Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea

termín: 1985
instituce: Uměleckoprůmyslové museum
typ výstavy: kolektivní