Jana Moravcová Modlová

* 22. 1. 1929, Běhánky, Dubí (Teplice), Česká republika (Czech Republic)
sochařka

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: xx0151720

poznámka:
odkazová forma
Moravcová-Modlová, Jana, 1929-
Moravcová, Jana, 1929-

Jana Moravcová Modlová

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1946 - 1951   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Horejc Jaroslav, *1886
1946 - 1951   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Stefan Bedřich, *1896

Jana Moravcová Modlová

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Albánie
???? - ????   Německo

Jana Moravcová Modlová

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   ArtPro - Galerie plastiky, zastoupení umělci, *
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jana Moravcová Modlová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1992/10/29 - 1992/11/29   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1952/05 - 1952/07   Svaz českých výtvarných umělců III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/09   Výstava portrétů, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1960/04/12 - 1960/05/15   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům, Praha
1961/03/31 - 1961/04/23   Jana Moravcová: Luboš Moravec: Sochařské dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/05/22 - 1979/06/30   Z komorní tvorby sochařů Prahy 2, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982/02/05 - 1982/03/28   Město a civilizace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/03 - 1986/04   Léta bojů a práce, Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1987/03/05 - 1987/04/12   Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1993/06/04 - 1993/07/04   Komorní plastika, Mánes, Praha
1993/08/05 - 1993(08/26   Výstava současného českého sochařství, Mánes, Praha
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/10/14 - 1996/11/30   Slyšme hlas, Klášter premonstrátů, Praha
2004/05/06 - 2004/06/21   Animálie, Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2005/03/17- 2005/05/17   Florálie, Mezi idylou a halucinací, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2005/09/22 - 2005/11/15   Jana a Luboš Moravcovi: Sochy, Pasáž Platýz, Praha
2005/09/22 - 2005/11/15   Jana a Luboš Moravcovi: Sochy, Pasáž Černá růže, Praha
2008/05/16 - 2008/06/01   Neviděný svět, Staroměstská radnice, Praha
2013/07/18 - 2013/11/03   Umění v Chebu: Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1964   České moderní umění, Františkovy Lázně (Cheb), Františkovy Lázně (Cheb)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Plastiky z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Jana Moravcová Modlová

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   III. členská výstava
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
  1961   Jana Moravcová, Luboš Moravec: Sochařské dílo, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   České moderní umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1969   2. pražský salón
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Z komorní tvorby sochařů Prahy 2, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Město a civilizace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Léta bojů a práce (Výstava z děl československých výtvarných umělců na počest XVII. sjezdu KSČ), Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, Praha
  1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1993   Komorní plastika, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _
  1993   Výstava současného českého sochařství
  1996   Slyšme hlas (Socha v myšlenkách Starého a Nového zákona)
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací), ArtPro, s.r.o., Praha
  2008   Neviděný svět, Sdružení Oliva, Praha
  2013   Umění v Chebu (Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedatováno   Kleinplastik aus der ČSSR, Verband Bildender Künstler Deutschlands (VBKD) / Verband Bildender Künstler der DDR, Berlín (Berlin)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2016   Zvláštní okolnosti ve veřejném prostoru / Special Circumstances in Public Space (Ilustrovaný průvodce zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru z období socialismu / An Illustrated Guide to Demolished, Removed and Relocated Art in Public Space from the Period of Communism), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Portréty na dvou výstavách (Přes všechny možné výhrady...), Výtvarná práce, 9
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   České výtvarné umění 20.století, Oldřich Tlustoš: Medaile a plakety, Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby, Hapestetika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2005   Florálie, ArtPro, s.r.o., Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.), ART Holding Praha, a.s., Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Milenium 2000/ 20001, Galerie české plastiky, Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Jana Moravcová: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991), Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _

Jana Moravcová Modlová

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Nová technologie zhotovování kovových plastik, Výtvarná práce, 6

Jana Moravcová Modlová

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Poznámka o výstavě mladých v Brně, Výtvarné umění, 8.ročník, 7.číslo, 314-319
  1959   Průběh soutěže k festivalu mládeže ve Vídni, Výtvarná práce, 10