Foto: Daniela Dostálková (czechdesign.cz)

Růžena Žertová

* 4. 11. 1932, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
† 5. 10. 2019, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
architektka, designérka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jo2017943297

Růžena Žertová

Foto: Daniela Dostálková (czechdesign.cz)
 

Růžena Žertová

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1957   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury a pozemního stavitelství

Růžena Žertová

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1957-1960 Potravinoprojekt. V l. 1960-1983 Státní projektový ústav obchodu. Od r. 1983 samostatná designérka

Růžena Žertová

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Asociace interiérové tvorby (AIT Brno), *1990
???? - ????   Blok architektů a výtvarníků, *
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Kov a šperk, *
???? - ????   Sdružení Q, *1969

Růžena Žertová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2013/09/13 - 2013/10/20   Růžena Žertová architektka / designérka / výtvarnice, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1990/01/18 - 1990/03/18   Nová skupina uvádí neuplné setkání tří generací architektů, Emauzský klášter (Emauzské opatství), Praha 2
1991/09/10 - 1991/10/13   Sdružení Q, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/03/08 - 2012/04/26   Light Sculptures: České stolní lampy 1950-1990, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha

Růžena Žertová

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Nová skupina uvádí neuplné setkání tří generací architektů
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Realizace a projekty v současné architektuře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2011   Kotvy Máje (České obchodní domy 1965-1975), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
  2016   Růžena Žertová: Architektka domů i věcí, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2022   Architektura 58–89 (2), BiggBoss, Praha 2
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   O obchodním domě, který neměl být vidět, Svést Labe do Berounky, 40-49
  2013   Čím dál tím více výtvarnice, ERA 21, 9
  2013   Žertová na Špilberku, Art + Antiques, 49-49
  2017   Architekt[ka] [Rů]žena Žertová, Prostor Zlín, 42-47
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Sluneční město (Ústecký architektonický průvodce 1948–1989), Galerie Hraničář, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Rozhovor s Ing. arch. Růženou Žertovou / Interview with the architect, Růžena Žertová
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Růžena Žertová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Bedřich Rozehnal (1902-1984), Spolek Obecní dům Brno, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   My jsme tím projektem žili (Stavba rodinného domu v období normalizace), Zlatý řez, Praha
  2016   Růžena Žertová: Architektka domů i věcí, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Rozhovor s Ing. arch. Růženou Žertovou / Interview with the architect, Růžena Žertová

Růžena Žertová

instituce, obec  
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)