Adolf Zábranský

* 29. 11. 1909, Rybí (Nový Jičín), Česká republika (Czech Republic)
9. 8. 1981, Praha, Česká republika (Czech Republic)
ilustrátor, grafik, malíř, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
1909 Rybí, okr. Nový Jičín - 1981 Praha
malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, odborný publicista,
Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. výtvarných umělců. Zpočátku se věnoval hlavně malbě, námětům z venkova s figurativními motivy, později se začal uplatňovat jako ilustrátor. Práce pro knihu se stala těžištěm jeho tvorby 50. - 70. let. V ilustraci zkoušel malbu na skle, pastel a různé kombinované techniky. Ilustroval časopisy pro mládež a dětské pohádky. Pod vlivem J. Mánesa a M. Alše si vytvořil osobitý styl, v němž je nositelem výrazu kresebná zkratka. Uplatnil se v tvorbě plakátů a novinové kresby k politickým výročím i v pracích monumentálně dekorativní povahy, kde byl představitelem socialistického realismu. Zabýval se též návrhováním plakátů. Známá jsou například jeho sgrafita v Hrzánském paláci a v Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ve své výtvarné tvorbě dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu "Ze starých letopisů" (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu "Hanýžku a Martínka" (1939) a například "Národní pohádky a pověsti" Beneše Třebízského (1941).V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čem svědčí cena Hanse Christiana z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBB Y *
Ceny za ilustraci (Brusel 1958, Lipsko 1959, New York 1961, Bologna 1973)

poznámka:
Výroční cena SČVU a ČFVU za politický plakát za rok 1977, 1978