Zdeněk Ziegler

* 27. 10. 1932, Praha, Česká republika (Czech Republic)
typograf, grafik, pedagog, kurátor, architekt

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Považován za nejvýznamnějšího představitele českého filmového plakátu. Od 60. let se věnoval výstavnictví, vytvářel kompletní grafická řešení výstav pro Národní galerii nebo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. V 60.-70. letech navrhoval obaly na gramodesky.
Ještě v době svého studia začal tvořit svoje první, převážně reklamní a inzertní návrhy, od začátku 60. let se jeho grafická a typografická práce rozšiřuje o knižní návrhy a filmový plakát, jemuž předcházely od konce 50. let plakáty propagační. Později se začal zabývat kompletní úpravou knih. Nejčastěji používá fotomontáže, pracuje s grafickými linkami a kresbou. Spolupracuje s řadou předních nakladatelství, jako bylo nejprve SNKLU, později Odeon, Československý a později Český spisovatel, Svoboda, Mladá fronta nebo Avicenum, pro něž navrhl stovky knih a vytvořil řadu edic. Jeho knižní tvorba se vyhraňovala na jedné straně do čistě typografického pojetí, jak je na konci 60. let představují hlavně Váhy nebo v současné době Oikumené nebo Brody, a na druhé straně do volného obrazového pojetí knižní obálky, tvořené hlavně obrazovou montáží nebo koláží, postupem, který Ziegler uplatnil i v převážné většině svých plakátů. Současně se od počátku věnuje i tvorbě logotypů, v 90. letech pro nakladatelství Brody, vedle edicí a jednotlivých titulů, a České muzeum výtvarných umění vytvořil corporate identity. Typografická stavba knih nakladatelství Aulos představuje jeden z jeho nejpromyšlenějších projektů, v němž Ziegler propojuje čisté typografické řešení s výtvarným působením knižního celku. Od roku 1984 je členem sdružení českých grafických designérů Typo et, je členem Association Graphique Internationale.Od 90. let se zabývá tvorbou poštovních známek.
Od 60. let byla jeho knižní tvorba mnohokrát oceněna v soutěži o Nejkrásnější knihu, mezinárodního ocenění se dostalo dvěma svazkům Aulos, plakátová tvorba byla v roce 1978 oceněna cenou Zlatý Hugo v Chicagu. Jeho typografická tvorba byla publikována na řadě prestižních mezinárodních výstav a publikována v časopisech, jako je japonská Idea, Graphis, Typografia, Font a v ročenkách TypoDesignClub 1996-2001.
Jan Rous