Aleš Jenček

* 24. 10. 1936, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
architekt

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: ola200205638
VIAF: 84927961

Aleš Jenček

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1961   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury a pozemního stavitelství, architektura

Aleš Jenček

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - 1967   Výzkumný ústav výstavby a architektury, Brno (Brno-město)
1965 - 1966   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1967 - ????   Stavoprojekt, Brno (Brno-město), Leninova 79

Aleš Jenček

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1990/06/20 - 1990/09/23   Aleš Jenček, Viktor Rudiš, Vladimír Palla, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)

Aleš Jenček

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Almanach Q (1), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2016   Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích (Kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2021   Ósaka 1970: architektura, environment a média (Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury), Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)