foto - Josef Sudek

Jaromír Funke

* 1. 8. 1896, Skuteč (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
† 22. 3. 1945, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01032177
WIKIDATA: Q6160514
VIAF: 66546012

Jaromír Funke
Název nezjištěn
1923
fotografie

Jaromír Funke
Samota a brýle
1924
fotografie

Jaromír Funke
Po karnevalu
1924
fotografie

Jaromír Funke
Staré železo
1925
fotografie

Jaromír Funke
Detail a muž
1926
fotografie

 

Jaromír Funke

Na přání otce absolvoval právnickou fakultu na univerzitě v Praze, nepřihlásil se však k státní závěrečné zkoušce. Kratší dobu studoval též estetiku (Jan Mukařovský). Od dětství do roku 1935 žil převážně v Kolíně nad Labem, pak v Praze. Od 1919 se intenzívně věnoval fotografii. Člen KFA v Kolíně, Fotoklubu Praha (1922-24), ČFS (1924-asi 1930), fotosekce SVU Mánes (od 1936), Film-foto skupiny Levé fronty ad. Vyučoval fotografii od 1931 v Bratislavě, od 1935 na Grafické škole v Praze. 1944 nasazen jako pomocný dělník v družstvu Dorka v Praze. Zemřel jako nepřímá oběť 2. světové války. Nejvlivnější český fotograf 20.-40. let. Podílel se na utváření české fotografie nejen vlastní tvorbou, nýbrž svými programovými články, kritikami, organizační činností a později pedagogickou a redakční prací. Až do sklonku 20. let byl spjat s amatérskou fotografií. V průběhu 1. poloviny 20. let se stal provokativní a vlivnou postavou generačních a názorových bouří v pražských amatérských klubech. Přátelil se s Josefem Sudkem, později s Adolfem Schneebergerem, s nimiž po vyloučení ze Svazu českých KFA založil Českou fotografickou společnost, svým puristickým programem blízkou avantgardním skupinám. V rané tvorbě (1918-22) kromě náladových krajin v duchu romantismu a secese postupně narůstá počet fotografií blízkých nové věcnosti. Za autorova života nepublikovaný soubor z Kolína nad Labem, který se z větší části zachoval jen v negativech (převážně z 1921) je již pojat v moderním duchu, strohá dokumentárnost se v něm snoubí s moderním obdivem k periférii a průmyslové architektuře. 1922 začíná geometrickými zátišími experimentální linie jeho tvorby a zároveň vznikají „salonní" fotografie využívající změkčeného vykreslení skutečnosti. Konstantními rysy celé jeho tvorby jsou purismus (lpění na „čistém", nemanipulovaném fotografickém obrazu) a zároveň paralelní rozvíjení dvou nebo více linií tvorby. V souvislé řadě aranžovaných zátiší, která pokračovala až do konce 20. let, Funke nově promýšlel specifické možnosti média fotografie a přiřadil se tak k průkopníkům české a světové avantgardy (v časopisech Devětsilu však publikoval až od 1929). V 1. polovině 20. let kombinoval geometrické tvary (míček, obdélníkové plochy láhev atd.) a kompaktní hmoty (papír, sklo, kov). Některé práce mohou připomenout minimalismus 60. let. Ve své době byly považovány za kubistické, dnes je vnímáme spíše jako varianty geometrické abstrakce, Lissického Prounů a Doesburgových diagonálních kontrakompozic, najde se i revokace Tatlinovy věže (Bez nazvu, 1925-29). Některá zátiší nevědomě navazují na sérii Abstrakcí z Twin Lakes (1916) P. Stranda. Důležité je i to, že Funke pracoval jen s jedním, nebo sériově zmnoženým předmětem (talíře, rámy), a že ho zobrazil zblízka, ostře a v detailu. Jako bychom tu vypočítávali znaky tzv. moderní („nové") fotografie, která však ještě tehdy neexistovala. Nalezené zátiší Staré železo (1925) patří k prvním realizacím fotografie nové věcnosti. Po karnevalu (1924) evokuje pozdější snímky z plesů Bauhausu a šokuje jasnou diagonální kompozicí, spojovanou ve fotografii až se jménem Alexandra Rodčenka a rokem 1927. Od poloviny 20. let jeho zátiší tmavnou vlivem vržených stínů, které postupně začínají nabývat převahy nad zobrazenými věcmi. Závěr této tvorby představují práce z let 1928-29, v nichž se předměty vrhající stíny ocitly mimo zobrazení a vidíme jen zpočátku figurativní a později nefigurativní „stínohry". Vyrovnal se tak s problematikou fotogramů, které považoval za slepou uličku svého média a zároveň se stal jedním z průkopníků nefigurativní fotografie, především ale realizoval svoji ideu fotogenické tvorby, podobně jako jeho souputník László Moholy-Nagy. Od konce 20. let Funke realizoval svůj projekt (teoreticky formulovaný až ve 30. letech) emoční fotografie, který zahrnul i reakci na surrealismus. Cyklus Reflexy reaguje na surrealisty publikovanou tvorbu E. Atgeta a zároveň dosahuje prostředky čisté fotografie fotomontážního účinku (z pozice purismu Funke odmítal jak fotogram, tak fotomontáž). Zatímco v díle z 20. let měly rozhodující úlohu ideje, které zároveň figurovaly jako názvy tehdejších avantgard: purismus, elementarismus, konstruktivismus, emoční fotografie sjednocovala složky konstruktivismu a poetismu, funkcionalismu a surrealismu. Jeho lpění na specifických vyjadřovacích prostředcích fotografie (i když v širším než jeho pojetí) se záhy stalo součástí tradice moderní fotografie, která přetrvávala až do nedávná. Ve 30. letech byl Funke jedním z mnohých moderních fotografů, ostatní však neměli jeho minulost.
AD (Antonín Dufek), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 194
-
Spolupracoval s předními moderními architekty - Bohuslavem Fuchsem a Jaroslavem Fragnerem, pro něž vytvořil série fotografií Masarykova studentského domova v Brně a elektrárny ESSO v Kolíně. Působil jako profesor fotografie na Škole uměleckých remesiel v Bratislavě (1931-35) a na Státní grafické škole v Praze (1935-44), kde mimo jiné zavedl fotografování moderní architektury.

Jaromír Funke

foto - Josef Sudek
 

Jaromír Funke

Jaromír Funke
Název nezjištěn
1923
fotografie

Jaromír Funke
Samota a brýle
1924
fotografie

Jaromír Funke
Po karnevalu
1924
fotografie

Jaromír Funke
Staré železo
1925
fotografie

Jaromír Funke
Detail a muž
1926
fotografie

Jaromír Funke
Fotogram
1926
fotogram

Jaromír Funke
Akt
1927
fotografie

Jaromír Funke
Akt (II)
1927
fotografie

Jaromír Funke
Abstraktní foto. Kompozice
1927-29
fotografie

Jaromír Funke
Věci skleněné a obyčejné
1928
fotografie

Jaromír Funke
Abstraktní foto
1928-29
fotografie

Jaromír Funke
Z cyklu Reflexy
1929
fotografie

Jaromír Funke
Pomeranče
1930
fotografie

Jaromír Funke
Ze souboru Nová architektura
1930
fotografie

Jaromír Funke
Z cyklu Čas trvá
1930-34
fotografie

Jaromír Funke
Z cyklu Čas trvá
1930-34
fotografie

Jaromír Funke
Z cyklu Čas trvá
1930-34
fotografie

Jaromír Funke
Ze souboru Nová architektura
1932
fotografie

Jaromír Funke
Z cyklu Podkarpatská Rus
1937-38
fotografie

Jaromír Funke
Ze souboru Louny
1940
fotografie

Jaromír Funke
Název nezjištěn
cca 1929-1930
fotografie

Jaromír Funke
Z cyklu Špatné bydlení
cca 1930-31
fotografie

 

Jaromír Funke

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1915   Gymnázium, Kolín (Kolín)
???? - ????   Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Mukařovský Jan, *1891

Jaromír Funke

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - 1935   Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
1931 - ????   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), vyučuje fotografii
1935 - ????   Grafická škola (1940-1944), Praha, pedagog
1944 - ????   Praha, Praha, pomocný dělník v družstvu Dorka

Jaromír Funke

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Rossmannová Doleželová Marie, *1909
???? - ????   Illík Josef, *1919, Grafická škola, _
???? - ????   Pospíšil Miloš, *0, Státní grafická škola (1932-1940), Praha
???? - ????   Frič Ivan, *1922, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha, fotografie
???? - ????   Masník Ivan, *1920, Vysoká škola zemědělská v Brně, Brno (Brno-město)
1932 - 1933   Pospíšilová Věra, *1914, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1934 - 1937   Boučková Helfertová Roberta, *0, Státní grafická škola (1932-1940), Praha
1934 - 1938   Jílovská Fleischmannová Staša, *1919, Státní grafická škola (1932-1940), Praha
1934 - 1939   Zikánová Kafková Josefa, *1919, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1934 - 1938   Hatláková Jaroslava, *1904, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1934 - 1938   Straka Bohumil, *1919, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1934 - 1936   Housková Jílovská Olga, *1919, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1934 - 1938   Mrázek Jan, *0, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1935 - 1937   Skočdopolová Helena, *1919, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1935 - 1938   Gabrielová Fragnerová Věra, *1919, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1935 - 1936   Toth Arnošt, *0, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1936 - 1938   Gutfreundová Novotná Alena, *1921, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1937 - 1939   Brok Jindřich, *1912, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1937 - 1943   Tachezy Jan, *1921, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1938 - 1942   Zora Petr, *1923, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1939 - 1940   Fafek Emil, *1922, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1939 - 1943   Fyman Vladimír, *1923, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1940 - 1946   Kříž Vilém, *1921, Státní grafická škola (1945-1949), Praha
1940 - 1943   Feyfar Zdenko, *1913, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1940 - 1942   Látalová Jelena, *1921, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1941 - 1942   Šíla Čestmír, *1924, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1941 - 1943   Hyhlík Vladimír, *1925, Střední průmyslová škola grafická, Praha
1942 - 1943   Hochová Dagmar, *1926, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1942 - 1945   Fuková Eva, *1927, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1943 - 1944   Rott Lumír, *1928, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1948 - ????   Sirůček Vladimír, *1929, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha

Jaromír Funke

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Česká fotografická společnost, *1924
???? - ????   Klub fotografů amatérů Kolín, *
???? - ????   Levá fronta, *1929, sekce film-foto
???? - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes, fotosekce, *
1922 - 1924   Fotoklub Praha, *
1936 - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, fotosekce

Jaromír Funke

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1935/10/06 - 1935/10/30   Jaromír Funke: Fotografie, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1958/11/04 - 1958/11/30   Jaromír Funke: Fotografie z let 1922 - 44, Dům pánů z Poděbrad, Brno (Brno-město)
1960/07   Jaromír Funke, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1962/10/01 - 1962/11/15   Jaromír Funke: Fotografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/02/14 - 1965/03/17   Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/09   Jaromír Funke: Fotografie, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1977/01/29 - 1977/03/06   Jaromír Funke 1896-1945: Fotografie, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1979/04/06 - 1979/05/06   Jaromír Funke, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1984/02/02 - 1984/03/24   Jaromír Funke: Oberfläche der Wirklichkeit, Rudolf Kicken Galerie, Kolín nad Rýnem (Köln)
1993/06/19 - 1993/09/08   Funkeho Louny, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1993/09/15 - 1993/11/10   Jaromír Funke: Fotografie, Dobra Fotogalerie (Galerie Dobra), Praha
1993/10/07 - 1993/10/31   Jaromír Funke: Fotografie, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
1995/08/03 - 1995/08/29   Jaromír Funke: Fotografie 1919 - 1943, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
1996/08/01 - 1996/08/14   Jaromír Funke: Svatovítský cyklus, Knihkupectví Arton, Kolín (Kolín)
1996/10/24 - 1996/11/24   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/06/24 - 1997/08/17   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Městská knihovna Praha, Praha
1997/11/06 - 1997/12/11   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1997/12/18 - 1998/01/18   Jaromír Funke: Krásný svět, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2010/06/24 - 2010/08/29   Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927 - 1929), Ateliér Josefa Sudka, Praha
2011/05/10 - 2011/06/03   Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927 - 1929), Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2013/10/17 - 2014/01/19   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2015/09/13 - 2015/11/13   Jaromír Funke: Fotografie, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2016/05/25 - 2016/06/25   Jaromír Funke: Fotogenie 20. let, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2016/11/25 - 2017/01/29   Avantgardní fotograf Jaromír Funke, Leica Gallery Prague, Praha
2017/11/09 - 2017/12/15   Jaromír Funke: Photographe d'avant-garde, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2018/01/27 - 2018/04/29   Jaromír Funke: Fotograf der Avantgarde, Fotografie Forum Frankfurt, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2018/11/15 - 2019/02/10   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/02/22 - 1938/04/03   Druhá fotografická výstava, Mánes, Praha
1961/05/06 - 1961/05/28   Výstava komunistické fotografie avantgardy a sociální fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1963/06/14 - 1963/07/25   Československá fotografie mezi dvěma válkami, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1966/05/06 - 1966/06/05   Surrealismus a fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1966/10/02 - 1966/11/02   Surrealismus und Fotografie, Museum Folkwang, Essen
1967/03/24 - 1967/05/15   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Obecní dům, Praha
1968/01/18 - 1968/02/18   Surrealismus a fotografie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1973/06/21 - 1973/10/21   Osobnosti české fotografie I, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1974/02/28 - 1974/05   Osobnosti české fotografie I, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1983/07/08 - 1983/09/04   Photographes Tcheques 1920-1950, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1983/11/05 - 1983/11/20   Tschechoslowakische Fotografen 1900 bis 1940, Galerie am Sachsenplatz, Lipsko (Leipzig)
1984/01/29 - 1984/03/11   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
1985   Česká fotografia II, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/01/31 - 1985/02/28   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1985/05/17 - 1985/06/15   Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, The Photographers' Gallery, Londýn (London)
1986/11/25 - 1987/01/02   Sudek - Funke, Staroměstská radnice, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1988/11/27 - 1989/01/15   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/02/24 - 1989/03/26   Devětsil, A 20-as évek Cseh avantgardja, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1989/04/09 - 1989/05/15   Osteuropäische Avantgarde, Aargauer Kunsthaus, Aarau
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/06   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/03/31 - 1990/05/27   Anwesenheit bei Abwesenheit. Fotogramme und die Kunst des 20. Jahrhunderts, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1990/11/07 - 1990/12/09   Tchécoslovaquie les modernes 1920-1940, Gare d'échange de l'Orientis, Lorient
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/05/01 - 1993/05/16   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/09/19 - 1993/11/15   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Fitchburg Art Museum, Fitchburg
1994/01/06 - 1994/01/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Atheneum, Boston (Massachusetts)
1994/04/02 - 1994/04/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Public Library, Boston (Massachusetts)
1994/05/27 - 1994/08/14   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Middlebury College Museum, Middlebury
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1997/09/27 - 1997/11/23   Projekt Totentanz / Memento Mori, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1997/11/12 - 1998/01/11   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen
1998   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1998/02/01 - 1998/03/22   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Zwickau, Cvikov (Zwickau)
1998/04/05 - 1998/06/07   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Bauhaus Dessau, Desava (Dessau)
1998/04/07 - 1998/06/07   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Barcelona
1998/06/19 - 1998//09/13   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Hôtel de Sully, Paříž (Paris)
1998/10/08 - 1998/11/15   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/11/12 - 1999/01/17   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Musée de l'Elysée, Lausanne
1999/02/09 - 1999/03/12   František Drtikol, Jaroslav Rössler, Jaromír Funke, Eugen Wiškovský v portfoliích Pražského domu fotografie, Pražský dům fotografie, Praha
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/07/09 - 1999/09/19   Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1999/12/08 - 2000/01/14   Český piktorialismus 1895 - 1928, České centrum fotografie, Praha
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/11/24 - 2000/12/16   Fotografie v Mánesu, Mánes, Praha
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/04   Laterna magica: Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
2001/02/11 - 2001/03/11   Laterna magica: Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
2001/03/01 - 2001/04/07   Vintage & Contemporary Czech Photography, SK Josefsberg studio, Portland (Oregon)
2002/03/03 - 2002/06/02   Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004/01/15 - 2004/03/28   Česká fotografie 1840–1950: Příběh moderního média / Czech Photography 1840–1950: A Story of a Modern Medium, Galerie Rudolfinum, Praha
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/04/16 - 2004/06/13   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dům umění, Opava (Opava)
2004/11   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/12/02 - 2005/12/31   Zrození múzy / the Birth of a Muse, 20 výročí založení Galerie 4 / 20th. Anniversary of the foundation of Gallery 4, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2007/11/06 - 2007/11/30   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2008/10/15 - 2009/01/11   Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/04/03 - 2009/05/31   Czech It, Space, Pittsburgh
2009/04/22 - 2009/06/28   Olhar e Fingir: Fotografias da Coleção M+M Auer, Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), São Paulo
2009/05/03 - 2009/08/09   Jaromír Funke and the Amateur Avant-Garde, National Gallery of Art, Washington D.C.
2009/05/24 - 2009/05/19   V. Warszawski festival fotografii artystycznej, Galeria Sztuki Mediów ASP, Varšava (Warszawa)
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e.V., Ludwigshafen
2010/01/29 - 2010/03/28   Recent Acquisitions of Czech Photography from The Baruch Foundation, The Museum of Contemporary Photography (MoCP), Chicago (Illinois)
2011/04/06 - 2011/08/22   A Hard, Merciless Light. The Worker Photography Movement, 1926-1939, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
2011/07/01 - 2011/08/31   Obrazy z dějin fotografie české, Galerie Václava Špály, Praha
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/06/26 - 2013/08/30   Piktorialisté, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2014/06/25 - 2014/08/30   Kouzla zátiší, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2014/09/29 - 2014/10/31   Osobnosti české fotografie, České centrum fotografie, Praha
2014/10/23 - 2014/11/29   Collector´s eye. The Maloney Collestion, FotoFest, Silver Street Studios, Houston
2014/11/12 - 2014/12/20   Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský: Maîtres de la photographie tchèque d'avant-garde / Mistři české avantgardní fotografie, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2014/11/15 - 2015/04/06   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
2015/01/13 - 2015/02/25   Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský: Mistři české avantgardní fotografie, Dům umění, Opava (Opava)
2015/04/19 - 2015/07/19   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Max Ernst Museum, Brühl
2015/05/31 - 2015/08/30   Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský: Mästare inom tjekisk avantgardefotografi, Landskronan Museo, Landskrona
2015/07/03 - 2015/09/06   Landskrona Foto View: Czech Republic, Landskronan Museo, Landskrona
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/10/29 - 2017/01/29   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století), Muzeum Ślaska Opolskiego, Opole
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2018/06/21 - 2018/09/30   Sudek, Funke, Drtikol..., Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/12/14 - 2019/09/29   Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/07/20 - 2019/09/15   Rössler, Funke, Sudek průkopníci moderní české fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/12/11 - 2020/03/29   Devětsil 1920-1931, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2020/06/23 - 2020/09/27   Fešandy ze šuplíků: Sudek a sochy, Dům fotografie, Praha
2020/10/01 - 2021/09/12   100 let grafické školy v Praze / 100 Years of the Prague Graphic School, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2021/06/17 - 2021/07/12   Metafyzika fotografie, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2022/03/03 - 2022/09/18   Domov a svět, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/11/24 - 2023/02/19   Šikmý úhel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2016/10/04   Jaromír Funke a Kolín, Divadelní klub Scapino, Kolín (Kolín)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2010/09/26   Aukce, Hotel Intercontinental, Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2015/11/21   Etcetera 1: Aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2018/03/25   Fotografie (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2015/11/09 - 2015/11/14   Etcetera 1: Předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2015/11/17 - 2015/11/21   Etcetera 1: Předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Fotografie (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha

Jaromír Funke

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Jaromír Funke, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944, Český fond výtvarných umění, Praha
  1976   Jaromír Funke: Fotografie
  1977   Jaromír Funke 1896 - 1945: Fotografie, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1979   Jaromír Funke, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Funke (Výstava fotografií ze sbírky lounského muzea)
  1995   Jaromír Funke: Fotografie 1919-1943 (Věci skleněné a obyčejné), Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
  1995   Jaromír Funke: Krásný svět (Fotografie a ušlechtilé tisky z let 1920-1922), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1996   Jaromír Funke (1896 - 1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Jaromír Funke (1896-1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927-1929), PPF Art, a. s., Praha
  2013   Jaromír Funke: Between Construction and Emotion, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Jaromír Funke: Fotogenie 20. let, PPF Art, a. s., Praha
  2017   Jaromír Funke (Avantgardní fotograf / Avant-Garde Photographer / Photographe d'avant-garde / Fotograf der Avantgarde), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1961   Komunistická fotografická avantgarda a sociální fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1966   Surrealismus a fotografie
  1966   Surrealismus und Fotografie / Karel Teige: Collagen 1935–1951, Museum Folkwang, Essen
  1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1968   Surrealismus a fotografie, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1973   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1974   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   bauhaus 6 (Irena Blühova und Albert Henning: Engagierte Fotografie von Bauhaus bis heute. Tschechoslowakische Fotografen 1900 bis 1940; Teil II: Neuerwerbungen der Jahre 1982/ 83. Fotografie am und um das Bauhaus), Galerie am Sachsenplatz, Lipsko (Leipzig)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Photographes Tcheques 1920-1950, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1984   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
  1985   27 Contemporary Photographers from Czechoslovakia / Jaromír Funke, Jaroslav Rössler
  1985   Album (Ursprung und Gegenwart tschechoslowakischer Fotografie), 2, 3, Fotografie Forum Frankfurt, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Navigator Foundation (F. Murray Forbes), Boston (Massachusetts)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  1995   Současná kolínská fotografie, Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  1996   Jaromír Funke a Josef Sudek
  1997   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1997   Pražský dům fotografie / Prague House of Photography, Aktiv volné fotografie, Praha
  1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Laterna magica (Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit), Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   The Photography Book, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
  2001   Galéria F 1980 - 1990 (Spomienka na režimu nepohodlnú galériu), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
  2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Česká fotografie 1840–1950: Příběh moderního média, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Czech It
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2009   Olhar e Fingir (Fotografias da Coleção M+M Auer), Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), São Paulo
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   V. Warszawski festival fotografii artystycznej
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Recent Acquisitions of Czech Photography from The Baruch Foundation, The Museum of Contemporary Photography (MoCP), Chicago (Illinois)
  2011   Obrazy z dějin fotografie české
  2011   The Worker Photography Movement (1926-1939), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Piktorialisté, Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2014   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský (Masters of Czech Avant-Garde Photography / Maîtres de la photographie tchèque d'avant-garde / Mästare inom tjekisk avantgardefotografi / Mistři české avantgardní fotografie), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2014   Kouzla zátiší, PPF Art, a. s., Praha
  2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4), Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   GAML 20 výstav, Verzone, s.r.o., Praha
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Rössler Funke Sudek: Průkopníci moderní české fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2020   100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2021   Metafyzika fotografie, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2022   Domov a svět / Home and Abroad, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  nedat. (1985)   Česká fotografia II, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Jaromír Funke, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1964   Umělecká fotografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1980   Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin (Martin)
  1981   Praha objektivem mistrů (Růžička, Lauschmann, Wiškovský, Funke, Sudek, Jeníček, Honty, Plicka, Ehm, Paul, Brok, Hák, Jírů, Feyfar, Sitenský), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1983   Praha objektivem mistrů, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1983   Tschechoslowakische fotografen 1900-1940, VEB Fotokinoverlag Leipzig, Lipsko (Leipzig)
  1985   Příběh fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1986   Jaromír Funke (Fotograf und Theoretiker der modernen tschechoslowakischen Fotografie), VEB Fotokinoverlag Leipzig, Lipsko (Leipzig)
  1988   Jakou barvu má domov (Česká a slovenská krajina očima fotografů v proměnách století), Smena, vydavateĺstvo SÚV SZM, Bratislava (Bratislava)
  1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1994   Josef Sudek (Slovník místo paměti), Artfoto, Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Jaromír Funke, Torst, Praha
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2006   A 2 Z and More Signs, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
  2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
  2011   Rückblende: Die Fotosammlung der Neuen Galerie Graz, Folio Verlag, Vídeň (Wien)
  2014   Myslet fotografii: Česká fotografie 1938-2000, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
  2016   Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Česká divadelní fotografie 1859-2017, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   ŠUR: Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928–1939, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2022   Fotografie práce a zahálky, Národní muzeum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko
  1958   Česká fotografie před dvaceti lety, Výtvarná práce, 10
  1958   Fotografie Jaromíra Funka, Výtvarná práce, 11
  1959   Z brněnských výstav, Výtvarné umění, 9, 1, 41-42
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce
  1965   3x fotografie (Jaromír Funke), Výtvarná práce, 13, 5
  1965   Jedním z těch umělců, kteří svou výtvarnou tvorbou..., Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944
  1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 5
  1972   Některé významné osobnosti kolínského gymnásia (Ředitelé a profesoři, Vynikající žáci ústavu), 100 let kolínského gymnásia, 50-59
  1977   Der Fotograf Jaromir Funke, Jaromír Funke 1896 - 1945: Fotografie
  1982   Český konstruktivismus, Umění, 30, 214-243
  1983   Výstava Česká fotografie 1918-1938 v Praze (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-58
  1988   Funke a Rössler, Linie / barva / tvar, 89-91
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 15
  1989   Imaginativní fotografie Jaromíra Funkeho, Umění, 461-464
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25
  1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 426-453
  1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, 36-37
  1999   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský v portfoliích, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1999   Portfolia značky PHP, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2000   S.V.U. Mánes a fotografové I., Listy S.V.U. Mánes-19
  2004   Akt v české fotografii 1960 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2010   Esej, Via artis, via vitae, 581-586
  2010   Vyznání Jaromíra Funkeho, Jaromír Funke: Abstraktní kompozice
  2011   Jaromír Funke, Obrazy z dějin fotografie české, 75-88
  2012   Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Díla), Černá slunce, 150-181
  2012   Fotografie, Ročenka ART+, 74-75
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová), Černá slunce, 28-30
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, 50-91
  2014   Anti-ornament, Heslář české avantgardy, 81-92
  2016   Funke u Sudka, Art + Antiques, 90
  2019   Sociálna fotografia v dialógu Františka Kalivodu a Lubomíra Linharta, Bulletin Moravské galerie v Brně, 80, 76-89
  nedat.   Jaromír Funke (1896-1945), Fotografové - Photographers
  nedat. (1963)   Jaromír Funke a Josef Sudek, Výtvarné umění Kolínska
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jaromír Funke (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Jaromír Funke: Fotografie z let 1922 - 44, Dům pánů z Poděbrad, Brno (Brno-město)
  1965   Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   Jaromír Funke: Oberfläche der Wirklichkeit, Rudolf Kicken Galerie, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1993   Funkeho Louny (cyklus fotografií z roku 1940), Okresní muzeum, Louny (Louny)
  1993   Jaromír Funke: Fotografie (součást fotografického festivalu Funkeho Kolín), Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
  1993   Jaromír Funke: Fotografie, Dobra Fotogalerie (Galerie Dobra), Praha
  1995   Jaromír Funke: Fotografie 1919 - 1943, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
  1996   Jaromír Funke - 100 let (přátelské posezení), Knihkupectví Arton, Kolín (Kolín)
  1996   Jaromír Funke: Svatovítský cyklus, Knihkupectví Arton, Kolín (Kolín)
  1997   Jaromír Funke (1896 - 1945): Průkopník fotografické avantgardy / Pioneer of Avant-Garde Photography
  1997   Jaromír Funke: Krásný svět (Fotografie a ušlechtilé tisky z let 1920 - 1922), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927 - 1929), Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí / Between Construction and Emotion, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde, Leica Gallery Prague, Praha
  2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Osobnosti české fotografie I., Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1979   Jaromír Funke, 25 let Agroprojektu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-194, Viktor Kolář: Figures de la solitude, Musée de l'Elysée, Lausanne
  1999   Český piktorialismus 1895 - 1928, České centrum fotografie, Praha
  2001   Vintage & Contemporary Czech Photography, SK Josefsberg studio, Portland (Oregon)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
  2007   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Collector´s eye (The Maloney Collection)
  2014   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský (Mistři české avantgardní fotografie)
  2014   Osobnosti české fotografie, České centrum fotografie, Praha
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   Sudek, Funke, Drtikol..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2019   Rössler, Funke, Sudek (průkopníci moderní české fotografie), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2015   Etcetera 1, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bakalářská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Funkovo působení v Kolíně
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Jaromír Funke: Abstraktní foto, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Jaromír Funke: Exotické zátiší, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Jaromír Funke: Exotické zátiší, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
fotografie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923   Název nezjištěn (Busta od Zdenka Rykra)
  1924   Po karnevalu
  1924   Samota a brýle
  1925   Staré železo
  1926   Detail a muž
  1926   Fotogram
  1927   Akt
  1927   Akt (II)
  1927-29   Abstraktní foto. Kompozice
  1928   Věci skleněné a obyčejné
  1928-29   Abstraktní foto
  1929   Z cyklu Reflexy
  1930   Pomeranče
  1930   Ze souboru Nová architektura
  1930-34   Z cyklu Čas trvá
  1930-34   Z cyklu Čas trvá
  1930-34   Z cyklu Čas trvá
  1932   Ze souboru Nová architektura
  1937-38   Z cyklu Podkarpatská Rus
  1940   Ze souboru Louny
  cca 1929-1930   Název nezjištěn
  cca 1930-31   Z cyklu Špatné bydlení
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí / Between Construction and Emotion, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Jaromír Funke: Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Photographer of the Avant-garde, Leica Gallery Prague, Praha
  2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Chrám sv. Mikuláše v Lounech na fotografiích Jaromíra Funkeho
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Ejhle světlo / Look light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Reality Check, Galerie Rudolfinum, Praha
  2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   100 let grafické školy v Praze / 100 Years of the Prague Graphic School, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
magisterská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Předpoklady integrace fotografie a umění v díle Jaromíra Funkeho
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Rössler, Funke, Sudek (Průkopníci moderní české fotografie), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Jaromír Funke a Kolín, Město Kolín, Kolín (Kolín)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Nebáť sa sprievodcu: Sprievodca výstavou, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (Bratislava)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Fotografové - Photographers, České centrum fotografie, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Erwerbungen 1970-1990, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Jaromír Funke (Průkopník fotografické avantgardy)

Jaromír Funke

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, Torst, Praha
  2017   Jaromír Funke: Kolín 1923 (Album No. 19), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha

Jaromír Funke

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Jaromír Funke 1896 - 1945: Fotografie, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1995   Jaromír Funke: Fotografie 1919-1943 (Věci skleněné a obyčejné), Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
  1996   Jaromír Funke (1896 - 1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Růže pro Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1997   Jaromír Funke (1896-1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1988   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Jaromír Funke o Miroslavu Hákovi, Program D 38, 8, 244
  1977   Vom Fotogramm zur Emotion, Jaromír Funke 1896 - 1945: Fotografie
  1994   Vom Piktoralismus zur emotionalen Fotografie, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 340-340

Jaromír Funke

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Mikuláš Galanda (1895-1938), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  2003   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Příběh galerie 4, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Almanach pro poesii a život 1920-1930, Stanislav Odvárko, Brandýs nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)

Jaromír Funke

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Súkromné listy Fullu a Galandu / Private Letters of Fulla and Galanda, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Svatovítské triforium, Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
  1994   Osvobozování života a poezie (Studie ze čtyřicátých let), Aurora, Praha
  2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, Torst, Praha
  2009   Ľudovít Fulla, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964/10/31   Výtvarné umění, 14, 8, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1997/12   Revolver Revue (36/1997), 36
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Evžen Sobek: Teoretické práce české fotografické avantgardy, Slezská univerzita, Opava (Opava)

Jaromír Funke

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Ti, kdož se tu zrodili, ti, kdož tu tvořili..., Kolín
  1960   Anna Fárová: Henri Cartier-Bresson..., Výtvarná práce
  1976   Z tvůrčí dílny Emily Medkové, Československá fotografie, 346-350
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19
  1988   O smysl a existenci české fotografie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15
  1988   Polemika s polemikou, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15
  1988   Tradice české fotografie, současnost a svět, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12
  1988   Žena ve fotografii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12
  1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11
  1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, 273-302
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1993/05/27   Kolínský výtvarný maratón, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Brachtlová Michaela (Meidän taidevalokuvamme... / At the moment,...), Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, 45-45
  1995   Todellisuuden toinen aste / Second stage of the present, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, 32-42
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění-16
  1998   Moravská galerie v Brně, Státní galerie České republiky: Průvodce, 13-22
  2000   Druhé patro (Stálá expozice umění 19. a 20. století - 2. část), Reflex, 97-97
  2002   3. Období První republiky, světová válka a její ohlasy (1919-1948), Náhledy na kolínskou literaturu
  2005   V hledáčku Vladimíra Birguse, Reflex, 16, 6, 58-58
  2007   Jan Lukas, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 96-109
  2007   Pavel Baňka, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 54-63
  2007   Vilém Reichmann, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 86-95
  2007   Zdeněk Tmej, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 66-75
  2009   Díval jsem se na fotografii Ivana Krále., Kamarádi vystavují k 65. narozeninám Ladislava Janoucha, 45
  2010   Funkeho (ne)úspěch, Art + Antiques, 21-21
  2011   Existenciály Emily Medkové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2014   Zlatým věkem zátiší rozumíme..., Kouzla zátiší
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Kvart (Sborník poesie a vědy), 4, 1, B. Stýblo, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Malý průvodce Kolíňáka po velké Praze

Jaromír Funke

instituce, obec  
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha