Karel Kocourek

* 1. 9. 1937, Bechyně (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
fotograf, strojní inženýr

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: ola2004192369

Karel Kocourek

Ing. (obor strojní), pracuje nejprve jako konstruktér jaderných elektráren, dále na realizaci veletrhů a výstav, později jako redaktor a jako fotograf (umělecká a dokumentární fotografie), lektorská a přednášková činnost.
V roce 1990 zakládá fotografický ateliér pro umění a reklamu „Atelier Kocourek“, začátek spolupráce při realizaci mezinárodních uměleckých projektů se zahraničními partnery, především v rámci projektové řady „Grenzgänger“ pořádané Úřadem pro kulturní vztahy se zahraničím spolkové země Horní Rakousy a také dokumentace těchto uměleckých projektů, žije a pracuje v Plzni. V 60. letech se soustavně začal zabývat černobílou fotografií a využíval maximální světlostní škály v uměřených, čistě koncipovaných kompozicích, v nichž můžeme spatřovat až japonský smysl pro absolutní krásu přírodního nebo umělého detailu. Tyto práce předvedl na své první samostatné výstavě v roce 1970 – nepočítáme-li účast jeho ženy Anny, která participovala rovněž na všech jeho dalších výstavách. Dvojici Anna a Karel Kocourkovi ostatně nelze oddělit, ani jejich vzájemné ovlivňování a doplňování. Pokud jeden z nich vystavuje zcela samostatně, pak je to Anna, které Karel skromně dává přednost. Ve vzájemném vztahu je to pak on, kdo se věnuje především dokumentární a reklamní řemeslné fotografii, aby se jeho žena o to více mohla věnovat umění. Na počátku 70. let spolupracuje Karel Kocourek s oblíbeným ženským časopisem Vlasta, kam dodává reportážní fotografie k článkům. V té době prochází i výstavnickou praxí na veletrzích. V 70. letech fotografuje zdevastované prostředí v okolí Plzně – rudné doly u Ejpovic a vzniká cyklus Opuštěná krajina, který ovšem v normalizační době nebyl vystaven. Teprve po sametové revoluci v roce 1990 zakládá vlastní fotografický ateliér pro umění a reklamu a cele se věnuje fotografování. Kromě profesionálních reklamních fotografií se věnuje i volné tvorbě většinou v cyklických řadách s tematickým zaměřením na vztah člověka a přírody. Společně se svojí ženou a rakouským básníkem Richardem Wallem začíná pracovat na neukončeném projektu Mail-Art založeném na nepravidelné výměně fotografií, kreseb a koláží doručovaných běžnou poštou.
Sem patří i soubor Pantha rhei. Název výstavy odkazuje k pojetí fotografie jako záznamu pohybu ve zlomku sekundy, což je výsada právě fotografie ostatním médiím nedostupná. Zastavený pohyb v čase prostřednictvím fotografie nám může odhalit novou tvář skutečnosti, kterou při běžném vnímání nejsme schopni zaregistrovat. To platí o hře linií na zvlněné hladině, kde motiv odrazu stěžňů a lan zakotvených lodí již není podstatný, fotografie se stává autonomním výtvarným dílem podobně jako na abstraktním obraze. Tím se autor vřazuje do vývojové linie výtvarné fotografie, která má počátky již na přelomu 19. a 20. století. Rovněž cyklus Krajina z vlaku pracuje s obdobným principem a využívá kontrastu statického záběru vlakového okna a přírodní scenérie v pohybu. Čas expozice určuje míru čitelnosti motivu a ovlivňuje pocit vnímání rychlosti pohybu. I to je ryzí fotografický prostředek, který je pro autorův přístup k fotografování charakteristický. Karel Kocourek nevystavuje často, jeho dílo dlouho vyzrává do originální, kvalitativně náročné a čisté podoby. Obvykle pracuje na menších i větších tematicky jasně vymezených cyklech. V osobitém vidění světa spojuje senzitivní prožitky s filozofickým zaujetím pro jedinečnou a pomíjivou krásu všedních i svátečních okamžiků, pro které stojí za to žít.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Karel Kocourek

 

Karel Kocourek

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), bydliště - Klatovská 26

Karel Kocourek

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

Karel Kocourek

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1989/10/06 - 1989/10/27   Česká amatérská fotografie 1945-1989, Bruselský pavilon, Praha
2001/10/22 - 2001/11/11   Anna Kocourková, Karel Kocourek: Kunst im Raum - Gremzgänge, Landeskulturzentrum Ursulinenhof, Linec (Linz)
2002/08/15 - 2002/09/15   Anna Kocourková, Karel Kocourek: Umění v prostoru - Grenzgänge, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/08/15 - 2002/09/15   Mail-art (Anna Kocourková, Karel Kocourek, Richard Wall), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/09/03 - 2003/10/31   Fotografie 4K, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2004/10/05 - 2004/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk The Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, European Parliament, Paul-Henri Spaak Building, Menuhin Hall, Brusel (Brussels)
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/06/14 - 2008/09/07   Šumava / Böhmerwald 2008, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2009/06/14 - 2009/07/19   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Städtische Galerie im Buntentor (Städtische Galerie Bremen), Brémy (Bremen)
2009/09/01 - 2009/09/25   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlín (Berlin)
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/04/06 - 2017/05/08   Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/06/20 - 2018/09/16   Karel a Anna Kocourkovi: Výstava fotografií z alba Stanislava Bukovského, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
dílna
termín   název výstavy, místo konání
2008/09/07 - 2008/09/13   Dílna 08 - Ašsko po dvaceti letech, Městské muzeum, Aš (Cheb)

Karel Kocourek

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Česká amatérská fotografie 1945-1989, Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha
  1998   Dílna 98 (Ašsko po deseti letech), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2002   Mail-art (Anna Kocourková, Karel Kocourek, Richard Wall), Edition Grenzgänger, _
  2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, pro-tisk - Agentur für internationalen Kulturaustausch, Brémy (Bremen)
  2009   Dílna 08 (Ašsko po dvaceti letech), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4), Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
  2017   Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Život naplňují uměním fotografie, Plzeňský deník, 19-19
  2003   Svatý Jan Nepomucký spojuje umělce ze střední Evropy, Plzeňský deník, 19-19
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk the Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2007   Jasná zpráva: geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Šumava / Böhmerwald 2008 (1. ročník česko-německého malířského sympozia na Kvildě / 1. Jahrgang des Tschechisch-Deutschen Malersymposiums in Kvilda), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum (Hubert Huber / Karel Kocourek / Milan Maur / Sabine Richter / Diet Sayler / Pavel Štýbr), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Výstava fotografií Karla a Anny Kocourkových z alba Stanislava Bukovského, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Anna Kocourková: Total poesie, Anna Kocourková, Karel Kocourek: Kunst im Raum - Gremzgänge, Büro für kulturelle Auslandsbeziehungen des Landes Oberösterreich, Linec (Linz)

Karel Kocourek

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Život naplňují uměním fotografie, Plzeňský deník, 19-19
  2003   Svatý Jan Nepomucký spojuje umělce ze střední Evropy, Plzeňský deník, 19-19

Karel Kocourek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Alois Sopr, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Václav Fiala: Sochy a objekty / Sculptures and objekts, 1992-1997
  2002   Václav Fiala: Socha pro gotický sloup, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2005   Václav Malina: Cestou - necestou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   Květa Monhartová: Labyrint oka a ráj těla, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Adriena Šimotová: Hosté (Tvorba z let 2000-2006), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Marco Bagnoli: Mystika tvaru / Mistica della forma, Edizioni Gabriele Mazzotta, Milán (Milano)
  2009   Martin Salcman 1896 - 1979, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Petr Lysáček: lysacek@post.cz, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2011   Loos - Plzeň - souvislosti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Zdeněk Manina, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Ludmila Padrtová: Gesto, pohyb, barva (Dílo 1951-2013), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Mikoláš Aleš v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Václav Malina: Od imprese k abstrakci, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2017   Otto Gutfreund sochař, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Johannes von Nepomuk (Der Heilige Mitteleuropas / Světec střední Evropy / The Saint of Middle Europe), Edition Grenzgänger, _
  2002   Mail-art (Anna Kocourková, Karel Kocourek, Richard Wall), Edition Grenzgänger, _
  2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Jiná skutečnost (Magický realismus a imaginativní umění v Plzni), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Obr. 2008, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, pro-tisk - Agentur für internationalen Kulturaustausch, Brémy (Bremen)
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Šumava (Alfred Kubin / Josef Váchal), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2009   Vysočinou, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Katalog Veřejné architektonické soutěže o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni 2009, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Lovu zdar! / Good Hunt! / Weidmanns heil!, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2011   Plzeňská pěna 2 (Pilsner Foam / Pilsener Schaum), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Pracovna republiky (Architektura Plzně v letech 1918-1938), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Grenzen in der Kunst / Hranice v umění (Tschechische Kunst in drei Generationen / České umění tří generací), Hatje Cantz Verlag, Berlín (Berlin)
  2021   Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Václav Fiala: Sculptures 00-05, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2007   Útěky do krajiny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Tristium Rabí, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Miloslav Holý (1897-1974)
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Jiří Kovařík I., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Jiří Trnka a Plzeň (Po plzeňských stopách Jiřího trnky), Statutární město Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2014   Místa architektonického vz(d)oru (Česká architektura mimo centra 1990-2013), Architectura, z.s., Praha
  2015   Umění v Domažlicích, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
  2016   Plzeň zmizelá, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Umění ve Františkových Lázních, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
  2022   50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., Londýn (London)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   a tečka., Art + Antiques, 54-56
  2014   Není kraj jako Kraj, Art + Antiques, 44-45
  2014   Zbyněk Sekal v Západočeské galerii v Plzni, Art + Antiques, 77-78
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Eva Roučka: Plzeň - Romans, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Pars pro toto, 10-11, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   PF 2012 (Galerie města Plzně), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   PF 2013 (Galerie města Plzně), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Západočeská galerie v Plzni (Director's Choice), Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., Londýn (London)

Karel Kocourek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Colors of Anna Kocourková, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)

Karel Kocourek

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2005/09/23 - 2005/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stadtpfarrkirche st. Magdalena und st. Josefsheim, Plattling

Karel Kocourek

instituce, obec  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)