Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století

termín: 2005/03/11 - 2005/06/06
instituce: Muzeum Jana Amose Komenského
typ výstavy: kolektivní