Opava (Opava)

obec: Opava (Opava)
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

Opava (Opava)

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2016//09/18 - 2016/10/19   Lubomír Medek: Zmizelá Opava, Slezské divadlo, Opava (Opava)

Opava (Opava)

osoba   narození rok od - do, poznámka
Bahník Václav   11. 1. 1954     1976 - 1982
Baláš Petr         ???? - ????
Bartel Vojtěch         ???? - ????
Bena Leopold   10. 8. 1904     1928 - ????, učitel
Beneš Zdeněk   14. 5. 1929     ???? - ????, bydliště
Benetka Jan   5. 9. 1932     ???? - ????
Berman Karel   14. 4. 1919     1946 - 1948, sólista a režisér oprery
Biela František   3. 4. 1789     1810 - 1848
Biela Karel   1761     ???? - ????
Bitto Koloman   1. 8. 1931     ???? - ????
Bláhová Libuše   1. 3. 1923     ???? - ????
Blažke Jaroslav   12. 9. 1938     ???? - ????, učitel
Blechta Jáchym   12. 9. 1884     ???? - ????, zaměstnanec pošty
Bohuňovský Oldřich   30. 5. 1936     ???? - ????, šéf opery, dirigent
Bok Tomáš   27. 4. 1919     ???? - ????
Borga Vincenc   30. 9. 1726     ???? - ????
Brascha Jacopo         1675 - 1680, stavba kostela sv. Jiří
Čepelák Václav   24. 9. 1899     ???? - ????
Černohorský Karel   17. 9. 1896     ???? - ????
Černý František   7. 5. 1936     ???? - ????
Dehner Lubomír   11. 3. 1958     ???? - ????
Drobik Alexander   27. 5. 1890     ???? - ????
Držkovic Valentin   10. 2. 1888     1945 - 1969, bydliště
Dvořák Emil   17. 10. 1896     1924 - ????, železniční úředník
Dvořák Jindřich   21. 4. 1840     ???? - ????, důstojníkzemské domobrany a učitel na aspirantské škole
Dyk Václav   27. 2. 1912     1945 - 1948, Výzkumné zemědělská stanice
Fialová Květa   1. 9. 1929     ???? - ????, oblastní divadlo
Fialová Vlasta   20. 1. 1928     ???? - ????, krátké angažmá
Foltysová Renata   22. 12. 1977     ???? - ????, bydliště
Frydlewicz Miroslav   23. 2. 1934     ???? - ????
Fukal Rudolf   2. 4. 1884     ???? - ????
Goldschmnidt Nikolaus   6. 12. 1908     ???? - ????
Günther Ignác   8. 7. 1727     ???? - ????
Haas Leo   15. 4. 1901     ???? - ????
Hálek Gustav   13. 11. 1886     ???? - ????
Havel Vincenc   5. 4. 1906     1945 - 1947
Hobzík Václav   4. 7. 1875     ???? - ????
Hora Jiří   15. 3. 1922     ???? - ????
Horák Jiří   13. 9. 1961     ???? - ????
Hoschna Vojtěch   23. 8. 1909     ???? - ????
Hůla Jiří   7. 6. 1944     1968 - 1973, pedagog
Kačírek Miloš   30. 4. 1935     ???? - ????, Lidová škola umění
Kašpar Adolf   27. 12. 1877     ???? - ????, během l. světové války
Klodová Lenka   22. 11. 1969     ???? - ????, pobyt v dětství a mládí
Koppitz Rudolf   3. 1. 1884     1909 - ????, u Floriana Gödela
Kosmák Václav   5. 9. 1843     ???? - ????
Koudelka František   6. 10. 1914     ???? - ????, architekt
Kozelský Miroslav         ???? - ????
Kožušník Václav   1945     ???? - ????
Kracker Jan   3. 3. 1717     1761 - 1761, cyklus Křížová cesta v Kateřinkách z r. 1761
Krommer Helmut   17. 9. 1891     ???? - ????
Krützner Irma   21. 7. 1884     ???? - 1915
Kubesa Bohumil   26. 3. 1944     ???? - ????
Kučera Alois   28. 1. 1905     1933 - 1938, pedagogem na českém gymnáziu
Kuneš Aleš   18. 2. 1954     1989 - ????, pedagogem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity
Langer Karel   31. 10. 1903     ???? - ????, učitel
Lassler Josef   1699     1732 - 1777, trvalý pobyt, tvůrčí působení. Fresková výzdoba refektáře dominikánského kláštera.
Lehnert Jan   1700     1729 - 1776, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Sochařská výzdoba oltářů kostela sv. Jiří, minoritského kostela, kostela Nanebevzetí Panny Marie z r. 1758 (nedochováno). Epitaf Karla z Liechtensteina v kostele Nanebevzetí Panny Marie (1755-1763).
Lux Josef   26. 8. 1743     1773 - 1797, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, autor oltářních obrazů z konce 18. století
Maivald Oldřich   14. 5. 1931     1955 - 1957, Vyšší hospodářská škola, pedagog
Marcalík Petr   17. 10. 1974     ???? - ????, Střední škola uměleckoprůmyslová Opava- pedagog
Matyášek Jindřich   1. 10. 1940     ???? - ????
Medek Lubomír   3. 5. 1953     ???? - ????
Minks Jaroslav   17. 1. 1896     ???? - ????
Mosler Raimund   4. 1. 1886     ???? - 1945, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, činný jako malíř portrétů, zátiší, krajin, žánrů, náboženských obrazů, fresek
Müller Adolf   26. 5. 1860     1891 - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, architekt při Zemském stavebním úřadu, technický poradce řádu německých rytířů, soukromých investorů
Nebeský Bohumil   8. 6. 1897     1922 - 1931, žil zde
Neudek Helli         ???? - ????
Neudeková Helli         ???? - ????
Olbrich Josef   22. 12. 1867     ???? - ????
Pepe Dita   5. 9. 1973     ???? - ????, činná jako pedagožka na Institutu tvůrčí fotografie filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
Petr František   22. 11. 1884     1947 - 1952, činný ve Slezském muzeu jako restaurátor
Planckh Viktor   26. 9. 1904     ???? - ????
Pohribný Jan   8. 2. 1961     ???? - ????, od r. 1998 pedagog na Institutu tvůrčí fotografie filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
Pokorný Jan         ???? - ????
Postler Alexander   24. 10. 1937     ???? - ????, ředitel divadla
Poštulka Břetislav   1909     ???? - ????
Prasek Vincenc   9. 4. 1843     ???? - ????
Quittková Zdena         ???? - ????, působiště
Rafaj Miroslav   25. 4. 1934     ???? - ????, bydliště
Raffel Vladimír   30. 8. 1898     ???? - ????
Reichner Otto   31. 8. 1888     ???? - 1938, pobyt, tvůrčí činnost
Riet Josef         1711 - 1723
Sambach Caspar   6. 1. 1715     1730 - 1730, podíl na freskové výzdobě dominikánského kostela sv. Václava
Schubert Jan         ???? - ????
Schweigel Otto   27. 2. 1878     ???? - ????
Stadler Paul   25. 7. 1875     ???? - 1946, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, činný jako pedagog na tamním reálném gymnaziu, od r. 1906 působil jako pedagog na Slezské zemské odborné škole pro zpracování mramoru v Supíkovicích do r. 1937, po odsunu do Německa činný jako sochař
Steiner František         1731 - ????, fresky v kostele Sv.Jiří.
Stuchlík Zdeněk   19. 8. 1950     ???? - ????
Sýkorová Ivana   3. 4. 1964     ???? - ????
Šajtarová Marta   3. 8. 1926     ???? - ????
Škoda Josef   19. 7. 1921     ???? - ????, šéf baletu
Šrámek Josef   6. 1. 1893     ???? - ????
Štenclová Jitka   19. 3. 1944     ???? - ????, středoškolská pedagožka
Štěpán Václav   30. 12. 1941     ???? - ????
Tanner Matěj   28. 2. 1630     ???? - ????
Topiař Jaroslav   23. 9. 1923     ???? - ????, lékař v tamější nemocnici
Topiař Jaroslav   23. 9. 1923     1972 - ????, samostatná výstava
Tošenovská Kanczucká Věra   3. 5. 1924     ???? - ????, spolupráce s tamějším divadlem
Týn Emanuel   1825     ???? - ????, pedagog
Uher Ivan   8. 4. 1939     ???? - ????
Uhrová Jarmila   15. 5. 1945     ???? - ????, reklamní a propagační výtvarnice v podniku
Uprka Josef   29. 9. 1939     ???? - ????, v l. 1994-1999 činný jako pedagog na tamní Střední uměleckoprůmyslové škole
Valchářová Blanka   23. 9. 1967     ???? - ????
Vážanský Otakar   2. 5. 1924     ???? - ????
Veselá-Procházková Magda   2. 5. 1943     ???? - ????, pedagog ZUŠ
Vítek Robert   22. 9. 1871     ???? - ????
Vymetal Cyril   23. 7. 1890     1945 - 1973
Walterová Duchková Joža   19. 3. 1919     ???? - ????
Winterhalder Josef   10. 1. 1702     ???? - ????, Sousoší sv. Jana Nepomuckého udílejícího almužnu lze vročit k r. 1737. Sousoší se nyní nachází ve sbírkách Slezského zemského muzea. Nevíme, kde se původně nacházelo.
Zapletalová Eliška   10. 4. 1946     ???? - ????
Zdrazila Adolf   8. 12. 1868     1899 - ????, od r. 1904 trvalý pobyt, tvůrčí činnost
Zeithammel Zahořanský Josef   13. 3. 1891     1922 - ????, 20. a 30. léta
Žemlička František   24. 2. 1892     1945 - 1971

Opava (Opava)

osoba   narození
Bláha Michal   3. 5. 1964