JNJ Galerie

rok vzniku: 1993
rok zániku: 1999
obec: Praha
adresa: Nerudova 26
PSČ: 111 00