Galéria Jána Koniarka v Trnave

druh: výstavní prostor
obec: Trnava (Trnava)
adresa: Zelený Kríček 3
PSČ: 917 01
stát: Slovensko (Slovakia)

e-mail: sekretariat@gjk.sk
web: www.gjk.sk
rok vzniku: 1976

poznámka:
Galéria Jána Koniarka bola založená v roku 1976 pod názvom Okresná galéria so sídlom v Trnave ako kultúrno-výchovné zariadenie okresnej pôsobnosti v oblasti výtvarnej kultúry. V roku 100. výročia narodenia sochára Jána Koniarka – zakladateľa moderného slovenského sochárstva, bola premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka (od 1984 len Galéria Jána Koniarka, ďalej GJK). Galéria prešla mnohými delimitáciami a od 1. 4. 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj. GJK dlhodobo nemala vlastné výstavné priestory, preto realizovala svoje výstavy v celom okrese v rôznych kultúrnych zariadeniach: v kultúrnych domoch, spoločenských a agitačných strediskách, v kinách, v divadle, vo výrobných podnikoch a pod. (Trnava, Piešťany, Hlohovec, Hrnčiarovce, Brestovany). Jej výstavné potreby saturovali predovšetkým prenajaté priestory v Západoslovenskom múzeu v Trnave (1983 – 1991) a činnosť Malej galérie pre pracujúcich v Atómových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach (1981 – 1991). Až po zmene spoločenských pomerov došlo k vytvoreniu vlastných expozičných a administratívnych priestorov GJK. V súčasnosti galéria vyvíja svoju činnosť v troch objektoch. Ide o Kopplovu vilu, nové krídlo pre stále expozície v areáli vily a v objekte pôvodnej synagógy.
Kopplova vila sa nachádza na Zelenom kríčku č. 3 a je hlavným administratívnym a expozičným centrom galérie. Po rekonštrukcii priestorov v rokoch 1990 – 1993 bola 7. mája 1992 slávnostne otvorená prvá výstava – Blažej Baláž:1+1+1=1. Dňa 14. júna 2002, v roku 50. výročia úmrtia J. Koniarka, bolo otvorené nové krídlo Kopplovej vily so stálou expozícou tvorby Jána Koniarka. Po renovácii nového krídla boli 22. novembra 2007 otvorené dve stále expozície Klenoty domova a Ján Koniarek.
Synagóga – Centrum súčasného umenia: po čiastočnej renovácii bola 25. júna 1994 spustená výstavná činnosť v bývalej synagóge na Halenárskej ul. č. 2, ktorú GJK získala už v roku 1981. Prvou prezentáciou bola výstava Cesta skupiny Untitled (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. Želibská). Galéria disponuje celkovo výstavnými priestormi s plochou 678,7 m2.


História galérie v dátumoch:
1976 - založená Okresná galéria v Trnave
1978 - pri príležitosti 100. výročia narodenia sochára zmena názvu na Okresná
galéria Jána Koniarka v Trnave (od 1984 – Galéria Jána Koniarka)
1983 - 1991 – pravidelná výstavná činnosť v prenajatých výstavných priestoroch
v Západoslovenskom múzeu v Trnave
1991- prvé Trienále plagátu Trnava
1992 – otvorená Kopplova vila (Zelený kríček 3) v Trnave ako sídlo galérie
1994 – otvorená Synagóga – Centrum súčasného umenia (Halenárska 2)
2002 – otvorenie stálej expozície sochárskej tvorby Jána Koniarka v novom
krídle Kopplovej vily GJK
2007 – vydanie monografie Sochár Ján Koniarek
2007 - otvorenie stálej expozície Klenoty domova a celková reinštalácia
expozície Ján Koniarek v novom krídle Kopplovej vily
2007 – prvé bienále mladého umenia Skúter
2008 – prvý Stredoeurópsky festival umení Trnava 2008Riaditelia /-teľky Galérie Jána Koniarka v Trnave:

Vladimír Siváček 1. 6. 1976 – 30. 3. 1990 riaditeľ
Priska Štubňová 1. 4. 1990 – 15. 6. 1990 poverená riadením
Jaroslav Formanko 15. 6. 1990 – 14. 9. 1992 riaditeľ
Priska Štubňová 15. 9.1992 – 15. 7. 1993 poverená riadením
Priska Štubňová 15. 7. 1993 – 31. 3. 2002 riaditeľka
Viera Jančeková 1. 4. 2002 – 6. 11. 2002 poverená riadením
Viera (Jančeková) Levitt 7. 11. 2002 – 30. 11. 2005 riaditeľka
Vladimír Beskid 1. 12. 2005 – 28. 2. 2006 poverený riadením
Vladimír Beskid 1. 3. 2006 riaditeľ

Galéria Jána Koniarka v Trnave

termín   název výstavy, místo konání
(1985)   Mária Milina Šuĺanová: Obrazy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1977/11   Július Balogh: Výber z tvorby, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1978/ 04/27 -   Alexander Vika: Kresby, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Trnava (Trnava)
1978/03/07 - 1978/03/31   Jozef Trepáč: Kvety a ženy, Divadlo pre deti a mládež, Trnava (Trnava)
1978/12 - 1979/01   Ján Koniarek: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1979/05 - 1979/06   Karol Hučko: Výber z tvorby, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1980/01 - 1980/02   Sochy Ladislava Snopka, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1980/09 - 1980/11   Wilhelm Schmied: Obrazy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1980/12 - 1981/01   Jozef Ilavský: Z tvorby, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1981/05   Edita Ambrušová: Obrazy, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1981/08   Edita Ambrušová: Obrazy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1981/08 - 1981/09   Valér Vavro: Sochy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1981/08/07 - 1981/08/30   Valér Vavro: Sochy, Dom umenia SF, Piešťany (Piešťany)
1981/10   Edita Ambrušová: Obrazy, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1981/10/16 - 1981/11   Milan J. Gašpar: Obrazy, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1982/03/18 - 1982/04/25   Ľudovít Hološka: Výber z maľby, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1982/08/06 -   Ladislav Ľudovít Pollák: Jubilejná výstava, Kulturné centrum - Balnea, Piešťany (Piešťany)
1982/10   Ivan Schurmann: Grafika, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1982/12/15 - 1984/01/12   Alan Lesyk: Kreslený humor, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1983/04/08 - 1983/05/02   Aurel Kajlich, Dom umenia SF, Piešťany (Piešťany)
1983/04/12 - 1983/05/01   Jozef Bôrik: Mal'ba, Divadlo pre deti a mládež, Trnava (Trnava)
1983/05/12 - 1983/05/27   Imrich Polakovič: Tvorba z rokov 1957 - 1983, Divadlo pre deti a mládež, Trnava (Trnava)
1983/07/06 - 1983/08/08   Karol Drexler: Výber z monumentálnej a komornej tvorby, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1983/08/05   Fraňo Štefunko: Spomienkové podujatia k nedožitému 80. výročiu narodenia národného umelca Fraňa Štefunku, Rodný dom Fraňa Štefunku, Vlčkovce
1983/08/15 - 1983/09/30   Jozef Šturdík: Výber z tvorby, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1983/10/25 - 1983/11/22   Ján Želibský: Pastely, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1984/01/11 - 1984/01/28   Ľudmila Chrenková-Hofmannová: Z tvorby, Mestský dom osvety, Trnava (Trnava)
1984/03/27 - 1984/04/30   Alexander Szabó: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1984/04/03 - 1984/04/30   Ladislav Čemický: Akvarely, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1984/05/08 - 1984/06/04   Marcel Dúbravec: Výber z tvorby, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1984/06/05 - 1984/07/31   Jozef Baláž: Z ilustračnej kresby 1963-1983, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1984/06/08 - 1984/07/10   Albín Brunovský: Grafika - ilustrácie, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1984/07/10 - 1984/08/10   Ľubica Prudilová: Grafika, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1984/08/07 - 1984/09/17   Robert Brož: Knižná grafika, exlibris, znaky z tvorby '79 - '84, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1984/09/14 - 1984/10/12   Michal Scheer: Architektonická tvorba 1925 - 1975, Československé štátné kúpele, Piešťany (Piešťany)
1984/10/03 - 1984/11/11   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1984/10/05 - 1984/10/konec   Eva Krause: Tapisérie, Dom umenia SF, Piešťany (Piešťany)
1984/11/15 -   Dezider Castiglione: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1984/12/14 - 1985/01   František Hodonský ml.: Maľba, kresba, grafika, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1984/12/15 - 1985/01/30   Bedrich Hoffstädter: Výber z diela, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1985   Miloš Balgavý: Keramika - výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1985/02/01 - 1985/02/20   Jozef Vachálek: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1985/02/22 - 1985/03/31   Jozef Jelenák: Maľba, kresba 1974 - 1984, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1985/03/04 - 1985/04/04   Marek Trizuljak: Výber z tvorby, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1985/06 - 1985/07   Ladislav Čech: Výber z tvorby, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1985/08   Roland Hanus: Z tvorby, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1985/11   Bernardína Lunterová: Keramika, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1985/12 - 1986/01   Jozef Jurča: Jubilejná výstava, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1985/12/06 -   Jozef Jurča: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1986/02/05 - 1986/03/10   Anna Porubovičová: Plakáty - pastely, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1986/03/25 - 1986/04/17   Mária Milina Šuľanová: Obrazy, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1986/05/28 - 1986/06/20   Mária Milina Šuľanová: Obrazy, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1986/06/13 - 1986/07/06   Keramika Ľubomíra Jakubčíka, Spoločenské centrum Československých štátnych kúpeľov, Piešťany (Piešťany)
1986/10   Július Balogh: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1987/01   Stanislav Harangozó, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1987/01/10 - 1987/02/28   zaslúžilá umelkyňa Edita Spannerová: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1987/03/06- 1987/03/29   Emil Paulovič: Pred i za oponou, Československé štátné kúpele, Piešťany (Piešťany)
1987/03/18 - 1987/04/20   Jozef Ilavský: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1987/04/29 - 1987/06/02   Miloš Balgavý, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1987/06/12 - 1987/07/12   Ľudmila Chrenková-Hofmannová: Z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1987/07/03 - 1987/08/06   Edita Ambrušová: Tvorba 1976 - 1986, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1987/07/17 - 1987/08/23   Juraj Collinásy: Výber z diela, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1987/08/06 - 1987/09/15   Ľudmila Chrenková-Hofmannová: Z tvorby, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1987/09/09 - 1987/10/31   Viktor Kubal: Kreslený humor, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1987/10/02 - 1987/10/30   Alexander Szabó: Z tvorby 1983 - 1986, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1987/12/17 -   Alexander Dembo: Grafika, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1988/01/12 - 1988/01/31   Blažej Baláž: Grafika, Divadlo pre deti a mládež, Trnava (Trnava)
1988/03/02 - 1988/04/30   Pavol Michalides: Obrazy, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1988/04/29 - 1988/05/22   František Jurík: Akvarely, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1988/05 - 1988/06   Lýdia Boríková: Obrazy, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1988/05 - 1988/06   Milan Jančovič: Sochy, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1988/05/27 - 1988/06/30   Z diela Jána Koniarka, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1988/06/03 - 1988/07/01   Jozef Filípek: Trnava objektívom Jozefa Filípka, Divadlo pre deti a mládež, Trnava (Trnava)
1988/08/01 - 1988/08/28   Miloš Balgavý: Sklo, Výstavní síň Tetřevárna, Lednice (Břeclav)
1988/09/15 - 1988/10/15   Jozef Dusík: Grafika - ex libris, Divadlo pre deti a mládež, Trnava (Trnava)
1988/10/05 - 1988/11/30   Magdaléna Schurmannová: Tapisérie, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1988/12/01 - 1989/01/10   Jozef Dusík: Grafika - ex libris, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1988/12/07 - 1989/01/30   Milan Chovanec: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1989/04/12 - 1989/05/25   František Hrtús: Obrazy, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1989/08 - 1989/09   Július Barta: Obrazy, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1990/07/04 - 1990/08/30   Teodor Tekel: Kresba a pastel, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1990/08/03 - 1990/09/30   William Schiffer: Medaily, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1991/02/03 -   Ján Koniarek: Súborné dielo, Kaštiel vo Voderadoch, Voderady
1991/02/21 - 1991/04/07   William Schiffer: Medaily, Meštiansky dom, Kežmarok (Kežmarok)
1991/08/02 - 1991/08/25   Ilja Sainer: Obrazy, objekty, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1992/05/05 - 1992/05/31   Rudolf Fila: Malba, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1992/05/07 - 1992/05/31   Blažej Baláž: Maľba, kresba, grafika, inštalácie, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1992/06/05 - 1992/07/05   Rudolf Fila: Kresby, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1992/07/14 - 1992/09/04   Japonský plagát, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1992/09/11 - 1992/10/25   Sveťo Ilavský, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1992/09/12 - 1992/11/10   Ján Koniarek: Výber z diela, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1993/11/09 - 1993/12/20   Fraňo Štefunko: Výber z tvorby Fraňa Štefunku, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1993/12/02 - 1993/12/22   Fero Horniak: Poštová grafika a známka, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1994/01/31   Peter Michal Bohúň: Výber z diela, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1994/02/05 - 1994/03/04   Oto Bachorík: Sochy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1994/03/22 - 1994/05/05   Zvon '94: Bienále mladého umenia Praha, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1994/03/22 - 1994/05/05   Zvon '94: Bienále mladého umenia Praha, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1994/04/20 - 1994/05/15   Miloš Karásek: Selfmadman, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1994/06/30 -   Štefan Belohradský: Výběr z tvorby 1964 - 1994, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1994/08/19 - 1994/09/15   Martin Knut, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1994/08/25 - 1994/09/15   93 Artattack, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1995/01/26 - 1995/03/05   Emöke Vargová: Lavice, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1995/01/26 - 1995/03/05   Jan Ambrůz: Iná rovina, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1995/04/19 - 1995/05/08   Mária Balážová: Hadia geometria, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995/05/11 - 1995/07/16   Hana Cigánová: Bábky, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1995/05/31 - 1995/06/25   Dušan Zahoranský: Spoločná hladina, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1995/05/31 - 1995/06/25   Ladislav Čarný: Konceptuálna maľba, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1995/09/13 - 1995/10/01   125 rokov Spolku sv. Vojtecha, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1995/09/15 - 1995/10/01   Shraga Weil: Tridsať rokov grafiky, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1995/10/11 - 1995/11/05   Monika a Bohuš Kubinskí: Story, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1995/11/08 - 1995/12/08   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1995/11/26 - 1996/01/07   Andreas Oldörp: Ruah, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1996/02/15 - 1996/03/17   Vladimír Preclík: Kovové plastiky a kresby, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1996/02/24 - 1996/03/31   Dve podoby labyrintu, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1996/04/12 - 1996/05/19   Otis Laubert: Svetlo vecí, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1996/04/19 - 1996   Voluptás: Else Marie Jakobsen, Borgny Farstad Svalastog, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1996/05/23 - 1996/06/23   Mária Balážová: Hadia geometria 2, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1996/06/01 - 1996/07/07   Daniel Fischer: Memento, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1996/07/19 - 1997/08/31   Vladimír Vimr: Špirála, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1996/07/23 -   Jana Semianová: Aotearoa - zem dlhého bieleho oblaku, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1996/11/28 - 1996/12/15   Roman Galovský: Inside, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1997/01/08 - 1997/02/12   Ľubo Stacho: Plátna spomienok a zabúdania, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1997/02/18 - 1997/03/23   Blažej Baláž: Dobrý deň, pani Kopplová (tělo - duša - šaty), Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1997/02/28 - 1997/03/27   Anton Čierny: Svitanie, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1997/04/03 - 1997/05/11   Milan Paštéka: Nové obrazy, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1997/05/15 - 1997/06/15   Dorota Sadovská: Luminia, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1997/05/16 - 1997/06/08   Jozef Sušienka: Výber z tvorby, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1997/10/03 - 1997/11/09   Monogramista T.D: Cvaot / Zástup, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1997/11/18 - 1997/12/21   Peter Rónai: After Alter Ego, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1997/11/18 - 1997/12/21   Richard Fajnor: Ante portas, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1997/12/04 - 1998/01/05   Danuta Binderová: Kresby, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1998/01/30 -   Ján Koniarek, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1998/05/27 - 1998/06/30   Patrik Kovačovský: Blimp, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1998/07/01 - 1998/08/28   Julián Filo: Tvár gesta, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1998/07/10 - 1998/08/30   Diane Samuels: Zvuky a tiene, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1998/09/10 - 1998/12/13   Anne a Patrick Poirier: Slzy zabudnutia, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1998/10/08 - 1998/11/08   Ľudovít Hološka: Zaujatia, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1999/01/14 - 1999/02/28   Imro Vaško: ...sieť, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1999/01/15 - 1999/02/14   Miloš Urbásek: Tajomstvo svetla, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1999/02/18 - 1999/03/28   Jozef Sedlák: Karneval, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1999/04/17 - 1999/06/06   Miloš Štofko: Simulakrum, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1999/05/06 -   Pavol Binder: Drotené objekty, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1999/06/20 - 1999/08/01   Xénia Imrová: Projekcia, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1999/08/19 - 1999/09/23   Karol Weisslechner: Šperky a objekty, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1999/11/03 - 1999/11/28   Zuzanna Janin: Inštalácia, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1999/12/14 - 2000/01/30   Peter Meluzin: Múr nárekov / The Wall of Laments, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2000 - 2001/01/17   Peter Bartoš: Artoteam od A do Ž, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2000/01/13 - 2000/02/20   Vladimír Kordoš: Interpretácie, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2000/02/28 - 2000/04/07   Peter Ondrušek: RED, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2000/02/29 - 2000/04/05   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2000/04/15 - 2000/06/15   Dva trojuholníky, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2001/03/10 - 2001/04/12   Banálne príbehy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2001/06/13 - 2001/07/29   (nové) umenie 1936 - 2001, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2001/08/02 - 2001/09/16   Za Malevičom: Malevičovské rezonancie, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2002/01/31 - 2002/03/28   Teodor Tekel: Oheň duše, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2002/02/06 - 2002/03/10   Stano Masár: StolovaNie, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2002/04/04 - 2002/05/10   Michal Škoda: Momenty vnímania, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2002/04/16 - 2002/05/26   Teodor Jozef Tekel: Oheň duše, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2002/05 - 2002/06   Pavlína Fichta Čierna, Zdena Kolečková: Bifúzia, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2002/05/21 - 2002/06/07   Anna Daučíková: Forever and Ever a Man, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2002/06/14   Otevření přístavby Galérie Jána Koniarka, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2002/06/25 - 2002/09/13   Alena Adámková, Eva Olexíková: Pod kožu – pod plátno / Under the Skin – Under the Canvas, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2002/06/28 - 2002/08/31   RE:LOCATION 1; Juraj Dudáš - Jerry Frantz / Dany Prum, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2002/09/12 - 2002/10/27   Nový koniec maľby / New End of Painting, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2002/09/19 - 2002/10/20   RE:LOCATION 1; Juraj Dudáš - Jerry Frantz / Dany Prum, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2002/11/21 - 2003/01/26   Nybüvitt: Nábytok v súčasnom umení, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2003/01/28 - 2003/03/08   Alojz Klimo: Obrazy, Tamara Klimová: Objekty, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2003/06/12 - 2003/08/15   Blažej Baláž: Geld macht kunst, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2003/06/26 - 2003/08/15   Miroslav Nicz: Nulový manéver, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2003/10/08 - 2003/11/09   Teodor Tekel: Maliar Katolíckej moderny, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/01/14 - 2005/03/06   Peter Kalmus: Methexis & Kalmus, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2006/02/01 - 2006/02/12   Viktor Frešo: Who is the King?, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2006/05/18 - 2006/07/02   Thomas Lail: Proti vetru: Sanctuary Intersect, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2006/09/14 - 2006/10/25   Slovenská typografie 20. storočia II.: Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2007/02/27 - 2007/03/18   Kvintakord, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2007/11/08 - 2007/12/16   Ani slovo, ani vec: Výber z tvorby monogramistu T.D, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2008/01/10 - 2008/03/02   Ľubo Stacho: Diptychy, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2009/05/20 - 2009/06/21   Cyril Blažo: Bez lepidla, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2009/05/21 - 2009/06/21   Jiří Černický: ABS video, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2009/06/25 - 2009/08/30   Intertext, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2009/06/25 - 2009/09/20   Juraj Meliš: Dialog (Potvrdený), Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2009/06/25 - 2009/09/20   Milan Houser: Vanitas, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2009/09/17 - 2009/10/07   Ladislav Čarný: Hermeneutiká, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2009/09/18 - 2009/10/11   Ladislav Babuščák: Florida, Klub 3, Trnava (Trnava)
2010/01/21 - 2010/02/14   Martin Kochan: Katedrály periférie, Klub 3, Trnava (Trnava)
2010/02/24 - 2010/04/11   Jiří David: Bežná retrospektíva, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2010/02/24 - 2010/04/11   Jiří David: Kryštalické brehy, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2010/02/25 - 2010/04/11   Vlasta Žáková: Koniec party, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2010/04/21 - 2010/05/23   Mira Gáberová: Sizyfova láska, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2010/04/21 - 2010/05/23   Tomáš Vaněk: Particip č. 101, Klub 3, Trnava (Trnava)
2010/04/21 - 2010/06/06   Denisa Lehocká 1991-2010, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2010/05/27 - 2010/07/11   Mirosław Bałka: Agoganys, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2010/06/03   Mária Balážová: Dielo z rokov 1985-2009, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2010/06/17 -   Ilona Németh: Brána (1992), Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2010/06/17 - 2010/09/05   Stano Masár: Dva vstupy, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2010/06/18 - 2010/09/05   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2010/07/14 - 2010/09/19   Teodor Tekel, MsÚ Trnava, Trnava (Trnava)
2010/07/22 - 2010/09/05   Ingrid Višňovská: Silence, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2010/09/14 - 2010/10/14   Matúš Lányi: Katedrála, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2010/09/14 - 2010/10/17   Miro Švolík: Veľká žena malý muž, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2010/09/14 - 2010/10/17   Pavla Sceranková: Týmpádom nič, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2010/10/21 - 2010/11/21   Bohdan Hostiňák, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2010/11/30 - 2011/01/30   Miloš Balgavý: Keramika, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2011/02/10 - 2011/03/06   Patrik Ševčík: ...mlčať zlato, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2011/02/11 - 2011/03/27   Michal Czinege: Musí tam niečo byť, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2011/03/10 - 2011/04/01   Miro Trubač: Bipolárna súvzťažnosť, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2011/04/07 - 2011/06/05   Skuter III: Bienále mladého umenia Trnava 2011 / Biennial of Young Art Trnava 2011 (starý dobrý GloBalkán… / old good GloBalkans…), Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2011/04/07 - 2011/06/05   Tomáš Džadoň & Monogramista T.D: Máš na míň!, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2011/07/14 - 2011/09/30   Oskár Čepan: Kresby a koláže, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2013/07/18 - 2013/08/31   Petr Malina: Dva svety, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2013/09/12 - 2013/10/06   Oľga Bartošíková: Obrazy (1957 – 2013), Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2014/10/07 - 2014/11/07   Karol Ondreička: Ariadnina nit, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2019/04/04 - 2019/06/02   Jiří Černický: ObrazoBOREC, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2021/05/13 - 2021/07/04   Figurativ Imperatív: Súčasná európska maľba zo zbierok Roberta Runtáka, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2021/06/22 - 2021/08/29   Hybrid-in, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/08/20 - 2021/10/31   Kartotéka. Výber zo zbierok Gaslérie Jána Koniarka v Trnave, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2021/09/09 - 2021/10/24   Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2021/09/24 - 2021/11/21   Hybrid-in, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2021/10/07 - 2021/11/21   David Hanvald, Ján Vasilko: Tanec línií a farieb, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2021/10/14 - 2021/11/21   Otis Laubert: Spiace idey, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2021/12/02 - 2022/02/20   Hybrid-in, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2022/02/10 - 2022/03/20   Milan Mazúr: Čo je to za pieseň, čo odkryla hmlu?, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2022/03/01 - 2022/04/24   Pavel Korbička: Perspektívy svetla, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2022/03/03 - 2022/05/07   Bohdan Hostiňák: Nadvihnutý dom, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2022/03/03 - 2022/05/07   Jozef Dóka st. – Július Bartek: 1959–1991, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2022/05/13 - 2022/08/14   Needle & Balloon, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2022/12/14 - 2023/01/20   Naturálie, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Stálá expozicia sochárskej tvorby: Jan Koniarek (1878 - 1952), Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)

Galéria Jána Koniarka v Trnave

termín   název výstavy
(1985)   Mária Milina Šuĺanová: Obrazy
1977/11   Július Balogh: Výber z tvorby
1979/05 - 1979/06   Karol Hučko: Výber z tvorby
1980/01 - 1980/02   Sochy Ladislava Snopka
1980/09 - 1980/11   Wilhelm Schmied: Obrazy
1980/12 - 1981/01   Jozef Ilavský: Z tvorby
1981/08   Edita Ambrušová: Obrazy
1981/08 - 1981/09   Valér Vavro: Sochy
1984/06/05 - 1984/07/31   Jozef Baláž: Z ilustračnej kresby 1963-1983
1985/08   Roland Hanus: Z tvorby
1987/04/29 - 1987/06/02   Miloš Balgavý
1992/06/05 - 1992/07/05   Rudolf Fila: Kresby
1993/12/02 - 1993/12/22   Fero Horniak: Poštová grafika a známka
1994/01/31   Peter Michal Bohúň: Výber z diela
1994/02/05 - 1994/03/04   Oto Bachorík: Sochy
1994/11/07 - 1994/12/15   4 x 10. Plastiky z Durínska, Bavorska, Slovenska a Českej republiky
1996/02/15 - 1996/03/17   Vladimír Preclík: Kovové plastiky a kresby
1996/10 - 1996/11   Milan Bočkay: Naruby (Malby / Kresby)
2000 - 2001/01/17   Peter Bartoš: Artoteam od A do Ž
2000/02/29 - 2000/04/05   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení
2000/04/15 - 2000/06/15   Dva trojuholníky
2001/03/10 - 2001/04/12   Banálne príbehy
2002/04/04 - 2002/05/10   Michal Škoda: Momenty vnímania
2002/05 - 2002/06   Pavlína Fichta Čierna, Zdena Kolečková: Bifúzia
2002/06/14   Otevření přístavby Galérie Jána Koniarka
2002/06/28 - 2002/08/31   RE:LOCATION 1; Juraj Dudáš - Jerry Frantz / Dany Prum
2002/09/19 - 2002/10/20   RE:LOCATION 1; Juraj Dudáš - Jerry Frantz / Dany Prum
2003/01/28 - 2003/03/08   Alojz Klimo: Obrazy, Tamara Klimová: Objekty
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003
2004/02/19 - 2004/04/08   Štefan Belohradský: Výber z tvorby
2005/01/14 - 2005/03/06   Peter Kalmus: Methexis & Kalmus
2005/12/08 - 2006/01/29   Výtvarník Oskár Čepan
2006/02/01 - 2006/02/12   Viktor Frešo: Who is the King?
2010/02/24 - 2010/04/11   Jiří David: Bežná retrospektíva
2010/09/14 - 2010/10/14   Matúš Lányi: Katedrála
2010/09/14 - 2010/10/17   Miro Švolík: Veľká žena malý muž
2011/02/10 - 2011/03/06   Patrik Ševčík: ...mlčať zlato
2019/04/04 - 2019/06/02   Jiří Černický: ObrazoBOREC
2021/05/13 - 2021/07/04   Figurativ Imperatív: Súčasná európska maľba zo zbierok Roberta Runtáka
2021/10/07 - 2021/11/21   David Hanvald, Ján Vasilko: Tanec línií a farieb
2021/10/14 - 2021/11/21   Otis Laubert: Spiace idey
2021/12/02 - 2022/02/20   Hybrid-in
stálá expozice   Stálá expozicia sochárskej tvorby: Jan Koniarek (1878 - 1952)

Galéria Jána Koniarka v Trnave

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  (1985)   Mária Milina Šuľanová: Obrazy
  1977   Július Balogh: Výber z tvorby
  1978   Alexander Vika: Kresby
  1979   Karol Hučko: Výber z tvorby
  1980   Jozef Ilavský: Z tvorby
  1980   Sochy Ladislava Snopka (1949 - 1979)
  1980   Wilhelm Schmied: Obrazy
  1981   Valér Vavro: Sochy
  1982   Ivan Schurmann: Grafika
  1982   Ľudovít Hološka: Výber z maľby
  1983   Aurel Kajlich
  1984   Ladislav Čemický
  1985   Bernardína Lunterová: Keramika
  1985   Roland Hanus: Z tvorby
  1987   Miloš Balgavý
  1987   Stanislav Harangozó
  1987   Viktor Kubal
  1988   František Jurík: Akvarely
  1988   Jozef Dusík: Grafika - ex libris
  1988   Magdaléna Schurmannová: Tapisérie
  1988   Milan Jančovič: Sochy
  1988   Pavol Michalides: Obrazy
  1988   Trnava objektívom Jozefa Filípka
  1989   Július Barta: Obrazy
  1992   Rudolf Fila
  1995   Mária Balážová: Hadia geometria
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok
  1998   Ilona Németh: Inštalácie / Installations / Installációk
  1998   Ľudovít Hološka: Zaujatia
  2002   Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka
  2008   Peter Sceranka: Retrospektiva
  2010   Miro Švolík: Big Woman Little Man / Veľká žena malý muž
  2021   Otis Laubert: Spiace idey / Sleeping ideas
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Dva trojuholníky / Zwei Dreiecke / Doppio triangolo
  2002   Synagóga – Centrum súčasného umenia / Synagogue – Center of Contemporary Art
  2003   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003
  2004   Check Slovakia (Junge Kunst aus der Slowakei / Young Art from Slovakia / Mladé umenie zo Slovenska)
  2018   Pamäť miesta / Memory of Space (Synagóga - Centrum súčasného umenia 1995-2000 / Synagogue - Centre of Contemporary Art 1995-2000)
  2021   Figurativ Imperatív / Figurativ Imperativ (Súčasná európska maľba zo zbierok Roberta Runtáka / Contemporary European Painting from Collection of Robert Runták)
  2021   Hybrid-in (Hybrid Art in Contemporary Visual Culture)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Sochár Ján Koniarek
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1981   Milan J. Gašpar: Obrazy
  1983   Alan Lesyk: Kreslený humor
  1983   Aurel Kajlich (k 10.výročí úmrtí)
  1983   Ján Želibský: Pastely
  1983   Jozef Šturdík: Výber z tvorby
  1983   Karol Drexler: Výber z monumentálnej a komornej tvorby
  1984   Albín Brunovský: Grafika - ilustrácie
  1984   Dezider Castiglione: Výber z tvorby
  1984   Eva Krause: Tapisérie
  1984   František Hodonský ml.: Maľba, kresba, grafika
  1984   Jozef Baláž: Z ilustračnej kresby 1963 - 1983
  1984   Ladislav Čemický: Akvarely
  1984   Ľubica Prudilová: Grafika
  1984   Marcel Dúbravec: Výber z tvorby
  1985   Ladislav Čech: Výber z tvorby
  1985   Marek Trizuljak: Výber z tvorby
  1986   Anna Porubovičová: Plakáty - pastely
  1987   Alexander Dembo: Grafika
  1987   Edita Ambrušová: Tvorba 1976-1986
  1987   Jozef Ilavský: Výber z tvorby
  1987   Juraj Collinásy: Výber z diela
  1987   Ľudmila Chrenková-Hofmannová: Z tvorby
  1987   Ľudmila Chrenková-Hofmannová: Z tvorby
  1987   Miloš Balgavý ml.: Sklo
  1987   Viktor Kubal: Kreslený humor
  1988   Blažej Baláž: Grafika
  1988   Jozef Dusík: Grafika - ex libris
  1988   Jozef Dusík: Grafika - ex libris
  1988   Magdaléna Schurmannová: Tapisérie
  1988   Pavol Michalides: Obrazy
  1989   František Hrtús: Obrazy
  1993   Fero Horniak: Poštová grafika a známka
  1994   Miloš Karásek: Selfmadman
  1994   Oto Bachorík: Sochy
  1995   Hana Cigánová: Bábky
  1995   Shraga Weil: Tridsať rokov grafiky
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok
  1996   Daniel Fischer: Memento (Umenie Aury (7))
  1996   Otis Laubert: Svetlo vecí (Umenie aury 6)
  1996   Vladimír Preclík: Kovové plastiky a kresby
  1997   Anton Čierny: Svitanie (Pamäť miesta (2))
  1997   Dorota Sadovská: Luminia (pamäť miesta)
  1997   TD (Tóth Dezider): Cvaot / Zástup (Pamäť miesta (4))
  1998   Patrik Kovačovský: Blimp (Pamäť miesta / The Memory of Space)
  1999   Karol Weisslechner: Šperky a objekty
  1999   Miloš Štofko: Simulakrum
  1999   Miloš Urbásek: Tajomstvo svetla (Pastely, objekty)
  1999   Peter Meluzin: Múr nárekov / The Wall of Laments (Vymedzenie priestoru (5))
  2000   Peter Ondrušek: RED: Vymedzenie priestoru / Allocation of Space
  2001   Peter Bartoš: Artoteam od A do Ž
  2002   Anna Daučíková: Forever and Ever a Man
  2002   Ján Koniarek (1878 - 1952)
  2002   Stano Masár: StolovaNie
  2002   Teodor Tekel: Oheň duše (pri príležitosti 100. výročia narodenia)
  2003   Miroslav Nicz: Nulový manéver
  2006   Viktor Frešo presents: Who is the King? (Czechoslovakia Tour)
  2007   Ani slovo, ani vec (Výber z tvorby monogramistu T.D)
  2009   Jiří Černický: ABS video
  2009   Juraj Meliš: Dialog (Potvrdený)
  2009   Ladislav Babuščák: Florida
  2009   Ladislav Čarný: Hermeneutiká
  2010   Denisa Lehocká 1991-2010
  2010   Jiří David: Kryštalické brehy, Bežná retrospektíva
  2010   Matúš Lányi: Katedrála
  2010   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby
  2010   Mira Gáberová: Sizyfova láska
  2010   Miro Švolík: Veľká žena malý muž
  2010   Mirosław Bałka: Agoganys
  2010   Pavla Sceranková: Týmpádom nič
  2010   Tomáš Vaněk: Particip č. 101 (audiosituácia 3 v 1)
  2010   Vlasta Žáková: Koniec party
  2011   Michal Czinege: Musí tam niečo byť
  2011   Miro Trubač: Bipolárna súvzťažnosť
  2011   Patrik Ševčík: ...mlčať zlato
  2013   Petr Malina: Dva svety
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Japonský plagát
  1995   125 rokov Spolku sv. Vojtecha (Obrazové a vecné pamiatky zo zbierok bývalého múzea F. R. Osvalda pri SSV v Trnave)
  1996   Voluptás: Else Marie Jakobsen, Borgny Farstad Svalastog
  2000   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení
  2001   (nové) umenie 1936 - 2001
  2001   Banálne príbehy
  2001   Za Malevičom: Malevičovské rezonancie
  2002   Nový koniec maľby / New End of Painting
  2002   RE:LOCATION 1 (Juraj Dudáš - Jerry Frantz / Dany Prum)
  2002   RE:LOCATION 1 (Juraj Dudáš - Jerry Frantz / Dany Prum)
  2021   Všemi směry (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová)
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Xénia Imrová: Vymedzenie priestoru (Allocation of space (3))
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Umenie aury / Art of the Aura (5), Umenie aury / Art of the Aura (6)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Jozef Trepáč: Kvety a ženy (Výstava venovaná MDŽ)
  1985   Jozef Vachálek: Výber z tvorby
  1990   Teodor Tekel: Kresba a pastel
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Anne a Patrick Poirier: Slzy zabudnutia
  2003   Alojz Klimo: Obrazy / Paintings, Tamara Klimová: Objekty / Objects
  2010   Stano Masár: Dva vstupy, Ilona Németh: Brána (1992)
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Lýdia Boríková: Obrazy
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Mária Balážová: Dielo z rokov 1985-2009

Galéria Jána Koniarka v Trnave

instituce, obec, adresa
Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava), Zelený kríček 3
Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava), Halenárska 2

Galéria Jána Koniarka v Trnave

vernisáž/zahájení
termín   název výstavy, místo konání
2002/06/14   Otevření přístavby Galérie Jána Koniarka, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)

Galéria Jána Koniarka v Trnave

osoba   narození rok od - do, poznámka
Beskid Vladimír   1962     2005 - 2006, pověřen řízením
Beskid Vladimír   1962     2006 - ????, ředitel
Čúzyová Silvia   12. 11. 1981     2004 - 2006, lektorská a PR činnost (externí spolupráce)
Formanko Jaroslav   1954     1990 - 1992, ředitel
Jančeková Levitt Viera         2002 - 2005, ředitelka
Kasaj Poláčková Ľudmila   16. 7. 1983     2012 - ????, ředitelka
Siváček Vladimír         1976 - 1990, ředitel
Štubňová Priska         1990 - 1990, pověřena řízením
Štubňová Priska         1992 - 1993, pověřena řízením
Štubňová Priska         1993 - 2002, ředitelka

Galéria Jána Koniarka v Trnave

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Muzea a obrazárny u nás

Galéria Jána Koniarka v Trnave

osoba   narození
Balážová Mária   31. 8. 1956    
Balgavý Miloš   15. 1. 1955    
Wagner Miroslav   2. 8. 1942