Galerie moderního umění

rok vzniku: 1990
obec: Hradec Králové (Hradec Králové)
adresa: Velké náměstí 139-140
PSČ: 500 03
tel.: 495514893
fax: 495512420
e-mail: info@galeriehk.cz
www: www.galeriehk.cz

heslo:

Galerie moderního umění v Hradci Králové od svého vzniku v roce 1953 vytváří a pravidelně také doplňuje sbírku českého moderního výtvarného umění. Od počátku přitom byla věnována pozornost vyváženému zastoupení všech období, uměleckých směrů a tendencí, které měly vliv na vývoj českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců.

Ve sbírkách galerie se nacházejí díla umělců, jejichž tvorba je spojena s počátky českého moderního umění (Jan Preisler, Ant. Slavíček, Ant. Hudeček, Václav Radimský), Osma a Skupina výtvarných umělců (Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Josef Čapek, Václav Špála), sociálně zaměřená tvorba dvacátých let (Miloslav Holý, Karel Holan, Jan Kotík), krajináři Umělecké besedy (Vojtěch Sedláček, Václav Rabas, Vlastimil Rada), artificialismus, surrealismus a další imaginativní tendence v období mezi světovými válkami (Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, Josef Šíma, František Muzika), Skupina 42 (Kamil Lhoták, František Gross, František Hudeček, Jan Kotík, Ladislav Zívr), Skupina Ra (Václav Tikal, Josef Istler, Bohdan Lacina), informel a expresivní abstrakce (Vladimír Boudník, Mikuláš Medek, Robert Piesen, Jiří Balcar, Vladimír Fuka) a díla současných umělců. Ve sbírkách galerie nechybí ani díla dalších důležitých představitelů českého moderního umění, jako jsou Josef Váchal, Jan Zrzavý, František Tichý, Zdeněk Sklenář nebo Jiří Kolář.

Sbírky galerie tak poskytují velmi dobrý přehled o vývoji českého moderního výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Téměř 250 vybraných uměleckých děl z bohatých sbírkových fondů galerie je zpřístupněno veřejnosti ve stálé expozici České výtvarné umění 20. století.

zdroj: www.galeriehk.cz

-

Galerie moderního umění byla založena v roce 1953 jako Krajská galerie s dočasným sídlem na zámku v Rychnově nad Kněžnou, v roce 1963 byla přemístěna do barokních prostor biskupské rezidence v Hradci Králové. V roce 1990 byla pro potřeby galerie uvolněna secesní budova bývalého Záložního úvěrového ústavu (arch. O. Polívka, sochařská výzdoba portálu L. Šaloun), kde instituce dnes sídlí. Galerie navazuje na dlouholetou tradici, vzniklou v roce 1901 založením fondu na výstavbu galerie, dále darem 100 obrazů městu Hradci Králové od biskupa ThDr. Doubravy v roce 1919 a zřízením městské obrazárny ve staré radnici v roce 1936, která tehdy nahradila nerealizovanou městskou galerii, projektovanou v letech 1931–1933 architektem Josefem Gočárem. Fondy galerie jsou velmi bohaté a obsahují průřez českým uměním 20. století. Zastoupeni jsou všichni významní představitelé naší výtvarné kultury, jejichž tvorba je spjata s utvářením moderního a současného českého výtvarného umění, počínaje secesí (J. Preisler) a členy skupiny Osma (B. Kubišta, E. Filla atd.). Rozsáhlou kolekci tvoří imaginativní umění mezi dvěma světovými valkami (Toyen, J. Štyrský, J. Šíma, A. Wachsman, F. Muzika, Z. Rykr aj.), dále Skupina 42 (L. Zívr, K. Lhoták, F. Gross, F. Hudeček, J. Kotík atd.), Skupina RA (V. Tikal), z poválečné tvorby jsou velmi silně zastoupeny tendence 60. let – abstrakce a informel (M. Medek, R. Piesen, V. Boudník, J. Balcar atd.) a díla současných umělců. 

poznámka:
1953 - 1959 Krajská galerie hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou
1960 - 1963 Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (1.1.1960-1.4.1963)
1963 - 1990 Krajská galerie, Hradec Králové (1.4.1963-29.6.1990)
1990 - Galerie moderního umění, Hradec Králové (29.6.1990- )
-
O založení městské galerie v Hradci Králové se uvažovalo již roku 1901. Základem sbírky se stala kolekce obrazů odkázaná městu tehdejším biskupem ThDr. Josefem Doubravou (1919). Postupně byla sbírky rozšiřována a roku 1930 měla být podle návrhu Josefa Gočára postavena Městská galerie v prostoru nábřeží Labe v blízkosti Městského průmyslového muzea v Hradci Králové. Ke stavbě nedošlo, proto byla Městská obrazárna otevřena provizorně v pěti místnostech radnice na Velkém náměstí č. p. 1 (zde 14.6.1936-4.9.1938). Záhy otevřena v prostorách muzea (18.9.1983-1953). Nebyla vystavena stále - prostory byly využívány i jako výstavní, neboť výstavy výtvarného umění organizovalo v nejrůznějších prostorách (např. školy) tehdejší Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové.
Koncem roku 1953 byla definitivně rozhodnutím VČKNV založena Krajská galerie Hradeckého kraje. Na ni byla převedena celá sbírka dosavadní Městské galerie. Jelikož nebyly nalezeny vhodné prostory přímo v Hradci Králové byla sbírky převezena roku 1954 na zámek v Rychnově nad Kněžnou (otevřeno pro veřejnost od 31.10.1954-1963). Krátkou dobu byla sloučena s Muzeem východních Čech v HK a Krajským památkovým střediskem do Krajského vlastivědného ústavu (1.10.1959-1.1.1960), záhy byla z tohoto ústavu vyňata a nesla název Oblastní galerie v Hradci Králové. Provozovatelem se stalo město Hradec Králové (1.1.1960-1.4.1963). Roku 1963 se vrátil název Krajská galerie v Hradci Králové, se sídlem v pronajaté Biskupské rezidenci, Velké nám č.p. 44, zřizovatelem byl VČKNV (1.4.1963-29.6.1990). Po letech nejrůznějších přesunů byla dne 30.6.1963 konečně v Hradci Králové galerie otevřena. Ke změně sídla i názvu došlo v souvislosti s politickými změnami v roce 1990, kdy se sbírky i výstavní prostory přestěhovaly do prostor bývalého Záložního a úvěrního ústavu, Velké nám. 139-140. Pro veřejnost se otevřela dne 29.6.1990. Název se změnil na Galerii moderního umění v Hradci Králové, který je používán dosud.
Řediteli: Božena Hliněnská-Kuhnová (1953-1955), Dr. Jan Baleka (1955-1963), Dr. Josef Sůva (1963-1997) a Dr. Tomáš Rybička (1997-2020), František Zachoval (2020-)