Oldřich Staněk

* 29. 3. 1914, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 2. 1. 2005, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: ola200206311

Oldřich Staněk

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha
???? - 1939   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Agronomická fakulta

Oldřich Staněk

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - 2005   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l. 1959-1974 činný jako pedagog na Střední uměleckoúprůmyslové škole

Oldřich Staněk

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Prokop Jaroslav, *1950, Střední uměleckoprůmyslová škola (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město)
???? - ????   Sikula Petr, *1941, Střední uměleckoprůmyslová škola (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město)

Oldřich Staněk

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Svaz českých fotografů (SČF), *
???? - ????   Unie výtvarných umělců Brno, *

Oldřich Staněk

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1987/03   Oldřich Staněk: Fotografie z let 1930-1985, Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1989/10/06 - 1989/10/27   Česká amatérská fotografie 1945-1989, Bruselský pavilon, Praha
1989/10/18 - 1989/11/26   Fotografie absolventů a pedagogů SUPŠ Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1990/01/12 - 1990/01/28   Fotografie absolventů a pedagogů SUPŠ Brno, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1990/03/06 - 1990/03/30   Fotografie absolventů a pedagogů SUPŠ Brno, Výstavná sieň Spoločenského domu Trnávka, Bratislava (Bratislava)
1990/09/03 - 1990/10/31   Fotografie absolventů a pedagogů SUPŠ Brno, Městská knihovna Boskovice, Boskovice (Blansko)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2014/04/15 -   Retrospektiva. Práce pedagogů a absolventů SŠUD k 90. výročí založení školy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)

Oldřich Staněk

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Oldřich Staněk: Fotografie z let 1930-1985
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1989   Česká amatérská fotografie 1945-1989, Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha
  1989   Fotografie absolventů a pedagogů SUPŠ Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Retrospektiva (Práce pedagogů a absolventů SŠUD k 90. výročí založení školy), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Oldřich Staněk

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Čierny a Biely Váh, Osveta, Martin (Martin)
  1988   Kvety a hory, Šport, Bratislava (Bratislava)

Oldřich Staněk

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Pavel Mazal: Horská krajina, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)

Oldřich Staněk

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Květiny v našich domovech a na pracovištích, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  2015   Súdružka moja vlasť (Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku), Filozofická fakulta, Trnava (Trnava)

Oldřich Staněk

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Dagmar Kopecká, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1963   Bohdan Lacina: Malířské a grafické dílo
  1963   Bohdan Lacina: Obrazy a grafika, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1963   Josef Kubíček: Sochařské dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1964   Bohdan Lacina: Obrazy 1945-1964, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Jan Rajlich, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   František Malý: Obrazy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1969   Josef Jambor: Práce 1908-1923, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1970   Otakar Zemina: Obrazy 1968-1969, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1970   Vincenc Makovský
  1970   Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského
  1972   Jan Rajlich, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Otakar Zemina: Kresby, akvarely a kvaše 1968-1971, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1973   Bohdan Lacina: Malířská tvorba 1945 - 1971
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1973   Vladislav Kucharski: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1975   Jan Rajlich: Plakáty, serigrafie, koláže, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1975   Josef Kubíček: 1890 / 1972, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   František Malý: Obrazy, kresby, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1976   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) (obrazy, kresby, grafika, užitá grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Karel Jílek: Výběr z malířského díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   František Foltýn, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1982   Alfred Justitz 1879-1934, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Josef Jambor: Výběr z díla, Okresní muzeum Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1983   František Vízner: Sklo (1962 - 1982), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Jiří Šindler: Ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1990   Milan Zezula: Výběr prací z let 1960–1990, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   Marie Filippovová: Retrospektiva II
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Architektonické památky Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1961   Habánská fajáns v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1966   Brněnská bilance, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1966   Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky)
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   František Vízner: Sklo, Bohdan Mrázek: Tapiserie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Šperky z českých granátů a vějíře ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2022   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Umění a život zapomenutých řemesel, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Čierny a Biely Váh, Osveta, Martin (Martin)
  1974   Památky pravěku na území ČSSR (Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců), Orbis, Praha
  1979   Vincenc Makovský, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Otakar Kubín, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   František Foltýn, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Práce oka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Sochař Josef Wagner, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Světová užitá grafika na deseti brněnských bienále, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Karel Jílek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Kvety a hory, Šport, Bratislava (Bratislava)
  1990   Jaroslav Král, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Michal Ranný, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Bohumil Kubišta (21. 8. 1884 - 27. 11. 1918), Výtvarná kultura, 34-40
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963/04/27   Výtvarné umění, 13, 2, 49-88, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/03/15   Výtvarné umění, 17, 2, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)