Krajské vlastivědné muzeum

obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: nám. Republiky 5
PSČ: 771 73
stát: Česká republika (Czech Republic)

Krajské vlastivědné muzeum

termín   název výstavy, místo konání
1951/11/10 - 1951/12/02   Vlastislav Hofman: Životní dílo, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1952/03/20 - 1952/04/27   Ludmila Horáková-Helclová: Posmrtná výstava, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/08/31 - 1978/10/01   Armando Giuffredi: Plastiky a medaile, Stanislao Farri: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/10/06 - 1978/11/12   Vladimír Tesař: Grafika, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/10/19 - 1979/01/30   Josef Jíra: Souborná výstava 1947 - 1978, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/11/16 - 1978/12/31   Kamil Roškot 1886-1945: Architektonické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/01/11 - 1979/03/04   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/03/15 - 1979/04/23   Alois Fišárek: Výběr z malířského díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/04/05 - 1979/06/03   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/06/07 - 1979/08/19   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/08/16 - 1979/09/30   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/08/23 - 1979/10/07   Josef Kranz: Architektonické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/08/24 - 1979/09/30   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/10/11 - 1979/11/24   Přírůstky - výběr z let 1978 - 1979, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/11/09 - 1979/12/31   Libor Vojkůvka: Obrazy 1976 - 1979, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/11/22 - 1980/01/15   František J. Kraus, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/11/29 - 1980/01/13   Aljo Beran: Monotypy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/02   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1980/02/14 - 1980/04/17   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/03/13 - 1980/04/07   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo, Mánes, Praha
1980/03/27 - 1980/05/04   Miroslav Sychra: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/04 - 1980/05   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
1980/05/07 - 1980/06/29   Petr Zlamal: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/06/04 - 1980/07/31   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/06/12 - 1980/08/10   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/07/03 - 1980/09/07   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/08/07 - 1980/08/31   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/08/26 - 1980/10/05   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/09/04 - 1980/10/05   Karel Lenhart: Výběr ze malířského díla, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/09/11 - 1980/11/09   Miloš Jiránek, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/11/13 - 1981/02/15   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/02/19 - 1981/03/29   Miroslav Šnajdr: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/03/12 - 1981/04/30   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/04/04 -01981/05/17   Výstava prací absolventů výtvarné výchovy Univezity Palackého, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/05/07 - 1981/08/30   Současná medaile a plaketa - přehlídka tvorby českých sochařů a medailérů za uplynulých 35 let k 60 výročí založení Komunistické strany Československa, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/07/21 - 1981/08/18   Pavel Ježek: Sklo, Eva Vlasáková: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/11/19 - 1981/12/31   Arnošt Wiesner, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/11/26 -   Karel Svolinský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1981/11/26 - 1981/12/31   Arteterapie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/12/13   Beseda k poctě 80. narozenin národního umělce Cyrila Boudy, Krajské muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/12/17 - 1982/01/31   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971 - 1981, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/01/14 - 1982/02/28   Přírůstky z let 1980 - 1981: Kresby a grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/03/04 - 1982/04/30   Pavel Kotas, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/05/06 - 1982/06/27   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/05/13 - 1982/05/30   Alena Laufrová: Grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/06/10 - 1982/07/10   Miloslav Tesař: Vyšívané obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/06/24 - 1982/09/12   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/07/01 - 1982/08/29   Stará evropská grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/07/01 - 1982/09/29   Stará grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/07/08 -   Petr Zlamal: Obrazy z let 1980 - 1982, Památník národního písemnictví, Praha
1982/09/02 - 1982/09/18   Vasco Ascolini: Fotografie, Nani Tedeschi: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/23 - 1982/11/07   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/26   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem k poctě 70. narozenin, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/09/30 - 1982/11/14   SÚRPMO v Olomouci - práce a poslání olomouckého pracoviště Státního ústavu pro projekci památkových měst a objektů, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/11/11 - 1983/01/16   Olomoucká architektura XX. století, 1. část: 1900–1950, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/01/20 - 1983/03/06   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie - Výběr z let 1947-1982, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/02/02 - 1983/02/20   Jiří Procházka, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/03/10 - 1983/05/08   Josef Jíra: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/04/06 - 1983/05/01   Eva Hašková: Grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/04/28 - 1983/06/05   Jožka Antek: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/05/12 - 1983/06/12   Ladislav Čepelák a jeho žáci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/07/07 - 1983/08/07   Jindřich Lenhart: Vysoké Tatry, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/07/14 - 1983/09/04   Olomoucká architektura XX. století, 2. část: 1950–1983, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/08/17 - 1983/08/28   Kouzlo japonských zahrad. Fotografie Zdeňka Thomy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/01 - 1983/10/31   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/01 - 1984/08   Bohumír Dvorský, Karel Svolinský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/01/12 - 1984/02/12   Radko Mašata: Obrazy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/03/22 - 1984/05/13   Výtvarné umění za mír, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/04/06 - 1984/06/05   Výchova - výtvarné umění - ekologie, Hrad Český Šternberk, Český Šternberk (Benešov)
1984/05/03 - 1984/07/01   Josef Velčovský: Kresba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/10 - 1984/06/24   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/07/05 - 1984/09/02   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/08/23 - 1984/09/25   Slovenské národní povstání v tvorbě slovenských grafiků, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/09 - 1985/02/28   České moderní umění 20. století ze sbírek OGVU v Olomouci, Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského a Vladimíra Navrátila, Olomouc (Olomouc)
1984/09/20 - 1984/09/23   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/09/27 - 1984/11/11   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/10/18 - 1984/12/30   Zdeněk Burian, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/10/25 - 1984/12/31   Historismus - architektura 2. pol. 19. století na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/11/01 - 1984/12/02   František Bělohlávek: Výběr z díla. Ilustrace, užitá grafika, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/11/15 - 1985/02/28   Česká krajina, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/12/13 - 1985/01/31   Ludvika Smrčková: Výběr z díla, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/03/14 - 1985/04/07   Anna Khunová: Grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/03/28 - 1985/05/26   Musica Picta, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1985/05/02 - 1985/07/28   Proti fašismu a válce, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/07/05 -   Zdeněk Kučera, Muzeum, Litovel (Olomouc)
1985/07/06 - 1985/09/15   Olbram Zoubek: Sochy, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou (Přerov)
1985/07/18 - 1985/10/13   Umění proti fašismu a válce, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/08/15 - 1985/09/29   Země a lidé objektivem Zdeňka Thomy - Japonsko, Filipíny, Nepál, Indie, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/10/17 - 1985/11/24   Alena Kartáková: Keramika, Benjamin Walter: Poetické obrázky, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/10/31 - 1985/12/31   Adolf Loos a jeho žáci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/03/20 - 1986/05/25   Alois Kučera: Malířské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/04/17 - 1986/09/30   Karel Svolinský: Celoživotní dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/05/15 - 1986/06/29   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/07/10 - 1986/08/31   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/07/12 - 1986/09/20   Eva Kmentová: Sochy, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou (Přerov)
1986/10/09 - 1986/11/23   Josef Mžyk: Obrazy, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/12/04 - 1987/02/28   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1987/02/19 - 1987/04/05   Adolf Born: Grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/03/05 - 1987/05/10   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/07 - 1987/06/28   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo: Výstava k umělcovým 80. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/14 - 1987/06/14   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/21 - 1987/07/05   Miloslav Stibor: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/28 - 1987/08/30   Jana Jemelková: Kresba a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/07/04 - 1987/09   Jozef Jankovič: Sochy a reliéfy, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou (Přerov)
1987/09   Miloslav Stibor: Fotografie, Okresní vlastivědné muzeum, Vsetín (Vsetín)
1987/09/09 - 1987/10/11   Marie Bartoňková-Drábková: Sochařské dílo, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/12/17 - 1988/04/04   Středoevropské malířství 17. a 18. století, Mistrovská díla starého umění z olomouckých sbírek v Nár. galerii v Praze, Jiřský klášter, Praha
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci, Přemyslovský palác, Olomouc (Olomouc)
1988/01 - 1988/04   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/05/05 - 1988/06/12   Lubomír Dvořák: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/09/20 - 1988/10/23   Jaromír Hanzelka: Tapisérie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1988/10/27 - 1988/11/27   Pavel Kotas: Obrazy 1986 - 88, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/11/17 - 1988/12/31   Jaromír Hanzelka: Tapisérie, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/01/19 - 1989/02/19   Jiří Stejskal: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/02/15 - 1989/04/02   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/04/25 - 1989/05/28   Antonín Lukavský: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1989/04/25 - 1989/06/03   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1989/04/27 - 1989/05/21   Eva Siblíková: Krajiny, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/05/25 - 1989/06/25   Petr Zlamal: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/07/06 - 1989/08/20   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/12 - 1990/01   Současná makedonská grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1989/12/14 - 1990/01/21   Rakouská secese: Gustav Klimt, Egon Schiele, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1989/12/21 - 1990/01/21   Současná makedonská grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)

Krajské vlastivědné muzeum

termín   název výstavy
1951/11/10 - 1951/12/02   Vlastislav Hofman: Životní dílo
1952/01/20 - 1952/02/03   Čína včera a dnes
1952/02/23 - 1952/03/23   Mikoláš Aleš a Josef Mánes
1952/03/20 - 1952/04/27   Ludmila Horáková-Helclová: Posmrtná výstava
1952/09/06 - 1952/09/27   Umělci v boji za mír
1952/10/18 - 1952/11/01   Julius Mařák
1953/07 - 1953/08   Antonín Mánes
1954/05/02 - 1954/05/31   Rozvoj kraje Olomouc: Předvolební výstava
1961/12/14 - 1961/01/15   Jevištní výtvarnictví 1945 - 1960
1962/03/16 - 1962/04/08   Umění a domov
1962/10/21 - 1962/12/23   Český rok Karla Svolinského
1963/09/22 - 1963/11/10   Karel Černý: Soubor obrazů
1963/10/20 - 1963/11/10   II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje
1964/05/07 - 1964/06/25   Karel Lenhart: Sochy
1964/08/16 - 1964/09/30   Václav Rabas: Soubor obrazů
1964/10/11 - 1964/12/06   Vincent Vingler: Sochy 44/64
1964/12/07 - 1965/02/14   Z drážďanské galerie, Malířství 16. - 18. století
1967/09/22 - 1967/10/22   Fotografie Miloslava Stibora
1977/09/06 - 1977/10/30   Josef Vinecký 1882 - 1949: Výtvarné dílo
1978/05/05 - 1978/06/30   Josef Brož: Obrazy a kresby
1978/10/19 - 1979/01/30   Josef Jíra: Souborná výstava 1947 - 1978
1980/02/14 - 1980/04/17   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika
1980/04/29 - 1980/06/01   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou
1980/05/10 - 1980/06/17   Albín Brunovský
1980/05/20 - 1980/06/15   Vladimír Suchánek: Barevné litografie
1980/06/12 - 1980/08/10   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika
1980/08/07 - 1980/08/31   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození
1980/08/26 - 1980/10/05   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80
1980/09/04 - 1980/10/05   Karel Lenhart: Výběr ze malířského díla
1981/03/12 - 1981/04/30   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika
1981/05/07 - 1981/08/30   Česká drobna plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci: K 60. výročí založení KSČ
1981/05/07 - 1981/08/30   Současná medaile a plaketa - přehlídka tvorby českých sochařů a medailérů za uplynulých 35 let k 60 výročí založení Komunistické strany Československa
1981/12/17 - 1982/01/31   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971 - 1981
1982/04/08 - 1982/05/31   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982
1982/05/13 - 1982/05/30   Alena Laufrová: Grafika
1982/09/26   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem k poctě 70. narozenin
1983/04/06 - 1983/05/01   Eva Hašková: Grafika
1983/05/26 - 1983/06/26   Jan Bauch: Výběr z díla, k 85. narozeninám umělcovým
1983/06/23 - 1983/08/21   Sigma: Architektura 1967 - 1982
1983/08/17 - 1983/08/28   Kouzlo japonských zahrad. Fotografie Zdeňka Thomy
1984/02/07 - 1984/03/31   Ladislav Kuklík: Grafika
1984/05/10 - 1984/06/24   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou
1984/08/23 - 1984/09/25   Slovenské národní povstání v tvorbě slovenských grafiků
1984/09/27 - 1984/11/11   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie
1984/10/18 - 1984/12/30   Zdeněk Burian
1984/12/13 - 1985/01/31   Ludvika Smrčková: Výběr z díla
1985/03/14 - 1985/04/07   Anna Khunová: Grafika
1985/08/15 - 1985/09/29   Země a lidé objektivem Zdeňka Thomy - Japonsko, Filipíny, Nepál, Indie
1985/09/12 - 1985/10/06   Karel Demel: Grafika
1985/10/17 - 1985/11/24   Alena Kartáková: Keramika, Benjamin Walter: Poetické obrázky
1985/12/13 - 1985/01/31   Ludvika Smrčková: Výběr z díla
1986/05/15 - 1986/06/29   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile
1986/07/10 - 1986/08/31   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika
1986/08/14 - 1986/09/14   Josef Liesler: Výběr z díla
1986/09/25 - 1986/11/02   Josef Saska: Grafika
1986/10/09 - 1986/11/23   Josef Mžyk: Obrazy, kresby, grafika
1987/02/19 - 1987/04/05   Adolf Born: Grafika
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci
1987/05/07 - 1987/06/28   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo: Výstava k umělcovým 80. narozeninám
1987/05/14 - 1987/06/14   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
1987/09/09 - 1987/10/11   Marie Bartoňková-Drábková: Sochařské dílo
1988/05/05 - 1988/06/12   Lubomír Dvořák: Obrazy
1988/06/16 - 1988/07/17   Jaroslav Šerých: Grafika
1988/10/27 - 1988/11/27   Pavel Kotas: Obrazy 1986 - 88
1988/11/17 - 1988/12/31   Jaromír Hanzelka: Tapisérie
1989/01/19 - 1989/02/19   Jiří Stejskal: Obrazy
1989/02/15 - 1989/04/02   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám
1989/04/27 - 1989/05/21   Eva Siblíková: Krajiny
1989/05/25 - 1989/06/25   Petr Zlamal: Obrazy
1989/07/06 - 1989/08/20   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988
1989/11/23 - 1990/01/14   Oldřich Šimáček
1990/05/10 - 1990/07/17   Albín Brunovský: Grafika
1990/11/22 - 1991/01/06   Vladimír Gažovič: Grafika
1997/06/05 - 1997/06/22   Miloslav Stibor: Tělo a kámen

Krajské vlastivědné muzeum

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
  1979   Libor Vojkůvka: Obrazy 1974/94
  1981   Arnošt Wiesner: 1890 - 1971 (Architektonické dílo)
  1983   Eva Hašková: Grafika
  1983   Kouzlo japonských zahrad - Fotografie Zdeňka Thomy (Průvodce výstavou)
  1984   Zdeněk Burian
  1985   Karel Demel: Grafika
  1985   Země a lidé objektivem Zdeňka Thomy (Japonsko, Filipíny, Nepál, Indie)
  1987   Jozef Jankovič: Sochy a reliéfy
  1987   Miloslav Stibor: Fotografie
  1989   Antonín Lukavský: Obrazy
  1989   Oldřich Šimáček
  1989   Současná Makedonská grafika
  1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1981   Olomoucká architektura 1900–1950
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
  1983   Olomoucká architektura 1950–1983
  1987   Současná grafika katovického vojvodství: Den ze života katovického vojvodství
  1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci
  1989   České sochařství 1948/88
  1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Život a dílo zasloužilého umělce akademického malíře Zdeňka Buriana
  1987   Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1978
  1979   Michaela Lesařová-Roubíčková: Drobná grafika
  1980   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika
  1980   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80
  1980   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika
  1980   Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla k nedožitým 75. narozeninám
  1980   Vladimír Suchánek: Barevné litografie
  1981   Arnošt Wiesner: Archtektonické dílo
  1984   Ladislav Kuklík: Grafika
  1984   Ludvika Smrčková: Výběr z díla (národní umělkyně)
  1984   Zdeněk Burian (u příležitosti nedožitých 80.narozenin)
  1985   Anna Khunová: Grafika
  1986   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika
  1986   Josef Saska: Grafika
  1986   Rudolf Doležal: Plastiky - medaile
  1987   Marie Bartoňková-Drábková: Sochařské dílo
  1987   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo
  1988   Lubomír Dvořák: Obrazy
  1988   Pavel Kotas: Obrazy 1986 - 88
  1989   Eva Siblíková : Krajiny
  1989   Jiří Stejskal: Obrazy
  1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (Výstava k umělcovým šedesátinám)
  1990   Albín Brunovský: Grafika (národní umělec)
  1990   Vladimír Gažovič: Grafika
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem k poctě 70. narozenin
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci (Průvodce)

Krajské vlastivědné muzeum

adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města)
  2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)

Krajské vlastivědné muzeum

osoba   narození rok od - do, poznámka
Drtílková Ludmila         ???? - ????
Habustová Jana         ???? - ????
Hanušková Zdena         ???? - ????
Hlubek Lukáš         ???? - ????
Kunzfeldová Jaroslava         ???? - ????
Lakosil Jaromír   9. 2. 1923     ???? - ????
Sofková Xenie         ???? - ????
Zdražil Martin         ???? - ????

Krajské vlastivědné muzeum

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780)

Krajské vlastivědné muzeum

osoba   narození
Varmuža Vratislav   13. 1. 1934    
Zlamal Petr   21. 3. 1949    
Zlamal Wilhelm   10. 10. 1915