Leo Haas

* 15. 4. 1901, Opava (Opava), Česká republika (Czech Republic)
† 13. 8. 1983, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
malíř, grafik, karikaturista

 

národnost: židovská
pohlaví: muž

NK AUT: jk01032883
VIAF: 20471846

poznámka:
Karikaturista, ilustrátor, profesor Akademie der Künste ve Východním Berlíně.

Leo Haas

Malíř, grafik, ilustrátor a karikaturista. V letech 1919 až 1922 studoval na státní výtvarné akademii v Karlsruhe a později v Berlíně (u Emila Orlika a Willy Jaeckela). Od roku 1926 pracoval jako výtvarník a karikaturista v různých československých novinách. V roce 1937 byl kvůli svému židovskému původu zatčen a poslán na nucené práce do Ostravy. Následně byl v roce 1942 deportován do koncentračního tábora v Terezíně. Kresby vytvořené během tamějšího pobytu dokázal ukrýt a staly se tak důležitým dokumentárním záznamem. V roce 1945 byl transportován do Osvětimi, kde mu kreslířské umění zachránilo život, a později do Sachsenhausenu, kde byl donucen pracovat ve skupině padělatelů peněz. S koncem války se opět vrátil ke karikatuře, portréty spoluvězňů nabývají na vážnosti a heroičnosti. V poválečném období transformoval své zážitky do monumentálně stylizovaných litografických cyklů. Od roku 1955 žil ve východním Berlíně, kde pracoval jako výtvarník mimo jiné pro místní noviny Das neue Deutschland a Eulenspiegel. Stal se profesorem na tamější Akademii výtvarného umění, věnoval se knižní ilustraci a politické karikatuře.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 262-263

Leo Haas

 

Leo Haas

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Berlín (Berlin), Orlik Emil, *1870
???? - ????   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Berlín (Berlin), Jaeckel Willy, *1888
1919 - ????   Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Karlsruhe

Leo Haas

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Mnichov (München), Akademiestraße 2-4, profesor
???? - ????   Francie, studijní cesty
???? - ????   Opava (Opava), Opava (Opava)
???? - ????   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), studijní cesty
1955 - ????   Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)

Leo Haas

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1945/07/20 - 1945/08/10   Lev Haas: Z koncentračních táborů, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1969/05 - 1969/09   Leo Haas: Ghetto Terezín, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1972/02/05 - 1972/02/27   Lev Haas, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1977/03   Leo Haas: Grafika, Museum Vladimíra Iljiče Lenina, Praha 1
1981/05 - 1981/06   Leo Haas: Politická kresba a grafika, Dům umění, Opava (Opava)
1994   Leo Haas: Terezín 1942 - 1944, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
neuvedeno   Leo Haas: Politická karikatura, Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka (Osvětový dům Bedřicha Václavka), Třebíč (Třebíč)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1947/06   Pintores tchecoslovacos, Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1952/02/20 - 1952/03/30   Výtvarníci a jejich účast na knize, Galerie Československý spisovatel, Praha
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/12/02 - 1954/01/03   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Valdštejnský palác, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1959   Politická karikatura z NDR, Kulturní a informační středisko NDR, Praha 1
1971/04/21 - 1971/05/31   Výtvarníci straně, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1974/09/01 - 1974/11/10   Zeichnungen in der Kunst der DDR: Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 1974, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1975/10   Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Praha, Praha
1982   Politický plagát 1948–1960, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1995/12 - 1996/01   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (malba, plastika), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/06/11 - 1996/07/14   Německá zastavení, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1999/11/17 - 2000/01/31   Sign of the Times, Manchester Metropolitan University, Manchester
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/10/17 - 2012/01/29   Polowanie na awantgardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzesy, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2012/03/18 - 2012/05/028   Jagd auf die Moderne. Verbotene Künste im Dritten Reich, Kunstmuseum, Mülheim an der Ruhr
2013/09/13 - 2013/12/31   Mladí lvi v kleci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2014/06/26 - 2014/09/28   Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/07/10 - 2015/10/27   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
2016/04/26 - 2016/10/10   Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/09/26 - 2019/01/06   Černá země? Mýtus a realita 1918 - 1938, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
hudební vystoupení/koncert
termín   název výstavy, místo konání
1995/08/20   Musik aus Theresienstadt, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha

Leo Haas

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Lev Haas: Z koncentračních táborů
  1969   Výstava kreseb Leo Haase z terezínského ghetta, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1981   Leo Haas: Politická kresba a grafika, Dům umění, Opava (Opava)
  1994   Leo Haas: Terezín 1942 - 1944, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  nedatováno   Leo Haas: Politická karikatura
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1947   Exposição de pintores tchecoslovacos, Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Výtvarníci straně, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1974   Zeichnungen in der Kunst der DDR (Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 1974), Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Český ústřední výbor SČSP, _
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1995   Galerie Ostrava: Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Německá zastavení, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Political Posters in Central and Eastern Europe 1945–95 (Signs of the Times), Manchester University Press, Manchester
  2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950
  2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Černá země? (Mýtus a realita 1918 - 1938), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  nedat.   Politický plagát 1948–1960, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Malovat a přežít / Peindre pour survivre / To paint for survival (V Terezíně mi bylo osmnáct: Vzpomínky z let 1924-1945 / J'avais dix-huit ans à Terezín: Mémoires 1924-1945 / I was eighteen years old in Terezín: Recollections from the years 1924-1945), Nakladatelství Oswald, Praha
  2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Lev Haas (Výstavy), Lidová kultura
  1951/6   Několik poznámek ke grafice, Výtvarné umění, 1, 9-10, 427-432
  1953   Kresba a grafika nejúspěšnější složkou Jízdárny, Výtvarná práce
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce
  1959   Karikatura z NDR, Výtvarná práce
  1982   Umění v koncentračních táborech, Výtvarná kultura, 10-14
  2006   Medailony, Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950, 22-52
  2012   Lov na avantgardu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2013   Leo Haas, Mladí lvi v kleci, 322
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Výtvarníci a jejich účast na knize, Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995/08/20   Musik aus Theresienstadt
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Dvě malířské výstavy, dva různé světy

Leo Haas

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   T. G. Masaryk (Pásmo pro vzpomínkové večery k uctění památky presidenta Osvoboditele), Kulturně-propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, Praha

Leo Haas

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4, 146-156
  1953   O smíchu budujícím a bojujícím, Výtvarná práce
  1953   Zprávy ze svazů (Malíři, sochaři, grafici), Výtvarná práce

Leo Haas

instituce, obec  
Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
Židovské muzeum v Praze, Praha