Galerie Via Art

rok vzniku: 1991
obec: Praha
adresa: Resslova 6
PSČ: 120 00
tel.: 224916650
e-mail: galerie.viaart@volny.cz
www: www.galerieviaart.com

poznámka:
Radka Freslebenová
Zdeněk Freisleben
mobil 604450549
Galerie byla otevřena v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých galerií v Praze. Galerie je zaměřena na prezentaci a výstavy současného vizuálního českého umění (obrazy, sochy, instalace, media), pořádání mezinárodních výstav a výměnných uměleckých projektů. Soustřeďuje se především na střední a mladší generaci autorů. Ve svém programu konfrontuje různé názorové polohy současného umění jako dialog jeho vývoje.
Galerie VIA ART zajišťuje prodej uměleckých děl předních českých autorů. Dále provádí poradenskou a zprostředkovatelskou pomoc při výběru uměleckých děl pro soukromé sbírky, firemní representativní prostory apod. Dle individuálních požadavků realizuje výtvarná díla na zakázku ve spolupráci s architektem. Zajišťuje také odbornou pomoc při organizaci výstav.
-
The VIA ART Gallery provides the sale of works of art by leading Czech artists. In addition, it provides consulting and intermediary assistance in selecting works of art for private collections, corporate representational premises, etc. According to individual requirements, it realizes commissioned works of art for a given interior in cooperation with the architect. It also provides professional assistance in organizing exhibitions.The Gallery was founded in 1991 as one of the first private galleries in Prague. If focuses on presenting and exhibiting contemporary visual Czech art (paintings, sculptures, installations, media) and arranging international exhibitions and artists exchanges. Its concentration is mainly on the middle and younger generations of artists. In its program, the gallery confronts various points of view of contemporary art as a dialogue of its development.
The VIA ART Gallery provides the sale of works of art by leading Czech artists. In addition, it provides consulting and intermediary assistance in selecting works of art for private collections, corporate representational premises, etc. According to individual requirements, it realizes commissioned works of art for a given interior in cooperation with the architect. It also provides professional assistance in organizing exhibitions.
zdroj - www.galerieviaart.com