Jiří Kornatovský

* 2. 3. 1952, Plasy (Plzeň-sever), Česká republika (Czech Republic)
malíř, kreslíř, grafik, typograf, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Jeho umělecký postoj a životní názor nejvíce ovlivnilo dětství a mládí strávené v Plasích kde až do svých 21 let prakticky denně pobýval v tehdy opuštěném cisterciáckém klášteru.
Po absolvování technického učebního oboru v Plzni vystudoval v letech 1977–82 Střední výtvarnou školu Václava Hollara a poté monumentální malbu a grafiku na pražské Akademii výtvarných umění u profesorů Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka (1982–87).
Koncem osmdesátých let vydal několik spirituálních manifestů a roku 1991 byl spoluzakladatelem Nadace Hermit v cisterciátském klášteře Plasy. V rámci mezinárodního výtvarného symposia Hermit 92 zde vytvořil projekt Kódy a znamení.
V následujících letech absolvoval studijní a tvůrčí pobyty v karmelitánském klášteře v Sejnach, Polsko (1992), ve Florencii (1993), New Yorku a Bostonu (1994–1995) a Hohenosig v Německu (1997). Za pobytu v USA měl sérii výstav a přednášek. V letech 2005 a 2006 pracoval v augustiniánském klášteře na Malé Straně v Praze a znovu působil v USA (Los Angeles).
Na přelomu let 1998–99 založil vlastní galerii Hermit v Praze.
Působí jako vysokoškolský pedagog na Karlově Univerzitě v Praze a Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Přednášel na School of the Museum of Fine Arts v Bostonu kde realizoval legendární Hořící přednášku. Princip vlastního objevu deklarativní kresby jako procesuální metody umělecké tvorby a přístupu k ní uvedl a definoval na přednášce v Bachelardově amfiteátru pařížské Sorbonny.
Sám o sobě říká, že neví, kde začíná umělecká tvorba a kde přítomnost každodenní skutečnosti. Meditace v procesu lineárního vrstvení struktury obrazu je stále přítomná i bez jeho vlastního usilování. Analýzu a interpretaci v umění vnímá jako negativní fragmentaci obrazu a rozklad charakteru osobnosti. Je mu blízká estetika sv. Augustina zejména v otázce integrace a celistvosti.
cs.wikipedia.org, 21.7.2017
-
Vyučil se v Plzni elektromechanikem,poté studoval na AVU v Praze u prof. A. Paderlíka a doc. J. Ptáčka (1982 – 1987). V letech 1981 – 1991 působil jako výtvarný pedagog na SUPŠ, od r. 1991 na PF UK v Praze. Žije a pracuje v Praze a Plasech.
Tvorbu Jiřího Kornatovského definuje fascinující pohroužení do problematiky graficky definované formy ve smyslu autonomní jednotky, která charakterizuje totalitu prostoru. Vyšel z grafik symbolicky chápaných elementárních tvarů, poté se jeho dílo rozvíjí v rozměrných velkoformátových kresbách pracujících s motivem výrazně prostorově formovaných ovoidních organických forem. Gesto plastického tvaru a prostorové křivky přibližuje Kornatovského práce výrazovému patosu a suverenitě dynamického baroka, včetně symbolického podtextu, který jeho práce sugerují. Repetitivní princip kresebné struktury a vymezuje výtvarné gesto rámcem těla a otevírá vnímateli univerzální rytmus společný jedinci a světu. Velký formát není samoúčelný, představuje mezní možnosti psychofyzické aktivity člověka v kresebném záznamu, který je svou nutnou procesuálností současně tematizací času. Převládající černý grafit či uhel vyvolává dojem formy pohlcující světlo, na něž současně táž temná forma paradoxně poukazuje svou hypertrofovanou plasticitou. Neidentifikovatelné univerzální útvary Kornatovského kreseb jsou výsostným uměleckým a spirituálním činem. Práce z Artotéky města Plzně představují grafickou tvorbu, rozvíjející se paralelně vedle velkoformátových kreseb a uplatňující – v nutném posunu, jaký vyžaduje jiné médium – obdobné principy.
Vystavuje samostatně od r. 1981 (klášter Plasy), v 80. letech se zúčastňoval legendárních konfrontací v Praze. Během posledních více než dvaceti let se zúčastnil bezpočtu kolektivních výstav doma i v zahraničí. V Plzni se zúčastnil výstavy tematické Les (GmP, 2005, katalog), v r. 2006 zde měl samostatnou výstavu (GmP). Jiří Kornatovský patří v českém kontextu k mimořádně respektovaným autorům.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018