Anna Kocourková

* 17. 9. 1942, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
fotografka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Vystudovala Školu výtvarné fotografie v Brně (1972 – 1976) v letech 1976 – 1977 navštěvovala přednášky na pražské FAMU. Fotografii se cílevědomě věnuje od poloviny šedesátých let (spolu s manželem Karlem Kocourkem).
Od počátku devadesátých let se intenzivně angažuje jako spoluautorka, organizátorka a kurátorka řady mezinárodních uměleckých projektů (zejm. cyklus Grenzgänger, mezinárodní sympozium Jan Nepomucký – světec střední Evropy). Za tyto aktivitu byla vícekrát oceněna (1999 Kulturní medaile spolkové země Horní Rakousy, 2001 ocenění St. Anna – Preias).
Fotografickou tvorbu Anny Kocourkové charakterizuje vizuální citlivost obrazového, „nedokumentaristického“ typu. V tomto smyslu je příznačný již název první výstavy, Fotografické obrazy, kterou uspořádala spolu s Karlem Kocourkem v roce 1971. Kolem poloviny 90. let toto obrazové pojetí fotografie vyzrává, dominuje barevná fotografie, v níž získává barva identitu koloristické malířské exprese, posiluje se obrazový charakter fotografického vidění, fotografický moment se stabilizuje a ustavuje do podoby oproštěného ikonického znaku, nebo jindy senzitivně orchestrované barevné féerie. Nejsou to ilustrativní záběry, momenty a dokumenty, nýbrž soustředěné obrazové znaky vytržené z toku času, vizuálně kultivované a zformované do podoby „Totální poezie“, jak zní (opět příznačný) titul jiné autorčiny výstavy. Práce z Artotéky města Plzně představuje tu část autorčiny tvorby, ve kterém téma fotografie-obrazu účinně konfrontuje s dokumentárním fotografickým záznamem. Výsledkem je zvláštní labilita mezi bytím jako pohybem v čase a utkvělou stopou existence.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018