Osvald Polívka

* 24. 5. 1859, Enns (Linz-Land), Rakousko (Austria)
30. 4. 1931, Praha, Česká republika (Czech Republic)
urbanista, architekt, kreslíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Český architekt a urbanista. Studoval na České vysoké škole technické, kde se stal asistentem J. Zítka. Současně se studiem vykonával praxi u A. Wolfa. V devadesátých letech 19. století zahájil samostatnou projekční a stavební činnost a stal se členem Spolku architektů a inženýrů. Jeho první stavby jsou projektovány v duchu neorenesance (např. činžovní domy v Jenštejnské ulici, 1895), později se jako jeden z prvních přiklonil k vídeňské florální a zoomorfní secesi (budova divadla Uranie na výstavišti v Praze, 1898; palác Topičova nakladatelství na Národní třídě) v jeho tvorbě se objevují i prvky neobaroku a neoklasicismu, avšak v závěru dospívá ve svých stavbách až k poloze blízké moderně představované J. Kotěrou. Přestože byl sám velice oblíbeným dekoratérem a návrhářem štukové výzdoby, často a rád na výzdobě budov spolupracoval s významnými osobnostmi tehdejší výtvarné scény (L. Šaloun, J. Preisler aj.). Ve své době byl jako architekt nedoceněn a neprávem považován za pouhého eklektika.
Polívka se významě zapojil do sporů Umělecké komise a městské rady okolo probíhajících asanačních prací. Na toto téma přednesl v roce 1897, několik přednášek, v nichž kritizoval postoj městské rady a předložil vlastní návrhy na nové urbanistické řešení asanovaných obvodů.

Další stavby: Pražská městská spořitelna v Rytířské ul. Zemská banka v ul.Na Příkopě. Správní budova Ringhofferových podniků na Smíchově. Budova Karafiátova nakldatelství v Brně. Obchodní dům U Nováků ve Vodičkově ul. Pojišťovna ve Spálené ul. Obecní dům na nám.Republiky. Nová budova pražské radnice na Mariánském nám. Bodova bankovních ústavů v Hradci Králové (dnes Galerie moderního umění v HK), Bratislavě, Terstu. Domy v Haštalské ul., Myslíkově, Resslově, Karlově, Vojtěšské a Ruské ul.

PePřík

Lit.: Z. Lukeš: Podivuhodná Praha O.P. Technický magazín, 1986, č. 2, s. 34-39; R. Pošva-Z. Lukeš: Neznámý O.P. v: Staletá Praha 18, 1988, s.193-207; Z.Lukeš: O.P. v: NEČVU II,s.632.