foto František Drtikol, 1925

Jiří Vendelín Kroha

* 5. 6. 1893, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 7. 6. 1974, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, architekt, sochař, režisér, scénograf, výtvarný kritik, teoretik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01063398
WIKIDATA: Q512633
VIAF: 90777257

Jiří Vendelín Kroha
Mušky ve vzduchu
1919
malba
papír, tempera
720 x 418
Jiří Vendelín Kroha
Studie sakrální architektury - průčelí kostela
1919
kresba
pastel, papír
450 x 280
Jiří Vendelín Kroha
Návrh na krematorium v Pardubicích
1920
kresba
akvarel, tužka, papír
45 x 58 cm
 

Jiří Vendelín Kroha

Vyrůstal ve skromném, ale harmonickém prostředí jako páté z devíti dětí drogistického příručího. Základní školu vychodil v Praze, kde začal i studia na reálce. Ta dokončil roku 1911 v Plzni, kam se rodina odstěhovala. Absolvoval s vynikajícím prospěchem. Složil přijímací zkoušky na pražskou techniku, obor architektura. V roce 1916 přerušila jeho studia první světová válka. Kroha byl dvakrát odveden, ale posléze z armády propuštěn.
V roce 1918 složil s vyznamenáním druhou státní zkoušku z oboru architektury. Jeho mnohostranný výtvarný talent se projevil již za studií. Své sochařské práce a architektonické návrhy vystavuje na členské výstavě Skupiny výtvarných umělců Mánes (1918) a je přijat za jejího člena. Téhož roku navrhl interiér baru Montmartre, střediska pražské umělecké avantgardy. Roku 1919 nastoupil Kroha do zaměstnání jako technický referent Zemského správního výboru v Praze. Vykonává stavební dozor nad stavbou úřednické vily v Kosmonosích. Současně se intenzivně podílí na uměleckém životě v Praze (výstava Moderního umění 1920, Tvrdošíjní a hosté 1921). Pořádá levicově zaměřené přednášky, organizuje kulturní podniky pro nejnižší sociální vrstvy. Roku 1921 navrhl výpravu a aktivně se podílel na inscenaci hry Husité od Arnošta Dvořáka. O rok později již pro Národní divadlo v Praze scénicky vypravuje hru stejného autora a Ladislava Klímy Matěj Poctivý, roku 1923 se všestranně podílí na inscenaci Dvořákovy hry Nová Oresteia na Všelidové scéně v Praze. Rozpracoval moderní avantgardní scénu, na kterou pak navázali především Jindřich Honzl a E. F. Burian. Kroha přes své úspěchy odmítl místo scénografa Národního divadla v Praze a zcela se věnoval architektuře. V Mladé Boleslavi vznikly podle jeho návrhů v letech 1922 – 27 na dvě desítky realizací (Zemská průmyslová škola, Okresní nemocenská pokladna, Státní domy, přístavba a přestavby Okresní nemocnice, obchodního domu Pavla Gellnera, hotelu Věnec, dále částečná regulace a železobetonový most v Kralupech, Okresní dům v Nových Benátkách a další stavby v regionu). Jím koncipovaná Výstava severních Čech (1927) vyvolala velkou odezvu v celé republice.
Roku 1921 se Jiří Kroha oženil s Miloslavou Kubátovou, která padesát let sdílela jeho pohnuté osudy (zemřela 1971). Jediná dcera Sylva žije v Brně. Roku 1925 byl Kroha jmenován mimořádným, o čtyři roky později řádným profesorem České vysoké školy technické v Brně, kam se roku 1928 definitivně přestěhoval. Jeho architektonická činnost, hledání vlastního přístupu k funkcionalismu, se výrazně promítala do podoby města. Větší příležitost k tvůrčímu uplatnění dostal roku 1928 při budování stálého zemského výstaviště a koncipování Výstavy soudobé kultury v Československu. Je autorem pavilonu Člověk a jeho rod a centrální expozice vědy, duchovní a technické kultury a vysokého školství. Součástí výstavy byla kolonie rodinných domků Nový dům v Brně – Žabovřeskách, pro kterou navrhl vilový objekt. Měl návaznost na bydlení v Evropě, na výstavu Weissenhof u Stuttgartu (1927), kterou řídil Mies van der Rohe. Následovala řada návrhů i realizací (vlastní dům na Sedlákově ulici 1928-29, vila na Kaplanově ulici 1935 - 36). Kroha také publikuje řadu studií a realizuje odborné teoretické projekty, v nichž se zabývá úkoly architektury z hlediska její sociální a antropologické funkce (Sociologický fragment bydlení, 1930 –32. Jeho 89 tabulí je analýzou životních podmínek na základě příslušnosti ke společenské třídě. Navazuje na ztvárnění ideových požadavků CIAM, založené 1928. Dále píše Ekonomický fragment bydlení, 1930-35, Věda o bydlení 1932, knižně 1934, Věda o architektuře - soubor studií, Socialistická avantgardní architektura, Humanistický fragment bydlení, 1935, dokončen 1965). Podniká řadu studijních cest, v roce 1930 se pro něj stala osudovou cesta do Sovětského svazu, kam jel poznat novou architekturu-avantgardu. Osobně se setkává s jejími tvůrci (V. Tatlin, bratři Vesninové aj.). Po návratu domů publikuje své poznatky v sérii přednášek i článků. Je za ně jako vysokoškolský profesor suspendován a zatčen, poté odsouzen na tři měsíce „tuhého vězení“. Liga pro lidská práva protestuje a vydává o případu spis „Na hradbách demokracie“. Francouzští architekti (F. Jourdain, Le Corbusier, P. Paul, A. Perret, A. Dervaux) posílají vládě protestní memorandum.

V roce 1933 je založen Svaz socialistických architektů a Kroha se stává jeho předsedou. Na fakultu se vrací v roce 1937, o dva roky později je propuštěn. V září 1939 je zatčen gestapem jako jeden z dvou set reprezentantů české kultury. Spolu s nimi je uvězněn na Špilberku (později vzniká obraz Kristus věšákem a další). Poté je jako rukojmí transportován do koncentračních táborů Dachau a Buchenwald (spolu s Emilem Fillou, Ferdinandem Peroutkou, Josefem Čapkem a dalšími). Na nátlak Červeného kříže jsou dva z rukojmí s nejvíce podlomeným zdravím propuštěni. Kroha je jedním z nich. V roce 1940 se vrací domů. Dlouho se nachází mezi životem a smrtí, po zlepšení zdravotního stavu naváže spolupráci s protifašistickým odbojem a často se musí skrývat.
Důsledkem perzekuce byla trvalá porucha sluchu. Po válce se Kroha účastní kulturního života, buduje Fakultu architektury Vysoké školy technické v Brně, stává se jejím děkanem, v roce 1948 rektorem VUT. V poválečných letech navrhl mimo jiné nájemní domy v Brně – Králově poli (1946 – 48), sídliště v Ostravě (1951) a městečko v Nové Dubnici na Slovensku (1951). V době politických procesů v 50. letech měl být Kroha komunistickým vedením likvidován. Skrýval se v Praze. Byl odvolán i z cesty do SSSR pro kritiku socialistického realismu v sovětské architektuře. Paradoxně byl v roce 1948 jmenován generálním projektantem Slovanské zemědělské výstavy v Praze, téhož roku národním umělcem a hlavou Ateliéru národního umělce Jiřího Krohy, kde vznikla řada návrhů úprav prostor k celostátním politickým událostem. Roku 1955 byl Kroha jmenován generálním projektantem výstavby Strahovského stadionu pro I. celostátní spartakiádu, byl autorem Brány borců. Od roku 1957 působil jako hlavní poradce ministra školství a kultury ČSR pro památkovou péči.
Jiří Kroha byl nesporně nositelem pokrokových tendencí v brněnské meziválečné architektuře, která se vynikajícím způsobem zařadila do evropského kontextu. V něm je hodnocen jako mezinárodní avantgardní umělec se samostatným myšlenkovým a tvůrčím dílem, představitel českého kubismu, funkcionalismu, neoplasticismu, expresionismu. Zanechal 141 architektonických návrhů a studií, 117 teoretických prací. Umělecký rejstřík jeho osobnosti zahrnuje i obsáhlé a nedoceněné dílo malířské (kytice, zátiší, figurální motivy, portréty), sochařské, scénografické a designérské, které nebylo dosud zpracováno. Za svého života Kroha tuto prezentaci odmítal, své obrazy a skicy považoval za část soukromého života. Krohovo dílo, které teprve čeká na své objektivní zhodnocení, je z velké části uloženo v Muzeu města Brna, v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v odd. architektury Technického muzea v Praze, Okresním archivu Mladá Boleslav. Pamětní deska na Krohově rodinné vile na Sedlákově ulici připomíná jeho brněnské působení.
zdroj: www.brno.czKroha, Jiří Vendelín
Ing. architekt, profesor architektury, publikace z oboru.
otec: jiří
matka: Marie, roz. Jirušková
bratr: Antonín (*1885)
sestra: Hermína (*1887)
sestry: Marie a Žofie (*1889) - dvojčata
bratr: František (*1891)
sestra: Markéta (*1895)
bratr: Václav (*1897)
sestra: Štěpána (*1898)
žena: Miloslava, roz. Kubátová
dcera: Sylvie (*17.8.1926), provd. Šantavá
vnučka: Sylva (*1957)
vnuk: Martin (*1961)
pravnuk: Rafael Schwarzeneger (*2002)
1934 - odsouzen na 3 měsíce vězení a suspendován z VUT Brno
1939 - politicky neúnosný, zbaven profesury, zatčen gestapem a vězněn na Špilberku a v koncentračních táborech

Jiří Vendelín Kroha

foto František Drtikol, 1925
 

Jiří Vendelín Kroha

Jiří Vendelín Kroha
Mušky ve vzduchu
1919
malba
papír, tempera
720 x 418
Jiří Vendelín Kroha
Studie sakrální architektury - průčelí kostela
1919
kresba
pastel, papír
450 x 280
Jiří Vendelín Kroha
Návrh na krematorium v Pardubicích
1920
kresba
akvarel, tužka, papír
45 x 58 cm
 

Jiří Vendelín Kroha

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1911   Reálné gymnázium, Praha
1911 - 1916   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Koula Jan, *1855
1911 - 1916   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Balšánek Antonín, *1865
1911 - 1916   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fanta Josef, *1856
1911 - 1916   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Kříženecký Rudolf, *1861

Jiří Vendelín Kroha

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Café Montmartre, Praha, Řetězová 7
???? - ????   Kosmonosy, Kosmonosy (Mladá Boleslav), přidělen aby dozíral na stavbu úřednického domu při zemském ústavu pro duševně choré, po určitý čas zde bydlel, později dojížděl
1907 - 1909   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), se spolužáky Josefem Skupou, Jaroslavem Štěrbou a se zpěvákem Karlem Hruškou hráli o nedělích v aréně na Petrohradě kabaret, zde poprvé namaloval dekorace
1919 - 1922   Divadlo věcí, maloval scénické a loutkové návrhy v období po 1SV
1919 - 1925   Zemský správní výbor, Praha, inženýr architekt
1920 - 1920   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), vytvořil loutkové divadlo pro syna svého švagra A. Spazíra
1921 - ????   Kosmonosy, Kosmonosy (Mladá Boleslav), hrál ve velké síni léčebného domu loutkové divadlo pro lékaře, zaměstnance a jejich děti
1922 - 1926   Zemská průmyslová škola, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav), Havlíčkova 456, architekt stavby
1924 - 1927   Činžovní domy vojenských gážistů, Kutná Hora (Kutná Hora), Masarykova 343, architekt stavby
1924 - 1925   Dům okresní sociální péče, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav), Havlíčkova 447, architekt stavby
1924 - 1926   Obchodní dům Gellner, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav), Staroměstské náměstí 26, autor přestavby
1924 - 1925   Okresní nemocenská pojišťovna, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav), Jaselská 146, architekt stavby
1925 - 1928   Masarykův most, Kralupy nad Vltavou (Mělník), Kralupy nad Vltavou, architekt stavby
1926 - 1928   Okresní dům s poštou, Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav), Husovo náměstí 41, architekt stavby
1926 - 1930   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Antonínská 548/1, mimořádný profesor
1930 - 1934   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Antonínská 548/1, řádný profesor
1937 - 1939   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Antonínská 548/1, zbaven profesury
1939 - 1940   Koncentrační tábor Dachau, věžněn
1939 - 1939   Vězení, Špilberk, Brno (Brno-město), věžněn
1940 - 1940   Koncentrační tábor Buchenwald, vězně, propuštěn pro těžkou sluchovou chorobu
1948 - 1950   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Antonínská 548/1, rektor

Jiří Vendelín Kroha

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Jašek Zdeněk, *1929
???? - ????   Tengler Miloslav, *1920
???? - ????   Matula Viktor, *1912, Střední uměleckoprůmyslová škola (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město)
???? - 1948   Denk Zdeněk, *1921, Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město), Fakulta architektury a pozemního stavitelství, architektura
???? - 1948   Pospíšil Zdeněk, *1924, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury a pozemního stavitelství
???? - 1930   Putna Miroslav, *1904, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
???? - 1935   Meduna Vladimír, *1909, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
???? - 1956   Navrátil Zdeněk, *1931, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
???? - 1953   Maxa Miloslav, *1929, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury a pozemního stavitelství
???? - 1950   Smutný Jiří, *1926, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), architektura
???? - 1950   Strnadel Zdeněk, *1922, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury a pozemního stavitelství, architektura
???? - 1953   Turzo Jozef, *1930, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), architektura
1919 - 1926   Kranz Josef, *1901, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
1922 - 1931   Rozehnal Bedřich, *1902, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury a pozemního stavitelství
1924 - 1930   Oplatek Otakar, *1907, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
1924 - 1928   Beran Aljo, *1907, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury
1927 - 1932   Škarda Evžen, *1905, Česká vysoká škola technická, Brno (Brno-město), architektura a pozemní stavitelství
1939 - 1948   Spurný Miroslav, *1921, Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město), Fakulta architektury
1945 - 1949   Chlup Zdeněk, *1921, Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město)
1945 - 1949   Lacina Lubor, *1920, Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město), Fakulta architektury
1946 - 1950   Bauer Ladislav, *1925, Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město), Fakulta architektury
1946 - 1950   Crhák František, *1926, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury, architektura a pozemní stavitelství
1948 - 1952   Pavelka Jaroslav, *1930, Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město), Fakulta architektury, architektura

Jiří Vendelín Kroha

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze) , *1908
???? - ????   Signatáři dopisu sovětským výtvarným umělcům , *1950
1918 - 1920   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen, vystoupil

Jiří Vendelín Kroha

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1934 - 1934/04/15   Sociologický fragment bydlení, Clam-Gallasův palác, Praha
1963/03/08 - 1963/03/31   Jiří Kroha: Nástup v avantgardě dvacátých let - Výbor prací z let 1914 - 1923, Národopisný ústav Moravského muzea, Brno (Brno-město)
1965/02   Jiří Kroha, Dům U Hybernů, Praha
1965/04/02   Jiří Kroha: Životní dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1973/06/03 - 1973/07/08   Jiří Kroha: Umělec a doba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/10/26 - 1988/12/04   Jiří Kroha: Obrazy a kresby, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1993/06/29 - 1993/08/15   Jiří Kroha, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1998/03/25 - 1998/05/12   Jiří Kroha: Kubist, Expressionist, Funktionalist, Realist, Architekturzentrum Wien (Az W), Vídeň (Wien)
1998/05/26 - 1998/07/12   Jiří Kroha architekt, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/06/12 - 2007/08/19   Jiří Kroha (1893-1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1918/09 - 1918/10   49. výstava S.V.U. Mánes, Obecní dům, Praha
1920   Výstava Veraikonu, Dům umělců, Praha
1921/01 - 1921/02   Tvrdošíjní a hosté, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1921/11/30 - 1922/01/15   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925   Výstava moderní české grafiky, Praha, Praha
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1928/05/26 - 1928/10   Výstava soudobé kultury v Brně, Obchodně - průmyslový palác, Brno (Brno-město)
1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Stockholm, Stockholm
1935/11 - 1935/12   Praha v moderní grafice, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1948/11/13 - 1948/11/28   Žena a dnešek, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1960/10/31 - 1960/12/04   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1973/11 - 1974/01   Sociální tematika v české grafice dvacátých let ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976/07 - 1976/09   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/03 - 1985/03   Století designu, Výstavní síň generálního ředitelství Výstavby hlavního města Prahy, Praha
1984/07/01 - 1984/07/22   Czechoslovakia Cubism: The World of Architecture, Furniture and Craft, Space Part 3, 8F (Parco Part 3), Tokio (Tokyo)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/06/30 - 1987/08/30   Tvrdošíjní a hosté - 2. část, Staroměstská radnice, Praha
1988/01/20 - 1988/03/13   Sociální umění dvacátých let na Moravě, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/09/22 - 1988/11   Pražská nároží 1890 - 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/04   Sláva kabaretů v dějinách plakátu, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1991/04/04 - 1991/05/09   Grafika české avantgardy 1907-1918, Palác Kinských, Praha
1991/05/16 - 1991/06/30   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1991/09/28 - 1991/11/20   Kubismus in Prag 1909-1925. Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
1991/12/17 - 1992/02/15   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Museo Español de Arte Contemporáneo - MEAC, Madrid
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/06/10 - 1992/08/02   Le cubisme tchèque: Architecture et design, 1910–1925 / Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Canadian Centre for Architecture / Centre canadien d'architecture (CCA), Montreal (Québec)
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus 1909–1925, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/04/06 - 1993/07/25   Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York City (New York)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/07/01 - 1993/09/12   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995/06 - 1995/07   Kubismus a česká scénografie ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/07/27 - 1995/08/27   Deviace kubismu v Čechách, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1996/04/04 - 1996/06/23   Karel Teige: Architettura, Poesia. Praga 1900-1951, Castello di Miramare, Terst (Trieste)
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2000/06/15 - 2000/08/31   Forma sleduje vědu: Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2007/02/16 - 2007/04/29   České exlibris 1920 - 1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2008/11/27 - 2009/03/15   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/06/30 - 2009/08/29   CubiCZmus! Die Deconstruktion der Moderne in Prague, WAGNER : WERK museum postsparkasse, Vídeň (Wien)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/06/24 - 2016/09/25   Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/10/19 - 2017/11/30   Art For A Better World, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2018/05/26 - 2018/06/17   Avant Garde: Velká hra na budoucnost, Výstaviště, Pavilon G, Brno (Brno-město)
2021/05/27 - 2021/09/19   Zimna rewolucja: Społeczeństwa Europy Środkowo- Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959 / Cold Revolution: Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism, 1948–1959, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
2023/10/12 - 2024/03/03   Hej rup! Die Tschechische Avantgarde, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
nedat.   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s. An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection, Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1934/04/12   Jiří Kroha: Byt a existenční standard, Městská knihovna Praha, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1997   Od renesance po modernu (výtvarné umění 1570 - 1945), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha

Jiří Vendelín Kroha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Jiří Kroha: Nástup v avantgardě dvacátých let (Výbor prací z let 1914 - 1923), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1964   Výstava celoživotního díla národního umělce Jiřího Krohy, Svaz architektů ČSR, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1988   Jiří Kroha: Obrazy a kresby, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Jiří Kroha, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1918   49. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1921   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1921   Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.), Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1928   Výstava soudobé kultury v Brně, Svaz československého díla, Praha
  1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Svaz československého díla, Praha
  1935   Praha v moderní grafice
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1948   Žena a dnešek, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1973   Sociální tematika v české grafice dvacátých let (ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft), Parco Co., Ltd., Tokio (Tokyo)
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Sociální umění dvacátých let na Moravě, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   Sláva kabaretů v dějinách plakátu (Kabaretní plakát od Toulouse Lautreca k Čapkovi, Longenovi a dalším tvůrcům), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1993   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Deviace kubismu v Čechách / Deviationen des Kubismus in Böhmen, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  1995   Kubismus a česká scénografie (Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Od renesance po modernu (1900-1945), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Forma sleduje vědu / Form Follows Science (Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 / Teige, Gillar and European Scientific Functionalism 1922-1948), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2007   České exlibris 1920-1945, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague), Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost), Profil Media, s.r.o., Praha
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2023   Hej rup! (Die Tschechische Avantgarde im Kontext der Europäischen Moderne), Deutscher Kunstverlag Berlín, Berlín (Berlin)
  nedat. (1995-1996)   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s (An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection), Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  [2009]   Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Národní umělec Jiří Kroha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1967   Jiří Kroha a meziválečná avantgarda, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Moderní architektura v Brně 1900-1965 (Průvodce), Svaz architektů ČSSR, Praha
  1970   Brněnská architektura 1919-1928, Blok, Brno (Brno-město)
  1978   Realizace a projekty v současné architektuře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Cubism in Architecture and the Applied Arts (Bohemia and France, 1910–1914), David & Charles, Newton Abbot
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1991   Slowakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918–1939, Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  1992   L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939, Pierre Mardaga, Lutych (Liège)
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2006   100 staveb (Moderní architektura Středočeského kraje), Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Brněnský architektonický manuál (Průvodce architekturou 1918-1945), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Nereálný socialismus / Unreal Socialism (Praha 1948-1989 / Prague 1948-1989), Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1971   Lexikon der Kunst (G - Lh), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1920   Výstava Veraikonu (Dům Umělců) jest jakýmsi dodatkem..., Musaion, sborník pro moderní umění, 81-82
  1934/04/15   Kdo bydlí a jak bydlí? (Prof. Jiří Kroha o bytovém problému), Nedělní Haló noviny (Vydání A), 98.číslo, 6-6
  1953   K šedesátinám národního umělce Jiřího Krohy, Výtvarná práce, 2
  1955   Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce
  1961   Jiří Kroha a naše meziválečná avantgarda, Výtvarná práce, 4-5
  1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Výtvarné umění, 193-202
  1963   K výstavě Jiřího Krohy, Výtvarná práce, 8
  1963   Výstava Jiřího Krohy, Výtvarná práce, 5
  1965   Dílo Jiřího Krohy, Výtvarná práce, 1-3
  1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 2
  1982   Český konstruktivismus, Umění, 30.ročník, 214-243
  1983   Dramatik Jiří Kroha (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1985   Kubistické poučení v díle Jiřího Krohy, Umění a řemesla, 23-25
  1988   Futurismus a české umění, Umění, 20-52
  1988   Sovětský konstruktivismus a česká architektura, Umění, 54-69
  1993   Jiří Kroha (5. 6. 1893 - 7. 6. 1974), Prostor Zlín, 1-2
  1997   Krematoria v české architektuře 10. - 30. let 20. století (Jejich historie, architektura a ideový obsah), Umění, 72-92
  1998   Architekt Jiří Kroha, Prostor Zlín, 16-17
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   Impulses of Futurism and Czech Art, International Futurism in Arts and Literature, 122-143
  2007   Architektonické a urbanistické dílo Jiřího Krohy v letech 1927-1936, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 169-225
  2007   Jiří Kroha a Mladá Boleslav, 1922-1927, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 81-133
  2007   Jiří Kroha a užité umění - exposé, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 135-167
  2007   Krohova malířská, sochařská a scénografická tvorba v letech 1913-1923, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 33-79
  2007   Krohovo pozdní malířské a kreslířské dílo 1940-1966, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 281-291
  2007   Mezi absolutním uměním a normalizací. O teorii architektury Jiřího Krohy, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 367-383
  2007   Na ceste k socialistickému realismu - architektura Jiřího Krohy 40. let, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 293-327
  2007   Poznámky k ranému architektonickému dílu Jiřího Krohy z let 1911-1923, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 8-31
  2007   Proti proudu Krohova surrealistická epizoda, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 273-279
  2007   Sociologický funkcionalismus. K Sociologickému fragmentu bydlení Jiřího Krohy, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 227-270
  2007   Stavoprojekt a Ateliér národního umělce Jiřího Krohy v 50. letech 20. století, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 329-365
  2007   Životopis, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 384-423
  2009   Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu, Epigraphica & Sepulcralia 2, 267-287
  2012   Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Projekt: Jiří Kroha, Sociologický fragment bydlení, 1932 - 1933), Černá slunce, 113-115
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Díla), Černá slunce, 118-137
  2014   Civilizovaná žena, Heslář české avantgardy, 99-103
  2020   Jiří Kroha (Bytová krize na pitevním stole: Sociologický fragment bydlení), Fotograf, 36.číslo, 30-37
  2022   Architektura disciplíny a mobilizace (Příspěvek k interpretaci neoklasicismu stalinské éry), Co je českého na umění v Čechách?, 430-455
  2022   The First Steps of Socialist Realism in Czechoslovakia (A Long Visit of Soviet Architects in 1946/1947 and the Czechoslovak Response), Umění / Art, 70.ročník, 1.číslo, 19-37
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jiří Kroha (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Jiří Kroha architekt (kubista - expresionista - funkcionalista), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století / Architect, Artist, Designer, Theoretican - a 20th-Century Metamorphosis, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Dům Montmartre (Slavnostní otevření Café Montmartre (založeno 2011) a Galerie Gema)
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Art For A Better World, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   K počátku tvorby Jiřího Krohy (Architektura a scénografie), Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Jiří Kroha – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   CubiCZmus! (Die Dekonstruktion der Moderne in Prague), WAGNER : WERK museum postsparkasse, Vídeň (Wien)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   70 let československé architektury
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1919   Studie sakrální architektury - průčelí kostela
  1920   Návrh na krematorium v Pardubicích
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1919   Mušky ve vzduchu
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jiří Kroha: Obrazy a kresby, Svaz českých architektů, _
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2015   Czech Cubism, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
seznam osobností / členů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Art For A Better World, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha

Jiří Vendelín Kroha

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Avantgardní architektura, Československý spisovatel, Praha

Jiří Vendelín Kroha

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Ferdinand Kotvald: Obrazy z Prahy a Karlovarska, Galerie Práce, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Nové zónování (Urbanistická tvorba životního prostředí z hlediska sídelního a krajinného), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2010   Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft (Texte der tschechischen Architektur-Avantgarde 1918-1938), Gebr. Mann Verlag, Berlín (Berlin)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Metamorfosa bydlení, Program D 37, 157-162
  1950   Výtvarní umělci na straně míru a pokroku (Odpověď československých výtvarných umělců), Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 284-285
  1951   Sovětský svaz - můj učitel, můj vzor (Českoslovenští výtvarní umělci o sovětském umění), Výtvarné umění, 1.ročník, 7-8.číslo, 341-343
  1952   Projev národního umělce Jiřího Krohy na II. celostátní konferenci (Diskuse), Výtvarné umění, 2.ročník, 5-6.číslo, 218-222
  1952   Stavby socialismu a výtvarné umění, Výtvarné umění, 2.ročník, 7-8.číslo, 265-269
  1952/08   Zdravíme přerod umělce, Výtvarné umění, 2.ročník, 7-8.číslo, 350-352
  1954   Jednotně do voleb za vítězství Národní fronty (Hlasy našich výtvarníků v kolbám do Národního shromáždění a Slovenské národní rady), Výtvarná práce, 1
  1954   K diskusi o sovětské výstavě, Výtvarná práce, 6
  1954   Sedmdesátka Oldřicha Starého, Výtvarná práce, 3
  1954   Výraz jednoty, síly a lásky k životu, Výtvarná práce, 2
  1954   Zemřel Hannes Meyer, Výtvarná práce, 12
  1955   I. celostátní spartakiáda, manifestace tvůrčí a obranné síly československého lidu, Výtvarná práce
  1955   O polopravdách a nepravdách naší stavební výroby, Výtvarná práce, 1-2
  1956   Diskuse k reorganisaci ÚSČSVU (Jen dílo musí rozhodovat), Výtvarná práce
  1959   Umění bojujicí (Dokončení článku národního umělce Jiřího Krohy), Výtvarná práce, 2-3
  1959   Umění bojující (Poznámky k výstavě), Výtvarná práce, 1-2
  1969   Bytová otázka v SSSR, Avantgardní architektura, 85-163
  1969   Dnešní problémy sovětské architektury (Předběžné poznámky k I. všesvazovému sjezdu sovětských architektů), Avantgardní architektura, 165-192
  1971   O tvorbě životního slohu, Výtvarná práce, 1-3
  2001   'Soud' s Emilem Fillou, České umění 1938-1989, 172-181
  2007   Statě Jiřího Krohy, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 424-452
  2010   Das soziologische Fragment des Wohnens, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 377-380

Jiří Vendelín Kroha

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1950/02/28 - 1950/03/26   Ferdinand Kotvald: Obrazy z Prahy a Karlovarska, Galerie Práce, Praha

Jiří Vendelín Kroha

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Architekti v drobné reliéfní plastice, Svaz architektů ČSR, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4.číslo, 146-156
  1950   Soutěž na pražskou pomníkovou sochu J. V. Stalina, Výtvarné umění, 3.číslo, 140-143
  1953   Československá architektura na cestě vpřed, Výtvarná práce, 3
  1953   Kamen do vody stojaté, Výtvarná práce, 2
  1953   Přednáška Jiřího Krohy ve středisku Štursa, Výtvarná práce, 7
  1953   Za socialistickou ideovost, umělecké mistrovství a vyšší ekonomii české a slovenské architektury, Výtvarná práce, 3
  1954   Soutěž na návrh Vysoké stranické školy, Výtvarná práce, 4
  1955   I. vědecká konference Českého vysokého učení technického v Praze, Výtvarná práce, 10
  1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce, 2
  1955   O problémoch našej investičnej výstavby, Výtvarná práce, 2
  1955   Zprávy z předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 4
  1957   Pražský Montmartre, Výtvarná práce, 6
  1959   Meziválečná architektonická avantgarda, Výtvarná práce, 2-5
  1965   Muzeum architektury?, Výtvarná práce, 13.ročník, 8.číslo, 2-2
  1977   Bojující plakát, Výtvarná kultura, 40-46
  1977   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, 3-5
  1991   Stará avantgarda (K výstavě v Kinského paláci), Lidové noviny
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1998   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, 19-19
  2000   Architektura jako snaha o dokonalost (Pražská výstava Forum se snaží přiblížit mezinárodní souvislosti Teigova architektonického programu), 20
  2013   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2019   Sen o stadionu (Dlouhá cesta ke stavbě plaveckého stadionu v Praze-Podolí), Umění / Art, 67.ročník, 1-2.číslo, 81-90
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Radek Jandera: Zemská průmyslová škola architekta Jiřího Krohy, Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)

Jiří Vendelín Kroha

instituce, obec  
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum

Jiří Vendelín Kroha

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1948   Národní umělec, zřízen Ateliér národního umělce Jiřího Krohy
1949   Řád 25.února 1948
1957   Řád práce
1963   Řád republiky
1973   Řád Vítězného února