5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003

termín: 2003/09/05 - 2003/11/23
instituce: Kopplov kaštiel
typ výstavy: kolektivní