Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese

termín: 1997/05/03 - 1997/10/19
instituce: Obecní dům - výstavní sály
typ výstavy: kolektivní