Petr Velkoborský

* 21. 6. 1938, Praha, Česká republika (Czech Republic)
fotograf, pedagog, fyzik, teoretik fotografie

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Narodil se 21. 6. 1938 v Praze. Po absolvování Jedenáctileté střední školy v Ústí nad Labem (1956), Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1961, později tituly RNDr. a CSc.) a Institutu tvůrčí fotografie Svazu českých fotografů (1988) pracoval v letech 1963-88 jako vědecký pracovník v Geofyzikálním ústavu ČSAV v Praze, v letech 1988-99 byl pak pedagogem na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Od roku 1990 působí na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, kde vyučuje předměty Technika černobílé fotografie, Technologie fotografie, exponometrie a senzitometrie, Seminář zonálního systému a Fotografická technika.
Externě také přednáší v ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V 80. letech spolupracoval na zajištění fotografických výstav pro galerii Futurum v Praze. Je členem Syndikátu novinářů ČR.
Výrazné zaměření na fotografickou tvorbu přichází až od studií na Institutu tvůrčí fotografie, kdy vytváří humanistický dokument „Základní škola pro nevidomé” - 1987 a soubor o práci venkovského faráře - 1988. Pro jeho další práci je typický akcent práce s metaforou a výrazný subjektivní ráz obrazových cyklů. V 90. letech se přiklání k tématu symbolických zátiší a práci se statickými objekty společně s použitím velkoformátové techniky. Jeho tvorba se cyklicky vrací k subjektivnímu pojetí dokumentárních snímků propojených estetikou neostrosti obrazového plánu. Zaměřuje se rovněž na téma divadelní fotografie, publikuje práce z oblasti techniky a technologie fotografie - Zonální systém, Opava 1996, ad. Z angličtiny přeložil knihu Tvůrčí fotografie - Praha 1995. Podílí se společně s agenturou Leo Burnett na projektech laděných do oblasti sociologicky orientovaného humanistického dokumentu - „Zpráva o stavu českého člověka” - 1997 a „Češi na prahu nového tisíciletí” - 2000.
zdroj - www.photo-genia.com

Narozen 21. června v Praze. Po ukončení studia na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity v roce 1961 a po dvouleté presenční službě nastoupil do Geofyzikálního ústavu Československé akademie věd, nejprve jako aspirant a později jako vědecký pracovník. V roce 1988 z akademie odešel a začal učit v oddělení užité fotografie Střední průmyslové školy grafické v Praze. V roce 1998 odešel do důchodu a o pět let později se přestěhoval do Slavonic, kde žije dodnes. V letech 1985 až 1988 navštěvoval Institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů. Fotografuje od mládí a až na několik drobných krátkodobých epizod výhradně jako amatér. Ve své tvorbě se věnuje dokumentární i výtvarné fotografi a též portrétu, v poslední době experimentuje s klasickými technikami. Uspořádal řadu samostatných výstav a zúčastnil se též několika desítek výstav skupinových. Pracuje výhradně s analogovou technikou, digitální fotografii používá minimálně a pouze účelově. Od roku 1990 externě přednáší v Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, v létech 2000 až 2008 vyučoval jako externista v Ateliéru fotografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a od roku 2006 hostuje se svými přednáškami v brněnské Škole fotografie. Od roku 2003 je porotcem soutěže Fotograf roku v časopisu Foto Video. Je členem Syndikátu novinářů České republiky. Po odchodu z Geofysikálního ústavu ČSAV se začal zabývat exponometrií a speciálně zonálním exponometrickým systémem Ansela Adamse. V roce 2006 vydal (spolu s Petrem Vermouzkem, který je autorem „digitálních“ kapitol) učebnici exponometrie a senzitometri Exponometrie v analogové a digitální fotografii (Computer Press 2006). V roce 1995 z angličtiny přeložil knihu Tvůrčí fotografie (Slovart 1995).