Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4)

rok vzniku: 1985
rok zániku: 2015
obec: Cheb (Cheb)
adresa: Kamenná 2
PSČ: 350 02
tel.: +420 354 422 838
fax: +420 354 422 838
e-mail: galerie4@galerie4.cz
www: www.galerie4.cz

heslo:

Zpřístupněna jako výstavní síň Okresního kulturního střediska na ploše téměř 20x20 m. Čtveřice raně středověkých, bohatě členěných síní dovoluje značnou různorodost v pojetí expozic. Po zániku původního zřizovatele G4 provozována Okresním úřadem, nyní Karlovarským krajem. Iniciátorem Zbyněk Illek. Prestižní nekomerční výstavy v počtu 12-13 ročně. Koprodukce s Chebským muzeem. Široká spolupráce s domácími i zahraničními institucemi. Sbírkotvorná činnost. Výchovně vzdělávací pořady.

poznámka:
příspěvková organizace Karlovarského kraje