Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002

termín: 2002/03/04 - 2002/04/01
instituce: Obecní galerie Beseda
typ výstavy: kolektivní