Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9

termín: 2011/11/25 - 2011/11/29
instituce: Galerie 5. patro
typ výstavy: předaukční výstava