Pavel Rudolf

* 21. 6. 1943, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
grafik, kreslíř, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Pavel Rudolf
Bez názvu
1987
sítotisk
papír
590 x 416
Pavel Rudolf
Bez názvu
1991
tuš
papír
400 x 720
Pavel Rudolf
Bez názvu
1997
tuš
papír
155 x 220
Pavel Rudolf
Bez názvu
1964
tuš
papír
167 x 149
Pavel Rudolf
Bez názvu - Náhodné délky oblouků
1982
tuš, tužka
papír
501 x 350

heslo:
Pavel Rudolf (21. 6. 1943, Brno), malíř, kreslíř, fotograf, grafik, tvůrce autorských knih a realizací v prostoru, grafický designér a počítačový grafik, žije v Brně. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně tamtéž. Od roku 1969 uspořádal řadu samostatných a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, např. Dům umění, Opava, 2000; Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, 2004; Klub konkrétistů 2, Muzeum města Brna, 2001 ad. Spolu s Karlem Adamusem a Janem Wojnarem vystavoval v Orlové (1982). Svými díly je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách, např. také v Památníku nár. písemnictví a sbírce Jiřího Valocha, NG v Praze. Je držitelem grantu Pollock-Krasner Foundation, NY 1996-7, a členem brněnské sekce Klubu konkrétistů 2.