zdroj: http://www.lsparts.com/Artists/Photos/286_Artist_miroslavhak.jpg

Miroslav Hák

* 9. 5. 1911, Nová Paka (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
† 28. 6. 1978, Praha, Česká republika (Czech Republic)
fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01033151

poznámka:
syn fotografa Františka Háka (1886-1974)

Miroslav Hák

zdroj: http://www.lsparts.com/Artists/Photos/286_Artist_miroslavhak.jpg
 

Miroslav Hák

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1925 - ????   Nová Paka (Jičín), Nová Paka (Jičín), učí v otcově ateliéru
1928 - 1929   Praha, Praha, v ateliéru Langhans
1931 - ????   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), u fy Horn
1937 - ????   Praha, Praha
1938 - ????   Praha, Praha, fotografuje v divadle E.F. Buriana, od 1954 v ÚTDU ČSAV, 1969 přestává fotografovat

Miroslav Hák

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Královéhradecký kraj), *
1942 - ????   Skupina 42, *1942
1948 - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, fotografická sekce

Miroslav Hák

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1937/09/24 - 1937/10   I. Salón na chodbě (soubor koláží), Divadlo D 38, Praha
1966/07/01 - 1966/07/30   Miroslav Hák: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1970/02/27 - 1970/04/05   Miroslav Hák: Fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1971/04/25 - 1971/05/30   Miroslav Hák: Fotografie z let 1927–1968, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/10/30 - 1976/12/20   Miroslav Hák: Fotografie, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1979/06/21 - 1979/07/15   Miroslav Hák: Fotografie, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1983/11/30 - 1983/12/31   Miroslav Hák: Fotografie, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1992/09   Svět kolem nás: Fotografie Miroslava Háka ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1994/03/24 - 1994/04/22   Miroslav Hák: Fotografie, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
2000/01/18 - 2000/02/04   Miroslav Hák: Fotografie, České centrum fotografie, Praha
2011/03/18 - 2011/04/10   Míroslav Hák: Výstava ke 100. výročí narození slavného fotografa, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2011/06/17 - 2011/12/18   Miroslav Hák, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2011/09/28 - 2011/10/26   Foto M. Hák, Galerie Portheimka, Praha
2017/10/12 - 2018/01/28   Miroslav Hák: Fotografie z 30. a 40. let / Photographs from the 1930s and '40s, Galerie Josefa Sudka, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/03/12 -   V. salon na chodbě, Divadlo D 38, Praha
1943/08/30 - 1943/09/19   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, Topičův salon (1937-1949), Praha
1945   Stalingrad - Praha, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1946/05/16 - 1946   Miro Bernat, Josef Ehm, Miroslav Hák, Jiří Jeníček, Josef Sudek, Mozarteum, Praha
1950/10/18 - 1950/11/30   I. členská výstava 1950, Mánes, Praha
1958/11/19 - 1958/12/21   Bilance 58: I. členská výstava průmyslových výtvarníků při Umělecké besedě, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1959/10/23 - 1959/11/15   Fotografie 1959: Výstava fotografické sekce SČSVU, Galerie Československý spisovatel, Praha
1961/02/09 -   Bilance 1960, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1963/04/05 - 1963/05/05   Bilance 1962-63: Třetí členská výstava Skupiny průmyslových výtvarníků U. B., Galerie Československý spisovatel, Praha
1963/06/14 - 1963/07/25   Československá fotografie mezi dvěma válkami, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1963/06/21 - 1963/07   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Mánes, Praha
1963/09/06 - 1963/10/13   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1965/11/07 - 1965/12/26   František Gross, Miroslav Hák, Ladislav Zívr, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1965/11/12 - 1965/11/28   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Pałac Kultury i Nauki, Varšava (Warszawa)
1966/05/06 - 1966/06/05   Surrealismus a fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1966/08   Bilance '66, Mánes, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1967/02/19 - 1967/03/27   František Gross: Obrazy, Miroslav Hák: Fotografie, Ladislav Zívr: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/03/24 - 1967/05/15   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Obecní dům, Praha
1967/07/21 - 1967/08/27   7 + 7, Fotografie, Galerie Václava Špály, Praha
1968/07   Bilanz 68, Arbeitsgemeinschaft des deutschen Kunsthandwerkes, Kolín nad Rýnem (Köln)
1973/06/21 - 1973/10/21   Osobnosti české fotografie I, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1974/02/28 - 1974/05   Osobnosti české fotografie I, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1978/10/06 - 1978/11/05   Strom (fotografie), Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/01/29 - 1984/03/11   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
1985   Česká fotografia II, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/01/31 - 1985/02/28   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1988/10/09 - 1988/10/23   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/06/08 - 1989/08/13   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/08/09 - 1989/09/30   Československá fotografie 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/09/14 - 1989/11/12   Skupina 42, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1989/12/14 - 1990/01/31   Skupina 42, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1993/01/07 - 1993/01/27   Skupina 42 po 50. letech, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/09/19 - 1993/11/15   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Fitchburg Art Museum, Fitchburg
1994/01/06 - 1994/01/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Atheneum, Boston (Massachusetts)
1994/04/02 - 1994/04/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Public Library, Boston (Massachusetts)
1994/05/27 - 1994/08/14   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Middlebury College Museum, Middlebury
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1995/10/02 - 1995/10/31   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1998   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1998   Setkání po letech: Zívr, Gross, Hák, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1998/04/07 - 1998/06/07   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Barcelona
1998/06/19 - 1998//09/13   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Hôtel de Sully, Paříž (Paris)
1998/10/08 - 1998/11/15   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/10/22 - 1999/01/31   Skupina 42, Městská knihovna Praha, Praha
1998/11/12 - 1999/01/17   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Musée de l'Elysée, Lausanne
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/07/09 - 1999/09/19   Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
2000/11/24 - 2000/12/16   Fotografie v Mánesu, Mánes, Praha
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/10/16 - 2003/01/05   Svět kolem nás, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/06/30 - 2005/10/31   Noční hlídka srdce: Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Holana, Letohrádek Hvězda, Praha
2006/06/30 - 2006/09/03   Umění, se kterým bydlíme, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2007/10/20 - 2008/01/06   Exitus: Tod alltäglich, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/04/09 - 2009/05/31   Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e.V., Ludwigshafen
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/07 - 2012/03/03   Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/09/29 - 2014/10/31   Osobnosti české fotografie, České centrum fotografie, Praha
2014/11/15 - 2015/04/06   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
2015/04/19 - 2015/07/19   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Max Ernst Museum, Brühl
2015/07/03 - 2015/09/06   Landskrona Foto View: Czech Republic, Landskronan Museo, Landskrona
2015/09/10 - 2015/10/11   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/10/26 - 2017/02/25   Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection, Museu Fundación Juan March, Palma de Mallorca
2016/10/29 - 2017/01/29   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století), Muzeum Ślaska Opolskiego, Opole
2017/03/24 - 2017/06/04   Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
2017/09/14 - 2017/10/15   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
2018/05/10 - 2018/06/24   Česká divadelní fotografie 1859-2017, Obecní dům, Praha
2018/06/21 - 2018/09/30   Sudek, Funke, Drtikol..., Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/10/03 - 2018/11/04   Jaromír Zemina - Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/02/09 - 2019/05/26   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím (Příběh české avantgardy), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/05/14 - 2019/08/18   Skupina 42, Veletržní palác, Praha
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha

Miroslav Hák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Miroslav Hák, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1970   Miroslav Hák, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1971   Hák, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Miroslav Hák: Fotografie, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1979   Miroslav Hák: Fotografie, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1983   Miroslav Hák: Fotografie
  1992   Svět kolem nás (Fotografie Miroslava Háka ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1994   Miroslav Hák: Fotografie, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
  2011   Miroslav Hák 1911-1978, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1943   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (67. výstava Topičova salonu)
  1950   I. členská výstava 1950, Svaz československých výtvarných umělců, III. krajské středisko, Mánes (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1958   Bilance 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Bilance 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
  1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Výstavní síň Mánes))
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Dům pánů z Kunštátu))
  1965   František Gross, Miroslav Hák, Ladislav Zívr
  1965   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Związek Polskich Artystów Fotografików
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.), Umělecká beseda, Praha
  1966   Surrealismus a fotografie
  1967   7 + 7: Fotografie, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1967   Gross, Hák, Zívr, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Bilanz 68
  1973   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1974   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1978   Strom (Fotografie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Skupina 42
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
  1989   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Navigator Foundation (F. Murray Forbes), Boston (Massachusetts)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Svět kolem nás, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Exitus (Tod alltäglich), Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
  2018   Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedat. (1985)   Česká fotografia II, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Miroslav Hák (Fotografie z let 1940-1958), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1964   Umělecká fotografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1981   Praha objektivem mistrů (Růžička, Lauschmann, Wiškovský, Funke, Sudek, Jeníček, Honty, Plicka, Ehm, Paul, Brok, Hák, Jírů, Feyfar, Sitenský), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1983   Praha objektivem mistrů, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1994   Fotografie v surrealismu, Torst, Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2000   Skupina 42 (Antologie), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
  2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
  2011   Rückblende: Die Fotosammlung der Neuen Galerie Graz, Folio Verlag, Vídeň (Wien)
  2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days, Ashgate, Farnham
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Česká divadelní fotografie 1859-2017, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Jaromír Funke o Miroslavu Hákovi, Program D 38, 8, 244
  1959   Saul Steinberg..., Výtvarná práce
  1962   Skupina 42, Výtvarná práce
  1963   Skupina 42 po patnácti letech, 11, 11-12
  1963   Výstava skupiny 42 v Praze, Lidová demokracie, 19, 158
  1964   Mýtus civilizace v obrazech malířů Skupiny 42, Umění, 231-253
  1967   František Gross, Ladislav Zívr, Miroslav Hák, Výtvarná práce
  1967   Gross, Hák, Zívr (Nebude jistě divné, když si návštěvník...), Gross, Hák, Zívr
  1967   Pět jmen v Praze (J. Štyrský, Toyen, F. Gross, M. Hák, L. Zívr), Pochodeň
  1967   Poezie versus próza - 7:7, Výtvarná práce
  1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5, 8, 13-13
  1970   Z Brna, Výtvarná práce
  1971   9. května letošního roku se dožije..., Hák
  1988   Boskovické připomenutí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 17
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25
  1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 426-453
  1996   Surrealistická fotografie: metody a témata, Český surrealismus 1929–1953, 280-294
  1996   Vliv surealismu na díla dalších českých umělců, České imaginativní umění, 218-242
  1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, 36-37
  2000   S.V.U. Mánes a fotografové I., Listy S.V.U. Mánes-19
  2001   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, České umění 1938-1989, 38-39
  2010   Group 42, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010-23
  2010   Praha (Miroslav Hák), Fotograf, 10-13
  2010   Skupina 42, České moderní a současné umění 1890 - 2010-23
  2010   Skupina 42, Via artis, via vitae, 174-205
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 122-123
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 123-124
  2011   Miroslav Hák, Obrazy z dějin fotografie české, 127-134
  2012   Za oponou (1937 - 1945) (Díla), Černá slunce, 285-311
  2014   Poezie všedního dne ve fotografii, Umění / Art, 62, 1, 36-54
  2017   Skupina 42, Ročenka ART+, 56-57
  nedat   Miroslav Hák (1911-1979), Fotografové - Photographers
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Miroslav Hák (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Skupina 42 (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Miroslav Hák: Fotografie z let 1927-1968, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Miroslav Hák: Fotografie, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
  1979   Miroslav Hák: Fotografie (z let 1936 - 67), Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
  1994   Miroslav Hák: Fotografie, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
  2000   Miroslav Hák: Fotografie, České centrum fotografie, Praha
  2011   Foto M. Hák, Galerie Portheimka, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   František Gross: Obrazy, Miroslav Hák: Fotografie, Ladislav Zívr: Plastiky
  1973   Osobnosti české fotografie I., Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1998   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-194, Viktor Kolář: Figures de la solitude, Musée de l'Elysée, Lausanne
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2009   Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
  2014   Osobnosti české fotografie, České centrum fotografie, Praha
  2015   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   1930 - Skupina 42 - 1980, Galerie Moderna, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Czech Surrealism 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Český surrealismus 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948), Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Miroslav Hák: Fotografie z 30. a 40. let / Photographs from the 1930s and '40s, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Sudek, Funke, Drtikol..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
magisterská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Miroslav Hák
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Miroslav Hák (výtvarník - fotograf)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985/03   Revue K (Burda Hak Hampl Kames Martinek), 18, Revue K, Paříž (Paris)
  2011/06   Revolver Revue (83/2011), 26, 83, Společnost pro Revolver Revue, Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Fotografové - Photographers, České centrum fotografie, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)

Miroslav Hák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Očima (Svět kolem nás), Československé filmové nakladatelství, Praha

Miroslav Hák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Miroslav Hák: Fotografie, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   První setkání (Z galerie mladých talentů), Vlasta
  1977   Jsem rád, že se Vladimír..., Vladimír Kabelík: Fotografie
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Vladimír Kabelík: Fotografie, Malá galerie Československého spisovatele, Praha

Miroslav Hák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Celý den do konce týdne, Československý spisovatel, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha

Miroslav Hák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Neznámý František Hudeček 1931-1964, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   František Gross: Malířské dílo 31-65, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1979   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby (Výstava k sedmdesátým narozeninám), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1982   Karel Černý: Obrazy, kresby
  1983   František Gross: Výběr z díla 1931-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Karel Černý: Výběr z díla
  1992   Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2013   Jan Kotík 1916-2002, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1970   Skupina 42 dnes
  1989   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1993   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   František Tkadlík, Československá akademie věd (ČSAV), Praha
  1961   Stezky a cesty poezie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Jan Rambousek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu abbé Prévosta), Československý spisovatel, Praha
  1968   Století moderního malířství (1865-1965), Orbis, Praha
  1969   František Hudeček, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1969   Josef Hašek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1980   Linie (vzpomínky na českobudějovickou avantgardní uměleckou skupinu a lidi kolem ní), Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1983   Románské umění v Čechách a na Moravě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Románské umění v Čechách a na Moravě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1994   Osvobozování života a poezie (Studie ze čtyřicátých let), Aurora, Praha
  1997   Konfese Ladislava Zívra, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  1999   František Halas (O životě a díle 1947-1999), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2004   František Gross, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2006   Libor Fára: Dílo, Divadelní ústav, Praha
  2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
  2015   Daniela Vinopalová, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin, Artefactum, Praha
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   České malířství po roce 1945, Umění, 15, 4, 323-351
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Skupina 42: Věci umění, věci doby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956/11/10   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců), 6, 8, 335-382, Přípravný výbor Svazu československých výtvarných umělců, _
  1957/06/29   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 7, 4, 145-188, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957/07/27   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 7, 5, 189-232, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1959/06/20   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 9, 3, 97-114, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961/03/31   Výtvarné umění, 11, 1, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1964/07/15   Výtvarné umění, 14, 5, 188-241, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965/06/21   Výtvarné umění, 15, 4-5, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 9, 3, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1969/08/29   Výtvarné umění, 19, 2-3, Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Miroslav Hák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942
  1946   Korouhvička v Mozarteu (Salon na chodbě znovuvzkříšen), Lidová kultura
  1959   Světlo a stín..., Výtvarná práce
  1960   Anna Fárová: Henri Cartier-Bresson..., Výtvarná práce
  1963   Bilance 1962-63, Výtvarná práce
  1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11, 19-20
  1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 9
  1970   V interviewu se členy Skupiny 42..., Výtvarná práce, 9
  1976   Z tvůrčí dílny Emily Medkové, Československá fotografie, 346-350
  1988   Nová fotografie třicátých let v Praze, Linie / barva / tvar, 97-104
  1988   Tradice české fotografie, současnost a svět, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12
  1988   Žena ve fotografii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12
  1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 258-265
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, 49-57
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2001   Jiří Kolář, sběratel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006   Umění, se kterým bydlíme, Noviny Jičínska
  2007   Jan Lukas, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 96-109
  2007   Vilém Reichmann, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 86-95