Stift Stams

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Stams
adresa: _
PSČ: A-6422