní ústředí Svazu československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Výstava tvůrčí skupiny Radar, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1967   František Gross: Obrazy, Miroslav Hák: Fotografie, Ladislav Zívr: Plastiky
  1984   František Gross: Obrazy - grafika, Ladislav Zívr: Plastiky - kresby, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1986   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Linie / barva / tvar, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Žena v umění III, Jaroslav Dajč: Grafika a kresby, Novoročenky PF 1994, Galerie na mostě, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Objekt - objekt / Object - Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2003   Surrealismus
  2005   Umělci skupiny 42 (Gross, Hudeček, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr)
  2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
  2008   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
  2009   Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
  2009   Gross, Zívr: Paní Jitce, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012), Galerie Moderna, Praha
  2012   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2014   Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha
  2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2015   Pocta Otto Gutfreundovi
  2015   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
  2015   Válečný mrak / The War Cloud (Reflexe tématu války v umění ze sbírek GVUO / Artistic Reflection of World War II in Collections of The Gallery of Fine Arts in Ostrava), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   1930 - Skupina 42 - 1980, Galerie Moderna, Praha
  2018   On a ona, Galerie Moderna, Praha
  2019   Byt sběratele a grafický kabinet, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Tvar a prostor, Galerie Moderna, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století, Dorotheum, Praha 1
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek (Večerní aukce), Arthouse Hejtmánek, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Ladislav Zívr: Kmen, 1966, Sdružení Hořického sympozia, Praha
film
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Hamernice (Ladislav Zívr, Dana Sokolová, Josef Heřman)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980) (česky)
  2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980) (anglicky)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Czech Surrealism 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Český surrealismus 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art, Galerie Rudolfinum, Praha
  2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019), Aukční síň Vltavín, Praha
  nedatováno   Česká plastika / Czech Sculpture (Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900/70 / Selction from the Collections of the City Gallery Prague 1900/70), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   L'art 1930-2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Umění 1930 - 2000
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Ladislav Zívr: Současná tvorba (1970-72), Krajský dům pionýrů a mládeže, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Ladislav Zívr (1909–1980) ve světlých záblescích otevřeného vesmíru, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Ladislav Zívr (sochař)
  1980   Ladislav Zívr (akademický sochař)
  1980   Ladislav Zívr (zasloužilý umělec, rodák a čestný občan města Nové Paky)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944/III/25   Řád (Revue pro kulturu a život), X..ročník, 3.číslo
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Ladislav Zívr: Sochy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1979   Zasloužilý umělec Ladislav Zívr: Plastiky a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Ladislav Zívr: Kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Ladislav Zívr, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1989   Ladislav Zívr: Plastiky, kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Ladislav Zívr: Sochařské dílo
plastika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Podobizna matky
  1933   Maska básníka Josefa Kocourka
  1933   Podobizna paní Jirdové
  1933   Podobizna profesora Jirdy
  1936   Srdce inkognito
  1942   Karel Hynek Mácha
  1942   Skica k družičkám
  1943   Plastika in vitro
  1943-44   Jitka
  1945   Muž s přístrojem
  1956   Hlava krůty
  1956   Kozlík
  1962   Žena u kadeřnice
  1963   Hlava Gorgony
  1963   Květ
  1965   Mandrepora
  1965   Smrtka
  1968   Portrét Jitky
  1970   Kokon
  1976   Thanatos (Anděl smrti)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Večer poezie Ladislava Zívra, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Galerie Klatovy / Klenová: Program 1998, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedat.   Collection de sculpture tchéque, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   K výtvarné problematice třicátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)
  nedatováno   Vystavená díla zasloužilého umělce Ladislava Zívra, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno (po 1977)   Seznam exponátů pro výstavu plastik a kreseb Ladislava Zívra v Okresní galerii Jičín
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Ladislav Zívr (1909-1980): Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)

Ladislav Zívr

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Konfese Ladislava Zívra, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)

Ladislav Zívr

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Miroslav Hák: Fotografie, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1977   František Gross, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
  1978   Ladislav Zívr: Plastiky (Málo známá a nová díla. Výběr z tvorby)
  1979   Miroslav Hák: Fotografie, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1984   Ladislav Zívr: Plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1989   Vzpomínky, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1999   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
  nedatováno   Ladislav Zívr, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Konfese Ladislava Zívra, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  2011   Ladislav Zívr: Deníky 1925–1932, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Ladislav Zívr: Deníky 1943–1944, Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Konfese, Výtvarné umění, 14-19
  1967   Konfession, Výtvarné umění
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967/02/10   Výtvarné umění, 17.ročník, 1.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Ladislav Zívr

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Perspektiva, Řád, 135-141
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944/III/25   Řád (Revue pro kulturu a život), X..ročník, 3.číslo

Ladislav Zívr

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1976/10/30 - 1976/12/20   Miroslav Hák: Fotografie, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)

Ladislav Zívr

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle, Torst, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942
  1956   Program III. celostátní konference delegátů ÚSČSVU, Výtvarná práce, 2
  1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 2
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1966   Symposium je Hořicích, Výtvarná práce, 2
  1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 11
  1970   Jak to bylo, Výtvarná práce, 2
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo, 9
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4.číslo, 26-32
  1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 2
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, 49-57
  2000   Konec světa, jak má být? (Praha, Národní galerie, Palác Kinských, Konec světa?, 26. 5. - 19. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14 - 15.číslo, 16
  2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 4.číslo, 68-74
  2010   Horejc za tři čtvrtě milionu, Art + Antiques, 9.ročník, 5.číslo, 19
  2011   První pokus, Art + Antiques, 27-29
  2011   Válová a Jíra, Art + Antiques, 20
  2012   Údolí neklidu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Schätze der Prager Kunstsammlungen, Grafoprint-Neubert, Praha 5
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Byla to skupina s velkým S, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Prostějov (Prostějov)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Dvě třetiny symposií - pohled do archivu, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)

Ladislav Zívr

instituce, obec  
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)