Dom umenia

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Námestie SNP 12
stát: Slovensko (Slovakia)

poznámka:
Námesti SNP 11?

Dom umenia

termín   název výstavy, místo konání
1965/12   Ilustrace dětské knihy, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1966/04/02 -   Alexandr Trizuljak, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1966/05/21 -   Celostátní výstava soutěže technické tvořivosti mládeže, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1972/07   Alexander Trizuljak, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1980/01/018 - 1980/02/03   Július Nemčík, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1980/02   Vladimír Vestenický: Celoživotní tvorba, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1991/10/15 - 1991/11/07   Július Činčár: Maľba, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1996/04/27 - 1996/05/14   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2009/01/16 - 2009/02/12   11 + 1, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2011/03 - 2011/04   1+2+3+4=10, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2012/09/11 - 2012/10/25   3. Trienále textilu bez hranic 2012 / 3rd Triennial of Textiles without Borders, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)

Dom umenia

termín   název výstavy
1964/12   Salón vytvarného umenia
1965/12   Ilustrace dětské knihy
1965/19/09-1965/10/14   Adolf Hoffmeister: Najnovšie koláže a kresby
1966/03/19 -   Imro Weiner-Kráľ: Výber z diela
1966/04/02 -   Alexandr Trizuljak
1966/05/21 -   Celostátní výstava soutěže technické tvořivosti mládeže
1967   Bienále ilustracií Bratislava
1968/10/18 - 1968/11/23   Danuvius 1968
1969/04/20 - 1969/07   Jozef Kostka: Sochy a kresby 1962 - 1968
1972   Jaroslav Grus: Malířské dílo z let 1910 - 1971
1972/07   Alexander Trizuljak
1972/07   Eva Trizuljaková: Dunajské obrazy a art protisy
1975/11 - 1975/12   Vincent Hložník: Umenie proti fašizmu
1980/01/018 - 1980/02/03   Július Nemčík
1980/02   Vladimír Vestenický: Celoživotní tvorba
1982/09/01 - 1992/09/15   Tvorba mladých
1984/04 - 1984/05   Ernest Zmeták: Súborné dielo
1988/10/27 - 1988/11/21   Setkání / Begegnungen
1989/04/07 - 1989/04/30   Martin Martinček: Fotografie
1991   Alternativy české a slovenské tapiserie
1991/10/15 - 1991/11/07   Július Činčár: Maľba
1992/02/14 -   Združenie A-R
1993/11/26 - 1993/12/20   Common Space
1996/04/27 - 1996/05/14   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov
2002/10/30 - 2002/11/22   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století
2004/10/14 - 2004/11/28   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989
2004/11   Akt v české fotografii 1900 - 2000
2006/09/14 - 2006/10/25   Slovenská typografie 20. storočia II.: Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov
2008   Diplomové práce 2008
2008/04/01 - 2008/06/08   Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against myself
2008/10/06 - 2008/10/30   Peter Roller: Retrospektíva
2009   Diplomové práce 2009
2009/01/16 - 2009/02/12   11 + 1
2009/05/13 - 2009/06/08   Blažej Baláž: SUCHARATOLEST
2010   Diplomové práce 2010
2011   Diplomové práce 2011
2011/03 - 2011/04   1+2+3+4=10
2011/11/01 - 2011/11/30   Mladé médium: 20 rokov fotografie na VŠVU
2011/12/06 - 2012/01/22   Josef Bolf – Boris Sirka: Dobrý Wolf, zlá Mirka
2012   Diplomové práce 2012
2012/02/03 - 2012/03/16   Retrospektíva 1988 až 2012 – obrazy a fotografie, Antonín Střížek
2012/03/27 - 2012/04/22   Sociálna sonda 2 Veroniky Rónaiovej
2012/05/19 - 2012/06/17   The Picture we live in / Obraz, v kterém žijeme
2012/09/11 - 2012/10/25   3. Trienále textilu bez hranic 2012 / 3rd Triennial of Textiles without Borders
2013   Figurama 13
2013/11/05 - 2013/12/01   Vnitřní okruh v současné české fotografii

Dom umenia

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1972   Eva Trizuljaková: Dunajské obrazy a art protisy
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1969   Jozef Kostka: Sochy a kresby 1962 - 1968 (národní umělec)
  1989   Martin Martinček: Fotografie
  1991   Július Činčár: Maľba
  2009   Blažej Baláž: SUCHARATOLEST

Dom umenia

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1968   Otevřené možnosti (Danuvius 68)