Osveta

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Martin (Martin)
adresa: _