foto Svatopluk Sova

Adolf Zábranský

* 29. 11. 1909, Rybí (Nový Jičín), Česká republika (Czech Republic)
† 9. 8. 1981, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, ilustrátor, grafik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01151856
VIAF: 59545548

poznámka:
Výroční cena SČVU a ČFVU za politický plakát za rok 1977, 1978

Adolf Zábranský
Karton pro sgraffito pro Ledeburský palác (detail)
1954 - 1955
kresba

3000 x 15000
 

Adolf Zábranský

1909 Rybí, okr. Nový Jičín - 1981 Praha
malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, odborný publicista,
Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. výtvarných umělců. Zpočátku se věnoval hlavně malbě, námětům z venkova s figurativními motivy, později se začal uplatňovat jako ilustrátor. Práce pro knihu se stala těžištěm jeho tvorby 50. - 70. let. V ilustraci zkoušel malbu na skle, pastel a různé kombinované techniky. Ilustroval časopisy pro mládež a dětské pohádky. Pod vlivem J. Mánesa a M. Alše si vytvořil osobitý styl, v němž je nositelem výrazu kresebná zkratka. Uplatnil se v tvorbě plakátů a novinové kresby k politickým výročím i v pracích monumentálně dekorativní povahy, kde byl představitelem socialistického realismu. Zabýval se též návrhováním plakátů. Známá jsou například jeho sgrafita v Hrzánském paláci a v Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ve své výtvarné tvorbě dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu "Ze starých letopisů" (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu "Hanýžku a Martínka" (1939) a například "Národní pohádky a pověsti" Beneše Třebízského (1941).V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čem svědčí cena Hanse Christiana z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBB Y *
Ceny za ilustraci (Brusel 1958, Lipsko 1959, New York 1961, Bologna 1973)

Adolf Zábranský

foto Svatopluk Sova
 

Adolf Zábranský

Adolf Zábranský
Karton pro sgraffito pro Ledeburský palác (detail)
1954 - 1955
kresba

3000 x 15000
 

Adolf Zábranský

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1929 - 1932   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Kysela František, *1881
1932 - 1935   Akademie výtvarných umění, Praha, Nowak Willi, *1886

Adolf Zábranský

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), ukončil studium
???? - ????   Praha, Praha

Adolf Zábranský

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Zábranská Roškotová Marie, *1941, soukromé studium

Adolf Zábranský

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1943/11/09   Adolf Zábranský: Obrazy a kresby, Mánes, Praha
1944/03/09 - 1944/03/30   Adolf Zábranský: Obrazy, ilustrace a kresby, Stálá výstavní síň Školy umění ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1978   Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby pro děti - Věneček, Středočeská galerie, Praha
1978/04/27 - 1978/06/18   Adolf Zábranský: Ilustrace, kresba, plakát, Středočeská galerie, Praha
1980/06 - 1980/08   Adolf Zábranský: Slovenské pohádky Boženy Němcové, Památník národního písemnictví, Praha
1981/05/01 - 1981/06/07   Adolf Zábranský: Plakát a novinová kresba, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
1981/06/21 - 1981/08/23   Adolf Zábranský: Plakát a novinová kresba, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
1982/01/14 - 1982/02/28   Adolf Zábranský: Ilustrační tvorba pro děti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/05 - 1985/07   Adolf Zábranský: Knižní ilustrace, plakáty, novinové kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/03/06 - 1986/05/04   Adolf Zábranský, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/06/19 - 1986/08/24   Adolf Zábranský: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/07/03 - 1986/08/24   Adolf Zábranský: Obrazy, kresby, plakáty, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1989/04/26 - 1989/06/18   Adolf Zábranský: Obrazy a ilustrace, Středočeská galerie, Praha
1989/07/01 - 1989/09/17   Adolf Zábranský: Obrazy a ilustrace, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany (Příbram)
1989/10 - 1989/11   Adolf Zábranský: Obrazy a ilustrace, Památník díla národního umělce Adolfa Zábranského, Nový Jičín (Nový Jičín)
1989/10/19 - 1990/01/07   Adolf Zábranský: Krajinomalba, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
2009/11/19 - 2010/05/02   Pocta Adolfu Zábranskému, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2010/02/08 -   Adolf Zábranský: Pocta umělci, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/03/05 - 1942/04/26   Mánes 1942 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Mánes, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1944/05/11 - 1944/06/11   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes), Mánes, Praha
1946/05/03 - 1946/05/31   Mánes 1946, Mánes, Praha
1946/06/14 - 1946/07/14   Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž (Paris)
1946/09/14 - 1946/09/26   Jeune peinture Tchecoslovaque, Galeries Apollo, Brusel (Brussels)
1947/02/08 - 1947/02/19   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst, Jeune peinture tchecoslovaque, Tentoostelling zaal Artes, Antverpy (Antwerpen)
1947/07/20 - 1947/09/07   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1949/12   Výstava dětské knihy, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1950/03 - 1950/04   Členská výstava S.V.U. Mánes, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1950/06/11 - 1950/08/31   Od Mánesa k socialistickému realismu, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1950/10/18 - 1950/11/30   I. členská výstava 1950, Mánes, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/03 - 1954/04   Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha
1954/04/26 - 1954/06/01   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1955 - 1955/04/25   Dětská kniha v osvobozené republice, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1955/03/16 -   Československá užitá grafika, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace, Palác Kinských, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956   Československá ilustrace, Museum der bildenden Künste Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1956/06/16 - 1956/10/21   XXVIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1956), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1958/02 - 1958/03/25   Pražští umělci k 10. výročí Února, Obecní dům, Praha
1958/11/07 -   Skupina 58, Mánes, Praha
1958/12/28 - 1959/03/22   Umění zemí socialismu, Manež (Moscow Manege), Moskva (Moscow)
1959/01/16 -   Skupina 58, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/01/16 - 1959/02/08   Skupina 58, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/02   Skupina 58, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1960/11 - 1960/12   Mezinárodní výstava politického plakátu, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1960/11/28 - 1960/12   Skupina 58, Mánes, Praha
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/03   Nejkrásnější knihy roku 1960, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/05/27 - 1962/06   Jaro 62, Mánes, Praha
1962/11/30 -   Skupina 58, Praha, Praha
1964   Současné československé umění, Выставочный зал Союза художников СССР / Výstavní síň Svazu výtvarných umělců SSSR, Moskva (Moscow)
1965/07 - 1965/08   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1965/07/03 - 1965/08/08   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Messehaus, Lipsko (Leipzig)
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1967   Nejkrásnější knihy roku 1966, Památník národního písemnictví, Praha
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1970/11/15 - 1971/01/17   Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971   Československý politický plakát 1960-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971/03/10 - 1971/03/28   Nejkrásnější knihy nakladatelství Artia k 50. výročí KSČ, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972   75 let moderní české knižní ilustrace, Městská knihovna Praha, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1973/08/23 - 1973/10/09   České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1974/03 - 1974/04   Knižní ilustrace Artie 1953-1973, Středočeská galerie, Praha
1974/08/28 - 1974/09/10   Slovenské národné povstanie v plagátovej tvorbe, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1976/11/02 - 1976/12/31   Vilém Nowak a jeho škola, Městská knihovna Praha, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/04/10 - 1979/06/03   Čeští ilustrátoři dětem, Mánes, Praha
1979/07   Klasikové české ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/09/23 - 1980/10/12   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti, Galerie Československý spisovatel, Praha
1980/10/23 - 1980/12/07   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1981/04/02 - 1981/12   Přírůstky do sbírek za léta 1976 - 1980, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/10 - 1981/11   Malířský a sochařský portrét: Sbírka umění 20. století Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1982   Politický plagát 1948–1960, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1982/06/01 - 1982/08/15   Boje a zápasy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1983/07   Žena věčná inspirace umění, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983, Středočeská galerie, Praha
1984   Sto let české dětské knihy, Dům umění, Opava (Opava)
1984/03   Žena věčná inspirace umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/03 - 1986/04   Léta bojů a práce, Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/11 - 1987/12   Ústředí uměleckých řemesel Praha, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/02   Ústredia umeleckých remesiel Bratislava, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1988/02/24 - 1988/04/03   Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí února, Středočeská galerie, Praha
1988/03 - 1988/04   Moderní české výtvarné umění ze soukromých sbírek - I.část, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/12/02 - 2009/12/30   Socialistický realismus: Československo 1949–1989, Mánes, Praha
2012/03/23 - 2012/07/08   Realismo socialista Cecoslovacchia 1948–1989, Villa Manin, Codroipo
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2019/05/25 - 2019/06/28   La forma dell'ideologia. Praga: 1948–1989, Palazzo del Governatore, Parma
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/23   Mladé umění 1998 - 2005. Oficiální umění 1960 - 1989, Mánes, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/10/13 - 2005/10/23   Aukce Oficiální umění 1960-1989, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1982/10   Expozice českého umění 19. a 20. století, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
2020/05/25 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

Adolf Zábranský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Adolf Zábranský: Ilustrace, kresba, plakát
  1978   Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby pro děti - Věneček, Středočeská galerie, Praha
  1980   Adolf Zábranský: Slovenské pohádky Boženy Němcové, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Adolf Zábranský: Plakát a novinová kresba, Okresní vlastivědné muzeum, Nový Jičín (Nový Jičín)
  1982   Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1985   Adolf Zábranský: Knižní ilustrace, plakáty, novinové kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1985   Památník národního umělce Adolfa Zábranského, Okresní vlastivědné muzeum, Nový Jičín (Nový Jičín)
  1986   Adolf Zábranský: Obrazy, kresby, plakáty, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1989   Adolf Zábranský: Obrazy a ilustrace, Středočeská galerie, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1942   Mánes 1942 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1944   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
  1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946), Galeries Apollo, Brusel (Brussels)
  1946   Mánes 1946, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Generace Mánesa 1939-1947, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
  1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
  1949   Výstava dětské knihy, Československý spisovatel, Praha
  1950   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1950   I. členská výstava 1950, Svaz československých výtvarných umělců, III. krajské středisko, Mánes (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1950   Katalog výstavy obrazů Od Mánesa k socialistickému realismu, Místní národní výbor, Prostějov (Prostějov)
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Orbis, Praha
  1954   Výtvarníci a kniha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1958   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1960   Mezinárodní výstava politického plakátu, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1961   Nejkrásnější knihy 1960, Památník národního písemnictví, Praha
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Krajské středisko lidového umění ve Strážnici, Strážnice (Hodonín)
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1967   Československé nejkrásnější knihy 1966, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1971   Československý politický plakát 1960-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   75 let moderní české knižní ilustrace
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Klasikové české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1980   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha
  1983   Žena věčná inspirace umění, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1986   Léta bojů a práce (Výstava z děl československých výtvarných umělců na počest XVII. sjezdu KSČ), Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, Praha
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února), Středočeská galerie, Praha
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1988   Moderní české výtvarné umění ze soukromých sbírek (I. část), Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Umění, architektura, řemesla, Ústředí uměleckých řemesel, Praha
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Socialistický realismus Československo 1948–1989 / Socialist Realism Czechoslovak 1948–1989 / Realismo socialista Cecoslovacchia 1948–1989, Nadační fond Eleutheria, Praha
  2012   Realismo socialista Cecoslovacchia / Socialist Realism Czechoslovakia / Socialistický realismus Československo 1948–1989, Nadační fond Eleutheria, Praha
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   La forma dell'ideologia (Praga: 1948–1989), Nadační fond Eleutheria, Praha
  nedat.   Politický plagát 1948–1960, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  nedat. (2020)   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020 / Návrat krásné madony, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
  1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Adolf Zábranský, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Adolf Zábranský (Knižní ilustrace), Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež-20
  1952   Laureáti státních cen v roce 1952 v oboru malířství, grafiky a sochařství, Výtvarné umění, 2, 9-10, 430-432
  1952/08   Pohled do dvacátých a třicátých let, Výtvarné umění, 2, 7-8, 331-333
  1953   Kresba a grafika nejúspěšnější složkou Jízdárny, Výtvarná práce
  1953   Malíř dětem, Výtvarná práce
  1954   Československé umění na nové cestě, Výtvarná práce
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce
  1954   Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce
  1954   Poznámky k dílu Adolfa Zábranského, Výtvarné umění, 4, 1-11
  1954   Sláva české ilustraci (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce
  1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305
  1955   III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11, 179
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce
  1955   Medailony z Jízdárny (Sgrafito Adolfa Zabranského), Výtvarná práce, 11
  1955   Nové sgrafito Zábranského, Výtvarná práce
  1955   Ohlas naší výstavy užité grafiky v Polsku, Výtvarná práce
  1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce
  1955   Poslední knihy ze SNDK, Výtvarné umění, 5, 5, 239-239
  1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7, 5, 138-151
  1955   Výstava dětské knihy, Výtvarná práce
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1956   Ohlas výstavy československé ilustrace v Lipsku, Výtvarná práce
  1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce
  1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce
  1958   Skupina 58, Výtvarná práce
  1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 12
  1959   Pražské skupiny a domáce diskusie (Bratislavské februárové výstavy), Výtvarná práce
  1959   Umění zemí socialismu, Výtvarná práce
  1959   Z pražských výstav - listopad, Výtvarné umění, 9, 1, 35-37
  1965   další úspěch české ilustrace, Výtvarná práce
  1965   Rodáci svému kraji, Výtvarná práce
  1969   Pohlednice vesničkám SOS, Stráž lidu (Prostějov)
  1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek
  1970   Noví národní umělci - Jaroslav Grus a Adolf Zábranský, Výtvarná práce
  1979   Ceny SČVU a ČFVU, Výtvarná kultura
  1979   Jubilea, Výtvarná kultura
  1979   Svazové ceny za rok 1978, Výtvarná kultura
  1980   Adolf Zábranský (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 40-44
  1981   Zprávy SČVU (Kronika), Výtvarná kultura
  1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura
  1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 18-19
  1988   Adolf Zábranský, Artia 35
  2006   Medailony, Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950, 22-52
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Adolf Zábranský (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1943   Adolf Zábranský: Obrazy a kresby
  1944   Adolf Zábranský: Bilder, Illustrationen, Zeichnungen, Stálá výstavní síň Školy umění ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1944   Adolf Zábranský: Obrazy, ilustrace a kresby, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
  1978   Adolf Zábranský: Ilustrace, kresba, plakát, Středočeská galerie, Praha
  1980   Adolf Zábranský: Ilustrace k Slovenským pohádkám Boženy Němcové k 160. výročí jejího narození, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1985   Adolf Zábranský: Ilustrační tvorba, plakát a novinová kresba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1986   Adolf Zábranský, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Adolf Zábranský: Obrazy, kresby, plakáty, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1986   Adolf Zábranský: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Západočeská krajská organizace, Plzeň (Plzeň-město)
  1989   Adolf Zábranský: Krajinomalba
  1989   Adolf Zábranský: Obrazy a ilustrace, Středočeská galerie, Praha
  2010   Adolf Zábranský: Pocta umělci, Parlament České republiky, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Skupina 58, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1960   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1982   Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby, Vladimír Šavel: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2009   Pocta Adolfu Zábranskému / Pocta Marii Uchytilové, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
album
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Paleta krásy (Národní umělci dětem), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   Aukce (Mladé umění 1998 - 2005, Oficiální umění 1960 - 1989)
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Únor
  1954 - 1955   Karton pro sgraffito pro Ledeburský palác (detail)
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   Tschechische Kinderbücher / Czech Children's Books (Catalogue 80), Buchantiquariat am Rhein, Basilej (Basel)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Adolf Zábranský (akademický malíř a grafik), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
seznam článků/soupis literatury
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Výtvarní umělci dětem, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Adolfa Zábranského Velikonoce na pohlednicích

Adolf Zábranský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Památník národního umělce Adolfa Zábranského, Okresní vlastivědné muzeum, Nový Jičín (Nový Jičín)
  1986   Adolf Zábranský: Obrazy, kresby, plakáty, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952/08   Pohled do dvacátých a třicátých let, Výtvarné umění, 2, 7-8, 331-333
  1953   Mikoláš Aleš - živý příklad našemu umění, Výtvarné umění, 3, 1, 27-29
  1955   Dopis výboru Ústředního svazu čs. výtvarných umělců všem členům a kandidátům, Výtvarná práce
  1956   O harmonii nástěnné výzdoby s architekturou, Výtvarné umění, 6, 1, 13-13

Adolf Zábranský

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Památník pražského povstání 1945, Václav Šesták, Praha

Adolf Zábranský

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Cimburův Běláček a jiné povídky, Novina, nakladatelství, Praha
  1940   Prázdniny Adama Bendy, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Plavci na Sázavě, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1946   Prázdniny Adama Bendy, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1954   Radost nad radost, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1957   Ze starých letopisů, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1967   Říjen 1917 - 1967 (Sborník poezie), Československý spisovatel, Praha
  1971   Kousky Františka Housky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Když se čerti rojili, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2022/09/24   Posel z Budče 39 (Sborník Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně), Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno (Kladno)
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Bibliografický soupis 1949 - 1963 (Státní nakladatelství dětské knihy, Praha), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2, 3, Svaz československých spisovatelů, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Vánoce v chýši u polárního kruhu, Josef Papica, _

Adolf Zábranský

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1972/01/13 -   národní umělec Vilém Nowak: Výběr z díla k 85.narozeninám, Mánes, Praha
1972/03 - 1972/04   Richard Wiesner: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/04/09 - 1976/05   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramika, Galerie Václava Špály, Praha

Adolf Zábranský

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Společnou cestou (Svazové výstavy, realizace, úkolové akce), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež-20
  1950   K otázce úkolové práce v podmínkách lidové demokracie, Výtvarné umění, 2, 42-45
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 35-48
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4, 146-156
  1950   Výtvarní umělci v boji za mír, Výtvarné umění, 1, 6, 285-285
  1953   Malíři, grafici a sochaři, Výtvarná práce
  1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce
  1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce
  1955   Naše současné výtvarné umění (III. přehlídka československého výtvarného umění v Jízdárně, Praha - květen-září 1955), Výtvarné umění, 5, 7-8, 289-298
  1955   O jedné samoúčelné kritice, Výtvarná práce
  1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce
  1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce
  1956   Co čekáme od sjezdu spisovatelů, Výtvarná práce
  1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce
  1956   Projev s. Larisy Žadovové, Výtvarná práce
  1956   Vysoká pocta našim výtvarníkům, Výtvarná práce, 11
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1959   Lipsko 1959 (Čs. ceny mezinárodní výstavy knižního umění), Výtvarná práce, 10-11
  1959   Problémy společenské funkce plakátu, Výtvarná práce
  1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce
  1961   Umělecká soutěž k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce
  1971   Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, Výtvarná práce
  1977   Umění a život, Výtvarná kultura-28
  1977   Velký Říjen a umění socialistického Československa, Umění, 473-476
  1978   Praha (Kronika), Výtvarná kultura
  1978   Současná ilustrace české dětské knihy, Výtvarná kultura, 11-22
  1978   Současné problémy socialistického realismu, Výtvarná kultura-22
  1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura-12
  1979   Co přinesli čeští ilustrátoři dětem, Výtvarná kultura-11
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Výtvarná kultura
  1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 10-18
  1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura
  1983   Svolinský aneb mládí (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1985   Malířství v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, 22-25
  1989   Gobelín není obraz, ale..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 1
  2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, 35-50
  2012   Vladimír Drnák (Pro dospělé i pro mádež), Český historický román v období protektorátu, 65-76

Adolf Zábranský

instituce, obec  
Fyzikální ústav c.k. České university, Praha
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Adolf Zábranský

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1956   státní cena Klementa Gottwalda
1970   Národní umělec
1972   Andersenova cena za ilustrace
1974   Řád práce
1979   Řád Vítězného února