Jiří Kolář

* 24. 9. 1914, Protivín (Písek), Česká republika (Czech Republic)
† 11. 8. 2002, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, básník, kolážista, sběratel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01061244
WIKIDATA: Q699793
VIAF: 97968340

Jiří Kolář
DopisJiří Kolář
Job z Aschenhausenu
1959
proláž

37 x 28 cm
Jiří Kolář
Gersaintův vývěsní štít
1959-1961

papír
Jiří Kolář
Bez názvu
1960
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
1960
koláž
papír
 

poznámka:
Měšťanskou školu ukončil v Kladně a vyučil se truhlářem.
1945 vedl organizaci Svazu české mládeže v Kladně.
V r. 1968 představitel koordinačního výboru uměleckých svazů.

Jiří Kolář

Básník, překladatel a výtvarník, autor koláží a asambláží. Člen Skupiny 42, UB, skupiny Křižovatka, jedna z nejpodnětnějších osobností češ. umění od 40. let. 1953 uvězněn, 1968 představitel koordinačního výboru uměleckých svazů, v 70. letech koeditor edice Petlice, signatář Charty 77. Pro jeho dílo měly význam cesty do Francie 1947 a do Anglie a Skotska 1948. Od 1980 žije a tvoří v Paříži. O jeho básnickém díle zde jen tolik, že - jak vedl svůj princip svědectví do nejzazších formálních důsledků - došel k rozkladu „přirozené poezie", k typogramům (Básně ticha, 1959-1961) a rovněž k asamblážím a kolážím, využívajícím jak útržků nejrůznějších druhů písma, tak i obrazový slovník magazínů a především reprodukcí slavných výtvarných děl minulosti: ačkoli autor svá díla podnes označuje za evidentní poezii, je zřejmé, že plně vkročil do oblasti výtvarné tvorby. Vystavoval koláže už 1937 v divadle D 37; 1949 se poprvé pokusil o obrazovou interpretaci své básně; 1951-1952 experimentoval s různými formami koláže (tvořil např. raportáže kontrastující či paralelizující dvě nesouvisející zobrazené události atp.); pravá renezance koláže i asambláže, která se však opírá už o dadaistický (spíše než běžný surrealistický) princip a čerpá z informelních i konstruktivních tendencí soudobého umění, přichází spolu s lettristickými kreacemi na přelomu 50. a 60. let. Od té doby vytvořil celou řadu specifických metod tvorby koláží, jež neustále zmnožuje a jež byly i několikrát popsány, naposledy v Dictionnaire des méthodes (Paris 1991). Mezi základní metody lze řadit především roláž}, (jedna nebo i několik reprodukcí se rozřeže na stejné proužky, které se - obvykle v pravidelném rytmu výškově posunuty - prostřídávají, vytvářejíce deformovaný útvar rezonující s dobovými kinetickými tendencemi). Jinou metodou je chiasmáž, informelní chaos ústřižků písma či barevných reprodukcí, nezřídka organizovaný do kontrastních geometrických útvarů nebo kombinovaný s jinými metodami. Muchláž ozvláštňuje původní obraz fixováním jeho deformované podoby vzniklé zmuchláním; podobně se rodí, jak název napovídá, destruované básně. V objektových básních přejímají malé předměty úlohu slov a řadí se do veršů nebo řádek dopisu. Nalezené básně (obdoba Duchampových nalezených objektů) prezentují montáž náhodných čmáranic, stránek z typografických vzorníků, dopisů přátel. Proláž nebo magritáž využívá stránek starých rostlinopisů a živočichopisů a do obrysu fauny či flóry vkládá citát z jiného obrazového okruhu: tak do obrysu motýla např. Manetovu dvojici na Seině, do obrysu Vítězného obloku klín z Ingresova aktu. Hloubkové básně jsou složeny z mnoha vrstev; z každé takové vrstvy se otvírá pohled do další. Zmizáž vzniká pomocí americké retuše, kdy se z obrazové reprodukce odstraní charakteristický motiv (např. z pražského obrazu Celníka Rousseaua s Eiffelkou zmizí postava malířova); významově se tato metoda blíží cenzurované koláži, kde se určité partie (ňadra, oči) překrývají zase černou páskou. Řada kolážových metod vstupuje do prostoru a stává se tak asambláží. Takové jsou např. chiasmážované objekty, ale i ventiláže a prádla (v nich roláž doslova vlaje), uzlové nebo žiletkové básně atd. Kolář považuje i nadále svou - ve světovém měřítku ojedinělou - činnost za počínání básníka. Je tak věren tradici 60. let, která mnoho úsilí věnovala přesahům mezi tradičními uměleckými obory. Ani ve svém výtvarném díle nepřestává být očitým svědkem.
JHl (Josef Hlaváček), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 370-371
-
Básník, překladatel, esejista, výtvarník. Autor experimentální poezie, básnických deníků, divadelních her a esejů, knih pro děti, editor publikací, autor koláží. Vyučil se truhlářem, pracoval jako dělník, později jako redaktor novin. Za války založil s Jindřichem Chalupeckým Skupinu 42, byl člen Umělecké besedy. Krátce v roce 1945 byl členem KSČ, v letech 1952–1953 devět měsíců ve vyšetřovací vazbě. Od roku 1964 byl členem výtvarné skupiny Křižovatka, v roce 1977 podepsal Chartu 77. Od 1980 žil v nucené emigraci ve Francii, v březnu 1981 založil v Paříži Revue K. Laureát Ceny Jaroslava Seiferta (1991). V roce 1998 se z Paříže vrátil do Prahy, kde žil až do své smrti v roce 2002.
Do světa umění vstupuje Jiří Kolář již v roce 1937, právě tehdy totiž vystavil své první koláže (natrvalo se k této výtvarné technice vrátil až po dvaceti letech). Jako básník na sebe upozornil téměř okamžitě po vydání sbírky Křestný list (1941). Do svého básnického díla chtěl uložit veškerou zkušenost moderního světa, zvláště poté, co se stal členem Skupiny 42. Během několika málo poválečných let stačil napsat své básnické dílo, překládal. Po únoru 1948 si všímá nejen obyčejných životů neznámých lidí, ale vnímá také tíhu doby a obludnost stalinismu padesátých let. Jako básník dochází postupně k názoru, že nikoli slovo, ale obraz je schopný úplněji vyjádřit ducha moderní doby a vytváří vlastní formu koláže jako ekvivalentu „evidentní poezie“. Definuje ji: „Je to všechna poezie, která vylučuje psané slovo jako nosný prvek tvoření a dorozumění.“ Kolářovým výtvarným médiem se stává koláž (nomen-omen) a z výtvarníka je vynálezce stále originálnějších forem této techniky. Postupně je to reportáž, roláž, chiasmáž, muchláž, proláž (neboli magritáž), destruované básně, objektové básně, nalezené básně, hloubkové básně, zmizáž, cenzurovaná koláž a posléze některé z těchto technik používá na tvorbu asambláží a objektů. V cyklech Triumf Baudelairův a Vítězný oblouk Alfreda Jarryho z let osmdesátých apostrofuje zakladatelské osobnosti moderního umění a jeho koláže se stávají výtvarnou zkratkou, konfrontací krásy a obludnosti, vlastností tak typických pro moderní dobu a její umění. Ve své výtvarné tvorbě Jiří Kolář zůstává básníkem a je právem označován za jednu z nejpodnětnějších osobností českého moderního umění.
JO-GR (Jiří Olič, Gina Renotiere, Muzeum umění Olomouc, 2008)

Jiří Kolář

foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
Jiří Kolář, Josef Hiršal - foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
foto Emanuel Křenek
Jiří Kolář: Autoportrét
1965, ve Slávii
Kolářův stůl ve Slávii - Kamil Lhoták se synem, Josef Čermák, Josef Hiršal, Jiří Kolář
Kolářův stůl ve Slávii - Jiří Kolář, Kamil Lhoták
foto - Hana Hamplová, 1978
foto - Josef Šnobl
foto - Hana Hamplová, 1978
 

Jiří Kolář

Jiří Kolář
DopisJiří Kolář
Job z Aschenhausenu
1959
proláž

37 x 28 cm
Jiří Kolář
Gersaintův vývěsní štít
1959-1961

papír
Jiří Kolář
Bez názvu
1960
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
1960
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
1960

papír
Jiří Kolář
Bez názvu
1961
koláž, chiasmáž
papír
Jiří Kolář
Příbory z Itálie
1961
proláž

24 x 16 cm
Jiří Kolář
Země Láska
1962
proláž

18,5 x 22 cm
Jiří Kolář
Punktuelní báseň
1962
koláž
papír
Jiří Kolář
Punktuelní báseň
1962
koláž
papír
Jiří Kolář
Punktuelní báseň
1962
koláž
papír
Jiří Kolář
Oplakávání Krista
1963
muchláž
papír
31 x 23 cm
Jiří Kolář
Říční panna
1963
koláž

22 x 14,5 cm
Jiří Kolář
Celník Rousseau
1963
interkoláž
papír
Jiří Kolář
Hommage Albers
1963
koláž
papír, karton
82,5 x 62,5 x 3,5 cm
Jiří Kolář
Přemýšlející dívka
1964
koláž

29,5 x 23 cm
Jiří Kolář
Příležitost dělá zloděje
1965
koláž
fotografie, plátno
800 x 640
Jiří Kolář
Madona s děťátkem
1965
roláž

89,5 x 60 cm
Jiří Kolář
Hudební kruh
1966
koláž

30 x 21,5 cm
Jiří Kolář
Manekýnka
1966
roláž

45 x 32 cm
Jiří Kolář
Čekání na Quijota
1966-1969
antikoláž
fotoplátno
141 x 100
Jiří Kolář
Čekání na vázu
1966-1969
antikoláž
fotoplátno
120 x 100
Jiří Kolář
Čekání na Rousseaua
1966-1969
antikoláž
fotoplátno
125 x 100 cm
Jiří Kolář
Snídaně v krávě
1967
interkoláž

29,5 x 21,5 cm
Jiří Kolář
Trojportrét
1967
koláž

30 x 20 cm
Jiří Kolář
President mas
1967
koláž
papír
225 x 150
Jiří Kolář
Nešťastná kráska
1968
muchláž

19,6 x 15 cm
Jiří Kolář
Trivium I
1968
koláž
papír, dřevo
69 x 69 x 2 cm
Jiří Kolář
Venuše (Boticelli)
1968-1969
roláž
mušelín
100 x 160 cm
Jiří Kolář
Sen
1969
roláž

58x44 cm
Jiří Kolář
Lot měl tři dcery
1970
proláž

28,5 x 25,5 cm
Jiří Kolář
Pocta Ch. Chaplinovi II
1974
koláž

100 x 70 cm
Jiří Kolář
Stupně vítězů
1975


Jiří Kolář
Bez názvu
60. léta
chiasmáž

99,5 x 70 cm
Jiří Kolář
W. A. Mozart
60. léta
kolážovaný objekt

23 x 13 x 11,5 cm
Jiří Kolář
Bez názvu (Hlavy)
konec 60. let
koláž, kombinovaná technika
papír
98 x 67 cm (v rámu 112,8 x 82,8 cm)
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.

papír
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
Jiří Kolář
Báseň pro Arpa (Gedicht für Arp)
nedat.
koláž, kombinovaná technika
papír
31 x 22 cm (dílo), 44 x 34 cm (rám)
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž, kombinovaná technika
papír
25 x 19 cm (dílo), 44 x 34 cm (rám)
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
29,7 x 23 x 5 cm
Jiří Kolář
Bez názvu
nedat.
koláž
papír
39,3 x 30,2 cm
Jiří Kolář
Bez názvu
počátek 60. let
koláž
papír
 

Jiří Kolář

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
???? - ????   Podolí, Praha (Hlavní město Praha), Podolí, Praha (Hlavní město Praha), bydliště
???? - ????   Praha, Praha
1947 - 1947   Francie, studijní cesta
1948 - 1948   Anglie, studijní cesta
1948 - 1948   Skotsko, studijní cesta
1965 - 1969   Galerie na Karlově náměstí, Praha, Karlovo náměstí č. 5, člen výstavní komise
1980 - 1999   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)

Jiří Kolář

autorská
termín   název výstavy, místo konání
???? - ????   Jiří Kolář, Galerie Studio Opatov, Praha
????/10/23 - ????/11/17   Jiří Kolář, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
1937/09/24 - 1937/10   I. Salón na chodbě (soubor koláží), Divadlo D 38, Praha
1962/05/31 - 1962/06/13   Jiří Kolář: Depatesie, Klub umělců, Praha
1963/03/28 - 1963/04/19   Jiří Kolář: The Visual Images of a Poet, Arthur Jeffress Gallery, Londýn (London)
1963/05/28 - 1963/06/30   Jiri Kolar: Photo-montage, Miami Museum of Modern Art, Miami (Florida)
1963/08   Jiří Kolář: Kollagen, Europänisches Forum, Alpbach
1963/12/01 - 1964/01/01   Jiří Kolář: Roláže, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/02/20 -   Jiří Kolář: Poeas Visualis, Collages, Rollages, Galeria Gravura, Lisabon (Lisboa)
1964/05/31 - 1954/06   Koláže Jiřího Koláře, Městská galerie, Louny (Louny)
1965   Jiří Kolář, Studio f, Ulm
1965/01/08 - 1965/01/30   Jiři Kolař: Kollagen, Die kleine Galerie, Vídeň (Wien)
1965/02   Jiří Kolář: Partitura pro vokální skladbu na jméno Baudelaire (soubor 23 koláží), Klub umělců, Praha
1965/11/18 - 1965/11/30   Kolar, La Carabaga club d´arte, Janov (Genova)
1966/01/11 - 1966/02/02   68 collages de Jiri Kolar, Le Galerie Riquelme, Paříž (Paris)
1966/03   Jiří Kolář, Centro proposte presso, Florencie (Firenze)
1966/03   Jiří Kolář, Studio di informazione estetico, Turín (Torino)
1966/03/25 - 1966/04/30   Jiří Kolář, Galerie M. E. Thelen, Essen
1966/04/01 - 1966/04/29   Jiri Kolar: Evidente Poesie, Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Objekte, Galerie h, Hannover
1967/03/11 - 1967/03/28   Jiří Kolář: Koláže a objekty, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1967/06/13 - 1967/07/14   Jiří Kolář: Kollagen und Objekte, Galerie Seyfried, Mnichov (München)
1967/06/13 - 1967/07/14   Jiří Kolář: Kollagen und Objekte, Alte Galerie Neuhaus, Mnichov (München)
1968/08/01 - 1968/09/03   Jiří Kolář, Galerie Václava Špály, Praha
1968/10/30 - 1969/01/12   Jiri Kolar: Collagen, Rollagen, Objekte, Institut für moderne Kunst, Norimberk (Nürnberg)
1969/02/07 - 1969/02/21   Jiří Kolář: Rollagen, Chiasmagen, Junge Galerie-Ernst Hühn Buchhandlung, Kassel
1969/02/07 - 1969/03/15   Jiří Kolář, kestnergesellschaft (Kestner-Gesellschaft), Hannover
1969/03/23 - 1969/04/20   Jiří Kolář: Collagen, Assemblagen, Rollagen, Objekte, Overbeck-Gesellschaft – Kunstverein Lübeck, Lübeck
1969/05/04 - 1969/06/08   Jiří Kolář, Museum Ulm, Ulm
1969/07/18 - 1969/08/03   Jiri Kolar: Collagen, Rollagen, Objekte, Kunstverein München, Mnichov (München)
1969/09/26 - 1969/11/01   Jiří Kolář: Rollagen, Collagen, Objekte, Kleine Grafik-Galerie, Brémy (Bremen)
1969/10/22 - 1969/11/21   Jiří Kolář: Objekte, Collagen, Rollagen, Die weisse Haus, Baden-Baden
1969/11/11 - 1969/12/05   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Objekte, Grafik, Galerie am Klosterstern, Hamburk (Hamburg)
1969/12   Jiří Kolář, Galerie Hansjörg Mayer, Stuttgart
1969/12/02 - 1970/01/03   Jiri Kolar: Chiasmages, Collages, Objects, Muchlages, Photo Screen, Rollages 1966 - 1969, Willard Gallery, New York City (New York)
1970   Jiří Kolář: Básně ticha, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1970/01/19 - 1970/01/25   Jiří Kolář: Literární a výtvarné práce, Památník Petra Bezruče, Opava (Opava)
1970/06/05 - 1970/08/15   Jiří Kolář: Rollagen, Collagen, Objekte, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
1970/07/10 - 1970/08/08   Jiri Kolar, Galerie Gmurzynska, Cáchy (Aachen)
1971/04/15 - 1971/05/10   Jiří Kolář: Rollagen, Collagen, Druckgrafik, Städtischer Kunstpavillon-Theodor-Heuss-Park, Soest
1971/05/01 - 1971/06/06   Jiří Kolář: Collages, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1971/05/07 - 1971/06/03   Jiří Kolář: Collages a La Hune, Galerie La Hune, Paříž (Paris)
1971/09/11 - 1971/10/07   Collagen von Jiří Kolář, Galerie K, Mohuč (Mainz)
1971/09/27 - 1971/10/30   Jiri Kolar's hommage a Dürer, Hofer Galerie-Haus Weinelt, Hof (Hof and der Saale)
1972/03/02 - 1972/03/31   Jiří Kolář: L'Arte come Forma della liberta / L'Art comme Forme de la liberté / Art as the Form of Freedom, Galleria Schwarz, Milán (Milano)
1972/03/25 - 1972/04/27   Jiří Kolář: Collagen, Galerie Marisa Goebels, Kaiserslautern
1972/04/07 - 1972/05/06   Jiri Kolar: Grafik, Kollagen, Rollagen, Chiasmagen, Kleine Grafik-Galerie, Brémy (Bremen)
1972/08/17 - 1972/09/13   Jiři Kolář, Aktionsgalerie Bern, Bern
1972/11 - 1972/12   Jiří Kolář, Galerie Dierks, Aarhus (Århus)
1973/02 - 1973/03   Jiří Kolář, La Boétie Gallery, New York City (New York)
1973/02/02 - 19773/02/25   Jiri Kolar: Collagen, Rollagen, Objekte, Kunstverein Schranne, Laupheim bei Ulm
1973/04/08 - 1973/06/17   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Crumblagen, Museum Haus Lange, Krefeld
1973/04/08 - 1973/06/17   Jiří Kolář: Hommage a Baudelaire, Museum Haus Lange, Krefeld
1973/09/14 - 1973/11/04   Jiří Kolář hommage aan Baudelaire, Prentenkabinet, Rotterdam
1973/12/12 -   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Crumblagen, Galerie Gunter Sachs, Hamburk (Hamburg)
1974/02/09 - 1974/02/24   Jiří Kolář, L'Union des Arts Plastiques, Saint-Etienne-du-Rouvray
1974/05/10 - 1974/06/11   Jiří Kolář: Collagen um 1960, Galerie Suzanne Bollag, Curych (Zürich)
1974/05/31 - 1974/10?   Jiří Kolář: Hommage a Baudelaire, Galerie Edition R Johanna Ricard, Norimberk (Nürnberg)
1974/06 - 1974/07   Jiří Kolář, Städtische Galerie im Haus Seel, Siegen
1975/02/20 - 1975/04/15   Jiří Kolář: Hommage a Baudelaire, Rollagen, Collagen, Objekte, Galerie Werner Kunze, Berlín (Berlin)
1975/09/12 - 1975/11/16   Jiří Kolář, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
1975/09/13 - 1975/10/25   Jiří Kolář: Les Papilos, The History of Contemporary Art, Jacques Kaplan, Champlain Art Center, New York City (New York)
1975/09/20 - 1975/10   Jiří Kolář: Collages, Rollages, Object-Poems, Harriet Griffin Gallery, New York City (New York)
1975/09/20 - 1975/10/25   Jiří Kolář: Chiasmage, Rollages, Objects, Collages, Willard Gallery, New York City (New York)
1975/11/06 -   Jiří Kolář, Galerie Karsten Greve, Kolín nad Rýnem (Köln)
1976/02/19 - 1976/03/31   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen und Objekte, Galerie Jasa Fine Art, Mnichov (München)
1976/04/09 - 1974/05/25   Jiří Kolář 35, Galerie Franz Swetec, Düsseldorf
1976/04/09 - 1974/05/25   Jiří Kolář 35, Galerie Ursula Wendtorf, Düsseldorf
1976/04/09 - 1976/05/25   Jiří Kolář: Collagen, Chiasmagen, Rollagen, Prollagen, Crumblagen, Objekte, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
1976/09/08 - 1976/09/26   Jiří Kolář, Halvat Huvit, Helsinky (Helsinki)
1976/11/18 - 1976/11/20   Jiří Kolář, Galerie Löwenadler, Stockholm
1977/03/26 - 1977/04/28   Jiří Kolář, La nuova citta, Gallera d'arte contemporanea, Brescia
1977/04/19 - 1977/05/14   Jiří Kolář, Fairweather Hardin Gallery, Chicago (Illinois)
1977/06/08 - 1977/06/18   Jiří Kolář, Université de Genève, Ženeva (Genève)
1977/09/22 - 1977/10/29   Jiří Kolář, Fine art Museum, Benátky (Venezia)
1977/10   Jiří Kolář, Galerie Rebus, Florencie (Firenze)
1977/11?   Jiří Kolář, Galerie Schreiner, Basilej (Basel)
1977/12?   Jiří Kolář, Modern Art Gallerie, Curych (Zürich)
1978/01/19 - 1978/03/26   Jiří Kolář at the Guggenheim, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
1978/02   Jiří Kolář, Galerie Isy Brachot, Brusel (Brussels)
1978/04/05 - 1978/05/31   Jiří Kolář: Chiasmagen, Crumblagen, Rollagen, Prollagen, Collagen, Objekte, Galerie Schoeller, Düsseldorf
1978/04/28 - 1978/05/29   Jiří Kolář: Transformations, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo (New York)
1978/06/09 - 1978/07/09   Jiří Kolář: Transformations, Art Gallery of Ontario (Musée des beaux-arts de l'Ontario), Toronto
1978/07?   Jiří Kolář, Gazetta del Popolo, Turín (Torino)
1978/08?   Jiří Kolář, Galerie Oben, Hagen
1978/09/15 - 1978/10/28   Jiří Kolář, Galerie 44, Kaarst
1978/10 - 1978/11   Jiří Kolář: 20 Opere 1965 - 1978, Collage, Chiasmage, Rollage, Prollage, Anticollage, Galleria Cesarea, Janov (Genova)
1978/10/29 - 1978/12/03   Jiří Kolář: Transformations, Georgia Museum of Art (University of Georgia), Athens (Georgia)
1979/02   Jiří Kolář: Et qu'es-ce que la poésie évidente donc?, Chiasmages, Voiles. Méta-formats, Centre d'Art de Flaine, Paříž (Paris)
1979/02/20 - 1979/03/31   Jiří Kolář, Galerie C, Paříž (Paris)
1979/05/11 - 1979/06/09   Jiří Kolář, Galerie Candela, Cannes
1979/09/27 - 1979/11/16   Jiří Kolář: Seine Techniken und Arbeiten aus den Jahren 1952 bis 1979, Galerie Edition R Johanna Ricard, Norimberk (Nürnberg)
1979/09/27 - 1979/11/16   Jiří Kolář: Seine Techniken und Arbeiten aus den Jahren 1952 bis 1979, Galerie in Schmidtbank, Norimberk (Nürnberg)
1980/01   Jiří Kolář: Objekte und Collagen, Galerie Gunzenhauser, Mnichov (München)
1980/01/27 - 1980/03/02   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Objekte, Materialbilder, Kunsthalle Recklinghausen (Städtische Kunsthalle), Recklinghausen (Německo)
1980/02/23 - 1980/03/23   Bonjour Jiří Kolář, Centre d'Action Culturelle de Montbéliard, Montbéliard
1980/03/08 - 1980/04/07   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Objekte, Materialbilder, Städtische Galerie Schloss Oberhausen, Oberhausen
1980/06 - 1981/07   Jiří Kolář: 1964-1980, Galerie Osper, Kolín nad Rýnem (Köln)
1980/06/05 - 1980/07/10   Jiří Kolář: Froissages, Regrets éternels, Galerie Prints Etc..., Georges Fall, Paříž (Paris)
1980/08/15 - 1980/09/28   Jiří Kolář ... unterwegs ins Paradies, Collagen und Objekte, Gutenberg Museum Mainz, Mohuč (Mainz)
1980/09/12 - 1980/10/24   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Crumblagen, Zellermayer Lorenzen Gallerie, Berlín (Berlin)
1980/09/13 - 1980/10/21   Jiří Kolář: Berliner Sammlung, Neuer Berliner Kunstverein, Berlín (Berlin)
1980/09/14 - 1980/10/05   Jiří Kolář und Werner Hannappel, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
1980/09/14 - 1980/10/05   Jiří Kolář: 100 Froissagen, Das Lied der Lieder, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
1980/10/14 - 1980/11/01   Jiří Kolář, Atelier rue St. Anne, Brusel (Brussels)
1980/10/26 - 1980/11/23   Jiří Kolář ... unterwegs ins Paradies, Collagen und Objekte, Kunstverein Wolfsburg e. V., Wolfsburg
1980/11?   Jiří Kolář, Galerie Inge Baecker, Kolín nad Rýnem (Köln)
1981/02/01 - 1981/02/28   Jiří Kolář, Galerie Mathieu, Besançon
1981/03/07 - 1981/04/05   Jiří Kolář: Berliner Sammlung 1979 - 1980, Kasseler Kunstverein, Kassel
1981/03/31 - 1981/04/30   Jiří Kolář: Collages, Froissages, Metronom, Barcelona
1981/05/10 - 1981/06/21   Jiří Kolář: Collagen und Objekte aus Berlin und Paris, Museum Folkwang, Essen
1981/05/23 - 1985/05/31   Jiri Kolar, Castillo de Maya, Pamplona
1981/05/29 -   Jiří Kolář: Arbeiten aus 1967 - 1971, Galerie Jöllenbeck, Kolín nad Rýnem (Köln)
1981/06/19 - 1981/07/31   Jiří Kolář: Collagen, Galerie Eberwein, Freiburg im Breisgau
1981/10/07 - 1981/10/28   Jiří Kolář: Hommage a Mademoiselle Riviere et autres collages, Galerie Maeght, Paříž (Paris)
1981/12/04 - 1981/12/30   Jiří Kolář: l'auteur du calendrier chronolux 1982, Musée d'Orsay, Paříž (Paris)
1982/01/04 - 1982/0131   Jiří Kolář, Die elle Galerie der Stadt Iserlohn, Iserlohn
1982/01/14 - 1982/02/13   Jiří Kolář: Arbeiten von 1964 - 1978, Galerie Schiessel, Mnichov (München)
1982/03   Jiří Kolář, Galerie Primo Piano, Řím (Roma)
1982/03/10 - 1980/04/30   Jiří Kolář: Collages i objectes, Galerie Maeght, Barcelona
1982/05 - 1982/06   Jiří Kolář, Galleria Peccolo, Livorno
1982/05/13 - 1982/05/18   Jiří Kolář, Galerie Maeght, International Art Fair, Chicago (Illinois)
1982/09/15 - 1982/09/20   Jiří Kolář, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1982/09/29 - 1982/10/31   Jiří Kolář, The Meadows Gallery, Dallas, Texas
1982/09/30 - 1982/10/31   Jiří Kolář, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, Milán (Milano)
1982/12   Jiří Kolář, Hokin Gallery, Palm Beach, Florida
1983/01/21 - 1983/03/15   Jiří Kolář, Galeria Slavia, Brémy (Bremen)
1983/01/21 - 1983/03/15   Jiří Kolář, Galerie Roche, Brémy (Bremen)
1983/01/21 - 1983/03/15   Jiří Kolář, Institut Français, Brémy (Bremen)
1983/03/10 - 1983/04/30   Jiří Kolář: Con opere dal 1959 al 1972, Edizioni Galleria Zarathustra, Milán (Milano)
1983/09/24 - 1983/11/06   Jiří Kolář: Arbeiten aus Papier, Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach
1983/09/27 - 1983/11/18   Jiří Kolář, Galerie Maeght, Paříž (Paris)
1984/01/22 - 1984/03/10   Jiří Kolář: Neue Arbeiten Paris 1980-1983, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
1984/02   Jiří Kolář, Stamparte Liberta + Galleria, Boloňa (Bologna)
1984/06/15 - 1984/08/19   Hommage a Jiří Kolář: Tagebuch 1968, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1984/09/07 - 1984/10/21   Jiří Kolář: Poetry of Vision, Poetry of Silence, Vancouver Art Gallery, Vancouver
1984/10/07 - 1984/12/02   Jiří Kolář: Diary 1968, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1984/11/30 - 1985/01/19   Jiří Kolář: Chiasmagen, Objekte, Collagen 1979 - 1984, Galerie Schoeller, Düsseldorf
1985/01/27 - 1985/04/08   Jiří Kolář: Tagebuch 1968 (Prager Frühling), sowie Chiasmagen, Collagen und Objekte aus dem Exil, Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum, Düren
1985/03/31 - 1985/05/10   Hommage a Jiří Kolář: Tagebuch 1968, Collagen, Kunsthalle in der Harmonie, Heilbronn
1985/03/31 - 1985/05/10   Jiří Kolář: Collagen, Galerie Rafay, Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis)
1985/04/25 - 1985/06/12   Jiří Kolář, Galerie Maeght, Paříž (Paris)
1985/04/25 - 1985/06/12   Jiří Kolář, Galerie Svetlana, Mnichov (München)
1985/05/18 - 1985/05/30   Jiří Kolář: Amicalement a vous, Centro d'Arte Contemporanea, Syrakusy (Siracusa)
1985/11   Jiří Kolář: Tagebuch 1968, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
1985/11/15 - 1986/01/05   Jiří Kolář: Chiasmages, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
1986/04/29 - 1986/06/07   Jiří Kolář: Collages, Galerie Maeght-Lelong, Paříž (Paris)
1986/10/23 - 1986/12/06   Jiří Kolář, Galerie Grita Insam, Vídeň (Wien)
1986/10/24 - 1986/12/09   Jiří Kolář, Galerie Ariete, Lecco
1986/12   Jiří Kolář, Knihkupectví Comestibles, Ženeva (Genève)
1987/03/22 - 1987/05/22   Jiří Kolář: Tagebuch 1968, Museum Checkpoint Charlie, Berlín (Berlin)
1987/04/30 - 1987/05/20   Jiří Kolář, Zellermayer Lorenzen Gallerie, Berlín (Berlin)
1987/06/03 - 1987/07/03   Jiří Kolář: Collages 1952-1982, Albemarle Gallery, Londýn (London)
1987/10/31 - 1987/11/22   Jiří Kolář, Hotel de Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Etienne-du-Rouvray
1988/01/08 - 1988/01/31   Jiří Kolář: Bildgeschichte und Wahlverwand-schaften, Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück
1988/05/06 - 1988/05/26   Jiří Kolář, Galerie Schoeller, Düsseldorf
1988/05/26 -   Jiří Kolář: Poémes du Silence, Galerie Lelong Paris, Paříž (Paris)
1988/08/07 - 1988/09/18   Kolář: Chiasmage, The Katonah Gallery, New York City (New York)
1988/12   Jiří Kolář, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1989/03/04 - 1989/04/09   Jiří Kolář: Question de collage 1979-1989, Galerie Municia de Vitry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine
1989/09   Le rameau de l'espoir, Un gouvernail, Musée du Bateau, Douarnenez
1989/10 - 1989/11   Jiří Kolář, Galerie Tega, Milán (Milano)
1989/10/15 - 1989/11/05   Jiří Kolář: Das Buch, Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück
1989/12/12 - 1990/01/14   Jiří Kolář: Práce z počátku šedesátých let ze sbírky Ladislava Nováka, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1990/01/13 - 1990/02/25   Jiří Kolář: The End of Words, Selected Works 1947-1970, Kettle's Yard Gallery, Cambridge
1990/02/28 - 1990/03/28   Jiří Kolář, Free Art, Turín (Torino)
1990/03/03 - 1990/03/17   Jiří Kolář, Lycée Ferdinand - Buisso, Elbeuf
1990/03/25 - 1990/06/06   Jiří Kolář: Ode aan Van Gogh, Museum Van Bomel, Van Dam Venlo
1990/04/12 - 1990/05/27   Jiří Kolář: The End of Words, Selected Works 1947-1970, Institute of Contemporary Arts, Londýn (London)
1990/05/03 - 1990/05/25   Jiří Kolář: Defective Art 1986 - 1990, Albemarle Gallery, Londýn (London)
1990/05/18 - 1990/06/16   Jiří Kolář, Arte Centro, Milán (Milano)
1990/07   Jiří Kolář, Gallerie Kaj Forsblum, Helsinky (Helsinki)
1990/11 - 1990/12   Jiri Kolar, Galerie Ariete, Lecco
1990/12/01 -   Jiří Kolář: Homage to van Gogh, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1991/01/16 - 1991/02/10   Jiří Kolář ze sbírky Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1991/01/22 - 1991/02/28   Jiří Kolář: Koláže, knihy, dokumenty, Městská knihovna Boskovice, Boskovice (Blansko)
1991/03?   Jiří Kolář, Galleria d'arte Elleni, Bergamo
1991/05/24 - 1991/06/23   Bildens poet Jiří Kolář: Collage och skulptur 1981 - 1991, Historiska Museet, Stockholm
1991/09/29 - 1991/11/24   Jiří Kolář: Koláže, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/11   Jiří Kolář: Les istruments dela Passion, Art culture et foi, St. Sevverin-St. Nicolas, Paříž (Paris)
1991/11/05 - 1991/11/30   Jiří Kolář zo súkromných bratislavských zbierok, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1991/11/27 - 1991/12/27   Jiří Kolář: Cartes postales inedites, Galerie du Pont Neuf (Le Pont Neuf Association), Paříž (Paris)
1992/02/26 - 1992/04/11   Jiří Kolář, Galerie Isy Brachot, Paříž (Paris)
1992/05/12 - 1992/06/26   Jiří Kolář: Cartes postales/Pohlednice, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1992/05/21 - 1992/06/24   Jiří Kolář: Dictionnaire des méthodes, Galerie Lelong Paris, Paříž (Paris)
1992/09/14 - 1992/11   Jiří Kolář: Roláže, chiasmáže a závěsné básně, Galerie ´60/´70, Praha
1992/09/27 - 1992/12/13   Jiří Kolář, Comenius Museum Naarden, Naarden
1993/01/12 - 1993/02/20   Jiří Kolář: Dictionnaire des méthodes, Pino Casagrande, Řím (Roma)
1993/02/12 - 1993/03/14   Jiří Kolář: Nelle collezioni della provincia di Lecco, Villa Manzoni, Lecco
1993/03/18 - 1993/05/02   Jiří Kolář: Koláže, objekty, Palác Kinských, Praha
1993/04/28 - 1994/05/23   Jiří Kolář: 4 cykly koláží na dané téma, Galerie Hollar, Praha
1993/04/30 - 1993/06/05   Jiří Kolář: Dictionnaire des méthodes, Expace des Arts, Ville de Colomiers, Colomiers
1993/05/15 - 1993/06/30   Jiří Kolář: Koláže, kostel Nejsvětější trojice, Písek (Písek)
1993/05/20 - 1993/06/11   Jiří Kolář: Koláže, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/06/03 - 1993/07/03   Jiří Kolář, Tauro arte centro scultura, Turín (Torino)
1993/07/23 - 1993/09/05   Jiří Kolář: Motodernas encklopedi, Malmö Konsthall, Malmö
1993/09/12 - 1993/10/09   Jiří Kolář, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1993/09/16 - 1993/10/24   Jiří Kolář: Grandi opere, Galleria Melesi, Lecco
1993/10/09 - 1993/10/28   Jiří Kolář: Hommage a Mademoiselle Riviere, Circolo culturali II Gabbiano, La Spezia
1993/12/15 - 1994/01/30   Jiří Kolář: Dictionnaire des méthodes, Fundació Joan Miró, Barcelona
1994/02   Jiří Kolář, École des beaux-arts, Valanciennes
1994/03   Jiří Kolář, Galerie Paul Sties, Kronenberg
1994/03   Jiří Kolář: Objekti i koláži, Visconti Fine Art Kolizej, Lublaň (Ljubljana)
1994/03/15 - 1994/04/24   Jiří Kolář, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/04   Jiří Kolář: Objekty a koláže, Gallerie Colusa, Udine
1994/04/29 - 1994/06/05   Jiří Kolář, Stedelijk Museum, Schiedam
1994/05/04 - 1994/05/29   Jiří Kolář, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1994/09/22 - 1994/11/05   Jiří Kolář: Dictionnaire des méthodes, Galerie de L' UQAM, Montreal (Québec)
1994/09/23 - 1994/11/30   Jiří Kolář: Un poeta, Studio d'arte zanoletti, Milán (Milano)
1994/10/04 - 1994/10/23   Jiří Kolář: Pohlednicová koláže, Dům kultury, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1994/10/07 - 1994/11/05   Jiří Kolář: Zwischen Prag und Paris, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1994/10/08 - 1994/12/05   Dit is geen Mondrian, collages van Jiří Kolář, Gemeentejlik van Reekum Museum, Apeldoon
1994/10/18 - 1995/01/15   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1994/11/11 - 1995/01/06   Jiří Kolář: Ven ze stránky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1994/12/15 - 1995/01/29   Jiří Kolář jubiluje: Výstava koláží u příležitosti jubilea významného básníka a výtvarníka světového jména žijícího v Paříži, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1994/12/18 - 1995/01/30   Dit is geen Mondrian, collages van Jiří Kolář, Centrum voor Beldence Kunst, Beyerdbreda
1995/01/30 - 1995/03/18   Jiří Kolář: Froissage et autocollages, Le salon d'art, Brusel (Brussels)
1995/03/02 -   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1995/04/11 - 1995/06/08   Jiří Kolář: Objekte, Schriftcollagen, Collagen, Galerie Franz Swetec, Düsseldorf
1995/04/26 - 1995/04/30   Jiří Kolář: Objekten, Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Halle 1.2 D 21, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1995/04/27 - 1995/06/11   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/05/24 - 1995/06/24   Jiří Kolář jubiluje, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1995/05?   Jiří Kolář: Autocollages 1994 - 1995, Franci Grahem - Dixon Gallery, Londýn (London)
1995/06/17 - 1995/08/06   Jiří Kolář: Collagen und Objekte, Frühe Werke aus der Sammlug Schäuffelen, Anhaltische Gemäldegalerie, Desava (Dessau)
1995/09/16 - 1995/10/31   Obrazy Jiřího Koláře ze sbírky Medy a Jana Mládkových, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1995/09/17 - 1995/11   Jiří Kolář: Objekte, Schriftcollagen, Collagen, Galerie Franz Swetec, Grieheim (Darmstadt)
1995/09/18 - 1995/11/05   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/11/15 - 1996/01/14   Jiří Kolář: Prace z kolekcji Jana i Medy Mladków, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1995/11/16 - 1995/12/93   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Palác Kinských, Praha
1996/01/25 - 1996/03/10   Jiří Kolář: Cent méthodes pour sortir du discours, Coredeliers, Châteauroux
1996/02/03 - 1996/06/21   Jiří Kolář: Bilder und Objekte, Münchenhaus Museum für moderne Kunst, Goslar
1996/03/21 - 1996/04/20   Jíří Kolář: Ce que m´a conseillé Monsieur Mondrian du ciel, Galerie du Forum Culturel, Blanc-Mesnil
1996/04/04 -   Jiří Kolář: Koláže, Galerie nahoře, Prachatice (Prachatice)
1996/04/06 - 1996/04/24   Jiří Kolář, Galleria aab, Brescia
1996/04/18 - 1996/05   Jiří Kolář: Objetos y collages, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
1996/05/02 - 1996/06/02   Jiří Kolář, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996/06/17 - 1996/08/06   Jiří Kolář: Collagen und Objekte (Frühe Werke aus der Sammlung Schäuffelen), Anhaltische Gemäldegalerie, Desava (Dessau)
1996/09/05 -   Jiří Kolář: Koláže a objekty, Galerie Rondo, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/12 - 1997/01   Koláže Jiřího Koláře, Galerie ´60/´70, Praha
1997/04/16 - 1997/05/05   Jiří Kolář: Ornitologie moderního umění, Galerie U prstenu, Praha
1997/05/23 - 1997/10/28   Jiří Kolář: Přehled díla 1960 - 1997, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/10/09 - 1997/10   Jiří Kolář: Objects and collages, Serge Sorokko Gallery, New York City (New York)
1997/12/01 - 1998/01/15   Jiří Kolář: Básník a výtvarník, Galerie Ještěr, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1998/03 - 1998/04   Jiří Kolář, Valente Artecontemporanea, Finale Ligure
1998/05/09 - 1998/06/07   Jiří Kolář, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
1998/05/21 - 1998/06/28   Jiří Kolář, Gallerie Nazionale d' Arte Antica Palazzo Barberini, Řím (Roma)
1998/06/26 - 1998/09/30   Autokoláže Jiřího Koláře, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
1998/10/13 - 1998/11/30   Jiří Kolář: Nové koláže / Neue Collagen, Medienzentrum der Passauer Neue Presse, Pasov (Passau)
1998/10/14 - 1999/01/24   Jiří Kolář und seine Poetische Bildwelt, Werkübersicht 1960 - 1995, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
1998/10/22 - 1998/11/29   Jiří Kolář: Kollazsok Jan és Meda Mladek gyülteményéböl (Jiří Kolář: Collages in the collection of Jan and Meda Mladek, Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
1998/10/28 -   Jiří Kolář, Velvyslanectví České republiky, Peking (Beijing)
1998/12/19 - 1999/02/28   Jiří Kolář: Praga anni 60-70, Arte Effe Contemporanea, Lecco
1999   Jiří Kolář, Galleria Omega, Reggio Emilia
1999   Jiří Kolář, Galleria Melesi, Lecco
1999/02/04 - 1999/03/07   Jiří Kolář: Werhübersicht 1960-1995, Kunsthaus Graz, Štýrský Hradec (Graz)
1999/10/21 - 1999/11/28   Jiří Kolář: Obrazové básně, Národní technické muzeum, Praha
1999/10/28 - 1999/11/28   Jiří Kolář: Pocta Picassovi, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1999/12/05 - 1999/12/21   Jiří Kolář: Paris - Prag, Arbeiten von 1959 - 1999, Výstava k 85. narozeninám umělce, Bramgartenhaus des Architekten Marian Ludik, Bremgarten
1999/12/21 - 2000/03/15   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Veletržní palác, Praha
2000/03/06 - 2000/04/01   Jiří Kolář: Jasnozřivý písař, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2000/06/27 - 2000/07/29   Jiří Kolář: Koláže a objekty, Galerie Hrozen, České Budějovice (České Budějovice)
2000/09/06 - 2000/10/01   Jiří Kolář 60. - 80. léta, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2000/09/14 - 2000/11/19   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/10   Jiří Kolář: 29 koláží ze sbírky Marie Vaculíkové, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
2000/10/16 - 2000/12/02   Jiří Kolář: Siamiace, Collages sours, Le salon d'art, Brusel (Brussels)
2001   Jiří Kolář, Galleria Open Art, Arte mOderna e Contemporanea, Prato
2001/01/08 - 2001/02/04   Jiří Kolář: Koláže a objekty, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2001/01/24 - 2001/03/04   Jiří Kolář: Koláže, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/05/03 - 2001/07/01   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Památník národního písemnictví, Praha
2001/06/03 - 2001/07/22   Jiří Kolář: Koláže, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2001/06/11 - 2001/06/22   Jiří Kolář: Koláže, Galerie Atrax, Přerov (Přerov)
2001/06/25 - 2001/08/31   Jiří Kolář: Velké ticho, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2001/09/11 - 2001/10/14   Jiří Kolář: Výběr ze sbírky Západočeské energetiky, a.s., Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/16 -   Koláže Jiřího Koláře: Akce v rámci festivalu Poezie bez hranic, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2001/10/25 - 2001/11/24   Jiří Kolář, Studio Gastaldelli, Milán (Milano)
2002   Jiří Kolář: Cristalli di genio dal collage Boemo, Galleria Open Art, Arte mOderna e Contemporanea, Prato
2002/06/28 - 2002/09/30   L'oeil éphémere: Oeuvres de Jiří Kolář, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
2002/12/28 - 2003/02/02   Jiří Kolář 1914-2002, Museo d'Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti, Mantova
2003/01/28- 2003/03/02   Letmá pocta Jiřímu Kolářovi: Neznámé práce z 50. až 70. let, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
2003/02/28 - 2002/03/25   Jiří Kolář, Centre tchèque de Bruxelles, Brusel (Brussels)
2003/03/27 - 2003/04/24   Jiří Kolář, Galerie Ernst Hilger, Vídeň (Wien)
2003/07/20 - 2003/09/14   Jiří Kolář: L'Antro del Mago, Castelo di Lerici, _
2003/10/26 - 2003/12/21   Jíří Kolář (1916 - 2002): Späte Werke, Kunsthalle Lingen Kunstverein, Lingen
2003/11/28 - 2004/01/25   Jiří Kolář: Koláže, Galerie sur les Quais, Revel
2005/05/15 - 2005/10/15   Jiří Kolář: Koláže a objekty, La Liberté en colere, Paullac
2005/07/30 - 2005/09/30   Jiří Kolář: Ze světa zpět do rodného města, Památník města Protivína, Protivín (Písek)
2005/11/19 - 2005/12/24   Jiří Kolář, Velo d´amore, Galleria Melesi, Lecco
2005/12/09 - 2006/03/30   FIT Prague 1970, Galerie Smečky, Praha
2006/03/29 - 2006/05/06   Procházka s Jiřím Kolářem - koláže ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2006/05/17 - 2006/06/18   Procházka s Jiřím Kolářem, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2006/jaro   Jiří Kolář ze sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha, Praha
2007   Jiří Kolář, Moskevské muzeum moderního umění (Московский музей современного искусства), Moskva (Moscow)
2007/09/11 - 2007/10/12   Jiří Kolář: Přeskládaná historie / Rearranged History, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2008/02/19 - 2008/03/21   Jiří Kolář: Prostor mezi slovem a obrazem, Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/06 - 2010/05/29   Jiří Kolář: Koláže, chiasmáže a objekty, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2010/04/27 - 2010/05/16   Jiří Kolář, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/06/18 - 2011/09/04   Jiří Kolář ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2012/02/16 - 2012/04/08   Jiří Kolář: Proměny, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/11/24 - 2014/02/23   Jiří Kolář (1914-2002): Collagen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
2014/02/03 - 2014/03/31   Jiří Kolář: Jiné světy, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2014/04/10 - 2014/06/07   Jiří Kolář, Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
2014/04/10 - 2014/06/07   Jiří Kolář, Galerie Alain Le Gaillard, Paříž (Paris)
2014/04/28 - 2015/01/11   Jiří Kolář (1914–2002): Ostatky ráje, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2014/08/07 - 2014/09/28   Jiří Kolář 1914-2002, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2014/08/09 - 2014/10/30   Jiří Kolář 1914-2002, Památník města Protivína, Protivín (Písek)
2014/09/22 - 2015/01/18   Jiří Kolář: 100 let od narození, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2014/09/24 - 2014/11/22   Tanec v ruinách. Nálezy Jiřího Koláře, Galerie Smečky, Praha
2014/11/04 - 2014/11/30   Jiří Kolář: Roláž I – II, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/11/07 - 2015/01/31   Jiří Kolář: Zum 100. Geburtstag, Galerie Franz Swetec, Düsseldorf
2015/07/11 - 2015/10/04   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire. Partitura zvukové básně, 1963, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/10/27 - 2016/11/27   Jiří Kolář: Ornitologie moderního umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2017/04/01 - 2017/05/31   Jiří Kolář: Klamavé příběhy / Deceptive Stories, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2017/09/20 - 2017/11/26   Jiří Kolář: Aristokrat umění - legenda světové koláže. Koláže a objekty ze sbírky Jana Kukala, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2018/01/18 - 2018/02/25   Jiří Kolář: S dírou v hrudi živoří naše naděje, Galerie Moderna, Praha
2018/05/16 - 2018/09/02   Jiří Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century, Palác Kinských, Praha
2018/10/04 - 2018/11/17   Jiří Kolář: Akt, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 1
2019/01/26 - 2019/03/17   Jiří Kolář (1914–2002): Forms of Visual Poetry. From the Collection of Museum Kampa, American University Museum, Katzen Arts Center, Washington D.C.
2020/10/01 - 2021/04/25   Jiří Kolář: Babyluna, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/11/19 - 2022/02/27   Jiří Kolář: Slovník metod, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2022   Jiří Kolář v dekádách, Park Jiřího Koláře, Praha
2022/07/01 - 2022/09/04   Jiří Kolář, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1963/03/15 - 1963/04/26   Schrift en beeld, Stedelijk Museum, Amsterdam
1963/05/11 - 1963/06/30   Schrift und Bild, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Baden-Baden
1963/08/04 - 1963/10   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1964/01/10 - 1964/02   Umělecká beseda, Mánes, Praha
1964/03/27 - 1964/04/19   Křižovatka, Galerie Václava Špály, Praha
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1965   Jan Koblasa, Jiří Kolář, Jan Kotík, Haus am Lützowplatz, Berlín (Berlin)
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/08/27 - 1965/09/26   Objekt: Historie a přítomnost montáže, objektů, asambláže a materiálového umění, Galerie Václava Špály, Praha
1965/10/08 - 1965/11/14   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Baden-Baden
1965/12/04 - 1965/12/19   La transfiguration de l´art tchèque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congrès de Liège, Lutych (Liège)
1966/01/14 - 1966/02/06   Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha
1966/02/13 - 1966/03/13   Obraz a písmo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/02/18 - 1966/03/20   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/03/29 - 1966/05/15   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Palác Kinských, Praha
1966/04/17 - 1966/04/30   Obraz a písmo, Městské muzeum, Kolín (Kolín)
1966/05/19 - 1965/06   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/06/17 - 1966/07/17   Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966/07/03 - 1966/08/07   Konstruktivní tendence, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1966/07/21 - 1966/08/07   Arte cecoslovacca contemporanea, Azienda autonoma soggiorno e turismo, Lecco
1966/09   Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (Mexico City)
1966/09   Poezie písma, Národní muzeum, Praha
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
1966/10/23   Z. Sklenář, J. Istler, J. Kolář, J.John, A. Šimotová, Uppsala, Uppsala
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Göteborg, Göteborg (Gothenburg)
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Lund, Lund
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Örebro, Örebro
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Varnamo, Varnamo
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Norrköping, Norrköping
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Nyköping, Nyköping
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Hälsingborg, Hälsingborg
1967/01/28 -   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Svea Galleriet, Stockholm
1967/03/04 -   Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín (Torino)
1967/03/19 - 1967/03/27   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde, Göhrde
1967/03/19 - 1967/04/16   Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/04/30 - 1967/06/15   Světlo, pohyb, barva, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1967/05/11 - 1967/06/11   Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/06/24 - 1967/07/31   17 tsjechische kunstenaars, Galerie Orez, Haag (Den Haag)
1967/07/23 - 1967/08/18   Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1968   5 Künstler aus Prag, Galerie Dr. H. Becher, Medebach
1968   5 Künstler aus Prag, Galerie Club Paderborn, Paderborn
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1968/01/02 - 1968/01/30   Martin Hoffman: Paintings, Aiko Onodera: Watercolors, Jiri Kolar: Collages, Miami Museum of Modern Art, Miami (Florida)
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/02/29 -   Il collage nell´arte ceca moderna, Galleria ferro di cavalo, Řím (Roma)
1968/03/10 - 1968/04/17   Nová citlivost, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/03/27 - 1968/05/12   Klub konkrétistů a hosté, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/04/06 - 1968/04/28   Nové věci, Galerie Václava Špály, Praha
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/05/31 -   Výtvarníci Špálovej galérie, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/07/20 - 1968/08   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Mánes, Praha
1968/07/21 - 1968/08/28   Věcné dialogy, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1968/09/06 - 1968/10/20   3 kunstenaars uit Praag: Grafiek en collages, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
1968/10/19 - 1968/11/17   Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery - Dupont Center, Washington D.C.
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1968/12/21 - 1969/01/15   Art tchécoslovaque, Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), Orléans
1969   Zestien Tsjechische kunstenaars. Dertien grafici en drie keramisten, Galerie de Tor, Amsterdam
1969/01/24 - 1969/02/28   Ausstellung tschechischer Künstler, Galerie Riehentor, Basilej (Basel)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)
1969/05/12 - 1969/06/01   Salon de Mai, Sales d´Exposition Wilson, Paříž (Paris)
1969/05/17 - 1969/06/15   Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím (Roma)
1969/06/15 - 1969/07/27   Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/07/13 - 1969/09/14   Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/08/14 - 1969/08/31   Někde něco, Galerie Václava Špály, Praha
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1969/09/27 - 1969/11/05   Partitury - hudební grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/09/27 - 1969/12/14   X Bienal de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), São Paulo
1969/11/26 -   Minisalon, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1969/11/28 - 1969/12   Výstava českého a slovenského moderního umění, Teherán, Irán
1969/12/02 - 1970/01/02   Recent Graphics from Prague, 12th Floor Gallery, Los Angeles (California)
1970//06/19 - 1970/07/04   On ne vit que deux yeux, Librairie 24, Štrasburk (Strasbourg)
1970/03/15 - 1970/09/13   Expo 70 - Pavilon ČSSR, Osaka, Osaka
1970/04/02 - 1970/05/03   Skupina 42 dnes, Galerie Nová síň, Praha
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/06/24 - 1970/10/25   XXXV. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1970), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1970/09/30 - 1970/11/01   Výtvarníci Prahy 3 a 10, Galerie bratří Čapků, Praha
1970/10/09 - 1970/11/08   Konfrontace I, Galerie Nova, Praha
1971/01/21 - 1971/03/13   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei. Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
1971/03/13 - 1971/04/04   Výstava výtvarníků Prahy 3 a 10, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1971/04/08 -   Malé formáty, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/04/22 - 1971/06/06   Metamorphose des Dinges, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
1971/04/30 - 1971/05/31   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, Centraal Museum Utrecht, Utrecht
1971/06/25 - 1971/08/15   Metamorphose des Dinges, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
1971/07 - 1971/09   Výstava ze současné české ilustrace, Památník národního písemnictví, Praha
1971/09/15 - 1971/11/07   Metamorphose des Dinges, Nationalgalerie, Berlín (Berlin)
1971/12/15 - 1972/01/10   Metamorphose des Dinges, Palazzo Reale, Milán (Milano)
1972/03/04 - 1972/04/22   Metamorphose des Dinges, Kunsthalle Basel, Basilej (Basel)
1972/04 - 1972/05   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/05 - 1972/06   Metamorphose des Dinges, Musée des Arts décoratifs, Paříž (Paris)
1972/10/26 - 1972/11/30   Tschechische Künstler, Galerie Studio Orny, Mnichov (München)
1972/10/27 -   35 artisti cecoslovacchi contemporanei Grafica e oggetti, Unimedia Galeria d´arte contemporanea, Janov (Genova)
1973/03/24 - 1973/04/27   9 Künstler aus Prag, Galerie Merino, Worms
1974   Osteuropäische Kunst aus der Sammlung des Museum Bochum, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1974/12/13 - 1975/02/28   Tschechische Künstler, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
1976   Czeska i słowacka poezja konkretna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1978/01/17 - 1978/03/05   Surrealism Unlimited 1968 - 1978, Camden Arts Centre, Londýn (London)
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/03   Teksty wizualne - Visual texts, Kościół Środowisk Twórczych w Łodzi, Lodž (Łódź)
1978/05/05 - 1978/05/25   Hommage a Jiří Kolář, Centre International de Grasse, Grasse
1978/09/24 - 1978/12/03   Mona Lisa im 20. Jahrhundert, Lehmbruck Museum, Duisburg
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1980/11/16 - 1980/12/21   Malerei, Grafik und Skulpturen aus der CSSR und der DDR, Galerie für osteuropäische Kunst, Berlín (Berlin)
1980/12/09 - 1981/01/05   Eleven contemporary Artists from Prague, New York University, New York City (New York)
1981/01/15 - 1981/02/05   Eleven contemporary Artists from Prague, Rackham Galleries, Ann Arbor (Michigan)
1983/02/17 -   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Anny Wesołowskiej, Lodž (Łódź)
1983/03/07 - 1983/04/15   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie 1930 - 1960, Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
1983/06/15 - 1983/06/20   Art 14´83 Bâle, Messe Basel, Basilej (Basel)
1983/09/10 - 1983/10/09   Hommage a Jiří Kolář, Galerie Krause, Pfäffikon
1983/10/12 - 1983/12/12   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1983/12 - 1984/01   Pittura polacca e cecoslovacca, Castel Mareccio, Bozen (Bolzano)
1984   Art 15´84, Mustermessse Basel, Basilej (Basel)
1984/08/19 - 1984/09/22   Schrift-Zeichen, Galerie H, Burgdorf
1984/09/29 -   Omaggio agli Etruschi / Homage to the Etruscans…, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1984/10/10 - 1984/11   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1985/05/10   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs: Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de..., Drouot, Paříž (Paris)
1985/06/12 - 1985/06/17   Art 16´85, Mustermessse Basel, Basilej (Basel)
1985/09   Wspołczesna sztuka czeska. Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Bałucka, Lodž (Łódź)
1985/10/18 -   Misure di qualitá, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1986/02/14 - 1986/03/31   The Book as a Container of Ideas. Künstlerbücher - Buchobjekte, Universitätbibliothek, Oldenburg
1986/08/30 - 1986/10/04   Ladislav Novák: Alchimagen, froisagen, fumagen 1963-86, Jiří Kolář: Chiasmagen, collagen, rollagen 1962-84, Edition Hundertmark, Kolín nad Rýnem (Köln)
1987/02/11 - 1987/03/08   A l'ouest de Prague: Cinq artistes contemporains, Le Botanique - Centre culturel de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, Brusel (Brussels)
1987/03/06 - 1987/04/25   Künstler des DAAD Berlin, Zellermayer Lorenzen Gallerie, Berlín (Berlin)
1987/12/19 -   Incontro internazionale / International meeting, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1988/03/12 -   Come ti chiami? Jaké je vaše jméno?, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1988/05/03 - 1988/06/05   Spring ´68, Flaxman Gallery, Londýn (London)
1988/10/04 - 1988/11/05   D´images en images, Galerie Artem, Quimper
1988/10/09 - 1988/10/23   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1988/10/29 - 1988/12/23   Contemporary Art in Czechoslovakia: Selections from the Jan and Meda Mladek Collection, Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca
1989(03/27 -   Sculture - Oggetti - Quadri - Oggetto, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1989/08/26 - 1989/10/15   Wo bleibst du, Revolution?, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1989/11/10 - 1989/12/10   Carta paper & Cartone cardboard, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1989/12/19 - 1990/02/18   České malířství XX. století - (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 2. Okruh Výtvarného odboru Umělecké besedy - Skupina 42, jednotlivci a generace) - 16. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1990   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Musée du Luxembourg, Paříž (Paris)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/01/24 - 1990/04/20   Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
1990/05/06 - 1990/05/20   Salon de Mai 1990, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1990/06/16 -   Europa 90, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1990/06/16 - 1990/07/08   Polymorphie: Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
1990/08/18 -   Jiří Kolář: Koláže ze sbírky O. Čechové, Fr. Dvořáka, J. Hampla a E. Křenka, Mick J. de Vries: Keramika, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1990/09/07 -   Galerie Mathieu, 12 Ans d´activités, 40 Artistes, Centre d´Arts Contemporains de Besançon, Besançon
1990/10/18 - 1990/12/02   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1990/12 - 1991/02   Konstruktivní tendence šedesátých let, Středočeská galerie, Praha
1991/04/07 - 1991/05/12   Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/05/21 - 1991/06/16   Wortlaut / Slovo-zvuk, Galerie Václava Špály, Praha
1991/06/14 - 1991/07/28   Tradition und Avantgarde in Prag, Rheinisches Landesmuseum Bonn (LVR-LandesMuseum Bonn), Bonn
1991/06/15 -   Confronto 1991, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1991/06/26 - 1991/08/18   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Museé des beaux-arts de la Ville de Reims, Remeš (Reims)
1991/07/13 - 1991/08/04   Nová skupina: Léto 1991, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1991/08/31 - 1991/10/06   Europäische Dialoge 1991 / 1. festival Des Europäischen Kulturklubs, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1991/09/26 - 1991/10/31   Rencontres. Cinquante ans de Collages, Galerie Claudine Lustman, Paříž (Paris)
1991/10/19 -   Parallelo Kolar Munari, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1991/12/04 - 1991/12/20   1. benefice pro Uměleckou besedu, Galerie U Mozarta, Praha
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1992/03/28 - 1992/09/30   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novara
1992/06/13 -   Chance & Order, Sincron, Centro culturale arte contemporanea, Brescia
1992/09/15 - 1992/10/10   Jiří Kolář, Vladimír Jarcovják, Radoslav Kratina, Vladimír Preclík, Joska Skalník, Galerie 33 - Interconex, a.s., Praha
1992/12/15 - 1993/01/31   Umělecká beseda 1992, Mánes, Praha
1993/01/07 - 1993/01/27   Skupina 42 po 50. letech, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1993/03 - 1993/06   Rysunki artystóv czeskich, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1993/03/15 - 1993/04/30   Revue K présente neuf artistes, Galerie Artem, Quimper
1993/06/17 - 1993/10/03   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1993/07/06 - 1993/07/30   Identité d'aujourd'hui / Identity Today: L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art, Centre de Conférences Albert Borschette, Brusel (Brussels)
1993/09/07 - 1993/10/03   Slovo o slovu / A word about word, Galerie Fronta, Praha
1993/09/07 - 1993/10/10   Umělecká beseda 1992, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/11 - 1994/01   Nová figurace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1993/12/16 - 1994/01/16   Umění papírové koláže k osmdesátinám moderní české koláže, Centrum české grafiky, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994   Collage, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1994/01/10 - 1994/05/22   Konkrete und konstruktive kunst, Nassauischer Kunstverein Wiesbaden, Wiesbaden
1994/02 - 1994/03   Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1994/03/14 - 1994/04/17   Kosmopolitní Paříž, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1994/03/21 - 1994/05/22   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1994/04 - 1994/05   Nová figurace, Dům umění, Opava (Opava)
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/06/17 - 1994/08/27   Zwischen Zeit Raum II: Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren: Teil II, inter-medial, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1994/06/18 - 1994/09/18   Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/06/18 - 1994/09/18   Šedá cihla 66/1994 Exil, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1994/06/23 - 1994/09/12   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994/06/25 - 1994/08/31   Z českého výtvarného umění, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1994/06/29 - 1994/07/01   Evropská grafika, Galerie Němec, Praha 1
1994/06/30 - 1994/09/11   Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/07/16 - 1994/07/31   Partitury, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Drahý pane Kolář…, Památník národního písemnictví, Praha
1994/09/02 - 1994/10/31   Korespondence Marie Vaculíkové a koláže Jiřího Koláře, Památník národního písemnictví, Praha
1994/10 - 1994/11   Nová citlivost, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/10/25 - 1994/11/20   Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha
1994/12/01 - 1995/01/22   Nová citlivost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995   Písmo ve výtvarném umění, Malá galerie Na hradbách - Arton, Kolín (Kolín)
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/02   Dopisy Marie Vaculékové a koláže Jiřího Koláře, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1995/02 - 1995/03   Nová citlivost, Dům umění, Opava (Opava)
1995/02/02 - 1995/03/05   Drahý pane Kolář…, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1995/02/09 - 1995/04/09   Nová citlivost, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/06/29 - 1995/08/27   Nová citlivost, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/07/09 - 1995/10/08   Unser Jahrhundert: Menschenbilder - Bilderwelten, Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem (Köln)
1995/07/28 - 1995/08/22   Drahý pane Kolář…, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
1995/09/04 - 1995/10/01   Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1995/10/02 - 1995/10/31   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995/10/03 - 1995/11/05   Umělecká beseda 1995, Mánes, Praha
1995/11/15 - 1995/12/09   Revue K, Galerie J. & J. Donguy, Paříž (Paris)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01/25 - 1996/02/04   Fineart ´96, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1996/12/03 - 1997/01/05   Umělecká beseda 1996, Mánes, Praha
1997   Jiří Kolář, Ladislav Novák, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/01/14 -   Druhá výstava malířů a grafiků Grantu, Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s., Praha
1997/01/17 - 1997/03/27   (Text x Bild)³, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/01 - 1997/05/19   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/10 - 1997/06/02   Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/05/10 - 1997/07/20   Spirala 3, Fundacja Gerarda na rzecz Sztuki Współczesnej, Świeradów zdrój
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1997/07/30 - 1997/08/24   Furia della figura, Galerie Hollar, Praha
1997/09/04 - 1997/11/16   Česká koláž, Palác Kinských, Praha
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Praha
1997/10/15 - 1997/10/23   Umělecká beseda, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1997/11/28 - 1998/01/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1998/01/06 -   Třetí výstava malířů a grafiků Grantu, Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s., Praha
1998/01/14 - 1998/02/28   Tendence 60. let. Informel, nová figurace, konstruktivní umění, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/06/14 - 1998/08/30   Poesia totale. Dal colpo di dadi alla poesia visuale, Palazzo della Ragione Mantova, Mantova
1998/07/14 - 1998/09/06   Umění koláže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1998/11/05 - 1998/12/04   Evropský umělecký prostor II, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
1998/12/18 - 1999/01/15   Umělecká beseda 1998, Mánes, Praha
1999   Hommage a Jiří Kolář, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
1999/01/06 - 1999/02/07   Jubilanti 1999, Galerie Hollar, Praha
1999/01/13 - 1999/02/21   Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
1999/03/27 - 1999/06/06   L'Oro di Praga: Progretto Arte-Paese: Poesie Visive, Palazzo dei Sette, Orvieto
1999/04/27 - 1999/06/13   Jiří Kolář, Běla Kolářová: Výběr z tvorby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/02 - 1999/07/04   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Galerie Hollar, Praha
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/07/08 - 1999/08/29   Jiří Kolář, Běla Kolářová, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
1999/07/10 - 1999/09/10   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová, Civica Raccolta del Disegno di Salò, Salò (Brescia)
1999/07/13 - 1990/08/19   Jiří Kolář, Běla Kolářová, Jan Kotík: Three Artists of Czech Origin, James Hockey & Foyer Galleries, Farnham
1999/08/04 - 1999/09/03   Jiří Kolář, Běla Kolářová, Památník města Protivína, Protivín (Písek)
1999/10/06 - 1999/10/30   Následují zprávy ze sportu …, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
1999/11/24 - 2000/03/26   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
2000/01/01 - 2000/03/06   Le regard égoiste 1 (Carte blanche à Ch. Boltanski), Centre Pompidou, Paříž (Paris)
2000/01/20 - 2000/02/15   Pocta Jiřímu Kolářovi: Česká koláž 80. a 90. let, Tjeckiska centret Stockholm (České centrum Stockholm), Stockholm
2000/01/28 - 2000/03/04   Prvních ´dvacetdevět´, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/20 - 2000/05/13   Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
2000/04/20 - 2000/05/21   Karel Valter, Jiří Kolář, Jan Lukas, Galerie Gema, Dům U dvou divých mužů, Praha
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/07/01 - 2000/09/15   Na cestě ke stálé expozici: Současná česká malba, plastika..., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2000/09/27 - 2000/10/29   Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2000/10/03 - 2000/11/11   Dialog Jiřího Koláře & Ladislava Nováka / Dialogue work by Jiří Kolář & Ladislav Novák, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/11/02 - 2001/01/14   Bez předsudků: Experiment šedesátých let / Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, Veletržní palác, Praha
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2000/12/07 - 2001/01/06   Poslední výstava XX. století aneb ´20 + 1´, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2001/01/08 - 2001/02/03   První výstava XXI. století, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2001/02/20 - 2001/03/18   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Le dialogue, Centre tchèque Bruxelles (České centrum Brusel), Brusel (Brussels)
2001/04   Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, Centro Recoleta, Buenos Aires
2001/05/31 - 2001/08/26   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/07/01 - 2001/09/02   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2001/08   Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, Museu de Arte Brasileira - Fundaçao Armando Alvarez Penteado, São Paulo
2001/09   Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, Paço Imperial, Rio de Janeiro
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/09/12 -   Pocta Jiřímu Kolářovi, Minoritský klášter, Opava (Opava)
2001/10/16 - 2001/12/30   Možná sdělení, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/10/20 - 2001/12/02   Pocta kubismu, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2001/10/31 - 2001/11/28   Ohlédnutí, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/10/31 - 2002/01/13   Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, Berkeley Art Museum, Berkeley (California)
2001/11/28 - 2002/01/20   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/12/11 - 2002/02/02   II. salon živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2002   Europaweit: Kunst der 60er Jahre, Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Halle (Saale)
2002/01/17 - 2002/04/28   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/01/23 - 2002/02/17   Erotika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2002/01/25 - 2002/03/03   Collagen und Assemblagen, Galerie Inge Baecker, Kolín nad Rýnem (Köln)
2002/03/08 - 2002/03/31   Na sítnici bouře, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2002/03/26 - 2002/04/04   Hommage a Jiří Kolář, Fountain Court, NSW Parliament House, Sydney
2002/04/15 - 2002/08/25   Europaweit: Kunst der 60er Jahre, Städtische Galerie, Karlsruhe
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/04/24 - 2002/06/16   Anima - Animus, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2002/05/03 - 2002/10/15   La Bohême en voiture, Musée national de l'automobile, Mulhouse
2002/05/15 -   Možná sdělení, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/06/26 - 2002/08/18   K poctě výtvarnému týmu - první část Sbírky Jana a Medy Mládkových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/07/15 - 2002/09/30   Anima & Animus: Manželské páry v generaci 60. let, Galerie Zlatá husa, Praha
2002/08/02 - 2002/08/31   L´art contemporain tcheque, Galerie Audabiac, Audabiac
2002/10/11 - 2002/11/10   Velká jména světového umění XX. století, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/10/16 - 2002/12/01   Na sítnici bouře / Sur la rétine de la tourmente, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/10/16 - 2003/01/05   Svět kolem nás, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2002/10/21 - 2002/11/09   Druhé ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2002/12/10 - 2003/01/31   Třetí ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2003/05/16 - 2003/08/10   Jiří Kolář 1917 - 2002: Works from the collection of Jan and Meda Mládek Foundantion in the Museum Kampa in Prague, Běla Kolářová, Amos Andersonin taidemuseo (Amos Anderson Art Museum), Helsinky (Helsinki)
2003/05/23 -   Pocta Jiřímu Kolářovi, Galerie Zadní schodiště, Nové Strašecí (Rakovník)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/09/04 - 2003/09/26   Prazdroj české kultury: Umění inspirované pivem, Mánes, Praha
2003/09/17 - 2003/10/23   To the Letter, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/09/30 - 2003/12/14   Incommunicado, Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2003/11/19 - 2003/12/14   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2003/12/15 - 2004/01/31   ...další ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/02/14 - 2004/03/31   Eros, eros, eros, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2004/03/13 - 2004/05/08   Incommunicado, City Art Centre, Edinburgh
2004/04/16 - 2004/06/13   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dům umění, Opava (Opava)
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/05/06 - 2004/06/21   Animálie, Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2004/05/21 - 2004/07/11   Incommunicado, Cornerhouse, Manchester
2004/05/30 - 2004/07/30   Hudba ve výtvarném umění, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/10/14 - 2005/01/31   Poesia totale, Studio Brescia Arte contemporanea, Brescia
2004/10/21 - 2004/11/28   Jeden život, dvě díla, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/11   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2004/11/09 - 2004/12/23   Místo Václava Stratila, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2004/11/13 - 2005/01/09   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
2004/12/07 - 2005/01/29   III. salon živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/02/10 - 2005/03/19   Sbírka Audabiac / Collection Audabiac, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2005/03/17- 2005/05/17   Florálie, Mezi idylou a halucinací, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2005/04/04 - 2005/04/24   Emigration out/in 1: Běla Kolářová, Jiří Kolář, Radek Kratina, Hugo Demartini, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2005/04/07 - 2005/05/05   Sbírka AUDABIAC, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/06/30 - 2005/10/31   Noční hlídka srdce: Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Holana, Letohrádek Hvězda, Praha
2005/10/03 - 2005/11/04   Běla a Jiří Kolářovi: Pokušení a pokoušení, Koláže, objekty, asambláže, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha
2005/10/12 - 2005/11/20   Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/12/08 - 2006/03/30   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu, Galerie Smečky, Praha
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/15 - 2006/04/30   České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary: Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/10/11 - 2006/11/12   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/11/30 - 2007/01/14   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2007/01/19 - 2007/01/28   Česká koláž a asambláž, Пермскоя художествення галерея, Perm (Пермь)
2007/05/07 - 2007/06/10   Koláž od 60. let do současnosti, Galerie Millennium, Praha
2007/11/08 - 2008/02/04   Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)
2008/01/29 - 2008/02/29   Skutečná klasika, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/05/20 - 2008/07/12   Básnivá koláž, Galerie Smečky, Praha
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/08/20 - 2008/09/28   Na vlnách Ra. Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2008/09/04 - 2008/11/02   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/09/25 - 2009/01/11   Cold War Modern: Design 1945-70, Victoria and Albert Museum, Londýn (London)
2008/10/08 - 2008/11/09   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
2008/10/08 - 2008/11/23   Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/10/24 - 2008/12/08   Magie české fotografie, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2008/12/03 - 2009/01/30   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/12/09 - 2009/01/31   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2008/12/16 - 2009/02/28   Praga da una primavera all´altra 1968 - 1969, Palazzo delle Esposizioni, Řím (Roma)
2009/01/22 - 2009/03/22   Středoevropské forum Olomouc 2009, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/19 - 2009/05/24   Náhodná setkání. Koláže ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
2009/03/28 - 2009/07/26   Cold War Modern: Design 1945-70, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), Rovereto
2009/04/09 - 2009/05/31   Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
2009/04/29 - 2009/11/15   Kunst zur Zeit de kalten Krieges, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2009/05/14 - 2009/07/05   Od sadry k žuvačke - Autorské techniky a stratégie, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2009/05/22 - 2009/02/30   Praga da una primavera all´altra 1968 - 1969, Chiesa di San Francesco, Udine
2009/05/24 - 2009/05/19   V. Warszawski festival fotografii artystycznej, Galeria Sztuki Mediów ASP, Varšava (Warszawa)
2009/06/09 - 2009/08/01   Manželé a manželky I., Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/07/31 - 2009/08/23   Předtím a potom, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2009/10 - 2009/12   Cold War Modern: Design 1945-70, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
2009/11/04 - 2010/01/08   Vizuální poezie, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2009/12/10 - 2010/01/10   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/4/04 - 2009/05/24   Mit konkreter Kunst leben - Die Sammlung von Hans-Peter Riese, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn
2010/01/21 - 2010/02/21   Zázračné zrcadlo, Galerie Moderna, Praha
2010/03/18 - 2010/05/16   Free Culture (Svobodná kultura), DOX, Malá věž, Praha
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/05/11 - 2010/06/30   New Sensitivity, National Art Museum of China (NAMOC), Peking (Beijing)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/09/09 - 2010/11/14   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2010/10/30 - 2010/12/05   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/06/09 - 2011/09/04   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
2011/06/24 - 2011/08/07   Citace a interpretace, Galerie NoD, Praha
2011/06/26 - 2011/09/25   Dialog přes hranice: Sbírka Hanse-Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/12/04 - 2012/02/19   Dialog über Grenzen. Die Sammlung Riese, Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum, Düren
2012/01/18 - 2012/03/18   Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui, DOX, Malá věž, Praha
2012/03/29 - 2012/04/29   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
2012/06/01 - 2012/09/07   Open: Výběr děl českého výtvarného umění ze sbírky Fait Gallery za uplynulých 5 desetiletí, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2012/09/05 - 2012/11/24   Cykly, Galerie Smečky, Praha
2012/10/11 - 2012/11/11   Metamorfozy: Česká plastika 1912-2012, Galerie Moderna, Praha
2012/10/20 - 2012/11/17   Les temps de la métamorphose, Galerie Chantal Bamberger, Štrasburk (Strasbourg)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/01 - 2013/01/12   Les temps de la métamorphose, Galerie Chantal Bamberger, Štrasburk (Strasbourg)
2012/12/07 - 2013/03/17   Jiří Kolář & Béatrice Bizot - Korespondáž, Veletržní palác, Praha
2013/02/28 - 2013/03/31   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Dialog, Galerie Moderna, Praha
2013/03/04 - 2013/05/31   Sbírka Kooperativy hostem v České spořitelně, Galerie České spořitelny, Praha
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/06/23 - 2013/11/12   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice (Louny)
2013/07/05 - 2013/09/08   Jiří Kolář & Béatrice Bizot: Korespondaż, Galeria Miejska, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/11/04 - 2013/12/20   Práce na papíře, Galerie Litera, Praha
2013/11/23 - 2014/03/13   Pro mnohé uši: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2014/02/16 - 2014/04/27   Sammeln im Norden. Schätze aus Privatsammlungen in Wilhelmshaven und im Oldenburger Land, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven
2014/03/06 - 2014/04/06   Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha
2014/03/12 - 2014/05/06   Jiří Kolář, Ivan Chatrný: Černá bílá, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/03/22 - 2014/05/16   Oka mžik: Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2014/05/05 - 2014/05/16   Vybraná díla, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Galerie Cella, Opava (Opava)
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Hovorny, Opava (Opava)
2014/10/13 - 2015/01/14   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / Warhol, Lhoták, Pištěk and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2014/11/20 - 2015/01/10   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2014/12/12 - 2015/03/15   České moderní umění 1922–1980 ze sbírek RMT a pozůstalosti Josefa Honyse, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
2015/01/24 - 2015/05/21   Fragmenty množin: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2015/05/29 - 2015/07/18   Les avant-gardes tchèques à Paris, Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
2015/06/06 - 2015/08/30   Václav Boštík, Jiřího Kolář, Ladislav Novák, Adriena Šimotová, Rudolf Fila, Igor Minárik, Daniel Fischer, Musée de l'Hospice Saint-Roch, Issoudun
2015/08/07 - 2015/08/31   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/09/10 - 2015/10/11   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
2015/09/27 - 2016/01/10   Racionalita poesie - Pocta Janu Sekerovi II, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2015/12/09 - 2016/02/27   Příběh Alšovy jihočeské galerie: Od gotiky po současnost, Galerie Smečky, Praha
2016/01/21 - 2016/02/28   České výtvarné umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha
2016/04/12 - 2016/06/10   Blackout v Altamiře, Galerie Pro arte, Praha
2016/04/26 - 2016/10/10   Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/06/10 - 2016/07/10   Tohle není poesie! (Zhroucení citů): Figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2016/06/17 - 2016/09/30   Za Československo: Pocta neexistující zemi, Galerie Pro arte, Praha
2016/06/17 - 2016/10/31   Havel—Prigov a česká experimentální tvorba, Letohrádek Hvězda, Praha
2016/08/11 - 2016/09/18   1960 - 1970, Galerie Moderna, Praha
2016/09/15 - 2017/01/15   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost, Palác Kinských, Praha
2016/09/16 - 2016/10/22   Šedesátá léta / The Sixties, Galerie Petr Žaloudek, Praha
2016/09/20 - 2017/01/15   Boštík, Kolář, Moucha, Zeithamml, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2016/09/21 - 2016/10/14   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/09/23 - 2016/11/20   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/12/08 - 2017/01/23   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/12/15 - 2017/02/05   ...na papieri, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/02/15 - 2017/04/01   Tvary myšlenek. Konceptuální, konstruktivní a lyrické tendence v českém umění z ústeckých sbírek, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2017/03/02 - 2017/04/02   Objekt a plastika, Galerie Moderna, Praha
2017/03/09 - 2017/05/28   Písmo v obraze (Lettrismus ze sbírky OGL), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/03/25 - 2017/06/25   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
2017/04/20 - 2017/06/10   Affinités silencieuses, dialogues des regards croisés, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2017/04/26 -   Ladislav Novák, Jiří Kolář: Přátelé, Galerie Ladislava Nováka, Třebíč (Třebíč)
2017/05/24 - 2017/08/27   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/22 - 2017/08/06   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
2017/07/11 - 2017/09/03   Akvizice / Acquisitions 2012-2016, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2017/09/14 - 2017/10/15   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/10/19 - 2017/11/26   Re-konstrukce, Galerie Moderna, Praha
2017/11/07 - 2017/12/10   Hry a sny (práce na papíře), Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2017/11/14 - 2018/01/13   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2017/12/10 - 2018/03/11   1685 dní a nocí, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2018/01/19 - 2018/04/08   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/01/25 - 2018/03/11   Malá řada Soudobé světové prózy, DOX, Malá věž, Praha
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/04/11 - 2018/05/13   České výtvarné umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/06/22 - 2018/09/23   Paříž krásná a inspirující, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/09/05 - 2018/10/13   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
2018/09/19 - 2019/03/03   Šetlík pro MUD, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2018/11/28 - 2019/03/31   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague, Městská knihovna Praha, Praha
2018/12/05 - 2019/01/06   Kolářovi, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/01/31 - 2019/03/10   Jasné tvary a Pestré barvy, Galerie Moderna, Praha
2019/02/09 - 2019/05/12   Kuna nese nanuk. Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/02/09 - 2019/05/26   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím (Příběh české avantgardy), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/02/16 - 2019/03/31   České výtvarné umění 1960-1970, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2019/03/27 - 2019/05/18   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2019/04/30 - 2019/09/29   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989, Městská knihovna Praha, Praha
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/06/05 - 2019/10/13   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/06/23 - 2019/09/30   MEDA: Ambasadorka umění, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/07/12 - 2019/10/06   Nezlomní: Od Franze Kafky po sametovou revoluci / The Steadfast: From Franz Kafka to the Velvet Revolution, Obecní dům, Praha
2019/09/11 - 2019/11/03   Český konstruktivismus: Obrazy, sochy, grafika, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/10/24 - 2019/12/01   České umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha
2019/11/16 - 2020/01/12   Kosmos, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/18 - 2020/03/22   Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2020/03/27 - 2020/07/13   Poezja i performans: Perspektywa wschodnioeuropejska, Muzeum Współczesne Wrocław - MWW (Wrocław Contemporary Museum), Vratislav (Wrocław, Breslau)
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2020/05/25 - 2020/06/14   Umění 20. století, Galerie Moderna, Praha
2020/06/23 - 2020/08/15   14 výtvarných zastavení z let 1902 až 2020, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2020/09/16 - 2020/10/22   Evropani, 8gallery, Praha
2020/10/07 - 2021/02/01   Ni cygne ni lune: Œuvres tchèques (1950-2014) don de la collection Claude et Henri de Saint Pierre, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
2020/12/17 - 2021/05/18   Poezie a Performance: Východoevropská perspektiva, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/12/20 - 2021/03/28   Comenius 1592–1670: Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2021 -   Rozšířený koncept, Dům bytové kultury, Praha
2021/02/25 - 2021/06/13   Konfrontace 1960–1970, Galerie Moderna, Praha
2021/05/01 - 2021/07/31   Čeští umělci ve Francii, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2021/05/13 - 2021/07/11   Ještě jednou, prosím, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2021/06/05 - 2021/10/31   Všednost, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2021/09/01 - 2021/10/17   Český surrealismus, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/11/05 - 2022/01/16   Rozhraní, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2021/12/28 - 2022/01/29   Ježíšek u Sklenáře: Z velkých jmen výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/02/24 - 2022/05/22   Slavíme 70. let sbírkotvornou činností, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/03/01 - 2022/05/29   Umetnik – zbiratelj – javnost: Umetniška zbirka Hilger, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Lublaň (Ljubljana)
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
2022/06/16 - 2022/10/14   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/06/23 - 2022/08/28   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/09/09 - 2022/10/15   Interference: Traces, Stories and Ghosts (Curated by 2022), Galerie Krobath, Vídeň (Wien)
2022/10/07 - 2023/03/12   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/12/16 - 2023/04/09   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/06/22 - 2024/01/14   Objem duše: Sochařská sbírka MUO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2023/07/15 - 2023/11/05   Móda × umění: Paradox módy, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2023/09/05 - 2023/10/20   Protihry, European Arts Investments, Praha 1
nedatováno   Vybraná díla autorů Jiřího Koláře, Miloslava Chlupáče, Ivana Komárka, Galerie Václava Špály, Praha
stálá expozice   František Tichý: Grafika, Jiří Kolář: Koláže - stálá expozice, Galerie ve Štupartské, Praha
divadelní představení
termín   název výstavy, místo konání
1986/10/21 - 1986/12/20   Unser Täglich Brot, Theater Brett e.V., Vídeň (Wien)
1998/01/23   Jiří Kolář: Mor v Athénách, Studio Marta, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/05/17   3. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/10/23   Aukce děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1997/10/25   11. aukce výtvarného umění 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
1997/11/17   Umění na pomoc Moravě: Aukce současného výtvarného umění, Klášter sv. Anežky České, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2001/11/03   Aukce umělecké grafiky z darů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003   Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně, Palác Žofín, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/09/28   1. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2008/09/21   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/19   Aukce moderního umění, Česká národní banka, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/06/09   Aukce. Geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/11/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/28   III. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/08   Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/06/07   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/20   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/30   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/04/22   Etcetera 2½, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/30   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/05/26   82. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2019/11/07   169. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/12/01   83. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/06   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/10/04   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/05/14   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Kavárna Louvre, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/28   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
intervence
termín   název výstavy, místo konání
2021/09/17 - 2022/06/26   Re: Století relativity - Staří mistři v novém, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
1993/02/22   Pocta Jiřímu Kolářovi, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1995/09/14   Autogramiáda, Knihkupectví Fišer, Praha
2006/09/16   Odhalení pamětního místa Jiřího Koláře, Protivín (Písek), Protivín (Písek)
nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
1970/01/19 a 1970/01/25   Jiří Kolář: Básně, koláž, Památník Petra Bezruče, Opava (Opava)
1988/05/28?   Jiří Kolář (1988), Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1989/09/22   Večer k oslavě 75. básníkových narozenin, Klub Svazu českých výtvarných umělců, Praha
1991/10/28   La presentació d´aquest número Ľavioneta 5, Galerie Donguy, Paříž (Paris)
1993/01/28   Setkání s Jiřím Kolářem u příležitosti vydání barevné obrazové publikace Týdeník 1968, Akademické knihkupectví (Topič), Praha
1995/05/26   Setkání s Bělou kolářovou, Jiřím Kolářem a Medou Mládkovou, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1995/09/14   Autorské čtení, Národní divadlo marionet (Říše loutek), Praha
1996/05/22   Večer poezie, beseda a autogramiáda s básníkem a výtvarníkem Jiřím Kolářem, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
2006/03/10 - 2006/03/20   1. internetová aukce, Internet, _
2006/03/10 - 2006/03/20   1. internetová aukce, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/04/17 - 1997/05/16   3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1997/10/20 - 1997/10/24   11. aukce výtvarného umění 20. století, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2003/09/22 - 2003/09/26   I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2008/09/01 - 2008/09/20   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen) - výstava, Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/10/03 - 2008/10/18   Moderní umění - výstava exponátů, Kolowratský palác, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/30 - 2009/06/09   Geometrická abstrakce, aukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/11/18 - 2009/11/25   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/19 - 2010/04/28   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/03 - 2011/05/07   Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/05/30 - 2012/06/07   Poválečné umění 1950-2010: Aukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/12 - 2014/05/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art, Topičův salon (2007-), Praha
2015/12/11 - 2015/12/23   Grafiky a práce na papíře / Prints and work on paper, výstava, Artkunst gallery, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/09/19 - 2016/10/01   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/18 - 2016/11/30   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/04/12 - 2017/04/16   Etcetera 2½, předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2017/04/19 - 2017/04/22   Etcetera 2½, předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/04/01 - 2019/04/07   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/04/10 - 2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/23 - 2019/05/25   82. aukce Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2019/10/28 - 2019/11/30   Výstava aukčních děl (83. aukční den), Galerie Kodl, Praha
2019/12/09 - 2019/12/18   69. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/05/19 - 2020/05/29   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/06/02 - 2020/06/06   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/09/03 - 2020/10/03   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/20 - 2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/04/30 - 2022/05/13   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2022/05/07 - 2022/05/27   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
2023/11/15 - 2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2011/06/14   Jiří a Běla Kolářovi, Café Sladkovský, Praha
rozhlasový pořad
termín   název výstavy, místo konání
2005   Jiří Kolář: Slovník metod, Český rozhlas 3 - Vltava, Praha
scénické/literární čtení
termín   název výstavy, místo konání
1991/12/03   Jiří Kolář - básník a výtvarník, Umělecká beseda, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
???? - ????   Galerie Peithner-Lichtenfels, Dům U Zlatého melounu, Praha
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995), Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1999/06/16 -   Jiří Kolář, stálá expozice, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2012/04/04 -   Sbírka GAVU Cheb: Moderní umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2020/11/27 - 2023/10/01   Minulé století: Dvacet osobností, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
1995   Art Cologne 1995, Kolín nad Rýnem (Köln), Kolín nad Rýnem (Köln)
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Galerie Václava Špály, Praha
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Jiří Kolář

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Jiří Kolář, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1964   Jiri Kolar: Poemas, Visuais, Collages, Rollages
  1964   Koláže Jiřího Koláře
  1965   Kolar
  1965   Signboard for gersaint - Jiří Kolář
  1966   68 collages de Jiri Kolar
  1966   Jiri Kolar
  1966   Jiři Kolář
  1966   Jiří Kolář
  1967   Jiří Kolář: Koláže a objekty z let 1963-66
  1967   Jiří Kolář: Kollagen und Objekte
  1968   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Objekte, Institut für moderne Kunst, Norimberk (Nürnberg)
  1968   Jiří Kolář: Koláže, mec-arty, objekty
  1969   Jiri Kolar
  1969   Jiří Kolář, kestnergesellschaft (Kestner-Gesellschaft), Hannover
  1970   Jiří Kolář: Rollagen, Collagen, Objekte, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
  1971   Jiri Kolar: Collages, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
  1972   Jiři Kolář, Aktionsgalerie Bern, Bern
  1972   Jiří Kolář: L'Arte come Forma della liberta / L'Art comme Forme de la liberté / Art as the Form of Freedom, Galleria Schwarz, Milán (Milano)
  1973   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Crumblagen
  1973   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire
  1974   Jeri Kolar
  1975   Jiří Kolář
  1976   Jiří Kolář
  1978   Jiří Kolář (Materialbilder, Chiasmagen, Objekte, Collagen, Rollagen, Crumblagen, Seriphotos), Galerie Schoeller, Düsseldorf
  1978   Jiří Kolář at the Guggenheim, The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York City (New York)
  1978   Jiří Kolář: 20 Opere 1965 - 1978, Collage, Chiasmage, Rollage, Prollage, Anticollage, Galleria Cesarea, Janov (Genova)
  1978   Jiří Kolář: Transformations
  1979   Jiri Kolar
  1980   Jiří Kolář: ...unterwegs ins Paradies, Gutenberg Museum Mainz, Mohuč (Mainz)
  1980   Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Objekte, Materialbilder, Kunsthalle Recklinghausen (Städtische Kunsthalle), Recklinghausen (Německo)
  1980   Regrets éternels froissage Jiří Kolář, Galerie Prints Etc..., Georges Fall, Paříž (Paris)
  1981   Jiri Kolar
  1981   Jiří Kolář
  1981   Jiří Kolář (Hommage a Mademoiselle Riviere at autres collages), Galerie Maeght, Paříž (Paris)
  1981   Jiří Kolář: ...unterwegs ins Paradies, Gutenberg Museum Mainz, Mohuč (Mainz)
  1981   Jiří Kolář: Collagen und Objekte aus Berlin und Paris, Museum Folkwang, Essen
  1981   Jiří Kolář: Froissages, Metronom, Barcelona
  1982   Jiří Kolář, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, Milán (Milano)
  1982   Jiří Kolář: Collages, The Meadows Gallery, Dallas, Texas
  1984   Jiří Kolář: Diary 1968, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1984   Jiří Kolář: Neue Arbeiten Paris 1980-1983, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
  1985   Jirí Kolár (Bei Svetlana)
  1987   Jiří Kolář: Collages 1952-82
  1989   Jiří Kolář (Práce z počátku šedesátých let ze sbírky Ladislava Nováka), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Jiří Kolář, Free Art, Turín (Torino)
  1989   Jiří Kolář: Question de collage 1979 - 1989
  1990   Jiří Kolář: Defective Art 1986 - 1990
  1990   Jiří Kolář: Ode aan van Gogh / Hommage à van Gogh, Stichting van Gogh, _
  1990   Jiří Kolář: The End of Words (Selected Works 1947-1970), Albemarle Gallery, Londýn (London)
  1991   Bildens poet Jiří Kolář: Collage och skulptur 1981 - 1991, Historiska Museet, Stockholm
  1991   Jiří Kolář, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1991   Jiří Kolář - Koláže, knihy, dokumenty
  1992   Jiri Kolár, Stichting Comenius Museum, Naarden
  1992   Jiří Kolář: Roláže, chiasmáže, závěsné básně
  1993   Jiří Kolář: Čtyři cykly variant na stanovené téma z počátku roku 1993, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1993   Jiří Kolář: Dictionnaire des Méthodes, Studio ď arte contemporanea
  1993   Jiří Kolář: Dictionnaire des Metodes
  1993   Jiří Kolář: Koláže, objekty, Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Jiří Kolář: nelle collezioni della provincia di Lecco, Comune di Lecco, Musei Civici, Lecco
  1994   Jiří Kolář, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Jiří Kolář, Visconti Fine Art Kolizej, Lublaň (Ljubljana)
  1994   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1994   Jiří Kolář: Koláže
  1994   Jiří Kolář: Zwischen Prag und Paris (Arbeiten von 1963–1994), Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1995   Jiří Kolář: Collagen und Objekte, Frühe Werke aus der Sammlug Schäuffelen, Anhaltische Gemäldegalerie, Desava (Dessau)
  1995   Jiří Kolář: Prace z kolekcji Jana i Medy Mladków / Works from the collection of Jan and Meda Mladek, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
  1996   Jiří Kolář (Contemporanea 5), Galleria aab, Brescia
  1996   Jíří Kolář: Ce que m´a conseillé Monsieur Mondrian du ciel, Galerie du Forum Culturel, Blanc-Mesnil
  1996   Jiří Kolář: Objetos y collages, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
  1997   Jiří Kolář a jeho poetický svět obrazů / Und seine Poetische Bildwelt (Přehled díla / Werkübersicht 1960 - 1995), Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1998   (Jiří Kolář)
  1998   Autokoláže Jiřího Koláře, Památkový ústav, Brno (Brno-město)
  1998   Jiří Kolář, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1998   Jiří Kolář: Básník a výtvarník, PAF agency s. r. o., Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1998   Jiří Kolář: Neue Collagen, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  1998   Jiří Kolář: Nové koláže (Neue Collagen)
  2000   Jiří Kolář: Jasnozřivý písař, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2000   Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s Visual Metamorphoses), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Jiří Kolář (Sbírka Západočeské energetiky, a.s.), Západočeská energetika, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Jiří Kolář, _
  2001/09   Jiří Kolář
  2002   L'oeil éphémere: Oeuvres de Jiří Kolář, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2002 (1999)   Hommage à Jiří Kolář
  2002/12   Jiří Kolář 1914 - 2002
  2003   Jiří Kolář (L´antro del mago)
  2003   Jiří Kolář 1914 - 2002, Amos Andersonin taidemuseo (Amos Anderson Art Museum), Helsinky (Helsinki)
  2003   Jiří Kolář: Hommage furtif / Letmá pocta
  2005   Jiří Kolář (Velo d´amore), Galleria Melesi, Lecco
  2005   Jiří Kolář, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2006   Procházka s Jiřím Kolářem, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
  2007   Jiří Kolář, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2007   Jiří Kolář: Přeskládaná historie / Rearranged history, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2008   Jiří Kolář: Prostor mezi slovem a obrazem, Společnost Topičova salonu, Praha
  2013   Jiří Kolář (1914-2002): Collagen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
  2014   Jiří Kolář: Ostatky ráje / Reste vom paradies / The remains of paradise, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2014   Tanec v ruinách (Nálezy Jiřího Koláře), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   Tanec v ruinách (Nálezy Jiřího Koláře), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2015   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire (Partitura zvukové básně, 1963), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Jiří Kolář: Klamavé příběhy, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2018   Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Muži Kamila Lhotáka (Přehled portrétovaných mužů v díle Kamila Lhotáka se stručnými biografiemi), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2019   Jiří Kolář (Forms of Visual Poetry. From the Collection of Museum Kampa - The Jan and Meda Mládek Foundation, Prague, Czech Republic), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2020   Jiří Kolář: Babyluna, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  nedat.   Hommage a Jiří Kolář: Tagebuch 1968, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  nedat. (2014)   Jiří Kolář, Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  [2013]   Pro mnohé uši: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  1963   Rychnov 1963, Osvětový dům, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1964   Křižovatka, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1965   La transfiguration de l´art tchèque
  1965   Objekt, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Arte actual Checoslovaco, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Obraz a písmo ((16 stran)), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Obraz a písmo ((32 stran)), Městské muzeum, Kolín (Kolín)
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Umění písma / Poezie písma, Národní muzeum, Praha
  1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1967   Kunstforum Göhrde 67, Kunstforum Göhrde, Göhrde
  1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca, Tipografica di Amisano & Co., Turín (Torino)
  1967   Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Ikatryck
  1968   3 kunstenaars uit Praag (Grafiek en collages), Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   collages a praga (1923 - 1967)
  1968   Hugo Demartini Jiří Kolář Radoslav Kratina Jan Kubíček Karel Malich
  1968   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   Klub konkrétistů
  1968   Lignano Biennale 1: Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea (Lignano, 25 Agosto – 6 Ottobre 1968), Lignano Biennale 1: Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea, Edizioni Centro Di, Florencie (Firenze)
  1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
  1968   Nová citlivost
  1968   Paintings - Martin Hoffman, Watercolors - Aiko Onodera, Collages - Jiri Kolar, Miami Museum of Modern Art, Miami (Florida)
  1968   Recent Graphics from Prague
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1968   Věcné dialogy, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1969   2. pražský salón
  1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia, De Luca Editori ďArte, Řím (Roma)
  1969   Koláž v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1969   L'art tchèque actuel
  1969   Minisalon, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1969   Partitury, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1969   Recent Graphics from Prague
  1969   X. bienal de São Paulo (Tchecoslováquia)
  1969   XXVe Salon de Mai
  1969   Zestien Tsjechische kunstenaars (Dertien grafici en drie keramisten)
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
  1970   Nová figurace, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   Skupina 42 dnes
  1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970), Zürcher Kunstgesellschaft, Curych (Zürich)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1970   Výtvarníci Prahy 3 a 10, Svaz českých výtvarných umělců, Středisko pro Prahu 3 a 10, Praha
  1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1971   Malé formáty
  1971   Metamorphose des Dinges (Kunst und Antikunst 1910-1970), Editions de la Connaissance s.a., Brusel (Brussels)
  1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970), Památník národního písemnictví, Praha
  1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
  1972   Tschechische Künstler
  1972   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1976   Czeska i słowacka poezja konkretna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1978   Mona Lisa im 20. Jahrhundert, Lehmbruck Museum, Duisburg
  1978   Omaggio a Jiri Kolar
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Surrealism Unlimited 1969 - 1978, Conroy Maddox, Arkwright Arts Trust, _
  1978   Teksty wizualne - Visual texts, Kościół Środowisk Twórczych w Łodzi, Lodž (Łódź)
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1980   Eleven contemporary Artists from Prague
  1983   Bâle 14´83 (Geneviève eti Serge Mathieu), Galerie Mathieu, Besançon
  1983   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960), Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
  1983   Wspołczesna sztuka czeska - kolekcia Janiny Ojrzyńskiej
  1984   Art 15´84 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
  1984   Schrift-Zeichen, Galerie H, Burgdorf
  1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1985   Art 16´85 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
  1985   Wspołczesna sztuka czeska (Druga kolecja Janiny Ojrzyńskiej), Biuro Wystaw Artystycznych, Lodž (Łódź)
  1987   7 Künstler des DAAD Berlin
  1987   A l'ouest de Prague (Cinq artistes contemporains)
  1988   Contemporary Art in Czechoslovakia (Selection from the Jan and Meda Mladek Collectiion)
  1988   Skupina 42
  1989   Neue Blätter aus der ČSSR, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1989   Wo bleibst du, Revolution? (Freiheit, Gleichlheit, Brüderlichkeit heute), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Galerie Mathieu Besançon (12 70 40 Itinéraire Photographique été 1990 Rémi Caritey), Galerie Mathieu, Besançon
  1990   Jiří Kolář, Běla Kolářová, Jan Kotík: Three Artists of Czech Origin, James Hockey & Foyer Galleries, Farnham
  1990   Konstruktivní tendence šedesátých let
  1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990), Bürger Forum Berlin e. V., Berlín (Berlin)
  1990   Salon de Mai 1990
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Galerie Pravis, Osnabrück
  1991   Wortlaut / Slovo-zvuk, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1992   Jiří Kolář, Vladimír Jarcovják, Radoslav Kratina, Vladimír Preclík, Joska Skalník, Galerie 33 - Interconex, a.s., Praha
  1992   Sovinec 1989/91, Společnost přátel hradu Sovince, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1993   Identité d'aujourd'hui / Identity Today (L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art)
  1993   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1993   Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Rysunki artystóv czeskich (Z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi), Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1994   Collage (Jiří Kolář, Jaroslav Králík, Miloš Noll, Karel Vysušil, Květa Pacovská, Jaroslav Vožniak, Pavla Aubrechtová, Ivan Komárek), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1994   Z českého výtvarného umění, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   Drahý pane Kolář… (Jiří Kolář - koláže; Marie Vaculíková - korespondence)
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1995   Unser Jahrhundert: Menschenbilder - Bilderwelten, Prestel Verlag, Munich - Berlin - London - New York, Mnichov (München)
  1996   Arte cecoslovacca contemporanea
  1996   Fineart ’96, Fineart, a.s., Praha
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Písmo ve výtvarném umění
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let), Památník národního písemnictví, Praha
  1997   Czech Collage, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Fundacja Gerarda na rzecz sztuki współczesnej (Spirala 1, Spirala 2, Spirala 3)
  1997   Jiří Kolář, Ladislav Novák, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Jiří Kolář - Běla Kolářová (U příležitosti 85. narozenin umělce), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1999   Jiří Kolář, Běla Kolářová, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Následují zprávy ze sportu …, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment
  2000   Bez předsudků: Experiment šedesátých let
  2000   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Dialog / Le Dialogue
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Možná sdělení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Pocta kubismu, TK Plus, Prostějov (Prostějov)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001 (VII. ročník), Městský úřad, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2002   Europaweit, Kunst der 60er Jahre
  2002   L´art contemporain tcheque
  2002   La Bohême en voiture (L'art de l'automobile tchèque/Umění českého automobilu), Artefactes, Praha
  2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Svět kolem nás, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  2002   Velká jména světového umění XX. století, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Incommunicado, Hayward Gallery, Londýn (London)
  2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2004   Běla Kolářová, Jiří Kolář: Jeden život dvě díla
  2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
  2004   Sbírka / Collection Audabiac I.
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Collection sbírka Audabiac
  2005   Emigration out/in No 1 (Běla Kolářová, Jiří Kolář, Radek Kratina, Hugo Demartini), Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací), ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   Hudba ve výtvarném umění, Polabská kulturní společnost, Kolín (Kolín)
  2005   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
  2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection), Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2008   Básnivá koláž
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Praga da una primavera all´altra (1968 - 1969)
  2008   Vom Sammeln und von Freundschaften (Künstlermappen Konkreter Kunst. Michaela Riese Stiftung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989), Výzkumný ústav komunikace v umění (RICA), Brno (Brno-město)
  2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Od sadry k žuvačke / From Plaster To Chewing Gum (Autorské techniky a stratégie / Artists' techniques and strategies), Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2009   Středoevropské forum Olomouc 2009, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   V. Warszawski festival fotografii artystycznej
  2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Revue K: Éditions d'Art (Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2013   Jiří Kolář & Béatrice Bizot - Korespondaż, Galeria Miejska, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Nakladatelství FABIO - Pavel R. Vejražka, Černčice (Louny)
  2014   České moderní umění 1922–1980 ze sbírek RMT a pozůstalosti Josefa Honyse, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Fragmenty množin: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2016   ...na papieri
  2016   1960–1970, Galerie Moderna, Praha
  2016   Blackout v Altamiře, Pro arte - investiční fond, Praha
  2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost, Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Havel - Prigov a česká experimentální tvorba / and Czech Experimental Poetry, Památník národního písemnictví, Praha
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Šedesátá léta, Galerie Petr Žaloudek, Praha
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
  2017   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   GAML 20 výstav, Verzone, s.r.o., Praha
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Písmo v obraze (Lettrismus ze sbírky OGL), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   České výtvarné umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha
  2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Kolářovi, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Malá řada Soudobé světové prózy, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2018   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2018   Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2019   Český konstruktivismus (Obrazy, sochy, grafika), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu / Cravos e veludo: Arte e revolução em Portugal e na Checoslováquia / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia (1968–1974–1989), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Kosmos / Cosmos, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Meda: Ambasadorka umění, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Meda: Ambassador of Art, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2020   Minulé století (Dvacet osobností), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Ni cygne ni lune / Neither Swan Nor Moon (Oeuvres tchéques 1950-2014 de la collection Claude et Henri de Saint Pierre / Czech Art From the Collection of Claude and Henri de Saint Pierre 1950-2014), Éditions Dilecta, Paříž (Paris)
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   Ještě jednou, prosím, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2021   Re: Století relativity (Staří mistři v novém), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Rozšířený koncept / Extended concept
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2021   The Last Century: Twenty Artists, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2022   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2022   Tapping the Egg: Columbus Then and Now, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Umetnik – zbiratelj – javnost / Artist – Collector – Public (Umetniška zbirka Hilger / The Hilger Collection), Muzej in galerije mesta Ljubljane, Lublaň (Ljubljana)
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedat.   Le Musée du Petit Format
  nedatováno   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Jiří Kolář, M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1970   Jiří Kolář, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1973   Jiří Kolář, Editions Georges Fall, Paříž (Paris)
  1974   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire, Galerie Edition R Johanna Ricard, Norimberk (Nürnberg)
  1976   Jiří Kolář: Collages (Con uno scritto di Angelo Maria Ripellino), Giulio Einaudi editore, Turín (Torino)
  1979   Jiří Kolář (Monografie mit einem Lexikon der Techniken), Verlag für moderne Kunst Zirndorf, Zirndorf
  1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1983/09   Jiří Kolář, Galerie Maeght, Paříž (Paris)
  1984   Odpovědi (Památce Jiřího Padrty), Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V., Kolín nad Rýnem (Köln)
  1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1986   Jiří Kolář, Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  1987   Jiří Kolář, Revue K, Alfortville
  1987   Na hranicích umění (Několik příběhů), Arkýř (Karel Jadrný), Mnichov (München)
  1988   Jiří Kolář: Poèmes du Silence 1959–1964, La Différence, Paříž (Paris)
  1990   Na hranicích umění, Prostor, Praha
  1991   České rozhovory, Československý spisovatel, Praha
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1991   Výpovědi umění, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1993   Jiří Kolář, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Jiří Kolář: Týdeník 1968, Torst, Praha
  1994   Drahý pane Kolář..., Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1994   Jiří Kolář, Český spisovatel, a.s., Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1994   Ven ze stránky (Paříž 1989-1990), Union Studio, Plzeň (Plzeň-město)
  1995   Kniha a český exil 1949-1990, Torst, Praha
  1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1995   Valivý čas proměn, Český spisovatel, a.s., Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1999   Drahý pane Kolář… (Kniha druhá), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1999   Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Slovník metod (Okřídlený osel), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2000   Skupina 42 (Antologie), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2001   České rozhovory Jiřího Lederera po dvaceti pěti letech, Prostor, Praha
  2001   Jiří Kolář na fotografiích Emanuela Křenka (Úvahy o fotografii)
  2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
  2002/09   Jiří Kolář (Cristalli di genio dal collage Boemo)
  2003   Zo seba vystupujúce umenia (Príspevok k stratifikácii stredoeurópskych avantgárd), Kalligram, Bratislava (Bratislava)
  2004   Metamorphosen des Wortes: Der Medienwechsel im Schaffen Jiří Kolářs
  2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2007   Cvičení z estetiky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Cold War Modern: Design 1945-1970, V&A Publishing, Londýn (London)
  2009   O báječných lidech slovem a obrazem, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2011   Na přelomu času. Starodávný kavalír & Zesurovělý pierot (V dopisech od Jezera Michiganského v letech 1989-1990 zaznamenal John Jaroslav Kyncl), Archive of the Czech Exile Artists, Lake Bluff (Illinois)
  2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Jiří Kolář & Béatrice Bizot - Korespondáž (Národní galerie v Praze - Sbírka současného umění, Veletržní palác, 7.12.2012-17.3.2013), Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2013   Slasti a neřesti (33 rozhovorů Aleny Plavcové), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Schreibmaschinenkunst, Sieveking Verlag, Mnichov (München)
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2015   The art of typewriting, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2020   Comenius 1592–1670 (Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2020   Na konci byla kniha (Anna Pleštilová a Lucie Rohanová o autorských knihách), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Experimentální poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Wortlaut, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1993   Vrh kostek (Česká experimentální poezie), Torst, Praha
  1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
  2016   Třídit slova (Literatura a konceptuální tendence 1949-2015), tranzit.cz, Praha
  2018   Čtení o Jiřím Kolářovi (Portréty a syntézy), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2021   Experimentální poezie, Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
  1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Lexikon české literatury 2/II K-L (Osobnosti, díla, instituce), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
  1998   Kladno v osobnostech, Státní vědecká knihovna, Kladno (Kladno)
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Dictionnaire des Arts plastiques modernes et contemporains, Éditions Gründ, Paříž (Paris)
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
  2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Anna Fárová: Henri Cartier-Bresson..., Výtvarná práce, 6
  1962   Skupina 42, Výtvarná práce, 9-9
  1964   Fuka - Kolář - Hlavsa, Plamen, 151-151
  1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12.ročník, 2.číslo, 1-2
  1964   Obraz a písmo II., Knižní kultura, 12.ročník, 12.číslo, 446-453
  1964   První samostatné vystoupení tvůrčí skupiny Křižovatka..., Křižovatka
  1964   Zkušenost letošních LVT, Výtvarná práce, 1-1
  1965   K fenomenologii objektu, Výtvarná práce, 13.ročník, 21.číslo, 7-7
  1965   Obraz a písmo, Tvář, 1.číslo, 40-42
  1966   Ausgedient (Kein sozialistischer Realismus), Stuttgarter Zeitung, 22.ročník, 173.číslo, 11-11
  1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 13-13
  1966   Der sozialistische Realismus hat ausgespielt („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Westberliner Akademie der Künste ausgestellt), Mannheimer Morgen, 21.ročník, 173.číslo, 50-50
  1966   Dynamický vývoj, kterým prochází současné výtvarné umění..., Konstruktivní tendence, 3-11
  1966   In Prag ist man durchaus modern (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart), Der Telegraf, 21.ročník, 165.číslo, 10-10
  1966   Koláž v současném českém umění, Výtvarné umění, 354-361
  1966   Konstruktivní tendence, Výtvarné umění, 326-339
  1966   Konstruktivní tendence, Výtvarná práce, 4
  1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21.ročník, 166.číslo, 9-9
  1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, 27-28
  1966   Lesklý mnohostěn, Kulturní tvorba, 4.ročník, 10.číslo, 13
  1966   Malá antologie konkrétní poezie, Obraz a písmo
  1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4.ročník, 7.číslo, 4-5
  1966   Ohne Holzhammer und „sozialistischen Realismus“ (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart in Berlin), Die Tat, 31.ročník, 178.číslo, 28-28
  1966   Ohne Pathos und politischen Kitsch (Großer Auftritt der Tschechen in Berlin / Auf neuen Kunstwegen), Hamburger Abendblatt, 19.ročník, 173.číslo
  1966   Pět grafiků v Upsale, Výtvarná práce, 2
  1966   Písmo se proměňuje v obrazy (Obraz a písmo ve Špálově galerii / Dílo Františka Janouška v Mánesu), Lidová demokracie, 22.ročník, 28.číslo, 5-5
  1966   Písmo, znaky, slova, obrazy, Obraz a písmo
  1966   Solides Handwerk ist immer noch die beste Grundlage der Kunst, Berliner Morgenpost, 69.ročník, 172.číslo, 6-6
  1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 3
  1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 302-311
  1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 1
  1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 170.číslo, 9-9
  1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8.ročník, 34.číslo, 26-31
  1967   Interview se sebou o Jiřím Kolářovi (Karel Milota), Plamen, 9.ročník, 6.číslo, 97-100
  1967   Návod k upotřebení, Výtvarná práce, 2
  1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy
  1967   Prague: Sisyphe sand Kafka serait Prométhée, Domus, 450.číslo, 50-54
  1967   Světlo, pohyb, barva (Poznámky k výstavě v Norimberku), Výtvarná práce, 12
  1967   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde 67
  1968   10. března byla v Procházkově síni Domu umění v Brně..., Výtvarná práce, 2
  1968   Dílo Jiřího Koláře, Výtvarná práce, 8
  1968   Happening ve smyčce, Výtvarná práce, 1
  1968   La poésie évidente de Kolar, Opus International, 9.číslo, 29-30
  1968   Les mutations du collage, Opus International, 9.číslo, 48-50
  1968   L'univers collé de Kolar, Opus International, 9.číslo, 30-36
  1968   New Look at the Corcoran: A Book and Two Exhibitions, Washington Evening Star, 1-3
  1968   O Čs. umění ve Španělsku, Výtvarná práce, 11-11
  1968   Přehled pražských výstav (Nová citlivost), Výtvarná práce, 16.ročník, 16-17.číslo, 6-7
  1968   Über die Konkrete Kunst in der Tschechoslowakei, Hugo Demartini Jiří Kolář Radoslav Kratina Jan Kubíček Karel Malich
  1968   Zahraniční zprávy (Jiří Kolář v Hannoveru), Výtvarná práce, 15
  1969   Articles de lexique de Jiří Kolář, Výtvarné umění
  1969   Cesta k hranicím poezie, Maketa, 2-9
  1969   Česká grafika ve Washingtonu, Výtvarná práce, 2
  1969   Entretien avec Jiří Kolář a propos de ´la poésie évidente´, Výtvarné umění
  1969   Hesla z Kolářova slovníku, Výtvarné umění, 428-436
  1969   Kniha Kolářova, Tvář, 2.číslo, 58-59
  1969   Manýrismus v moderních estetických aspektech, Výtvarné umění, 144-159
  1969   Mezi poezií a výtvarnictvím, Plamen
  1969   Někde něco, Výtvarná práce, 6
  1969   Obraz českého moderního umění se..., Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky
  1969   Oldřich Oplt - Jiří Kolář, Svobodné slovo
  1969   S Jiřím Kolářem o evidentní poezii, Výtvarné umění, 429-443
  1970   Kolářovy Básně ticha, Výtvarná práce, 5
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 4
  1970   Znovu po 22 letech, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 1-5
  1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 18-37
  1972   Per Praha 1972, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), 10.číslo, 18-24
  1975   Kolář Jiří (Protivín, Tchécoslovaquie, 1914), Encyklopédie du surréalisme, 181
  1975/02   Jiří Kolář Hommage à Baudelaire (Rollagen, Collagen, Objekte), Berliner Kunstblatt, 34-34
  1978   Sowjetunion, Tschechoslowakei und Polen, Kunst der Gegenwart, 165-175
  1979   La poésie visuelle est..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, 57-58
  1980   Jiří Kolář (Jiří Kolář is the only contemporary...), Eleven contemporary Artists from Prague
  1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37.ročník, 1.číslo, 74-113
  1983   L´art tchèque depuis 1950, Dessins tchèques du 20e siècle, 59-60
  1984   Příběh Jiřího Koláře, Na hranicích umění, 33-60
  1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, 9-22
  1985   Co nadělily týdny roku 1968, Revue K
  1985   Rütteln an der eigenen Gewißheit (Die Bilderwelt des Jiří Kolář), Kronberger Zeitung
  1985   Wystawa mojej drugiej kolekcji wpołczesnej sztuki czeskiej..., Wspołczesna sztuka czeska
  1986   Český fond výtvarných umění / Fonds tchèque des arts plastiques
  1986   Notre pain quotidien de Jiří Kolář (Comédie vide d´erreurs), Revue K
  1987   Příběh Jiřího Koláře, Na hranicích umění, 40-69
  1988   České vizuální texty šedesátých až osmdesátých let (náčrt přehledu), Sborník památce Olega Suse, 59-69
  1988   Noví básníci (Jaroslav Červinka: O nejmladší generaci básnické, Milan Maralík: Ostrov Mélos, Donát Šajner: Řečí země, Jiří Škvor: Vítr v krovech, Jiří Kolář: Křestní list), Obhajoba umění, 419-423
  1988   Postface (Ľedition de ľoeuvre de JIří Kolář...), Mode d´emploi
  1989   ...in der Kunst handelt es sich um nichts Privates..., Wo bleibst du, Revolution?, 80-81
  1989   Collage engagé, dictionnaire des methodes (1984), Ruines: La Revue du Beau Monde, 10-11
  1989   Edens Froids, Ruines: La Revue du Beau Monde, 21-23
  1989   Ici dans la nuit, Ruines: La Revue du Beau Monde, 28-31
  1989   La Maison de Dieu, Ruines: La Revue du Beau Monde, 32-33
  1989   L'atelier circulaire, Ruines: La Revue du Beau Monde, 17-18
  1989   Lieux, portions délimitées de l'espace musical, Ruines: La Revue du Beau Monde, 24-25
  1989   Migrations en composition, Ruines: La Revue du Beau Monde, 26-26
  1989   Otázka koláže Jiřího Koláře, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 13.číslo, 6
  1989   Portrait de Jiri Kolar autour d'une photographie parue dans le journal, Ruines: La Revue du Beau Monde, 9-9
  1989   Résponse de la riviére au paysage, Ruines: La Revue du Beau Monde, 19-19
  1989   Sept lieux déliés (fin), Ruines: La Revue du Beau Monde, 27-27
  1989   Sept lieux déliés (suite), Ruines: La Revue du Beau Monde, 20-20
  1990   Bytostný básník Jiří Kolář, Prométheova játra, 203-216
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1990   Příběh Jiřího Koláře, Na hranicích umění, 40-69
  1990   Umění nové citlivosti (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeský deník
  1991   Jiří Kolář verblüffende Renaissane der Collagekunst, Tradition und Avantgarde in Prag, 54-61
  1991   Noví básníci (Jaroslav Červinka: O nejmladší generaci básnické, Milan Maralík: Ostrov Mélos, Donát Šajner: Řečí země, Jiří Škvor: Vítr v krovech, Jiří Kolář: Křestní list), Obhajoba umění, 233-235
  1991   Otázky pro Ivana JIrouse, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  1991   Poavantgardní umělec Jiří Kolář, 24-38
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, 14-53
  1991   Voti reus, voti compos, Výpovědi umění, 39-39
  1992   Jiří Kolař, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 61-62
  1992   Jiří Kolář *1914 (Český básník a výtvarník... / Czech poet and artist...), Raut, 4
  1992   Na počátku 80. let... / At the beginning of the 1980's..., Raut, 5
  1992   Padesát let od vzniku Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Pohlednice Jiřího Koláře, Poštovní kurýr, 126
  1992 -   Jiří Kolář: Koláže: Nick J. de Vries: Keramické plastiky, Sovinec 1989/91
  1993   Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, Poesie racionality, 54-111
  1993   Dílo Jiřího Koláře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1993   Homo ludens Jiří Kolář, Jiří Kolář: Čtyři cykly variant na stanovené téma z počátku roku 1993
  1993   Jiří Kolář (Galerie Labyrint 001), Labyrint revue, 17-19
  1993   Kolářovy nové metamorfózy, Jiří Kolář, 117-143
  1993   Musel jsem to přelepit..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1993   Představujeme (Galerie ´60/´70), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15-15
  1993   Příběh Jiřího Koláře, Jiří Kolář, 19-40
  1993   Racionalita poesie aneb poesie racionality, Poesie racionality, 6-51
  1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, 3-92
  1993 (1975)   Básník nového vědomí, Jiří Kolář, 65-96
  1993 (1991)   Otázka Koláže (Jindřichu Chalupeckému), Jiří Kolář, 187-194
  1994   Charakteristiky umělců (Jiří Kolář (1914)), Nová citlivost, 22-22
  1994   Jiří Kolář (Poesie in Wort und Bild), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 296-299
  1994   Jiří Kolář je umělec..., Bonjour, Monsieur Kolář, 12
  1994   Jiří Kolář osobně v Trigonu, Kultura, Plzeňský kulturní přehled, 1-1
  1994   K symbolice koláží Jiřího Koláře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1994   Kolář je Kolář je Kolář, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Konstruktivní a racionální tendence / Constructive and Rational Tendencies, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 103-106
  1994   milýjiříkéžtibůhipotvéosmdesátcezachová, Bonjour, Monsieur Kolář, 11
  1994   Namluvená báseň Jiřího Koláře, Bonjour, Monsieur Kolář, 9
  1994   Ohlédnutí za novou citlivostí / A Look back at New Sensibility / Un regard sur la Nouvelle sensibilité / Rückschau auf die Neue Empfindsamkeit, Nová citlivost, 5-19
  1994   Před časem pro mne Kolář znamenal..., Bonjour, Monsieur Kolář, 8
  1994   S Jiřím Kolářem jsem se seznámil..., Bonjour, Monsieur Kolář, 13
  1994   The techniques of Fate (Certain principles of the work of Jiří Kolář), Umění / The Art, 445-453
  1994   V pražské kavárně Slavie sedával Jiří Kolář..., Bonjour, Monsieur Kolář, 10-11
  1995   Dvě setkání s Jiřím Kolářem: v městě uprostřed lesů a v metropoli nad Seinou, Písecká čítanka 3, 48-49
  1995   Kolář, Jiří, 24. 9. 1914 Protivín, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 370-370
  1996   Objekty , koláže, asambláže a imaginativní zdroje inspirace, České imaginativní umění, 473-520
  1996   Poštovní umění neboli mail-art (Mail-art se nejvíc podobá tomu, co najdete ve své poštovní schránce), Denní telegraf, 5.ročník, 184.číslo, 10
  1996   Surrealistický rodokmen Jiřího Koláře, Český surrealismus 1929–1953, 254-259
  1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 3-3
  1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 3-3
  1997   Profily autorů (Jiří Kolář), Česká koláž, 149-150
  1997   Všechno je koláž, Česká koláž, 19-27
  1999   Jiří Kolář (85) let, Klub přátel Hollaru
  1999   návody jiřího koláře, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 206-223
  1999   Nejvlastnější technikou všestranného Jiřího Koláře je koláž, Lidové noviny, 18
  1999   Poavantgardní umělec Jiří Kolář, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 25-37
  1999   Saská akademie poctila Jiřího Koláře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1999   vábící směřování, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 104-111
  1999   Voti reus, voti compos, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 38-38
  2000   Inventura kabinetu prací na papíře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2000   Jiří Kolář, Zpráva o činnosti za rok 1999, 56-57
  2000   Jiří Kolář: Odkrývání příběhů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2000   Kolář Jiří (narozen 1914), výtvarník, básník, dramatik a překladatel., Univerzitní noviny, 28-29
  2000   Výstava - Jiří Kolář, Běla Kolářová, Zpráva o činnosti za rok 1999, 55
  2001   Experiment, akce, koncept / Experiment, action, concept, Jiří Kolář sběratel / Collector, 25-30
  2001   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Jiří Kolář sběratel / Collector, 49-90
  2001   Jiří Kolář, sběratel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2001   Koláž výtvarných myšlenek, nápadů a her (Výstava Jiří Kolář sběratel nabízí v pražském Veletržním paláci originální procházku umělckou historií), Lidové noviny
  2001   Ladislav Novák / Ladislav Novák, Jiří Kolář sběratel / Collector, 31-36
  2001   Pařížský exil / Parisian Exile, Jiří Kolář sběratel / Collector, 107-110
  2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
  2001   Sbírka v Národní galerii v Praze / The Collection of the National Gallery in Prague, Jiří Kolář sběratel / Collector, 91-106
  2001   V okruhu Skupiny 42 / In the Circle of Group 42, Jiří Kolář sběratel / Collector, 11-24
  2001   Vedle řady důvodů, které přispěly k rozhodnutí... / Among the many reasons behind the decision to hold..., Jiří Kolář sběratel / Collector, 5-10
  2001   Vladimír Boudník ve sbírce Jiřího Koláře / Vladimír Boudník in the Jiří Kolář Collection, Jiří Kolář sběratel / Collector, 37-48
  2002   Básník beze slov, Týden, 9.ročník, 34.číslo, 66
  2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, 87-105
  2002   Hladový svatý Mikuláš Medek (Malířova cesta zákrutami historie i umění), Týden, 9.ročník, 20.číslo, 76-77
  2002   Jiří Kolář zemřel v neděli 11. srpna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2002   Klovající orel moderního umění (Zemřel Jiří Kolář, muž, který zadával úkoly), Týden, 9.ročník, 34.číslo, 64-66
  2002   Návody k upotřebení (Jiří Kolář), Vesmír, 598
  2003   Dámy a pánové, výstava Pocta Jiřímu Kolářovi..., Slavnostní otevření Galerie Zadní schodiště
  2003   Letmá pocta Jiřímu Kolářovi, Týden, 10.ročník, 7.číslo, 83
  2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře
  2003   Ten „kolářský“ dráp (Fragmenty a záznamy z posledních let Jiřího Koláře), Týden, 10.ročník, 2.číslo, 83
  2004   Akt v české fotografii 1960 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2004   Kolář Jiří, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, 80-81
  2005   Čtyři čeští umělci v Berlíně (Berlín, Palais Am Festungsgraben, 4. 4. - 24. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  2005   Fit Prague 1970 (Ještě před rokem 1968 vyzval...), FIT Prague 1970
  2005   Jiří Kolář, Ladislav Novák: together again (Galerie Smečky), Grapheion, 168-169
  2005   Listopadová vzpomínka, Život, 31-31
  2005   Otevřená cesta Jiřího Koláře, Revue art, 3.číslo, 42-47
  2006   Česká koláž (Kolář a Novák v nové Galerii Smečky v Praze), Art & Antiques, 93-93
  2006   Jiří Kolář - fotografický deník, Život, 14-15
  2006   Jiří Kolář a Protivín, Život, 58-59
  2006   Mapping Czech Art, East Art Map, 181-188
  2006   Procházka s Jiřím Kolářem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, 319-325
  2007   Jsem živ a čekám, Je třeba si vybrat, 114-121
  2007   Kolářova přeskládaná historie / The Rearranged History od Jiří Kolář, Jiří Kolář: Přeskládaná historie / Rearranged history
  2007   Racionální a přeludná obrazivost, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), 179-197
  2007   Zrcadlo pro Jiřího Koláře, Cvičení z estetiky, 53-65
  2008   Jiří Kolář (´Život na nás nanáší nové a nové vrstvy...´), Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 96-96
  2008   Jiří Kolář (Ve své básnické tvorbě...), České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, 60-60
  2008   Jiří Kolář - Prostor mezi slovem a obrazem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  2008   Jiří Kolář a Bruegelova Přísloví, Listy S.V.U. Mánes, 16-21
  2008   Lettrismus - Předchůdci a následovníci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus
  2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 7.číslo, 2-6
  2008   Topičův salón: Jiří Kolář, Reflex, 19.ročník, 9.číslo, 51
  2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17.ročník, 244.číslo, 28
  2008   Zvídavý sběratel Jiří Kolář aneb Dílo hledá svého sběratele, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  2009   Kozmos slovenskej neoavantgardy medzi utópiou, fikciou a politikou / Der Kosmos der Slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik, Transit 68/89, 136-155
  2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, 36-41
  2009   V galerii vystavují hvězdné manželské páry, Olomoucký deník, 20
  2010   Group 42, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 6-23
  2010   Ještě vidím toho zvláštního člověka před sebou... (Máchovské pasti, paradoxy, paralely), Mácha redivivus (1810-2010), 103-137
  2010   Kolářova cesta ve stopách havrana, Magazín Víkend, 30-31
  2010   Mapování českého umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 386-396
  2010   Skupina 42, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 6-23
  2010   Šedesátá léta a Východ, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 377-384
  2011   Poválečné umění, Ročenka ART+, 58-60
  2012   Dvojvýstava, Magazín Víkend, 28-28
  2012   Kolář Jiří (24.9.1914 Protivín - 11.8.2002 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 209-211
  2012   Korespondáž, Art + Antiques, 54-55
  2013   Česká vizuální poezie šedesátých let, Česká vizuální poezie, 7-42
  2013   Hesla z Kolářova slovníku (1968), Česká vizuální poezie, 186-193
  2013   Smysl slova spočívá v jeho použití (Jiří Kolář - Yoko Ono), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 35-57
  2014   Bohemika, Ročenka ART+, 24-26
  2014   Fluxus v Čechách a Češi ve Fluxu (Komunikační sítě, informační provoz a hierarchie uměleckého světa), Asociativní dějepis umění, 51-80
  2014   Jiří Kolář a Fluxus, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 7-17
  2014   Koláže mezi generacemi (Jiří Kolář jako svědek modernosti a jeho současní pokračovatelé), Asociativní dějepis umění, 14-50
  2014   Objevy Jiřího Koláře, Jiří Kolář: Jiné světy
  2015   10 Arény, stadiony, hřiště, náčiní, plakáty (Místa a předmět kultu), Sport je umění / Sport is art, 406-465
  2015   11 Ikony, hrdinové, legendy ("Nemůžeš? Přidej!"), Sport je umění / Sport is art, 466-497
  2015   6 Košíková, baseball, volejbal, házená, lukostřelba (Hrátky s míči a šípy), Sport je umění / Sport is art, 290-311
  2015   Atletika, cyklistika; Track & Field / Cycling (Vítězný finiš, First Past the Finisch), Sport je umění / Sport is art, 108-167
  2015   Hromadné cvičení, gymnastika, kulturistika (Síla spočívá v jednotě), Sport je umění / Sport is art, 168-207
  2015   Jiří Kolář - 100 let od narození umělce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2015   Jiří Kolář koláže, 14. 9. 1914 - 11. 8. 2002, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2014, 158-159
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2015   Sochy, Ročenka ART+, 78-80
  2015   V září tohoto roku uplyne sto let..., Prácheňské muzeum v Písku v roce 2014, 159-161
  2015   Závody s tvarem a barvou, Ego!, 1.ročník, 40.číslo, 20-25
  2016   Destatická poezie a poetický konceptualismus v tvorbě Jiřího Koláře, Třídit slova, 70-90
  2016   Sochy, Ročenka ART+, 74-76
  2017   Filmová montáž a princip montáže v nefilmových oborech (Případová studie: Rané koláže Jiřího Koláře), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 42-61
  2017   Výbuch experimentů (Obraz a slovo v Plzni), Art + Antiques, 7-8.číslo, 12-19
  2018   Básník nového vědomí, Čtení o Jiřím Kolářovi, 155-168
  2018   Bytostný básník Jiří Kolář, Čtení o Jiřím Kolářovi, 67-82
  2018   Čekání na Quijota, Čtení o Jiřím Kolářovi, 148-154
  2018   Doplňování sbírek věnujeme systematickou pozornost, Muzeion, 1.číslo, 35
  2018   Horečná bdělost Jiřího Koláře, Čtení o Jiřím Kolářovi, 29-45
  2018   Jeden československý rok, Čtení o Jiřím Kolářovi, 188-199
  2018   Když obraz promluví, Art + Antiques, 5-7
  2018   Kolář neboli Poezie - panství života a smrti, Čtení o Jiřím Kolářovi, 169-187
  2018   Koláž v dramatu, Čtení o Jiřím Kolářovi, 200-213
  2018   Literatura Skupiny 42, Čtení o Jiřím Kolářovi, 46-56
  2018   Magnetické pole aneb krásná kniha mezi Francií a Čechami, Naše Francie, 172-187
  2018   Nástin básnické osobnosti Jiřího Koláře (Pokus o genetiku básníka abstraktního), Čtení o Jiřím Kolářovi, 121-147
  2018   O povaze, smyslu i významu Kolářovy tvůrčí aktivity..., Čtení o Jiřím Kolářovi, 83-94
  2018   Osudovky Jiřího Koláře (K výstavě v paláci Kinských), Art + Antiques, 14-21
  2018   Poezie Jiřího Koláře, Čtení o Jiřím Kolářovi, 15-28
  2018   Příběh Jiřího Koláře, Čtení o Jiřím Kolářovi, 95-120
  2018   Vršovický stoicismus Jiřího Koláře, Čtení o Jiřím Kolářovi, 57-66
  2019   Film Montage and the Montage Principle Outside Cinematography: Jiří Kolář's Early Collages as a Case Study, The Sešit Reader, 336-355
  2019   Interpretace světa mezi slovem a obrazem, Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, 128-137
  2019   Interpreting the world between word and image, Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, 229-233
  2019   Jiří a Běla Kolářovi, Ročenka ART+, 37
  2019   Kolářův pozdní Baudelaire, Kariéra s paletou, 149-155
  2019   The Meaning of a Word is its Use in the Language: Jiří Kolář - Yoko Ono, The Sešit Reader, 202-226
  2020   Někde něco, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, 462-473
  2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, 42-85
  2022   10 tisíc liber, Art Antiques, 2.číslo, 22-23
  2022   Když se básník zkurví, tak je to přeci vidět!, Revolver Revue, 37.ročník, 128.číslo, 163-186
  2022   Několik poznámek o transkripci na besední půdě (i mimo ni), Život, 22-29
  2022   Století relativity hostí staré mistry až do dubna, Muzeion, 1-2.číslo, 20-23
  2023   Remembering Exhibitions in Exhibition Form (Czechoslovak Exhibitions as Active Co-Creators of the Art History Narrative at the End of the 1960s), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 117-153
  nedat   Jiří Kolář: Koláže, Lachés
  nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, 26.číslo, 9
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jiří Kolář (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Jiří Kolář (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Skupina 42 (artlist.cz), www.artlist.cz
  2014/10/06   RR — OTÁZKA Marie Klimešová Marie Bergmanová (revolverrevue.cz), bubinekrevolveru.cz
  2016/09/22   Museum Kampa: Boštík, Kolář, Moucha, Zeithamml (rozhlas.cz)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Jiří Kolář: Depatesie
  1963   Jiri Kolar: Photo-montage
  1963   Jiří Kolář: Roláže
  1964   Jiri Kolar: Poemas, Visuais, Collages, Rollages
  1965   Jiři Kolař: Kollagen
  1966   Jiri Kolar: Evidente Poesie, Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Objekte
  1967   Jiří Kolář: Koláže a objekty
  1968   Jiří Kolář
  1969   Jiří Kolář
  1969   Jiří Kolář: Collagen, Assemblagen, Rollagen, Objekte
  1970   Jiří Kolář: Básně, Koláž (V. večer Památníku Petra Bezruče)
  1971   jiri kolar´s hommage à dürrer
  1971   Kolar, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
  1972   Collagen von Jiří Kolář
  1972   Jiri Kolar: Grafik, Collagen, Rollagen, Chiasmagen
  1973   Jiří Kolář Hommage aan Baudelaire
  1973   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Crumblagen
  1973   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Objekte
  1974   Jiri Kolar
  1974   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire
  1975   Jiří Kolář: Collage, Rollage, Object-Poems
  1976   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen und Objekte
  1977   Jiří Kolář
  1978   Hommage à Jiri Kolar, Centre International de Grasse, Grasse
  1978   Jiří Kolář: Transformations
  1979   Jiří Kolář
  1981   Jiri Kolar ((V rámci 20 ans d art graphique chromolux))
  1981   Jiří Kolář: Arbeiten aus 1967 - 1971
  1981   Jiří Kolář: Hommage à Mademoiselle Riviere et autres collages, Galerie Maeght, Paříž (Paris)
  1982   Jiří Kolář: Collages i objectes
  1984   Hommage a Jiří Kolář: Tagebuch 1968, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  1984   Jiří Kolář: Neue Arbeiten Paris 1980 - 1983, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
  1985   Jiří Kolář: Collagen
  1986   Jiří Kolář: Collages, Galerie Maeght-Lelong, Paříž (Paris)
  1987   Jiří Kolář: Collages 1952 - 82, Albemarle Gallery, Londýn (London)
  1988   Jiří Kolář: Poèmes du Silence, Galerie Lelong Paris, Paříž (Paris)
  1988   Kolář / Chiasmage
  1989   Jiří Kolář: Práce z počátku šedesátých let ze sbírky Ladislava Nováka, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Jiří Kolář: Question de Collage, Galerie municipale, Vitry-sur-Seine
  1989   Přátelé Jiřího Koláře Vás zvou na večer k oslavě 75. básníkových narozenin, Společnost pro výstavní činnost Mánes, Praha
  1990   Jiří Kolář
  1990   Jiří Kolář (Paříž): Koláže ze sbírky O.Čechové, Fr.Dvořáka, J.Hampla a E.Křenka
  1990   Jiří Kolář: Ode aan va Gogh, Omaggio van Gogh, Hommage à van Gogh, Homage to van Gogh, Homenaje a van Gogh, Zu Ehren von van Gogh
  1991   Jiří Kolář ze sbírky L. Nováka
  1991   Jiří Kolář zo súkromných bratislavských zbierok
  1991   Jiří Kolář: Cartes postales inédites
  1991   Jiří Kolář: Koláže, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
  1991   Jiří Kolář: Koláže, knihy, dokumenty
  1992   Jiri Kolar
  1992   Jiří Kolář: Cartes postales / Pohlednice, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  1992   Jiří Kolář: Dictionnaire des méthodes
  1993   Jiří Kolář 1993, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1993   Jiří Kolář: Grandi opere
  1993   Jiří Kolář: Koláže
  1993   Jiří Kolář: Koláže, objekty
  1993   Jiří Kolář: Koláže, objekty (Palác Kinských, Praha), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Setkání s Jiřím Kolářem u příležitosti vydání barevné obrazové publikace Týdeník 1968
  1994   Drahý pane Kolář
  1994   Drahý pane Kolář...
  1994   Jiří Kolář, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Jiří Kolář (Malovaný dům, Třebíč)
  1994   Jiří Kolář: Ven ze stránky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1994   Jiří Kolář: Zwischen Prag und Paris (Arbeiten von 1963 - 1994)
  1995   Drahý pane Kolář... (Výběr z dopisů Marie Vaculíkové a odpovědí Jiřího Koláře ve formě koláží)
  1995   Jiří Kolář jubiluje
  1995   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
  1995   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových (Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   Jiři Kolář: Objekte - Schriftcollagen - Collagen
  1995   Jiří Kolář: Objekten - Collagen - Rollagen - Chiasmagen
  1995   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Obrazy Jiřího Koláře ze sbírky Medy a Jana Mládkových
  1996   Jiří Kolář
  1996   Jiří Kolář: Cent méthodes pour sortir du discours
  1996   Jiří Kolář: Koláže
  1996   Jiří Kolář: Koláže a objekty
  1996   Koláže Jiřího Koláře, Galerie ´60/´70, Praha
  1997   Jirí Kolár: Objects and collages, Serge Sorokko Gallery, New York City (New York)
  1997   Jiří Kolář a jeho poetický svět obrazů / Und seine poetische Bildwelt (Přehled díla / Werkübersicht 1960-95), Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1997   Jiří Kolář: Ornitologie moderního umění, Galerie U prstenu, Praha
  1998   Autokoláže Jiřího Koláře
  1998   Jiří Kolář und seine Poetische Bildwelt, Werkübersicht 1960 - 1995, Prag - Paris, Jiří Kolář: Neue Collagen
  1998   Jiří Kolář: Kollazsok Jan és Meda Mladek gyülteményéböl (Collages in the collection of Jan and Meda Mladek)
  1998   Jiří Kolář: Mor v Athénách
  1998   Jiří Kolář: Neue Collagen, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  1998   Jiří Kolář: Nové koláže
  1998   Jiří Kolář: Praga anni 60-70
  1999   Galerie Jiřího a Běly Kolářových
  1999   Jiří Kolář - Obrazové básně
  1999   Jiří Kolář: Pocta Picassovi, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1999   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / A Poet´s Visual Metamorphoses), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Jiří Kolář: Koláže a objekty
  2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s visual matamorphoses), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Jiří Kolář (Výběr ze sbírky Západočeské enegetiky, a.s.)
  2001   Jiří Kolář: Koláže ((Galerie města Blanska))
  2001   Jiří Kolář: Koláže ((Galerie Atrax, Přerov))
  2001   Jiří Kolář: Koláže ((Galerie Koruna)), Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2001   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Památník národního písemnictví, Praha
  2001   Jiří Kolář: Velké ticho
  2001   Jiří Kolář: Výběr ze sbírky Západočeské energetiky, a.s.
  2003   Jiří Kolář
  2003   Jiří Kolář (1916 - 2002) - Späte Werke, Kunstverein Lingen, Lingen
  2003   Letmá pocta Jiřímu Kolářovi / Hommage furtif a Jiří Kolář (Neznámé práce z 50. až 70. let / Ouvres inédites des années 50 - 70), Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
  2003   Pocta Jiřímu Kolářovi, Město Nové Strašecí, Nové Strašecí (Rakovník)
  2005   FIT Prague 1970, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Jiří Kolář (1914-2002): Ze světa zpět do rodného města / From the World into the Native Town, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2006   Procházka s Jiřím Kolářem / A Walk with Jiří Kolář, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2010   Jiří Kolář, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2012   Jiří Kolář: Proměny, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Jiří Kolář
  2014   Jiří Kolář: 100 let od narození / 100 Years Since his Birth, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2014   Jiří Kolář: Ostatky ráje / The remains of paradise, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2014   Jiří Kolář: Zum 100. Geburtstag (Schriftcollagen, Collagen, Rollagen), Galerie Franz Swetec, Düsseldorf
  2014   Tanec v ruinách. Nálezy Jiřího Koláře (Výstava ke 100. výročí narození), Pražská plynárenská, a.s., Praha
  2016   Jiří Kolář: Ornitologie moderního umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2017   Jiří Kolář: Aristokrat umění - legenda světové koláže (Koláže a objekty ze sbírky Jana Kukala), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2018   Jiří Kolář: Akt, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Jiří Kolář: The Nude Figure, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Jiří Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Jiří Kolář: Babyluna, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  nedat   Jiří Kolář, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Konstruktivní tendence (Demartini - Kolář - Malich - Mirvald - Sýkora), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   3 kunstenaars uit Praag (Grafiek en collages), Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
  1968   Nová citlivost
  1968   Nová citlivost (Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1969   4 Künstler aud Prag: Hugo Demartini, Radoslav Kratina, Jan Kubíček, Karel Malich, Jiří Kolář: Rollagen, Chiasmagen
  1969   Ausstellung tschechischer Künstler, Galerie Riehentor, Basilej (Basel)
  1969   Koláž v českém výtvarném umění
  1970   Konfrontace I, Galerie Nova, Praha
  1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
  1974   Tschechische Künstler, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
  1975   Galerie Haus Köln
  1980   Malerei, Grafik und Skulpturen aus der CSSR und der DDR, Galerie für osteuropäische Kunst, Berlín (Berlin)
  1982   Installazioni: Jiří Kolář e Claudio Parmiggiani, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, Milán (Milano)
  1984   Omaggio agli Etruschi, Homage to the Etruscans,…
  1985   Misure di qualitá
  1987   Incontro internazionale / International meeting
  1988   Come ti chiami? Jaké je vaše jméno?
  1988   D'images en images
  1988   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
  1988   Spring '68 (Exhibition of seven czech artists), Flaxman Gallery, Londýn (London)
  1989   Carta paper & Cartone cardboard
  1989   Sculture - Oggetti - Quadri - Oggetto
  1990   Europa 90
  1990   Jiří Kolář: Koláže, Mick J. de Vries: Keramika
  1991   1. benefice pro Uměleckou besedu, Český fond výtvarných umění, Praha
  1991   Confronto 1991
  1991   Parallelo Kolar Munari
  1991   Rencontres 50 ans de Collages
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag (Versuch, in der Wahrheit zu leben), Stiftung Niedersachsen, Hannover
  1992   Chance & Order
  1992   Jiří Kolář, Vladimír Jarcovják, Radoslav Kratina, Vladimír Preclík, Joska Skalník
  1993   Slovo o slovu / A word about word
  1993   Umění papírové koláže k osmdesátinám moderní české koláže, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1994   České muzeum výtvarných umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Evropská grafika, Galerie Němec, Praha 1
  1994   Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Zwischen Zeit Raum (Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren), Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1995   Revue K, Galerie J. & J. Donguy, Paříž (Paris)
  1997   (Text x Bild)³ (Gary Goldstein, Horst Haack, Jiří Kolář)
  1997   11. aukce výtvarného umění 20. století, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Druhá výstava malířů a grafiků GRANTU, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
  1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Jiří Kolář, Josef Pillhofer, Oskar Kokoschka, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1998   Evropský umělecký prostor II, Rakouský kulturní institut v Praze, Praha
  1998   Otto Dix: Raná léta / Die Frühen Jahre / The Early Years; Druhá ruská avantgarda / Russlands Zweite Avantgarde / 2nd Russian Avant-Garde; Dary / Schenkungen / Gifts; Práce umělců z ateliéru / Künstlerarbeiten aus den Ateliers / Artists' Studio Works (Kresby, akvarely, grafika / Zeichnungen, Aquarelle, Graphik / Drawings, Watercolors, Graphic Works)
  1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
  1998   Tendence 60. let (Informel, plastiky, kresby, grafiky), Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1998   Třetí výstava malířů a grafiků Grantu, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
  1999   Jiří Kolář - Běla Kolářová: Výběr z tvorby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Následují zprávy ze sportu…, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
  1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2000   Bez předsudků: Experiment šedesátých let / Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Dialog Jiřího Koláře & Ladislava Nováka / Dialogue work by Jiří Kolář & Ladislav Novák, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Jiří Kolář 60. - 80.léta, Světové výtvarné umění
  2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...), Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2000   Umělecká beseda 1999/2000, Karel Valter, Jiří Kolář, Jan Lukas (7. výstava členů a hostů VOUB), Galerie Gema, Dům U dvou divých mužů, Praha
  2000   Vlastimil Beneš: Obrazy, akvarely, grafika, Stálá expozice děl Jiřího a Běly Kolářových
  2000   Výstava pro Ladislava Nováka, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2001   Objekt - objekt / Object - Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Ohlédnutí za prvním rokem naší výstavní činnosti (Lhoták, Kolář, Tichý, Gross, Sukdolák, Janeček, Toyen)
  2001   Sběratel / Collector Jiří Kolář, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001, Městský úřad, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2002   Adriena Šimotová et Jiří Kolář (L´oil éphémere)
  2002   Anima & Animus (Manželské páry v generaci 60. let), Galerie Zlatá husa, Praha
  2002   Collagen und Assemblagen
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Erotika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
  2002   II. salon živých & mrtvých (Prodejní výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik uspořádaná ke 100. výročí narození Toyen), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2002   Na sítnici bouře / Sur la rétine de la tourmente, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2002   Na sítnici bouře / Sur la Rétine de la Tourmente, Současná surrealistická koláž / La collage surréaliste contemporain (Edouard Jaguer (Paříž - Francie), Ladislav Novák: Výběr z díla), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2003   To the Letter, Czech Center New York, New York City (New York)
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2004   Incommunicado, Cornerhouse, Manchester
  2004   Jeden život dvě díla (Běla Kolářová, Jiří Kolář), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2004   Místo Václava Stratila, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2004   Poesia totale, Studio Brescia Arte contemporanea, Brescia
  2005   Běla a Jiří Kolářovi: Pokušení a pokoušení (Koláže, objekty, asambláže), Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha
  2005   Emigration out in No1, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2005   Florálie, ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   Jiří Kolář ----- Ladislav Novák ([znovu spolu])
  2005   Jiří Kolář a Ladislav Novák: Znovu spolu, Pražská plynárenská, a.s., Praha
  2005   Sbírka / Collection AUDABIAC, Občanské sdružení Audabiac, Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2006   Vánoční výstava
  2006   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha
  2007   Koláž od 60. let do současnosti, Galerie Millennium, Praha
  2008   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Básnivá koláž, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2008   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
  2008   Geometrie (Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2008   Ladislav Novák a jeho přátelé
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Magie české fotografie, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2008   Na Vlnách RA (Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože), Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Skutečná klasika, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2009   Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
  2009   Manželé a manželky I., Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2009   Mit konkreter Kunst leben - Die Sammlung von Hans-Peter Riese, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn
  2009   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   Zázračné zrcadlo, Galerie Moderna, Praha
  2011   Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2011   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
  2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012), Galerie Moderna, Praha
  2012   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
  2013   Jiří Kolář - Ladislav Novák: Dialog, Galerie Moderna, Praha
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2014   Absolventi vídeňské a pražské akademie / Graduates of the Viennese and Prague Academies (Jiří Kolář: Ostatky ráje; Jiří Sopko: Čas v obrazech; Gunter Damisch: Kosmologie; Absolventi vídeňské a pražské akademie), Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2014   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2014   Černá bílá (Jiří Kolář a Ivan Chatrný), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2014   Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha
  2014   Gunter Damisch: Kosmologie / Cosmology, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2014   Jiří Sopko: Čas v obrazech / Time in Pictures (Jiří Kolář: Ostatky ráje; Jiří Sopko: Čas v obrazech; Gunter Damisch: Kosmologie; Absolventi vídeňské a pražské akademie), Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2014   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Bludný kámen, o.s., Opava (Opava)
  2015   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   1960 - 1970
  2016   Blackout v Altamiře, Pro arte - investiční fond, Praha
  2016   Boštík, Kolář, Moucha, Zeithamml, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2016   České výtvarné umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha
  2016   Francouzský čas Václava Boštíka (Osmdesátá léta v Paříži. Okolo ateliéru Miloslava Mouchy), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Šedesátá léta, Galerie Petr Žaloudek, Praha
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
  2017   1930 - Skupina 42 - 1980, Galerie Moderna, Praha
  2017   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2017   Akvizice / Acquisitions 2012-2016 (Kolář Kotrba Malich Sekal Sýkora), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   Hry a sny (Práce na papíře), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2017   Ladislav Novák, Jiří Kolář: Přátelé, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2017   Re-konstrukce, Galerie Moderna, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   České výtvarné umění ve Francii
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   České umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha
  2019   Jasné tvary a Pestré barvy, Galerie Moderna, Praha
  2019   Kosmos, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Konfrontace 1960-1970, Galerie Moderna, Praha
  2021   Rozhraní, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2023   Protihry, European Arts Investments, Praha 1
  2024   Byt sběratele 7+1, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  nedat   Galerie Vltavín (Stálá expozice)
  nedat   Srdečně Vás zveme do naší expozice (Najdete nás v Galerii Václava Špály), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Partitury, adresář autorů
album
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Album 75
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...), Drouot, Paříž (Paris)
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění), Galerie Gema, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2003   I. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století, Dorotheum, Praha 1
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Aukce, Geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Etcetera 2½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek (Večerní aukce), Arthouse Hejtmánek, Praha
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   82. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   83. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Galerie Dolmen: 69. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020), Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2009
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966-1969   Čekání na Quijota
  1966-1969   Čekání na Rousseaua
  1966-1969   Čekání na vázu
divadelní program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Bestiarium (světová experimentální poezie a hudba), Divadlo Viola, Praha
dokumentace výstavy
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  nedat   Jiří Kolář a jeho poetický svět obrazů (und seine poetsche bildwelt)
dopis
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Dodatek ke zprávě o činnosti GP
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964-   Hommage à Josef Albers I, 1962/64, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  1968-   Collage aus Tagebuch 1968, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Eider à duvet - Somaterie mollissima (L.))
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Pipit des arbres - Anthus trivialis (L.))
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Bruant ortolan - Emberiza hortulana L.)
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Fauvette des jardins - Sylvia borin (Bodd.))
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Martin-fécheur - Alcedo atthis ispidy L.)
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Gobemoche gris - Muscicapa striata (Pall.))
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Pie-grièche grise - Lanius excubitor L.)
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Tarin des aunes - Carduelis spinus (L.))
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Tourterelle des bois - Streptopelia turtur (L.))
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Grimpereau des jardins - Centhia brachydyctyla Brehm)
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Traquet tarier - Saxicola rubetra (L.))
  1982   Künstler Poesie Collagen von Jiří Kolář / Artistic collages by Jiří Kolář / Poésie artistique Collages de Jiří Kolář (Alouette lulu - Lullula arborea (L.))
  1983   A avec son enfant, L'occasion de la fete de la Poesie, _
  1983   Livre de la Sagesse aquatique
  1983-   Lecture, L'occasion de la fete de la Poesie, _
  1983-   Maison natale d'un poeme, L'occasion de la fete de la Poesie, _
  1983-   Palette qui chante, L'occasion de la fete de la Poesie, _
  1983-   Petit hommage a Manet, L'occasion de la fete de la Poesie, _
  1986   Unser täglich Brot
  1999   Bábovka/Cake Tin, kolážový objekt (collaged object), 70. léta (1970s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Benátky/Venice, roláž (rollage), 60. léta (1960s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu / Untitled, chiasmáž, autokoláž (chiasmage, autocollage), 1985, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, chiasmáž, roláž (chiasmge, rollage), 60. léta (1960s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, koláž (collage), 1959, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, koláž (collage), 60. léta (1960s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, Metaformát (metaformat), 80. léta (1980s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, proláž (prolage), 60. léta (1960s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, proláž (prolage), 70. léta (1970s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 1971 ((1)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 1971 ((2)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 70. léta (1970s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 80. léta (1980s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Bez názvu/Untitled, stratifie, 60. léta (1960s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Fajfka/Pipe, kolážový objekt (collage), 1976, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Ilustrace ke knize M. C. Lewise Mnich/Illustration to M. C. Lewis Monk, koláž (collage), 1976 ((1)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Ilustrace ke knize M. C. Lewise Mnich/Illustration to M. C. Lewis Monk, koláž (collage), 1976 ((2)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Katedrála/The Cathedral, roláž (rollage), po roce 1960 (after 1960), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Konopka/Hemp, chiasmáž (chiasmage), 1976, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Lekníny času/Water lilies of time, chiasmáž, asambláž (chiasmage, assemblage), 1981, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Mlle Rivierová/Mlle Riviere, autokoláž (autocollage), 80. léta (1980s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Novoročenka/New Years card, koláž (collage), 1964, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Smrt plechovky / The Death of a Can, chiasmáž (chiasmage), 1982 (ve spolupráci s Josefem Valentou/in collaboration with Josef Valenta), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Stupně vítězů/Victors podium, kolážový objekt (collaged object), 70. léta (1970s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Ševcovské kopyto/Cobblers last, kolážový objekt (collaged objeckt), 70. léta (1970s), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Unikání/Escaping, chiasmáž, kolář (chiasmage, collage), 1976, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Uzlová báseň/Knot poem, 1963, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Zanikání/Expiring, chiasmáž, koláž (chiasmage, collage), 1976, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Jiří Kolář: Pařížské obrazy, 1982 (koláž, 10 x 30 cm), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2024   Jiří Kolář: Nový Epiktet, 1968 (Přebal, vazba: Václav Sivko), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  nedat   Hommage à Mademoiselle Riviére, 1981, Centrum krizové intervence, Olomouc (Olomouc)
  nedat   Neklidná Salome, 1969
  nedat   Tobiáš a anděl, 1964: Koláž, roláž, karton, 99 x 70 cm, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  nedatováno   Jiří Kolář: Básník a jeho múza, 1968 (koláž (proláž), 45 x 33 cm), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  nedatováno   Jiří Kolář: Čtyřportrét, 1963 (koláž, 24 x 17,5 cm), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Jiří Kolář: Městský folklor Božská Ema / Urban Folklore Heavenly Ema, 1949 (koláž / collage, 15 x 10,5 cm), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  nedatováno   Jiří Kolář: Přelétavá láska, 1989 (koláž (kombinace technik), 40 x 30 cm), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  nedatováno   Jiří Kolář: Stupínek vítězů (Vítěz), 1973 (kolážový objekt, 25,5 x 36 x 12 cm, lebky: 14 cm, Národní galerie Praha), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  nedatováno   Jiří Kolář: Velký terč, Grand cible, A Big Target, Grosse Zielscheibe (1965, koláž (chiasmáž), 100 x 70 cm), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  nedatováno   Jiří Kolář: Z cyklu Ornitologie moderního umění, 1980 (koláž (proláž), 27 x 19 cm), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  nedatováno   Jiří Kolář: Z leporela Kavkova Praha (Svatý Vít), 1976 (muchláž, cca 26 x 17 cm), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  nedatováno   Les heures de minuit (collage, 40 x 30 cm, 1973), Revue K, Alfortville
  nedatováno   Les tableaux parisiens (Collage, 40 x 30 cm, 1982), Revue K, Alfortville
e-mail
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Jiří Kolář: Koláže, chiasmáže a objekty
fotografie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Jiří Kolář (14.9.1995)
  1995   Jiří Kolář (Praha, Říše loutek, 14.9.1995)
  1995   Jiří Kolář (Praha, Knihkupectví Fišer, autogramiáda, 14.9.1995)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Z bohatě rozvětvené tvůrčí aktivity Jiřího Koláře...
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Jiri Kolar, Galerie Isy Brachot, Brusel (Brussels)
  1997   Jiří Kolář a jeho poetický svět obrazů / Und seine Poetische Bildwelt (Přehled díla / Werkübersicht 1960-95), Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2001   Jiří Kolář na fotografiích Emanuela Křenka, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
  2013   Jiří Kolář (1914-2002): Collagen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
  2014   Jiří Kolář: 100 let od narození / 100 Years Since his Birth, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2018   Jiří Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Jiří Kolář: Slovník metod, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  nedatováno   Jiří Kolář: Haškova Praha, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   České umění 1960-1995, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Czech Surrealism 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Český surrealismus 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art, Galerie Rudolfinum, Praha
  1999   Jiří Kolář (85) let, Josef Jíra sedmdesátníkem, Klub přátel Hollaru, Praha
  2002   Europaweit (Kunst der 60er Jahre), Städtische Galerie, Karlsruhe
  2012   Jiří Kolář & Béatrice Bizot: Korespondáž / Correspondage, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2016   Boštík, Kolář, Moucha, Zeithamml, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019), Aukční síň Vltavín, Praha
  nedat   Galerie Mona Lisa, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels: One man shows and exhibition (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels: One man shows and exhibitions (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové / Hommage à Božena Němcová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   PF 1998 (Jiří Kolář), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Jiří Kolář, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Jiří Kolář, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Jiří Kolář, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   PF 2002, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, Pražská plynárenská, a.s., Praha
  2003   Dialogy / Dialogues VI, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Jiri Kolar (Rollagen-Collagen-Objekte)
  1969   Jiří Kolář: Collagen, Rollagen, Objekte, Grafik
  1970   Jiri Kolar
  1972   Jiří Kolář: L'Arte come Forma della liberta / L'Art comme Forme de la liberté / Art as the Form of Freedom
  1976   Jiří Kolář
  1977   Jiří Kolář
  1978   Jiří Kolář: Chiasmagen, Crumblagen, Rollagen, Prollagen, Collagen, Objekte, Galerie Schoeller, Düsseldorf
  1983   Jiří Kolář
  1985   Jiří Kolář: Tagebuch 1968 (Prager Frühling) (Chiasmagen, Collagen und Objekte aus dem Exil)
  2000   Jiří Kolář: Collages sours
  2000   Příběhy Jiřího Koláře: Básníkovy výtvarné proměny / The Stories of Jiří Kolář, Poet's visual metamorphoses, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Jiří Kolář (L´antro del mago)
  2003   Jiří Kolář (Collages)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Jiri Kolar: Collages a La Hune
  1983   Jiří Kolář: Arbeiten aus Papier, Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach
  1993   Jiří Kolář, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  2011   Jiří Kolář ze sbírky Jana a Medy Mládkových
  2014   Jiří Kolář: Jiné světy, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Furia della figura: Reflexe manýrismu
  1997   Spirala 3 (Artyści z Pragi), Fundacja Gerarda na rzecz Sztuki Współczesnej, Świeradów zdrój
  1999   Jubilanti ´99, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Vizuální poezie
  2014   Vybraná díla (Václav Boštík, Alén Diviš, Milan Grygar,...), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2015   Josef Bolf, Vladimír Boudník, Pavel Brázda, Václav Boštík, František Hudeček, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Jan Kotík, Alena Kučerová, Robert Piesen, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Konkrete und konstruktive kunst (Blicke ins archiv), Edition & Galerie Hoffmann, Friedberg
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
koláž
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Dopis
  1959   Job z Aschenhausenu
  1959-1961   Gersaintův vývěsní štít
  1960   Bez názvu
  1960   Bez názvu
  1960   Bez názvu
  1961   Bez názvu
  1961   Příbory z Itálie
  1962   Punktuelní báseň
  1962   Punktuelní báseň
  1962   Punktuelní báseň
  1962   Země Láska
  1963   Celník Rousseau
  1963   Hommage Albers
  1963   Oplakávání Krista
  1963   Říční panna
  1964   Přemýšlející dívka
  1965   Madona s děťátkem
  1965   Příležitost dělá zloděje
  1966   Hudební kruh
  1966   Manekýnka
  1967   Snídaně v krávě
  1967   Trojportrét
  1968   Nešťastná kráska
  1968-1969   Venuše (Boticelli)
  1969   Sen
  1970   Lot měl tři dcery
  1974   Pocta Ch. Chaplinovi II
  60. léta   Bez názvu
  konec 60. let   Bez názvu (Hlavy)
  nedat.   Báseň pro Arpa (Gedicht für Arp)
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  nedat.   Bez názvu
  počátek 60. let   Bez názvu
  pol. 60. let   Bez názvu (Geometrie)
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   President mas
  60. léta   Partitura
  neuveden   Muchláž
objekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959–1978   Půst smrti
  1968   Trivium I
  1968   Trivium III
  60. léta   W. A. Mozart
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Jiří Kolář
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965/09/30   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 2.ročník, 9.číslo, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1966/05/31   Výtvarné umění, 16.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 11.ročník, 3.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1979/09   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc (100 variationes über das Thema: Lied der Lieder), 5..číslo, Kyncl František, Düsseldorf
  1981   Revue K (Cvach Kolár Kotík Kyncl Moucha Zeithamml), 4.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda), 12.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  1984/03   Revue K (Janoskova Jurkovic Seifert Teige), 14.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  1985/06   Revue K (Butor Faktor Kolarova Pohribny Spilarova), 19.číslo, Revue K, Alfortville
  1987/03   Revue K, 26.číslo, Revue K, Alfortville
  1987/06   Revue K, 27.číslo, Revue K, Alfortville
  1987/09   Revue K, 28.číslo, Revue K, Alfortville
  1987/12   Revue K, 29.číslo, Revue K, Alfortville
  1988   Revue K, 30.číslo, Revue K, Alfortville
  1989   Ruines: La Revue du Beau Monde, 4.číslo
  1991/10   Jiří Kolář: L´enseigne de Gersaint (Extraits), 5.číslo
  1992   Iniciály - Experiment a literatura (Sešity nezavedené literatury), 3.ročník, 26.číslo, Nakladatelství a vydavatelství Scéna, Praha
  1995   Revue K, 50-53.číslo, Revue K, Alfortville
  1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda), 1.ročník, 6.číslo, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
  1997/12   Revolver Revue (36/1997), 36.číslo
  2003   Galerie Štěpánská 35 (Letmá pocta Jiřímu Kolářovi), 2.ročník, 2.číslo, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  2014/09   Revolver Revue (96/2014), 29.ročník, 96.číslo, Revolver Revue, Praha
  2022/09   Revolver Revue (128/2022), 37.ročník, 128.číslo, Revolver Revue, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   PF 1998 (Jiří Kolář; Róba do ráje (z připravované knihy Slovník metod Jiřího Koláře)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2022   PF 2023 (Galerie Benedikta Rejta), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Křižovatka
  1967   Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1969   Jiří Kolář, kestnergesellschaft (Kestner-Gesellschaft), Hannover
  1970   Jiří Kolář: Básně, Koláž
  1973   9 Künstler aus Prag, Galerie Merino, Worms
  1978   Hommage à Jiri Kolar, Centre International de Grasse, Grasse
  1980   Jiří Kolář und Werner Hannappel, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
  1982   Jiří Kolář: Collages, The Meadows Gallery, Dallas, Texas
  1989   Jiří Kolář: Das Buch, Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück
  1991   Jiří Kolář: Koláž začatá ve vlaku / Collage (Koláž, 30 x 40 cm, nedatováno), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Jiří Kolář: Koláže, objekty
  1997   Jiří Kolář: Sv. Anežka Česká, patronka plynárenství, 1997, Pražská plynárenská, a.s., Praha
  1997   Plamen který hoří už 150 let (Jiří Kolář, Sv. Anežka Česká, patronka plynárenství, 1997), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  1999   Příběhy Jiřího Koláře ((Veletržní palác)), Gallery, spol. s r.o. (J