Jan Ambrůz

* 2. 6. 1956, Gottwaldov (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
sochař, malíř, pedagog, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Jan Ambrůz
Das Oval II
1992
tužka
papír
417 x 295
Jan Ambrůz
Bez názvu
nedatováno
tužka
papír
210 x 295

heslo:
Začíná jako figuralista, ale postavu brzy opouští, věnuje se experimentům v krajině, zkoumá vlastnosti přírodních živlů, pracuje s vodou a větrem. Z oblázků staví v řece nízké hráze a tvaruje jimi povrch vodní hladiny, ze stvolů rostlin buduje rozměrné konstrukce, které pouští po hladině zatopeného lomu v Olšovci (1988). Od roku 1987 pracuje s tabulovým sklem, skleněné obdélníky o rozměrech 180 x 50 cm zavěšuje do vzduchu, v prostoru staré dřevěné sušárny kůží v Lipníku nad Bečvou z nich sestavuje levitující stavby. Zajímá ho působení světla a zrcadlení, do skleněných plastik vstupuje celé okolí. Práce v krajině a skleněné objekty fotograficky dokumentuje. V letech 1988-1993 vytváří sérii monumentálních dřevěných realizací, které často staví do volné krajiny nebo do městského prostředí. Na dvou protilehlých kopcích nedaleko Hranic vztyčil v roce 1989 šestimetrový Oltář nebe a Kříž vysoký pět a půl metru. Malý chrám (1988) je vystavený ve sbírce moderního umění ve Veletržním paláci. V českém výtvarném umění jsou Ambrůzovy dřevěné sochy blízké plastikám Magdaleny Jetelové a Jiřího Beránka. Během stipendijního pobytu v německém Duisburgu (1991-1993) začal spolupracovat s místními železárnami, vytvořil několik přesvědčivých kovových realizací, v pražské Galerii Via Art vloni překvapivě vystavil dvě nízké mramorové sochy. V různých materiálech řeší stejné otázky a nalézá podobné odpovědi. Výrazové prostředky omezil na základní geometrické tvary, pracuje se čtverci, kruhy, trojúhelníky, krychlemi, koulemi a válci, vždy respektuje možnosti a povahu hmoty, dokonale ovládá řemeslo, nic neponechává náhodě, přesně naplňuje myšlenku, do nejmenších detailů propracovává své představy. Sochařovo dílo úzce souvisí se zemním, minimálním, konceptuálním a geometrickým uměním, ale do žádné kategorie se nedá jednoznačně zařadit. Ambrůzův přístup je racionální a romantický zároveň.
jih, 1996