Česká amatérská fotografie 1945-1989

termín: 1989/10/06 - 1989/10/27
instituce: Bruselský pavilon
typ výstavy: kolektivní