Galerie moderního umění

obec: Hradec Králové (Hradec Králové)
adresa: Velké náměstí 139-140
PSČ: 500 03
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@galeriehk.cz
web: www.galeriehk.cz
rok vzniku: 1990

poznámka:
1953 - 1959 Krajská galerie hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou
1960 - 1963 Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (1.1.1960-1.4.1963)
1963 - 1990 Krajská galerie, Hradec Králové (1.4.1963-29.6.1990)
1990 - Galerie moderního umění, Hradec Králové (29.6.1990- )
-
O založení městské galerie v Hradci Králové se uvažovalo již roku 1901. Základem sbírky se stala kolekce obrazů odkázaná městu tehdejším biskupem ThDr. Josefem Doubravou (1919). Postupně byla sbírky rozšiřována a roku 1930 měla být podle návrhu Josefa Gočára postavena Městská galerie v prostoru nábřeží Labe v blízkosti Městského průmyslového muzea v Hradci Králové. Ke stavbě nedošlo, proto byla Městská obrazárna otevřena provizorně v pěti místnostech radnice na Velkém náměstí č. p. 1 (zde 14.6.1936-4.9.1938). Záhy otevřena v prostorách muzea (18.9.1983-1953). Nebyla vystavena stále - prostory byly využívány i jako výstavní, neboť výstavy výtvarného umění organizovalo v nejrůznějších prostorách (např. školy) tehdejší Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové.
Koncem roku 1953 byla definitivně rozhodnutím VČKNV založena Krajská galerie Hradeckého kraje. Na ni byla převedena celá sbírka dosavadní Městské galerie. Jelikož nebyly nalezeny vhodné prostory přímo v Hradci Králové byla sbírky převezena roku 1954 na zámek v Rychnově nad Kněžnou (otevřeno pro veřejnost od 31.10.1954-1963). Krátkou dobu byla sloučena s Muzeem východních Čech v HK a Krajským památkovým střediskem do Krajského vlastivědného ústavu (1.10.1959-1.1.1960), záhy byla z tohoto ústavu vyňata a nesla název Oblastní galerie v Hradci Králové. Provozovatelem se stalo město Hradec Králové (1.1.1960-1.4.1963). Roku 1963 se vrátil název Krajská galerie v Hradci Králové, se sídlem v pronajaté Biskupské rezidenci, Velké nám č.p. 44, zřizovatelem byl VČKNV (1.4.1963-29.6.1990). Po letech nejrůznějších přesunů byla dne 30.6.1963 konečně v Hradci Králové galerie otevřena. Ke změně sídla i názvu došlo v souvislosti s politickými změnami v roce 1990, kdy se sbírky i výstavní prostory přestěhovaly do prostor bývalého Záložního a úvěrního ústavu, Velké nám. 139-140. Pro veřejnost se otevřela dne 29.6.1990. Název se změnil na Galerii moderního umění v Hradci Králové, který je používán dosud.
Řediteli: Božena Hliněnská-Kuhnová (1953-1955), Dr. Jan Baleka (1955-1963), Dr. Josef Sůva (1963-1997) a Dr. Tomáš Rybička (1997-2020), František Zachoval (2020-)

Galerie moderního umění

Galerie moderního umění v Hradci Králové od svého vzniku v roce 1953 vytváří a pravidelně také doplňuje sbírku českého moderního výtvarného umění. Od počátku přitom byla věnována pozornost vyváženému zastoupení všech období, uměleckých směrů a tendencí, které měly vliv na vývoj českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců.

Ve sbírkách galerie se nacházejí díla umělců, jejichž tvorba je spojena s počátky českého moderního umění (Jan Preisler, Ant. Slavíček, Ant. Hudeček, Václav Radimský), Osma a Skupina výtvarných umělců (Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Josef Čapek, Václav Špála), sociálně zaměřená tvorba dvacátých let (Miloslav Holý, Karel Holan, Jan Kotík), krajináři Umělecké besedy (Vojtěch Sedláček, Václav Rabas, Vlastimil Rada), artificialismus, surrealismus a další imaginativní tendence v období mezi světovými válkami (Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, Josef Šíma, František Muzika), Skupina 42 (Kamil Lhoták, František Gross, František Hudeček, Jan Kotík, Ladislav Zívr), Skupina Ra (Václav Tikal, Josef Istler, Bohdan Lacina), informel a expresivní abstrakce (Vladimír Boudník, Mikuláš Medek, Robert Piesen, Jiří Balcar, Vladimír Fuka) a díla současných umělců. Ve sbírkách galerie nechybí ani díla dalších důležitých představitelů českého moderního umění, jako jsou Josef Váchal, Jan Zrzavý, František Tichý, Zdeněk Sklenář nebo Jiří Kolář.

Sbírky galerie tak poskytují velmi dobrý přehled o vývoji českého moderního výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Téměř 250 vybraných uměleckých děl z bohatých sbírkových fondů galerie je zpřístupněno veřejnosti ve stálé expozici České výtvarné umění 20. století.

zdroj: www.galeriehk.cz

-

Galerie moderního umění byla založena v roce 1953 jako Krajská galerie s dočasným sídlem na zámku v Rychnově nad Kněžnou, v roce 1963 byla přemístěna do barokních prostor biskupské rezidence v Hradci Králové. V roce 1990 byla pro potřeby galerie uvolněna secesní budova bývalého Záložního úvěrového ústavu (arch. O. Polívka, sochařská výzdoba portálu L. Šaloun), kde instituce dnes sídlí. Galerie navazuje na dlouholetou tradici, vzniklou v roce 1901 založením fondu na výstavbu galerie, dále darem 100 obrazů městu Hradci Králové od biskupa ThDr. Doubravy v roce 1919 a zřízením městské obrazárny ve staré radnici v roce 1936, která tehdy nahradila nerealizovanou městskou galerii, projektovanou v letech 1931–1933 architektem Josefem Gočárem. Fondy galerie jsou velmi bohaté a obsahují průřez českým uměním 20. století. Zastoupeni jsou všichni významní představitelé naší výtvarné kultury, jejichž tvorba je spjata s utvářením moderního a současného českého výtvarného umění, počínaje secesí (J. Preisler) a členy skupiny Osma (B. Kubišta, E. Filla atd.). Rozsáhlou kolekci tvoří imaginativní umění mezi dvěma světovými valkami (Toyen, J. Štyrský, J. Šíma, A. Wachsman, F. Muzika, Z. Rykr aj.), dále Skupina 42 (L. Zívr, K. Lhoták, F. Gross, F. Hudeček, J. Kotík atd.), Skupina RA (V. Tikal), z poválečné tvorby jsou velmi silně zastoupeny tendence 60. let – abstrakce a informel (M. Medek, R. Piesen, V. Boudník, J. Balcar atd.) a díla současných umělců. 


Galerie moderního umění

instituce, obec, adresa
Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové), Žižkovo náměsti 35

Galerie moderního umění

termín   název výstavy, místo konání
1990/06/29 - 1990/08/05   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1990/08/09 - 1990/09/23   Vladimír Suchánek: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1990/09/27 - 1990/11/11   František Tichý: Kresby, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1990/10/23 - 1990/11/18   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1990/11/15 - 1991/01/06   Adolf Born: Kresby, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/01/10 - 1991/02/17   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/02/28 - 1991/04/07   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/04/18 - 1991/05/26   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/06/06 - 1991/07/14   Obrazy, kresby a plastiky 19. století z vlastních sbírek, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/07/04 - 1991/08/18   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/08/15 - 1991/09/15   Libuše Benešová Linhartová: Textilní návrhy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/09/19 - 1991/10/27   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/09/24 - 1991/11/03   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/10/31 - 1991/12/01   František Hodonský: Obrazy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/12/05 - 1992/01/19   Jan Koblasa, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/01/30 - 1992/03/15   Aleš Lamr: Výběr z díla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/02 - stálá expozice   České výtvarné umění 20. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/02/04   Rembrandt, přednáška, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/02/18   Francouzské malířství 19. století, přednáška, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/03/19 - 1992/04/24   Ladislav Novák: Alchymáže, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/04/02-1992/05/10   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/05/14 - 1992/06/21   Grafika členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/05/21   Francouzské malířství 19. století III., Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/07/02 - 1992/08/16   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/09   Stálá expozice českého umění 20. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/09/03 - 1992/10/04   Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/10/22 - 1992/11/22   Hapestetika. Sochy, plastiky, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/10/29 - 1992/11/29   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/11/05 - 1992/12/06   Oldřich Tlustoš: Medaile a plakety, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/12/10 - 1993/01/10   Richard Konvička: Obrazy a kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/01/14 - 1993/02/21   Václav Zykmund: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/02/25 - 1993/03/28   Olaf Hanel: Obrazy, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/04/08 - 1993/05/16   Josef Gočár a Hradec Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/05/20 - 1993/06/11   Jiří Kolář: Koláže, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/07/22 - 1993/08/29   Rudolf Němec: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/09/09 - 1993/10/24   Olbram Zoubek: Plastiky a reliéfní tisky, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/10/27 - 1993/12/05   Zdeněk Sigmund: Obrazy s posledních let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/11/04 - 1994/12/12   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/01/06 - 1994/02/20   Jan Smetana: Kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/02/25 - 1994/03/27   Jaroslav Šerých: Sursum corda II / Vzhůru srdce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/04/07 - 1994/05/15   Karel Holan: Praha je Praha, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/05/26 - 1994/07/03   Václav Stratil: Nové kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/07/02 - 1994/08/28   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/07/14 - 1994/08/21   Jakub Schikaneder: Z malířské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/08/09 - 1994/08/28   Dokumentary dilemmas / Dilema dokumentu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/09/08 - 1994/10/20   Pavel Nešleha, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/10/13 - 1994/11/20   Vojtěch Adamec: Sochařská tvorba, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/12/01 -   Mira Antonović, Jan Činčera: Papíry, papírové objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/12/08 -   František Ronovský: Obrazy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/02/09 - 1995/03/12   Pavel Nešleha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/03/17 -   Ladislav Novák: Retrospektiva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/06/01 - 1995/07/09   Dosahy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/07/13 - 1995/08   Rudolf Adámek, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/08/24 - 1995/10/01   František Muzika: Kresby, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/09/15   Den otevřených dveří památek, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/10/05 - 1995/11/12   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/11/23 - 1995/12/31   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/01/11 - 1996/02/18   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/02/29 - 1996/03/31   Jiří Valoch: Texty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/04/11 - 1996/05/12   Milan Langer: Muž v jiné imaginaci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/05/09 - 1996/06/23   Herma Gerrits, Karen Santen: Ukázky z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/05/22 - 1996/06/30   Milan Knížák: Nový ráj (Design a móda), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/07/11 - 1996/08/25   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/09/05 - 1996/10/06   Jiří John: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/10/03 -   Svatopluk Benýšek: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/10/10 - 1996/11/17   Zdeněk Kolářský: Sochař, medailér, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/11/28 - 1996/12/31   Jan Měřička: Výběr z grafické tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/12/06 -   Jiří Ščerbakov: Zahrady, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/01/10 - 1997/02/09   Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/02/20 - 1997/03/30   Dalibor Chatrný: Kresby pro dvě ruce z let 1995 - 1996, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/04/10 - 1997/05/18   Obrazy, kresby z depozitářů Galerie moderního umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/06/24 - 1997/08/31   Ivan Komárek: Pocta manýrismu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/07/10 - 1997/08/24   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/09/04 - 1997/10/12   Vincenc Beneš: Kresby z let 1910 - 1913, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/10/16 - 1997/11/23   Výtvarná skupina Tolerance ´95, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/10/30 - 1997/11/30   Tvůrčí skupina Etapa: Vybrané výtvarné práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/12/04 - 1998/01/18   Česká grafika 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1998/01/29 - 1998/03/29   Miroslav Pošvic: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1998/04/09 - 1998/06/07   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1998/06/18 - 1998/08/30   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1998/09/03 - 1998/09/27   Annegret Heinl, Jan Steklík, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1998/09/10 - 1998/11/08   Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1998/09/17 - 1998/11/10   Ludvík Vašina: Výběr z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1998/11/19 - 1999/01/17   Kamila Ženatá, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1999/01/28 - 1999/03/28   Přírůstky sbírek z let 1994 - 1998, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1999/04/08 - 1999/06/20   Dana Sokolová: Obrazy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1999/04/15 - 1999/06/06   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1999/06/17 - 1999/08/29   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, grafické cykly), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1999/06/24 - 1999/08/29   František Krebs: Kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1999/09/09 - 1999/11/07   Petr Jochmann: Živočich, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1999/11/18 - 2000/01/16   Hanuš Schwaiger 1854 - 1912, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/01/27 - 2000/03/19   Současná česká serigrafie, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/03/30 - 2000/06/04   Jan Křížek: Kresby, plastiky, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/04/29 - 2000/06/25   Obrazy a kresby z depozitářů Galerie moderního umění v Hradci Králové, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2000/04/29 - 2000/10/29   České výtvarné umění 20. století ze sbírkových fondů Orlické galerie, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2000/04/29 - 2000/10/29   Karel Hladík: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2000/06/08 - 2000/09/17   Jan Novopacký: Obrazy, kresby, Městské muzeum, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2000/06/22 - 2000/08/27   Pavel Roučka: Kolik barev, tolik figur: Obrazy, grafika, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/09/12 - 2000/11/05   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/09/14 - 2000/11/05   Irena Jůzová: Vysílač, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/09/15 - 2000/10/29   Jan Trampota: Krajina zahrada, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2000/11/16 - 2001/01/14   Jan Trampota: Krajina zahrada, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001   Jan Trampota: Krajina zahrada, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2001/02/13 - 2001/03/25   Jiří John: Kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/04/05 - 2001/06/10   Jiří Krejčí: Obrazy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/04/28 - 2001/09/30   Karel Hladík: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2001/04/28 - 2001/09/30   Umělci Orlických hor: Ze zbírkových fondů Orlické galerie, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2001/06/07 - 2001/09/02   Antonín Slavíček, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/06/21 - 2001/08/26   Magie barev, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/06/28 - 2001/09/30   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/09/06 - 2001/11/04   Michal Cihlář: Během dvaceti let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/09/13 - 2001/10/28   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/11/15 - 2002/01/13   Vojtěch Preissig: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/01/24 - 2002/03/24   Ivan Ouhel: 1999 - 2002, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/04/04 - 2002/06/09   Prošli Hradcem Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/05/01 - 2002/09/30   Karel Hladík: Sochařské dílo
2002/06/06 - 2002/09/01   Antonín Hudeček, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/06/20 - 2002/08/25   Hyperrealismus, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/06/27 - 2002/09/29   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/07 - 2002/08   Miloslav Holý, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2002/09/05 - 2002/11/03   František Dörfl: Obrazy, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/09/12 - 2002/10/27   Štěpán Málek: Kovový program, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/11/14 - 2003/01/12   František Štorek, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/11/19   PhDr. Jan Kříž: Documenta v Kasselu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/01/23 - 2003/03/23   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/04/03 - 2003/06/08   Bořivoj Borovský: Obrazy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/05/15 - 2003/10/12   Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/06/05 - 2003/08/31   Václav Radimský, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/06/19 - 2003/08/24   Ornament v současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/06/26 - 2003/09/14   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/07/03 - 2003/09/14   Jan Konůpek (1883-1950): Grafické dílo ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/09/04 - 2003/11/02   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/09/11 - 2003/10/26   Pavel Doskočil: Sochy a objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/11/13 - 2004/01/12   Miloš Šejn: Subrosa Lutea, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/01/22 - 2004/03/28   Co nového ve sbírkách? Přírůstky z let 1999 - 2003, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/04/08 - 2004/06/06   Česká kresba 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/05/13 - 2004/09/26   Michal Gabriel: Sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/06/03 - 2004/09/26   Jindřich Prucha (Z cyklu Moderní česká krajinomalba), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/06/08 - 2004/08/29   Bohumil Kubišta: Sbírka Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/06/10 - 2004/09/26   Alois Wachsman ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/06/11 - 2004/07/01   Hanuš Schwaiger: Člověk je tu!, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2004/06/17 - 2004/08/29   Bedřich Dlouhý: Autoportrét III., Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/09/09 - 2004/11/14   Bohumil Kubišta: Sbírky Západočeské galerie v Plzni a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/12/09 - 2005/01/30   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/04/21 - 2005/06/12   Ellen Jilemnická: Sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/04/28 - 2010/04/10   České výtvarné umění 20. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/06/16 - 2005/09/04   Otakar Nejedlý, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/06/23 - 2005/08/28   Stopy zápasu - gesto a exprese, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/09/08 - 2005/11/13   Alena Kučerová: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/11/24 - 2006/01/15   Eva Janošková: Práce z 60. až 90 let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/01/12 - 2006/03/19   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/01/26 - 2006/03/26   Michael Rittstein: Moje kytara Něžnělka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/03/23 - 2006/05/28   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/04/06 - 2006/06/11   Kvalitní řešení. Socha a objekt v současném českém umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/05/04 - 2006/09/10   Čestmír Suška: Sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/06/01 - 2006/09/03   Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/06/07 - 2006/09/03   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2006/06/22 - 2006/08/27   Jan Kubíček: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/09/07 - 2006/11/05   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/11/16 - 2007/01/14   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/01/02 - 2007/03/25   Abstrakce první poloviny 20. století se sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/01/11 - 2007/03/18   František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/03/22 - 2007/05/27   Vladimír Boudník ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/03/30 - 2007/10/28   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/04/05 - 2007/06/10   Jan Steklík: Umění Hry, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/05/24 - 2007/09/23   Jiří Beránek: Sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/05/31 - 2007/09/02   Václav Špála, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/06/21 - 2007/08/26   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/09/06 - 2007/11/04   Grafika symbolistů, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/11/15 - 2008/01/13   Jaroslava Severová: Digitální tisky a světelné objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/01/24 - 2008/03/23   Věra Janoušková: Barevná zastavení, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/03/05 - 2008/06/01   Krajina s fantomem, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/04/10 - 2008/06/08   Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/05/06 - 2008/06/15   Věra Janoušková: Barevná zastavení, Zámek Jičín, Jičín (Jičín)
2008/05/06 - 2008/09/28   Karel Nepraš: Česká krajina, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/05/22   Podvečer s Vladimírem Preclíkem, Galerie Vladimíra Preclíka, Regioncentrum, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/05/22   Podvečer s Vladimírem Preclíkem, Galerie Vladimíra Preclíka, Regioncentrum, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/05/30   Královéhradecká Muzejní noc, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/06/05 - 2008/08/31   Otakar Kubín - Coubine, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/09/04 - 2008/11/30   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/10/04 -   Příběh utrpení a nadějí člověka, Žireč, Žireč, Dvůr Králové nad Labem (Trutnov)
2008/10/23 - 2008/11/30   Vladimír Boudník a česká grafika šesťdesiatych rokov zo zbierok Galerie moderního umění v Hradci Králové, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/10/24 - 2008/11/25   Rudolf Adámek 1882 - 1953: Obrazy - grafika - ilustrace, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/03/19 - 2009/05/31   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část I – Struktura a exprese, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/03/26 - 2009/06/14   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/04/15   František Kupka - Čech, Francouz, Evropan, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/05/14 - 2009/09/27   Jiří Kačer: Kameny, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/05/22   Podvečer s Vladimírem Preclíkem, Galerie Vladimíra Preclíka, Regioncentrum, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/06/04 - 2009/08/30   Jan Zrzavý: Z cyklu Moderní česká krajinomalba, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/06/05 - 2009/08/30   Jan Zrzavý, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/06/25 - 2009/09/06   Jaroslav Róna: Za naším světem, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/09/03 - 2009/11/29   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Část II – Jemnou linkou, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/09/17 - 2009/11/15   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/11/26 - 2010/02/14   Co nového ve sbírkách? Přírůstky z let 2004 - 2008, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/12/03 - 2010/03/07   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/12/10 - 2010/01/31   Hráči, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/01/27 - 2010/02/28   Grafika symbolistů ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2010/03/04 - 2010/05/23   Slovenská grafika 20.století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/04/01 - 2010/06/20   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část III – Jazyk geometrie, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/06/10 - 2010/08/29   Václav Boštík, Robert Hliněnský, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/06/24 - 2010/09/26   Kamil Lhoták (Z cyklu Moderní česká krajinomalba), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/09/09 - 2010/11/14   Jaroslav Panuška, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/10/07 - 2011/01/02   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část IV – Na okraji, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/11/25 - 2011/02/13   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/03/03 - 2011/05/29   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/04   Mozaika: Bohumil Kubišta, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/05/05 - 2011/09/18   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/06/09 - 2011/08/28   Současná česká krajina: Krajinomalba a jiné cesty ke krajině, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/07 - 2011/08   Mozaika: Quido Kocian 1874–1928, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/09/08 - 2011/11/13   Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/09/29 - 2011/12/30   Josef Šíma: Paříž, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/11/03 - 2012/03/18   Údolí neklidu - Surrealismus a jeho vlivy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/11/09 - 2012/02/05   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/11/24 - 2012/02/19   Karel Černý: Cesta do hlubin noci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/01/05 - 2012/03/25   Neklidem k lidem - Náboženské motivy a krajiny 19. století ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/03/01 - 2012/05/27   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/03/29 - 2012/06/17   Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/06/07 - 2012/09/02   Na duši nepokoj, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/09/13 - 2012/11/18   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/09/20 - 2012/12/30   František Kupka, Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914-1918), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/11/29 - 2013/02/10   Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/01   Mozaika - dílo měsíce. Bedřich Dlouhý, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/01/11 - 2013/04/07   Práce, práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/02/21 - 2013/06/02   Jiří Samek: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/03/01 -2013/11/03   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/04/11 - 2013/06/23   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/06/13 - 2013/09/01   Velké ticho, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/06/28 - 2013/12/29   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/09/12 - 2013/11/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/11/28 - 2014/02/16   Tomáš Císařovský: Tady a tam, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/12/10 - 2014/01/10   Julie Winterová-Mezerová, Topičův salon (2007-), Praha
2014/01/10 - 2014/04/10   České výtvarné umění 19. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/02/27 - 2014/04/10   Co všechno máme…, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/06/18 - 2014/11/16   Přistání v Apokalypsii, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/07/01 - 2014/08/03   Alois Wachsman: Obraz, 1931, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/08/05 - 2014/08/31   Bohumil Kubišta: Harlekýn a Kolombína, 1911, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/10/07 - 2014/11/02   František Hudeček: Vzpomínka na Samarkand, 1967, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/11/04 - 2014/11/30   Jiří Kolář: Roláž I – II, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/12/02 - 2015/01/04   Josef Lada: Dětské radovánky, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/01/06 - 2015/02/01   Pavel Nešleha: Okno, 1978, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/02/03 - 2015/03/01   Josef Vyleťal: Mlčící myslitel z konce 19. století, 1971, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/03/03 - 2015/04/05   Eva Kmentová: Reliéf a Ruce, 1972 a 1977, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/03/04 - 2015/05/31   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století ze sbírek VČG v Pardubicích, galerie GASK a GMU v Hradci Králové), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2015/04/07 - 2015/05/03   Vlastimil Rada: Večerní hodina, 1931, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/05/05 - 2015/05/31   Václav Tikal: Květen 1945, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/06/02 - 2015/07/05   Stanislav Podhrázský: Dvě dívky, 1956, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/06/07 - 2015/08/02   Otakar Kubín: Pohled na město – hrad v Porguerolles, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/08/04 - 2015/09/06   Antonín Procházka: Jezdec napadený lvicí, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/09/09 - 2015/10/04   Karel Černý: Milenci, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/10/06 - 2015/11/01   Karel Malich: Modrý koridor, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/11/03 - 2015/11/29   Zdenek Seydl: Dvě vdovy, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015/12/01 - 2016/01/03   Jiří Anderle: Prostor a čas, 1983, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/01/12 - 2016/02/07   Jitka Svobodová: Dvě hadice, 1984, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/02/09 - 2016/03/06   Josef Váchal: Portrét Jindřicha Imlaufa, 1924, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/03/08 - 2016/04/03   Jan Kubíček: Liniové elementy - čtyři možnosti dislokace, 1979, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/04/05   Mikuláš Medek, Portrét Jiřiny Haukové, 1967, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/04/05 - 2016/05/01   Mikuláš Medek: Portrét Jiřiny Haukové, 1967, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/11/14 - 2017/02/05   Aleš Lamr: Stručná retrospektiva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/11/24 - 2017/02/05   Fragmenty, otisky, vize: Z přírůstků 2014-2015, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/11/24 - 2017/02/05   Pocta Bohumilu Kubištovi, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/11/25 - 2020/09/27   Proměny obrazu / Obrazy proměn, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/02/23 - 2017/05/21   Příběh dne/s/, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/03/09 - 2017/05/21   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/05/02   Václav Boštík, Kruh, 1992, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/06/09 - 2017/09/24   Zorka Ságlová: Retrospektiva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/06/23 - 2017/09/24   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/10/13 - 2018/01/28   Jiří Kornatovský: Style Declarative, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/10/27 - 2018/01/28   Květy touhy a zla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/03/02 - 2018/05/27   Energie prvotní čáry: Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/03/02 - 2018/05/27   Jindřich Vlček (1885-1968): Malíř ruských legií, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/03/13   Kamil Lhoták, Koš od Balónu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/04/12 - 2019/05/12   Vladimír Preclík: Podoby české moderny, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/04/19   Bohumil Kubišta, Kavárna, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/06/15 - 2018/09/23   Otakar Slavík: Radost z malby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/06/22 - 2018/09/23   Paříž krásná a inspirující, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/10/19 - 2019/01/27   12/15 dnes, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/10/26 - 2019/01/27   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/02/15 - 2019/05/26   Milan Langer: Transformer, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/02/15 - 2019/05/26   Victory Nox Art Division Team, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/05/24 - 2020/06/14   Vladimír Preclík: Blíž k fantazii než k realitě, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/06/14 - 2019/09/22   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/06/21 - 2019/09/22   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/11/14 - 2020/02/02   Krajina skrytá uvnitř světa, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020/02/28 - 2020/08/30   Matyáš Chochola: Dějiny lidstva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020/02/28 - 2020/08/30   Petra Malinová: Z úcty k hlíně, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020/05/12 - 2021/08/08   Dalibor Bača: Za kulisou, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020/06/25 - 2022/05/22   Nekousavě kousati: Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020/09/25 - 2020/12/06   Petr Stanický: Jiný prostor, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020/09/25 - 2021/02/28   Jiri Hilmar: Nalézat ztracenou rovnováhu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020/11/27 - 2023/10/01   Minulé století: Dvacet osobností, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020/11/27- 2023/10/01   Posledních padesát let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/05/05 - 2021/05/23   Sbírka Karla Tutsche, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/06/05 - 2021/08/29   Marie Lukáčová: Frugo, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/06/05 - 2021/08/29   Pozdní intimita, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/06/05 - 2021/08/29   Tereza Severová: Strom uprostřed krajiny, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/06/05 - 2021/08/29   Tereza Severová: Strom uprostřed krajiny (Dalibor Chatrný, Ivan Kafka), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/09/18 - 2021/11/28   Bronislava Orlická: A hoře rozpustí se, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/09/18 - 2021/11/28   Yes No Yes: Ateliér video ft. Martin Mazanec & Jan Šrámek, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/09/18 - 2022/05/22   Pavla Sceranková: Miloš, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/09/30   Konference k výstavě Originál? Umění napodobit umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/10/01 - 2022/03/13   Originál? Umění napodobit umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/11/12 - 2022/01/30   Jan Jiří Heinsch: Ve službách jezuitů, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/12/17 - 2022/03/13   Alice Nikitinová: Společný základ, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021/12/17 - 2022/03/13   Mark Ther: Svítí/Lejchte, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/04/15 - 2022/06/12   Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/04/15 - 2022/06/12   Tereza Velíková: Příkladné nedostatky, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/04/15 - 2022/09/04   Miloš Šejn: AQVA, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/06/17 - 2022/09/04   Eva Jiřička: Mezi sebou, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/06/17 - 2023/05/14   Ladislav Jezbera: Ego, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/10/07 - 2023/01/15   Martin Zet: Laciné sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/10/07 - 2023/01/15   Světlana Pavlíčková: Milieu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/10/07 - 2023/03/12   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/10/21 - 2022/12/04   Lenka Klodová: From the Black Shadow, National Gallery – Sofia Arsenal – Museum of Contemporary Art, Sofie (Sofia)
2022/10/28 - 2023/06/11   Josef Wagner, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/02/03 - 2023/06/11   Jan Šafránek: Kavárna Kubišta, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/02/03 - 2023/06/11   Michaela Vélová Maupicová: Šum v plástvi, světlo v mohyle, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/04/16 - 2023/09/10   Věra Jičínská, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Galerie moderního umění

termín   název výstavy
1990/06/29 - 1990/08/05   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, objekty
1990/08/09 - 1990/09/23   Vladimír Suchánek: Grafika
1990/09/27 - 1990/11/11   František Tichý: Kresby, grafika
1990/11/15 - 1991/01/06   Adolf Born: Kresby, grafika
1991/01/10 - 1991/02/17   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby
1991/02/28 - 1991/04/07   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let
1991/04/18 - 1991/05/26   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace
1991/06/06 - 1991/07/14   Obrazy, kresby a plastiky 19. století z vlastních sbírek
1991/08/15 - 1991/09/15   Libuše Benešová Linhartová: Textilní návrhy
1991/09/19 - 1991/10/27   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991/09/24 - 1991/11/03   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby
1991/10/31 - 1991/12/01   František Hodonský: Obrazy
1991/12/05 - 1992/01/19   Jan Koblasa
1992/01/30 - 1992/03/15   Aleš Lamr: Výběr z díla
1992/02 - stálá expozice   České výtvarné umění 20. století
1992/02/04   Rembrandt, přednáška
1992/02/18   Francouzské malířství 19. století, přednáška
1992/03/19 - 1992/04/24   Ladislav Novák: Alchymáže
1992/05/14 - 1992/06/21   Grafika členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1992/05/21   Francouzské malířství 19. století III.
1992/07/02 - 1992/08/16   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
1992/09   Stálá expozice českého umění 20. století
1992/09/03 - 1992/10/04   Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby
1992/10/22 - 1992/11/22   Hapestetika. Sochy, plastiky, objekty
1992/10/29 - 1992/11/29   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby
1992/11/05 - 1992/12/06   Oldřich Tlustoš: Medaile a plakety
1992/12/10 - 1993/01/10   Richard Konvička: Obrazy a kresby
1993/01/14 - 1993/02/21   Václav Zykmund: Obrazy, kresby
1993/02/25 - 1993/03/28   Olaf Hanel: Obrazy, objekty
1993/04/08 - 1993/05/16   Josef Gočár a Hradec Králové
1993/05/20 - 1993/06/11   Jiří Kolář: Koláže, objekty
1993/07/22 - 1993/08/29   Rudolf Němec: Obrazy, kresby
1993/09/09   Olbram Zoubek: Plastiky
1993/09/09 - 1993/10/24   Olbram Zoubek: Plastiky a reliéfní tisky
1993/10/27 - 1993/12/05   Zdeněk Sigmund: Obrazy s posledních let
1993/11/04 - 1994/12/12   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby
1994/01/06 - 1994/02/20   Jan Smetana: Kresby
1994/02/25 - 1994/03/27   Jaroslav Šerých: Sursum corda II / Vzhůru srdce
1994/04/07 - 1994/05/15   Karel Holan: Praha je Praha
1994/05/26 - 1994/07/03   Václav Stratil: Nové kresby
1994/07/14 - 1994/08/21   Jakub Schikaneder: Z malířské tvorby
1994/08/09 - 1994/08/28   Dokumentary dilemmas / Dilema dokumentu
1994/09/08 - 1994/10/20   Pavel Nešleha
1994/10/13 - 1994/11/20   Vojtěch Adamec: Sochařská tvorba
1994/11/03 - 1994/11/27   Jaroslav Mrva: Obrazy
1994/12/01 -   Mira Antonović, Jan Činčera: Papíry, papírové objekty
1994/12/08 -   František Ronovský: Obrazy
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
1995/03/17 -   Ladislav Novák: Retrospektiva
1995/04/19 - 1995/05/21   Stanislav Kolíbal: 1988 - 1995
1995/06/01 - 1995/07/09   Dosahy
1995/07/13 - 1995/08   Rudolf Adámek
1995/08/24 - 1995/10/01   František Muzika: Kresby, grafika
1995/09/15   Den otevřených dveří památek
1995/10/05 - 1995/11/12   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
1995/11/23 - 1995/12/31   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby
1996/01/11 - 1996/02/18   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
1996/02/29 - 1996/03/31   Jiří Valoch: Texty
1996/04/11 - 1996/05/12   Milan Langer: Muž v jiné imaginaci
1996/05/09 - 1996/06/23   Herma Gerrits, Karen Santen: Ukázky z tvorby
1996/05/22 - 1996/06/30   Milan Knížák: Nový ráj (Design a móda)
1996/07/11 - 1996/08/25   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu
1996/09/05 - 1996/10/06   Jiří John: Grafika
1996/10/03 -   Svatopluk Benýšek: Obrazy, kresby
1996/10/10 - 1996/11/17   Zdeněk Kolářský: Sochař, medailér
1996/11/28 - 1996/12/31   Jan Měřička: Výběr z grafické tvorby
1996/12/06 -   Jiří Ščerbakov: Zahrady
1997/01/10 - 1997/02/09   Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby
1997/02/20 - 1997/03/30   Dalibor Chatrný: Kresby pro dvě ruce z let 1995 - 1996
1997/04/10 - 1997/05/18   Obrazy, kresby z depozitářů Galerie moderního umění
1997/06/24 - 1997/08/31   Ivan Komárek: Pocta manýrismu
1997/07/10 - 1997/08/24   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
1997/09/04 - 1997/10/12   Vincenc Beneš: Kresby z let 1910 - 1913
1997/10/16 - 1997/11/23   Výtvarná skupina Tolerance ´95
1997/10/30 - 1997/11/30   Tvůrčí skupina Etapa: Vybrané výtvarné práce
1997/12/04 - 1998/01/18   Česká grafika 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
1998/01/29 - 1998/03/29   Miroslav Pošvic: Grafika
1998/04/09 - 1998/06/07   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita
1998/06/18 - 1998/08/30   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
1998/09/10 - 1998/11/08   Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby
1998/09/17 - 1998/11/10   Ludvík Vašina: Výběr z tvorby
1998/11/19 - 1999/01/17   Kamila Ženatá
1999/01/28 - 1999/03/28   Přírůstky sbírek z let 1994 - 1998
1999/04/08 - 1999/06/20   Dana Sokolová: Obrazy
1999/04/15 - 1999/06/06   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
1999/06/17 - 1999/08/29   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, grafické cykly)
1999/06/24 - 1999/08/29   František Krebs: Kresby
1999/09/09 - 1999/11/07   Petr Jochmann: Živočich
1999/11/18 - 2000/01/16   Hanuš Schwaiger 1854 - 1912
2000/01/27 - 2000/03/19   Současná česká serigrafie
2000/03/30 - 2000/06/04   Jan Křížek: Kresby, plastiky
2000/06/22 - 2000/08/27   Pavel Roučka: Kolik barev, tolik figur: Obrazy, grafika, kresby
2000/09/12 - 2000/11/05   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby
2000/09/14 - 2000/11/05   Irena Jůzová: Vysílač
2000/11/16 - 2001/01/14   Jan Trampota: Krajina zahrada
2001/02/13 - 2001/03/25   Jiří John: Kresby
2001/04/05 - 2001/06/10   Jiří Krejčí: Obrazy
2001/05/22   Beseda s Jiřím Ščerbakovem
2001/06/07 - 2001/09/02   Antonín Slavíček
2001/06/21 - 2001/08/26   Magie barev
2001/06/28 - 2001/09/30   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2001/09/06 - 2001/11/04   Michal Cihlář: Během dvaceti let
2001/09/13 - 2001/10/28   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
2001/11/15 - 2002/01/13   Vojtěch Preissig: Grafika
2002/01/24 - 2002/03/24   Ivan Ouhel: 1999 - 2002
2002/04/04 - 2002/06/09   Prošli Hradcem Králové
2002/06/06 - 2002/09/01   Antonín Hudeček
2002/06/20 - 2002/08/25   Hyperrealismus
2002/06/27 - 2002/09/29   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2002/09/05 - 2002/11/03   František Dörfl: Obrazy, grafika
2002/09/12 - 2002/10/27   Štěpán Málek: Kovový program
2002/11/14 - 2003/01/12   František Štorek
2002/11/19   PhDr. Jan Kříž: Documenta v Kasselu
2003/01/23 - 2003/03/23   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu
2003/04/03 - 2003/06/08   Bořivoj Borovský: Obrazy
2003/05/15 - 2003/10/12   Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase
2003/06/05 - 2003/08/31   Václav Radimský
2003/06/19 - 2003/08/24   Ornament v současném umění
2003/06/26 - 2003/09/14   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2003/09/04 - 2003/11/02   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika
2003/09/11 - 2003/10/26   Pavel Doskočil: Sochy a objekty
2003/11/13 - 2004/01/12   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
2004/01/22 - 2004/03/28   Co nového ve sbírkách? Přírůstky z let 1999 - 2003
2004/04/08 - 2004/06/06   Česká kresba 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2004/05/13 - 2004/09/26   Michal Gabriel: Sochy
2004/06/02 - 2004/06/20   Jan Brodský: Když nastává odliv
2004/06/03 - 2004/09/26   Jindřich Prucha (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2004/06/10 - 2004/09/26   Alois Wachsman ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2004/06/17 - 2004/08/29   Bedřich Dlouhý: Autoportrét III.
2004/09/09 - 2004/11/14   Bohumil Kubišta: Sbírky Západočeské galerie v Plzni a Galerie moderního umění v Hradci Králové
2004/12/09 - 2005/01/30   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění
2005/04/21 - 2005/06/12   Ellen Jilemnická: Sochy
2005/04/28 - 2010/04/10   České výtvarné umění 20. století
2005/06/16 - 2005/09/04   Otakar Nejedlý
2005/06/23 - 2005/08/28   Stopy zápasu - gesto a exprese
2005/09/08 - 2005/11/13   Alena Kučerová: Grafika
2005/11/24 - 2006/01/15   Eva Janošková: Práce z 60. až 90 let
2006/01/12 - 2006/03/19   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění
2006/01/26 - 2006/03/26   Michael Rittstein: Moje kytara Něžnělka
2006/03/23 - 2006/05/28   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006/04/06 - 2006/06/11   Kvalitní řešení. Socha a objekt v současném českém umění
2006/05/04 - 2006/09/10   Čestmír Suška: Sochy
2006/06/01 - 2006/09/03   Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2006/06/22 - 2006/08/27   Jan Kubíček: Grafika
2006/09/07 - 2006/11/05   Zátiší
2006/11/16 - 2007/01/14   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936
2007/01/02 - 2007/03/25   Abstrakce první poloviny 20. století se sbírek Galerie hlavního města Prahy
2007/01/11 - 2007/03/18   František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2007/03/22 - 2007/05/27   Vladimír Boudník ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2007/04/05 - 2007/06/10   Jan Steklík: Umění Hry
2007/05/24 - 2007/09/23   Jiří Beránek: Sochy
2007/05/31 - 2007/09/02   Václav Špála
2007/06/21 - 2007/08/26   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2007/09/06 - 2007/11/04   Grafika symbolistů
2007/11/15 - 2008/01/13   Jaroslava Severová: Digitální tisky a světelné objekty
2008/01/24 - 2008/03/23   Věra Janoušková: Barevná zastavení
2008/03/05 - 2008/06/01   Krajina s fantomem
2008/04/10 - 2008/06/08   Světla měst a noční chodci
2008/05/06 - 2008/09/28   Karel Nepraš: Česká krajina
2008/05/30   Královéhradecká Muzejní noc
2008/06/05 - 2008/08/31   Otakar Kubín - Coubine
2008/09/04 - 2008/11/30   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009/03/19 - 2009/05/31   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část I – Struktura a exprese
2009/03/26 - 2009/06/14   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby
2009/04/15   František Kupka - Čech, Francouz, Evropan
2009/05/14 - 2009/09/27   Jiří Kačer: Kameny
2009/06/04 - 2009/08/30   Jan Zrzavý: Z cyklu Moderní česká krajinomalba
2009/06/05 - 2009/08/30   Jan Zrzavý
2009/06/25 - 2009/09/06   Jaroslav Róna: Za naším světem
2009/09/03 - 2009/11/29   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Část II – Jemnou linkou
2009/09/17 - 2009/11/15   Hráči
2009/11/26 - 2010/02/14   Co nového ve sbírkách? Přírůstky z let 2004 - 2008
2009/12/03 - 2010/03/07   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010/03/04 - 2010/05/23   Slovenská grafika 20.století
2010/04/01 - 2010/06/20   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část III – Jazyk geometrie
2010/06/10 - 2010/08/29   Václav Boštík, Robert Hliněnský
2010/06/24 - 2010/09/26   Kamil Lhoták (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2010/09/09 - 2010/11/14   Jaroslav Panuška
2010/10/07 - 2011/01/02   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část IV – Na okraji
2010/11/25 - 2011/02/13   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2011/03/03 - 2011/05/29   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
2011/04   Mozaika: Bohumil Kubišta
2011/05/05 - 2011/09/18   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011/06/09 - 2011/08/28   Současná česká krajina: Krajinomalba a jiné cesty ke krajině
2011/07 - 2011/08   Mozaika: Quido Kocian 1874–1928
2011/09/08 - 2011/11/13   Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky
2011/09/29 - 2011/12/30   Josef Šíma: Paříž
2011/11/03 - 2012/03/18   Údolí neklidu - Surrealismus a jeho vlivy
2011/11/24 - 2012/02/19   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
2012/01/05 - 2012/03/25   Neklidem k lidem - Náboženské motivy a krajiny 19. století ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012/03/01 - 2012/05/27   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012/03/29 - 2012/06/17   Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012/06/07 - 2012/09/02   Na duši nepokoj
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012/09/13 - 2012/11/18   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
2012/09/20 - 2012/12/30   František Kupka, Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914-1918)
2012/11/29 - 2013/02/10   Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce
2013/01   Mozaika - dílo měsíce. Bedřich Dlouhý
2013/01/11 - 2013/04/07   Práce, práce
2013/02/21 - 2013/06/02   Jiří Samek: Grafika
2013/04/11 - 2013/06/23   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
2013/06/13 - 2013/09/01   Velké ticho
2013/06/28 - 2013/12/29   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2013/09/12 - 2013/11/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013/11/28 - 2014/02/16   Tomáš Císařovský: Tady a tam
2014/01/10 - 2014/04/10   České výtvarné umění 19. století
2014/02/27 - 2014/04/10   Co všechno máme…
2016/04/05   Mikuláš Medek, Portrét Jiřiny Haukové, 1967
2016/11/14 - 2017/02/05   Aleš Lamr: Stručná retrospektiva
2016/11/24 - 2017/02/05   Fragmenty, otisky, vize: Z přírůstků 2014-2015
2016/11/24 - 2017/02/05   Pocta Bohumilu Kubištovi
2016/11/25 - 2020/09/27   Proměny obrazu / Obrazy proměn
2017/02/23 - 2017/05/21   Příběh dne/s/
2017/03/09 - 2017/05/21   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB
2017/05/02   Václav Boštík, Kruh, 1992
2017/06/09 - 2017/09/24   Zorka Ságlová: Retrospektiva
2017/06/23 - 2017/09/24   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
2017/10/13 - 2018/01/28   Jiří Kornatovský: Style Declarative
2017/10/27 - 2018/01/28   Květy touhy a zla
2018/03/02 - 2018/05/27   Energie prvotní čáry: Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění
2018/03/02 - 2018/05/27   Jindřich Vlček (1885-1968): Malíř ruských legií
2018/03/13   Kamil Lhoták, Koš od Balónu
2018/04/12 - 2019/05/12   Vladimír Preclík: Podoby české moderny
2018/04/19   Bohumil Kubišta, Kavárna
2018/06/15 - 2018/09/23   Otakar Slavík: Radost z malby
2018/06/22 - 2018/09/23   Paříž krásná a inspirující
2018/10/19 - 2019/01/27   12/15 dnes
2018/10/26 - 2019/01/27   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011
2019/02/15 - 2019/05/26   Milan Langer: Transformer
2019/02/15 - 2019/05/26   Victory Nox Art Division Team
2019/05/24 - 2020/06/14   Vladimír Preclík: Blíž k fantazii než k realitě
2019/06/14 - 2019/09/22   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section
2019/06/21 - 2019/09/22   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš
2019/11/14 - 2020/02/02   Krajina skrytá uvnitř světa
2020/02/28 - 2020/08/30   Matyáš Chochola: Dějiny lidstva
2020/02/28 - 2020/08/30   Petra Malinová: Z úcty k hlíně
2020/05/12 - 2021/08/08   Dalibor Bača: Za kulisou
2020/06/25 - 2022/05/22   Nekousavě kousati: Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji
2020/09/25 - 2020/12/06   Petr Stanický: Jiný prostor
2020/09/25 - 2021/02/28   Jiri Hilmar: Nalézat ztracenou rovnováhu
2020/11/27 - 2023/10/01   Minulé století: Dvacet osobností
2020/11/27- 2023/10/01   Posledních padesát let
2021/05/05 - 2021/05/23   Sbírka Karla Tutsche
2021/06/05 - 2021/08/29   Marie Lukáčová: Frugo
2021/06/05 - 2021/08/29   Pozdní intimita
2021/06/05 - 2021/08/29   Tereza Severová: Strom uprostřed krajiny
2021/06/05 - 2021/08/29   Tereza Severová: Strom uprostřed krajiny (Dalibor Chatrný, Ivan Kafka)
2021/09/18 - 2021/11/28   Bronislava Orlická: A hoře rozpustí se
2021/09/18 - 2021/11/28   Yes No Yes: Ateliér video ft. Martin Mazanec & Jan Šrámek
2021/09/18 - 2022/05/22   Pavla Sceranková: Miloš
2021/09/30   Konference k výstavě Originál? Umění napodobit umění
2021/10/01 - 2022/03/13   Originál? Umění napodobit umění
2021/12/17 - 2022/03/13   Alice Nikitinová: Společný základ
2021/12/17 - 2022/03/13   Mark Ther: Svítí/Lejchte
2022/04/15 - 2022/06/12   Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel
2022/04/15 - 2022/06/12   Tereza Velíková: Příkladné nedostatky
2022/04/15 - 2022/09/04   Miloš Šejn: AQVA
2022/06/17 - 2022/09/04   Eva Jiřička: Mezi sebou
2022/06/17 - 2023/05/14   Ladislav Jezbera: Ego
2022/10/07 - 2023/01/15   Martin Zet: Laciné sochy
2022/10/07 - 2023/01/15   Světlana Pavlíčková: Milieu
2022/10/07 - 2023/03/12   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes
2022/10/28 - 2023/06/11   Josef Wagner
2023/02/03 - 2023/06/11   Jan Šafránek: Kavárna Kubišta
2023/02/03 - 2023/06/11   Michaela Vélová Maupicová: Šum v plástvi, světlo v mohyle
2023/04/16 - 2023/09/10   Věra Jičínská

Galerie moderního umění

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   František Tichý: Kresby, grafika
  1991   František Hodonský: Obrazy
  1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace
  1991   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby
  1992   Richard Konvička: Obrazy a kresby
  1993   Jan Smetana: Kresby
  1993   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby
  1993   Olbram Zoubek: Plastiky a reliéfní tisky
  1994   Václav Stratil
  1995   František Muzika: Kresby, grafika
  1995   Jaromír Brabenec: Obálky / Envelopes, Blahopřání / Congratulations, Causa finalis (Projekty z let 1985 - 1995)
  1995   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
  1996   Dalibor Chatrný (Á deux mains 1995 - 1996)
  1996   Jan Měřička: Grafika
  1996   Jiří John: Grafika
  1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
  1998   Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby
  1998   Ludvík Vašina: Výběr z tvorby
  1998   Miroslav Pošvic: Grafika
  1999   Dana Sokolová: Obrazy
  1999   František Krebs: Kresby
  2000   Irena Jůzová: Vysílač
  2000   Jan Trampota: Krajina zahrada
  2001   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2001   Jiří Krejčí: Obrazy
  2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (Linoryty, koláře, fotografie, papírové plastiky, deníčky, tapety, práce pro ZOO, 1981 - 2001)
  2001   Vojtěch Preissig: Grafika
  2002   Antonín Hudeček
  2002   František Dörfl
  2002   František Štorek
  2002   Štěpán Málek: Kovový program
  2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2003   Bořivoj Borovský: Obrazy
  2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2003   Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase
  2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
  2003   Pavel Doskočil: Sochy a objekty
  2003   Václav Radimský
  2004   Alois Wachsman ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2004   Bohumil Kubišta (Sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni)
  2004   Jindřich Prucha
  2004   Michal Gabriel: Sochy
  2005   Alena Kučerová: Grafika
  2005   Ellen Jilemnická: Sochy
  2005   Otakar Nejedlý
  2006   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2006   Čestmír Suška: Sochy
  2006   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936
  2006   Jan Kubíček: Grafika
  2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2006   Michael Rittstein: Moje kytara Něžnělka
  2006   Václav Rabas
  2007   František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2007   Jan Steklík: Umění hry
  2007   Jiří Beránek: Střepy
  2007   Vladimír Boudník ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2007   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
  2008   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé
  2008   Karel Nepraš
  2008   Otakar Kubín - Coubine
  2008   Vladimír Preclík: Dar Královéhradeckému kraji
  2008   Zastavení s Věrou Janouškovou
  2009   Jan Zrzavý
  2009   Jaroslav Róna: Za naším světem
  2009   Jiří Kačer: Kameny
  2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby (Výstava ke 100. výročí umělcova narození)
  2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
  2010   Jaroslav Panuška
  2010   Kamil Lhoták
  2011   Josef Šíma: Paříž
  2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
  2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
  2011   Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky
  2012   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
  2012   Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce
  2013   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
  2013   Jiří Samek: Grafika
  2013   Tomáš Císařovský: Tady a tam
  2017   Aleš Lamr: Stručná retrospektiva
  2017   Jiří Kornatovský: Style declarative
  2017   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB
  2017   Zorka Ságlová: Retrospektiva
  2018   Jindřich Vlček (1885-1968): Malíř ruských legií (Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové očima malíře Jindřicha Vlčka)
  2018   Otakar Slavík: Radost z malby
  2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011
  2020   Dalibor Bača: Za kulisou
  2020   Dalibor Bača: Za kulisou / Behind the Scenes
  2020   Jiri Hilmar: Nalézat ztracenou rovnováhu
  2020   Jiří Hilmar: Finding Lost Balance
  2020   Matyáš Chochola: Dějiny lidstva
  2020   Matyáš Chochola: History of the World
  2020   Nekousavě kousati (Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji)
  2020   Petr Stanický: Jiný prostor
  2020   Petra Malinová: Out of Respect Clay
  2020   Petra Malinová: Z úcty k hlíně
  2020   To Bite Unbitingly (Vladimír Preclík's Gift to the Hradec Králové Region)
  2021   Alice Nikitinová: Shared Basis
  2021   Alice Nikitinová: Společný základ
  2021   Bronislava Orlická: A hoře rozpustí se
  2021   Bronislava Orlická: And Woe Shall Dissolve
  2021   Bronislava Orlická: Kdybych neměla tělo, mohla bych být všude
  2021   Marie Lukáčová: Frugo
  2021   Mark Ther: Alight/Svítí/Lejchte
  2021   Mark Ther: Svítí/Lejchte
  2021   Pavla Sceranková: Miloš
  2021   Pavla Sceranková: Miloš
  2021   Tereza Severová: Strom uprostřed krajiny
  2022   Eva Jiřička: Mezi sebou
  2022   Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel
  2022   Josef Wagner
  2022   Ladislav Jezbera: Ego
  2022   Lenka Klodová: From the Black Shadow
  2022   Martin Zet: Laciné sochy
  2022   Miloš Šejn: AQVA
  2022   Světlana Pavlíčková: Milieu
  2022   Tereza Velíková: Příkladné nedostatky
  2022   Ленка Kлодова: От черната сянка (Lenka Klodová)
  2023   Jan Šafránek: Kavárna Kubišta
  2023   Michaela Vélová Maupicová: Šum v plástvi, světlo v mohyle
  2023   Věra Jičínská
  2023   Věra Jičínská
  2023   Věra Jičínská
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1998   Annegret Heinl: Kresby a objekty, Jan Steklík: Kresby, koláž a objekty, Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika a objekty
  2001   Magie barev
  2002   Hyperrealismus
  2002   Prošli Hradcem Králové
  2003   Ornament v současném umění
  2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
  2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
  2006   Zátiší
  2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2008   Světla měst a noční chodci
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2009   Hráči
  2009   Příběh utrpení a nadějí člověka
  2010   Grafika symbolistů
  2010   Václav Boštík, Robert Hliněnský
  2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
  2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2012   František Kupka, Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914-1918)
  2012   Na duši nepokoj (Jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2013   Práce, práce
  2013   Velké ticho
  2014   Příběh utrpení a nadějí člověka
  2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2017   Příběh dne/s/ (Současná česká figurální malba)
  2018   12/15 dnes
  2018   Energie prvotní čáry (Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění)
  2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
  2019   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section
  2020   Křížová cesta 21. století
  2020   Minulé století (Dvacet osobností)
  2020   Posledních padesát let
  2020   Stations of the Cross
  2021   Křížová cesta 21. století
  2021   Original? (The art of imitating art)
  2021   Originál? (Umění napodobit umění)
  2021   Originál? Umění napodobit umění
  2021   Pozdní intimita
  2021   Stations of the Cross
  2021   The Last Century: Twenty Artists
  2021   The Last Fifty Years
  2021   Yes No Yes: Ateliér video ft. Martin Mazanec & Jan Šrámek
  2021   Yes No Yes: Video Atelier ft. Martin Mazanec & Jan Šrámek
  2022   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes
  2022   Tapping the Egg: Columbus Then and Now
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu (Dílo 1968 - 2002)
  2020   Galerie moderního (č)umění
  2020   Vůně úspěchu
  2021   Alena Kotzmannová: An attempt at regaining reality
  2021   Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení skutečnosti
  2021   Milan Langer
  2022   O vodě, myslícím těle a stopách zkušenosti (Rozhovor s Milošem Šejnem u příležitosti výstavy Aqva)
  2022   Významy modernismu (K historii polského umění po roce 1945)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Na bojištích I. světové války
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1962   Vlastimil Beneš: Obrazy
  1990   František Tichý: Kresby, grafika
  1990   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, objekty
  1990   Vladimír Suchánek: Grafika
  1991   František Hodonský: Obrazy
  1991   Jan Koblasa: Plastiky, obrazy
  1991   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let
  1991   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby
  1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace (k 100. výročí autorova narození)
  1991   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby
  1991   Libuše Benešová - Linhartová: Textilní návrhy
  1992   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
  1992   Aleš Lamr: Výběr díla (Galerie moderního umění v Hradci Králové, 30. ledna)
  1992   Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby
  1992   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby
  1992   Oldřich Tlustoš: Medaile a plakety
  1992   Richard Konvička (Galerie moderního umění)
  1993   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby
  1993   Olaf Hanel: Obrazy, objekty
  1993   Olbram Zoubek: Plastiky
  1993   Olbram Zoubek: Plastiky
  1993   Rudolf Němec: Obrazy, kresby
  1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby
  1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby
  1994   František Ronovský: Obrazy
  1994   Jakub Schikaneder: Z malířské tvorby
  1994   Jan Smetana: Kresby
  1994   Jaroslav Šerých: Sursum corda II / Vzhůru srdce (obrazy, měděné desky)
  1994   Karel Holan: Praha je Praha
  1994   Pavel Nešleha (obrazy, kresby, objekty)
  1994   Václav Stratil: Nové kresby
  1994   Vojtěch Adamec: Sochařská tvorba
  1995   František Muzika: Kresby, grafika
  1995   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
  1995   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby
  1995   Ladislav Novák: Retrospektiva
  1995   Rudolf Adámek: Životní dílo
  1995   Stanislav Kolíbal: 1988 - 1995
  1996   Jan Měřička: Výběr z grafické tvorby
  1996   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
  1996   Jiří John: Grafika
  1996   Jiří Ščerbakov: Zahrady (ručně malované)
  1996   Milan Knížák: Nový ráj (Design a móda)
  1996   Milan Langer: Muž v jiné imaginaci
  1996   Svatopluk Benýšek: Obrazy, kresby (k životnímu jubileu)
  1996   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu
  1997   Ivan Komárek: Pocta manýrismu
  1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
  1997   Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby
  1997   Vincenc Beneš: Kresby z let 1910 - 1913
  1998   Aleš Veselý: Obsese, utopie, realita
  1998   Kamila Ženatá: Obrazy
  1998   Ludmila Padrtová: Obrazy, kresby
  1998   Miroslav Pošvic: Grafika
  1999   Dana Sokolová: Obrazy
  1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
  1999   František Krebs: Kresby
  1999   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912)
  1999   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, grafické cykly)
  1999   Petr Jochmann: Živočich
  2000   Irena Jůzová: Vysílač
  2000   Jan Křížek: Kresby, plastiky
  2000   Jan Trampota: Krajina zahrada
  2000   Miloslav Chlupáč: Sochy, kresby, obrazy
  2000   Pavel Roučka: Kolik barev, tolik figur (Obrazy, grafika, kresby)
  2001   Antonín Slavíček
  2001   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2001   Jiří John: Kresby
  2001   Jiří Krejčí: Obrazy
  2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (linoryty - koláže - fotografie - papírové plastiky - deníčky - tapety - 1981 - 2001)
  2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
  2001   Vojtěch Preissig: Grafika
  2002   Antonín Hudeček
  2002   František Dörfl
  2002   Ivan Ouhel 1999 - 2002
  2002   Štěpán Málek: Kovový program
  2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2003   Bořivoj Borovský: Obrazy
  2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2003   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika
  2003   Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase
  2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
  2003   Pavel Doskočil: Sochy a objekty
  2003   Václav Radimský
  2003   Zadem k nekonečnu
  2004   Alois Wachsman (ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
  2004   Jindřich Prucha (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
  2004   Michal Gabriel: Sochy
  2005   Alena Kučerová: Grafika
  2005   Ellen Jilemnická: Sochy
  2005   Eva Janošková: Práce z 60. až 90. let
  2005   Otakar Nejedlý (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
  2006   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2006   Čestmír Suška: Sochy
  2006   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936
  2006   Jan Kubíček: Grafika
  2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění
  2006   Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
  2007   Emil Artur Pittermann Longen (slavnostní ukončení výstavy + divadelní představení)
  2007   František Tichý ve sbírkách Galerie moderního umění V Hradci Králové
  2007   Jan Steklík: Umění hry
  2007   Jaroslava Severová: Digitální tisky a světelné objekty
  2007   Jiří Beránek: Sochy
  2007   Václav Špála
  2007   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
  2008   František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé
  2008   Karel Nepraš: Česká krajina
  2008   Otakar Kubín - Coubine (z cyklu Moderní česká krajinomalba)
  2008   Věra Janoušková: Barevná zastavení
  2009   František Kupka - Čech, Francouz, Evropan
  2009   Jan Zrzavý: Z cyklu Moderní česká krajinomalba
  2009   Jiří Kačer: Kameny
  2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby
  2009   Podvečer s Vladimírem Preclíkem
  2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
  2010   Jaroslav Panuška
  2010   Kamil Lhoták
  2011   Josef Šíma: Paříž
  2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
  2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
  2011   Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky
  2011   Václav Bartovský: Obrazy světa a srdce
  2012   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
  2013   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
  2013   Samek: Grafika
  2013   Tomáš Císařovský: Tady a tam
  2016   Mikuláš Medek, Portrét Jiřiny Haukové, 1967
  2017   Jiří Kornatovský: Style declarative
  2017   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB
  2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
  2017   The Dawn of Zdeněk Sklenář (Prints 1934-1985)
  2017   Zorka Ságlová: Retrospektiva
  2018   Otakar Slavík: Radost z malby
  2018   Vladimír Preclík: Podoby české moderny (slavnostní otevření nové expozice)
  2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011
  2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
  2019   Vladimír Preclík: Blíž k fantazii než k realitě (Výběr z díla Vladimíra Preclíka ze 60. a 70. let 20. století)
  2020   Dalibor Bača: Za kulisou
  2020   Matyáš Chochola: Dějiny lidstva
  2020   Petra Malinová: Z úcty k hlíně
  2021   Marie Lukáčová: Frugo
  2021   Tereza Severová: Strom uprostřed krajiny
  2023   Věra Jičínská
  nedatováno   Karel Hladík: Sochařské dílo
  nedatováno   Karel Hladík: Sochařské dílo
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
  1992   České výtvarné umění 20.století, Oldřich Tlustoš: Medaile a plakety, Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby, Hapestetika
  1992   České výtvarné umění 20.století: Obrazy - plastiky - kresby, Bohdan Kopecký: Obrazy
  1994   Dokumentary dilemmas / Dilema dokumentu
  1994   Mira Antonović, Jan Činčera: Papíry, papírové objekty
  1996   Herma Gerrits, Karen Santen: Ukázky z tvorby
  1997   Obrazy, kresby z depozitářů Galerie moderního umění
  1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
  2000   Současná česká serigrafie
  2000   Zahájení výstavní sezóny Orlické galerie
  2004   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
  2004   Tschechische Künstler zum eintritt in die EU (Bilder skulpturen fotografien)
  2005   Stopy zápasu - gesto a exprese
  2006   Zátiší
  2007   Abstrakce první poloviny 20. století se sbírek Galerie hlavního města Prahy
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
  2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2008   Světla měst a noční chodci
  2009   Co nového ve sbírkách? Přírůstky z let 2004 - 2008
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (1. část - Struktura a exprese)
  2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2009   Hráči
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (3. část - Jazyk geometrie)
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji)
  2010   Slovenská grafika 20.století ze sbírek Středoslovenské galerie v Bánské Bystrici
  2011   Galerijní nokturno (Secesní plastika)
  2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
  2011   Údolí neklidu (Surrealismus a jeho vlivy ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2012   Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2012   František Kupka, Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914-1918)
  2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20.století)
  2012   Neklidem k lidem (Náboženské motivy a krajiny 19. století ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2012   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2013   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2013   Velké ticho
  2014   Co všechno máme...
  2014   České výtvarné umění 19. století (Portrét a krajina ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel)
  2017   Květy touhy a zla (ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2017   Příběh dne/s/ / The Story of /To/day (Současná česká figurální malba / Contemporary Czech Figural Painting)
  2018   12/15 dnes
  2018   Jindřich Vlček (1885-1968), malíř ruských legií, Energie prvotní čáry
  2018   Paříž krásná a inspirující
  2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
  2019   Jiří Načeradský & Lubomír Typlt: Příčný řez / A Cross-section
  2019   Milan Langer: Transformer & Victory Nox Art Division Team (Klidným nehýbat / Quieta non Movere)
  2020   Čtyři patra umění (Dernisáž stálé expozice & čtyři vernisáže)
  2021   Minulé století: Dvacet osobností
  2021   Posledních padesát let
  2021   Pozdní intimita
  2022   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, Světlana Pavlíčková: Milieu, Martin Zet: Laciné sochy
  2022   Tereza Velíková, Jiří Pitrmuc, Miloš Šejn
  2022   Tereza Velíková: Příkladné nedostatky, Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel, Miloš Šejn: Aqva
  2023   Michaela Vélová Maupicová: Šum v plástvi, světlo v mohyle, Jan Šafránek: Kavárna Kubišta
hand out
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Bohumil Kubišta (Mozaika - duben 2011, 1. patro)
  2011   Quido Kocian 1874–1928 (Mozaika - červenec, srpen 2011, 1. patro)
  2013   Bedřich Dlouhý * 2. srpna 1932 Plzni (Mozaika - dílo měsíce)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Galerie Vladimíra Preclíka
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2020   History of the Building (Gallery of Modern Art in Hradec Králové)
  2020   O budově (Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2021   Originál? Umění napodobit umění
  nedatováno   Stavební úpravy (Galerie moderního umění)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Zdeněk Sigmund: Obrazy z posledních let
  2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2021   Pozdní intimita
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1972   Antonín Hudeček
  1990   František Tichý: Kresby, grafika
  1990   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, ilustrace 1925-1986
  1991   František Hodonský: Obrazy
  1991   Jan Koblasa: Plastiky a obrazy
  1991   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let
  1991   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby
  1991   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace
  1991   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby
  1991   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1991   Libuše Benešová: Textilní návrhy
  1991   Libuše Benešová: Textilní návrhy
  1991   Obrazy, kresby a plastiky 19. století z vlastních sbírek
  1992   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
  1992   Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby
  1992   Hapestetika (Sochy, plastiky, objekty)
  1992   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby
  1992   Ladislav Novák: Alchymáže
  1992   Oldřich Tlustoš: Medaile a plakety
  1992   Richard Konvička: Obrazy a kresby
  1992   SČUG Hollar: Výstava grafiky
  1993   Josef Gočár a Hradec Králové
  1993   Olaf Hanel: Objekty, kresby
  1993   Olbram Zoubek: Plastiky
  1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby
  1993   Zdeněk Sigmund: Obrazy s posledních let
  1994   František Ronovský
  1994   Jakub Schikaneder: Z malířské tvorby
  1994   Jan Smetana: Kresby
  1994   Jaroslav Mrva: Obrazy
  1994   Karel Holan: Praha je Praha
  1994   Václav Stratil: Nové kresby
  1994   Vojtěch Adamec: Sochařská tvorba
  1995   Dosahy (2x3 pozice současného rakouského výtvarného umění)
  1995   František Muzika: Kresby, grafika
  1995   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby
  1995   Stanislav Kolíbal: 1988 - 1995
  1996   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
  1996   Jiří John: Grafika
  1996   Jiří Valoch: Texty
  1996   Milan Knížák: Nový ráj
  1996   Milan Langer: Muž v jiné imaginaci
  1996   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu
  1996   Zdeněk Kolářský: Výběr z díla
  1997   Česká grafika 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  1997   Dalibor Chatrný: Kresby pro dvě ruce z let 1995 - 1996
  1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
  1997   Obrazy, kresby z depozitářů galerie
  1997   Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby
  1997   Vincenc Beneš: Kresby z let 1910 - 1913
  1997   Výtvarná skupina Tolerance ´95
  1998   České výtvarné umění 20. století
  1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
  1998   Miroslav Pošvic: Grafika
  1999   Dana Sokolová: Obrazy
  1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
  1999   František Krebs: Kresby
  1999   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912)
  1999   Mikuláš Medek: Pokus o portrét markýza de Sade
  1999   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, grafické cykly)
  1999   Petr Jochmann: Živočich
  1999   Přírůstky sbírek z let 1994 - 1998
  2000   Jan Křížek: Kresby, plastiky
  2000   Jan Trampota: Krajina zahrada
  2000   Miloslav Chlupáč: Sochy, kresby, obrazy
  2000   Pavel Roučka: Kolik barev tolik figur (Obrazy, kresby, grafika)
  2000   Současná česká serigrafie
  2001   Antonín Slavíček
  2001   Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2001   Jiří Krejčí: Obrazy
  2001   Magie Barev
  2001   Michal Cihlář: Během dvaceti let (Linoryty, koláře, fotografie, papírové plastiky, deníčky, tapety, práce pro ZOO, 1981 - 2001)
  2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
  2001   Vojtěch Preissig: Grafika
  2002   Antonín Hudeček
  2002   František Dörfl
  2002   František Štorek
  2002   Hyperrealismus
  2002   Prošli Hradcem Králové
  2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2003   Bořivoj Borovský: Obrazy
  2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2003   Jánuš Kubíček: Obrazy, kresby, grafika
  2003   Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase
  2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea
  2003   Václav Radimský
  2004   Bohumil Kubišta
  2004   Co nového ve sbírkách? (Přírůstky z let 1999 - 2003)
  2004   Jindřich Prucha
  2005   Ellen Jilemnická: Sochy
  2005   Stopy zápasu (Gesto a exprese)
  2006   Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2006   Čestmír Suška: Sochy
  2006   Kvalitní řešení (Socha a objekt v současném českém umění)
  2006   Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
  2006   Zátiší
  2007   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
  2008   Věra Janoušková: Barevná zastavení
  2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji)
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (3. část .-- jazyk geometrie)
  2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
  2010   Kamil Lhoták (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
  2010   Slovenská grafika 20.století ze sbírek Středoslovenské galerie v Bánské Bystrici
  2010   Václav Boštík, Robert Hliněnský
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2013   Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
  2020   Minulé století: Dvacet osobností
  2020   Posledních padesát let
  2022   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes
  2022   Tereza Velíková: Příkladné nedostatky, Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel, Miloš Šejn: Aqva
  2023   Věra Jičínská
  nedatováno   České malířství 19. století ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  nedatováno   České výtvarné umění 20. století
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Beseda s Jiřím Ščerbakovem, výtvarníkem Hradeckého programu
  2002   PhDr. Jan Kříž: Documenta v Kasselu (přednáška)
  2021   Konference k výstavě Originál? Umění napodobit umění
  2021   Originál? Umění napodobit umění
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Pracovní listy nejen pro děti (Vzduchotechnika)
  2020   Matyáš Chochola: Dějiny lidstva
  2022   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes
  2022   Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes
  nedat.   Křížová cesta 21. století
program
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Galerie moderního umění v Hradci Králové (Únor 1992)
  1992   Galerie moderního umění v Hradci Králové (Květen 1992)
  1992   Galerie výtvarného umění v Hradci Králové (červenec - srpen 1992)
  1993   Galerie moderního umění: Září 1993 (České výtvarné umění 20. století, Olbram Zoubek: Plastiky, Písně Bilitiny)
  1995   Galerie moderního umění v Hradci Králové (září 1995)
  2015   Galerie moderního umění v Hradci Králové (duben - červen)
  2016   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2016)
  2016   Otevření budovy Galerie moderního umění (Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (1/2 2017)
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2017)
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (9/10 2017)
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (7/8 2017)
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (11/12 2017)
  2018   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2018)
  2018   Galerie moderního umění v Hradci Králové (1/2 2018)
  2020   Galerie moderního umění v Hradci Králové (03/20)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Jan Koblasa (Mozaika - květen 2011, III. patro)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
text
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat.   Boby Bonus
  nedat.   Stržený nehet neviditelné ruky
úvodní text
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   Eva Jiřička: Mezi sebou / Between Them
  2022   Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel
  2022   Ladislav Jezbera: Ego
  2022   Martin Zet: Cheap Statues
  2022   Miloš Šejn: Aqva
  2022   Světlana Pavlíčková: Milieu
  2022   Tereza Velíková: Exemplary Defects

Galerie moderního umění

instituce, obec, adresa
Královéhradecký kraj
Městský národní výbor, Hradec Králové (Hradec Králové), Žižkovo náměstí
Ministerstvo kultury České republiky, Praha, Maltézské náměstí 1
Východočeský krajský národní výbor, Hradec Králové (Hradec Králové), _
Východočeský krajský národní výbor, Hradec Králové (Hradec Králové), _

Galerie moderního umění

instituce, obec, adresa
Galerie moderního umění, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou), Kolowratský zámek 1
Galerie moderního umění, knihovna, Hradec Králové (Hradec Králové), Velké nám. 139/140, 500 03 Hradec Králové

Galerie moderního umění

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Emil Artur Pittermann Longen: 1885 - 1936
  2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2020   Galerie moderního (č)umění
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Galerie moderního umění, Hradec Králové
  2017   Sázka na jistotu
  2018   Nový ředitel Galerie výtvarného umění v Hradci Králové
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Michal Gabriel: Sochy
  2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2012   Jana Matějková - Middleton: Future is now / Budoucnost je teď
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
  nedatováno   Stavební úpravy (Galerie moderního umění)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Královéhradecká Muzejní noc
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (9/10 2017)
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (7/8 2017)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2002/06/20 - 2002/08/25   Hyperrealismus, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/05/30   Královéhradecká Muzejní noc, Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové)

Galerie moderního umění

osoba   narození rok od - do, poznámka
Báchor Jan Florentýn   1999     ???? - ????
Jirousková Dagmar   17. 7. 1952     ???? - 2012, výtvarník, grafická úprava katalogů a tiskovin
Kaválková Patricie         ???? - ????
Militká Karin         2009 - 2011
Militká Lucie         2006 - 2008
Příkazská Finfrlová Petra   11. 2. 1976     2000 - ????, kurátorka
Rybička Tomáš   8. 12. 1953     1990 - ????, od roku 1997 ředitelem
Rybičková Kosová Zuzana   2. 11. 1957     ???? - ????
Sůva Josef   21. 10. 1934     1990 - 1997, ředitel a kurátor
Šestáková Helena         ???? - ????
Vítková Martina   21. 7. 1968     2000 - 2013, kurátorka
Zachoval František   13. 7. 1979     2019 - ????, ředitel, reditel@galeriehk.cz

Galerie moderního umění

předávací protokol
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Galerie moderního umění v Hradci Králové...

Galerie moderního umění

osoba   narození
Adámek Rudolf   9. 5. 1882    
Bartovský Václav   22. 8. 1903    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Beneš Ladislav   24. 8. 1883    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Beran Zdeněk   7. 3. 1937    
Bílek Alois   15. 6. 1887    
Bílek František   6. 11. 1872    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Císařovský Tomáš   2. 1. 1962    
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Černý Karel   19. 2. 1910    
David Jiří   28. 8. 1956    
Dědičová Irena   12. 2. 1932    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Dítě Emanuel   22. 9. 1862    
Doležal Adolf   18. 2. 1898    
Doležal František   28. 7. 1910    
Doskočil Pavel   10. 3. 1968    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Filla Emil   4. 4. 1882    
Fuka Vladimír   5. 2. 1926    
Gebauer Kurt   18. 8. 1941    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Hliněnský Robert   3. 11. 1908    
Holan Karel   4. 12. 1893    
Holý Miloslav   4. 10. 1897    
Honsa Jan   8. 6. 1876    
Horejc Jaroslav   15. 6. 1886    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Hyliš Karel   25. 3. 1928    
Hyliš Petr   6. 3. 1956    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Janošková Eva   20. 10. 1935    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Jungbauer Vítězslav   6. 11. 1919    
Jůzová Irena   10. 6. 1965    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kašpar Jiří   11. 6. 1941    
Kerhart Oldřich   25. 1. 1895    
Klimeš Svatopluk   10. 3. 1944    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kocian Quido   7. 3. 1874    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Konvička Richard   30. 4. 1957    
Kornatovský Jiří   2. 3. 1952    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kubíček Leoš   22. 11. 1887    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kučerová Alena   28. 4. 1935    
Kulhánek Oldřich   26. 2. 1940    
Kupka František   23. 9. 1871    
Lacina Jiří   7. 4. 1934    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Langer Milan   10. 2. 1944    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Lizner Bohumil   23. 8. 1881    
Lolek Stanislav   13. 11. 1873    
Lorenz František   20. 5. 1825    
Macková Anna   13. 4. 1887    
Macháň Václav   6. 12. 1921    
Málek Štěpán   24. 11. 1966    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Marešová Milada   16. 11. 1901    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Matějková Jana   2. 2. 1979    
Mautnerová Pavla   17. 9. 1919    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Mezerová Winterová Julie   28. 2. 1893    
Michálek Ondřej   18. 12. 1947    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Mrázková Daisy   5. 5. 1923    
Mucha Alfons   24. 7. 1860    
Muzika František   26. 6. 1900    
Myslbek Karel   24. 7. 1874    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Nekolová Jarešová Augusta   7. 7. 1890    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Nevan Eugen   18. 1. 1914    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Plocek Vilém   25. 12. 1905    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pokorný Václav   9. 1. 1914    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preclík Mojmír   9. 2. 1931    
Preclík Vladimír   23. 5. 1929    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Prucha Jindřich   29. 9. 1886    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Reynek Bohuslav   31. 5. 1892    
Róna Jaroslav   27. 4. 1957    
Rýdlo Petr   14. 5. 1945    
Ságlová Zorka   14. 8. 1942    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Střížek Antonín   22. 5. 1959    
Suška Čestmír   4. 1. 1952    
Svobodová Jitka   9. 9. 1941    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Synáček Otakar   17. 3. 1931    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šimon Tavík   13. 5. 1877    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Škoda Josef   1. 5. 1901    
Štursa Jan   15. 5. 1880    
Tikal Václav   24. 12. 1906    
Tomalík Antonín   9. 5. 1939    
Troup Miloslav   30. 6. 1917    
Váchal Josef   23. 9. 1884    
Valter Karel   17. 2. 1909    
Vlček Jindřich   5. 9. 1885    
Vožniak Jaroslav   26. 4. 1933    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Wagner Jan   22. 9. 1941    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wagnerová Kulhánková Marie   25. 9. 1906    
Wachsman Alois   14. 5. 1898    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Zemánek Ladislav   10. 2. 1931    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zoubek Olbram   21. 4. 1926    
Zrzavý Jan   5. 11. 1890    
Ženatá Kamila   26. 12. 1953    

Galerie moderního umění

grafika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1904   Kubišta Bohumil, Švadlena
1906-1907   Kubišta Bohumil, Vlastní podobizna (Autoportrét)
1907   Kubišta Bohumil, Dvůr (Na dvorku)
1907   Kubišta Bohumil, Kuřák
1907   Kubišta Bohumil, Motiv z Florencie (Povoz)
1907   Kubišta Bohumil, Síň (Vesnický interiér)
1907   Kubišta Bohumil, V parku
1907   Kubišta Bohumil, Venkovská chalupa
1912   Kubišta Bohumil, Staropražský motiv
1915   Kubišta Bohumil, Prosba (Nedokončený dřevoryt)
1967   Sýkora Zdeněk, Červeno-modrá struktura
katalog autorský
rok vydání   autor, název (podnázev)
1957   Jüngling Břetislav, Břetislav Jüngling
1972   Hudeček Antonín, Antonín Hudeček: Obrazy
1972   Sedláček Vojtěch, Vojtěch Sedláček
1975   Kocian Quido, Quido Kocian (1874 - 1928) (Výběr z díla)
1980   Doležal František, František Doležal: Obrazy, kresby 1930-80
1981   Vyleťal Josef, Josef Vyleťal
1984   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr: Kresby
1985   Kubišta Bohumil, Bohumil Kubišta: Obrazy, kresby, grafika ze sbírek Krajské galerie
1985   Zemánek Ladislav, Ladislav Zemánek: Sochy
1986   Sedláček Vojtěch, Vojtěch Sedláček: Obrazy, kresby
katalog kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
1977    , Současná ilustrace dětské literatury
2011    , Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
kresba
rok vydání   autor, název (podnázev)
1904   Kubišta Bohumil, Hlava
1904   Kubišta Bohumil, Krajina s kostelem (Chlum u Hradce Králové)
1907   Kubišta Bohumil, Florencie
1907   Kubišta Bohumil, Chalupa ve Vlčkovicích
1907   Kubišta Bohumil, Narození Páně
1907   Kubišta Bohumil, Podobizna malíře Friedricha Feigla
1907   Kubišta Bohumil, Stará chalupa s náhonem
1907   Kubišta Bohumil, Ulice ve Florencii
1908   Kubišta Bohumil, Pradlena
1908   Kubišta Bohumil, V kuchyni
1909   Kubišta Bohumil, Zátiší s modrým džbánem (studie)
1909–1910   Kubišta Bohumil, Autoportrét
1910   Kubišta Bohumil, Studie k obrazu Krajina u Prahy
1913-1918   Kubišta Bohumil, U moře (Studie moře)
1957   Seydl Zdenek, Su - džou Opera
1957   Seydl Zdenek, Su - džou Opera
před 1903   Kubišta Bohumil, Studie
objekt
rok vydání   autor, název (podnázev)
1965-1967   Sekal Zbyněk, Kříž ve stromě
obraz
rok vydání   autor, název (podnázev)
1902   Kubišta Bohumil, Rozkvetlý sad
1907   Kubišta Bohumil, Arno
1907   Kubišta Bohumil, Pohled na Livorno od Marina di Pisa
1907   Kubišta Bohumil, Villa di Fiesole
1908   Kubišta Bohumil, Autoportrét se zeleným pozadím
1908   Kubišta Bohumil, Krajina se stromořadím
1908   Kubišta Bohumil, Manželé Pospíšilovi
1908   Kubišta Bohumil, Podobizna ing. Václava Rejchla
1908   Kubišta Bohumil, Slunečnice
1909   Hudeček Antonín, V dešti
1909   Kubišta Bohumil, Zátiší s modrým džbánem
1910   Kubišta Bohumil, Kavárna (Cafe d'Harcourt)
1910-1911   Filla Emil, Salomé
1911   Kubišta Bohumil, Harlekýn a Kolombína
1913   Kubišta Bohumil, Moře v bouři
1947   Lhoták Kamil, Manka Haštablová v modrých šatech (Dcera velkoměsta IV)
1964   Lhoták Kamil, Hommage à Henri Rousseau (Pocta H. Rousseauovi)
1964   Medek Mikuláš, Manifestace kruhu
1965   Medek Mikuláš, Dva inkvizitoři
1965   Medek Mikuláš, Manifestace kruhu II (Manifestace kruhu, Borůvka)
1965   Medek Mikuláš, Příšera, která chce žít líbezně
1966   Medek Mikuláš, Zobrazení svatého (Portrét svatého, Pohled na zobrazení svatého)
1967   Medek Mikuláš, Pokus o portrét J. H. (Jiřina Hauková)
1969   Medek Mikuláš, Pokus o portrét markýze de Sade II
1970   Medek Mikuláš, Žíznivý anděl I (Stříbrný psychiatr / Žíznivý anděl v okně)
1971   Nepraš Karel, Obraz
1987   Sopko Jiří, Klid
nedat.   Kubišta Bohumil, Kytice
nedatováno   Panuška Jaroslav, Bezhlavý kůň - Pohádka
nedatováno   Panuška Jaroslav, Hnízdo loupežníků
nedatováno   Panuška Jaroslav, Hráz rybníka
nedatováno   Panuška Jaroslav, Vodník
plakát
rok vydání   autor, název (podnázev)
1961   Hoffmeister Adolf, Adolf Hoffmeister: Kresby
1962   Wagner Josef, Josef Wagner: Sochy - kresby
1964   Muzika František, František Muzika: Výstava obrazů z let 1920-1964
1965    , Staré gruzínské umění
1965   Čiurlionis Mikalojus, N. K. Čiurlionis
1966    , Sbírky českého moderního umění
1966    , Výtvarné umění (Výstava knih z fondů Státní vědecké knihovny)
1966   Gross František, František Gross: Malířské dílo 1931–´66
1966   Sedláček Vojtěch, Vojtěch Sedláček: Grafické dílo 1920 - ´65
1967    , Současné finské umění
1967   Váchal Josef, Grafika Josefa Váchala
1968    , 50 let české krajinomalby
1969   Borovský Bořivoj, Bořivoj Borovský: Grafika
1969   Sigmund Karel, K. J. Sigmund
1970    , Sbírky moderního českého umění
1970   Hudeček František, František Hudeček: Malířské dílo
1970   Kolomazník Jaroslav, Jaroslav Kolomazník
1970   Kubišta Bohumil, Sbírky českého moderního umění (Krajská galerie Hradec Králové)
1971    , Kulturní pracovníci volí kandidáty Národní fronty
1971    , Umění dvacátých let
1971   Rykr Zdenek, Zdenek Rykr
1972    , Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů
1972   Hudeček Antonín, Antonín Hudeček
1973   Famíra Emanuel, Zasloužilý umělec Emanuel Famíra
1973   Kobliha František, František Kobliha
1973   Kocián Quido, Quido Roman Kocian: Obrazy
1974    , Japonské dřevořezy
1974    , Setkání s mistry (Výstava málo známých obrazů z východočeských zámků)
1974   Lhoták Kamil, Kamil Lhoták
1975    , 30. výročí osvobození v tvorbě mládeže (Krajská výtvarná soutěž mládeže od 15 do 20 let)
1975    , Hradec Králové 750 let
1975   Kocian Quido, Quido Kocian: Drobné plastiky
1976   Prucha Jindřich, Jindřich Prucha: Kresby
1976   Ságner Augustin, Augustin Sagner
1977    , Současná ilustrace dětské literatury
1977    , Součásná polská grafika
1977   Beneš Vincenc, Vincenc Beneš: Obrazy
1977   Sklenář Zdeněk, Sklenář
1978    , Sbírky českého umění dvacátého století
1979   Lada Josef, Josef Lada
1979   Rýdlo Petr, Petr Rýdlo: Obrazy, sklo
1979   Wachsman Alois, Alois Wachsman: Obrazy
1980    , Francouzská litografie 19. - 20. století
1980   Doležal František, František Doležal: Obrazy, kresby 1930/1980
1980   Lhoták Kamil, Kamil Lhoták: Sto kreseb - obrazy - grafika
1980   Šaloun Ladislav, Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby
1980   Vyleťal Josef, Josef Vyleťal: Obrazy - kresby
1983    , České moderní umění (K 20. výročí vzniku expozice)
1983    , Sbírka českého moderního umění
1983   Smetana Jan, Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1981
1984   Kubišta Bohumil, Bohumil Kubišta (Ke 100. výročí narození)
1984   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr: Kresby
1985    , České umění v boji proti válce a násilí (Ke 40. výročí osvobození naší vlasti)
1985   Zemánek Ladislav, Ladislav Zemánek: Sochy
1986   Rýdlo Petr, Petr Rýdlo: Obrazy, sklo
1986   Sedláček Vojtěch, Vojtěch Sedláček: Obrazy - kresby
1987   Wagner Jan, Jan Wagner: Medaile a luminodynamické objekty
1988    , Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988    , Skupina Ra
1988   Preisler Jan, Z tvorby Jana Preislera
1989    , Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
1989    , Česká kresba a grafika III.
1989    , Přírůstky sbírek 1983-1988 (Kresby, grafika)
1989   Sklenář Zdeněk, Zdeněk Sklenář
1989   Suchánek Vladimír, Vladimír Suchánek: Grafika
1989   Zívr Ladislav, Ladislav Zívr: Plastiky, kresby
1990   Born Adolf, Adolf Born
1990   Kalousek Jiří, Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, ilustrace 1925-1986
1990   Lamr Aleš, Aleš Lamr: Výběr z díla
1990   Tichý František, František Tichý: Kresby, grafika
1991    , Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991    , Obrazy, kresby a plastiky 19. století z vlastních sbírek
1991   Benešová Linhartová Libuše, Libuše Benešová: Textilní návrhy
1991   Benešová Linhartová Libuše, Libuše Benešová: Textilní návrhy
1991   Hodonský František, František Hodonský: Obrazy
1991   Koblasa Jan, Jan Koblasa: Plastiky a obrazy
1991   Kolomazník Jaroslav, Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby
1991   Kotík Jan, Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let
1991   Šíma Josef, Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace
1991   Vyleťal Josef, Josef Vyleťal: Výběr z tvorby
1992    , Hapestetika (Sochy, plastiky, objekty)
1992    , SČUG Hollar: Výstava grafiky
1992   Hoffmeister Adolf, Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
1992   Konvička Richard, Richard Konvička: Obrazy a kresby
1992   Kopecký Bohdan, Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby
1992   Moravcová Jana, Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby
1992   Novák Ladislav, Ladislav Novák: Alchymáže
1992   Tlustoš Oldřich, Oldřich Tlustoš: Medaile a plakety
1993   Gočár Josef, Josef Gočár a Hradec Králové
1993   Hanel Olaf, Olaf Hanel: Objekty, kresby
1993   Kolář Jiří, Jiří Kolář: Koláže, objekty
1993   Sigmund Zdeněk, Zdeněk Sigmund: Obrazy s posledních let
1993   Zoubek Olbram, Olbram Zoubek: Plastiky
1993   Zykmund Václav, Václav Zykmund: Obrazy, kresby
1994    , Documentary Dilemmas (Aspekty britské dokumentární fotografie 1983-1993)
1994   Adamec Vojtěch, Vojtěch Adamec: Sochařská tvorba
1994   Holan Karel, Karel Holan: Praha je Praha
1994   Mrva Jaroslav, Jaroslav Mrva: Obrazy
1994   Ronovský František, František Ronovský
1994   Schikaneder Jakub, Jakub Schikaneder: Z malířské tvorby
1994   Smetana Jan, Jan Smetana: Kresby
1994   Stratil Václav, Václav Stratil: Nové kresby
1995    , Dosahy (2x3 pozice současného rakouského výtvarného umění)
1995   Kolíbal Stanislav, Stanislav Kolíbal: 1988 - 1995
1995   Lhoták Kamil, Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby
1995   Muzika František, František Muzika: Kresby, grafika
1996   Beran Zdeněk, Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu
1996   Brabenec Jaromír, Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
1996   John Jiří, Jiří John: Grafika
1996   Knížák Milan, Milan Knížák: Nový ráj
1996   Kolářský Zdeněk, Zdeněk Kolářský: Výběr z díla
1996   Langer Milan, Milan Langer: Muž v jiné imaginaci
1996   Valoch Jiří, Jiří Valoch: Texty
1997    , Česká grafika 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
1997    , Obrazy, kresby z depozitářů galerie
1997    , Výtvarná skupina Tolerance ´95
1997   Beneš Vincenc, Vincenc Beneš: Kresby z let 1910 - 1913
1997   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný: Kresby pro dvě ruce z let 1995 - 1996
1997   Kaloč Jiří, Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1994-1997
1997   Pavlíček Radoslav, Radoslav Pavlíček: Prořezávané kresby
1998    , České výtvarné umění 20. století
1998    , Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
1999    , Přírůstky sbírek z let 1994 - 1998
1999   Jochmann Petr, Petr Jochmann: Živočich
1999   Krebs František, František Krebs: Kresby
1999   Moucha Miloslav, Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, grafické cykly)
1999   Ovčáček Eduard, Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
1999   Schwaiger Hanuš, Hanuš Schwaiger (1854 - 1912)
1999   Sokolová Dana, Dana Sokolová: Obrazy
2000    , Současná česká serigrafie
2000   Chlupáč Miloslav, Miloslav Chlupáč: Sochy, kresby, obrazy
2000   Křížek Jan, Jan Křížek: Kresby, plastiky
2000   Roučka Pavel, Pavel Roučka: Kolik barev tolik figur (Obrazy, kresby, grafika)
2000   Trampota Jan, Jan Trampota: Krajina zahrada
2001    , Magie Barev
2001   Cihlář Michal, Michal Cihlář: Během dvaceti let (Linoryty, koláře, fotografie, papírové plastiky, deníčky, tapety, práce pro ZOO, 1981 - 2001)
2001   Filla Emil, Emil Filla ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2001   Hyliš Petr, Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
2001   Krejčí Jiří, Jiří Krejčí: Obrazy
2001   Preissig Vojtěch, Vojtěch Preissig: Grafika
2001   Slavíček Antonín, Antonín Slavíček
2002    , Hyperrealismus
2002   Dörfl František, František Dörfl
2002   Hudeček Antonín, Antonín Hudeček
2002   Sklenář Zdeněk, Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2002   Štorek František, František Štorek
2003   Borovský Bořivoj, Bořivoj Borovský: Obrazy
2003   Gebauer Kurt, Kurt Gebauer: Trpaslíci na terase
2003   Kubíček Jánuš, Jánuš Kubíček: Obrazy, kresby, grafika
2003   Muzika František, František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2003   Radimský Václav, Václav Radimský
2003   Šejn Miloš, Miloš Šejn: Subrosa Lutea
2004    , Co nového ve sbírkách? (Přírůstky z let 1999 - 2003)
2004   Kubišta Bohumil, Bohumil Kubišta
2004   Prucha Jindřich, Jindřich Prucha
2005    , Stopy zápasu (Gesto a exprese)
2005   Jilemnická Ellen, Ellen Jilemnická: Sochy
2006    , Kvalitní řešení (Socha a objekt v současném českém umění)
2006    , Zátiší
2006   Macková Anna, Anna Macková ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Rabas Václav, Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2006   Suška Čestmír, Čestmír Suška: Sochy
2007   Hanuš Vladimír, Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2008   Janoušková Věra, Věra Janoušková: Barevná zastavení
2008   Preclík Vladimír, Galerie Vladimíra Preclíka
2009    , České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010    , Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji)
2010    , Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (3. část .-- jazyk geometrie)
2010    , Slovenská grafika 20.století ze sbírek Středoslovenské galerie v Bánské Bystrici
2010   Jůzová Irena, Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2010   Lhoták Kamil, Kamil Lhoták (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2012    , Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   Nekolová Jarešová Augusta, Augusta Nekolová: Sen o ženě, vlasti a umění
nedatováno    , Krajská galerie Hradec Králové
plastika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1965   Zívr Ladislav, Smrtka
1968   Demartini Hugo, Prostorový objekt
1968   Zívr Ladislav, Portrét Jitky
1970   Zívr Ladislav, Kokon
pozvánka autorská
rok vydání   autor, název (podnázev)
2016   Medek Mikuláš, Mikuláš Medek, Portrét Jiřiny Haukové, 1967
pozvánka kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
1994    , Mira Antonović, Jan Činčera: Papíry, papírové objekty
2007    , Abstrakce první poloviny 20. století se sbírek Galerie hlavního města Prahy
2013    , České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
socha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1987   Nepraš Karel, Baletka