Galerie Ars

rok vzniku: 2002
obec: Brno (Brno-město)
adresa: Veselá 39
tel.: 542218291, 603 161 476
e-mail: galerie-ars@seznam.cz
www: www.galerie-ars.cz

poznámka:
Galerie ARS v Brně je soukromou galerií, jejímž vlastníkem, provozovatelem a kurátorem většiny výstav je ing. arch. Josef Chloupek, který rovněž navrhl rekonstrukci výstavních prostor a je autorem grafické podoby pozvánek. Zaměřuje se na české umění od druhé poloviny 20. století do současnosti. Vystavovaná díla pocházejí až na výjimky od žijících autorů různých generací. Galerie se orientuje především na klasická média (malba, socha, kresba, grafika a fotografie). Nabídku galerie rozšiřuje prodejní depozit, zprostředkování prodeje vybraného díla a poradenská činnost. Galerie Ars je výjimečná svými odpoledními vernisážemi (15–18 h) s jen občasnými úvodními slovy, beroucími si za vzor zahájení výstav soukromých galerií v Paříži, které jsou platformou neformálního setkávání nejen brněnských výtvarníků. Navazuje na předchozí akrivity soukromého sběratele Chloupka: Ateliér Tomešova 1 a Galerie Aspekt.
zdroj - www.vvp.cz