Eduard Ovčáček

* 5. 3. 1933, Třinec (Frýdek-Místek), Česká republika (Czech Republic)
5. 12. 2022, Česká republika (Czech Republic)
vysokoškolský pedagog, vizuální básník, grafik, sochař, malíř, fotograf, typograf, kurátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Eduard Ovčáček
Zelená struktura
1965
informel
lak, papír, plátno
870 x 770
Eduard Ovčáček
Nolycie
1963
asambláž

1470 x 550
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1961
informel
lepenka
590 x 450
Eduard Ovčáček
Bez názvu
1963

sádra
výška 38 cm
Eduard Ovčáček
Architekton IV.
1968


výška 80 cm
Eduard Ovčáček
Konstrukce s kruhy
1968

dřevo
výška 59 cm

heslo:

Zabývá se malbou, grafikou, koláží, plastikou, lettristickou fotografií, konkrétní vizuální poezií a digitální grafikou. V letech 1959 až 1965 byl spolu s Milošem Urbáskem a dalšími iniciátorem vzniku a členem bratislavské skupiny umělců KONFRONTACE, která prosazovala na Slovensku abstraktní umění - informel. V roce 1967 byl zakládajícím členem KLUBU KONKRETISTů. Od roku 1993 je členem spolku S.V.U. Mánes a od roku 2001 SČUG Hollar. Poprvé samostatně vystavoval v Galerii na Karlově náměstí v Praze v roce 1966. Zúčastnil se několika mezinárodních sympozií. Je zastoupen v mnoha veřejných sbírkách u nás i v zahraničí. Získal řadu cen a ocenění v oboru volné grafiky. V současné době je profesorem na Ostravské univerzitě, kde na katedře výtvarné tvorby vede ateliér volné a užité grafiky. Žije a pracuje v Ostravě. zdroj - www.ckv-ostrava.cz, 2008


 
Eduard Ovčáček (5. 3. 1933, Třinec), malíř, grafik, představitel lettrismu a konkrétní a experimentální poezie, autor akcí a instalací, žije v Ostravě. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Je profesorem Ostravské univerzity, vede ateliér volné a užité grafiky na katedře výtvarné tvorby. Již za studia se stal iniciátorem nezávislé skupiny výtvarných umělců Bratislavská konfrontace (1960), z níž vzešel slovenský informel. V 1. pol. 60. let se stává protagonistou lettrismu a konkrétní poezie, posléze spoluzakladatelem Klubu konkrétistů (1967); účastní se řady mezinárodních výstav vizuálního básnictví. V letech 1964-1966 se zabývá lettristickými fotografiemi, tvořenými tzv. sendvičovou technikou. Inspiruje se písmem, piktogramy a ideogramy a transformací figury do podoby písma. Knižně publikoval výbor ze své lettristické poezie Lekce velkého A, uspořádaný do sedmi tematických oddílů, z let 1962-1993, básnický výbor Slova znova slova (2000). Vizuální poezii se věnuje i nadále. V současnosti se zabývá digitální serigrafií. Uspořádal řadu samostatných výstav a zúčastnil se mnoha kolektivních expozic doma i v zahraničí. Získal řadu ocenění v oboru volné grafiky u nás i v zahraničí, např. Grand Prix hlavního města Prahy v I. ročníku Mezinárodního trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik, Praha–Krakov (1995) a za rok 1998 získává v Praze prestižní cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos tradici českého grafického umění a za výjimečné dílo a experimentátorství. Ovčáčkova díla pohybující se na pomezí výtvarného umění a básnictví jsou součástí sbírek českých, moravských, slezských i zahraničních galerií.


poznámka:
1959-1964 mezi iniciátory bratislavských Konfrontací,
1970-76 zákaz veřejných vystoupení