Vysoké učení technické v Brně

druh: vysoká škola
obec: Brno (Brno-město)
adresa: Antonínská 548/1
PSČ: 601 90
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: vut@vutbr.cz
web: www.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně

termín   název výstavy, místo konání
1994/10/17 - 1994/10/21   Hi-tech umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/05/02 - 2001/05/20   II. Mezanin: Výstava studentů FaVU Brno ateliéru grafiky Margity Titlové, Galerie Doubner, Praha
2013/09/29 - 2013/10/19   Everything Digital, SVA Flatiron Gallery, New York City (New York)

Vysoké učení technické v Brně

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1984   Vladimír Meduna: Architekt, urbanista
  2015   Miroslav Zvonek: 6.60.600
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   V podstatě pokrok
  2015   Digital Exchange 2 (SVA New York USA - FaVU VUT Brno Czech Republic)
  2017   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí / Politics of Truth I: Between Reality and Fiction
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Smuteční síň v Brně-Židenicích / Tho Mourning Hall in Brno-Židenice
  2018   Karikaturisti (Polylegran a obrazový humor 60. let)
  2019   Pokoj pro nás obě (Rozhovory Martiny Smutné s bývalými studentkami malby na FaVU VUT v Brně)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Sborník příspěvků z workshopů PhotoChempoint 2010-2012

Vysoké učení technické v Brně

instituce, obec, adresa
Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město), Rybářská 125/13-15

Vysoké učení technické v Brně

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980

Vysoké učení technické v Brně

osoba narození poznámka
Alexa Zdeněk 2. 7. 1911 1963 - 1965, prorektor
Alexa Zdeněk 2. 7. 1911 1959 - 1963, děkan stavební fakulty
Alexa Zdeněk 2. 7. 1911 ???? - 1959, profesor
Alexa Zdeněk 2. 7. 1911 1952 - 1954
Autrata Vladimír 15. 11. 1933 1982 - ????, přednáší obor optoelektronika
Babánek Bohumil 21. 6. 1896 ???? - ????, profesor
Babraj Konrád 22. 4. 1921 ???? - ????, asistentem techniky
Bajer Ivo 31. 5. 1932 ???? - ????, člen vědecké rady
Bartek František 23. 3. 1929 ???? - ????, docent
Bartošek Jaroslav 24. 3. 1933 ???? - ????, učitel českého jazyka
Baudyš Eduard 13. 3. 1886 1924 - ????, profesor?
Bednář Josef 17. 6. 1941 1979 - 1990, externě přednášející
Bezdíček Vilibald 12. 11. 1906 ???? - ????, rektor
Bláha Aleš 26. 6. 1906 1945 - 1952, profesor
Böhm Josef 21. 8. 1907 1946 - 1951, profesor
Brabec František 13. 11. 1905 1939 - ????, doktor tech. věd
Brousková Markéta 18. 4. 1941 ???? - 1969, asistentka na katedře jazyků
Brožek Ladislav 28. 3. 1954 1993 - 1994, fakulta výtvarných umění
Bukovský Jan 25. 6. 1930 1953 - ????
Černý Oldřich 23. 3. 1924 1948 - 1949
Čevela Mojmír 26. 9. 1930 ???? - ????
Döbert Osvald 15. 12. 1917 1971 - 1977
Doubrava František 22. 3. 1901 1931 - ????, profesor kreslení
Drápal Jaroslav 23. 8. 1934 1961 - ????
Druckmüller Miloslav 24. 9. 1954 ???? - ????, vedoucí Odboru počítačové grafiky a geometrie Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství
Fuchs Bohuslav 24. 3. 1895 1945 - 1947, mimořádný profesor
Fuchs Bohuslav 24. 3. 1895 1947 - 1958, řádný profesor
Hájková Alena 19. 8. 1926 1958 - 1964, katedra jazyků
Hejmová Tereza 30. 12. 1982 ???? - ????, asistentka v Ateliéru grafického designu 2 na Fakultě výtvarných umění VUT
Helcelet Prokop   ???? - ????, asistent
Herčík Ferdinand 6. 1. 1861 1905 - ????, jmenován profesorem
Hlavica Emil 28. 4. 1887 ???? - ????, asistent kreslení
Hlavica František 23. 1. 1885 1928 - ????, profesor figurálního a krajinářského kreslení
Chamrád Vladimír 14. 1. 1903 ???? - ????, profeser
Chybík Josef 1952 ???? - ????, děkan fakulty architektury
Kadlec František 1. 1. 1906 ???? - ????
Kerekes Sigmund 17. 12. 1897 ???? - ????
Koleček Ivan 9. 3. 1943 1990 - ????, vedoucí ateliéru architektonické tvorby na FA VUT v Brně
Koleček Ivan 9. 3. 1943 2005 - ????, profesor na fakultě architektury
Krchňák Pavel 17. 8. 1924 1951 - ????
Kroha Jiří 5. 6. 1893 1948 - 1950, rektor
Kroha Jiří 5. 6. 1893 1926 - 1930, mimořádný profesor
Kroha Jiří 5. 6. 1893 1937 - 1939, zbaven profesury
Kroha Jiří 5. 6. 1893 1930 - 1934, řádný profesor
Křenek Ladislav 20. 1. 1962 1994 - ????, asistent
Křivinka Gustav 27. 10. 1961 1995 - 1996, externě přednášel
Kubín Jiří 28. 4. 1935 ???? - ????, docent urbanismu
Kubišta František 21. 11. 1897 ???? - ????, dějiny umění, externě
Kurial Antonín 22. 9. 1907 1945 - 1974, profesor
Kutra Radoslav 13. 3. 1925 1993 - 1995, vedl malířský ateliér
Labaj Osvald 29. 7. 1926 ???? - ????
Lauschmann Jan 1. 4. 1901 ???? - ????, od 1949 docent
Leger Rudolf 7. 9. 1894 ???? - ????
Lerch Matyáš 20. 2. 1860 ???? - ????, profesor
Luffer Pavel 15. 7. 1955 1994 - ????, vedoucí ateliér grafického designu
Malík Zdeněk 14. 6. 1922 1961 - 1969, externí učitel
Matoušek Vladimír 28. 4. 1921 ???? - ????
Meduna Vladimír 5. 10. 1909 1958 - 1980, profesor
Meduna Vladimír 5. 10. 1909 ???? - ????
Mizerová Alena 1957 ???? - ????, redaktorka a editorka vydavatelství VUT
Nachtikal František 1. 12. 1874 ???? - ????, pedagog
Navrátil Aleš 17. 6. 1946 ???? - ????, učitel kresby
Netík Jiří 9. 8. 1953 ???? - ????
Novák Zdeněk 6. 5. 1958 1991 - 1996, pedagog na FA
Odehnal Ivo 4. 4. 1936 1962 - 1969, katedra filosofie
Pokorný Karel 25. 10. 1952 1995 - ????
Pospíšil Zdeněk 3. 8. 1941 1995 - 1997
Puchýřová Helena 1946 ???? - ????
Rais Karel 14. 10. 1949 ???? - ????, rektor
Rajlich Jan 10. 4. 1920 1983 - 1988, přednášel v kursech
Richtr Zdeněk 2. 3. 1947 ???? - ????, vyučuje design
Rónai Peter 6. 7. 1953 ???? - ????, docent, vedoucí ateliéru konceptuální tendencí na Fakultě výtvarných uměí
Rozehnal Bedřich 2. 6. 1902 1945 - ????
Rudolf Pavel 21. 6. 1943 1992 - 1994
Ruller Ivan 17. 11. 1926 1990 - 1994, děkan, profesor
Řihák Zdeněk 10. 8. 1924 1947 - ????, asistent
Sever Jiří 24. 11. 1904 ???? - ????, asistent, později pracoval jako chemik, expert v oboru syntetických barviv a aromatikcých látek
Sirotek Jaromír 20. 2. 1921 1950 - 1958, odborný asistent
Sklepek Zdeněk 7. 9. 1941 1991 - 1994
Spáčil Rudolf 6. 1. 1922 1972 - 1986, profesor
Spáčil Rudolf 6. 1. 1922 1949 - 1950, asistent
Spáčilová Blažková Kateřina Beata   ???? - ????, multimediální specialistka na chemické fakultě
Svoboda Vladimír 29. 11. 1871 1889 - 1893, asistent
Svobodová Lucie 30. 3. 1963 ???? - ????, vedoucí Ateliéru multimedií na fakultě architektury
Syřiště Jaroslav 12. 5. 1878 ???? - ????, profesor pozemního stavitelství
Šebesta Milan 6. 10. 1945 ???? - ????
Šíma Josef 19. 3. 1891 ???? - ????, asistentem kreslení
Šindlar Jiljí 19. 11. 1948 ???? - ????
Šindler Jiří 25. 5. 1922 1993 - 1999, externě, fakulta výtarných uměni
Šindler Jiří 25. 5. 1922 1999 - 2000, interně,písmo
Škamrada Antonín 4. 12. 1928 1952 - 1955
Šnajdr Stanislav 28. 3. 1911 1956 - ????
Švanda Jiří 27. 11. 1975 ???? - ????, instalovány práce v Malém exploratoriu
Titlová Ylovsky Margita 16. 6. 1957 ???? - ????, vedoucí ateliéru grafiky na FaVU
Turek Jaroslav 16. 1. 1905 ???? - ????, pedagog
Tuza Karel 17. 9. 1948 ???? - ????, pedagog FAST
Vlašín Štěpán 23. 12. 1923 1954 - 1961, odborný asistent katedry filozofie
Vrbka Jan 28. 8. 1942 ???? - ????, rektor
Záhorský Milan 23. 7. 1930 1999 - ????, externí pedagog
Zeman Bořek 12. 2. 1950 1998 - 2002, FT, Institut reklamní tvorby
Zeman Michal 26. 5. 1959 ???? - ????

Vysoké učení technické v Brně

osoba narození
???  
???  
???  
Adam Jiří 28. 11. 1946
Adamík Josef 15. 7. 1941
Adámková Věra 1984
Adamová Klára 10. 3. 1948
Adda Ivan 2. 5. 1911
Alexa Zdeněk 2. 7. 1911
Altman Adrian 4. 9. 1993
Ambroz Vladimír 29. 6. 1952
Ambrůz Kryštof 1990
Ambrůzová Klára 1985
Anděra Jan 1985
Anderle Jan 1956
Antal Jarolím  
Antl František 31. 1. 1940
Antošová Dagmar 10. 12. 1938
Antůšková Cecilie  
Apetauerová Medková Jana 25. 12. 1969
Arendárik Ján 1984
Attlová Jarmila 9. 4. 1941
Augustin Vladimír 30. 7. 1907
Babarík Ľuboš 13. 12. 1957
Babíčková Daniela 1978
Babincová Jana 18. 10. 1977
Babinec Karel 1. 7. 1922
Bačák Miloš 30. 9. 1925
Bačíková Alžběta 1988
Bajer Ivo 31. 5. 1932
Balabánová Jitka  
Balák Josef 13. 3. 1912
Balážová Anna 1987
Balážová Dana 27. 7. 1989
Balážová Katarína 12. 10. 1978
Balážová Paulína  
Baloun Vít 2. 3. 1979
Baluch Matúš 1986
Balusek Ivo 27. 7. 1962
Baník Anton 26. 2. 1900
Bareš Josef 24. 2. 1982
Barta Rudolf 30. 1. 1897
Bárta Tomáš 22. 2. 1982
Bartas Vlastimil 12. 10. 1978
Bartek František 23. 3. 1929
Bartek Jiří 18. 12. 1921
Bartková Růžena 12. 7. 1930
Bartoň Miloš 18. 6. 1929
Bartoš František 26. 12. 1923
Bartoš Michal 7. 1. 1957
Bartoš Petr 20. 7. 1960
Bartošová Zuzana 24. 2. 1992
Bartošová Pokorná Gabriela 25. 12. 1988
Barvová Stanislava  
Bařina Karel 1987
Baťa Rudolf 4. 9. 1927
Baťková Zuzana  
Bátrla Rudolf 17. 4. 1919
Bauer Ladislav 7. 7. 1925
Bayer Bořek (Ctibor) 20. 7. 1925
Bažant Zdeněk 2. 7. 1905
Bažantová Barbora 1989
Bébarová Adéla 3. 8. 1978
Bednárik František 11. 2. 1902
Bednář Josef 17. 6. 1941
Bednařík Josef 12. 11. 1912
Bednařík Martin 10. 2. 1978
Beerová Adéla 16. 11. 1983
Belák Maroš 7. 2. 1983
Belanec Radek  
Bělehrádek Stanislav 10. 12. 1943
Bělica Ondřej 1990
Bělská Jana 1951
Belzová Bauckmanová Denisa 4. 4. 1980
Bendík Zdeněk 12. 1. 1957
Bendová Ivana 1989
Benedík Jan 22. 7. 1977
Beneš Petr 28. 12. 1979
Beneš Rudolf 27. 3. 1890
Beneš Vladimír 6. 12. 1903
Beran Aljo 15. 4. 1907
Beranová Jarmila 28. 6. 1934
Bergmann Ivan 22. 3. 1946
Besmáková Jana 25. 3. 1977
Bezrouk Karel 4. 8. 1902
Bierská Tereza 1. 5. 1992
Bichler Vlastimil 30. 7. 1934
Bílek Ondřej 3. 7. 1988
Bílý Miroslav 28. 3. 1919
Bindr Jan 27. 5. 1947
Bindr Tomáš 1973
Bitaudeau Vašková Petra 1979
Blašková Helena 1975
Blažek Tomáš 14. 5. 1989
Blecha Michal 1995
Bočková Sára  
Boháčová Kristýna 14. 5. 1978
Bojanová Petra  
Bokhan Yuliya 1998
Bombík Lubomír 5. 3. 1953
Borkovec Josef 5. 10. 1942
Borovec Dalibor 13. 7. 1978
Borovková Magdaléna  
Bouček Ondřej 1978
Bouček Vladimír 16. 1. 1901
Brauner Gustav 16. 10. 1880
Brauner Petr 29. 11. 1936
Bražina Jan 14. 3. 1997
Brinzová Marianna 1987
Brodský Jiří 18. 2. 1939
Brož Štěpán 2. 10. 1992
Brožek Ladislav 28. 3. 1954
Brožka Petr 9. 1. 1974
Brunecký Radek 17. 9. 1982
Brus Lukáš  
Brychtová Horecká Zuzana 31. 1. 1975
Břicháčková Klára 1989
Buček Jiří 25. 4. 1959
Buganská Petra  
Buchta Vojtěch 13. 12. 1984
Buchtová Beáta 1985
Buchtová Jindřiška  
Buchtová Petra 1983
Buchtová Yveta 1988
Bukač Václav 29. 12. 1942
Bulava Petr 27. 3. 1984
Bundalo Mladen 1986
Bureš Jan 16. 4. 1912
Burešová Karolína  
Burgertová Kateřina 1986
Burgetová Kateřina 5. 3. 1986
Burian Aleš 29. 1. 1956
Burin Jasan 6. 4. 1929
Burjan Jan 2. 12. 1886
Buryová Tereza  
Búřil Martin 22. 6. 1980
Bustin Vojtech 1905
Buzková Petra 1987
Bužek Jiří  
Bužek Martin  
Bystřický Oldřich 23. 9. 1981
Calabová Daňková Jitka 21. 2. 1977
Cenek Filip 25. 3. 1976
Cichá Marie 1984
Cikánková Eva 19. 2. 1940
Cilečková Markéta  
Cílková Kristýna 18. 6. 1984
Ciprová Barbora 4. 7. 1991
Císař Josef 20. 9. 1902
Conde Crhová Tamara  
Coufal Zdeněk 12. 5. 1931
Coufalová-Tůmová Kristýna 2. 5. 1980
Crhák František 28. 10. 1926
Crla David 28. 9. 1979
Čadílek Harald 12. 12. 1942
Čák Radek 12. 4. 1982
Částková Radka  
Čeček Eduard 7. 12. 1910
Čech Jaromír 1974
Čech Vladimír 27. 8. 1890
Čechura Michal 21. 10. 1984
Čejková Fekarová Petra 8. 9. 1972
Čermáková Blaha 28. 7. 1932
Čermáková Dalena 26. 6. 1949
Čermáková Lenka 19. 12. 1977
Čermáková Liselotte 1. 4. 1911
Čermáková Sára 19. 12. 1977
Černá Veronika 23. 2. 1975
Černoušek Tomáš 6. 12. 1927
Černý Jaroslav 3. 9. 1943
Černý Oldřich 23. 3. 1924
Černý Vratislav 24. 8. 1978
Červa Michal 1981
Červená Daniela 1977
Česák Milan 15. 6. 1949
Čevela Miloslav 7. 10. 1952
Čevela Mojmír 26. 9. 1930
Číhal Marek 26. 12. 1986
Čížek Štěpán 1986
Čížek Uxová Nikol 6. 10. 1990
Čížková Michaela 1992
Čujanová Darina 14. 4. 1944
Damašková Petra 1993
Damcová Tereza 6. 5. 1977
Daněk Otmar 1951
Daniel Petr 22. 1. 1954
Dašková Michaela 1985
Davídek Petr 9. 6. 1963
Davydenko Polina 4. 1. 1995
Dehner Lubomír 11. 3. 1958
Dejlová Jindřiška 1975
Delong Jiří 25. 4. 1953
Delong Marek 1989
Delongová Lucie 1973
Demek Peter 24. 7. 1980
Derka Rostislav 7. 5. 1935
Dirnerová Alžběta 15. 7. 1982
Divišková Tamara 9. 7. 1934
Dobiášová Dominika 1996
Dočkal Petr  
Dohnal Viktor 1928
Dohnalová Jindra 4. 2. 1962
Dohnalová Tea 1993
Dokoupil Jaroslav 22. 7. 1949
Dokoupil Karel 1943
Dolejš Rudolf 2. 12. 1961
Doležal Jindřich 29. 1. 1958
Doležal Ondřej 13. 5. 1974
Doležal Petr 23. 3. 1953
Doležálková Klára 17. 6. 1985
Doležel Jiří 20. 3. 1953
Dombková Ivana 3. 11. 1965
Domorád Petr 1991
Dopita Miro (Miroslav) 10. 11. 1956
Dorňák Jakub  
Dorušková Anna 1975
Dostál Jan 6. 8. 1992
Dostálová Šárka 29. 11. 1984
Doubrava Milan 21. 11. 1946
Drápal Emil 23. 3. 1927
Drápal Jaroslav 23. 8. 1934
Drápalová Olga 16. 2. 1937
Drdlová Hana  
Dreksa Stanislav 18. 7. 1949
Drexa Stanislav 18. 7. 1949
Drnovská Hana  
Drobný Michal 1944
Dub Petr 30. 12. 1976
Duda Jakub 14. 8. 1945
Dudová Drahoslava 6. 12. 1951
Dufek Miroslav 17. 12. 1933
Dufková Marta 20. 7. 1938
Ducháček Ladislav 1991
Duchek Tomáš 1988
Ďuriš Juraj 1992
Dušek František 25. 11. 1976
Dvorská Pavla 1. 6. 1974
Dvořáček Ludvík 18. 8. 1895
Dvořák Jan 7. 8. 1925
Dvořák Pavel  
Dvořák Petr 1980
Dvořák Vojtěch 1979
Dvořáková Zdena 2. 1. 1926
Dynka Jiří 4. 10. 1959
Eichler Slavko 21. 8. 1977
El-Bhilil Abdulmula 1966
El-Hadi Sharef Ahmed 1965
Essender Lukáš 1995
Estrada Petronela (Nela) 1963
F. G.  
Fábryová Veronika 31. 3. 1994
Fackenberg František 20. 6. 1904
Fajnor Štefan 1. 4. 1908
Fajstová Alena 1987
Faltýnková Lucie 10. 2. 1981
Fantová Eva 19. 7. 1940
Fekar Miloslav 7. 6. 1973
Ferliková Lucie 13. 10. 1979
Fexová Patricie 17. 8. 1975
Fiala František 26. 7. 1878
Fiala František 28. 4. 1904
Fialová Eliška 28. 7. 1988
Filandr Václav 30. 8. 1950
Filipová Markéta 17. 2. 1990
Firich Petr 26. 12. 1960
Fišer David 20. 8. 1980
Fišer Jan 29. 7. 1977
Fišerová Cwiklinski Marta 3. 3. 1987
Fixel Jiří 1957
Flegr Karel 30. 1. 1908
Fodorova Žofia  
Fojtík Matej  
Fojtů Hana 16. 9. 1968
Foltyn Ladislav 2. 9. 1906
Foltýn Hugo 30. 4. 1906
Foret Martin 1989
Forman Dominik 1989
Forman Martin 26. 2. 1967
Fousková Jana 25. 1. 1945
Fouzi Mohamed 21. 5. 1966
Franek Jakub  
Fránek Libor 18. 11. 1960
Fránek Zdeněk 26. 8. 1961
Frank Martin 1966
Franková Anna 1990
Franz Josef 28. 2. 1901
Frei Martin 1981
Fridner Vojtech 30. 5. 1895
Friedl Jakub 1979
Frolíková Klára 25. 3. 1977
Froncová Tereza 1990
Fryčová Monika 19. 12. 1983
Fuchs Bohuslav 24. 3. 1895
Fuchs Kamil 4. 12. 1930
Fujisama Yukimi 1970
Fuksová Kristýna 26. 2. 1985
Fux Vladimír 13. 7. 1928
Gaja Cyril 1986
Gaja Martin 3. 9. 1973
Gajdoš Roman 12. 8. 1983
Gajdoš Rudolf 26. 1. 1908
Gajdošová Kristýna  
Gargulák Jaromír 5. 2. 1958
Gasper Ján 13. 11. 1934
Gášek Jan  
Gebrian Jiří 27. 12. 1946
Gereg Jaroslav 1982
Gilwann Miroslav 13. 3. 1924
Glosová Klára 26. 11. 1969
Goebel Jan  
Gogala Ondřej 21. 11. 1899
Gogora Michal 1980
Goldová Soňa 12. 10. 1979
Golianová Veronika 1985
Goliáš Lenka 1981
Goliášová Katarína 10. 3. 1978
Goryczka Tadeáš 22. 1. 1957
Gottfriedová Jitka 10. 6. 1982
Granát Aleš 4. 7. 1950
Gratiasová Alena 1991
Greč Ladislav 2. 5. 1925
Greplová Kristýna  
Grúňová Nina 28. 2. 1990
Gryboś Julia 15. 8. 1988
Gryc Zdeněk 15. 5. 1934
Grym Ludvík 29. 11. 1961
Gřegorčík Jiří 20. 2. 1932
Guioche Simon  
Gwuzd Jiří 3. 8. 1941
Haas Felix 9. 1. 1925
Haimann Petr 29. 4. 1938
Hájek Jiří 30. 4. 1955
Hájek Lukáš 1980
Hajný Josef  
Hála Jiří 13. 1. 1952
Halásová Soňa  
Halinár Matej  
Haltmar Alois 25. 8. 1932
Haluza Jaroslav 4. 3. 1953
Halvová Ivona 23. 3. 1955
Hanáčková Zuzana 18. 10. 1989
Hanf Luděk 14. 4. 1927
Hanulík Pavel 3. 5. 1960
Hanulík Tomáš  
Hanuš Jan 24. 4. 1955
Hanzal Stanislav 1. 5. 1923
Hanzlík Karel 16. 7. 1954
Hanzlová Alžběta 6. 6. 1978
Harach Peter 1985
Harazimová Kateřina  
Harmadyová Ema 1983
Harminc A. P. Milan 1905
Hart Pavel 6. 2. 1973
Hartl Milan 15. 10. 1930
Hartová Marcela  
Hašková Tereza 20. 3. 1998
Hauser Filip 21. 6. 1990
Havel Petr 29. 4. 1943
Haviarová Kristína 1994
Havlásková X.  
Havlíček Ivan 10. 8. 1963
Havlíček Jiří 13. 10. 1977
Havlíčková Milena 9. 12. 1939
Havlíková Eliška  
Hebnarová Hana 8. 8. 1948
Heginger Václav 30. 7. 1997
Hejduk Adam 1992
Hejduková Dagmar 29. 3. 1974
Hejlová Kristýna  
Hejmalová Martina  
Helán Martin 23. 9. 1985
Helešic David  
Helia DeFelice Jennifer 15. 2. 1972
Henzl Lukáš 5. 7. 1979
Hermanová Petra 1987
Herotová Petra 3. 6. 1980
Herrmannová Irena 1980
Herzan Petr 1978
Heteša Petr 25. 2. 1959
Heyduk Adolf 6. 6. 1835
Hikadová Kateřina 9. 4. 1989
Hládeková Katarína 4. 3. 1984
Hladík Lukáš 22. 11. 1983
Hladilová Helena 1983
Hladký Jan 27. 7. 1931
Hladký Rostislav 30. 4. 1931
Hlavenka Tomáš 8. 2. 1977
Hlavenková Prekopová Jana 2. 8. 1981
Hlavsová Eva 23. 7. 1933
Hlinková Darina 23. 8. 1984
Hlubuček Martin 27. 4. 1974
Hnida Tomáš  
Hoangová Nikol  
Hodboď Tomáš 5. 9. 1978
Hoferek Jaroslav 31. 1. 1943
Hoferek Leopold 29. 10. 1921
Holcnerová Lenka 1986
Holčík Bohuslav 31. 7. 1942
Holečková Hinštová Jitka 26. 10. 1955
Holiš Hynek 1974
Holišová Šochová Šárka 1974
Holopírková Lucie  
Holoubek Prokop 1978
Holouš Pavel 22. 6. 1954
Holub Petr 21. 5. 1976
Homoliak Dušan 1978
Homolka Pavel 14. 12. 1951
Hon Michael 26. 6. 1991
Hönig David 23. 9. 1975
Horáčková Kateřina 1986
Horák Jiří 8. 11. 1936
Horák Jiří 13. 9. 1961
Horák Martin 22. 3. 1968
Horák Ondřej 29. 9. 1983
Horák Petr 9. 3. 1947
Horák Petr 1980
Horáková Romana 14. 10. 1987
Horáková Zábršová Veronika 15. 6. 1982
Horňáková Černayová Lucia 1983
Hornyánszky Štefan 4. 3. 1905
Horský Jakub 27. 1. 1987
Hořčicová Monika 11. 10. 1988
Hos Ivo  
Hošek Jaroslav 21. 5. 1943
Hošková Anežka 15. 4. 1982
Hrabalová Anna 15. 4. 1993
Hrazdira Stanislav 4. 11. 1952
Hrdličková Romana 1989
Hricová Romana  
Hrivňáková Zuzana 24. 7. 1978
Hrnčířová Veverková Magda 27. 4. 1977
Hromádka Vladimír 28. 7. 1924
Hrončeková Ivana 1987
Hrubiš Tomáš 10. 7. 1984
Hrubošová Iva 1986
Hrubý Jan 4. 11. 1952
Hrubý Marek 26. 10. 1967
Hrůša Petr 26. 9. 1955
Hruška Lubomír 2. 2. 1954
Hruška Tomáš 14. 5. 1978
Hruška Vladimír 2. 8. 1981
Hrůza Tomáš 6. 1. 1979
Hubová Soňa 28. 12. 1983
Hučík Milan 16. 2. 1958
Hudec Petr  
Hulc Štěpán 7. 8. 1976
Huška Milan 4. 12. 1926
Huške Jiří  
Huterová Karin  
Hýl Petr 1978
Hynek Zdeněk 16. 11. 1922
Chalábová Aneta  
Chalánková Vendula 4. 2. 1981
Chalcarzová Natalie 6. 9. 1982
Chaloupková Tereza 31. 1. 1983
Chamrád Vladimír 14. 1. 1903
Chládek Dušan 1. 10. 1947
Chládek Zdeněk 7. 10. 1946
Chlastáková Barbora 1983
Chlebus Jiří  
Chloupek Šimon 24. 5. 1978
Chlubnová Martina 25. 9. 1969
Chlup Jan 9. 4. 1951
Chmelíková Alžběta  
Chmiel Oskar 12. 5. 1938
Chochola Matyáš 6. 4. 1986
Chocholoušová Radka 6. 11. 1979
Chromková Kateřina  
Chrt Jaroslav 5. 4. 1930
Chudý Robert 1979
Chválek Jan 22. 11. 1925
Chvátal Jaroslav 20. 2. 1952
Chybík Ondřej 27. 4. 1985
Imreczeová Adéla 16. 4. 1976
Imrich Martin 28. 3. 1976
Inek Vladimír 1985
Ištvanová Novotná Zuzana 22. 1. 1980
Jabůrek Martin 6. 12. 1980
Jáchym Jan 1985
Jakubčíková Zajíček Blanka 30. 9. 1971
Jakubec Jiří 12. 6. 1955
Jambor Petr 28. 7. 1988
Jamrichová Kristína  
Jan Šimon 2000
Janáčková Liana 17. 12. 1953
Jančík Jaromír 7. 3. 1941
Jančík Lubomír 1934
Jančíková Kateřina 4. 4. 1968
Janda Gotthard 5. 11. 1939
Janda Josef 2. 1. 1952
Janda Martin 7. 8. 1969
Jandová Jana  
Janečková Zuzana 9. 12. 1979
Janíček Štěpán 1981
Jaňourová Marie 22. 8. 1912
Janoušková Zuzana  
Janoušová Hana  
Janovská Anna 12. 2. 1987
Jarmarová Pavla 21. 2. 1977
Jaroňová Eva 24. 8. 1984
Jasník Stanislav 23. 7. 1927
Jašek Zdeněk 15. 11. 1929
Javůrek Cyril 2. 3. 1900
Javůrek Tomáš 28. 8. 1983
Jech Alojz 1897
Jelen Viktor  
Jelínek František 15. 1. 1930
Jelínek Marek  
Jelínek Martin 1979
Jenček Aleš 24. 10. 1936
Jeroušková Barbora 1984
Jeřábek Bohdan 22. 4. 1975
Jeřábek Jaroslav 1977
Jeřábek Jiří 12. 8. 1907
Jesenská Erika 27. 10. 1975
Jesch Alois 19. 6. 1897
Jezbera Ladislav 29. 12. 1976
Ježek Josef 25. 10. 1907
Ježek Josef 16. 7. 1954
Ježová Markéta 1986
Jílek Jiří 15. 5. 1961
Jílek Karel 26. 11. 1896
Jílek Štěpán  
Jílková Marie 19. 7. 1934
Jindra Michal 28. 11. 1977
Jindrák Matěj 1992
Jindrová Pavlína 12. 5. 1986
Jiran Zdeněk 13. 3. 1959
Jirásek Tomáš 18. 1. 1944
Jirková Adéla  
Jiřele Miroslav 1983
Jiříček Jan 1981
Jochimová Aneta 1987
Joselová Kateřina 7. 9. 1983
Jung Tomáš  
Jungwirthová Daniela 17. 5. 1944
Juráčková Břinková Barbora 25. 10. 1984
Juránek Jan 13. 10. 1964
Jurenka Otakar 8. 8. 1923
Juřica Jaroslav 1980
Kabourková Eva 8. 7. 1982
Kábová Kateřina  
Kačerovská Julie 4. 5. 1985
Kadaňka Petr  
Kadijević Katarina  
Kádl Vít 27. 9. 1943
Kadlčák Šimon 15. 8. 1990
Kadlec František 1. 1. 1906
Kadlecová Iveta 11. 5. 1974
Kafka Ondřej  
Kahánková Pavlína 7. 3. 1982
Kachlíková Barbora 14. 11. 1988
Kachtík Petr 10. 6. 1986
Kajnar Cyril 20. 4. 1917
Kajnar Cyril 11. 4. 1948
Kalinová Jana 23. 3. 1978
Kalinová Nikola 19. 6. 1991
Kalivoda Aleš 1953
Kalivoda Vladimír 10. 12. 1927
Kalivoda Vladimír 15. 4. 1960
Kamba Ferdinand 19. 3. 1907
Kamenskich Jiří  
Kaminský Václav 1989
Kantorová Pavla 8. 5. 1983
Kantorová Staňková Natálie 20. 5. 1977
Kapitán Jan 26. 12. 1931
Karas Michal 1. 8. 1939
Karasová Alena 23. 11. 1979
Karbus Lukáš 3. 2. 1981
Karpaš Jan 8. 10. 1913
Karpíšek Jan 15. 3. 1981
Kasalová Jana 19. 5. 1974
Kaspřík Bedřich 19. 3. 1953
Kašparová Pavla 18. 8. 1971
Kaufmanová Marcela 5. 11. 1936
Kavanová Veronika 3. 1. 1985
Kavková Alena 8. 11. 1955
Kazatelová Alena  
Keith Jan 9. 1. 1945
Kemel Miroslav 11. 11. 1963
Kerndl Lubomír 12. 10. 1954
Kincl Milan 1972
Kindernay Michal 1978
Kinderová Júlia 1991
Kislerová Pavla 28. 2. 1984
Kiszka Josef 16. 3. 1952
Klanicová Zdeňka 24. 10. 1964
Kleinerová Klára 15. 10. 1986
Kleinerová Zuzana 4. 6. 1991
Klemešová Jindra 1979
Klenovský Jaroslav 13. 7. 1954
Klicnarová Dita 1989
Klíma Jaro 4. 10. 1913
Kliment Jakub 2. 2. 1991
Klimeš Ivo 3. 4. 1932
Klimeš Jan 11. 7. 1980
Klimeš Vít 27. 5. 1962
Klímová Barbora 18. 9. 1977
Klose Daniel 3. 9. 1973
Klusová Pavla 31. 7. 1984
Knápková Lada 1981
Knesl Jiří 29. 5. 1968
Knotek Aleš 5. 8. 1956
Knozová Dana 25. 11. 1960
Kocián Václav 1983
Kocmanová Martina 1987
Kočendová Ivona 28. 8. 1977
Kočí Václav 6. 5. 1981
Kočišová Lenka 28. 6. 1976
Kohoutková Karolína 1974
Kohoutová Tereza 7. 1. 1975
Kochan Martin 14. 7. 1981
Kojetská Monika 28. 2. 1990
Kolarz Leopold 14. 5. 1937
Kolář Dobroslav 4. 5. 1921
Kolář Matěj 18. 1. 1979
Kolařík Radek 3. 3. 1964
Kolářová Magdalena  
Kolářová Simona 28. 8. 1979
Kolářová Vendula  
Kolářová Šulcová Miroslava 1981
Koleček Ivan 9. 3. 1943
Kolesárová Lucia 13. 11. 1987
Komoňová Pavlína 24. 6. 1985
Konečný Emil 26. 8. 1948
Konečný Jan 14. 5. 1951
Konicar Pavel 8. 12. 1941
Konrad Jozef 10. 8. 1899
Konsbul Otakar 14. 6. 1932
Konvica Jakub 6. 3. 1990
Konvičný Tomáš  
Kopáčková Gabriela  
Kopáčková Petra  
Kopecká Martina 1982
Kopecká Zdena 25. 5. 1927
Kopecký Petr 11. 2. 1976
Kopecký Václav 2. 7. 1923
Kopečková Veronika 14. 9. 1977
Kopečný Josef 12. 12. 1937
Kopřivíková Libuše 30. 12. 1928
Kopřivová Lada  
Korbeličová Klaudia 1990
Korbičková Jolana 1992
Koreček Jaroslav 2. 12. 1910
Korvas František 2. 12. 1921
Korvas Mojmír 6. 2. 1923
Kosek Jaroslav 17. 2. 1948
Kosňovská Martina 1979
Kostelková Libuše 30. 5. 1910
Kostěnec Tomáš  
Kostrhun Pavel 3. 10. 1949
Kostřánek Bedřich 26. 6. 1890
Košař Milan 25. 7. 1946
Košťál Rostislav 3. 6. 1943
Košťál Tomáš 1984
Kotásek Jiří 25. 8. 1943
Kotasová Maud 1980
Kotlárová Chovancová Věra 16. 6. 1980
Kotrč Ondřej 21. 6. 1982
Kotrla Jiří  
Koutný Antonín 1977
Koutský Jiří 29. 5. 1944
Kovář Stanislav 19. 5. 1953
Kovařík Jakub 1981
Kovařík Martin 14. 8. 1958
Kovářík Vojtěch 23. 3. 1976
Kovaříková Tereza  
Koverdynská Kočí Halka 1980
Kozelská Lucie 26. 12. 1979
Kozumplíková Dana 16. 8. 1945
Krajná Jana  
Králík Martin 1991
Kramolišová Ludmila 10. 7. 1947
Kranz Josef 28. 2. 1901
Kratochvíl František 21. 8. 1947
Kraus Karel 10. 8. 1911
Kraus Vít 1968
Krausová Denisa 2. 5. 1981
Krausová Zuzana  
Krčil Bohumil 24. 2. 1952
Krčmář Vlastimil 2. 7. 1959
Krejčířová Kateřina 8. 8. 1977
Krejčová Barbora 18. 12. 1974
Krejza Arnošt 5. 1. 1923
Krhánek Adam 29. 2. 1984
Krcha Martin 26. 6. 1982
Krchňák Pavel 17. 8. 1924
Krištof Michal 1986
Krkoška Aleš 27. 1. 1950
Kroha Jiří 5. 6. 1893
Krtička Jan 20. 1. 1979
Krug John 1974
Kruhlou Dzmitry 1974
Krysl Michal 5. 4. 1978
Krystynová Zuzana 27. 9. 1951
Křivák Petr 12. 10. 1985
Křivánková Irena 16. 7. 1972
Křivinka Gustav 27. 10. 1961
Křivka Jan 14. 7. 1892
Kříž Michal 5. 8. 1982
Kříž Milan 1974
Křížek Štěpán 1988
Křížová Michaela  
Kšicová Konečná Barbora 28. 7. 1987
Kuba Evžen 22. 9. 1932
Kuba Ladislav 26. 7. 1964
Kubánková Vlasta 1978
Kubeš Milan 8. 4. 1978
Kubíček Adam 4. 7. 1965
Kuča Karel 13. 4. 1961
Kučera Jiří 1. 12. 1931
Kučera Vít 18. 1. 1967
Kučerová Petra 5. 11. 1980
Kuděla Jiří 23. 10. 1976
Kudělka Vladimír 1985
Kudelová Barbora  
Kudláčková Tereza 1989
Kudláčková Psotková Veronika 17. 10. 1981
Kulhánková Jana 21. 5. 1989
Kulhanová Veronika  
Kulheim Michal 1976
Kulíček Tomáš  
Kulíšková Ruggiero Světlana 24. 2. 1970
Kulišťáková Špičáková Blanka 16. 1. 1980
Kunčík Petr 29. 6. 1981
Kunčíková Václava 25. 8. 1949
Kupčová Silvie 8. 7. 1977
Kupka Josef 4. 4. 1938
Kupková Marie 11. 8. 1947
Kurfürst Jaromír 12. 6. 1931
Kurfürstová Alena 1983
Kurial Antonín 22. 9. 1907
Kuříková Michaela 1982
Kusbach Kolářová Terezie 17. 7. 1981
Kusnierzová Tereza  
Kvapilová Tereza 1991
Kvardová Kateřina 1987
Kvetán Marek 14. 4. 1976
Kvíčala Petr 20. 4. 1960
Kynclová Vaňková Kateřina 1. 3. 1990
Kynčl Jakub 1971
Kyselka Mojmír 16. 7. 1902
Kyselka Václav 1975
Kytýrová Naděžda 9. 9. 1982
Labaj Osvald 29. 7. 1926
Labudek Petr 1. 8. 1962
Lacina Bohdan 15. 2. 1912
Ladeboue 1979
Ladovský Michal 3. 2. 1978
Lahoda Tomáš 30. 4. 1954
Lampar Tomáš 18. 9. 1967
Lanc Marian  
Lang Zdeněk 29. 6. 1928
Langer Jan 1987
Langová Anna 3. 2. 1995
Langová Michaela 1985
Láníčková - Klašková Andrea  
Lankáš Julius 28. 12. 1909
Lásková Danica 16. 6. 1938
Lastomírsky Ján 5. 6. 1972
Lašová Zuzana  
Laštůvka Oldřich 16. 12. 1913
Látal Stanislav 7. 5. 1919
Látalová Lucie  
Lattenbergová Linda 1979
Laub František 6. 4. 1956
Lehovec Jiří 3. 1. 1909
Lehutová Zuzana 1982
Levitnerová Judita 1994
Ležatka Lukáš  
Lhotáková Blanka 22. 7. 1982
Lidmila Jan 1987
Lietgeb Ladislav 30. 5. 1920
Linhart Zbyněk 6. 5. 1981
Linhartová Hana 8. 11. 1982
Linkovová Eliška 1980
Lipková Michala  
Lipovský Eduard 13. 3. 1912
Lorenz Petr 1986
Lubovská Karolína  
Ludwig Christian 1901
Lukáčová Marie 23. 11. 1991
Lukačovič Štefan 11. 2. 1913
Lukas Jiří 1956
Lukáš Pavel  
Lukáš Petr  
Lukavský Antonín 9. 1. 1947
Lukeš Milan 30. 12. 1927
Lukeš Zdeněk 1974
Lukešová Eva 8. 2. 1992
Lukovich Tibor 1910
Luksch Vojtěch 1992
Lukš Pavel 1932
Lungová Barbora 26. 5. 1977
Lysá Monika 1987
Macas Josef 28. 11. 1937
Macas Soběslav 14. 12. 1941
Macenaurová Jana 4. 8. 1976
Macků Michal 17. 4. 1963
Máčalová Naděžda 1992
Maděryč Zbyněk 7. 10. 1961
Magidová Kubačáková Markéta 1984
Mach Jaroslav  
Machač Petr 1983
Macháček Josef 13. 1. 1929
Macháčková Helena 11. 9. 1937
Macholánová Eva 4. 6. 1966
Majcová Kateřina 31. 7. 1978
Májek Petr 8. 12. 1942
Májková Renata 11. 9. 1960
Malá Miller Petra 1979
Malachová Radka  
Malaska Radoslav 27. 5. 1926
Malaťáková Eva 1979
Malík Zdeněk 14. 6. 1922
Malíková Jana  
Malina Lukáš 5. 4. 1980
Maliňáková Kamila 14. 6. 1990
Maloušková Drahomíra 1990
Malý Břetislav 20. 2. 1985
Maňák Hynek 15. 6. 1963
Maňas Kristian 1990
Mandelíková Markéta 16. 8. 1977
Mansfeldová Alena 25. 7. 1942
Marák Jaroslav 13. 8. 1944
Marek Jiří 27. 8. 1972
Marenčík Michal  
Mareš David 6. 5. 1971
Marešová Martina 1976
Marhold Ondřej 2. 9. 1992
Mariánek Michal 1976
Markevič Jiří  
Marková Kamila 19. 7. 1983
Maršalová Pavína 13. 6. 1988
Maršíková Hana 1973
Martinek Pavel 1. 2. 1945
Martínek Filip  
Martínek Jaroslav 8. 8. 1912
Martiníková Zuzana 1989
Maruška Michal 29. 9. 1981
Mařan Marek 14. 3. 1971
Maša Vojtěch 4. 8. 1982
Mateiciucová Zuzana  
Matějka Zdeněk 1935
Matějková Jana 2. 2. 1979
Mathauser Václav 2. 3. 1926
Mátl Jan 17. 5. 1909
Matonok Jozef 16. 5. 1914
Matoušek Jaroslav  
Matoušek Vladimír 28. 4. 1921
Matoušková Judita 1979
Matula Jaroslav 19. 4. 1977
Matulová Libuše 14. 2. 1955
Matyáš Josef 24. 3. 1944
Matýsek Jan 8. 4. 1994
Matyska Pavel 5. 1. 1977
Matysková Jana 1988
Maxa Miloslav 24. 4. 1929
Mazura Petr  
Mazurek Luděk 18. 4. 1962
Mečkovská Magdaléna  
Medek Boris 1961
Medek David 1. 3. 1969
Medek Lubomír 3. 5. 1953
Medek Lukáš 1987
Medek Tomáš 1. 3. 1969
Medková Eva 13. 11. 1955
Medková Jana  
Meduna Vladimír 5. 10. 1909
Měchura Mojmír 1987
Mejtský Pavel 13. 3. 1974
Melecká Irena  
Melena Jan 8. 11. 1986
Melichar Jan 6. 4. 1934
Melichárková Karolína  
Meliš Ivan 22. 10. 1927
Melkusová Eva 31. 3. 1955
Melzer Hugo 8. 2. 1905
Mencl Václav 16. 1. 1905
Merta Johana 1987
Mezihorák Zdeněk 1969
Mičundová Katarína  
Mihola Václav  
Michal Zdeněk 14. 6. 1931
Michalková Kateřina 10. 9. 1990
Michna Vlastislav 11. 1. 1944
Mikešová Telecká Šárka 7. 8. 1984
Miklušová Tereza  
Mikota Jan 1977
Mikotová Tereza 1985
Mikovčáková Michaela 1984
Mikšík Jiří 13. 4. 1930
Mikulášek David 8. 6. 1972
Mikulášková (Kopková) Daniela 11. 5. 1974
Mikuláštík Milan 28. 7. 1975
Mikulcová Klára 29. 10. 1983
Mikulčík Jan 1970
Mikulková Marcela 1985
Mikušková Nina 1991
Mílek Václav 21. 2. 1979
Milotová Veonika 23. 12. 1972
Minařík Pavelková Martina 4. 5. 1989
Miniberger Josef 27. 8. 1878
Miňovský Rudolf 19. 1. 1921
Mirt Ladislav 5. 6. 1961
Míšek Milan 7. 3. 1936
Mlčoch Kraichner Otto 22. 8. 1886
Mléčka Jan 1978
Močička Jiří 1975
Mohammed Ragaie Hounida 1973
Moješčík David 25. 7. 1974
Mojsl Nikola 1993
Mojžíš Jiří 17. 5. 1943
Mojžíšová Natalie 16. 9. 1952
Moráčková Eva 1939
Moráňová Šárka 11. 11. 1950
Moravanský Tomáš 13. 7. 1991
Morávková Šedová Martina 17. 7. 1981
Morice Marta 19. 4. 1971
Morys Oldřich 5. 6. 1983
Mořkovská Veronika 11. 3. 1984
Mořkovský Robert 1976
Moščak Tomáš 1978
Motlová Barbora 16. 4. 1979
Motyčková Pavla 1985
Možný Milan 17. 2. 1944
Mráz Vladislav 22. 10. 1914
Mrázek Mikuláš  
Mrva Jozef 1988
Mrva Kamil 20. 7. 1974
Můčka Petr  
Mudříková Krystýna  
Müller Stanislav 1980
Müller Zdeněk 5. 8. 1935
Muranicová Lucia 1981
Murin Michal 30. 6. 1963
Musilová Lenka 1956
Musilová Marie  
Musilová Zuzana 1984
Mutyaba Miron 1981
Myslivec Josef 13. 12. 1936
Naďová Pavla 1987
Nálevka Jan 19. 1. 1976
Nápravník Petr 1986
Navara Luděk 26. 4. 1964
Navara Milan 9. 6. 1960
Návojská Pechmanová Iva 1982
Návrat Alfréd 28. 5. 1932
Navrátil Aleš 17. 6. 1946
Navrátil Jan 23. 4. 1939
Navrátil Karel 2. 1. 1957
Navrátil Zdeněk 28. 6. 1931
Navrátilová Eva 29. 9. 1980
Navrátilová Ilona (Ivona) 27. 12. 1968
Nedbal Lubomír 1939
Nedbálková Braunová Andrea 18. 7. 1982
Nehybka Stanislav  
Nejedlá Klára 2. 11. 1987
Nejedlík Josef 27. 11. 1940
Nelly El  
Němcová Michaela 1983
Němec Josef 24. 2. 1928
Němec Josef 31. 7. 1909
Němec Ladislav 24. 6. 1951
Němec Václav 10. 4. 1959
Němečková Hana 1982
Nerad Filip 29. 9. 1977
Nesvadba František 18. 8. 1902
Nešporová Pavlína 1976
Netopil Bernard  
Neumann Ivan 30. 9. 1940
Niemczyk Čestmír 20. 11. 1949
Nikitina Pavla 1997
Nivnický Radek 17. 10. 1977
Nohel Jan 22. 2. 1974
Nolová Vladislava 15. 9. 1946
Nováček Daniel  
Nováčková Alena  
Nováčková Lucie 27. 6. 1981
Novák Alois 4. 3. 1946
Novák Jakub  
Novák Kubo 1986
Novák Pavel 8. 11. 1949
Novák (Duha) Vilém 14. 8. 1981
Nováková Jitka  
Nováková Martina 10. 7. 1984
Nováková Kupsová Martina 26. 12. 1982
Novosad Ondřej  
Novotná Daria 14. 2. 1973
Novotná Kateřina 1987
Novotná Lada 1975
Novotná Martina 3. 5. 1970
Novotná Sylva  
Novotná Tereza 21. 10. 1982
Novotná Tereza  
Novotný František 15. 3. 1944
Novotný Vladimír  
Novotný Zdeněk 1924
Nový Alois 4. 3. 1946
Nový Jindřich  
Nytrová Kristýna 1992
Obenaus Milan 9. 10. 1954
Obršál Norbert 1991
Obruča Leopold 28. 11. 1934
Odehnalová Alena 1974
Oehler Elly 6. 6. 1905
Oehler Oskar 8. 1. 1904
Olivová Kateřina 1984
Ondroušek Václav 1975
Ondruš Christian 26. 8. 1947
Ondrušová Zuzana  
Ondrůšová Martina  
Ondřej Bohuslav 16. 10. 1951
Opatřil Josef 15. 7. 1934
Opekarová Aneta 25. 7. 1984
Opěla Vítězslav 8. 2. 1909
Oplatek Jiří 22. 10. 1944
Oplatek Otakar 20. 3. 1907
Oplatková Hana 1986
Opletal Ladislav 29. 8. 1946
Orel Tomáš Jakub 23. 11. 1986
Orlita Lukáš 30. 10. 1974
Orlová Jana 5. 10. 1986
Orlová Zuzana 15. 2. 1980
Orság Michal 1983
Oslzlý Petr 26. 4. 1945
Ošlejšková Petra 1985
Ovčáčková - Kollárová Klára 1982
Pacáková Jitka 19. 4. 1933
Paldus Jan  
Palková Michaela  
Palla Marian 30. 7. 1953
Paluš Viktor 24. 9. 1987
Pangrác Pavel 21. 5. 1976
Panna Josef 23. 8. 1967
Pantůček Zdeněk 1979
Paška Jiří  
Pattová Edita 26. 1. 1982
Paučo Samuel 28. 2. 1986
Pauliková Slávka 5. 9. 1983
Pavelová Žáková Radka 27. 11. 1982
Pavlacký Tomáš 24. 7. 1987
Pavlicová Petra 25. 10. 1985
Pavlíček Jiří 1985
Pavlíčková Ivana 1990
Pavúček František 12. 6. 1986
Pazderová Eva 1. 5. 1978
Pázler Milan 16. 8. 1934
Pazourková Lenka 1978
Pažoutová Kateřina 15. 11. 1970
Pec Jiří  
Pecka Lukáš 1970
Pech Zbyněk 1954
Pechánková 1985
Pechánková Petra  
Pejchal Bořivoj 28. 12. 1953
Pěkná Kateřina 22. 8. 1986
Pelar Roman 1960
Pelčák Petr 3. 5. 1963
Peloušek Václav 1988
Perkof Pěrková Natalie 25. 11. 1979
Pernicová Jana 1987
Pernicová Zuzana 1987
Perníčková Zuzana 1980
Peroutka Alexander (Lexa) 1. 7. 1975
Peroutková Lucie 5. 1. 1976
Perrier Dita 12. 1. 1975
Pertl Martin 14. 4. 1984
Peterka Jan 17. 2. 1910
Peterková Kateřina  
Peterková Lucie 13. 3. 1980
Petr Aleš 1956
Petr Jakub 12. 1. 1981
Petrikovský Feodor 17. 6. 1905
Petrl Martin  
Petrov Lyuben 1984
Petrovská Věra  
Petruželová Alena 1985
Petřík Zdeněk 1. 8. 1949
Pikous Jiří 28. 4. 1978
Pilařová Lenka 6. 2. 1972
Pinterová Renáta 1991
Písaříková Karin 1981
Pittnerová Jana  
Pittnerová (Skočková) Jitka 25. 1. 1977
Pivoňková Dagmar  
Pízová/ Najs Tereza 1984
Plachá Anna 1953
Plachký Tomáš 1992
Plachý Břetislav 1953
Plášek David 4. 10. 1973
Plátek Štěpán 14. 3. 1978
Plesník Vít 26. 9. 1951
Pletnická Jana 1. 3. 1944
Plíhal Ladislav 16. 9. 1983
Plná Iveta 28. 9. 1981
Pluskal Radim 4. 3. 1932
Podraský Luděk 20. 11. 1943
Podškubka František 25. 10. 1936
Podzimková Jarmila 16. 8. 1957
Pohanková Kamila  
Pokorná Barbora 1988
Pokorný Martin 8. 9. 1978
Pokorný Ondřej  
Polach Karel 10. 5. 1946
Polách Jan 28. 10. 1957
Polách Zdeněk 1968
Poláková Jaroslava 1984
Polášek Oldřich 4. 2. 1945
Polášková Marie 9. 7. 1979
Polcarová Markéta 1990
Polívková Lenka 1978
Pololáník Petr  
Poloncová Zuzana 26. 1. 1975
Ponešová Barbora 1974
Poppová Drahomíra 14. 9. 1907
Porcal Zdeněk 1983
Pospěchová Eva 11. 6. 1946
Pospěchová Eva  
Pospíšil Hugo 16. 2. 1905
Pospíšil Pavel 17. 7. 1953
Pospíšil Rudolf 6. 10. 1932
Pospíšil Zdeněk 20. 8. 1924
Pospíšilová Jana 1975
Pospíšilová Marie  
Postl František 17. 2. 1978
Potyszová Barbara 24. 11. 1967
Potyszová Ludmila 23. 9. 1941
Prášková Markéta 2. 1. 1980
Pražák Pavel 18. 5. 1978
Pražák Vladimír 28. 1. 1935
Pražan Jan 1979
Pražská Vendulka 31. 8. 1949
Preissová Lucie 1976
Procházka Milan 7. 3. 1920
Procházka Petr  
Procházka Přemysl 1991
Procházková Eva 1. 3. 1939
Prokop Bohumír 1960
Prokop Lukáš  
Prokop Tomáš 24. 1. 1992
Prošek Jan 9. 7. 1977
Průša David 1978
Přibyl Jiří 19. 2. 1972
Přidal Jaromil 16. 1. 1952
Přikryl Ivan 7. 3. 1940
Přikryl Jan 22. 2. 1955
Přikryl Roman 29. 3. 1985
Přikrylová Veronika 1990
Přinosilová Miriam 1949
Psota Jan 24. 1. 1950
Psotová Veronika  
Puček Ondřej  
Puchýř Bohumil 9. 12. 1914
Purtz Peter 26. 6. 1939
Pustějevská Jiřina  
Pustka Jan 2. 8. 1937
Putna Miroslav 17. 7. 1904
Rabochová Agáta 9. 6. 1992
Raev Pavel 13. 4. 1984
Rafael Jakub 1987
Raimrová Jarmila 1. 6. 1946
Rais Robert  
Rajlich Jan 10. 6. 1950
Raková Iveta 29. 7. 1965
Rampula Michael 1978
Rapant Michal 5. 4. 1986
Rapava Michaela  
Regnerová Jana  
Reich Miloš 10. 8. 1915
Reichmann Vilém 25. 4. 1908
Reisová Kristýna 7. 1. 1994
Renotière Gina 26. 2. 1966
Ressová Jitka 24. 2. 1970
Riedl Dušan 22. 3. 1925
Ries Robert 1. 5. 1945
Richterová Nela 20. 10. 1989
Richtr Pavel 1984
Robaard Roman 1987
Röbsteck Vilém 1992
Roček Jakub 1989
Rohanová Lucie 28. 1. 1982
Rokytová Kamila 19. 7. 1983
Ronovský Tomáš 5. 5. 1974
Rosa Martin  
Rosenberg Evžen 24. 2. 1907
Rosendorf Aleš 5. 3. 1947
Rosinaj David 1977
Rosová Eva 1969
Roštlapil Václav 27. 3. 1901
Roubalová Petra  
Roudnická Michaela 1991
Rouš Dušan 1952
Rozehnal Bedřich 2. 6. 1902
Rozehnal Radim  
Rozehnalová Eva 3. 3. 1936
Rozková Jana 1974
Rožková Jana 10. 9. 1970
Rubínová Dana 1973
Rudiš Martin 13. 3. 1955
Rudiš Viktor 9. 6. 1927
Rudolfová Monika 6. 5. 1985
Rujbr Šimon 13. 8. 1975
Ruller Ivan 17. 11. 1926
Rullerová Tereza 20. 10. 1987
Rusín Tomáš 28. 8. 1962
Rusko Miroslav 14. 10. 1955
Růžena Eva 17. 3. 1997
Růžička František 10. 4. 1884
Růžička Josef 13. 4. 1883
Růžička Robert 22. 9. 1952
Růžičková Jiřina 11. 9. 1925
Růžičková Martina 1993
Růžičková Petra  
Růžičková Zuzana 1977
Rybníček Pavel  
Rybníček Tomáš 4. 7. 1985
Ryneš Zdeněk 29. 6. 1989
Ryšavý Petr 6. 1. 1955
Ryška Jaroslav 10. 2. 1915
Ryška Pavel 16. 4. 1974
Řehula Miroslav 25. 5. 1942
Řehulková Pavlína 1980
Řezbová Morávková Zdenka 1981
Řezníková Zuzana  
Říčná Kleckerová Magdalena 31. 5. 1957
Říčný Matěj 1984
Říha Eduard 2. 11. 1922
Řihák Zdeněk 10. 8. 1924
Řitička František 2. 2. 1944
Řízek Matěj  
Sáblík Aleš 22. 12. 1933
Sabo Marek 1975
Sajbrtová Barbora 1985
Sajko Věkoslav 13. 5. 1901
Salajka Martin 30. 3. 1981
Samašová Soňa 7. 9. 1982
Sapák Jan 6. 3. 1957
Sedlaczek Patrik 1976
Sedláček Jaroslav 13. 8. 1944
Sedláček Josef 22. 11. 1924
Sedláček Michal 1963
Sedláčková Klára 13. 5. 1909
Sedlák Aleš 11. 7. 1944
Sedlák Jan 19. 7. 1933
Sedlák Jaroslav 30. 9. 1982
Sedlák Ondřej 17. 3. 1989
Sedlecký Jaroslav 13. 6. 1943
Sedlecký Pavel 29. 1. 1946
Sedlecký Zbyněk 27. 11. 1976
Seliga Ctibor 8. 9. 1934
Sever Jiří 24. 11. 1904
Shulha Andrej 1975
Schandl Petr 1985
Schiffnederová Markéta 1990
Schlosser Jiří 1984
Schlosserová Jana 1989
Schránil Bedřich 21. 7. 1916
Schreiber Hynek  
Siegelová Kateřina 1993
Sigmundová Štěpánka 1990
Simek Evžen 1. 9. 1932
Singer Oskar 1899
Sirotek Jaromír 20. 2. 1921
Sirůčková Tereza  
Skácel Václav 16. 1. 1977
Skála Jiří 27. 5. 1950
Skalický Martin 31. 5. 1976
Skalík Tomáš 6. 10. 1978
Sklepek Zdeněk 7. 9. 1941
Skočková Jitka 25. 1. 1977
Skurská Eva  
Sládeček Jaroslav 1980
Sláma Jan 24. 8. 1984
Slaměník Jan 24. 6. 1921
Slámová Anna 1991
Slámová Veronika 29. 5. 1987
Slavotínková Marie 11. 3. 1975
Slezák Filip  
Slezák Timoteus 7. 2. 1916
Slezáková Josefína 29. 9. 1974
Slivka Jan 1986
Slovak Nadja 1963
Smejkal Jiří 24. 10. 1939
Smékal Jan  
Smékalová Barbora  
Smělíková Jana 28. 6. 1982
Smetana Filip 1983
Smetana Matěj 24. 7. 1980
Smetanová Tea 23. 6. 1993
Smolejová Bohumíra 1980
Smrčková Simona 1980
Smutný Jan 1985
Smutný Jiří 18. 9. 1926
Snoha Paľo (Pavol)  
Sobek Evžen 4. 6. 1967
Sobková Viera 4. 11. 1982
Sobotková Adéla 1987
Sochorová Horáková Tereza 20. 8. 1982
Sokač Ondřej 3. 7. 1979
Somrová Topínková Anita 1982
Sopoušková Petra 1989
Sošťák Libor 27. 2. 1959
Souček František 30. 10. 1930
Soudková Kateřina 10. 5. 1987
Soukal Jiří 11. 4. 1958
Soukup Karel 8. 2. 1965
Soukupová Aneta 1970
Spáčil Emil 26. 4. 1891
Spáčil Rudolf 6. 1. 1922
Spáčilová Blažková Kateřina Beata  
Spěváček Jan 8. 9. 1973
Spěváčková Eva 31. 7. 1980
Spevák Tomáš 1983
Sporzon Ernest 5. 6. 1898
Spour Zdeněk 4. 7. 1987
Spurný Miroslav 15. 4. 1921
Staněk Jiří 1. 7. 1990
Staněk Oldřich 29. 3. 1914
Staněk Ondřej 9. 1. 1980
Staniczek Jan  
Staňková Olga Zdislava  
Staňková Zuzana 1980
Staňková Zuzana 1980
Stark Herman 1898
Stavinoha Eduard 17. 11. 1903
Stehlíková Iveta 1989
Stejskal Jan 29. 4. 1954
Stejskal Rudolf 21. 9. 1909
Stejskalová Xenie 20. 11. 1909
Sterec Pavel 22. 5. 1985
Stibora Petr 1964
Stolín Petr 25. 6. 1958
Stráský Jiří 3. 8. 1946
Stratil Alois 1980
Strážnický František 13. 4. 1913
Strnad Miroslav 21. 9. 1913
Strnad Roman 7. 7. 1983
Strnadel Zdeněk 11. 6. 1922
Stromský Karel 1. 1. 1941
Strouhal Petr 27. 1. 1977
Střítecký Jiří 14. 3. 1954
Student Aleš 6. 5. 1951
Stupňánek Mojmír 9. 7. 1953
Suchánek Jiří 13. 9. 1979
Suchánek Miloš 11. 1. 1924
Suchánek Radek 30. 6. 1976
Suchomel Jan  
Sukačová Alžběta  
Surá Lucie  
Surisová Blanka 29. 3. 1982
Svatoš Hynek  
Svatoš Jan 6. 2. 1996
Svoboda Jakub  
Svoboda Jan 7. 6. 1957
Svoboda Jiří 25. 4. 1961
Svoboda Jiří 13. 1. 1970
Svoboda Pavel 9. 6. 1953
Svoboda Přemysl  
Svobodová Hana 2. 2. 1991
Svobodová Helena 1980
Svobodová Iva 30. 4. 1976
Svobodová Marta 1983
Svobodová Milada  
Svobodová Sandra 5. 9. 1991
Svojanovský Viktor  
Svozilová Martina  
Svozilová Milada 1947
Sýkora Miloslav 3. 7. 1928
Sýkora Petr  
Sýkorová Alexandra  
Symon Jan 6. 6. 1976
Symůnek Alfred 8. 12. 1977
Sypěnová Anna 20. 7. 1988
Sytař Jan 29. 1. 1976
Székely Ladislav 1. 1. 1901
Székely Tomáš 22. 4. 1978
Šabršula Jakub  
Šafář Václav 21. 1. 1942
Šafařík Josef 11. 2. 1907
Šamalík Zdeněk 23. 4. 1933
Šárka Jan  
Šebánek Jan  
Šebek Jiří 16. 10. 1922
Šebestová Soňa 1976
Šéfrová Nikola 1985
Šenkeřík Daniel 11. 12. 1975
Šenkýř Vladimír 11. 3. 1960
Šerý Vítězslav 14. 2. 1989
Šesták Petr 9. 10. 1974
Ševčík Andrej 1992
Ševčík Jaroslav 2. 10. 1963
Ševčík Jiří 22. 3. 1934
Šilhanová Blanka  
Šíma Josef 19. 3. 1891
Šimeček Pavel 6. 10. 1944
Šimečková Jitka 8. 6. 1944
Šimíčková Jana 27. 6. 1941
Šimonová Barbora 20. 4. 1982
Šimurdová Magdalena  
Šindelková Pavla 1976
Škamrada Antonín 4. 12. 1928
Škrabal Jindřich 29. 1. 1961
Škrla Zdeněk 7. 10. 1956
Škrovinová Eva 1989
Škvařilová Marie  
Šlachta Karel 17. 12. 1941
Šlapeta Ervín 20. 4. 1927
Šlapeta Vladimír 5. 5. 1947
Šmahová Barbora 9. 5. 1976
Šmarda Petr 10. 1. 1952
Šmeral Michal 8. 10. 1976
Šmerdová Markéta 1990
Šmíd Martin 7. 10. 1976
Šmíra Pavel 12. 2. 1960
Šmírová Hana 28. 3. 1958
Šmoldas Jan 2. 1. 1953
Šmolka Jan 6. 8. 1945
Šoborová Adéla 14. 5. 1996
Šoltys Dušan 27. 10. 1974
Šonovský Tomáš 2. 2. 1952
Špaček Zdeněk 4. 4. 1922
Špačková Miroslava 29. 5. 1973
Špidlová Kateřina 1986
Špirić Dajan 1984
Šprincl Petr 1986
Šrámek Jan 1983
Šrámková Pavla  
Šrolerová Monika 1973
Šrom Adolf 3. 3. 1932
Šrubař Pavel 17. 6. 1942
Šrubař Vojtěch 7. 4. 1914
Štanglová Kristýna  
Štark Peter  
Štefek Luděk 2. 11. 1943
Štefka Zdeněk 3. 10. 1942
Štefková Markéta 1992
Štefková Zuzana 26. 6. 1992
Šteflíček Evžen 8. 7. 1922
Štechová Eva 1989
Štekrová Andrea 4. 5. 1977
Štenclová Jitka 19. 3. 1944
Štěpán Marek 9. 8. 1967
Štěpánek Martin 1985
Štěpánková Lenka  
Štindlová Marie 4. 2. 1990
Štofira Martin 1984
Štojdl Václav  
Štourač Michal  
Štysová Anna 1989
Šuhajík Ivan 27. 3. 1934
Švachulová Klára 4. 7. 1989
Švaniga Juraj 21. 10. 1924
Švébišová Zuzana 11. 3. 1944
Švec Pavel 1980
Švecová Jana 1989
Švecová Radka  
Švédová Nikola  
Švehelka Milan 17. 10. 1931
Švihálková Radka 1964
Tajovský Jakub 13. 2. 1991
Tančeková Petronela 1963
Tauber Oldřich 4. 7. 1908
Tejc Miloslav 2. 2. 1907
Tejml Ladislav  
Tengler Miloslav 8. 9. 1920
Tenglerová Jaroslava 11. 9. 1947
Teperová Natálie 1997
Tereba Rudolf 25. 4. 1850
Tesák Petr 25. 10. 1976
Tesař Jan 29. 6. 1980
Tieku David 7. 1. 1973
Tichá Pavla 5. 6. 1982
Tichý Tomáš  
Tichý Zbyněk 8. 4. 1922
Timo 1980
Točík Eugen 9. 12. 1957
Tomalík Michael 1987
Tomanová Anna 1990
Tomanová Marie 1984
Tomas Štěpán  
Tomáš Pavel 29. 5. 1949
Tomek Jiří 15. 7. 1954
Tomek Luděk 24. 3. 1957
Tomíšek Pavel 14. 11. 1942
Tomková Gabriela 24. 5. 1975
Topínka Jiří 1987
Tošenovský Evžen 12. 3. 1924
Trčková Jitka 1988
Trefil Zdeněk 6. 1. 1967
Trenčanská Laura 1993
Trizuljak Klement 12. 11. 1958
Trnková Barbora 2. 11. 1984
Trojanová Kristýna 27. 9. 1990
Troller Norbert 12. 1. 1896
Turková Anežka 1980
Turna Richard 11. 8. 1965
Turnovský Jan 1977
Turzo Jozef 14. 10. 1930
Tvrzická Zoja 8. 1. 1923
Tyleček Jiří 20. 1. 1948
Typlt Lubomír 6. 6. 1975
Uhlíř Petr 31. 1. 1941
Uhlířová Martina 1984
Uhrín Petr 1964
Uiberlay Jan 7. 7. 1976
Uljarević Branka 1988
Ullmann Josef 27. 3. 1944
Unger Ladislav 1904
Urban Karel  
Urbanec Dušan  
Urbanec Zdeněk 31. 5. 1953
Urbánek Josef 19. 2. 1914
Urbanová Jana 12. 3. 1940
Urbášková Hana 11. 8. 1948
Urbiš Jan 16. 7. 1949
Urválek Petr 22. 2. 1976
Utěšená Kateřina 17. 5. 1982
Utíkalová Ivana 14. 3. 1971
Vaca Vladimír 27. 9. 1973
Vacek Lukáš  
Vacek Rudolf 28. 8. 1911
Vacíková Vratislava 22. 6. 1926
Václavík Radim 13. 5. 1969
Vaculovičová Vanda  
Vágnerová Zuzana 27. 2. 1984
Vachelovský Miroslav 14. 1. 1921
Valášek Jakub 18. 1. 1979
Valder Aleš 29. 10. 1953
Valenta Edvard 22. 1. 1901
Valenta Jaroslav 20. 2. 1914
Valenta Petr 1963
Valentová Aneta 18. 4. 1987
Valert Jiří 4. 3. 1952
Valchářová Martina 26. 9. 1995
Valíčková Naděžda 1. 11. 1941
Valík Luděk 29. 3. 1971
Valoušek Vladislav 11. 1. 1924
Váňa Dušan 10. 6. 1982
Vaněk Miroslav 1984
Vaněk Vojtěch 11. 12. 1985
Váňová Gabriela 1990
Váňová Magdaléna 24. 4. 1984
Varhol (Vogelová) Teri 29. 5. 1986
Vasulka Woody 20. 1. 1937
Vašek Vojtěch 6. 3. 1973
Vašíček Alois 7. 7. 1915
Vašíček Jakub 22. 12. 1976
Vašíček Vladimír 22. 3. 1949
Vašina David 1986
Vašina Petr 21. 10. 1953
Vávrová Marie 26. 11. 1972
Včelák Vladimír 18. 1. 1947
Včelík Jan 9. 4. 1903
Večerková Helena 18. 6. 1958
Vejman Luděk 9. 4. 1927
Vejvodová Klára  
Velehradský Filip 1985
Velehradský Tomáš  
Velek Jiří 14. 3. 1922
Velková Irena 3. 11. 1951
Venclová Michaela 1984
Venclovská Sára 1986
Vencour Vít 7. 10. 1958
Venturová Adéla  
Veselá Eva 1988
Veselá Lenka  
Veselá Markéta 1970
Veselý Josef 1960
Veselý Libor 28. 9. 1977
Veselý Lukáš 1983
Veverka Lukáš  
Veverka Zdeněk 1980
Veverka Zdeněk 1971
Veverková Kateřina 30. 4. 1996
Videmanová Marie 1992
Viktorin Antonín 9. 8. 1907
Vinklárková Tereza 23. 3. 1996
Vítek Jiří  
Vitoul Ladislav 27. 2. 1942
Vitoulová Milena 4. 11. 1941
Vlasák Robert 15. 5. 1978
Vlašín Dalibor 20. 11. 1950
Vlček Dan 2. 7. 1978
Vlček Vojtěch  
Vlčková Tamara 1989
Vlk Jan 30. 7. 1979
Vlk Jaroslav  
Vlková Veronika 1985
Voborník Kačírková Pavla 27. 4. 1985
Vodák Petr 4. 4. 1964
Vodičková Eva 1. 4. 1935
Vodičková Jana 1978
Vohánková Lenka  
Vochta Miroslav 15. 2. 1954
Vojáčková Nela 1990
Vojkovský Boris 9. 11. 1940
Vojta Ivan 1946
Vojtasík Aleš 1954
Vojtěch Miroslav 26. 6. 1915
Vojtěšek Jiří 1985
Vojtěšková Jitka 9. 12. 1986
Vojtová Hana  
Vokál Petr  
Vokálek Václav 1926
Vokatý Martin 3. 5. 1968
Vokřál Jiří 1981
Volavý František 24. 11. 1920
Volavý Karel 2. 11. 1929
Volf Anna 1990
Volfová Marika 1995
Volková Klára 1988
Volková Markéta  
Vomelová Lenka 17. 6. 1989
Voráč Jan 19. 7. 1932
Votava Martin 27. 5. 1940
Votavová Lenka 22. 1. 1987
Vrabelová Renata 12. 1. 1959
Vráblíková Lenka 1984
Vrága Martin 26. 2. 1986
Vránová Marie 12. 6. 1981
Vráželová Alena 17. 6. 1966
Vrba Martin 1987
Vrba Pavel 20. 4. 1961
Vrbová Eliška 1984
Vrchotová Šafářová Gabriela 1987
Vrtěl Jaroslav 31. 3. 1908
Všetečka Petr 29. 3. 1968
Všianský Michal 1989
Vyčítal Jiří  
Vychodil Ladislav 28. 2. 1920
Vychodil Vladimír 19. 7. 1921
Vykopal Jiří 17. 6. 1946
Vykydalová Naděžda (Naďa)  
Vyleťal Jan 18. 6. 1940
Vyroubalová Božena 30. 3. 1950
Vyskočil Bedřich 15. 12. 1926
Vystyd Luděk 2. 4. 1936
Vyšinková Věra 6. 5. 1926
Wahla Ivan 26. 2. 1963
Waisserová Pavelcová Alice 8. 5. 1974
Wallerová Zoja 20. 11. 1924
Walter František 1985
Weigel Stanislav 15. 2. 1927
Willertová Aneta  
Wittassek David  
Wollasch Sara  
Wörgötter Peloušková Zora 28. 2. 1971
Wratny Tadeusz 23. 10. 1929
Yaffe Shlomi 1973
Yahia Kaabr Mohamed 1966
Zábran Jiří 7. 4. 1979
Zábrodská Zdena 27. 12. 1928
Zadražilová Pavla 24. 7. 1980
Zadrick Karin 1975
Záhorský Milan 23. 7. 1930
Zákravský Pavel  
Zandálková Marie  
Zapletal Aleš 18. 3. 1990
Zapletalová Barbora  
Záriš František 31. 10. 1923
Zatloukal Pavel 27. 10. 1948
Zatloukal Petr 13. 9. 1956
Zatloukal Štěpán  
Zavadil Jiří 30. 5. 1963
Zavadilová Klára 21. 2. 1980
Zavarský Lambert 16. 4. 1907
Závodný Zdeněk 1974
Zavřel Jan 7. 5. 1934
Zavřel Jan 14. 5. 1901
Zavřel Vilém 14. 1. 1910
Zavřel Zdeněk 13. 8. 1943
Zdražilová Pavla 20. 10. 1978
Zechmeisterová Sylvie  
Zelenka Tomáš 10. 2. 1972
Zelený Tomáš 30. 3. 1994
Zelina Sebestián 29. 9. 1928
Zelinka Jan 19. 4. 1971
Zemánková Helena 18. 8. 1942
Zemánková Kateřina 1990
Zemanová Barbora 16. 12. 1977
Zemanová Valášková Kateřina 22. 10. 1986
Zemčík Pavel 11. 1. 1976
Zemčík Slezáková Barbara 13. 5. 1980
Zemková Kamila 25. 7. 1983
Zemková Pavla 1980
Zentková Barbora 19. 8. 1986
Zezula Rudolf 16. 2. 1912
Zezulová Barbora 1986
Zhang Meng Jie 1991
Zhorella Štefan 1910
Zikuška Cyril  
Zillich Vlastimil 27. 10. 1947
Zillichová Lucie  
Zima Jaroslav 28. 2. 1961
Zima Václav 15. 5. 1950
Zimák Ivan 1958
Zimčíková Jana 11. 8. 1988
Zlámal Tomáš 13. 12. 1957
Zlatník Tomáš 14. 8. 1968
Zoubek Michal 11. 2. 1976
Zrník Milan 30. 12. 1953
Zrubec Radoslav 25. 5. 1982
Zvěřina Martin 9. 1989
Zykan Radek 15. 1. 1975
Žabková Jitka 1961
Žáček Eduard 26. 12. 1899
Žáček František 27. 2. 1976
Žáková Jitka  
Žáková Vlasta 31. 1. 1981
Žalio Jan 1979
Žaloudíková Alena 1980
Žalud Stanislav 22. 2. 1932
Žampachová Lenka 2. 1. 1984
Železný Ladislav 1979
Žertová Růžena 4. 11. 1932
Žilka Zdeněk 15. 12. 1953
Živocký Dušan 11. 9. 1930
Župková Ilona 1990

Vysoké učení technické v Brně

osoba narození
Alexa Zdeněk 2. 7. 1911
Alvaer Jesper 15. 5. 1973
Ambrůz Jan 2. 6. 1956
Artamonov Vasil 20. 8. 1980
Axman Miloš 20. 11. 1926
Balšánek Antonín 5. 6. 1865
Bartek František 23. 3. 1929
Bouda Alois 25. 1. 1867
Buganská Tamara 1965
Cenek Filip 25. 3. 1976
Denk Zdeněk 4. 2. 1921
Döbert Osvald 15. 12. 1917
Doubrava František 22. 3. 1901
Doubrava Milan 21. 11. 1946
Drápal Jaroslav 23. 8. 1934
Drápal Vladimír 29. 10. 1921
Drgová Žaneta 1983
Engel Antonín 4. 5. 1879
Erban Otto 29. 5. 1910
Fajnor Richard 8. 11. 1965
Fanta Josef 7. 12. 1856
Fischer Vladimír 4. 6. 1870
Formáček Viktor 29. 5. 1910
Franta Jiří 3. 5. 1978
Fuchs Bohuslav 24. 3. 1895
Fuchs Jiří 22. 4. 1949
Gabriel Michal 25. 2. 1960
Gravlejs Ivars 7. 10. 1979
Hlavenka Tomáš 8. 2. 1977
Hlavica František 23. 1. 1885
Honzík Karel 24. 9. 1900
Houf Václav 1933
Houf Václav 30. 3. 1949
Hrůza Tomáš 3. 11. 1979
Humaj Peter 13. 4. 1952
Janíček James 30. 5. 1935
Klímová Barbora 18. 9. 1977
Klodová Lenka 22. 11. 1969
Kocman Jiří 6. 8. 1947
Kohoutková Karolína 1974
Koleček Ivan 9. 3. 1943
Koula Jan 7. 2. 1855
Král Jaroslav 18. 6. 1914
Král Jaroslav 5. 12. 1883
Králík Emil 21. 2. 1880
Krekovič Slávo 1977
Kroha Jiří 5. 6. 1893
Křenek Ladislav 20. 1. 1962
Kříženecký Rudolf 28. 10. 1861
Kurial Antonín 22. 9. 1907
Kutra Radoslav 13. 3. 1925
Kvíčala Petr 20. 4. 1960
Lahoda Tomáš 30. 4. 1954
Liebscher Adolf 11. 3. 1857
Luffer Pavel 15. 7. 1955
Macháček Mikuláš 1976
Mainer Martin 31. 10. 1959
Makovský Vincenc 3. 6. 1900
Makovský Zdeněk 23. 5. 1946
Malina Miroslav 25. 4. 1956
Mazanec Martin 9. 2. 1981
Meduna Vladimír 5. 10. 1909
Merta Vladimír 16. 5. 1957
Michálek Ondřej 18. 12. 1947
Mikyta Svätopluk 16. 7. 1973
Milén Eduard 18. 3. 1891
Mléčka Jan 1978
Načeradský Jiří 9. 9. 1939
Navrátil Aleš 17. 6. 1946
Nový Alois 4. 3. 1946
Oplatek Jiří 22. 10. 1944
Palla Marian 30. 7. 1953
Podhajský Jan 30. 8. 1914
Pokorný Karel 11. 1. 1908
Ponešová Barbora 1974
Prášil Jaroslav 26. 5. 1946
Preclík Vladimír 23. 5. 1929
Preková Jana 16. 11. 1956
Ptáček Jiří 22. 11. 1975
Rajlich Jan 10. 4. 1920
Rathouský Luděk 2. 3. 1975
Resslová Veronika 21. 6. 1973
Roček Václav  
Rochová Liběna 21. 9. 1951
Rónai Peter 6. 7. 1953
Rozehnal Bedřich 2. 6. 1902
Ruller Tomáš 15. 3. 1957
Ryška Jaroslav 10. 2. 1915
Sei Keiko 1960
Sterec Pavel 22. 5. 1985
Stratil Václav 7. 10. 1950
Strnadel Antonín 10. 5. 1910
Strnischtie Isidor  
Svobodová Lucie 30. 3. 1963
Syřiště Jaroslav 12. 5. 1878
Šindlar Jiljí 19. 11. 1948
Škarda Evžen 17. 4. 1905
Šrámek Jan 1983
Štěpánek Otakar 10. 5. 1898
Štolfa Miroslav 11. 8. 1930
Titlová Ylovsky Margita 16. 6. 1957
Urban Bohumil 20. 12. 1903
Veselý Petr 14. 10. 1953
Zdařil Zdeněk 17. 12. 1946
Zemánková Helena 18. 8. 1942
Zet Martin 11. 9. 1959
Zubek Petr 17. 2. 1967