Eduard Ovčáček

* 5. 3. 1933, Třinec (Frýdek-Místek), Česká republika (Czech Republic)
† 5. 12. 2022, Česká republika (Czech Republic)
malíř, kurátor, sochař, grafik, fotograf, typograf, vizuální básník, vysokoškolský pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990201041
WIKIDATA: Q2566203
VIAF: 15576263

Eduard Ovčáček
Male - Female

malba

Eduard Ovčáček
Bez názvu
1961
informel
lepenka
590 x 450
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1962
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
250 x 233
Eduard Ovčáček
Motýl
1962
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
290 x 180
Eduard Ovčáček
Nolycie
1963
asambláž

1470 x 550
 

poznámka:
1959-1964 mezi iniciátory bratislavských Konfrontací,
1970-76 zákaz veřejných vystoupení

Eduard Ovčáček

Zabývá se malbou, grafikou, koláží, plastikou, lettristickou fotografií, konkrétní vizuální poezií a digitální grafikou. V letech 1959 až 1965 byl spolu s Milošem Urbáskem a dalšími iniciátorem vzniku a členem bratislavské skupiny umělců KONFRONTACE, která prosazovala na Slovensku abstraktní umění - informel. V roce 1967 byl zakládajícím členem KLUBU KONKRETISTů. Od roku 1993 je členem spolku S.V.U. Mánes a od roku 2001 SČUG Hollar. Poprvé samostatně vystavoval v Galerii na Karlově náměstí v Praze v roce 1966. Zúčastnil se několika mezinárodních sympozií. Je zastoupen v mnoha veřejných sbírkách u nás i v zahraničí. Získal řadu cen a ocenění v oboru volné grafiky. V současné době je profesorem na Ostravské univerzitě, kde na katedře výtvarné tvorby vede ateliér volné a užité grafiky. Žije a pracuje v Ostravě. zdroj - www.ckv-ostrava.cz, 2008


 
Eduard Ovčáček (5. 3. 1933, Třinec), malíř, grafik, představitel lettrismu a konkrétní a experimentální poezie, autor akcí a instalací, žije v Ostravě. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Je profesorem Ostravské univerzity, vede ateliér volné a užité grafiky na katedře výtvarné tvorby. Již za studia se stal iniciátorem nezávislé skupiny výtvarných umělců Bratislavská konfrontace (1960), z níž vzešel slovenský informel. V 1. pol. 60. let se stává protagonistou lettrismu a konkrétní poezie, posléze spoluzakladatelem Klubu konkrétistů (1967); účastní se řady mezinárodních výstav vizuálního básnictví. V letech 1964-1966 se zabývá lettristickými fotografiemi, tvořenými tzv. sendvičovou technikou. Inspiruje se písmem, piktogramy a ideogramy a transformací figury do podoby písma. Knižně publikoval výbor ze své lettristické poezie Lekce velkého A, uspořádaný do sedmi tematických oddílů, z let 1962-1993, básnický výbor Slova znova slova (2000). Vizuální poezii se věnuje i nadále. V současnosti se zabývá digitální serigrafií. Uspořádal řadu samostatných výstav a zúčastnil se mnoha kolektivních expozic doma i v zahraničí. Získal řadu ocenění v oboru volné grafiky u nás i v zahraničí, např. Grand Prix hlavního města Prahy v I. ročníku Mezinárodního trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik, Praha–Krakov (1995) a za rok 1998 získává v Praze prestižní cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos tradici českého grafického umění a za výjimečné dílo a experimentátorství. Ovčáčkova díla pohybující se na pomezí výtvarného umění a básnictví jsou součástí sbírek českých, moravských, slezských i zahraničních galerií.Eduard Ovčáček

 

Eduard Ovčáček

Eduard Ovčáček
Male - Female

malba

Eduard Ovčáček
Bez názvu
1961
informel
lepenka
590 x 450
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1962
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
250 x 233
Eduard Ovčáček
Motýl
1962
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
290 x 180
Eduard Ovčáček
Nolycie
1963
asambláž

1470 x 550
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1963

sádra
výška 38 cm
Eduard Ovčáček
Kruhy
1963
strukturální grafika

350 x 300
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1963
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
315 x 230
Eduard Ovčáček
PF 1963
1963
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
195 x 195
Eduard Ovčáček
PF 1963
1963
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
195 x 195
Eduard Ovčáček
PF 1963
1963
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
195 x 195
Eduard Ovčáček
Grafická báseň Den královny Alžběty
1963
koláž
papír
330 x 220
Eduard Ovčáček
Grafická báseň Den královny Alžběty
1963
koláž
papír
330 x 220
Eduard Ovčáček
Grafická báseň
1963
koláž
papír
330 x 220
Eduard Ovčáček
Grafická báseň
1963
koláž
papír
450 x 330 - 624 x 436
Eduard Ovčáček
Grafická báseň
1963
koláž
papír
328 x 220 - 624 x 436
Eduard Ovčáček
Lusus Skripturi
1964
strukturální grafika

290 x 370
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1964
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
410 x 320
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1964
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
290 x 210
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1964
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
330 x 450
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1964
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
330 x 415
Eduard Ovčáček
Kruh IP
1964
strukturální grafika, tisk
papír
235 x 165
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1964
strukturální grafika, tisk
papír
235 x 165
Eduard Ovčáček
Zelená struktura
1965
informel
plátno, papír, lak
870 x 770
Eduard Ovčáček
Scriptura
1965
strukturální grafika

510 x 370
Eduard Ovčáček
Propalovaná bílá koláž
1965
propalovaná koláž
sololit
1225 x 925
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1965
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
448 x 330
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1965
lept (C 3)
papír
390 x 525
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1965
lept (C 3)
papír
260 x 390
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1965
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
415 x 360
Eduard Ovčáček
Tmavomodrý svět
1965
strukturální grafika, tisk
papír
255 x 252
Eduard Ovčáček
Manifest I
1965
strukturální grafika, tisk
papír
250 x 230
Eduard Ovčáček
Forte
1965
strukturální grafika, tisk
papír
231 x 157
Eduard Ovčáček
Malý manifest
1965
strukturální grafika, tisk
papír
234 x 165
Eduard Ovčáček
Corpus
1965
strukturální grafika, tisk
papír
271 x 208
Eduard Ovčáček
Tabulky I
1965
strukturální grafika, tisk
papír
220 x 150
Eduard Ovčáček
Tabulky II
1965
strukturální grafika, tisk
papír
220 x 151
Eduard Ovčáček
Tabulky III
1965
strukturální grafika, tisk
papír
220 x 150
Eduard Ovčáček
Tabulky IV
1965
strukturální grafika, tisk
papír
220 x 150
Eduard Ovčáček
Tabulky VI
1965
strukturální grafika, tisk
papír
220 x 150
Eduard Ovčáček
PF '86
1965
strukturální grafika
papír
132 x 198
Eduard Ovčáček
N - 33
1966
malba

310 x 310
Eduard Ovčáček
Vertikály II
1967
reliéf
dřevo
800 x 800
Eduard Ovčáček
Architekton IV.
1968


výška 80 cm
Eduard Ovčáček
Konstrukce s kruhy
1968

dřevo
výška 59 cm
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
128 x 130
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
200 x 170
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
140 x 140
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
205 x 152
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
230 x 130
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
195 x 197
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
221 x 182
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
212 x 112
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
160 x 170
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
195 x 170
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
195 x 195
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
195 x 200
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
170 x 160
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
198 x 165
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
198 x 202
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
210 x 195
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1969
serigrafie/sítotisk (S)
papír
261 x 255
Eduard Ovčáček
6A
1970
koláž

920 x 920
Eduard Ovčáček
Kdo na Hrad
1975
kombinovaná technika
papír
Eduard Ovčáček
Kdo na Hrad
1975
kombinovaná technika
papír
Eduard Ovčáček
Homage à Malevič
1979
malba

900 x 900
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1980
pastel, tužka, tuš
papír
420 x 295
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1980
pastel, tužka, tuš
papír
420 x 295
Eduard Ovčáček
Vstup černé
1981
propalovaná koláž

1750 x 1100
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1981
propalování
pauzovací papír
330 x 450
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1982
uhel
pauzovací papír
420 x 295
Eduard Ovčáček
Interference zájmen
1983
litografie (L)
papír
582 x 420
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1985
tuš
ruční papír
300 x 202
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1985
tuš
ruční papír
300 x 202
Eduard Ovčáček
Leoš Janáček
1985
tuš
ruční papír
300 x 202
Eduard Ovčáček
Modrý Maor
1985
malba
plátno, akryl
1303 x 1102
Eduard Ovčáček
Rozhovor
1985
malba
plátno, akryl
1157 x 888
Eduard Ovčáček
Bla - Bol
1990

ruční papír
1000 x 1000
Eduard Ovčáček
Čtyři zprávy
1991
malba
olej, plátno, papír, akryl
Eduard Ovčáček
Twelve Holiday - Rolls IV.
1991
malba
plátno, akryl
Eduard Ovčáček
Twelve Holiday Rolls - VIII.
1991
malba
plátno, akryl
Eduard Ovčáček
Velké znaky na černé / Staronové znaky
1992
malba
plátno, akryl
Eduard Ovčáček
Posuny a otočení
2000
serigrafie/sítotisk (S)

700 x 1000
Eduard Ovčáček
Posuny B
2000
serigrafie/sítotisk (S)

1000 x 700
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2001
digitální tisk
ruční papír
335 x 335
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2001
digitální tisk
ruční papír
335 x 335
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2001
digitální tisk
ruční papír
408 x 297
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
296 x 210
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
296 x 210
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
296 x 210
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
296 x 210
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 300
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 300
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 300
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 300
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 300
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 295
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 295
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 295
Eduard Ovčáček
Bez názvu
2002
digitální tisk
papír
420 x 295
Eduard Ovčáček
Čtyři čtverce
2003
digitální grafika

1000 x 700
 

Eduard Ovčáček

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1957 - 1963   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), monumentální malba, Matejka Peter, *1913

Eduard Ovčáček

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), výstavy
???? - ????   Jihlava (Jihlava), Jihlava (Jihlava), výstavy
???? - ????   Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc), Univerzita Palackého, pedagog na filozofické fakultě v l.1963-1968
???? - ????   Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město), Ostravská univerzita, pedagog od r.1991,

Eduard Ovčáček

rok od - do   student, škola, obec
???? - 2001   Vala Martin, *1976, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, volná a užitá grafika
???? - 2003   Pevný Lukáš, *1980, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
???? - 2003   Popelková Klára, *1979, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, výtvarná tvorba
???? - 1997   Bělovská Stěpánka, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
???? - ????   Rohan René, *1973, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, volná grafika
???? - ????   Strnadová Petra, *1976, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
???? - ????   Gorbunovová Michala, *1991, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění
???? - 2010   Cihlář Martin, *1986, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), volná grafika
???? - 2008   Brunclík Aleš, *1982, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění, volná grafika
???? - 2008   Kincl Petr, *1983, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), volná grafika
???? - 2008   Másilko Jiří, *1981, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění, volná grafika
???? - 2008   Vašut Luboš, *1984, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění, volná grafika
???? - 2011   Černoch Tomáš, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění, volná grafika
1964 - 1969   Wagner Miroslav, *1942, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, český jazyk, výtvarná výchova
1966 - 1967   Friedlová Naděžda, *1946, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1992 - 1997   Šimíková Lenka, *1974, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, grafika
1992 - 1995   Adamec Martin, *1972, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1992 - 1997   Jemelková-Zouharová Jolana, *1974, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1992 - 1997   Sibinský Marek, *1974, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1996 - 2000   Strnadová Petra, *1976, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1996 - 2000   Dostálová Andrea, *1976, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ
1997 - 2001   Studnický Jiří, *1969, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1998 - 2002   Luxová Bohunka, *1972, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1998 - 2002   Neuwirtová Lucie, *1979, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1998 - 2003   Nový Patrik, *1977, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1998 - 2003   Pohlová Petra, *1979, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1998 - 2003   Smetanová Tereza, *1979, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1999 - 2004   Mičolová Lenka, *1980, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1999 - 2004   Fardová Barbora, *1980, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1999 - ????   Albert Pavel, *1976, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1999 - ????   Žižka Michal, *1980, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
1999 - 2004   Mazal Miloš, *1981, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, grafika
2000 - ????   Moravec František, *1979, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
2000 - ????   Glasnáková Brigita, *1978, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
2000 - 2006   Kudělová Lenka, *1980, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
2001 - ????   Hudran Peter, *1980, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
2001 - ????   Kubiznová Jana, *1980, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
2001 - ????   Bezoušková Petra, *1982, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
2001 - ????   Majvaldová Dina, *1981, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
2002 - ????   Krupíková Petra, *1982, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
2002 - 2008   Motyková Veronika, *1982, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, kresba
2002 - 2005   Novotný Libor, *1979, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, grafika
2002 - ????   Urbášková Tereza, *1983, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta
2002 - 2007   Šuranská Hana, *1982, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Pedagogická fakulta, volná a užitá grafika
2002 - 2008   Kunová Ivana, *1987, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění, volná grafika
2006 - 2009   Heřmanová Štefková Barbora, *1987, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění, volná grafika
2007 - 2012   Novák Kubrt Jakub, *1986, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), volná grafika
2009 - 2011   Heřmanová Štefková Barbora, *1987, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění, volná grafika
2009 - 2011   Richterová Pavla, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Fakulta umění, grafika

Eduard Ovčáček

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1963/06/08   Eduard Ovčáček: Grafika, Byt P. Bu, Bratislava (Bratislava)
1966/03/10 - 1966/04/05   Eduard Ovčáček, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1967/02/13 - 1967/03/14   Eduard Ovčáček: Výtvarné dílo 1961 - 1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1970/08/27 - 1970/10/11   Eduard Ovčáček: Obrazy - plastiky - grafika, Vlastivědný ústav, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1972/04 - 1972/05   Eduard Ovčáček, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/06/13 - 1980/07/10   Eduard Ovčáček: Výtvarné dílo, Dům kultury, Orlová (Karviná)
1981/12/04 - 1982/01/04   Eduard Ovčáček: Koláže 1964 - 1981, Městské kulturní středisko, Český Těšín (Karviná)
1983/02/10 - 1983/03/16   Eduard Ovčáček: Stopy písmen 1980 - 1983, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1983/04/17 - 1983/05/21   Eduard Ovčáček, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
1983/05/23 - 1983/06/24   Eduard Ovčáček: Koláže / ruční papíry, Malá galerie Vysoké školy veterinární (VŠV), Brno (Brno-město)
1984/09/04 -   Eduard Ovčáček: Ruční papíry / koláže, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1985/10/30 - 1985/12/29   Eduard Ovčáček: Figurální tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/07/08 - 1986/07/28   Eduard Ovčáček: Ruční papíry / koláže / plastiky, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1987/04/28 - 1987/05/22   Eduard Ovčáček: Grafika, Galerie Opatov, Praha
1987/08 - 1987/10   Eduard Ovčáček: Kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1987/11/12 - 1987/12/13   Eduard Ovčáček: Práce z ručního papíru, Zámek Sokolov, Sokolov (Sokolov)
1989/04/17 - 1989/05/04   Eduard Ovčáček: Koláže, ruční papíry 1988 - 1989, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1989/05/24 - 1989/06/18   Eduard Ovčáček, Gluri-Suter-Huus, Wettingen
1990/07/24 - 1990/08/10   Eduard Ovčáček: Kresby na téma „120 dnů sodomy“ a jiné na počest 250. výročí narození D.A.F. de Sada, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1990/10/15 - 1990/11/18   Eduard Ovčáček: Kresby na téma „120 dnů sodomy“ a jiné na počest 250. výročí narození D.A.F. de Sada, Divadlo hudby, Ostrava (Ostrava-město)
1990/11/01 - 1990/11/22   Eduard Ovčáček: Obrazy, grafiky a kresby, Galerie Delta, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1991/03/12 - 1991/03/31   Eduard Ovčáček: Obrazy a grafika /parabola 61-91/, Galerie Fronta, Praha
1991/07/10 - 1991/08/04   Eduard Ovčáček: Obrazy - kresby - grafika, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1991/11 -   Eduard Ovčáček: Kresby, Klub Pod platanem, Ostrava (Ostrava-město)
1991/11/26 - 1992/01/16   Eduard Ovčáček 1961 - 1991, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/01/23 - 1992/03/01   Eduard Ovčáček: Výběr z díla 1961 - 1991, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/03/19 - 1992/04/12   Eduard Ovčáček, Klub Bohemia, Bratislava (Bratislava)
1992/03/26 - 1992/04/23   Eduard Ovčáček: Bilder, Collagen, Grafik, Skulpturen, Galerie Sochor, Hamburk (Hamburg)
1992/04/09 - 1992/05/10   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1992/05/21 - 1992/06/21   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/08/20 - 1992/09/20   Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / znaky, Galerie Nová síň, Praha
1993/03/01 - 1993/03/30   Eduard Ovčáček, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
1993/04/06 - 1993/05/09   Eduard Ovčáček, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1993/05/03 -   Eduard Ovčáček: Obrazy, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993/06/15 - 1993/07/18   Eduard Ovčáček: Soupis grafické tvorby z let 1961 - 1993, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/07/13 - 1993/08/22   Eduard Ovčáček: Výběr z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1994/04/25 - 1994/05/06   Eduard Ovčáček: EDAS - SADE, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
1995/01/13 - 1995/02/26   Eduard Ovčáček: Bilder, Collagen, Graphiken, Installationen, Galerie im Rathaus, Berlín (Berlin)
1995/09/07 - 1995/10/08   Eduard Ovčáček: Grafika a koláže, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
1996/02/21 - 1996/03/15   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
1996/04/11 - 1996/05/19   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
1996/04/14 - 1996/05/19   Eduard Ovčáček, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
1996/08/30 - 1996/10/11   Eduard Ovčáček: Slova znova slova, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1996/11/21 - 1997/01/10   Eduard Ovčáček: Von der informellen Kunst zum Lettrismus, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum), Berlín (Berlin)
1997/05/12 - 1997/06/16   Eduard Ovčáček: A zavolej náááááám!, Antikvariát a klub s galerií Černý pavouk (Galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
1998/09   Eduard Ovčáček, Staroměstská radnice, Praha
1998/11/10 - 1998/12/06   Eduard Ovčáček: Grafika - instalace z papíru, Dům umění, Zlín (Zlín)
1999/04/15 - 1999/06/06   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1999/08/04 - 1999/09/26   Eduard Ovčáček: Výběr z tvorby 1959-1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/08/10 - 1999/09/10   Eduard Ovčáček: Rotace, Dům umění, Opava (Opava)
1999/12/17 - 2000/01/30   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1969 - 1999, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2000/11/01 - 2000/12/03   Eduard Ovčáček: Výběr z díla, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2000/11/15 - 2000/12/31   Eduard Ovčáček: Serigrafie, obrazy, objekty, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/02/06 - 2001/03/24   Eduard Ovčáček: Na ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2001/04/04 - 2001/05/11   Eduard Ovčáček: Serigrafie, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2001/05/18 - 2001/07/01   Eduard Ovčáček: Výber z diela 1959 - 2000, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2001/09/18 - 2001/10/13   Eduard Ovčáček: Grafika, Galerie Hrozen, České Budějovice (České Budějovice)
2001/11/08 - 2001/12/31   Eduard Ovčáček, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
2002/04/23 - 2002/06/23   Eduard Ovčáček: Soukromé legendy, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2003/02/14 - 2003/03/28   Eduard Ovčáček: Mac&rt počítačová grafika, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2003/10/30 - 2003/11/28   Eduard Ovčáček: Mac&rt, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2005/06/29 - 2005/07/29   Eduard Ovčáček: Sémantická vibrace, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2005/09/06 - 2005/11/30   Eduard Ovčáček: Začiatky, Galéria Linea, Bratislava (Bratislava)
2005/10/06 - 2005/11/27   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/11/24 - 2006/01/20   Eduard Ovčáček: Elementární estetika, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2006/05/04 - 2006/06/11   Eduard Ovčáček: Fascinace Freudem, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda, Příbor (Nový Jičín)
2006/08/23 - 2006/09/17   Eduard Ovčáček: Serigrafie & digitální tisky 1997 - 2006, Galerie Hollar, Praha
2007/05/15 - 2007/08/04   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže 60. let ze sbírek GVUO, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/07/10 - 2007/09/29   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků, Galerie Smečky, Praha
2007/09/04 - 2007/09/30   Eduard Ovčáček: Serigrafie, Galerie Carpe diem, Praha
2008/03/06 - 2008/04/04   Eduard Ovčáček 75, Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
2008/04/02 - 2008/04/29   Eduard Ovčáček 75, Galerie města Třince - Kulturní dům Trisia, Třinec (Frýdek-Místek)
2008/06/05 - 2008/07/20   Eduard Ovčáček: Potenciál písma & znaků, Městská galerie, Hradec nad Moravicí (Opava)
2008/06/12 - 2008/08/02   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2008/09/18 - 2008/11/09   Eduard Ovčáček: Metamorfózy E. O., Turčianska galéria, Martin (Martin)
2009/03/19 - 2009/08/02   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Communication via the letter & the picture, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/04/17 - 2009/05/17   Eduard Ovčáček: Počítačová grafika, Artgallery Devín, Bratislava (Bratislava)
2009/10/21 -   Eduard Ovčáček: Letterstory, Galerie de la Maison Pierre Werner, Lucemburk (Luxemburg)
2009/11/02 - 2010/01/02   Eduard Ovčáček: Fotografika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010/10/22 - 2010/11/16   Eduard Ovčáček: Odadozet, Rondo Sztuki, Katovice (Katowice)
2011/12/01 - 2012/02/05   Eduard Ovčáček: Ve zkratce / A Glance, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2012/06/09 - 2012/07/04   Eduard Ovčáček: Poslední dekáda / Lost decade, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2012/10/19 - 2012/12/02   Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960-2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2013/03/05 - 2013/04/05   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak / Again & Differently, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2013/05/21 - 2013/06/30   Ovčáček !!!, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/10/10 - 2014/01/05   Eduard Ovčáček: Ve zkratce II., Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/10/25 - 2014/03/16   Eduard Ovčáček: Oeuvres graphiques & sculptures, Musée de l'imprimerie, Lyon
2013/11/04 - 2014/01/31   Eduard Ovčáček: Práce z 60.–80. let, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
2014/01/21 - 2014/02/07   Eduard Ovčáček: Malé formáty, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
2014/11/21 - 2014/12/28   Eduard Ovčáček: Letterstory.cz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2014/12/11 - 2015/01/25   Eduard Ovčáček: Archív & Nové práce, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2015/09/12 - 2015/10/02   Eduard Ovčáček: Space Forms / Formy przestrzenne, Akademia Sztuk Pięknych (Akademie výtvarných umění), Katovice (Katowice)
2015/10/01 -   Eduard Ovčáček: Grafika je dar I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/01/20 - 2016/03/20   Eduard Ovčáček: Grafika je dar II., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/03/10 - 2016/04/22   Eduard Ovčáček: Černobílá série & konstelace, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2016/04/06 - 2016/06/05   Eduard Ovčáček: Grafika je dar III., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/06/17 - 2016/09/04   Eduard Ovčáček: Grafika je dar IV.- Lekce velkého A, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/09/29 - 2016/11/13   Eduard Ovčáček: Šifry & citace, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2017/05/07 - 2017/09/17   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/27 - 2018/10/28   Eduard Ovčáček: Kódy & prostorové formy, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2018/10/31 - 2018/11/25   Eduard Ovčáček: Struktury, Galerie Hollar, Praha
2019/06/18 - 2019/08/02   Eduard Ovčáček: Média, vizuální poezie, Slezskoostravská galerie, Ostrava-Slezská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
2019/08/30 - 2019/11/10   Eduard Ovčáček: Expozícia univerza, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2020/07/06 - 2020/09/15   Eduard Ovčáček: Propalované koláže a objekty, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2020/07/17 - 2020/08/31   Eduard Ovčáček: Od A do Z, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2021/08/23 - 2021/10/01   Eduard Ovčáček, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2022/03/04 - 2022/04/21   Eduard Ovčáček: Fotografika, Artinbox Gallery, Praha
2022/10/22 - 2023/01/08   Eduard Ovčáček: Groteska (70. – 90. léta), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2023/03/29 - 2023/05/21   Eduard Ovčáček / EDAS: Znaky – 1968 – Groteska, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/05/25 - 2023/08/27   Eduard Ovčáček: Mileniál?, Dům umění, Opava (Opava)
2023/05/25 - 2023/08/27   Eduard Ovčáček: Mileniál?, Kostel sv. Václava, Opava (Opava)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1961/01/15   Konfrontácia 1, Ateliér Jozefa Jankoviče, Bratislava (Bratislava)
1962/05/13   Konfrontácia 2: Maľba, plastika, grafika, Ateliér Andreje Rudavského, Podunajské Biskupice, Bratislava (Bratislava II)
1963   Čunderlik, Ovčaček, Urbasek, Galeria Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło, Varšava (Warszawa)
1963/05/25 - 1963/05/26   Konfrontácia 3, Byt Ivana Mačáka, Bratislava (Bratislava)
1963/10/20 - 1963/11/10   II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/12/17 - 1964/01/21   Tvůrčí skupina Parabola, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964   Tschechische Graphik, Alpbach, Alpbach
1964/03   Konfrontácia 4: Grafika a kresba, Slovenské národné divadlo, Malá scéna, Bratislava (Bratislava)
1964/04   III. výstava mladých - Ostrava, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1964/05/12 - 1964/06/28   Tvůrčí skupina Parabola, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1964/11/07 -1964/11/30   Konfrontácia 5, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965   6. Mednarodni bienale grafike (International Biennale of Graphic Art, Ljubljana), Lublaň (Ljubljana), Lublaň (Ljubljana)
1965/01 - 1962/02   Svaz československých výtvarných umělců v Ostravě: Členská výstava, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/02/23 - 1965/03/28   Tvůrčí skupina Bratislava, Galerie Nová síň, Praha
1965/02/28 - 1965/04/04   Skupina Kontrast: Grafika, plastika, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1965/06/11 - 1965/07/04   Výstava tvůrčí skupiny Kontrast, Galerie Československý spisovatel, Praha
1965/07/02 - 1965/07/30   Písmo a obraz, Galerie Dílo, Ostrava (Ostrava-město)
1965/07/04 - 1965/08/29   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1965/07/22 - 1965/08/22   1. biennale form przestrzennych Elblag, Galeria El, Elbląg (Elbing / Elbínek)
1965/07/30 - 1965/08/22   Grafika 65, Galerie Václava Špály, Praha
1965/08/24 - 1965/08/31   Junge tschechische graphiker, 1. Teil, Alpbach, Alpbach
1965/09/01 - 1965/09/07   Junge tschechische graphiker, 2. Teil Skripturale Graphik, Alpbach, Alpbach
1965/09/24 - 1965/10/23   Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek, Klaus Warmuth, Galerie Ruth Nohl, Siegen
1966/01/14 - 1966/02/06   Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha
1966/02/13 - 1966/03/13   Obraz a písmo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/04/17 - 1966/04/30   Obraz a písmo, Městské muzeum, Kolín (Kolín)
1966/09   Poezie písma, Národní muzeum, Praha
1966/09/20 - 1966/10/16   Výtvarná fronta severní Moravy, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/11/04 - 1966/11/27   Pátá výstava moravské grafiky, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1966/11/08 - 1966/12/31   Junge tschechische Grafik, Galerie t, Heidelberg
1967/03/04 -   Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín (Torino)
1967/05/11 - 1967/06/11   Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/05/21 -1967/07/31   Nové cesty II: Mladá generace, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/06/16 - 1967/07/09   Tschechoslowakische Graphik, Sonninhalle des Kieler Schlosses, Kiel
1967/08/20 - 1967/08/30   Klub der Konkretisten, Alpbach, Alpbach
1967/09   Grafika, plastika, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/10/13 -   Václav Beránek, Svatoslav Böhm, Eduard Ovčáček, Jaroslav Rusek, Miloš Urbásek: Grafiky a plastiky, Galerie Dílo, Ostrava (Ostrava-město)
1967/11/06 - 1967/11/26   Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/02/25 -   50 let československé grafiky, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/03/27 - 1968/05/12   Klub konkrétistů a hosté, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1968/04/11 - 1968/04/30   Club der Konkretisten Prag, Haus der guten Form, Stuttgart
1968/09/08 - 1968/10/27   1. bienále "Výzkumy grafiky", Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/10/04 - 1968/11/03   Contemporary Prints of Czechoslovakia / La gravure contemporaine en Tchécoslovaquie, The National Gallery of Canada (Musée des beaux-arts du Canada), Ottawa
1968/10/10 - 1968/10/30   Šestá výstava moravské grafiky 1968, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
196811/23 - 1969/01/19   Biennial of Graphic Arts, Bradford, Bradford
1969/01/23 - 1969/02/21   Junge Künstler aus der ČSSR, Haus am Kleistpark, Berlín (Berlin)
1969/03 - 1969/04   22 grafici della Cecoslovacchia, Libreria Feltrinelli, Florencie (Firenze)
1969/04/27 - 1969/05/25   Klub konkretistů a hosté domácí i zahraniční, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/05/23 -   Klub konkretistu Cekoslovacchia, Studio d´informazione estetica, Turín (Torino)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/09/19 - 1969/10/19   Klub konkrétistov, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1970   Umenie Moravy, Okresné múzeum, Topoľčany (Topoľčany)
1970/02/08 -   77 grafici, Galleria del Palazzo dei Principi, Corregio
1970/03/06 - 1970/05/03   Graveurs tchécoslovaques contemporains, Cabinet des estampes (Cabinet d'arts graphiques), Ženeva (Genève)
1970/04 - 1970/05   Svatoslav Böhm, Eduard Ovčáček, Jaroslav Rusek, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1970/09/08 - 1970/09/27   Czechoslovak Graphics, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1970/09/10 - 1970/10/31   Umenie Moravy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1970/09/12 - 1970/09/27   50 e uno grafici cecoslovacchi, Edificio Scolastico Giovanni Pascoli, Massafra
1970/09/20 - 1970/11/15   Současná československá grafika, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1971/01/10 - 1971/03/02   Umenie Moravy, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/01/27 - 1971/02/27   Klub der Konkretisten: Objekte und Graphik, Galerie Interior, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1971/04 - 1971/05   Premio Internazionale Biella per l´incisione, Museo Civico, Biella
1974   Osteuropäische Kunst aus der Sammlung des Museum Bochum, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1974/10/24   První podzimní ostravské setkání, Opuštěný dům, Ostrava (Ostrava-město)
1974/12/13 - 1975/02/28   Tschechische Künstler, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
1976   Czeska i słowacka poezja konkretna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1983/11/22 - 1984/01/08   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/10/05 - 1984/11/30   Bonjour, monsieur Kolář!, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
1984/10/13 - 1984/10/30   Čtyřverší, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1985/10/21 - 1985/11/25   International Experimental Art Exhibition, The Young Artists Club, Budapešť (Budapest)
1986/01/15 - 1986/02/15   Experimental Art, Ady Endre Művelődési Ház, Miškovec (Miskolc)
1986/07/06 - 1986/09/28   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1986/12/30 - 1987/01/17   Primera bienal internacional de poesía visual y experimental en México 1985–1986, Centro cultural José Martí, Ciudad de México (Mexico City)
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/10 - 1987/06/10   Klub der Konkretisten 1967 - 1987, Objekte und Grafiken, Galerie Rafay, Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis)
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/03/19 - 1988/03/27   První jarní den, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1988/11/01 - 1988/11/13   Contemporary Czechoslovak Prints, Fine Arts Building Gallery, Edmonton
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/05/24 - 1989/06/18   Kunst aus Prag / Josef Istler: Radierungen, Aquarelle, Zeichnungen; Eduard Ovčaček: Collagen, Grafiken, Zeichnungen, Gluri-Suter-Huus, Wettingen
1989/05/24 - 1989/08/20   Moravská grafika 1989, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/06/29 - 1989/07/28   Úsměv, vtip a škleb, Palác kultury, Praha
1989/12/19 - 1990/01/31   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava, Památník národního písemnictví, Praha
1990/01/27 - 1990/02/04   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici, Lidový dům, Praha
1990/04/06 - 1990/06/08   Image Imprimée de Tchécoslovaquie. Affiche, gravure, illustration, Centre de la Gravure et de l´Image Imprimée de la Communauté française de Belgique, La Louviere
1990/04/25 - 1990/05/20   Papiriál 90, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/08/20 - 1990/09/16   Kontrasty, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1990/12/06 - 1991/02/20   Papiriál 90, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990/12/17 - 1991/01/07   Paper Art ´90, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1991/02/07 - 1991/03/01   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1991/04   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/04/02 - 1991/04/29   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
1991/05 - 1991/06   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1991/10/24 - 1991/11/30   6 tschechische grafiker, Galerie Sochor, Hamburk (Hamburg)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1992/01/17 - 1992/03/01   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/03/02 - 1992/03/30   Bednář, Halberštát, Charousek, Kučera, Ovčáčková, Ovčáček, Pajasová, Rutowski, Steininger, Varmuža, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/06/15 - 1992/07/04   Hommage à John Cage, Rozhlasové kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
1992/06/17 - 1992/08/02   Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/06/29 - 1992/07/25   Kresby v labyrintu, Divadlo Labyrint, Praha
1992/07 - 1992/08   Dvacet československých grafiků, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1992/07/02 - 1992/08/30   Možnosti drobné plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1992/07/14 - 1992/07/31   Hommage à John Cage, Galéria Art Deco, Nové Zámky (Nové Zámky)
1992/07/17 - 1992/08/16   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1992/08/18 - 1992/09/13   Papiriál 92, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1992/09/03 - 1992/10/04   Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/11/05 - 1992/12/06   Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1993   Eduard Ovčáček: Malarstwo, grafika, Zbyněk Janáček: Grafika, rysunek, Centrum Sztuki w Bytomiu, Bytom
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/07/07 - 1993/08/06   Chrasten, Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha
1993/10/01 - 1993/12/12   Papiriál 93: Handschrift der Gegenwart / Rukopis současnosti, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim
1993/12/02 - 1994/01/02   Kresba v tvorbě členů TT klubu výtvarných umělců, Ostravské muzeum, Ostrava (Ostrava-město)
1993/12/09 - 1994/01/06   Svatopluk Klimeš, Eduard Ovčáček: Die Spuren des Feuers, Galerie Jensen, Hamburk (Hamburg)
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/01/20 - 1994/02/27   Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
1994/02/03 - 1994/02/20   Oheň, voda: Kresby, koláže, grafika Svatopluka Klimeše a Eduarda Ovčáčka s performancí Svatopluka Klimeše, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/03/15 - 1994/03/27   Informační konzerva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1994/05/10 - 1994/06/04   Setkání IV - Zrcadlení, Galerie R, Praha
1994/05/11 - 1994/10/30   Prostor Zlín ´94, Zlín, exteriéry města, Zlín (Zlín)
1994/05/15 - 1994/06/26   Bratři Hůlové, Galerie H, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1994/06/07 - 1994/07/10   Vyšehrad ´94, Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha
1994/06/24 - 1994/07/30   Symbol of three Generations. Malarstwo, grafika, performance, wideo, Galeria Centrum, Katovice (Katowice)
1994/06/25 - 1994/07/30   Symbols of Three Generations, Galeria Centrum, Katovice (Katowice)
1994/07/16 - 1994/07/31   Partitury, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1994/07/25 - 1994/09/04   Zastavený čas, židovské ghetto, Třebíč (Třebíč)
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10   Zastavený čas II - Třebíč, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/11/10 - 1994/12/04   Symbols of Three Generations. Malba, grafika, performance, video, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1994/11/29 - 1995/01/05   Mánes Mánesu, Mánes, Praha
1994/12/15 - 1995/02/05   Solidart 2000: Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995   Písmo ve výtvarném umění, Městské divadlo, Kolín (Kolín)
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/02/23 - 1995/04/16   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/03/23 - 1995/04/23   Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/04/05 - 1995/05/28   Zeichen über Grenzen, Technomuseum (Landesmuseum für Technik und Arbeit), Mannheim
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/05/25 - 1995/06/27   Mosty, Mánes, Praha
1995/05/25 - 1995/07/09   Umění frotáže, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/05/27 - 1995/07/25   Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha
1995/09/04 - 1995/10/01   Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1995/09/07 - 1995/12/03   Ze současné tvorby. 90. léta, Dům umění, Zlín (Zlín)
1995/10/27 - 1995/12/10   Salón Beskydy 95, Kaštiel Oščadnica, Oščadnica
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1995/12 - 1996/01   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (malba, plastika), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01/17 - 1996/03/10   Salon Beskydy 1995/96, Zámek Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/12 - 1996/05/20   Message of the Sign - Between Letter and Image, Hall (1), Abu Dhabi
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/05/27 - 1996/06/29   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění, Benešov (Benešov)
1996/06/07 - 1996/07/07   Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1996/07/01 - 1996/08/25   Znaky bez hranic: Umění papíru z České republiky, Rakouska, Německa, Národní technické muzeum, Praha
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/05 - 1996/09/24   Znaky bez hranic: Umění papíru z České republiky, Rakouska, Německa, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/17 - 1997/01/25   Zeichen über Grenzen, Die Deutsche Bibliothek, Lipsko (Leipzig)
1996/11/12 - 1996/12/31   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1996/12/03 - 1996/12/08   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Meguro Museum of Art, Tokio (Tokyo)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/01/31 - 1997/03/31   Zeichen über Grenzen, Cranach Höfe, Wittenberg
1997/02/05 - 1997/02/16   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Create Hamamatsu Gallery, Hamamatsu (Shizuoka)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/10 - 1997/06/02   Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/26 - 1997/06/01   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Iida city Museum of Art, Iida (Nagano)
1997/05/15 - 1997/06/13   Pedagogové katedry výtvarné tvorby Ostravské Univerzity - vedoucí ateliéru, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
1997/06/10 - 1997/08/17   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Tatsuno Museum of Art, Tatsuno (Nagano)
1997/06/12 - 1997/08/31   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/06/25 - 1997/09/01   Panoráma manýrismu 97 aneb co si Rudolf nestih´koupit, Galerie U prstenu, Praha
1997/09/04 - 1997/11/16   Česká koláž, Palác Kinských, Praha
1997/09/09 - 1997/10/05   Kresba členů Spolku výtvarných umělců Mánes a jejich hostů, Mánes, Praha
1997/09/10 - 1997/09/21   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Yurinkan, Kiryū (Gunma)
1997/09/10 - 1997/11/30   Velký formát, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/09/11 - 1997/11/02   Klub konkrétistů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/11/18 - 1998/01/04   Klub konkrétistů, Dům umění, Zlín (Zlín)
1997/11/27 - 1998/01/04   Kolmo k ose, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1997/12/10 - 1998/01/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánes, Praha
1998   Velký formát, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
1998   Velký formát, Zámek Valtice, jízdárna, Valtice (Břeclav)
1998/01/09 - 1998/02/08   Jubilanti Mánesa 1998, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1998/01/15 - 1998/02/15   Klub konkrétistů, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/03/04 - 1998/03/29   Iniciace. Učitel a žák, Galerie Hollar, Praha
1998/03/05 - 1998/04/19   Klub konkrétistů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/04/30 - 1998/06/14   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/06/14 - 1998/08/30   Poesia totale. Dal colpo di dadi alla poesia visuale, Palazzo della Ragione Mantova, Mantova
1998/06/25 - 1998/12/31   Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/06/28 - 1998/09/05   Klub konkrétistů, Vila manželů Kotrbových, Klenová (Klatovy)
1998/07/10 - 1998/08/21   Odpich (Z tvorby členů Klubu otevřené kultury), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1998/07/15 - 1998/08/13   Ostrava - umjeni...?, Mánes, Praha
1998/08/14 - 1998/09/13   Moje mořské dobrodružství začíná..., Mánes, Praha
1998/09/01 - 1998/10/04   Ostrava - umjeni...?, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha
1998/10/17 - 1999/02/07   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1998/11/24 - 1999/01/03   Česká serigrafie, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1999/01/13 - 1999/02/21   Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
1999/02/01 - 1999/02/22   Česká serigrafie, Staroměstská radnice, Praha
1999/03/25 - 1999/05/23   Klub konkrétistů / Klub konkretistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1999/04/13 - 1999/05/14   Česká serigrafie, Dům umění, Opava (Opava)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/02 - 1999/07/04   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Galerie Hollar, Praha
1999/06/20 - 1999/08/01   Světla - stíny - odlesky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
1999/11/24 - 2000/03/26   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
2000   Schenkungen, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
2000/01/27 - 2000/03/19   Současná česká serigrafie, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/03/23 - 2000/04/16   ...a poletíme dál..., Mánes, Praha
2000/04/11 - 2000/05/08   Česká serigrafie, Dům umění, Zlín (Zlín)
2000/04/11 - 2000/05/31   Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/09/27 - 2000/10/29   Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2001/05/18 - 2001/07/01   Súčasná česká serigrafia, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2001/06/01 - 2001/06/18   Contemporary Czech Graphic Art, Ephrat Gallery, Tel Aviv
2001/06/14 - 2001/09/30   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/07/03 - 2001/08/03   Magické číslo tři, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2001/07/18 - 2001/09/02   Klub konkrétistů, Dům umění, Opava (Opava)
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/10/20 - 2001/12/02   Pocta kubismu, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2001/11/17 - 2001/11/25   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Miiteleuropa, Palais Esplanade, Merano (Meran)
2001/11/20 - 2002/01/10   Tendence 60. let IV. Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/01/10 - 2002/02/17   Šiesti zo šesťdesiatych / Six from the Sixties, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava (Bratislava)
2002/02/12 - 2002/03/31   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/02/28 - 2002/03/31   Six from the sixties, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/04/09 - 2002/05/05   Six from the sixties, Mánes, Praha
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2002/09/24 - 2002/11/01   Mistři české moderny, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2002/10/30 - 2002/12/01   8. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2003/01/08 - 2003/02/02   Jubilanti Hollaru 2003, Galerie Hollar, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/04/07 - 2003/05/11   Jubilanti S.V.U. Mánes 2003, Obecní galerie Beseda, Praha
2003/04/07 - 2003/05/11   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2003, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/07/12 - 2003/08/03   Papír 03, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/11/11 - 2003/12   Hollar: Současná česká grafika, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2003/11/18 - 2003/12/06   Typický obraz, Чешcкий центр Москва (České centrum Moskva), Moskva (Moscow)
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2004/01/24 - 2004/03/14   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století (Z uměleckých sbírek firem Satt a Galerie Joži Uprky, Vitar-Limova Zlín a Linea Nivnice), Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/09/16 - 2004/10/31   Strukturální grafika 60. let: Pohledy do sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/09/29 - 2004/10/24   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Galerie Hollar, Praha
2004/10/05 - 2004/11/28   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné tvorby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/14 - 2005/01/31   Poesia totale, Studio Brescia Arte contemporanea, Brescia
2004/11/13 - 2005/01/09   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
2005/02/24 - 2005/03/27   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/06/29 - 2005/09/10   Œuvres graphiques des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2005/07/14 - 2005/09/11   Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/09/02 - 2005/10/09   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego, Atlas Sztuki, Lodž (Łódź)
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/15 - 2006/04/30   České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/04/26 - 2006/05/28   Česká grafika 60. let, Galerie Hollar, Praha
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/05/16 - 2006/06/11   Jablko od stramu: Berenika Ovčáčková & Eduard Ovčáček: Grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary: Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/10/11 - 2006/11/12   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha
2006/11/30 - 2007/01/14   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/12/09 - 2007/01/31   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2006/12/16 - 2007/01/31   Accrochage, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2007/01/18 - 2007/02/15   Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/03/28 - 2007/04/22   Grafické techniky 5. Serigrafie a digitální tisk, Galerie Hollar, Praha
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/06/20 - 2007/07/15   Grafické desetiletí. Nová jména v Hollaru 1997 - 2007, Galerie Hollar, Praha
2007/09/13 - 2007/10/02   Hommage á Kassák 120/40, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/01/09 - 2008/02/10   Jubilanti Hollaru 2008, Galerie Hollar, Praha
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/02/14 - 2008/03/16   Grafické techniky 5.: Serigrafie a digitální tisk, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2008/02/26 - 2008/03/30   Factory: Workshop digitálního tisku, Dům umění, Opava (Opava)
2008/02/26 - 2008/03/30   Hommage à Kassák, Dům umění, Opava (Opava)
2008/04/11 - 2008/05/18   Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/06/27 - 2008/09/03   Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/09/09 - 2008/10/05   Ostrava Art 2008, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/10/08 - 2008/11/09   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
2008/10/08 - 2008/11/23   Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/11/13 - 2008/12/22   Druhotvary, Památník Leoše Janáčka, Brno (Brno-město)
2008/12/09 - 2009/01/31   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/19 - 2009/05/31   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část I – Struktura a exprese, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/08/04 - 2009/09/27   Stopy ohně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/08/22 - 2009/10/04   Horizontal in Fläche und Raum, Schloss Wiligrad, Lübstorf (Nordwestmecklenburg)
2009/09/13 - 2009/12/17   Fleuves, Cneai (Centre National Edition Art Image), Chatou
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
2009/10   The best to Rome, Řím (Roma), Řím (Roma)
2009/11/04 - 2010/01/08   Vizuální poezie, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2010/03/05 - 2010/04/02   Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček, Marek Sibinský: 3, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
2010/04/21 - 2010/05/16   To nejlepší pro Karvinou, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/05/20 - 2010/07/11   Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/10/05 - 2010/10/30   Dlouhé vedení, Galerie města Třince - Kulturní dům Trisia, Třinec (Frýdek-Místek)
2010/11/25 - 2011/01/23   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011   Trójka, Galeria Pryzmat, Krakov (Kraków)
2011/01/27 - 2011/03/27   Cena Vladimíra Boudníka /1995–2010/ a Autorské knihy /1997–2009/, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/03/25 - 2011/05/20   Monodialogy Eduarda Ovčáčka a Luboše Jarcovjáka, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2011/06/08 - 2011/06/27   Česká grafická tvorba 2. poloviny 20. století, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/06/26 - 2011/09/25   Dialog přes hranice: Sbírka Hanse-Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/06/29 - 2011/08/28   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/07/14 - 2011/09/03   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2011/08/24 - 2011/09/09   Partitury, parafráze, Galerie Dole, Ostrava (Ostrava-město)
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/12/08 - 2012/01/29   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/01/26 - 2012/03/09   Eduard Ovčáček & Miloš Urbásek, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
2012/02/09 - 2012/04/15   Ostrava! Ostrava! Nejen zlatá šedesátá ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/06/06 - 2012/10/13   Na houby / for John Cage, Opava (Opava), Opava (Opava)
2012/10/11 - 2012/11/11   Metamorfozy: Česká plastika 1912-2012, Galerie Moderna, Praha
2012/10/18 - 2012/11/18   Ostrava Art 2012, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/01/02 - 2013/02/03   Jubilanti Hollaru 2013, Galerie Hollar, Praha
2013/02/20 - 2013/03/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/03/21 - 2013/05/19   V umění volnost, Clam-Gallasův palác, Praha
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/08/01 - 2013/09/08   Umění je abstrakce, Galerie Moderna, Praha
2013/09/12 - 2013/11/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/10/14 - 2014/04/30   Centrální přitažlivost / Central Gravitation, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/11/19 - 2014/02/09   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/11/21 - 2014/01/03   Sokolská 26 - dvacet let, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2014/03   Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček, Pavel Albert, Marek Sibinský: Wystawa grafiky, Galeria Medium, Varšava (Warszawa)
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Galerie Cella, Opava (Opava)
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Hovorny, Opava (Opava)
2014/11/11 - 2014/11/30   3 ZEM, Městská galerie, Otrokovice (Zlín)
2015/03/03 - 2015/05/24   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův salon (2007-), Praha
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2015/09/12 - 2015/10/02   Codex mundi, Rondo Sztuki, Katovice (Katowice)
2015/11/04 - 2015/11/21   Znak, písmo, šifra, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/06/10 - 2016/07/10   Tohle není poesie! (Zhroucení citů): Figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2016/08/11 - 2016/09/18   1960 - 1970, Galerie Moderna, Praha
2016/11/09 - 2016/12/04   Od Boudníka k dnešku: Česká strukturální grafika, Galerie Hollar, Praha
2016/12/15 - 2017/02/05   ...na papieri, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/05/24 - 2017/08/27   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/22 - 2017/08/06   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
2017/07/20 - 2017/08/20   Situaace Ostrava 2017, Důl Michal, Michálkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/10/11 - 2018/01/13   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2017/10/13 - 2018/01/20   Hollar dnes, Obecní dům, Praha
2017/10/24 - 2017/11/24   6 × 6 = 6: Generačná násobilka umenia, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
2018/01/09 - 2018/02/18   ...na papieri 2, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/06/01 - 2018/09/02   100 + 1 Hollar, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/09/05 - 2018/10/13   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
2018/10/11 - 2018/12/31   Kde domov můj, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/02/09 - 2019/05/12   Kuna nese nanuk. Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/06/29 - 2019/09/22   Screening: Sbírka SWO a ISSO Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/07/12 - 2019/10/06   Nezlomní: Od Franze Kafky po sametovou revoluci / The Steadfast: From Franz Kafka to the Velvet Revolution, Obecní dům, Praha
2019/10/12 - 2020/02/02   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/11/14 - 2020/01/05   Klub konkretistů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/11/15 - 2020/01/05   O 50 let později / 50 Years Later, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/02/09 - 2020/04/26   Srdce velkoměsta II: Práce na papíře ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2020/07/07 - 2020/08/31   Letní salon / Summer Salon 2020, Sophistica Gallery, Praha 1
2021/03/28 - 2021/08/22   Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2021/06/03 - 2021/06/30   Nové cesty - nové objevy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2021/07/31 - 2021/10/10   Přítomnost, Městská galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují (Náchod)
2021/08/19 - 2021/09/12   Hledání neopakovatelnosti (Monotyp na cestě k novým podobám), Galerie Hollar, Praha
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/01/19 - 2022/03/06   Radost, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/10/12 - 2022/11/06   Silkscreen Blues: Současná česká serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022, Galerie Hollar, Praha
2022/11/04 - 2023/01/15   Rytmus, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/01/05 - 2023/01/29   Jubilanti Hollaru 2023, Galerie Hollar, Praha
2023/02/02 - 2023/02/26   Perimetr serigrafie: Současná slovenská serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022, Galerie Hollar, Praha
2023/02/16 - 2023/04/14   Topografie hnízda, Galerie Fakulty umění Ostravské Univerzity (GAFU), Ostrava (Ostrava-město)
2023/05/04 - 2023/06/04   Magické číslo 3, Galerie Hollar, Praha
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/11/22 - 2024/02/04   Salon L. Š. (Dům umění II: Trienále současného umění), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
2024/03/28 - 2024/08/25   Umenie, ktoré zostalo: Kolekcia – Medzinárodné bienále mladých výtvarníkov DANUVIUS 1968, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
akce
termín   název výstavy, místo konání
2003/07/10   Papír 03, Klášter Porta Coeli, Předklášteří (Brno-venkov)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/05/17   3. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/05/31   Praha světácká, aukce, Galerie U prstenu, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003/09/28   1. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/06/09   Aukce. Geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13   18. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
2015/04/21   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/04/02   Etcetera 1½ (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/30   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/01   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Dům techniky, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2018/12/09   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry - aukce, Karolinum, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2021/12/05   15. aukční salon výtvarníků - 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/03/24   191. aukce: Aukce současného umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/14   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Kavárna Louvre, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2023/04/22   EtceteraArt 16: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
mail art
termín   název výstavy, místo konání
1986   1a. bienal internacional de poesia visual y experimental en méxico, Mexico City, Ciudad de México (Mexico City)
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
2006/03/10 - 2006/03/20   1. internetová aukce, Internet, _
2006/03/10 - 2006/03/20   1. internetová aukce, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/04/17 - 1997/05/16   3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2000/05/22 - 2000/05/31   Praha světácká, Galerie U prstenu, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2003/09/22 - 2003/09/26   I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/30 - 2009/06/09   Geometrická abstrakce, aukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2010/11/11 - 2010/11/13   18. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha
2015/04/14 - 2015/04/20   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art, Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/24 - 2016/03/26   Etcetera 1½ (Předaukční výstava), Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/03/30 - 2016/04/02   Etcetera 1½ (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/18 - 2016/11/30   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/10/30 - 2017/11/01   Předaukční výstava Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2017/11/20 - 2017/11/25   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/28 - 2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/12 - 2018/11/18   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/11/20 - 2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/22 - 2018/12/07   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2019/12/09 - 2019/12/18   69. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/18 - 2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2021/11/23 - 2021/12/03   15. aukční salon výtvarníků. 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/03/14 - 2022/03/24   191. aukce: Současné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/30 - 2022/05/13   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/16 - 2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2023/04/13 - 2023/04/22   EtceteraArt 16: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1992 -   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/12/20 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2022/11/27 -   mk²: Museum Kampa v Moravském Krumlově, Zámek Moravský Krumlov, Moravský Krumlov (Znojmo)
2023 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1996/07/19 -   Velký formát '96, Zámek Valtice, jízdárna, Valtice (Břeclav)
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Eduard Ovčáček

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Eduard Ovčáček
  1966   Eduard Ovčáček: Výtvarné dílo 1961-1966
  1970   Eduard Ovčáček: Obrazy - plastiky - grafika
  1972   Eduard Ovčáček
  1980   Eduard Ovčáček: Výtvarné dílo
  1981   Eduard Ovčáček: Koláže 1964 - 1981
  1983   Eduard Ovčáček
  1983   Eduard Ovčáček: Koláže / ruční papíry
  1984   Eduard Ovčáček: Ruční papíry / koláže
  1985   Eduard Ovčáček: Figurální tvorba
  1986   Eduard Ovčáček: Ruční papíry / koláže / plastiky
  1987   Eduard Ovčáček: Kresby (Téma: Dante, De Sade, Lautréamont, Jarry, L. Klíma, Beckett & spol.)
  1987   Eduard Ovčáček: Práce z ručního papíru (Koláže / kresby)
  1989   Eduard Ovčáček
  1989   Eduard Ovčáček
  1990   Eduard Ovčáček: Kresby (Kresby na téma „120 dnů sodomy“ a jiné na počest 250. výročí narození D.A.F. de Sada), Městské kulturní středisko, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Eduard Ovčáček: Obrazy a grafika / Parabola 61-91/
  1991   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Eduard Ovčáček
  1992   Eduard Ovčáček, Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / znaky
  1992   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie
  1993   Eduard Ovčáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Eduard Ovčáček: Soupis grafické tvorby z let 1961 - 1993, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Eduard Ovčáček: Výběr z díla, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1995   Eduard Ovčáček
  1995   Eduard Ovčáček: Grafika, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1996   Eduard Ovčáček
  1996   Eduard Ovčáček: Von der informellen Kunst zum Lettrismus (Kunst der sechziger Jahre)
  1998   Eduard Ovčáček (2. mezinárodní trienále grafiky Inter-kontakt-grafik Praha 1998)
  1998   Eduard Ovčáček: Grafika - instalace, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Eduard Ovčáček: Rotace
  1999   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1968-1999, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959-1999, Gema Art - Galerie Gema, Praha
  2000   Eduard Ovčáček: Seriografie, malby, instalace, ruční papíry, propalované koláže z let 1990-2000
  2001   Eduard Ovčáček
  2001   Eduard Ovčáček
  2001   Eduard Ovčáček, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2001   Eduard Ovčáček: Grafika
  2001   Eduard Ovčáček: Na Ostravsku, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Eduard Ovčáček, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2005   Eduard Ovčáček: Začiatky, Galéria Linea, Bratislava (Bratislava)
  2006   Eduard Ovčáček: Interpretace - kresby / grafiky
  2006   Eduard Ovčáček: Serigrafie & digitální tisky 1997-2006, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže šedesátých let ze sbírek GVUO, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Eduard Ovčáček 75
  2008   Eduard Ovčáček 75
  2008   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov / Aspects of geometry, letters & signs, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
  2009   Eduard Ovčáček: Fotografika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Eduard Ovčáček: Počítačová grafika, Artgallery Devín, Bratislava (Bratislava)
  2011   Eduard Ovčáček: Ve zkratce / A Glance, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2013   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak / Again & Differently (Od 60. let po současnost / From the 1960s to the present), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Ovčáček !!! 1933 / 2013, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Eduard Ovčáček: Archív & nové práce, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2014   Eduard Ovčáček: Letterstory.cz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
  2016   Eduard Ovčáček: Šifry & citace, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
  2017   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy / Intermedia cross overs, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Eduard Ovčáček: Groteska / Grotesque (70.–90. léta / 70's–90's), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Čunderlik, Ovčaček, Urbasek
  1963   Parabola, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1964   III. výstava mladých - Ostrava, Svaz českých výtvarných umělců, Ostrava (Ostrava-město)
  1964   Konfrontácia 4 (Grafika a kresba)
  1965   Bratislava (Fila, Haberernová, Jankovič, Kočišová, Kočiš, Ovčáček, Urbásek), Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965   Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek, Klaus Warmuth, Galerie Ruth Nohl, Siegen
  1965   Písmo a obraz (Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek)
  1965   Svaz československých výtvarných umělců v Ostravě: Členská výstava, Svaz československých výtvarných umělců, Ostrava (Ostrava-město)
  1965   Tvůrčí skupina Kontrast Ostrava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Výstava tvůrčí skupiny Kontrast
  1966   Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky)
  1966   Obraz a písmo ((16 stran)), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Obraz a písmo ((32 stran)), Městské muzeum, Kolín (Kolín)
  1966   Umění písma / Poezie písma, Národní muzeum, Praha
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1966   Výtvarná fronta severní Moravy
  1967   Beránek, Böhm, Kučera, Ovčáček, Rusek, Urbásek, Vlastivědný ústav, Bruntál (Bruntál)
  1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca, Tipografica di Amisano & Co., Turín (Torino)
  1967   Nové cesty II (Mladá generace), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1967   Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Tschechoslowakische Graphik, Kiel, Kiel
  1968   1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Klub konkretistů
  1968   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   Klub konkrétistů
  1968   Šestá výstava moravské grafiky 68
  1969   22 grafici della Cecoslovacchia
  1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik), Kunstamt Schöneberg von Berlin, Berlín (Berlin)
  1969   Klub konkrétistov, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1969   Klub konkretistů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1970   Festival dell'Arte Cecoslovacca: 77 grafici
  1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains, Museé d'art et d'histoire, Ženeva (Genève)
  1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
  1970   Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
  1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970), Zürcher Kunstgesellschaft, Curych (Zürich)
  1970   Umění Moravy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1971   Premio internazionale Biella per l´Incisione
  1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1976   Czeska i słowacka poezja konkretna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Bonjour, monsieur Kolář!, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Primera bienal internacional de poesía visual y experimental en México 1985–1986, Núcleo Post-Arte, Ciudad de México (Mexico City)
  1986   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1988   Contemporary Czechoslovak Prints
  1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Moravská grafika 1989, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
  1990   Kontrasty, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1990   Paper Art ´90 (První celostátní výstava)
  1990   Papiriál 90
  1990   Úsměv, vtip a škleb
  1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Hommage à John Cage, Galéria Art Deco, Nové Zámky (Nové Zámky)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Papiriál 92, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
  1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Eduard Ovčáček: Malarstwo, grafika, Zbyněk Janáček: Grafika, rysunek, Centrum Sztuki w Bytomiu, Bytom
  1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté), Revi-ex, s.r.o. (Reviex), Praha
  1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Papiriál 93 (Handschrift der Gegenwart / Rukopis současnosti), Institut für Deutsche Sprache, Mannheim
  1994   Česká grafika šedesátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94 (Výtvarné sympózium a výstava v exteriérech města / Bildnerisches Symposion und Ausstelung in Stadtexterieuren)
  1994   Vyšehrad ´94
  1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994), TT Klub výtvarných umělců a teoretiků, Brno (Brno-město)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1994   Zrcadlení: Setkání IV., Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Galerie Ostrava: Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Mosty (Nové sdružení pražských umělců), Nové sdružení pražských umělců, Praha
  1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1995   Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1995   Ze současné tvorby (90. léta), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1995   Zeichen über Grenzen (Papierkunst aus Tschechien, Österreich, Deutschland)
  1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   Eine Promenade der Romantiker
  1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
  1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
  1996   Písmo ve výtvarném umění
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění, Benešov (Benešov)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Znaky bez hranic (Umění papíru z České republiky, Rakouska, Německa), Národní technické muzeum, Praha
  1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let), Památník národního písemnictví, Praha
  1997   Czech Collage, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Klub konkrétistů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1997   Velký formát / Large format, Sdružení výtvarných umělců a teoretiků (SVUT), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1998   Česká serigrafie
  1998   Das befreite Wort im Offenen Buch der Stadt Hünfeld (125 Textformen auf Hausfassaden und Objekten)
  1998   Jubilanti mánes 1998, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1998   Kolmo k ose, ProMedia s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
  1998   Ostrava umjeni...?, Galerie 761, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Česká serigrafie, Ostravská univerzita, Katedra výtvarné tvorby, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Světla - stíny - odlesky
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   ... a poletíme dál...
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (02-12 / 2000 Sankturinovský dům), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2000   Schenkungen, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   Contemporary Czech Graphic Art
  2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Klub konkrétistů, Dům umění, Opava (Opava)
  2001   Magické číslo tři, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Pocta kubismu, TK Plus, Prostějov (Prostějov)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2001   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Mitteleuropa
  2002   8. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2002   Six from the sixties, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2002   Šiesti zo šesťdesiatych / Six from the Sixties, Borgis - René Arnold, _
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2004   Strukturální grafika 60. let ((Pohledy do sbírek AJG)), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
  2006   Česká grafika 60. let, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
  2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Druhotvary (Interpretace Janáčkových partitur), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Ostrava Art 2008 (Projekt zviditelnění výtvarných umělců moravskoslezského regionu), Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2008   Vom Sammeln und von Freundschaften (Künstlermappen Konkreter Kunst. Michaela Riese Stiftung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Stopy ohně / Traces of fire, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Dlouhé vedení
  2010   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2010   Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010)), Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Osobnosti Galerie Beseda (Díla (březen 2005 - březen 2010), Šmíra - Print, s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010), Umělecká beseda, Praha
  2010   Shopping 2000 / 2010 (Přírůstky do galerijní sbírky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Mapy: Umelecká katografia v strede Európy / Maps: Art Cartography in the Centre of Europe 1960–2011, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Trójka (Janáček, Ovčáček, Sibinský), Ostravská univerzita, Fakulta umění, Mariánské Hory, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Eduard Ovčáček & Miloš Urbásek, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
  2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2013   In Art There is Freedom, Umělecká beseda, Praha
  2013   Jubilanti Hollaru 2013, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2013   Klub konkretistů: 45 let poté
  2014   Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček, Pavel Albert, Marek Sibinský: Wystawa grafiky, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Varšava (Warszawa)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, Mária Čorejová
  2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2016   ...na papieri
  2016   1960–1970, Galerie Moderna, Praha
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   6 × 6 = 6: Generačná násobilka umenia, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Kde domov můj, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2018   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
  2018   Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2017 (Zbyněk Janáček, Eduard Ovčáček, Fenomén Ateliéru papír a kniha: Autorské knihy a objekty studentů J.H. Kocmana), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Screening: Výběr tisků z Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava (ISSO) z let 2013–2019 / Selection of Prints from the International Serigraphy Symposium Ostrava (ISSO) 2013–2019, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2020   Screening (Přesahy grafiky 2019 / Printmaking Crossovers 2019), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   Hledání neopakovatelnosti (Monotyp na cestě k novým podobám), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   mk²: Museum Kampa v Moravském Krumlově, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2022   Rytmus, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
  2023   Uhlí: Hérakleitův princip / Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  nedat   (Radek Kratina,..). (Klub konkrétistů)
  nedat. (1991)   Informel (Slovenská abstrakcia 1960 - 1966), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  nedatováno   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1995   Lekce velkého A (Konkrétní a vizuální poezie 1962-1993), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
  1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Znepokojené múzy (Sedem pristavení pri štúdiách Oskára Čepana o výtvarnom umění), Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2007   Eduard Ovčáček 1956 - 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Bratislavské konfrontácie, Petum, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2014   Eduard Ovčáček: Fotografika, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Mariánské Hory, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Schreibmaschinenkunst, Sieveking Verlag, Mnichov (München)
  2015   The art of typewriting, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2016   Slova znova slova, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Mariánské Hory, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
  2017   Mirabilia in Czech Land (Contemporary Artists from Czech Republic), Antiga Edizioni, Crocetta del Montello (Treviso)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2019   Alternatívna slovenská grafika (Netradičné, experimentálne a autorské podoby slovenskej grafiky v druhej polovici 20. storočia), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Experimentální poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1999   Sokolská 26 (1993 1998), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2018   Oskár Čepan a výtvarné umenie, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2021   Experimentální poezie, Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Parabola, Výtvarná práce, 9
  1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13.ročník, 14.číslo, 6
  1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13.ročník, 6-7.číslo, 14-15
  1966   Eduard Ovčáček se narodil..., Plamen
  1966   Eduard Ovčáček vzbudil už..., Eduard Ovčáček
  1966   Koláž v současném českém umění, Výtvarné umění, 354-361
  1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4.ročník, 7.číslo, 4-5
  1966   Písmo se proměňuje v obrazy (Obraz a písmo ve Špálově galerii / Dílo Františka Janouška v Mánesu), Lidová demokracie, 22.ročník, 28.číslo, 5-5
  1966   Písmo, znaky, slova, obrazy, Obraz a písmo
  1966   Pražská výstavní koláž, Výtvarná práce, 4
  1966   Znaky a písmo v obrazech, Výtvarná práce, 4-4
  1967   5 na Kuřím rynku, Červený květ, 33
  1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy
  1967   Protokol z podivného ráje, Červený květ, 26-32
  1968   Klub konkretistů vystavoval v dubnu ve Stuttgartu..., Výtvarná práce, 2
  1970   Dílo Eduarda Ovčáčka nám již po léta imponuje..., Böhm, Ovčáček, Rusek
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 4
  1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce, 6
  1982   Česká vizuální poezie sedmdesátých let, Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, 42-51
  1983   Dorozumíváme se prostřednictvím jazykové fikce..., Eduard Ovčáček: Koláže / ruční papíry
  1983   Již od počátku šedesátých let..., Eduard Ovčáček: Stopy písmen 1980-1983
  1989   KK po dvaceti letech, Revue K
  1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 4
  1990   Kontrasty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1990   Kontrasty (Tvar), Tvar, 15-15
  1990   Na sadovské téma..., Eduard Ovčáček: Kresby
  1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny, 5-5
  1991   Paměťové díry (Eduard Ovčáček), Vesmír, 297-298
  1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, 3-12
  1994   Čas v zapomenutém ghettu (Třebíč se až do září stala místem setkání pražských a brněnských umělců), Lidové noviny, 7.ročník, 181.číslo, 10
  1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, 6-50
  1994   Tvůrčí záběr Eduarda Ovčáčka... / Der Schöpferische Eingrift von Eduard Ovčáček..., Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94, 28
  1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím,..., Umění frotáže
  1996   A New Thematic Print Triennial and its eight Prize Winners (Inter-Kontakt-Grafik, Prague - Cracow 1995), Grapheion, 0.číslo, 76-85
  1996   Nové tematické trienále grafiky a jeho osm laureátů (Inter-kontakt-grafik), Grapheion, 76-77
  1997   Eduard Ovčáček, Listy S.V.U. Mánes, 38-38
  1997   Kronika, Grapheion, 172-179
  1997   Profily autorů (Eduard Ovčáček), Česká koláž, 157-157
  1997   Serigrafie 97 Workshop Ostrava, Prostor Zlín, 12-12
  1997   Všechno je koláž, Česká koláž, 19-27
  1998   Eduard Ovčáček (Grafika a instalace), Prostor Zlín, 2-4
  1999   Serigrafie (Snad už bez otazníku), Umění a řemesla
  2000   Motiv létání v mýtech, pohádkách i snech (V horním sále pražského Mánesa vystavuje své práce Papiriál, volné tvůrčí sdružení neortodoxních výtvarníků), Lidové noviny, 17
  2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
  2002   Omezení mohla být i ´výhodou´ (Šest výrazných individualit ze šedesátých let vystavuje v pražském Mánesu), Lidové noviny, 28
  2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 16-19
  2004   Ovčáček Eduard, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, 108-109
  2005   Eduard Ovčáček, České ateliéry / Czech studios, 454-455
  2005   Eduard Ovčáček (1933), České ateliéry / Czech studios, 92-97
  2006   Lettristické experimenty (Eduard Ovčáček), Revue Art, 36-39
  2007   Eduard Ovčáček, Pandora / Experiment, 90-93
  2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, 54-59
  2008   Eduard Ovčáček (There are few internationallyknown graphic artists...), The Vladimír Boudník Award
  2008   Eduard Ovčáček, Prostor Zlín, 20-25
  2008   Lettrismus - Předchůdci a následovníci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus
  2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, 36-41
  2010   To nejlepší pro Karvinou, Galerie 36, 6-6
  2011   01+ 01+ 01 = 03, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 1.číslo, 7
  2011   Monodialogy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 9.číslo, 4-4
  2011   Partitury, parafráze, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 19.číslo, 4-4
  2012   Ostrava! Ostrava!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2012   Va zkratce - Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2013   Cestou Eduarda Ovčáčka (K umělcovu jubileu), Prostor Zlín, 20-22
  2013   Znovu a jinak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6.číslo, 4-4
  2015   Eduard Ovčáček. Básně k dívání a obrazy ke čtení / Poems to look and pictures to read, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 143-147
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2016   Desetiletí experimentů / A Decade of Experiments, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel..., 206-221
  2022   Několik poznámek o transkripci na besední půdě (i mimo ni), Život, 22-29
  2023   EDAS 2023 (Ostrava a Opava se rozloučila s Eduardem Ovčáčkem), Prostor Zlín, 30.ročník, 4.číslo, 22-27
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Eduard Ovčáček (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  2020/07/16   Havlíčkobrodská galerie získala díla Eduarda Ovčáčka, teď je vystavuje (magazin.aktualne.cz), magazin.aktualne.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Eduard Ovčáček: Výtvarné dílo 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1980   Eduard Ovčáček, Dům kultury, Orlová (Karviná)
  1981   Eduard Ovčáček: Koláže, Těšínské divadlo, Český Těšín (Karviná)
  1983   Eduard Ovčáček: Koláže / ruční papíry, Malá galerie Vysoké školy veterinární (VŠV), Brno (Brno-město)
  1983   Eduard Ovčáček: Stopy písmen 1980 - 82, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
  1984   Eduard Ovčáček: Ruční papíry, koláže
  1985   Eduard Ovčáček: Figurální tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1986   Eduard Ovčáček: Ruční papíry / koláže / plastiky, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  1987   Eduard Ovčáček (Práce z ručního papíru - koláže - grafika), Zámek Sokolov, Sokolov (Sokolov)
  1987   Eduard Ovčáček: Grafika ((1963 - 1970))
  1987   Eduard Ovčáček: Kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
  1989   Eduard Ovčáček: Koláže, ruční papíry 1988/89
  1990   Eduard Ovčáček: Kresby na téma „120 dnů sodomy“ a jiné na počest 250. výročí narození D. A. F. de Sada, Československý spisovatel, Praha
  1991   Eduard Ovčáček (1961-1991), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Eduard Ovčáček: Obrazy - kresby - grafika, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
  1991   Eduard Ovčáček: Obrazy a grafika (Parabola 61 - 91), Galerie Fronta, Praha
  1992   Eduard Ovčáček, Klub Bohemia, Bratislava (Bratislava)
  1992   Eduard Ovčáček 1961 - 1991 (Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie), Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1992   Eduard Ovčáček: Bilder, Collagen, Grafik, Skulpturen, Galerie Sochor, Hamburk (Hamburg)
  1992   Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / Znaky, Galerie Nová síň, Praha
  1992   Eduard Ovčáček: Výběr z díla 1961 - 1991, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1993   Eduard Ovčáček, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
  1993   Eduard Ovčáček: Grafické dílo 1961 - 1993, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Eduard Ovčáček: Malba, koláže, grafika
  1993   Eduard Ovčáček: Obrazy, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Eduard Ovčáček: Výběr z díla, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1994   Eduard Ovčáček: EDAS - SADE (120 dnů Sodomy), Galerie knihkupectví Paseka, Praha
  1995   Eduard Ovčáček: Bilder, Collagen, Graphiken, Installationen
  1995   Eduard Ovčáček: Grafika a koláže, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1996   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  1996   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Eduard Ovčáček: A zvolej náááááám! (reminiscence na telefonní čísla - malby, kresby, grafika z let 1978 až 1980), Antikvariát a klub s galerií Černý pavouk (Galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Eduard Ovčáček: Grafika a instalace z papíru, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1969 - 1999, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1999   Eduard Ovčáček: Výběr z tvorby 1959-1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Eduard Ovčáček: Serigrafie, obrazy, objekty, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2000   Eduard Ovčáček: Výběr z díla, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
  2001   Eduard Ovčáček. Výber z diela 1959 - 2000, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2001   Eduard Ovčáček: Grafika, Galerie Hrozen, České Budějovice (České Budějovice)
  2001   Eduard Ovčáček: na Ostravsku, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Eduard Ovčáček: Serigrafie, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Eduard Ovčáček: Soukromé legendy (obrazy a sochy), Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2003   Eduard Ovčáček: MAC&RT (velkoplošné digitální tisky), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Eduard Ovčáček: Elementární estetika, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2005   Eduard Ovčáček: Sématická vibrace, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2005   Eduard Ovčáček: Začiatky, Galéria Linea, Bratislava (Bratislava)
  2006   Eduard Ovčáček: Fascinace Freudem, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín (Nový Jičín)
  2007   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže 60. let ze sbírek GVUO, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků, Galerie Smečky, Praha
  2007   Eduard Ovčáček: Serigrafie, Galerie Carpe diem, Praha
  2008   Eduard Ovčáček 75, Galerie města Třince - Kulturní dům Trisia, Třinec (Frýdek-Místek)
  2008   Eduard Ovčáček 75, Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
  2008   Eduard Ovčáček: Metamorfózy E. O., Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2008   Eduard Ovčáček: Potenciál písma & znaků, Městská galerie, Hradec nad Moravicí (Opava)
  2009   Eduard Ovčáček: Fotografika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Communication via the letter & the picture, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Eduard Ovčáček: Letterstory, Galerie de la Maison Pierre Werner, Lucemburk (Luxemburg)
  2009   Eduard Ovčáček: Počítačová grafika, Artgallery Devín, Bratislava (Bratislava)
  2010   Eduard Ovčáček: Odadozet (Prace z lat 1960-2010), Rondo Sztuki, Katovice (Katowice)
  2011   Eduard Ovčáček: Ve zkratce / A Glance, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2012   Eduard Ovčáček: Poslední dekáda / Lost decade, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  2012   Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960-2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2013   Eduard Ovčáček: Oeuvres graphiques & sculptures, Musée de l'imprimerie, Lyon
  2013   Eduard Ovčáček: Ve zkratce II., Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2013   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak / Again & Differently, Společnost Topičova salonu, Praha
  2013   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak / Again & Differently, Společnost Topičova salonu, Praha
  2013   Ovčáček!!!, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Eduard Ovčáček: Archív & nové práce, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2014   Eduard Ovčáček: Malé formáty, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
  2015   Eduard Ovčáček: Grafika je dar I., Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Eduard Ovčáček: Space Forms / Formy przestrzenne, Akademia Sztuk Pięknych (Akademie výtvarných umění), Katovice (Katowice)
  2018   Eduard Ovčáček: Kódy & prostorové formy, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Eduard Ovčáček: Média, vizuální poezie, Slezskoostravská galerie, Ostrava-Slezská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2020   Eduard Ovčáček: Od A do Z, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2022   Eduard Ovčáček: Fotografika, Artinbox Gallery, Praha
  2022   Eduard Ovčáček: Groteska / Grotesque (70. – 90. léta / 70's – 90's), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  nedat.   Eduard Ovčáček: Šifry & citace, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Bratislava (Fila, Haberernová, Jankovič, Kočiš, Kočišová, Ovčáček, Urbásek), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Grafika 65, František Bílek, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965   Písmo a obraz, Český fond výtvarných umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1966   Junge tschechische Grafik, Galerie t, Heidelberg
  1967   Grafiky a plastiky Václava Beránka, Svatoslava Böhma, Eduarda Ovčáčka, Jaroslava Ruska, Miloše Urbáska
  1968   Club der Konretisten Prag, Behr Möbel GmbH, Stuttgart
  1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia
  1970   Současná československá grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1974   Tschechische Künstler, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
  1987   Klub der Konkretisten 1967 - 1987
  1990   90 autorů v roce '90
  1991   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Kontrasty
  1992   Bednář, Halberštát, Charousek, Kučera, Ovčáčková, Ovčáček, Pajasová, Rutowski, Steininger, Varmuža, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Kresby v labyrintu
  1992   Papiriál 92, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  1993   Kresba v tvorbě členů TT klubu výtvarných umělců, Ostravské muzeum, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Svatopluk Klimeš, Eduard Ovčáček: Die Spuren des Feuers (Bilder, Zeichnungen, Collagen, Grafik), Galerie Jensen, Hamburk (Hamburg)
  1994   Informační konzerva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
  1994   Solidart 2000: Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1994   Symbols of Three Generations (malba grafika performance video)
  1994   Symbols of three Generations (malarstwo, grafika, performance, wideo), Galeria Centrum, Katovice (Katowice)
  1994   Zrcadlení (Setkání IV.), Galerie R, Praha
  1995   Salón Beskydy 95, Kysucká galéria, Čadca (Čadca)
  1995   Ze současné tvorby (90. léta), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Salon Beskydy 1995/96
  1996   Velký formát '96, Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy
  1996   Zeichen über Grenzen (Papier kunst aus Tschechien, Österreich, Deutschland), Die Deutsche Bibliothek, Lipsko (Leipzig)
  1996   Znaky bez hranic - Umění papíru (Instalace, plastiky, objekty), Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  1996   Znaky bez hranic: Umění papíru z České republiky, Rakouska, Německa, Národní technické muzeum, Praha
  1997   Klub konkrétistů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Klub konkrétistů, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1997   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Panoráma manýrismu 97 aneb co si Rudolf nestih´koupit, Galerie U prstenu, Praha
  1997   Pedagogové katedry výtvarné tvorby ostravské univerzity - vedoucí ateliérů -
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1998   Jubilanti Mánesa 1998
  1998   Klub konkrétistů, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1998   Klub konkrétistů (Galerie výtvarného umění v Ostravě), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
  1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
  1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně, Dům umění, Opava (Opava)
  1999   Eduard Ovčáček: Rotace, Jiří Hůla: Všechno se vším, Dům umění, Opava (Opava)
  1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2000   ...a poletíme dál..., Společnost pro výstavní činnost Mánes, Praha
  2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
  2000   Výstava pro Ladislava Nováka, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2001   Magické číslo tři, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2001   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Mitteleuropa
  2001   Súčasná česká serigrafia
  2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Mistři české moderny, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
  2003   Papír 03, TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Eduard Ovčáček & absolventi a studenti ateliéru volné tvorby, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné tvorby, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2004   Poesia totale, Studio Brescia Arte contemporanea, Brescia
  2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego, Atlas Sztuki, Lodž (Łódź)
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2005   Œuvres graphiques des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Občanské sdružení Půda, Český Těšín (Karviná)
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   Accrochage (PF 2007)
  2006   Česká grafika 60. let
  2006   České poválečné umění
  2006   His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Jablko od stromu (Berenika Ovčáčková & Eduard Ovčáček; Grafika)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Vánoční výstava
  2006   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž, Galerie Millennium, Praha
  2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Hommage à Kassák 120/40, Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2008   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
  2008   Druhotvary (Interpretace partitur Leoše Janáčká), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2008   Factory - workshop digitálního tisku, Dům umění, Opava (Opava)
  2008   Hommage à Kassák, Dům umění, Opava (Opava)
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Ostrava Art
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (1. část - Struktura a exprese), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Horizontal in Fläche und Raum (Konkrete und konstruktive Kunst aus Europa), Kunstverein Wiíligrad e.v., Lübstorf
  2009   Stopy ohně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček, Marek Sibinský: 3, Kulturní dům Leoše Janáčka, Havířov (Karviná)
  2010   Řeč umění IV: Umění od sedmdesátých let až po současnost; Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
  2011   Mapy / Maps I, II (1960 - 2011) (Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   Eduard Ovčáček & Miloš Urbásek, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
  2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012), Galerie Moderna, Praha
  2013   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2013   Umění je abstrakce, Galerie Moderna, Praha
  2014   3 ZEM, Městská galerie, Otrokovice (Zlín)
  2014   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Bludný kámen, o.s., Opava (Opava)
  2015   Konkret / ism 1967-2015
  2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   1960 - 1970
  2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy / Intermedia Crossovers, Tomáš Švéda: Kresby / Drawings, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   100 + 1 Hollar (Výstava ke 101. výročí založení Sdružení českých umělců a grafiků), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Byt sběratele a grafický kabinet, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2022   Rytmus, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
  2024   Byt sběratele 7+1, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Partitury, adresář autorů
album
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Album 75
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   I. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   3. adventní aukce uměleckých děl
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Aukce, Geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   18. aukce, 18.číslo, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   122. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Etcetera 1½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Aukční síň Vltavín, Praha
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2018   Day Sale 2018: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2019   Galerie Dolmen: 69. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2023   EtceteraArt 16: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Pohled do výstavy P. Kvíčaly, J. Kubíčka, E. Ovčáčka, A. Střížka, v popředí plastika J. Ambrůze), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   Eduard Ovčáček: Negativ, 1965 (strukturální grafika, 100 x 131 mm, náklad 30 ks), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  nedatováno   Eduard Ovčáček: Úsměv klauna, 1987 (ruční papír, 65 x 65 cm)
e-mail
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Bez názvu
  1962   Motýl
  1963   Bez názvu
  1963   Kruhy
  1963   PF 1963
  1963   PF 1963
  1963   PF 1963
  1964   Bez názvu
  1964   Bez názvu
  1964   Bez názvu
  1964   Bez názvu
  1964   Bez názvu
  1964   Kruh IP
  1964   Lusus Skripturi
  1965   Bez názvu
  1965   Bez názvu
  1965   Bez názvu
  1965   Bez názvu
  1965   Corpus
  1965   Forte
  1965   Malý manifest
  1965   Manifest I
  1965   Scriptura
  1965   Tabulky I
  1965   Tabulky II
  1965   Tabulky III
  1965   Tabulky IV
  1965   Tabulky VI
  1965   Tmavomodrý svět
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1969   Bez názvu
  1983   Interference zájmen
  1983   Interference zájmen
  2000   Posuny a otočení
  2000   Posuny B
  2001   Bez názvu
  2001   Bez názvu
  2001   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2002   Bez názvu
  2003   Čtyři čtverce
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999, Agentura GEMA ART, Praha
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Comunication via the letter & the picture, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Eduard Ovčáček: Ve zkratce / A Glance, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2013   Eduard Ovčáček: Oeuvres graphiques & sculptures, Musée de l'imprimerie, Lyon
  2014   Eduard Ovčáček: Letterstory.cz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
  2022   Eduard Ovčáček: Groteska / Grotesque (70.-90. léta / 70's-90's)), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Papiriál 90
  1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
  1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
  2013   Centrální přitažlivost / Central Gravitation (Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha / Central European Graphics of th 2nd Half of the 20th Century and Artist´s Books), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Album 76, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
kalendárium
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Kalendarium 2020 (Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, Pražská plynárenská, a.s., Praha
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Eduard Ovčáček, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
  1989   Kunst aus Prag (Josef Istler: Radierungen, Aquarelle, Zeichnungen, Eduard Ovčaček: Collagen, Grafiken, Zeichnungen)
  1990   Eduard Ovčáček: Obrazy, grafiky a kresby
  1996   Eduard Ovčáček: Von der informellen Kunst zum Lettrismus Kunst der sechziger Jahre, Barockarchitektur Böhmens in Fotografien von Vladimír Uher, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum), Berlín (Berlin)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Eduard Ovčáček: Slova znova slova
  2003   Eduard Ovčáček: Mac&rt počítačová grafika
  2018   Eduard Ovčáček: Struktury, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2019   Eduard Ovčáček: Expozícia univerza, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
  1991   6 tschechische grafiker, Galerie Sochor, Hamburk (Hamburg)
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
  1998   Iniciace (Učitel a žák)
  1998   Odpich (Z tvorby členů Klubu otevřené kultury), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2003   Jubilanti Hollaru 2003
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Grafické desetiletí (Nová jména v Hollaru 1997-2007)
  2008   Jubilanti Hollaru 2008, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2009   Vizuální poezie
  2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
  2011   Monodialogy Eduarda Ovčáčka a Luboše Jarcovjáka, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2015   Codex mundi (światlo - geneza rzeczy), Rondo Sztuki, Katovice (Katowice)
  2022   Silkscreen Blues (Současná česká serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2023   Jubilanti Hollaru 2023, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2023   Magické číslo 3, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2023   Perimetr serigrafie (Současná slovenská serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Eduard Ovčáček: Stopy písmen 1980-1983, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1996   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Eduard Ovčáček: Mac&rt, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Eduard Ovčáček: Černobílá série & konstelace, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Pedagogické katedry výtvarné tvorby ostravské Univerzity - vedoucí ateliéru, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Eduard Ovčáček: Kresby
katalogový plakát autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Eduard Ovčáček: Odadozet - prace z lat 1960-2010, Rondo Sztuki, Katovice (Katowice)
koláž
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Propalovaná bílá koláž
  1970   6A
  1981   Vstup černé
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Grafická báseň
  1963   Grafická báseň (z cyklu Den královny Alžběty)
  1963   Grafická báseň (z cyklu Den královny Alžběty)
  1963   Grafická báseň Den královny Alžběty
  1963   Grafická báseň Den královny Alžběty
  1975   Kdo na Hrad
  1975   Kdo na Hrad
  1980   Bez názvu
  1980   Bez názvu
  1981   Bez názvu
  1982   Bez názvu
  1985   Bez názvu
  1985   Bez názvu
  1985   Leoš Janáček
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů), Nové sdružení pražských umělců, Praha
  2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
nabídkový list
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
nakladatelský prospekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959-1999, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Male - Female
  1961   Bez názvu
  1962   Bez názvu
  1963   Nolycie
  1965   Zelená struktura
  1966   N - 33
  1979   Homage à Malevič
  1985   Modrý Maor
  1985   Rozhovor
  1990   Bla - Bol
  1991   Čtyři zprávy
  1991   Twelve Holiday - Rolls IV.
  1991   Twelve Holiday Rolls - VIII.
  1991   Veselý a šťastný muž - Kelt (Červené figury)
  1992   Velké znaky na černé / Staronové znaky
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Revue K, 32-33.číslo, Revue K, Alfortville
  1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě), 1.ročník, 3.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2003   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Jubilanti S.V.U. Mánes 2003), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   PF '86
  1999   pf 2000, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Úsměv, vtip a škleb
  1994   Symbols of Three Generations, Galeria Centrum, Katovice (Katowice)
  1994   Symbols of Three Generations (varianta), Galeria Centrum, Katovice (Katowice)
  1995   Zeichen über Grenzen
  1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2020   Eduard Ovčáček: Od A do Z, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
plastika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Bez názvu
  1968   Architekton IV.
  1968   Konstrukce s kruhy
  1973   Pravý prs J. H.
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Výtvarné centrum Chagall Vás srdečně zve na 1. internetovou aukci
pracovní soubor
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Aukce 2005; slovenská
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Výtvarné centrum Chagall: Program výstav listopad 2001, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2016 leden - únor - březen, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   GASK - Galerie středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region (Jaro - léto / Spring - Summer 2017), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
prostorová pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Eduard Ovčáček: Partitura, 1981 (koláž, 594 x 420 mm), Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Eduard Ovčáček, TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
reliéf
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Vertikály II
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Galerie města Blanska v roce 2012, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
samizdat
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Eduard Ovčáček: Konkrétní a mechanická poezie 1962 - 1964
  1966   Eduard Ovčáček: Kruhy
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam osobností / členů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Partitury, popisky na pohlednice
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje (díla severomoravských výtvarníků)
  1964   Tschechische Graphik
  1965   Junge tschechische Graphiker
  1965   Tvůrčí skupina Kontrast Ostrava
  1967   Klub der Konkretisten
  1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1994   Partitury, soupis vystavených (přijatých) prací
  1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1997   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
  2011   Dialog přes hranice (členění výstavy)
  2019   Kuna nese nanuk (Seznam vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1986   poesia visual y experimental en méxico
  1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Partitury, Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
  1996   Eduard Ovčáček, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1999   Eduard Ovčáček: Dílo 1959 - 1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Eduard Ovčáček: Výběr z díla
  2013   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak
  2017   Hollar dnes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2020   Eduard Ovčáček od A do Z, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
vstupenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Ovčáček !!!, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
výstavní koncepce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   PF nielen ako pozdrav

Eduard Ovčáček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Lekce velkého A (Konkrétní a vizuální poezie 1962-1993), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha

Eduard Ovčáček

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Eduard Ovčáček: Koláže 1964 - 1981
  1992   Dominik Mareš: Obrazy, Dům umění, Opava (Opava)
  1995   Eduard Ovčáček: Grafika, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1998   Eduard Ovčáček (2. mezinárodní trienále grafiky Inter-kontakt-grafik Praha 1998)
  2004   Fanis Ainacidis
  2006   Eduard Ovčáček: Interpretace - kresby / grafiky
  2006   Eduard Ovčáček: Serigrafie & digitální tisky 1997-2006, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   Jiří Studnický
  2007   Marek Sibinský 2000/2007: 369000 cm^2, Dům umění, Opava (Opava)
  2007   Zbyněk Janáček: Tisky / Prints, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Miloš Urbásek, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Eduard Ovčáček: Fotografika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Eduard Ovčáček: Počítačová grafika, Artgallery Devín, Bratislava (Bratislava)
  2010   Zbyněk Janáček: Boxy a tisky, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Contemporary Czechoslovak Prints
  1991   Situace 1970-1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1994   Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94 (Výtvarné sympózium a výstava v exteriérech města / Bildnerisches Symposion und Ausstelung in Stadtexterieuren)
  1998   Česká serigrafie
  1999   Česká serigrafie, Ostravská univerzita, Katedra výtvarné tvorby, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2001   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Mitteleuropa
  2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2005   4 grafici v Hollaru, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Bratislavské konfrontácie, Petum, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Eduard Ovčáček: Fotografika, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Mariánské Hory, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slova znova slova, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Mariánské Hory, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Príležitostné texty
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Rudolf Valenta: Rekonstruktion (Sborník textů a dokumentů v kontextu tvorby autora v emigraci (1970-2014)), The Karte, Berlín (Berlin)
  2018   20 let Fiducie a ostravské umělecké scény, Občanské sdružení Fiducia, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem, Výtvarná práce, 13.ročník, 17.číslo, 4-5
  1968   Concrete Art a czechoslovak premiere, Czechoslovak Life, 18
  1968   Konkrete Kunst (Tschechoslowakische Premiere), Im Herzen Europas, 18-19
  1994   Písmo, piktogramy, znaky... / Die Schrift, Piktogramme, Zeichen..., Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94, 26
  1996   O galerii Synagoga, ale nejen o ní, Prostor Zlín, 8-9
  1996   Písmo a znak jsou ústředním tématem..., Grapheion, 78
  1997   1 st Biennial of Czech Graphics, Ostrava 1996, Grapheion, 1.číslo, 83-84
  1997   Eduard Ovčáček, Listy S.V.U. Mánes, 38-38
  1997   Mezinárodní periodické výstavy grafiky, Grapheion, 80-85
  1997   Serigrafie 97 Workshop Ostrava, Prostor Zlín, 12-12
  1997   VI. International Biennial of Prints and Drawings - Wobec Wartości, Grapheion, 1.číslo, 81-81
  1998   Glosy k výstavě a monografii Rudolfa Fily, Prostor Zlín, 14-15
  1998   Iniciace /Učitel a žák/, Iniciace
  1998   Výstava Česká serigrafie byla připravována... / The exhibition called The Czech Serigraphy was prepared..., Česká serigrafie
  1998   Z historie serigrafie / History of Serigraphy, Česká serigrafie
  1999   Serigrafie (Snad už bez otazníku), Umění a řemesla
  2005   Amorfní struktura obrazu..., České ateliéry / Czech studios, 93
  2008   Eduard Ovčáček, Prostor Zlín, 20-25
  2013   Od padesátých let k mezinárodní umělecké spolupráci (Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem), Prostor Zlín, 23-27
  2020   Propalované koláže, Prostor Zlín, 40-41
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Interference zájmen
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Eduard Ovčáček: Slova znova slova
  2003   Eduard Ovčáček: Mac&rt počítačová grafika
  2018   Eduard Ovčáček: Struktury, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Eduard Ovčáček: Černobílá série & konstelace, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program říjen - prosinec 1998, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)

Eduard Ovčáček

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Věra Boudníková: Tapiserie (Pohled do dílny 1984 - 1986), Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1991   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / znaky
  1993   Eduard Ovčáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Eduard Ovčáček: Soupis grafické tvorby z let 1961 - 1993, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Eduard Ovčáček
  1996   Jan Smetana
  1996   Václav Cigler, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  1999   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1968-1999, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2001   Tamara Klimová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Oldřich Smutný, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Zbyněk Janáček, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   František Řezníček, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Jaroslava Pešicová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Leonid Ochrymčuk, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Miroslav Šnajdr ml., Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Václav Cigler, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Jenny Hladíková, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Marius Kotrba, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Miloslav Chlupáč, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Oldřich Kulhánek, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Eduard Ovčáček, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Hana Purkrábková, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Juraj Meliš, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Xénia Hoffmeisterová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Eduard Halberštát: Zahrádky mého otce 1965 - 2005 / Návrat Hasičského družstva, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Hana Hamplová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Jaroslava Severová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Jiří Sozanský, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Aleš Ogoun, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Karel Pauzer, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Karel Vysušil, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Vojtech Kolenčík, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2013   Patrik Hábl, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   III. výstava mladých - Ostrava, Svaz českých výtvarných umělců, Ostrava (Ostrava-město)
  1983   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982
  1991   Situace 1970-1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1993   Eduard Ovčáček: Malarstwo, grafika, Zbyněk Janáček: Grafika, rysunek, Centrum Sztuki w Bytomiu, Bytom
  1998   10 sochařů Umělecké besedy
  1999   Česká serigrafie, Ostravská univerzita, Katedra výtvarné tvorby, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Rudolf Fila, Dorota Filová
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Sjezd abiturientů, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  1995   Lekce velkého A (Konkrétní a vizuální poezie 1962-1993), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Jitka Válová: Lité kresby, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Marie Blabolilová: Zahrady, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Vladimír Hubeňák: Zlomky čar a barev, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Vojtěch Adamec: Plastiky, kresby, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Dalibor Chatrný (Pocta Daliboru Chatrnému (k 70. narozeninám)), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Miroslav Štolfa, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Eva Adamcová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Jan Hendrych
  2002   Jan Herma, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Jan Hladík, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Dagmar Hochová (Dagmar Hochová mezi lidmi), Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   František Hodonský, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Jiří Šalamoun, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Klára Bočkayová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Pavel Mühlbauer, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Ivan Titor, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Jaroslav Hovadík, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Běla Kolářová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Jiří Beránek, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Milan Bočkay, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Berenika Ovčáčková, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Ivan Komárek, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Jan Hladík, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Marie Blabolilová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Mikoláš Axmann, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   Šárka Radová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity (Ateliér kresby, vedoucí ateliéru: doc. Eduard Halberštát, ak. mal.), Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
samizdat
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Eduard Ovčáček: Konkrétní a mechanická poezie 1962 - 1964

Eduard Ovčáček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Kapesní sbírka zákonů, vět a definic (Básně z let 1979-1981), Československý spisovatel, Praha

Eduard Ovčáček

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Eduard Ovčáček: Obrazy a grafika / Parabola 61-91/
  1991   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / znaky
  1993   Eduard Ovčáček: Soupis grafické tvorby z let 1961 - 1993, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov / Aspects of geometry, letters & signs, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Situace 1970-1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1994   Zrcadlení: Setkání IV., Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2010   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Eduard Ovčáček

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2001/05/18 - 2001/07/01   Súčasná česká serigrafia, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2004/10/05 - 2004/11/28   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné tvorby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/03/28 - 2007/04/22   Grafické techniky 5. Serigrafie a digitální tisk, Galerie Hollar, Praha
2021/04/01 - 2021/04/25   Současná polská serigrafie: Sbírka mezinárodního grafického sympozia 2013-2021, Galerie Hollar, Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1999   Workshop 1999, Vratimov, Vratimov

Eduard Ovčáček

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1995/09/07 - 1995/10/08   Eduard Ovčáček: Grafika a koláže, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
1999/02/24 - 1999/03/28   Fanis Ainacidis: Obrazy - grafika, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1999/08/10 - 1999/09/10   Eduard Ovčáček: Rotace, Dům umění, Opava (Opava)
2001/04/04 - 2001/05/11   Eduard Ovčáček: Serigrafie, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2002/07/17 - 2002/08/23   Jozef Jankovič: Transformace, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2002/08/28 - 2002/10/04   Rudolf Fila: Práce na papíře, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2004/09/22 - 2004/10/22   Fanis Ainacidis, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
2006/01/17 - 2006/02/28   Jiří Studnický: Grafika, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
2006/08/23 - 2006/09/17   Eduard Ovčáček: Serigrafie & digitální tisky 1997 - 2006, Galerie Hollar, Praha
2007/02/20 - 2007/03/25   Marek Sibinský: 369000 cm^2, Dům umění, Opava (Opava)
2007/04/10 - 2007/05/18   Rudolf Valenta: Grafika, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
2007/09/04 - 2007/09/30   Eduard Ovčáček: Serigrafie, Galerie Carpe diem, Praha
2008/04/02 - 2008/04/29   Eduard Ovčáček 75, Galerie města Třince - Kulturní dům Trisia, Třinec (Frýdek-Místek)
2010/08/04 - 2010/09/26   Paul Rotterdam: Krása je posledním stupněm duchovna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/04 - 2010/09/26   Zbyněk Janáček: Boxy a tisky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/05/21 - 2013/06/30   Ovčáček !!!, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/10/01 -   Eduard Ovčáček: Grafika je dar I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1994/11/10 - 1994/12/04   Symbols of Three Generations. Malba, grafika, performance, video, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1998/11/24 - 1999/01/03   Česká serigrafie, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1999/02/01 - 1999/02/22   Česká serigrafie, Staroměstská radnice, Praha
1999/04/13 - 1999/05/14   Česká serigrafie, Dům umění, Opava (Opava)
1999/04/13 - 1999/05/14   Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra Lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Dům umění, Opava (Opava)
2000/01/27 - 2000/03/19   Současná česká serigrafie, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/04/11 - 2000/05/08   Česká serigrafie, Dům umění, Zlín (Zlín)
2001/02/21 - 2001/03/30   Katedra výtvarné tvorby Ostravské univezity, práce 3. ročníku ateliéru volné a užité grafiky prof. Eduarda Ovčáčka, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2004/07/07 - 2004/08/27   Workshop 2003 (Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity), Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2004/10/05 - 2004/11/28   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné tvorby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/04/06 - 2005/04/30   4 grafici v Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2007/03/28 - 2007/04/22   Grafické techniky 5. Serigrafie a digitální tisk, Galerie Hollar, Praha
2008/02/26 - 2008/03/30   Factory: Workshop digitálního tisku, Dům umění, Opava (Opava)

Eduard Ovčáček

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Duch písma, Plamen
  1965   Grafika 65, Výtvarná práce, 6-6
  1967   Zu dieser Ausstellung, Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1968   El grabado checo, Goya, 86.číslo, 94-99
  1968   Šestá výstava Klubu konkretistů... / Concretist Club Exhibition No. 6..., Klub konkretistů
  1968   Umění bez pocitu marnosti, Lidová demokracie, 5-5
  1969   La presente mostra del Club Concretisti - ..., Klub konkretistu Cekoslovacchia
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1984   Il grottesco nell´arte ceca contemporanea, Terzoocchio, 18-21
  1986   Písmo a obraz, Umění a řemesla, 26-31
  1988   České vizuální texty šedesátých až osmdesátých let (náčrt přehledu), Sborník památce Olega Suse, 59-69
  1990   Kontrastní desítka (Osobnosti českého moderního umění v ÚLUV), Občanský deník, 5-5
  1990   Kontrasty (Studentské listy), Studentské listy, 4-4
  1990   Kontrasty (Na nápad uspořádat výstavu...), Tvar, 5-5
  1990   Kontrasty a harmonie, Svobodné slovo
  1990   Potřebné Kontrasty (Několik poznámek na okraj jedné čerstvě otevřené výstavy), Mladá fronta Dnes, 4-4
  1990   Ve výstavní síni ÚLUV v Praze..., Lidové noviny, 5-5
  1990   Výstava méně známých?, Zemědělské noviny
  1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, 4-4
  1993   Představujeme (Galerie ´60/´70), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15-15
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Otevřený systém Galerie H, Bratři Hůlové, Galerie H, Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1994   Zrcadlo vlastní historie (Praha, Mánes, Mánes Mánesu, 29.11.1995-5.1.1995), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1995   Písmo ve výtvarném umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque
  1997   Chronicle, Grapheion, 172-179
  1997   Kronika, Grapheion, 172-179
  1997   Pohyb, živé akce a struktury, Lidové noviny
  1997/04/09   Vykřikující písmena, Literární noviny, 15-15
  1998   Kronika - soutěže, dílny, konference, jubilea, Grapheion, 5.číslo, 67-72
  1998   Reviews - Chronicle - Competitions - Workshops - Conferences - Jubilees, Grapheion, 5.číslo, 67-72
  1999   Česká vizuální poezie 60. let, Literární noviny, 9-9
  1999   Eros v zrcadle tvorby umělců XX. století, Eros v evropské grafice v průběhu staletí, 25-28
  1999   Také v létě přichází inspirace (Mladí i ´dříve narození´ výtvarníci na ostravském Workshopu), Moravskoslezský den
  2000   Cena Vladimíra Boudníka za rok 1999, 5. ročník Ceny Vladimíra Boudníka a 6. ročník soutěže Grafika roku 1999
  2001   Historie a současnost Nadačního investičního fondu, Univerzitní Noviny, 5-13
  2003   Jak se zbavovat frustrace z domácích mýtů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2003   O souvislostech a charakteru, Lidové noviny, 29-29
  2003   O strukturách vizuálního myšlení (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 12.4.-4.6.; Klenová, Zámek, 12.4.-9.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2003   O strukturách vizuálního myšlení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2003   Umění = abstrakce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2003   Zázračný příběh české abstrakce, Xantypa, 36-40
  2004   Nakupujte umění s jasným průvodcem aneb Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 58-61
  2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 4.číslo, 68-74
  2005   Jak to dopadlo... (Hodnotíme podzimní aukci Art CZ / Aukcia Art SK), Revue art, 1.číslo, 68-73
  2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let
  2006   Umění 40. a 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2007   Aukce současného umění, Revue Art
  2007   Typický obraz (Jiří Machalický: Malířské přesahy), Revue Art, 18-19
  2007   Výtvarná sympozia 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2011   Drobnosti za osm milionů, Art + Antiques, 15-16
  2012   Galerie Závodný, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11
  2021   Další mnohamilionový procházka i úspěch pro poválečné umělkyně, Art Antiques, 11.číslo, 13-14
navštívenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Galerie Smečky, Pražská plynárenská, a.s., Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Přehlídka české serigrafie ve zlínském Domě umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)

Eduard Ovčáček

instituce, obec  
 
Albertina, Vídeň (Wien)
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
Kassák Múzeum, Budapešť (Budapest)
Kolekce Mezinárodních trienále, Krakov (Kraków)
Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Le Musée du Petit Format, Nismes
Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Musée Félicien Rops, Namur
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
Muzeum narodowe - Dom Jana Matejky, Krakov (Kraków)
Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Národní galerie v Praze, Sbírka Jiřího Valocha, Praha
Nationalgalerie, Berlín (Berlin)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
The Sackner Archive of Visual and Concrete Poetry, Miami Beach

Eduard Ovčáček

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1965   Mezinárodní výstava Zlote grono, Zielona Góra, Polsko, Cena za grafiku
1968   1. Bienále výzkumy grafiky, Jihlava, Čestné uznání za grafiku
1995   I. Mezinárodní trienále grafiky INTER-KONTAKT-GRAFIK 1995, Praha, Grand Prix hlavního města Prahy, Praha-Krakow
1996   Bienále české grafiky, Cena České spořitelny, za kolekci grafických listů
1998   Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Inter-Kontakt-Grafik
1998   Mezinárodní výstava grafiky u příležitosti 100. let od úmrtí Féliciena Ropse, Namur, Belgie, 1. Cena za grafiku
2000   Grafika roku, Čestné uznání v kategorii A, Praha
2004   Grafika roku, Čestné uznání v kategorii A, Praha