1986, foto Bohuslav Marčák

Miroslav Štolfa

* 11. 8. 1930, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 26. 2. 2018, Soběšice, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, textilní výtvarník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990209893
WIKIDATA: Q13629051
VIAF: 84000196

poznámka:
ve výtvarné soutěži k 20. výročí osvobození ČSSR udělena uznání a čestné odměny v ročníku 1962 a 1963 a čestné uznání za malířské dílo v závěru soutěže 1965.
matka: Ludmila Štolfová
otec: František Štolfa
1955: sňatek s Věrou Zeminovou
1957: * syn Jaromír
1959: * dcera Jana

Miroslav Štolfa

Umělcův pohled na svět významně ovlivnilo dětství v sousedství komínů maloměřické cementárny, barevnost seřaďovacího nádraží i tvary lokomotiv.

Rodina Štolfova se do Brna přistěhovala z Vysočiny. Miroslav v roce 1949 maturoval na reálném gymnáziu v Brně –Husovicích, v roce 1953 absolvoval Pedagogickou fakultu brněnské univerzity, obor výtvarná výchova. Následujících deset let učil na pedagogických školách v Boskovicích, Tišnově a na Střední knihovnické škole v Brně. V letech 1963 – 1983 vyučoval malbě na univerzitách v Olomouci (odb. asistent, 1965 habilitace, o rok později docentem na katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). V roce 1955 má první samostatnou výstavu v Klubu zaměstnanců školství v Brně. V té době se věnoval krajinám a městským scenériím. Ve stejném roce se také oženil, s manželkou Věrou mají syna Jaromíra a dcera Janu. V roce 1983 opustil Miroslav Štolfa pedagogickou dráhu a věnoval se volné malířské tvorbě. V povědomí brněnské veřejnosti je jeho dílo spojeno se světem techniky. V 60. letech je to především fascinace prostředím motocyklových závodů a strojů (cykly Závodníci, Depo, Motor). Motivy motocyklů, aut a letadel jsou pro něj jakousi abstrahovanou tvarovou abecedou, z níž skládá obrazové soustavy velké výtvarné působivosti a symbolického sdělení. V polovině 60. let rozšiřuje tématický rejstřík o cyklus Elektrárny. Na sklonku 60. let opouští motiv motocyklů a strojů a hledá malířské vyjádření pro obecnou představu technické dynamiky. V roce 1963 zakládá spolu s s malířem Karlem Velebou, sochařem Zdeňkem Macháčkem a dalšími výtvarníky skupinu Parabola (do roku 1969).

V roce 1981 začíná Štolfa pracovat na cyklu Nová příroda. Ve skladebném systému 35 obrazů reflektuje tu část soudobé techniky, která pronikla do blízkosti člověka (stroje všech možných velikostí, typů a funkcí) a spoluvytváří novou podobu životního prostředí. Malíř si všímá jak možností, které technika lidem přináší, tak její druhé, temnější stránky, civilizační hrozby při jejím zneužití. Cyklus byl s velkým ohlasem vystaven v Domě umění města Brna v roce 1984. Součástí Štolfovy tvorby 80. let jsou také obrazy, jejichž jádro tvoří figura, často zastoupená jezdeckou kombinézou.V 90. letech technická inspirace Štolfovy tvorby přerůstá do obecné roviny. Po Nové přírodě přicházejí soubory Horizonty, Kapotované krajiny, Signály, Ateliéry, Pohyby v krajině, Průhledy a další. Umělec v nich bilancuje svůj dlouholetý vývoj, v němž jdou ruku v ruce citové, instinktivní složky s racionální úvahou a profesní dokonalostí. Námětový okruh pak rozšiřuje Zrcadlení. Miroslav Štolfa je i autorem kreseb, monumentálních i drobnějších, které se svou kvalitou vyrovnají jeho malířské tvorbě. Experimentoval i s artprotisem, jeho soubor monumentálních děl pro kulturní dům v Břeclavi přispěl k rehabilitaci této výtvarné techniky.

V roce 1990 stál u zrodu uměleckého uskupení TT klub, v roce 1992 inicioval založení katedry výtvarných umění Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně a do roku 1993 zde vedl ateliér malby.

Miroslav Štolfa patří k předním brněnským malířům, jejichž tvorba daleko přesahuje hranice regionu. Je považován za mistra kultivované barevnosti. Avantgardní objevy malířství 20. století, které do hloubky poznal a pochopil, jej inspirovaly k vlastní osobité umělecké cestě. Jeho pedagogické působení vždy vycházelo z náročných kriterií na výtvarnou úroveň malířství a ovlivnilo tvorbu mnoha mladých moravských výtvarníků. Vystavoval na 140 kolektivních výstavách, z toho na 40 zahraničních, připravil přes dvě desítky samostatných expozic. Jeho práce jsou zastoupeny v našich předních galeriích (Národní galerie, Moravská galerie, Alšova jihočeská galerie, Hodonín, Jihlava, Olomouc). V roce 1998 získal hlavní cenu na Středoevropském bienále kresby v Plzni, v roce 2000 mu byla udělena Cena města Brna v oboru výtvarné umění.

zdroj: www.brno.cz

Miroslav Štolfa

1986, foto Bohuslav Marčák
wikipedia
 

Miroslav Štolfa

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1941 - 1949   Reálné gymnázium Brno - Husovice, Husovice, Brno (Brno-město)
1949 - 1953   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Milén Eduard, *1891
1949 - 1953   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Urban Bohumil, *1903
1949 - ????   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Makovský Vincenc, *1900

Miroslav Štolfa

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Španělsko, cesta
???? - 1983   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Komenského nám. 2, působí - asi učí, v roce 1980
1953 - 1963   Střední škola, Boskovice (Blansko), výtvarný pedagog
1953 - 1963   Střední škola, Brno (Brno-město), výtvarný pedagog
1953 - 1963   Stření škola, Tišnov (Brno-venkov), výtvarný pedagog
1960 - ????   Jižní Morava, studijní pobyt
1962 - ????   Polsko, cestuje na výstavu díla Vincenta va Gogha
1963 - ????   Maďarsko, cestuje
1963 - 1978   Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc), Křížkovského 512/10, vyučuje malbě na katedře výtvarné teorie a výchovy filosofické fakulty
1965 - 1965   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Křížkovského 8, zde se habilitoval se pro pro obor malby
1966 - ????   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studijní pobyt
1966 - ????   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Křížkovského 8, docentem pro obor malby na katedře výtavrné teorie a výchovy filosofické fakulty
1967 - ????   Salcburk, Salzburg, studijní zájezd
1967 - ????   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), Studijní zájezd
1968 - ????   Itálie, cesta s návštěvou Bienále v Benátkách
1968 - ????   NDR, studijní cesta
1969 - ????   Itálie, studijní cesta
1969 - ????   Rakousko, studijní cesta
1971 - ????   Belgie, studijní cesta
1971 - ????   Francie, studijní cesta
1971 - ????   Nizozemí, studijní cesta
1971 - ????   Železárny v Třinci, Třinec (Frýdek-Místek), vede kurs posluchačů výtvarné výchovy
1978 - ????   Benátky (Venezia), Benátky (Venezia), cesta na Bienále
1978 - ????   Jižní Francie, cesta
1978 - 1983   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Žerotínovo nám. 617/9, vyučuje malbu na katedře estetické výchovy PF MU
1979 - ????   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Žerotínovo nám. 617/9, docentem na katedře estetické výchovy pedagogické fakulty
1980 - 1998   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), žije, ne-li déle
1992 - 1993   Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Brno (Brno-město), Poříčí 5, po založení fakulty výtvarných umění byl vedoucím atelieru malířství a ujímá se vedení jejího malířského ateliéru

Miroslav Štolfa

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Přibylová Jarmila, *1957, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
???? - ????   Nerudová Ludmila, *1944, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
???? - 1964   Švalbach Vítězslav, *1942, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, český jazyk, výtvarná výchova
1959 - 1964   Šmolková Jana, *1942, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1964 - 1970   Kubátková Třasoňová Květuše (Květa), *1933, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1964 - 1969   Wagner Miroslav, *1942, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, český jazyk, výtvarná výchova
1965 - 1970   Zemánek Jan, *1947, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1965 - 1970   Michálek Ondřej, *1947, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1968 - 1973   Bébar Otto, *1947, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1968 - 1973   Bébarová Jana, *1949, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1968 - 1974   Hastík Jiří, *1945, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1968 - 1973   Zatloukal Pavel, *1948, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění
1969 - 1974   Boháčová Yvonna, *1951, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova a dějepis
1969 - 1975   Polívková Zdenka, *1948, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1970 - 1975   Šembera Oldřich, *1948, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná teorie
1970 - 1975   Jochmann Petr, *1951, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1970 - 1975   Stratil Václav, *1950, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1971 - 1976   Strnadel Pavel, *1951, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1973 - 1975   Šik Vlastimil, *1954, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1974 - 1978   Karoušková Kitzbergerová Lenka, *1953, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1977 - 1979   Daněk Ladislav, *1958, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1979 - 1984   Pacola Arnošt, *1960, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
1980 - 1986   Magni Milan, *1960, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1992 - 1996   Kasalová Jana, *1974, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, malba

Miroslav Štolfa

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Blok tvůrčích skupin, *1961
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Galerie Ars, zastoupení umělci, *
???? - ????   Galerie Magna, zastoupení umělci, *
???? - ????   osobnosti (Jihomoravský kraj), *
1958 - 1961   Svaz československých výtvarných umělců, *, registrován
1958 - ????   Svaz českých výtvarných umělců Brno, *
1961 - 1963   Svaz československých výtvarných umělců, *, kandidátem
1962 - 1969   Parabola, *1962, zakládající člen
1963 - 1970   Svaz československých výtvarných umělců, *, členem
1978 - 1990   Svaz českých výtvarných umělců (SČVU), *1972, členem
1990 - ????   Unie výtvarných umělců, *, členem
1991 - ????   TT Klub výtvarných umělců a teoretiků, *1991, zakládající člen

Miroslav Štolfa

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1965/10/10 - 1965/11/15   Miroslav Štolfa: Obrazy a kresba z let 1960-65, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1969/02/13 - 1969/03/03   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969/05/04 - 1969/06/01   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1969/09/25 - 1969/10/26   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/09/08 - 1977/10/15   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/11/29 - 1977/12/31   Miroslav Štolfa: Kresby a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1978/01/07 - 1978/02/05   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
1979/04/23 - 1979/05/12   Miroslav Štolfa: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/01/23 - 1980/02/24   Miroslav Štolfa: Kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1980/12 - 1989/01   Miroslav Štolfa: Kresby, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1980/12/04 - 1981/01/18   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960 - 1980, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/04/18 - 1983/04/28   Miroslav Štolfa: Obrazy 1981-1983, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1984/09/13 - 1984/09/28   Miroslav Štolfa: Malby, kresby, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1984/12/12 - 1985/01/31   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/11/11 - 1985/11/22   Miroslav Štolfa: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
1986/12/08 - 1987/01/09   Miroslav Štolfa: Stopy, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1987   Miroslav Štolfa, _, _
1987/05/14 - 1987/06/14   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/09/16 - 1988/10/30   Miroslav Štolfa: Obrazy - kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/11/02 - 1989/11/23   Miroslav Štolfa: Obrazy, kresby, Galerie Stavoprojektu, Brno (Brno-město)
1990/05/26 - 1990/06/17   Miroslav Štolfa: Kresby, Závodní klub ROH ČKD Blansko (Dělnický dům), Blansko (Blansko)
1991   Miroslav Štolfa: Obrazy, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1991/05/04 - 1991/06/10   Miroslav Štolfa: Obrazy, kresby, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1991/10/22 - 1991/11/17   Miroslav Štolfa: Obrazy, kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/09/06 - 1994/10/01   Miroslav Štolfa, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1995/06/10 - 1995/07/02   Miroslav Štolfa, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1996/10/24 - 1996/11/30   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie K-PRO, Brno (Brno-město)
1997/09/18 - 1997/10/19   Miroslav Štolfa, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/10/23 - 1997/11/21   Miroslav Štolfa, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1998/03/08 - 1998/04/19   Miroslav Štolfa: Horizonty, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1998/11/03 - 1998/11/29   Miroslav Štolfa: Horizonty, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1999/05/06 - 1999/06/02   Miroslav Štolfa: Obrazy, Národní technické muzeum, Praha
2000/09/12 - 2000/10/29   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2000/11/09 - 2000/12/17   Miroslav Štolfa, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2001/02/14 - 2001/03/25   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/04/18 - 2001/06/17   Miroslav Štolfa: Nová příroda, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/05/09 - 2001/06/30   Miroslav Štolfa: Malby, kresby, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/11/28 - 2002/01/11   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2003/02/06 - 2003/05/11   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/03/04 - 2004/05/16   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/06 - 2004/08   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/09/16 - 2004/11/17   Miroslav Štolfa: Průhledy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/12/17 - 2005/02/13   Miroslav Štolfa: Malby, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/06/04 - 2005/06/26   Miroslav Štolfa, Galerie Otakara Kubína, Boskovice (Blansko)
2005/12/06 - 2006/01/06   Miroslav Štolfa, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2006/08/19 - 2006/09/10   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
2008/10/06 - 2008/10/31   Miroslav Štolfa: Elegie, Slévárna Vaňkovka, Brno (Brno-město)
2009/05/21 - 2009/06   Miroslav Štolfa: Triptychy, Galerie Platinium, Brno (Brno-město)
2010/02/13 - 2010/03/10   Miroslav Štolfa: Výběr z díla, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2010/04/21 - 2010/06/18   Bohuslava Olešová: 1+, Banco Popolare, Brno (Brno-město)
2010/10/05 - 2010/10/29   Miroslav Štolfa: Nakupená roucha světa, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2010/12/02 - 2011/01/30   Miroslav Štolfa: Nakupená roucha světa, Galerie Anderle, Praha
2011/05/19 - 2011/08/28   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/09/09 - 2011/11/06   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/04/01 - 2012/04/10   Miroslav Štolfa, Městské kulturní středisko, Adamov (Blansko)
2012/05/14 - 2012/06/29   Miroslav Štolfa: Skrytá sdělení, Galerie Dion, Praha
2013/06/25 - 2013/07/14   Miroslav Štolfa: Mezi tvarem a barvou, Galerie Nová síň, Praha
2014/02/13 - 2014/03/23   Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/09/26 - 2014/10/28   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie Pex, Letovice (Blansko)
2014/10/04 - 2014/11/28   Miroslav Štolfa: Pastely, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2015/10/20 - 2015/11/20   Miroslav Štolfa: Nová naleziště, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2016/03/03 - 2016/05/01   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2017/04/12 - 2017/06/04   Miroslav Štolfa: Míjení, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/08/10 - 2017/10/01   Miroslav Štolfa: Míjení, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/09/06 - 1959/10/11   Výstava moravských výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960/12   Brněnští výtvarníci, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
1961   Miroslav Štolfa, Zdeněk Fuksa, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1961/03/18 - 1961/04/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/02 - 1961/05/28   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1961/06/03 - 1961/07/02   Výstava moravských grafiků, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1961/09 - 1961/10   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/07/07   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/11/11 - 1963/01/01   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/04/07 - 1963/05/11   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/05/19 - 1963/06/23   Členská výstava 1963, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1963/12/17 - 1964/01/21   Tvůrčí skupina Parabola, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/01/12 - 1964/02/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/03/21 - 1965/04/04   Parabola, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1965/05 - 1965/06   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1966/12/09 - 1967/01/08   Brněnská bilance, Mánes, Praha
1967   OBRAZ 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/04/23 - 1967/05/21   Výstava diel výtvarníkov Juhomoravského kraja, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/11/06 - 1967/11/26   Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1967/12/17 - 1968/01/28   Brněnský salón, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/02/02 - 1969/03/09   Blok brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/11/23 - 1970/01/04   Členská výstava SČVU (malba, grafika, plastika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1971/07/15 - 1971/09/05   Moderní tapiserie Art protis, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1972/04/16 - 1972/05/02   Tapiséria. Art protis, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/10/11 - 1973/11/04   Výstavy uměleckých prací pedagogů z katedar Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/01/19 - 1975/02/23   Art protis - deset let výtvarné technologie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/12 - 1980/01   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Mánes, Praha
1980/04/03 - 1980/05/11   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje - výstava k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981/11/27 - 1982/01/17   Brněnská malba 1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/04/09 - 1985/05/12   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje: Výstava ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/07/17 - 1986/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/07/10 - 1987/08/31   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/06/05 - 1988/06/12   21 zeitgenössische Maler aus Südmähren, Staatlichen Lindenau-Museum, Altenburg
1988/11/22 - 1989/01/01   Brněnská malba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/01/12 - 1989/01/29   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerija Karas, Záhřeb (Zagreb)
1990/06/09 - 1990/06/24   7/90, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/07/11 - 1991/08/11   Sdružení Q Brno, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/07/04 - 1992/08/02   Nová příroda / Nová príroda / Neue Natur / Új Természet, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/04/02 -   Miroslav Štolfa, Arnošt Pacola: Okouzlení technikou, Galerie Dialog, Brno (Brno-město)
1993/05/16 - 1993/08/15   Ze současné brněnské malby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/?? - 1995/09   Prázdniny '95, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/04/22 - 1997/05/02   Made in CZ, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/08/23 - 1997/09/21   Přírůstky, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/01/13 - 1998/01/30   5/2. K pátému výročí otevření galerie - 2. část, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1998/04/18 - 1998/05/03   Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/06/25 - 1998/12/31   Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/11/12 - 1998/12/06   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/03/02 - 1999/03/17   Czech Visual Art Exhibition, Sharjah Art Museum, Šardžá (Sharjah)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/08/13 - 1999/09/10   Intersalon AJV 1999: 3. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000   Schenkungen, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/09/27 - 2000/10/29   Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/11/01 - 2000/11/25   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/12/06 - 2001/01/19   Dialogy, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2001/09/11 - 2001/10/20   630 cm2 Mail-art Ostrava 2001, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/05/03 - 2002/10/15   La Bohême en voiture, Musée national de l'automobile, Mulhouse
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2002/09/24 - 2002/11/01   Mistři české moderny, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2002/10/24 - 2002/11/17   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/12 - 2003/03/02   Z depozitáře Nadace Český fond umění, Galerie Václava Špály, Praha
2004/01/20 - 2004/02/29   Brněnská 60. léta, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2004/06/08 - 2004/08/08   Mezi námi skupinami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/21 - 2004/11/13   IV. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/06/07 - 2005/08/07   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/11/22 - 2005/11/26   Galerie 2005, První prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2007/07/22 - 2007/08/11   Der TT Klub Brünn im Künstlerforum Bonn, Künstlerforum Bonn, Bonn
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/09/02 - 2008/09/26   Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2008/10/09 - 2008/11/16   VI. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2008, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2009/11/26 - 2010/04/04   Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/05/13 - 2010/08/01   Brněnská osmdesátá, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/10/03 - 2012/11/18   VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/03 - 2012/11/18   VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2013/05/31 - stálá expozice   Od moderny po současnost 1945-2013, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/11/11 - 2013/11/29   Brněnská zlatá šedesátá, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2013/11/12 - 2013/12/20   Sedm, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2014/03/03 - 2014/03/21   Černobílá, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2014/12/03 - 2015/02/22   Zlatý věk. Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2015/02/10 - 2015/04/12   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2015/10/15 - 2015/11/29   Jiný pohled: Tvorba laureátů bienále kresby Plzeň 1996–2014, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/04/30 - 2016/11/02   Blickpunkt Abstrakt, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2017/09/15 - 2017/10/29   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/06/12 - 2018/08/12   Jsme kurátory! Žáci ZUŠ Zlín představují výběr obrazů ze sbírek galerie, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2018/06/25 - 2018/07/31   Slavnost barev, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2019/07/01 - 2019/07/31   Letní výstava, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2019/11/26 - 2019/12/20   Předvánoční výstava, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2024/05/16 - 2024/06/28   To najlepšie zo Sovinca, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1992/06/13   Česká kresba, aukce, Galerie R, Praha
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2015/04/23   129. aukce, Aukční síň Vltavín, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1992 - 1992/06/12   Česká kresba, předaukční výstava, Galerie R, Praha
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/04/20 - 2015/04/22   129. aukce, předaukční výstava, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/11 - 2020/11/20   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/11/24 - 2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/18 - 2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2010/02/26   Beseda s Miroslavem Štolfou, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2002/06/28 - 2002/07/02   Art Prague. 1. veletrh současného umění / 1th Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Miroslav Štolfa

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Miroslav Štolfa
  1969   Miroslav Štolfa, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1969   Miroslav Štolfa, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   Miroslav Štolfa: Obrazy, Zväz slovenských výtvarných umelcov, západoslovenská krajská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1977   Miroslav Štolfa, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1977   Miroslav Štolfa ((Galerie Jaroslava Krále, Brno)), Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Miroslav Štolfa: Obrazy a kresby
  1980   Miroslav Štolfa: Kresby
  1980   Miroslav Štolfa: Kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1983   Miroslav Štolfa: Obrazy 1981 - 1983
  1984   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
  1984   Štolfa
  1987   Miroslav Štolfa
  1987   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1988   Miroslav Štolfa ((Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě))
  1988   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
  1990   Miroslav Štolfa: Kresby, Závodní klub ROH ČKD Blansko (Dělnický dům), Blansko (Blansko)
  1991   Miroslav Štolfa
  1991   Miroslav Štolfa: Obrazy
  1994   Miroslav Štolfa
  1995   Miroslav Štolfa
  1996   Miroslav Štolfa: Obrazy, K-PRO, realitní a aukční agentura, Brno (Brno-město)
  1997   Miroslav Štolfa, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1998   Miroslav Štolfa ((Galerie malovaný dům v Třebíči))
  1998   Miroslav Štolfa: Horizonty, 1998, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  1999   Miroslav Štolfa
  2000   Miroslav Štolfa (Bilance devadesátých let), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2000   Miroslav Štolfa ((Výstavní síň synagoga))
  2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956-2002, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Miroslav Štolfa
  2010   Miroslav Štolfa
  2010   Miroslav Štolfa: Výběr z díla
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2012   Miroslav Štolfa: Skrytá sdělení
  2013   Miroslav Štolfa: Mezi tvarem a barvou
  2014   Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného (Obrazy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Miroslav Štolfa: Obrazy
  2014   Miroslav Štolfa: Pastely
  2016   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
  2017   Miroslav Štolfa: Míjení, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  nedatováno   Miroslav Štolfa
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1959   Výstava moravských výtvarníků, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1961   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1963   Členská výstava 1963, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Parabola, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1965   Výstava tvůrčí skupiny Parabola
  1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1966   Brněnská bilance, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1967   Brněnský salón
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika), Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1971   Moderní tapiserie (Art protis let 1968-1970), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1975   Art protis (Deset let nové výtvarné technologie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1979   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Brněnská malba 1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Umění Moravy - I (1978-1983)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1988   21 zeitgenössische Maler aus Südmähren, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Současná česká kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Sdružení Q Brno
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Sovinec 1989/91, Společnost přátel hradu Sovince, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1993   Ze současné brněnské malby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  1998   Záznamy dojmy sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1999   Czech Visual Art Exhibition, Sharjah Art Museum, Šardžá (Sharjah)
  1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška), Artypa, Holubov (Český Krumlov)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   Schenkungen, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2001), Nadace Český fond umění, Praha
  2002   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2002   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002 / The Third Central European Biennial of Drawing Pilsen 2002, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   La Bohême en voiture (L'art de l'automobile tchèque/Umění českého automobilu), Artefactes, Praha
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění, Nadace Český fond umění, Praha
  2004   IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004 / IV. International Biennial of Drawing Pilsen 2004, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Der TT Klub Brünn im Künstlerforum Bonn / TT Klub Brno v Künstlerforu Bonn, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2008   VI. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2008 / VI. International Biennial of Drawing Pilsen 2008, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Brněnská osmdesátá, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2012   VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň / VIII. International Biennial of Drawing Pilsen 2012, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Zlatý věk (Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Jiný pohled / A Different Perspective (Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň / Artwork by the Laureates of the Biennal of Drawing Pilsen), Bienále kresby Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2017   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2024   To najlepšie zo Sovinca, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Výtvarní umělci dneška I (Jánuš Kubíček, Miroslav Šimorda, Miroslav Štolfa), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1997   Miroslav Štolfa, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
  2018   Miroslav Štolfa, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 7-8
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1961   V Grafickém kabinetě..., Výtvarná práce, 7
  1962   Výstava mladých jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 8-9
  1963   Antonín Čalkovský, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Slavoj Kovařík, Zdeněk Macháček, Miroslav Štolfa, Karel Veleba, Václav Zykmund, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 9-10
  1967   Obraz 67, Výtvarná práce, 5
  1969   Brněnský Obraz 69 - pokus o konfrontaci, Výtvarná práce, 1-2
  1969   Výrazné ovlivnění tvarovými možnostmi..., Výtvarná práce, 6
  1971   Obrazy Miroslava Štolfy, Věda a život, 654-656
  1980   Nové kresby Miroslava Štolfy (Výstavy), Výtvarná kultura, 61-61
  1983   Pocit plechu (Technická témata nejsou ve výtvarném umění...), Miroslav Štolfa: Obrazy 1981 - 1983
  1986   stopy - a co po nich zůstává..., Stopy Miroslava Štolfy
  1990   Několik poznámek k moravské kresbě, Současná česká kresba
  1992 -   Miroslav Štolfa: Obrazy, kresby, Sovinec 1989/91
  1994   Mezi emocí a racionalitou / Between Emotion and Rationality, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 97-102
  1997   Jednotlivé technicistní motivy reprezentují svět techniky..., Miroslav Štolfa, 30-30
  2000   Obraz jako aktuální médium (Bilance tvorby Miroslava Štolfy), Prostor Zlín, 22-23
  2011   Černobílé elegie, Miroslav Štolfa: Černobílé elegie
  2011   Miroslav Štolfa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 1.číslo, 16
  2013   Mezi tvarem a barvou, Miroslav Štolfa: Mezi tvarem a barvou
  2014   Metafyzická zátiší, Miroslav Štolfa: Obrazy
  nedatováno   Metaforický obraz světa, Miroslav Štolfa
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Miroslav Štolfa: Obrazy z let 1960-65, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
  1969   Miroslav Štolfa (obrazy), Galerie Československý spisovatel, Praha
  1969   Miroslav Štolfa: Obrazy
  1977   Miroslav Štolfa: Kresby - obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Miroslav Štolfa: Kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
  1984   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1985   Miroslav Štolfa: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1986   Miroslav Štolfa: Stopy, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
  1987   Miroslav Štolfa: Obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1988   Miroslav Štolfa: Obrazy - kresby, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1989   Miroslav Štolfa: Obrazy - kresby, Galerie Stavoprojektu, Brno (Brno-město)
  1990   Miroslav Štolfa: Kresby, Závodní klub ROH ČKD Blansko (Dělnický dům), Blansko (Blansko)
  1991   Miroslav Štolfa: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Miroslav Štolfa: Obrazy - kresby, Sovinec (Jindřich Štreit), Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1994   Miroslav Štolfa: Obrazy, kresby, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1995   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1997   Miroslav Štolfa, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1997   Miroslav Štolfa: Nová příroda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Horizonty (Téma krajiny v obrazech Miroslava Štolfy), Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  1998   Miroslav Štolfa: Horizonty, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
  1999   Miroslav Štolfa: Obrazy, Národní technické muzeum, Praha
  2000   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2000   Miroslav Štolfa: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Čáslav (Kutná Hora)
  2001   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2001   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Miroslav Štolfa: Malby, kresby, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2001   Miroslav Štolfa: Nová příroda (kresby), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
  2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Miroslav Štolfa: Malby / kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2004   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2004   Miroslav Štolfa: Průhledy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2005   Miroslav Štolfa, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2005   Miroslav Štolfa (obrazy), Galerie Otakara Kubína, Boskovice (Blansko)
  2008   Miroslav Štolfa: Elegie, Slévárna Vaňkovka, Brno (Brno-město)
  2009   Miroslav Štolfa: Triptychy
  2010   Beseda s Miroslavem Štolfou, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  2010   Bohuslava Olešová: 1+ (Miroslav Štolfa jako host), Banco Popolare, Brno (Brno-město)
  2010   Miroslav Štolfa: Nakupená roucha světa
  2010   Miroslav Štolfa: Nakupená roucha světla, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2010   Miroslav Štolfa: Výběr z díla, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie (kresba - malba), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie - obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2012   Miroslav Štolfa (malby 2007 - 2012), Městské kulturní středisko, Adamov (Blansko)
  2012   Miroslav Štolfa: Skrytá sdělení (obrazy), Galerie Dion, Praha
  2013   Miroslav Štolfa: Mezi tvarem a barvou
  2014   Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného (Obrazy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Miroslav Štolfa: Obrazy
  2015   Miroslav Štolfa: Nová naleziště
  2017   Miroslav Štolfa: Míjení, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2017   Miroslav Štolfa: Míjení
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   90 autorů v roce '90
  1993   Miroslav Štolfa, Arnošt Pacola: Okouzlení technikou, Galerie Dialog, Brno (Brno-město)
  1995   Prázdniny '95, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1997   Jan Ambrůz: O lehkosti a tíži: Přírůstky
  1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   5/2. K pátému výročí otevření galerie - 2. část, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2000   Dialogy, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2000   Výstava pro Ladislava Nováka, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2002   Mistři české moderny, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2004   Brněnská 60. léta, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2009   POTPOURRI (Prodejní výstava), Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Brněnská zlatá šedesátá
  2013   Sedm (Michal Gabriel, Pavel Hayek, Patrik Hábl, Vladimír Kokolia, Libor Jaroš, Tomáš Medek, Miroslav Štolfa), Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2016   Blickpunkt Abstrakt
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2018   Jsme kurátory! (Žáci ZUŠ Zlín představují výběr obrazů ze sbírek galerie), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Česká kresba (Galerie R), Galerie R, Praha
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Day Sale 2018: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
cd-rom
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Miroslav Štolfa: Výběr z díla
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Miroslav Štolfa, Ateliér, olej, plátno, 140 x 110 cm, 1993, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie - obrazy, kresby
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin, Aukční síň Vltavín, Praha
  2016   Blickpunkt Abstrakt
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Miroslav Štolfa: Obrazy
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Stopy Miroslava Štolfy, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  2001   Miroslav Štolfa, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
medailon
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983 -   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
  1994   Miroslav Štolfa, TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Doc. Miroslav Štolfa (akademický malíř)
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   PF 2007 (Miroslav Štolfa, Vlání)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2003   Miroslav Štolfa, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Výstava Moravské grafiky
  1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1973   Seznam vystavených prací, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
  1999   Miroslav Štolfa: Obrazy

Miroslav Štolfa

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Miroslav Štolfa, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Výtvarné léto v Benátkách (Hovoříme o 43. bienále s malířem M. Štolfou), Svobodné slovo
  2000   Brněnské tvůrčí skupiny šedesátých let, 90 let Domu umění města Brna, 171-175
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby

Miroslav Štolfa

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Miroslav Štolfa: Kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Miroslav Štolfa

periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Tvář, 5-6.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Miroslav Štolfa

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2005/12/06 - 2006/01/06   Miroslav Štolfa, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2010/02/03 - 2010/02/27   Antonín Čalkovský, Galerie G, Olomouc (Olomouc)

Miroslav Štolfa

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1967/04/23 - 1967/05/21   Výstava diel výtvarníkov Juhomoravského kraja, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)

Miroslav Štolfa

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Přehled pražských výstav prosinec-leden (Kronika), Výtvarná kultura
  1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 6.číslo
  1997   Made in CZ - práce na papíře (Brno, Dům umění, hala, 22. 4. - 2. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2002   Zlínský salon ukazuje renesanci malby (V Domě umění na na zámku ve Zlíně je vystaven výběr prací současných výtvarníků), Lidové noviny, 22-22
  2015   Milan Magni a André, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8

Miroslav Štolfa

instituce, obec  
 
Albertina, Vídeň (Wien)
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Bank Austria, Brno (Brno-město)
Česká národní banka, Praha
Galerie Artica, Cuxhaven
Galerie města Brna, Brno (Brno-město)
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
Jihomoravská energetika a. s. (JME), _
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Landesmuseum Niederösterreich, Sankt Pölten
Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Moravská zemská knihovna, Brno (Brno-město)
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
Oblastní galerie, Hodonín (Hodonín)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Print Consortium San José, San José
Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Brno (Brno-město)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Miroslav Štolfa

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1962   Čestné uznání a odměna, na celostátní výstavě v Jízdárně Pražského hradu
1971   Celostátní výstava k 30. výročí osvobození v pražském Mánesu, Čestné uznání
1988   Středoevropské biénále kresby v lzni, Hlavní cena, v Plzni ...
1999   Cena města Brna, cena, za celoživotní malířskou tvorbu