Jiří Hůla

* 7. 6. 1944, Praha, Česká republika (Czech Republic)
23. 9. 2022, Praha, Česká republika (Czech Republic)
archivář, publicista, vizuální básník, kurátor

 

šifra: Jha, (H), luh, jh, G
národnost: česká
pohlaví: muž

Jiří Hůla
Tahiťanka
1989
koláž
nalezená reprodukce, propisot - transotyp
184 x 108
Jiří Hůla
Pro tátu
1988
koláž
nalezená reprodukce, propisot - transotyp
165 x 172
Jiří Hůla
Černá a černá
1980
rastr
papír
278 x 213
Jiří Hůla
Bílá a bílá
1980
roláž
nalezená reprodukce, papír
278 x 213
Jiří Hůla
Velká metafora - A1
2001
kresba skalpelem, sítotisk
papír
70 x 70 cm
Jiří Hůla
Velká metafora - B1
2001
kresba skalpelem, sítotisk
papír
70 x 70 cm

heslo:
Výtvarná tvorba Jiřího Hůly se pohybuje na společném území poezie, teorie informace a výtvarného umění. Od roku 1962 píše experimentální texty, zabývá se variacemi, kombinacemi a permutacemi slov, písmen a znaků. Výrazové prostředky brzy omezuje na typy psacího stroje. Strojopisovou stránku chápe jako obraz složený z konečného počtu jednotek, které lze jednoznačně definovat. Zabývá se redukcí a redundancí, manipulacemi s texty (především se sonetem Arthura Rimbauda Samohlásky), popisuje nalezené obrázky – střihy, plány, reprodukce z novin a časopisů. Dvojí význam slova popsat (definovat a pokrýt písmeny) mu dopomohl k pochopení přímých souvislostí mezi strojopisy a - od roku 1977 - čistě výtvarnými díly. Koncem 70. a začátkem 80. let se společně s Josefem Volvovičem (1951) věnoval počítačové grafice. Navrhl variabilní plastiku o 941 prvku (Stavebnice H), zabýval se přeuspořádáním jednotek vizuálních informací, vymyslel počítačové generované písmo, objevil či rozvinul několik netradičních výtvarných technik, např. kresba skalpelem, rastrová proláž, transformace do funkční sítě apod.
V roce 1983 otevřel se Zdenkem Hůlou (1948) v rodinném domě v Kostelci nad Černými lesy Galerii H, ve které se v letech 1983-1989 uskutečnilo několik desítek většinou konfrontačních výstav. Jako kurátor připravil desítky výstav, coby publicista uveřejnil stovky článků, recenzí, rozhovorů. V roce 1984 založil Archiv výtvarného umění, dnes zřejmě největší sbírku katalogů, pozvánek, plakátů, knih, časopisů, textů, výstřižků, fotografií, diapozitivů atp. o současném českém a slovenském výtvarném umění, řádově statisíce jednotek.
-
TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl. Praha : Paseka, 1999, s. 533
PECHÁČEK, Stanislav: Tvorbu výtvarníka Hůly ovlivňuje matematika. Mladá fronta Dnes 23.1.2002, roč. 14, č. 19, Střední Čechy Dnes [příloha], s. D/3
REZLER, Aleš: Jiří Hůla : číslo a počet. Ateliér, 2003, č. 4, s. 6